Szerző Téma: Napi lelki morzsák  (Megtekintve 393627 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2756
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7170 Dátum: 2018 December 22, 09:53:47 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„12. 22 Hogyan ünnepeljünk?

„Az Ige Testté lett,
közöttünk lakott, és
láttuk az Ő Dicsőségét..."
(Ján. 1. 14 )

A karácsony elnevezés a latin carnatío = megtestesülés szóból származik. Karácsony az Úr Jézus Emberré lételének ünnepe. Jézus Krisztus az Ő Örök Isteni Természete mellé Magára vette a mi emberi természetünket is, mert csak így lehetett segíteni rajtunk. Minden karácsonykor erre kellene emlékeznünk, és ezért Hálát adnunk. Az ünnep tartalma azonban az idők folyamán eltorzult. Sokak számára egyenesen teher a hozzá tapadt sok szokás és többletkötelesség. Ilyenkor felbolydul az ország, aki teheti, vásárol, utazik, vendégeskedik - s az ünnep kimerül ebben, és sok ember is kimerül az ünnep végére. Segítség lehet, ha megtervezzük a tennivalókat, csak a valóban szükségeset vesszük célba, elosztjuk a feladatokat, és csendet is készítünk az ünnepekre. Az ajándékozás ne legyen kényszer, ne versenyezzünk egymással, ne fokozzuk le üzletté! Az ajándékot ne a forintértéke, hanem a szeretetértéke tegye kedvessé. Saját kézzel készített tárgyak, amelyek mögött figyelmesség, szellemesség van, nagyobb örömöt szerezhetnek, mint bármi más. Egyáltalán az örömszerzés legyen a cél! S örömöt szellemi értékekkel is lehet szerezni, egymást ilyesmivel is gazdagabbá tehetjük. És ne feledkezzünk el azokról, akiknek senki nem készít ajándékot! Nézzünk körül, imádságban kérjünk Tanácsot Istentől, s legalább egyvalakinek készítsünk így szép ünnepet! Az ünnep lényege pedig, az élő Krisztussal való Közösség, a Benne való Öröm, maradjon meg a hétköznapokban is, tegye ünneppé legszürkébb óráinkat is!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető M.Csilla

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 87
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7171 Dátum: 2018 December 22, 17:42:49 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

12.20 Mire való az ünnep?

"A megtérés és a higgadtság segítene rajtatok, a béke és a bizalom erőt adna nektek!" (Ézs 30,15)

Pilinszky János ezt írja az ünnepek lényegéről: „A statisztika azt mutatja, hogy az ünnep sokak számára a napi felelősségből az ünnepi felelőtlenségbe való menekülést jelenti... A keresztény ünnep a pihenés, a hálaadás, a megszentelés napja kell hogy legyen. A kikapcsolódás erre kevés..., valójában bekapcsolódásnak kell lennie. Az ünnep az élet egészébe való visszatalálás lehetőségét kínálja."

Az ünnepet Isten rendelte el, amikor a hetedik nap megszentelését megparancsolta. Célja az, hogy ilyenkor az ember tegye félre a maga munkáját, és Isten munkájára összpontosítson. Úgy is, hogy Isten nagy tetteiről beszélgessünk, s úgy is, hogy nyissuk ki magunkat, s kérjük, hogy ő munkálkodjék bennünk.

Az ünnep célja nem a semmittevés, de nem is a még lázasabb tevékenység, hanem kapunyitás felfelé. Tartom a kezemet, hogy Isten ajándékait átvegyem, s aztán legyen mit továbbadnom másoknak. Nincstelen leszek, ha soha nem állok csendben Isten elé, hogy beszéljen velem és gazdaggá tegyen. Előbb dolgozik bennem, utána pedig dolgozik általam.
Óvakodjunk attól, hogy ehelyett teletömjük ünnepeinket tennivalókkal, s a végére még fáradtabbak és üresebbek legyünk! Ezt csak tudatos tervezéssel lehet megvalósítani. Ne engedjünk semmilyen kényszernek! Az ajándékozást, utazást, vendéglátást is ehhez a célhoz lehet igazítani.

