Szerző Téma: Napi lelki morzsák  (Megtekintve 393624 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2756
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7185 Dátum: 2018 December 27, 11:07:58 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„12. 27 Csak vezess, Uram, végig!

„Mivel azonban Kijelentést
kaptak..., más úton tértek
vissza hazájukba." (Mát 2. 12 )

A napkeleti bölcseknek nagy csalódást jelenthetett, hogy az ország első embere nem is tud arról a nagy eseményről, ami miatt ők több ezer kilométert megtettek. Az írástudóknak akkor kell keresgélniük a szent könyvekben, s miután megtalálták a választ, nem indulnak el örömmel velük együtt, hanem csak útnak indítják őket. Ilyen csalódást ma is átélhetnek Istent kereső emberek, mert képmutatók és tudatlanok a vallásosok között is vannak. De sose akadjunk el náluk, mert ez a szomorú tény semmit nem változtat azon, hogy mindnyájunknak csak Jézus Krisztus tud segíteni, de Ő tud, és érdemes egészen Őhozzá elmenni. Semmilyen csalódás miatt ne álljunk meg, és ne forduljunk vissza! Mindenkit Ő vonz és vár, és nagy örömük a bölcseknek is Betlehemben lett, amikor Istennek kijáró tisztelettel imádták Jézust. Ez a magyarázata annak, hogy útjuk harmadik szakasza egészen más volt, mint az előzők. Itt már közvetlenül kaptak Kijelentést Istentől, és meg is értették azt. „...más úton tértek vissza hazájukba." Aki eljut egészen Jézushoz, az előtt megnyílik a Menny, kapcsolatba kerül Istennel, és másként folytatódik az Élete. Megváltozik a gondolkozása, felismeri, hogy más utak is vannak, mint amelyeket addig ismert. Megtanulja, hogy az emberek szívéhez a legeredményesebb Út a Szeretet. Hogy lehet tisztán is élni. Nem ez a legrövidebb Út a meggazdagodáshoz, de ez a legbiztosabb Út a Békességhez és Boldogsághoz. Nagy Kegyelem, hogy Isten indítására elindulhatunk a magunk pogányságából Krisztushoz. Nagy Kegyelem, hogy ha valami miatt elakadunk az Úton, vissza lehet Rá térni, lehet folytatni. Nagy Kegyelem, ha Isten végigvezet Rajta, és átformál, más emberként mehetünk vissza a mieink közé. Úgy, mint akiket már Krisztus visz, s akik Krisztust visszük."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2756
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7186 Dátum: 2018 December 28, 09:33:04 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„December 28

„Szemed legyen a mezőn, amelyet aratnak, és járj utánuk.
Íme, meghagytam a szolgáknak, hogy ne bántsanak téged,
és ha megszomjazol, menj az edényekhez, és igyál abból,
amiből a szolgák merítenek.” (Ruth 2. 9 )

Sokadalomban, vásárban vagy más olyan helyen, ahol sok ember jár – kel, nehéz bárkit is szemmel tartani. Mi emberek egy hatalmas vásárnak, a hiúság vásárának vagyunk folyamatos úton levő, mozgó alakjai. Az Úr mégis szemmel tud tartani bennünket. Ha azonban nem akarunk elszakadni valakitől, nekünk is szemmel kell tartanunk az illetőt. A figyelemnek kölcsönösnek kell lennie. Ha azt látod, hogy a másik eltűnik a szemed elől, utána kell járnod, kérdezősködnöd, amíg meg nem találod. Figyelned kell a mezőre, a helyre, ahova az Úr kihívott ebből a világból. Oda küldi az aratás Ura az Igét, és az Áldást azok számára, akiket az Ő Ereje „őriz Hit által az Üdvösségre, Amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen.” Bizonyára utánad is elküldte már szolgáját, hogy az Ő mezejére vezessen téged, ahol az Ő Hatalma megőriz az Üdvösségre. Ha szeretnél részesülni az Üdvösségben, járj te is a szolgák után, keresd az Úrral való találkozás boldog alkalmait, az Evangelizációkat, konferenciákat, ahol megérett, alázatos kalászokat keres az Úr az Ő Csűrébe a közelgő betakarításra.

