Szerző Téma: Napi lelki morzsák  (Megtekintve 403019 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2870
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7230 Dátum: 2019 Január 18, 17:10:40 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„01. 18 Mindennapi kenyerünk

„ ...mindennapi kenyerünket
add meg nékünk ma..."
(Mát. 6. 11 )

A három Te - kérés után következik három mi - kérés. Ezek között az első ez. Gondolkozzunk el minden szaván! Kenyéren a Szentírás érti mindazt, ami testi jólétünket biztosítja. Az élelem, ruházat, lakás, munka, emberi kapcsolataink, siker, téli tüzelő - mind beletartozik ebbe (Luther ). Isten fontosnak tartja, hogy ezekkel mindenki rendelkezzen. Annak, hogy sokak hiányt szenvednek, önzésünk az oka. Ő a pusztában vándorló népéről is évtizedeken át Hűségesen gondoskodott. Minden nélkülözés oka a bűnös ember mohósága és élősködő természete. Az, hogy Tőle kérjük a mindennapi kenyeret, nem azt jelenti, hogy nem akarunk megdolgozni érte. De ahhoz is az Ő Gondviselő Szeretetére van szükség, hogy legyen munkánk, erőnk, és eredményes legyen a fáradozásunk. E kérés mögött Alázat van: rászorulok Isten Segítségére. Helyes önismeretre vall: nem tudom magam előteremteni, ami szükséges. Bizalom: Ő meg fogja adni. A mi kenyerünket kérjük. Legyen nekem fontos a más kenyere is, ne csak a magamé! És vegyem észre, hogy abból, amit Isten nálam tett le, nem kell-e egy részt továbbadnom! Ne legyek rest sáfárként tekinteni a Tőle kapott javaimra! Hadd legyek Gondviselő Szeretetének eszköze! Nagy Kiváltság Isten Háztartásában kézbesítőként szolgálni. Naponként kérjük a szükséges javakat. Ez nem azt jelenti, hogy nem szabad tervezni, tartalékolni, gyűjteni, de ez a kérés kizár a hívő életéből minden mohóságot, telhetetlenséget, kapzsiságot, követelőzést (Kálvin ). Aki így imádkozik, az bízik Istenben, hálás és elégedett ember. Neki a kevés is mindig elég, míg másoknak a sok is gyakran kevés. És az ilyen embernek nem árt meg a bővölködés sem (Fil. 4. 12 ). „De valóban nagy Nyereség az Istenfélelem, megelégedéssel;" (1Tim. 6. 6 ) Jellemző ez rám?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2870
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7231 Dátum: 2019 Január 19, 08:42:41 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Január 19.

„Emberek, miért teszitek ezt? Mi is hozzátok hasonló
emberek vagyunk, és éppen azt az örvendetes üzenetet
hirdetjük nektek, hogy ezekből a hiábavaló dolgokból
térjetek meg az Élő Istenhez, Aki teremtette a Mennyet,
a földet, a tengert és mindent, ami azokban van.”

Mindig közel áll hozzánk, hogy a másik emberben csak az embert lássuk, és az embert magasztaljuk. Különösen akkor, ha a másik emberben megvan a hajlandóság, hogy magát láttassa és magasztaltassa. Páltól és Barnabástól ez távol állt, s a saját szívük lázadozott volna a legjobban az ellen, hogy bárki elől eltakarják Istent. Mégis Listrában az emberek imádatára beállított tömeg földre szállt isteneknek nézte őket. Az apostolok tiltakoztak ez ellen a tömeg előtt, és rámutattak arra, hogy ők is csak emberek, Isten az, Aki az Ő Kegyelméből csodát tett és megmutatta Magát. Pál bizonyságot tett a mindenek felett álló Istenről és arról az örvendetes Örömhírről, hogy Jézus Emberré lett érettünk, hogy Általa Istenhez térhessünk. Isten ma is nagy dolgokat visz végbe embereken keresztül, s mi nagyon könnyen hajlunk arra, hogy csak az embert lássuk. Pedig mindenben és mindenen keresztül Istennek Kegyelme mutatkozik meg csodálatos módon. Akkor látunk helyesen, ha a Mindenható Istenre tekintünk, Aki mindent teremtett, és a Kegyelmet hozó Jézusra, Aki emberré lett. Aki így néz, az helyesen lát.