Az ünnep központjában az ünnepelt álljon: karácsonykor Jézus Krisztus. Ez nem a szeretet ünnepe úgy általában, hanem Isten irántunk való szeretetének ünnepe. Nem az ajándékozásé, hanem az Isten nekünk adott ajándékáé: Jézusé. Neki örüljünk, érte legyünk hálásak, vele keressük a közösséget! Akkor egymásnak is jobban tudunk örülni, hálát érezni és egymással mélyebb közösségre jutni.
"... ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!" Máté 28,20

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2756
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7172 Dátum: 2018 December 23, 09:11:24 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„December 23

„Miért vagy ilyen kedves hozzám, hogy
rám tekintettél, holott én idegen vagyok?”
(Ruth 2. 10 )

Az emberek előtt nehéz kedvességet találni, mert legtöbben a hibákat, a rossz tulajdonságokat keresik bennünk, és azt, ami elválaszt, amiért meg lehet szólni a másikat. Van azonban Valaki, Aki Előtt bűneimnek minden rútsága ellenére kedvet találtam, és te is kedvet találhatsz. Ez a Valaki Maga Isten. Hogy kedvet találtunk Előtte, azt leginkább az bizonyítja, hogy Életre hívott bennünket. Fel sem tudom fogni, mekkora Kegyelem az, hogy éppen engem, akiben nincsen semmi jó, éppen engem méltóztatott Isten kiválasztani és Élettel megajándékozni! Rám tekintett, „holott én idegen vagyok”, mint ahogy Ruth is idegen volt. Ebből az idegenből, amikor megismerte őt Boáz, később felesége lett. Lehet, hogy számodra is idegen még Isten, messze van tőled, de ha az Ő Szent Fiát választód magadnak Élettársul, közelivé lesz. Jézus az, Aki át tudja hidalni, ki tudja tölteni azt a rettentő távolságot, ami az embert elválasztja Istentől. Most már tudom, hogy miért ajándékozott meg Élettel: azért, hogy az Ő Szent Fiát Élettársul fogadva Vele éljem az életem, megismerjem és dicsőítsem Őt már itt a földön s majd egykor odafenn. Ha te is elfogadod Őt, a Szent Fiút, akkor többé te sem leszel idegen, mert az Atya gyermekévé fogad, s új Élettel ajándékoz meg az Ő Szerelmes Fiában.

„Vándorutam Jézusommal járom,
Boldogan csak Vele jár szívem,
Utam s Célom másban nem találom,
Szívbe, házba Üdvöt Ő viszen.”

* Ne botránkozz meg! – Mát. 11. 1 – 10”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2756
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7173 Dátum: 2018 December 23, 09:21:45 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„12. 23 Alapok, falak, kapuk

„...fala nagy és magas volt, tizenkét
kapuja, előtte tizenkét angyal... A
város falának tizenkét alapköve volt..."
(Jel. 21.10 - 14 )