A KÉZ * Egy turistát vezetett a hegyi kalauz. Útközben egy mély szakadékhoz értek, amelynek túloldala egy lépésnyire volt az innenső faltól. A vezető könnyedén átlépett a túloldalra, a turistának azonban nem volt hozzá bátorsága. A vezető ekkor kinyújtotta a kezét, és így szólt: „Fogja csak meg bátran. Ez a kéz még nem engedett lezuhanni senkit.” Bízd magad bátran Jézusra, mert Ő megígérte: „Senki sem ragadja ki őket az Én Kezemből.”

* Sok verébnél drágább vagy – Mát. 10. 23 – 33”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2756
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7187 Dátum: 2018 December 28, 09:39:38 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„12. 28 Megszabott Idő

„Mindennek megszabott Ideje van, megvan
az Ideje minden dolognak az ég alatt."
(Préd. 3. 1 )

Így az év vége felé óhatatlanul gondolkozunk az időről. Mi az, mennyi van belőle, mire kapjuk, kapunk - e még és mennyit? Az a határ, amelyet az évek közt vonunk, mesterséges, de ha kiértékelünk egy ilyen szakaszt, segíthet abban, hogy a következőt - ha még kapunk - helyesebben töltsük el. A Biblia azt tanítja, hogy az idő Istené. Ő ajándékoz nekünk mindennap újabb 24 órát. Kérdés, hogy arra használjuk - e, amire adta! Mulasztás akkor történik, ha nem arra használjuk. Időzavarba az kerül, aki tanulás helyett cseverészik, alvás helyett szórakozik stb. Az idő helytelen felhasználása vagy eltékozlása vezet a sietéshez és a siettetéshez - amikor nincs türelmünk kivárni a dolgok természetes menetét. A kapkodás pedig felszínessé tesz, az ilyen ember több hibát vét, selejtet termel, balesetet okozhat. Feleslegesen kimeríti magát, és veszélyeztet másokat is. Aztán néha az igazán fontos dolgokat hagyjuk el, hogy elintézzük azt, ami sürget. Így károsodik az Istennel és az egymással való Közösségünk. A hívő ember hálásan látja, hogy Isten milyen Bölcsen időzíti életünkben az eseményeket. Aki figyelmesen ügyel Őrá, nem hamarkodik el semmit, és nem késik le semmiről. Jézus földi Élete gyönyörű példa erre. Mivel valóban Ő szabja meg mindennek az idejét, ezért Isten nélkül rohanás, kapkodás, mulasztások vádja és folyamatos elégedetlenség kísér, Istenre figyelve pedig ugyanannyi idő alatt sokkal többet el lehet végezni, így is kell dolgozni keményen, de marad ereje az embernek, Öröme lesz közben, a végén pedig Hála és Békesség van a szívében."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2756
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7188 Dátum: 2018 December 29, 09:28:10 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„December 29

„Amikor pedig eljön az Emberfia az Ő
Dicsőségében és vele mind a szent angyalok,
akkor elfoglalja majd Dicsőségének Trónusát.”

(Mát. 25. 31 )

Úgy tűnik, mintha ezen a világon minden embernek egyforma lenne a sorsa: egy ég alatt lakunk, egy levegőt szívunk, ugyanaz a világ vesz körül mindnyájunkat. Sokan azt gondolják, hogy amiképpen itt a földön azonos körülmények rabjai vagyunk, úgy a halálunk után is közös sors vár reánk. Együtt élünk: hívő a hitetlennel, káromkodó az imádkozóval, kegyes a cégéres bűnössel, és a világ nagyon ért ahhoz, hogy kegyes arcszínt öltsön, s elmossa a határokat ember és ember között. Az Ige azonban azt mondja, hogy amikor eljön az Úr, és beül Dicsősége Királyi Székébe ítélni, akkor kártyavárként omlanak majd össze az erősnek vélt bizonyosságok, s az Úr Igazságos Tekintete Elől elpusztul a képmutató, hazug kegyesség. Sokan fogják majd azt mondani: „Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk – e, és nem a te nevedben űztünk – e ördögöket, és nem tettünk – e sok hatalmas dolgot a te nevedben?” Akkor azonban nem lesz már Kegyelem. Te sem álcázhatod magad örökké. Egyszer a te életed is eldől a kárhozatra vagy az Örök Életre. Ha most kerülnél Ítéletre, mi történne veled?