ISTENRE MUTATOTT * Richard Owen, a híres zoológus egy alkalommal egy társaságot kísért végig egy újonnan létesített múzeumban. A tárlatvezetés során az egyik látogató csodálkozva kiáltott fel: „Hiszen ez egy valóságos templom!” Owen így válaszolt: „Valóban az, ugyanis itt minden az Úr Dicsőségét hirdeti.”

* Istent lásd mindenben – ApCsel. 14. 1 – 28”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2870
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7232 Dátum: 2019 Január 19, 08:51:12 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„01. 19 Mindennapi bocsánatunk

„...és bocsásd meg vétkeinket, amiképpen mi
is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek..."
(Mát. 6. 12 )

Ezt a kérést Jézus egy és - sel kapcsolja az előző mondathoz. Azt hangsúlyozza ezzel, hogy amilyen nélkülözhetetlen a mindennapi kenyér, olyan nélkülözhetetlen a harmonikus élethez a mindennapi bocsánat is. Ahogyan elpusztul az, aki nem táplálkozik egy ideig, ugyanúgy elpusztul a lélek, megromlik a Közösség, ha nem gyakoroljuk a rendszeres bocsánatkérést és megbocsátást. Mert minden bűn elválaszt minket Istentől és egymástól. A megbocsátás pedig újra összeköt és eggyé tesz. Vágyunk az őszinte Közösségre, de ennek ára az őszinte megbocsátás. Ez mindig azzal kezdődik, hogy látnunk kell és néven kell neveznünk a saját bűneinket (nem a másokét). Nem szabad úgy tenni, mintha nem lennének, és nem szabad konzerválni sem őket. „...a nap ne menjen le a ti haragotokkal..." (Ef. 4. 26 ) A rejtegetett harag, keserűség, vádaskodás megmérgezi nemcsak a kapcsolatot, hanem a saját lelkünket is. Bátran kérhetünk bocsánatot Istentől, mert „Kegyelmes és Irgalmas Ő... Szeretete nagy" (Jóel pró. 2. 13 ). Készen van Nála a bocsánat minden bűnünkre, mert Jézus Krisztus elszenvedte minden vétkünk büntetését. A Kereszten eltörölte az ellenünk szóló adóslevelet (Kol. 2.14 ). Tele van a kezünk adóslevelekkel, s ha azokat nem dobjuk el (nem bocsátunk meg szívből másoknak), nem tudjuk elvenni Istentől a nekünk szükséges bocsánatot. Az készen van, tőlünk függetlenül, de úgy lesz a miénk, ha mi is szívből megbocsátunk. Milyen régi és friss sérelmeket kellene elengednem akár bocsánatkérés nélkül is?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2870
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7233 Dátum: 2019 Január 20, 12:34:23 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Január 20.

„Így szól az Úr, Aki megcselekszi mindazt, ami
öröktől fogva ismert.” (ApCsel. 15. 17b – 18 )

Nincsenek tehát véletlenek. Az események nem vakon következnek egymás után, hanem Isten Örök Tervébe vannak beleépítve. Istent nem érheti meglepetés. Ő tudja Öröktől fogva, mit miért cselekszik, vagy mit miért enged megtörténni. Az Ő Gondolatai nem a mi gondolataink. Kérjük mi is Jóbbal együtt az Urat: „Te taníts meg engem arra, amit nem látok át.” Amiket pedig tetszett az Úrnak elrejteni előlünk, azokra nézve is legyünk hívő és alázatos szívvel béketűrők.

„Most még megérteni nem tudom,
Miért visz Atyám nehéz úton,
De látom majd, ha fenn leszek:
Bizalmam Ő nem csalta meg.
Ott látom tiszta fénybe majd,
Amit itt még homály takart.”

Emberi gondolkodás szerint érthetetlen, miért engedte Isten, hogy József testvéreinek gonosz terve sikerüljön, vagy miért engedte Egyetlen Szerelmes Fiát a Keresztre. Csak később lett nyilvánvaló, amit Isten „öröktől fogva ismert”: az eladott József testvéreinek a megmentője lett a hét szűk esztendőben, s ugyanígy a Keresztre feszített Jézus nekünk, gyilkosainak a Szabadítója lett. Az emberek azt látták, hogy Jézust Keresztre juttatta a bűn, pedig valójában az történt, hogy Jézus juttatta Keresztre a bűnt. Isten Öröktől fogva ismert Terve teljesedett be, ahogy Azt prófétái által előre megjelentette.