János apostol látomásban látja a Mennyei Jeruzsálemet, ami az Üdvözültek gyülekezete, a megdicsőült Egyház. Egyik jellemvonása, hogy szilárd Alapja, magas falai és nyitott kapui lesznek. Bizonyos értelemben ennek kell jellemeznie ma is minden egészséges gyülekezetet és minden Újjászületett hívő keresztényt. Legyen szilárd Alapja! Az egyház és a mi hitünk Alapja Jézus Krisztus Személye (1Kor. 3. 11 ). Amit Ő értünk tett, az az Üdvösség szükséges és elégséges feltétele. Semmivel nem lehet és nem is kell kiegészíteni. Erről az Alapról soha nem szabad lelépnünk. A fal mutatja meg, mi tartozik a városhoz, és mi van azon kívül. Isten Akarata az, hogy a Benne hívők Szentek legyenek, vagyis egészen az Ő Számára legyenek elkülönítve. A hívő elkötelezett Krisztus - követő, aki semmiben nem elegyedhet az Isten nélküli világgal. Minden kettősségtől meg kell tisztulnia, mert a falakon nem lehet lakni, vagy bent Él valaki, vagy kívül. Ézsaiás első fejezetében részletesen tanít erről Isten. Ezért feltétele a hívő életnek a Hűség. A nyitott kapuk arra utalnak, hogy bejöhet mindenki, aki „megmosta ruháit a Bárány Vérében", vagyis Jézus Krisztus Érdeméért bocsánatot kapott. Ellenség nem jöhet be, angyalok őrzik a kapukat. A hívők pedig kimennek a kapukon, hogy hirdessék az Evangéliumot minden népnek, és hívogassanak Jézus Krisztushoz. Az Alap arról szól, hogy mit hiszünk, a fal arról, hogy kik vagyunk, a kapuk pedig arról, hogy mi a feladatunk. Jellemez - e minket mindez? Jézus Személyére, Váltságművére épül fel minden. Világos identitástudatunk van, amelyet vállalunk is. És elfogadó, mentő Szeretettel, Jézusi Felelősséggel hívunk mindenkit Isten közelébe, az Igazi Életbe."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2756
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7174 Dátum: 2018 December 23, 10:39:29 »
Kegyelemmel, Szeretettel és Isten Békességével teljes Szent Karácsonyt és Áldásban gazdag Új Esztendőt kívánok mindenki számára, és ezzel az Igével köszöntök mindenkit: „Mert megjelent az Isten Üdvözítő Kegyelme minden embernek" (Tit 2:11 ) - fogadjuk el, mert Ez az Isten legnagyobb Ajándéka számunkra, hogy Áldott földi életünk lehessen és Üdvösséget nyerhessünk, mert: „Akié a Fiú azé az Élet." (1Ján. 5. 12a ) Sok Szeretettel!
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető M.Csilla

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 87
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7175 Dátum: 2018 December 23, 22:28:40 »
Nagyon szépen köszönjük!

                                                                                       :2angel:       :2smitten:      :031:     


                                                                                                         :026: 

"... ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!" Máté 28,20

Nem elérhető M.Csilla

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 87
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7176 Dátum: 2018 December 23, 22:33:30 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

12.21 Mint csillagok

"...legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben,
akik között ragyogtok, mint csillagok a világban..." (Fil 2,15)

A református templomok tornyán levő csillag arra emlékeztet, hogy a napkeleti bölcsek egy csillag fényét követve találtak oda a gyermek Jézushoz. Mai igénk pedig arra biztat, hogy mi magunk legyünk csillagokká. Mit jelent ez?

Mit tesznek a csillagok? Egy kicsit világítanak, s nem mondják, hogy ilyen sötétségben nincs értelme ennyi fényt adni. De ennél is fontosabb, hogy a csillagokhoz igazodni lehet. Amikor még nem voltak műszerek, a hajósok a csillagok állása alapján állapították meg, merre kell menniük.

Isten akarata az, hogy minden hívő ember ilyen útmutató „csillag" legyen. Ezen a világon nagy sötétség van. Az emberek szívében, fejében sok sötét indulat, gondolat lakik. Az önzés, gyűlölet, durvaság, hazugság világában Isten gyermekeinek mutatniuk kell a Jézus Krisztushoz vezető utat, és azt, hogy másképpen is lehet élni. Hogyan történik ez?
Egy gyárban az egyik munkás javasolta, hogy a karácsony előtti utolsó munkanapon mindenki hozzon egy üveg bort, és csinálnak egy nagy murit. Ekkor valaki azt mondta: tudjátok, mi van a Bélával. (Mindenki tudta: Béla négy ujját levágta a gép, most egyedül van otthon, s nem tudja, tud-e majd dolgozni.) Jó lenne, ha mindenki elhozná egy fél üveg bor árát, és vinnénk neki valami ajándékot karácsonyra együtt. Nem könnyen, de ráálltak. A sötétben felragyogott egy kis fény, csillaggá lett valaki.

Jézus Krisztus eljövetelével maga a nap kelt fel. Ő a világ világossága, tőle kaphatunk fényt mindnyájan.