ÍTÉLET * Az Igazgyöngy és a hamisítvány szabad szemmel egyformának látszik. Amikor azonban nagyító alá kerülnek, rögtön felismerhető lesz az utánzat. Vajon az Úr Világosságában, Igazságos Ítéletében is úgy áll – e majd meg az életed, mint saját emberi ítéleted előtt?


* Igazak az Életre, gonoszok a kárhozatra – Mát. 25. 31 – 46”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2756
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7189 Dátum: 2018 December 29, 10:54:47 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„12. 29 Idő és Örökkévalóság

„Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk
összeomlik, van Istentől készített
Hajlékunk..., Örökkévaló Mennyei
Házunk." (2Kor. 5. 1 )

A filozófusok írnak az idő aszimmetriájáról, vagyis arról, hogy megfordíthatatlanul egy irányba halad. Mérni tudjuk, de megállítani és visszahozni nem. Megszoktuk, hogy egyik pillanat követi a másikat, egyik esztendő jön a másik után, de ritkán gondolunk arra, hogy eljön majd egy pillanat, ami után nem következik másik, mert vége szakad az időnek, és beletorkollik az Örökkévalóságba, mint folyók az óceánba. A folyókat is csak a torkolatig tudjuk mérni. És mi lesz utána? A sátán arra törekszik, hogy ne gondoljunk a jövőre, csak a pillanatra figyeljünk, hogy most jól érezzük magunkat. Isten azonban messzebbre enged látni. Mert van, ami elmúlik, de van, ami megmarad. Van, ami összeomlik, és van, ami Örökkévaló. Igénk az emberi testet és ezt a földi életet sátorhoz hasonlítja, amely ideiglenes tartózkodási hely. Ez azonban egyszer összeomlik, s belépünk az Örökkévalóságba, Amelynek nem lesz vége. Ott kétféle állapot létezik: Istennel az Örök Élet, Isten nélkül az Örök szenvedés amiatt, hogy itt nem hittünk Benne. Ezt a tényt nem szabad elködösíteni. Hol töltjük az Örökkévalóságot - ez minden ember számára a legfontosabb kérdés. Fontosabb, mint az, hogyan sikerül egy napunk vagy egy vállalkozásunk. Ne feledjük, hogy minden itteni tettünknek Örökkévaló Következménye van! A jelenünkkel alapozzuk meg a jövőnket. És Isten megtanítja a Benne hívőket már itt mindent az Örökkévalóság nézőpontjából értékelni. Aki ezt gyakorolja, tudja, hogy nem az a fontos igazán, hogy ki mit szól hozzá, hanem hogy Istennek kedves - e egy tettünk. Nem az dönt, hogy van - e kedvem valamihez, hanem hogy most annak az ideje van - e, s az fontos - e másnak. Az ilyen ember könnyedén átlép az őt ért sérelmeken, de fontos lesz neki mások Üdvössége. Itt áll két lábbal a földön, de Mennyei Normákhoz igazodik. Jellemez - e ez engemet?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2756
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7190 Dátum: 2018 December 30, 09:05:41 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„December 30

„Boldog az a szolga, akit az ő ura, amikor
hazajön, ilyen munkában talál.” (Mát. 24. 46 )

Nincs Nagyobb Öröm, mint várni az Urat. De nincs ennél nehezebb feladat sem. Ebben a világban minden arról beszél, hogy nem érdemes az Urat várni. Sátán, a nagy hitető ott ólálkodik körülötted, még imádkozás közben is. Akkor szeretne megejteni, amikor leginkább az Úr közelébe érzed magad. Várni nehéz, de szolgáljon boldog vigasztalásul a tudat, hogy jön az Úr. Ő is azt várja, hogy mikor léphet ki diadalmasan a felhők mögül angyalsereg harsonái közepette, hogy dicsőséget és tisztességet adjon a világtól elgyötört, fogyón erejű, megsanyargatott, de töretlenül Benne bízó, Őt váró szolgáinak. Amikor eljön éretted az Úr, boldog leszel, ha munkában, szolgálatban, lélekmentésben talál. De jaj neked, ha mást csinálsz, mint amit reád bízott. De boldog leszel, ha Hited kicsiny lángjával bár, de égő mécsessel sóvárogva várod Őt, és munkád arról tanúskodik, hogy egyetlen percet sem vesztegettél hiába, mert a Mennyei Csűrben ott ékeskednek az általad begyűjtött kalászok.