MIÉRT * Engedetlen, lázadó és Isten iránt megkeseredett szívvel vitt egy ifjút a fogolyszállító vonat messze idegenbe. „Miért? Miért? Miért éppen engem?” – nem tudta megérteni. A fogságban összekerült Istennek egy Áldott életű, békességes és bizonyságot tevő gyermekével. Átadta szívét Jézusnak, s mindent megértett.

* Hogyan rendelkezett a pogányok felől? – ApCsel 15.”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2870
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7234 Dátum: 2019 Január 20, 12:39:34 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem harmatja"

„01. 20 Isten: Szabadító

„...ne vígy minket kísértésbe, de Szabadíts
meg minket a gonosztól..." (Mát. 6,13 )

Ez a kérés három feladatra figyelmeztet:
1. Ismerjük fel a gonoszt, amikor támad, és semmilyen kapcsolatba ne kerüljünk vele! Jézus Világosan tanította, hogy a sátán személyes hatalom, aki Isten gyermekeit el akarja szakítani mennyei Atyjuktól. Emberi kívánságainkra épít, és ismeri gyenge pontjainkat. Mindig „segíteni" akar, de tőle semmit nem szabad elfogadni. Minden ajánlatára (kísértésére) minden esetben azonnal egyértelmű nem-et kell mondani saját érdekünkben.
2. Ismernünk kell saját kísérthető szívünket is, és nagyon ragaszkodnunk kell Győzelmes Urunkhoz. Nem kötelező belemenni a kísértésbe, Jézus ad Erőt észrevenni és ellenállni. Ő a Kereszten legyőzte a gonoszt, ne feledjük, hogy legyőzött ellenség támad! Így is sokat árthat, de Jézussal Közösségben védve van a hívő. Csak ne játsszunk a csábítással!
3. Ismerjük meg egyre jobban Mennyei Atyánkat is, és bízzunk Benne! Ő a Teremtés okán is Ura a sátánnak, s az Isten nélkül semmit sem tehet. Még a mi kísértéseink idejét és mértékét is a mi Atyánk határozza meg. (Lásd Jób esetét.) Ezért Hozzá imádkozunk, és nem a gonoszt kérjük, hogy ne vigyen kísértésbe, mert a gonosznak is Ő parancsol, akivel egyáltalán semmilyen kapcsolatot sem létesítünk. Isten gyermeke a kísértéseivel harcolva is Mindenható Mennyei Atyjához ragaszkodik. Ő azt ígéri nekünk: „Mivel ragaszkodik Hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri Nevemet." (Zsolt 91,14 )"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2870
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7235 Dátum: 2019 Január 21, 07:05:06 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Január 21.

„Én vagyok a Jó Pásztor, és a Jó Pásztor
Életét adja a juhokért.” (Ján. 10. 11 )

Van egy gonosz pásztor is, aki a juhok életét kívánja. Azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Az ördög itt jár a világban, és minden eszközével arra törekszik, hogy életedet, Üdvösségedet elrabolja, és a kárhozatba taszítson téged. Azt akarja, hogy a juhok elvesszenek, ő pedig megmaradjon. Ezzel szemben a Jó Pásztor meghalt, hogy neked Életed legyen. Életét adta éretted. Próbáld meg átérezni ennek a kijelentésnek a súlyát: Valaki meghalt helyetted. Olyan drága voltál Neki kócos, megtépett, elcsigázott állapotodban is. Senki más nem szeretett úgy. Csak a hasznodat tartották szem előtt, amit nekik hajthatsz. Csak önzés vesz körül, a legszívélyesebb szeretet is önzést rejteget. Ő az Egyetlen, Aki éretted, önmagadért szeret. Ne vonakodj követni az Ő Hangját, ne fuss el Előle, amikor megmenteni akar!

AZ ÉN BÁRÁNYOM * Valahol Tibetben történt, hogy egy régi kút mélyéből egy bárány keserves bégetése hallatszott fel. Az odagyűlt emberek tanakodni kezdtek, vajon hogyan eshetett bele, de részvét egyiknek sem volt a szívében. Egyszer csak egy férfi érkezett futva, és szánakozva nézett a kút mélyére. Megkérte a körülállókat, hogy bocsássák le őt kötélen a kútba, hogy a bárányt felhozhassa. „Nem érdemes, nem éri meg” – mondták neki. A férfi azonban így válaszolt: „Lemegyek érte, mert az én bárányom!”