Ma a legrövidebb a nappal, és leghosszabb az éjszaka. Mától kezdve nőni fog a világosság, és csökken a sötétség. Legyen ez így a mi életünkben is!
"... ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!" Máté 28,20

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2756
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7177 Dátum: 2018 December 24, 11:53:58 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„December 24

„Az angyal így válaszolt: A Szentlélek száll reád,
és a Magasságos Ereje árnyékol be téged, azért a
születendőt is Szentnek hívják, az Isten Fiának.”
(Luk. 1. 35 )

Hagyjuk el végre a hamis vallásosság hazug játékát, és ne a jászolbölcsőben mosolygó kisdedre tekintsünk ezen a napon. Ne a gyermekszületés testi öröme legyen a karácsonyi öröm, hanem Jézus Krisztus születésére emlékezve gondoljunk arra a felfoghatatlan Csodára, amely az Újjászületés által adatott nekünk. Az Új Élet úgy fogan és úgy születik, amiként Jézus született. E nélkül a második Születés nélkül nincs Örök Üdvösség, Örök Élet. Aki csak testtől született, kétszer hal meg. A testtől született ember az újszülött kor minden bája ellenére csak a rothadás és a kárhozat ígéreteit hordozza. Csak aki Lélektől születik, nyeri el a Romolhatatlanság és az Örök Élet Ígéretét. Csak akit a Magasságos Ereje árnyékol be, és nem a test akaratából, se nem a férfi indulatából, hanem Istentől született, az az Újjászületett ember. Ez pedig úgy valósul meg, hogy egy Romolhatatlan Mag hull az ember szívébe, Isten Igéje. Ez a szívedben Új Életet fogan. Az Új Élet megfoganása nyomán nyugtalanság támad benned, majd elkövetkezik a vajúdás ideje, amely olyan mint a szülő asszony kínja, és egyszer csak Csodálatos módon kiábrázolódik, láthatóvá válik az Új Élet, amely az eljövendő dicsőség hordozója. A megszületettet „Szentnek hívják, az Isten Fiának.”

MAGOT HOZ A SZÉL * A Csendes – óceán déli részét korallszigetek tarkítják. A korallok mészhéjú állatok, amelyek a sekély tenger fenekén élnek. Amikor a mészhéjból kihal az élet, új korallréteg rakódik rá, mígnem lassanként korallzátonyok alakulnak ki, és kiemelkednek a vízből. A kivetett korallok porladni kezdenek, és a porladás nyomán élettelen termőtalaj képződik. Ha azonban valahonnan az ismeretlenből magot hoz a szél, és a mag belehull a talajba, a kopár szigeten élet támad.

* Meglátogatott minket a felkelő nap a magasságból – Luk. 1. 67 – 80”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2756
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7178 Dátum: 2018 December 24, 11:55:19 »
Kegyelemmel, Szeretettel és Isten Békességével teljes Szent Karácsonyt és Áldásban gazdag Új Esztendőt kívánok mindenki számára, és ezzel az Igével köszöntök mindenkit: „Mert megjelent az Isten Üdvözítő Kegyelme minden embernek" (Tit 2:11 ) - fogadjuk el, mert Ez az Isten legnagyobb Ajándéka számunkra, hogy Áldott földi életünk lehessen és Üdvösséget nyerhessünk, mert: „Akié a Fiú azé az Élet." (1Ján. 5. 12a ) Sok Szeretettel!
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2756
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7179 Dátum: 2018 December 24, 12:08:54 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„12. 24 Van hely?

„Bepólyálva a jászolba fektette,
mert nem volt számukra hely a
vendégfogadó háznál." (Luk. 2. 7 )