EZ IS VÁRÁS * Gyermekkorunkban mindig jóval a megérkezése előtt várni kezdtük édesapánkat. Elkezdtük kiseperni az udvart, s amikor édesapánk haza ért, úgy mentünk elébe seprűvel, lapáttal, a kezünkbe. Közben az udvar melletti homokozó fennen hirdette, hogy egész nap a homokvárat építettük. Hány elmulasztott bizonyságtétel, hány üres perc tanúskodik ellened?

* Vigyázz és várj – Mát. 24. 25 – 51”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2756
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7191 Dátum: 2018 December 30, 09:15:06 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„12. 30 Emlékezés és Magasztalás

„Ezért magasztallak, Uram..., Zsoltárt
éneklek Nevednek." (2Sám. 22. 50 )

Élete alkonyán Dávid király visszatekintett a megtett útra, számba vette és értékelte élete eseményeit, és megtelt a szíve Hálával. Ezt egy hosszú imádságban tárta Isten Elé, amelyben többször idézte a 18. Zsoltárt is. Ennek az évnek az alkonyán hasznos lehet visszaemlékezni nekünk is, és Isten Előtti Világosságban értékelni az eseményeket. Dávidnak sok minden eszébe jutott: évekig tartó menekülése Saul király féltékeny haragja elől, a filiszteusokkal való örökös hadakozása, győzelmek és vereségek, fia lázadása, külső ellenségek és belső bajkeverők, saját bűnei... De nem a maga sérelmeit és hőstetteit sorolja, hanem Isten Kegyelmes Tetteit. Ő védte meg Dávidot sok veszélyes helyzetben (Pajzsa volt neki ), Ő futamította meg ellenségeit (nem Dávid ), Ő adott gondolatokat, helyes döntéseket, fizikai erőt, bűneire bocsánatot. „Megmentettél lázadó népemtől..." „Ő tanítja kezemet a harcra..." Ő, Ő, Ő... Hogyan emlékezünk az elmúló év eseményeire, és mi következik az emlékezésünkből? Követjük - e Dávid kezét, aki felfelé mutatott, meglátta az események mögött a Hatalmas és Kegyelmes Istent, és magasztalta Őt? Sok minden történt velünk is. Történt - e valami fontos változás bennünk? Isten Kezéből tudjuk - e fogadni az Áldásokat és a veszteségeket is? Hisszük - e, hogy azoknak, akik Őt szeretik, valóban minden a Javukat szolgálja (Róm 8. 28 )? Olvassuk el ezt a hosszú imádságot (2Sám 22 ), és egészítsük ki a magunkéval! Isten megtölti közben a szívünket Hálával és Békességgel. Ez lesz szép lezárása ennek az esztendőnek."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2756
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7192 Dátum: 2018 December 31, 07:51:47 »
„SŰRŰ SÖTÉT VAN MINDENFELÉ…."

„Sűrű sötét van mindenfelé, utat keresek az éjben;
Sem csillagfény,sem reménysugár, árnyak suhannak az éjben.
Remegő szívem Hozzád kiált: Uram, halld meg imámat!
Menekvés nincsen, nem is lehet, Uram, csak egyedül Nálad.

Jézus, Te vagy a Hajnali Fény, Te vagy a Nap Ragyogása.
Te vagy az Isten Lénye Maga, Arcának Tündöklő Mása.
És aki Téged már megtalált, szívében ott a Béke,
Te lettél annak örökre már Oltalma és Menedéke.

Nem vagyok más,csak üres edény, tölts meg hát Lelkeddel engem!
Igédnek áldott, Szent Ereje hadd munkálkodjék már bennem!
Rajtam keresztül áradj, Uram, ragyogjon Fényed szerte,
Hogy általam sok - sok árva szív Békéjét Benned meglelje.