A gonosz és a Jó Pásztor – Ján. 10. 1 – 18”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2870
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7236 Dátum: 2019 Január 21, 07:15:50 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„01. 21 Isten Imádása

„...mert Tied az Ország, a Hatalom
és a Dicsőség Mindörökké. Ámen."
(Mát. 6. 13 )

A kétszer három kérés ebbe a keretbe van foglalva. Az indítás a gyermek őszinte bizalma: mi Atyánk. A befejezés az érett felnőtt bizonyossága, aki tudja, Kihez imádkozott: Tied az Ország, a Hatalom és a Dicsőség. A kisgyerek és a tapasztalt felnőtt együtt van jelen a hívő emberben. Elfogytak a kérések, de nem ér véget az imádság. Miért? Mert Isten gyermeke még szeretne időzni Atyja előtt. Ahogyan egy kisgyerek mondta egyszer apjának: nem kérek most semmit, csak szeretném nézni, hogyan dolgozol. Nem kérek semmit, csak szeretnélek jobban megismerni. Te kellesz, Atyám, nemcsak az ajándékaid. És közben hátha lesz egy Szavad hozzám. Erre mondja a zsoltár: „Gyönyörködj az Úrban..." (Zsolt. 37. 4 ) Olyan ritkán szánunk erre időt. Pedig a Mennyben csak ebből áll majd az Üdvözültek imádsága: imádni a Mindenhatót. Engedjük, hogy néha már itt kapjunk ízelítőt, előleget a Menny Tiszta Levegőjéből! Tanuljuk a Lélek által imádni az Urat! Tied az Ország, vagyis a Királyi Uralom. Soha ne feledjem: az Úr uralkodik, ténylegesen gyakorolja Uralmát az egész világ felett. Miért és mitől félnék, ha ilyen Atyám van?! Tied a Hatalom, és Te adsz hatalmat egy időre mindenkinek, aki kap ezen a földön. Jézus, Aki elmondhatta: „Nekem adatott minden Hatalom Mennyen és földön," az Atya gyermekeinek, az Újjászületett hívőknek Testvére (Róm. 8. 29; Zsid. 2. 11 ). El ne felejtsem ezt soha! Tied a Dicsőség, egyedül a Tied. Nem akarok belőle semmit magamnak eltulajdonítani. Sőt szeretnék mindent a Te Dicsőségedre tenni. Az Ámen azt jelenti: mindebben bizonyos lehetek, mert Megbízható Az, Akihez imádkoztam."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2870
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7237 Dátum: 2019 Január 22, 12:48:28 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Január 22.

„Egy Lídia nevű, Thiatíra városbeli bíborárus asszony,
aki félte Istent, hallgatott ránk. Ennek az Úr megnyitotta
a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mondott.”
(ApCsel. 16. 14 )

Az Istenfélelem, a vallásosság még nem elég az Üdvösséghez. Meg kell nyílni a szívnek az Úr Jézus Krisztus befogadására. Enélkül hiábavaló minden vallásos buzgóság. Lídia esete is ezt mutatja. Ő pogány volt, sohasem hallott Jézusról, hiszen olyan helyen lakott, ahol még senki sem hirdette az Evangéliumot, de félte Istent, úgynevezett Istenfélő pogány volt, aki szeretett volna Isten választott népéhez tartozni. Nagy volt benne a vágyakozás. Lídia esete bizonyítja, hogy Isten gondoskodik róla, hogy egyetlenegy igazán Őutána szomjazó se maradjon szomjan; gondoskodik, hogy valamilyen módon eljusson hozzá az Evangélium. Lídiához úgy jutott el, hogy át kellett mennie Ázsiából Macedóniába, hozzád talán e könyv lapjain keresztül. Isten számontartja az Őt félőket, az Őutána komolyan vágyakozókat, s az történik, hogy tulajdonképpen nem mi keressük Őt, hanem Ő keres és talál meg bennünket. Igéje és Szentlelke által keresi, gyűjti az Övéit minden népből és nemzetből. Olvasd az Igét és hallgasd az Igehirdetést imádkozva, hogy Szentlélek nyisson ajtót a te szívedben is a Jó Pásztornak.

ZÁRT PALACK * Evangelizációs szórólapon láttam egy képet, amely Isten Szeretetét hatalmas vízesésként ábrázolta, alatta egy bedugaszolt szív alakú palack. A dugón ez állt: „Én”. Ahhoz, hogy a palack megtelhessen a drága Vízzel, el kell távolítani az útjában álló dugót. Hiába hallgatod az Igét, az Isten Szeretetéről szóló Evangéliumot, ha szíved zárva marad Előtte.