Az a népszámlálás, amit Augustus császár akkor elrendelt, tulajdonképpen az adóköteles polgárok összeírása volt, s egyben alkalom az adó emelésére is. Mindenkinek a származási helyén kellett jelentkeznie. Ezért volt kénytelen József is Názáretből Betlehembe gyalogolni a várandós feleségével mintegy százhúsz kilométert. Ott már nem éltek rokonaik, így az egyetlen karavánszerájban kerestek szállást. Ennek ajtajában hangzott el a karácsonyi történet két sötét szava: „nincs hely". Aztán végül valaki mégis befogadta őket a ház alatti birkaistállóba, ott szülte meg Mária első Gyermekét - ki tudja, milyen segédlettel vagy anélkül. Ez a karácsony Igaz története, minden ráaggatott díszítés nélkül. Miért nem volt hely nekik? Mert a fél ország úton volt, s lehet, hogy valóban megtelt a fogadó. És mert József és Mária nem ígérhetett nagy bevételt a fogadósnak, inkább csak gondot, ha ott születik meg Jézus. A mi életünk ajtajára nem ugyanez van kiírva: nincs hely? Tele vagyunk tennivalókkal, gondokkal, félelmekkel, nincs hely Jézus számára az időnkben. Reggel sem és este sem. Talán még ma sem fér bele az esti programunkba. Vagy legfeljebb így karácsony este meghívjuk vendégnek, remélve, hogy utána hamar távozik. - De nincs hely Számára a költségvetésünkben sem. így is nehéz beosztani, Jézus ügyére, Jézus kicsinyeinek már nem jut semmi. De nem lehetne helyet szorítani Neki? Ha ez a fogadós mégis befogadja őket, búcsújáró hellyé lett volna a háza, még anyagilag is jól járt volna. De ki hitte ezt erről az elcsigázott fiatal házaspárról? Nagyon megszegényíti magát, aki kizárja életéből a világ Megváltóját. Ezzel kizárja önmagát az Isten Országából, ahol csak azoknak lesz helyük, akik itt befogadták Jézust az életükbe."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2756
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7180 Dátum: 2018 December 25, 15:48:19 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„12. 25 A pásztorok útja

„A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve
és magasztalva az Istent mindazért, amit
pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan
Ő megüzente nekik." (Luk. 2. 20 )

Jézus Születésének hírét legelőször a pásztorok hallották meg, mégpedig egy angyaltól. Miért éppen ők? Mert Isten a megvetett, lenézett embereket gyakran különös Szeretettel részesíti előnyben. Mert ők az általános felfordulás közepette is csendben voltak, és akkor is ébren őrködtek, amikor a világ aludt. Ma nagy altatás folyik, boldog, aki éberen figyel Isten Kijelentésére, sok mindent idejében meg fog hallani és érteni. A karácsonyi prédikáció így szól: Üdvözítő született ma nektek, Aki az Úr Krisztus, a Dávid városában (Betlehemben ). Ennek minden szava külön és így együtt is nagyon sokat jelent. Nem hiába lett ez nagy Öröme az egész népnek. Nekünk az - e? Már a Gyermek Jézus Szabadító, Úr, Messiás. Ő nekünk született, s meg lehet találni Őt egy konkrét helyen. A pásztorok hitték is, meg nem is. Mi is így vagyunk olykor Isten Igéjével. Ők azonban nem érték be ezzel, felkerekedtek, és meg akartak győződni a Valóságról. S meg is találták a Gyermeket pontosan ott és úgy, ahogyan Isten küldötte mondta. Ez a becsületes magatartás: teljes bizonyosságra vágyom, elmegyek hát egészen Jézusig. Ott a tények meggyőzik a kételkedőt is. És visszafelé már ezzel a meggyőződéssel lesznek ők is „angyalok", Isten követei, akik dicsőítik az Urat nagy Tetteiért, és maguk is hirdetik a karácsonyi Örömhírt. Teljes Bizonyossággal tanúskodnak arról, hogy mi az Igazság. Mi tehát a pásztorok útja? Az éjszaka csendjében Igét hallottak. Nem egészen értették, de aszerint cselekedtek, elmentek és megnézték, Igaz - e. Minden tekintetben Igaznak bizonyult, így ők is hirdették azt másoknak. Ma is az Ige hallgatása vezet el Jézushoz. De a templomtól el kell jutni Őhozzá, Személyesen meg kell ismernünk Őt a Hit által. Ez változtatja meg minden ember életét, betölti Örömmel, és Hiteles tanúvá teszi."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2756
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7181 Dátum: 2018 December 25, 15:53:10 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„December 25

„Ne féljetek, mert íme, nagy Örömet hirdetek nektek,
amely minden nép Öröme lesz.” (Luk. 2. 10 )