Amerre járok, merre kelek, Te légy, Uram, a Vezérem,
Hogy saját tervem, akaratom ne legyen többé énnékem.
Ne éljek többé már soha én, Lelkeddel élj Te bennem!
Majd általlépve a gyöngykapun, Uram, engedj Hozzád mennem!"

Isten Kegyelmével, Szeretetével, Gondviselő Oltalmával és Áldásával velünk van és lesz 2019 - ben is. Soli Deo Gloria!
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2756
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7193 Dátum: 2018 December 31, 07:59:57 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„12. 31 Kinek a Keze tette?

„Ne gondolkodj tehát így: az én erőm
és hatalmas kezem szerezte nekem
ezt a gazdagságot!" (5Móz. 8. 17 )

Hogyan értékeljük ennek az évnek az eseményeit? Van, aki dicsekszik: ezzel a két kezemmel szereztem mindent. Van, aki panaszkodik: miért próbált engem Isten, miért nehezedett rám a Keze? S van, aki panaszkodva dicsekszik. Isten ezt mondja: ne gondolkozz így, mert ez felszínes és hamis megállapítás! Hiszen már az is Isten Ajándéka volt, hogy adott neked két munkáskezet, adott munkát, a munkádra Áldást. Isten sorolja a népnek: Kinek a Keze szabadított ki Egyiptomból, Ki választotta ketté a tengert, Ki táplált éveken át a pusztában, Ki vezetett el az ígéret földjének a határához? Egyedül Isten Hatalmas Keze. Aki ezt nem látja, hamisan ítéli meg a múltat. A jót magának tulajdonítja, a rossz miatt Istent vádolja. Nem látja, hogy minden jót Istentől kapott ajándékba, s Isten még a próbákat is a nép javára használta fel. A Biblia azt írja, hogy még a jó cselekedeteket is Isten készíti el nekünk, hogy azokat megtehessük. Egyedül Őt illeti a Dicsőség. Aki ezt nem látja, árt magának a jelenben. Mert aki magának tulajdonítja azt, amit Isten Tett érte, az meglopja az Urat, és így szembehelyezkedik Vele. Az pedig életveszélyes Isten népe számára, ha a világ sok fenyegetése közt kiszolgáltatottá válik, és Istent is ellenségévé teszi. Ezzel veszélyezteti az ilyen ember a jövőjét is. Mert aki magában bízik, azt magára hagyja az Úr, nem számíthat az Ő Védelmére és további Ajándékaira. Mi hát a helyes magatartás az év utolsó napján? Őszinte bűnbánat minden hitetlenségünk, dicsekedésünk, önhittségünk miatt. Buzgó hálaadás Isten sok meg nem érdemelt Ajándékáért. És annak megvallása, hogy nem a mi kezünk erejében bízunk, hanem egyedül Jézus Krisztus érettünk is átszögezett Kezének Érdemében és Irgalmában."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2756
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7194 Dátum: 2018 December 31, 16:13:48 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„December 31

„Előhívatta azért, és azt mondta neki: Mit hallok
felőled? Adj számot a sáfárságodról, mert különben
nem lehetsz tovább sáfár!” (Luk. 16. 2 )

A mai napon Maga Elé állít téged az Úr, és megkérdezi, mit cselekedtél a reád bízottakkal. Ezelőtt egy évvel kaptál egy esztendőt. Mire használtad? Hogy forgattad? Drága időt adott neked a megtérésre. Arra használtad – e minden percét, hogy mind közelebb és közelebb kerülj Hozzá? Adott neked egészséget. Mire használtad a testi erődet? Ételt és italt is adott neked. Megosztottad kenyeredet az éhezővel? Megosztottad italodat a szomjazóval? Adott anyagi lehetőségeket. Hogyan gazdálkodtál a pénzeddel? Mibe fektetted, mit vásároltál rajta? Dicsőséget az Úrnak, vagy kétes értékű örömöket magadnak? Alkalmad volt emberekkel találkozni. Azért hozta őket elődbe Isten, hogy a szomorú szívűeket megvigasztald, a könnyelmű, léhákat megintsed, a bűn útján járókat visszatérítsd az Igazság Útjára, az Őt még nem ismerőknek bizonyságot tegyél Róla, a megterhelteknek és megfáradtaknak segíts terheik hordozásában. Mit tettél érettük? Szolgálati helyeden munka várt rád, feladatok voltak rád bízva: mások ügyében kellett intézkedned, anyag forgott a kezedben, gazdálkodnod kellett vele. Hogy forgattad ezeket a javakat? Adj számot sáfárságodról, és ne feledd, hogy a sáfárok felé a hűség a legfontosabb elvárás. Hűséges voltál a rád bízottakban? Az Úrnak szolgáltál, nem a szemnek? Igyekeztél úgy forgatni javaidat, hogy az Isten Dicsőségét szolgálja? Vagy csak magadra néztél, a magad előnyeit tartottad számon? Jaj, ha nem voltál hű a hamis mammonon! Hogyan bízhatnák akkor reád az Igazi Kincset? Adj számot sáfárságodról, és a bűnbánat könnyeivel öntözve állj meg a Kereszt alatt, és kiálts: „Isten, légy Irgalmas nekem, bűnösnek!”