* Az Úr egynek is utánamegy – ApCsel. 16. 1 – 19”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2870
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7238 Dátum: 2019 Január 22, 12:53:58 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„01. 22 A Lélek Tápláléka

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden
Igével, Amely Isten Szájából származik." (Mát. 4. 4 )

Aki elindult a Jézusba vetett Hit Útján, annak Lelki Táplálékra van szüksége, hogy tudjon Azon az Úton járni. Ugyanúgy életkérdés ez neki, mint ahogyan a fizikai erőnlét feltétele a rendszeres táplálkozás. A Lélek Tápláléka az Ige. A Biblia olvasása és az Igehirdetések figyelmes hallgatása erősíti a hívő Lelki Életét. Isten ezen az Úton beszél velünk, így tanácsol, vezet, vigasztal, bátorít és fedd. Jézus arra figyelmeztet, hogy aki valóban emberi életet akar élni, annak szüksége van Isten Igéjére. Az Igével ugyanúgy kell táplálkozni, mint a kenyérrel. Abból is naponta eszünk, sorban szeleteljük, megrágjuk, és az emésztés során lesz belőle erő, gondolat, teljesítmény, gyarapodás. A Bibliát is jó naponta olvasnunk, nem összevissza, hanem egy-egy könyvet sorban, végig és gondolkozva, „megrágva". Aztán lesz az Igéből Szeretet, Türelem, Bölcsesség, Lelki Erő. Az eredményes bibliaolvasás öt mozzanatból áll:
1. Röviden imádkozom, hogy Isten segítse megértenem hozzám szóló Üzenetét.
2. Elolvasom a soron következő szakaszt többször is, egyre lassabban.
3. Kérdéseket teszek fel: miről is van itt szó, mit mond ez a rész Istenről, mit mond az emberről, vajon mit üzen Általa most nekem Isten?
4. A legfontosabbakat egy-két mondatban felírom egy füzetbe. A leghangsúlyosabb Bibliai Verset könyv nélkül megtanulom, napközben is ismétlem.
5. Nyugodtan, részletesen imádkozom. Imádságomat hálaadással kezdem, bűnvallással folytatom, majd Isten elé hozom mások problémáit, végül könyörgök magamért.
Természetesen nem valami iskolás rend betartása teszi eredményessé Lelki Táplálkozásunkat, de a rendszeres napi Táplálkozás meglátszik a hívő ember Lelki kondícióján, egészséges növekedést biztosít a Hitének, s bőven visszakapjuk azt a fél vagy egy órát, amit erre szánunk."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2870
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7239 Dátum: 2019 Január 23, 07:36:59 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Január 23.

„Ne félj, hanem szólj és ne hallgass,
mert én veled vagyok! Senki sem fog
rád támadni, hogy neked ártson, mert
nekem sok népem van ebben a városban.”
(ApCsel. 18. 9b – 10 )

Az Úr Jézus Krisztus Mennybemenetelekor megígérte, hogy tanítványaival, bizonyságtevőivel marad minden nap a világ végezetéig. Gyávaságunk és félelmünk miatt mégis szükséges, hogy időnként megismételje a bátorítást: „ Ne félj!” Mert „nem a félénkség lelkét adta nekünk Isten, hanem az Erő, a Szeretet és a Józanság Lelkét”, hogy bátor bizonyságtevői legyünk mindenhol. Azért van veled, hogy beszélj Róla, az Ő Szabadításáról, és ne hallgass. Ha gyáván meghúzódsz, és néma maradsz, ígérete – „Én veled vagyok” nem neked szól. Ha azonban bizonyságot teszel Róla, rád támadhatnak, de nem árthatnak neked: „Egyetlen, ellened készült fegyver sem lesz eredményes, és megszégyenítesz minden nyelvet, amely perbe száll veled.” Nem bújhatsz ki a bizonyságtétel alól azzal sem, hogy nagyon istentelen a környezeted. Nem istentelenebb mint Korinthus, ahol Pált az az Ige szavaival biztatja az Úr. Ő ismeri az övéit, és tudja, hogy sok népe van abban a városban vagy faluban is, amelybe téged állított őrállóul. Talán épp a te bizonyságtételed által akarja őket előhozni az Úr. Hogyan hinnének Abban, Akiről még nem hallottak? Menj, mondd meg nekik, hogy meghalt érettük az Úr Jézus Krisztus. Akik az Úréi, azok elállnak majd a hamisságtól, és megtagadják a hitetlenséget. Ne rázd le ellenük hamar a lábad porát, ha azonnal nem hallgatnak rád. Abban a Samáriában, ahol először nem fogadták be Jézust, aminek egyik falujára tüzet akartak kérni a „mennydörgés fiai” – sok népe volt az Úrnak, ám ez csak később, Fülöp térítői útján lett nyilvánvaló.