A betlehemi pásztorok számára szokatlan jelenség volt az angyalok jövetele, az Úr Dicsősége, a Megváltó születésének híre. Ezért kezdődik az angyali üzenet ezzel a megnyugtató megszólítással: „Ne féljetek!” A földi örömbe, „boldogságba”, sikerbe mindig belevegyül az a szörnyű emberi félelem, hogy egyszer véget ér, egyszer keserű napra kell majd felébredni. Ez a Mennyei Örömhír nem hordoz ilyen lappangó, szorongató érzést. A megszületett Krisztus az egész nép Öröme. Milyen szűk lenne ez az Öröm, ha csak Izráel számára jött volna el, ha csak a farizeusi kegyességet célozta volna meg, vagy csak a vakokat és a sántákat akarta volna testi elesettségükből meggyógyítani. Jézus azonban az egész nép Örömére jött el. Azért született, hogy minden elveszett emberi lelket megkeressen. Te is beletartozol az „egész nép” – be. Jézus a te örömödre is jött: megszületett, élt, tanított, szenvedett, meghalt, és Feltámadott. „Áldott legyél Mennynek, népeknek, Istennek és én szegény szívemnek Öröme, hogy Testé lettél!”

SZERETET * A misszionárius orvos fia belázasodott. Nagy volt az orvos megkönnyebbülése, amikor kiderült, hogy van még egy injekciója erre a betegségre. Ekkor hozták a hírt, hogy a szomszéd fia is hasonló lázas betegségben szenved. Két beteg, egy orvosság. Most mit tegyen? Leborult Isten Elé, hogy valamilyen megoldást találjon. Az Ige alapján azonban nem tehetett másként, mint hogy a másik fiúnak adta be a gyógyszert. A fekete fiú meggyógyult, saját fia azonban másnap reggelre halott volt. Amikor a pogány apa meglátta a misszionárius halott fiát, egyszerre megértette az Isten Szeretetéről szóló üzenetet: „Úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő Egyszülött Fiát adta.”

* Megtartó született – Luk. 2. 1 – 20”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2756
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7182 Dátum: 2018 December 26, 09:59:35 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„December 26

„Közeledjetek Istenhez, és közeledni fog hozzátok.”
(Jak. 4 8a )

Isten minden Ígérete Krisztusban teljesedik be. Egyedül Krisztus által kerülhetünk közel Istenhez. Aki Őt látja, az Atyát látja. Aki Közösségben van Vele, Istennel van közösségben. Isten azért adta Krisztust, hogy Benne egészen közel jöjjön hozzád. Ő mindent megtett a közeledés érdekében, a többi rajtad áll. Csak úgy találkozhatsz Jézussal, ha te is elindulsz Felé. A napkeleti bölcsek története is ezt példázza. Menj amerre Isten Szava indít, tedd, amit Ő kíván tőled. Ne kérj senki mástól tanácsot, hogy merre kell menned, ne akard térképpel bebiztosítani magad, csak engedd, hogy az Ige Világossága vezessen, és biztosan meg fogsz érkezni Hozzá. Isten mindig kész Krisztusban megtenni az utat feléd. Te ezt sohasem tehetnéd meg magadtól, mert ez a Kegyelem útja. De azt az utat soha nem engedi el neked, amelyet magadnak kell megtenned az alázat és az engedelmesség keskeny ösvényén Betlehemig. Íme Isten eléd jön, mert számít rá, hogy meg fogsz érkezni.

TÁVOLI FÉNY VILÁGÍT * 1929 – ben egy nógrádi szórványból az állomásra menet eltévedtem az esti szürkületben. Kegyetlen tél volt, és egyáltalán nem ismertem a környéket. Rám esteledett, és sehol semmi fény nem látszott. Már vagy fél órája bolyongtam így összeszorult szívvel, amikor valahol messze parányi fényességet láttam felragyogni. Ez a kis fény jelentette akkor számomra az életet. Tudtam, ha abba az irányba haladok, előbb – utóbb odaérek, ha azonban szem elől tévesztem, végem. A keleti bölcsek is úgy mentek a csillag után, mint akkor én, a fényre vigyázva. Mind nagyobbra és nagyobbra növekedett, ahogy ahhoz a helyhez közeledtek. Aki a világ Világossága felé tart, már jó nyomon van, csak felemelt fejjel menjen, és ne lefele nézzen.