* Isten ismeri a szívedet – Luk. 16. 1 – 18”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2756
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7195 Dátum: 2019 Január 01, 09:30:45 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Január 01.

„Azokat, amelyek mögöttem vannak,
elfelejtve, azoknak pedig, amelyek előttem
vannak, nekifeszülve Célegyenest futok Isten
Felülről való Elhívásának Jutalmáért, Amely
Krisztus Jézusban van.” (Fil. 3. 13b – 14 )

Nincs értelme a múltra visszatekingetni. Sok benne a gyalázat, a megbánnivaló, a szégyenteljes, de nem az a megoldás, hogy sírdogáljunk mellette. Vedd tudomásul, hogy a múltad elveszett, de a jövő a tied. Lehet, hogy sokat ígérő volt a múltad, szaladtál ígéretei után, de most lásd be, hogy csalfa reményeid romjait hiába siratod. Lásd meg és ragadd meg inkább a ma lehetőségeit és a holnap ígéreteit. Vedd józanul eszedbe, hogy ami volt, vissza nem jöhet. A múltról lekéstél. Ne a lekésett vonat után lobogtass sírva fehér kendőt, hanem készülj a következőre. El ne feledd, hogy a holnap harcot, kemény odaszánást kíván. Az Ige így szól: „ nekifeszülve”. Mint amikor valaki nekidől a szembefújó szélnek, amikor a taligás nekifeszül a megterhelt taligának. Nem könnyű a holnap Útja. Ezen az Úton a könnyen élni akarók elhullanak. Csak az elszánt életek, a keményre térdelt térdek maradnak meg. Ezért a holnapért harcolni kell. Tekints azonban az elhívásra, Isten Ígéreteire, Amely Jézus Krisztusban van. Ezért érdemes megharcolni a Hit Harcát. Ezért érdemes férfiasan és erősen állni. Tekints a Megjutalmazásra, Amely Kegyelemből van. A Felülről való Elhívás drága Jutalmára. Célegyenest előre nézz, ne forgasd a fejed visszafele.

CSAK ELŐRENÉZETT * Megkérdezték a legényt, aki – a többiéktől eltérően – nyílegyenes barázdát szántott, hova nézett, amíg a barázdát hasította. „Mindig csak előre a két ökröm szarva között” – felelte.

* Bátran a holnap felé – Fil. 3. 1 – 14”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2756
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7196 Dátum: 2019 Január 01, 09:39:45 »
Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„01. 01 Aggódás helyett imádkozás

„Semmiért se aggódjatok,
hanem imádságban és
könyörgésben mindenkor
hálaadással tárjátok fel
kéréseiteket Isten előtt..."
(Fil. 4. 6 )

Istentől kapott új évi programunk: ne aggódjatok, hanem imádkozzatok! Nem tudjuk, mit hoz a jövő, és olyan sok rosszat kellett már tapasztalnunk. Ez könnyen aggodalmaskodóvá tesz. Erre gyógyszer a Hittel elmondott imádság. Az aggodalmaskodás gyökere a hitetlenség, az imádkozás tápláló gyökere az Istenbe vetett Bizalom. Az aggodalmaskodás elszívja az energiáinkat, az imádkozás megsokszorozza és mozgósítja azt. Az aggodalmaskodó ember csőlátásban szenved: csak a lehetséges bajokat és nehézségeket látja. Az imádkozónak tágas a horizontja: a láthatatlanokat is komolyan veszi. Az aggodalmaskodó úgy véli, van oka félni. Az imádkozó meg van győződve arról, hogy van oka nem félni. Az aggodalmaskodó csak az ellenségre és önmagára szokott nézni, ezért gyakran eleve lemond a győzelemről. Az imádkozó Istenre figyel, és Szent kíváncsisággal várja: ebben a helyzetben hogyan mutatja meg majd Hatalmát és Szeretetét. Az aggodalmaskodó a holnap gondját is hordozni akarja. Az imádkozó a ma terheit és feladatait viszi, és azokat sem egyedül. Nem az aggodalmaskodó áll a Valóság Talaján, mert ő az elképzelt bajok világában él, ahol egyedül érzi magát. Az imádkozó ember áll a Valóság Talaján, mert miközben számol a látható tényekkel, számol a mindenség Urával is, és számít Rá. Mit jelent imádkozni? Jézus Tanítása szerint: kiönteni a szívünket Istennek, ahogyan egy kisgyermek az apjának, akiről tudja, hogy szereti és bármit képes megtenni érte. Szánjunk időt erre mindennap ebben az évben!"

„Istennel járni, lakozni,
Szent Élettel illatozni,
Igaz Hitben nem habozni:
Jézus Krisztus, taníts,
Taníts imádkozni!"
(Református énekeskönyv)
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2756
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7197 Dátum: 2019 Január 02, 07:11:46 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Január 02.

„Krisztus Jézus azért jött e világra, hogy
a bűnösöket megmentse, akik között én
vagyok az első.” (1Tim. 1. 15b )

A bűn kérdése mindennap foglalkoztat bennünket. A mások bűne és a saját bűneink. A különféle bűnök útvesztőiben Sátán egy csomó megtévesztéssel igyekszik lépre csalni bennünket. Sikere van, ha elkezdünk mások bűneivel foglalkozni, sok keresztyént juttatott már ezzel zsákutcába. Megtanít arra is, hogy lehet az elkövetett bűnért a felelősséget ügyesen tologatni, áthárítani – tudta ezt már Ádám és Éva is az Édenkertben, amikor egymást, majd a kígyót hibáztatták a bűnért. Sokféleképpen szeretne az ember kibújni a felelősség alól, igen leleményes a védelmi eszközökben, s nemegyszer előfordult már, hogy a bűnösnek a sok hazugsággal, mégis csak sikerült „tisztára mosnia” magát. Nem vesszük komolyan a saját bűneinket, pedig a bűn zsoldja a halál. Pál apostol elsőnek vallja magát a bűnösök között. Az a hívő élet boldog, amelyik teljesen csak a Kegyelemre bízza magát. Széppé és egyszerűvé teszi belső életemet ez az állapot, érdemem nincs semmi, szám megtelik hálaadással, mert mindent Kegyelemből kaptam. Mivel az utolsó helyre álltam, lelki testvéreimre tisztelettel tekintek. Jézus pedig éppen az ilyen bűnösökért jött, hogy megtisztítsa őket.

SZEMETÉT A SZOMSZÉDJA ELÉ SEPERTE * Két tisztviselő ült a vendéglő asztal mellett, ahol száraz ebédjüket fogyasztották el. Ennek befejezése után az egyik az előtte levő hulladékot határozott mozdulattal a másik társa elé seperte. Jelentéktelennek látszó mozzanat, csak az a szomorú benne, hogy ez a férfi ugyanezt teszi élete más területein is.

* Ez az Isten Fia, Aki Magára vette a mi bűneinket – Ján. 1. 19 – 34”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2756
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7198 Dátum: 2019 Január 02, 07:22:20 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„01. 02 Kihez imádkozunk?