Az Úr megvigasztalja Siont – Ézs. 51. 1 – 12”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2756
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7183 Dátum: 2018 December 26, 10:07:23 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„12. 26 A bölcsek útja

„Amikor Jézus megszületett a júdeai
Betlehemben..., íme, bölcsek érkeztek
napkeletről Jeruzsálembe..." (Mát. 2. 1 )

Az ötödik századtól terjedt el az a legenda, hogy három király látogatta meg a kis Jézust Betlehemben. A Biblia híradása nem szól arról, hogy hányan mentek, csak az derül ki, hogy olyan csillagászattal is foglalkozó tudósok voltak, akik feltehetően Babilonból indultak el, ahol a fogság után ott maradt zsidóktól hallhattak arról, hogy jön majd egy nagy Király, Aki Isteni Teljhatalommal cselekszik. S amikor a Jupiter (királycsillag) és a Szaturnusz (Izrael csillaga) ritka együttállása bekövetkezett, nekik ez azt jelentette, hogy Izraelben megszületett ez a nagy Király. Elmentek hát, hogy hódoljanak Előtte. Így kapcsolódik össze a hallott Ige az ember sajátos gondolkozásmódjával, így beszél Isten mindenkivel a neki érthető nyelven. Útjuknak három szakasza volt: Először a hazájuktól Jeruzsálemig. Nagyon messziről indultak el: térben több ezer kilométerről, szellemileg pedig a komor végzethittől. Akit azonban Isten Szeretete vonzani kezd, az bármilyen messzeségből el fog jutni Hozzá. Akkor is, ha nem kapott vallásos nevelést, s akkor is, ha erkölcsileg mélyre került közben. Másodszor Jeruzsálemből Betlehemig. Megérkezve a fővárosba a királytól kértek tájékoztatást. Nem tudták, hogy Heródes betegesen féltékeny, s egy új Király születésének híre őt is, az embereket is félelemmel tölti el. A szakemberek megkeresik Mikeás könyvében: a Messiásnak Betlehemben kell megszületnie. Az nyolc - tíz kilométerre van Jeruzsálemtől, de nem kíséri el őket senki. Ez nagy csalódás lehetett, de elindultak oda, megtalálták a Gyermek Jézust. Nagy Örömmel örvendeztek, és ajándékaikat átadva imádták Őt. Istenem, segíts végigjárni azt az Utat, amin a Te Szereteted indított el Jézushoz!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2756
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7184 Dátum: 2018 December 27, 10:53:44 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„December 27

„Jézus pedig hozzájuk ment, és azt mondta nekik:
Nekem adatott minden Hatalom Mennyen és földön.”
(Mát. 28. 18 )

Jézus egész küldetése, Élete, Halála és Feltámadása bizonyítja, hogy Hatalom adatott Neki. Már csodás születése is ennek a Hatalomnak a bizonysága. A Szentlélek Isten Hatalma által fogant a szűz méhében. Egész földi Élete során Hatalom adatott Neki. Ahogy Testileg fejlődött, úgy bontakozott ki ez a Hatalom, és akkor teljesedett ki amikor kitöltetett Rá a Szentlélek Galamb alakjában. Ez a Hatalom lett nyilvánvalóvá Szenvedései idején is, noha látszólag ellenség kezébe került. Elítélték és megfeszítették. És mégis, ezekben is a Hatalma mutatkozott meg. Ha nem adatott volna Neki hatalom, nem tudta volna így elhordozni a szenvedéseket. Hatalom adatott Neki a Kereszten való Szenvedésben, amikor Engedelmessége által megdicsőítette Istent. Hatalom adatott Neki a halál általi legyőzetésben. Mindenekfelett pedig Legyőzhetetlen Hatalom adatott Neki a Feltámadás hajnalán, amikor legyőzte a mi ősellenségünket, a Halált.

JÉZUS HATALMA BENNEM * Jézus Hatalma bennem is ezekben mutatkozik meg: „Krisztussal együtt megfeszíttettem. Többé pedig nem én élek, hanem Krisztus él bennem.” A legnagyobb Hatalom abban van, hogy megmutatja bennem az Ő Feltámadásának Erejét. Jézusnak van Hatalma arra, hogy a szívemben éljen, s Lelke és Ereje által diadalmaskodjon.

* Teljes Hatalom – Mát. 28. 1 – 18”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.