„Semmiért se aggódjatok, hanem
Imádságban és könyörgésben
mindenkor hálaadással tárjátok
fel kéréseiteket Isten Előtt..."
(Fil. 4. 6 )

Miért használ a Szentírás két különböző szót - imádságban és könyörgésben - az imádság megjelölésére? Azért, mert két különböző tevékenységről van szó. Az előbbi Isten imádása, az utóbbi kéréseink előterjesztése. Mi általában a másodikkal kezdjük, s olykor ezért marad bennünk a könyörgés után is bizonytalanság. Mit jelent imádni Istent? Megvallani, hogy Kinek ismertük meg Őt. Isten imádása az Ő Egyedülálló Nagyságának a felismerése és elismerése. Erre nem Neki van szüksége, hanem az imádkozó embernek, mert így tudatosítja magában, hogy Kihez imádkozik. Ha ezt komolyan veszi, sokkal könnyebb lesz rábíznia sorsát, gondjait, egész jövőjét Istenre. A Bibliában található imádságokban ez nagyon gyakori. Egy alkalommal például Dávid igencsak szorult helyzetbe került. Mégsem azzal kezdi imádságát, hogy elsorolja kéréseit Istennek, hanem megvallja, Kinek hiszi Őt: „Isten a mi Oltalmunk és Erősségünk, mindig biztos Segítség a nyomorúságban... A Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi Várunk." (Zsolt. 46 ) És miután megerősödött abban, hogy milyen Hatalmas Az, Akihez ő imádkozhat, hogy milyen nagy kiváltság, hogy Hozzá tartozhat és számíthat Rá, szinte feleslegesnek tartja sorolni a kéréseit. Hiszen Isten látja őt, ismeri helyzetét, s Nála már készen van a Szabadítás. Az ő dolga, hogy csendes hittel várja, hogyan fog segíteni Isten. Ne sajnáljuk az időt arra, hogy újra és újra emlékeztessük magunkat: Kihez is imádkozunk tulajdonképpen. Aki hittel komolyan veszi és nem szégyelli megvallani Isten Nagyságát, annak megnyílik a szíve ez Előtt a Nagy Úr Előtt, és alkalmas lesz elfogadni Ajándékait."

„Imádlak Téged, egyedüli Uramat,
Nem vetem másban én bizodalmamat,
Mikor imádlak, halld meg én szómat,
Írd be Könyvedbe hódolásomat."
(Ráday Pál, II. Rákóczi Ferenc kancellárja)
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2756
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7199 Dátum: 2019 Január 03, 08:59:57 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Január 03.

„Bizonyosan tudja meg azért Izráel egész háza,
hogy Úrrá és Krisztussá tette őt Isten, azt a Jézust,
Akit ti Keresztre feszítettetek.” (ApCsel 2. 36 )

Mintha az apostol az én szemembe vágná e szavakat: „Akit ti Keresztre feszítettetek”. Ó, hányszor talált Jézus bűneimbe merülten! Hányszor lephetett volna meg hazudozásaim, lopásaim közben, hányszor tehette volna paráznaságaimat szégyenné, álszenteskedéseimet gyalázatommá! És ha az Őt elítélő tömeg közé keveredtem volna, bizony sokszor borzadva gondoltam volna az Ő követésére. Ha rám is sújtott volna a kufárokon csattant ostora, ha előttem is elsorolta volna, hogy „Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert ...”, bizony én is sokszor azt kiáltottam volna, hogy „Feszítsd meg!” Ó igen, én csak időben különbözöm a véreskezűektől, nem indulatban. Én, e sorok írója, bűneimmel megfeszítettem Jézust. Isten mégis kegyelmes volt hozzám. Úrrá tette életem felett. Első munkájaképpen megtörte bennem Sátán hatalmát. Azután megvett engem a Maga Dicsőségének a szolgálatára. Azóta is szeret és szüntelenül könyörög az Atyánál érettem. Izráel hívő serege, tudd meg, hogy Isten Úrrá és Krisztussá tette Jézust bűneid, megpróbáltatásaid, lelki, szellemi, anyagi életed felett!

ISTEN OTT IS ÚRRÁ TETTE JÉZUST * John Wesley írja naplójában: „Az elmúlt télen sokat mondogatták gúnyolódva Mr. Whitefieldnek, ha téríteni akar, miért nem megy a kingswoodi szénbányászok közé. Tavasszal aztán megtette … A színtér egészen megváltozott: Kingswood ma már nem visszhangzik az átkozódástól és káromlástól. Nem veszekedéssel és marakodással van tele. Esti szórakozásuk idején Megváltójuknak dicséretet énekelnek.”

* Krisztus győz – ApCsel 2. 14 – 47”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.