* Misszióba együtt az Úrral – ApCsel. 18”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2870
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7240 Dátum: 2019 Január 23, 07:48:02 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„01. 23 A Közösség haszna

„...szeretnélek látni benneteket ...,
hogy együtt bátorodjunk meg
közöttetek egymás Hite által..."
(Róm. 1. 11 - 12 )

A Lelki növekedés másik két feltétele a Közösség és a Szolgálat. Az Ige és az Imádság Istennel kapcsol össze, a Közösség és a Szolgálat egymással. A fenti Igében Pál apostol bevallja, hogy nagyon vágyik találkozni a gyülekezettel, hogy valamilyen lelki ajándékot adjon nekik, és ő is megerősödjön a velük való találkozás során. Aki Isten gyermekévé lett, az testvéreket is kapott, és csak velük együtt növekedhet. Magányosan nem lehet növekedni a Hitben. A börtönbe és lágerekbe zárt keresztények is keresték társaikat, hogy tudják egymást erősíteni, vigasztalni, bátorítani, inteni. Nincs Robinson - kereszténység. Aki egészségesen akar fejlődni a Hitben, keressen olyan gyülekezetet, ahol az Igét Tisztán hirdetik, és legyen annak aktív tagja! Legyenek olyan lelki testvérei, akikkel személyes kérdéseit is őszintén megbeszélheti, akikkel kölcsönösen tudják egymást erősíteni! Pál apostol azt írja, a hívők olyanok, mint a test tagjai: csak együtt életképesek. Egy kisujj külön, a testről levágva halott. Péter apostol Élő Kövekhez hasonlítja a keresztényeket, akik együtt épülnek fel Lelki Házzá. A Közösség akadályait le kell győznünk. A testvéreim között merjek megnyílni, fokozatosan bízni a többiekben! Ne szégyelljem a Hitemet, a kereszténység nem magánügy, hiszen még az Isten angyalai is örvendeznek, ha megtér egy bűnös. A Közösség gyakorlására idő is kell, de megéri rászánni. És ne féltsük magunkat, hadd derüljön ki lassan, kik vagyunk, mi is a másikkal beszélgetve ismerjük meg önmagunkat! El kell fogadnunk a testvéreket, a családtagjainkat sem magunk választottuk meg. Alázat, Szeretet, Készség a megbocsátásra - ez mind feltétele a jó Közösség létrejöttének. Ez tartja frissen és erősíti a Hitünket, mint ahogyan egy fahasáb csak akkor lángol, ha együtt ég a többivel. Ha kivesszük a tűzből és félretesszük, előbb-utóbb kialszik és elhamvad."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2870
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7241 Dátum: 2019 Január 24, 10:06:22 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„01. 24 Szolgálat

„...az Emberfia sem azért jött, hogy Neki
szolgáljanak, hanem hogy Ő szolgáljon,
és Életét adja Váltságul sokakért."
(Márk Ev. 10. 45 )

Aki hittel elfogadta Jézus Krisztus értünk végzett Szolgálatát, Golgotai Áldozatát, abban felébred a vágy: Hálából ő is tenni akar valamit Jézusért, az Evangélium ügyéért, másokért. S ez a hála az idő múlásával nem csökken, hanem nő. Minden ilyen szolgálat önkéntes és válasz arra, amit Jézus adott nekünk - sohasem érdemszerző jelentőségű. A szolgálat szó sokakban negatív érzéseket ébreszt: kényszerű, alantas, megalázó. A Biblia azonban egészen mást tanít erről, és Krisztus tanítványainak lelki fejlődésük szempontjából ezt komolyan kell venniük.
1. A szolgálat nem alantas tevékenység, hanem az Úr Jézus Munkájában való részvétel. Ő nem azért jött, hogy Neki szolgáljanak, hanem hogy Ő szolgáljon. Aki tehát szolgáló lelkülettel él, az a legjobb társaságban van: Jézussal együtt.
2. A szolgálat nem alkalmi tevékenység, hanem életstílus. Isten gyermeke mindig kész Atyja Parancsát teljesíteni, s mindig észreveszi a számára elkészített feladatokat. Jézus egész földi Élete szolgálat volt.
3. Aki Jézusnak szolgál, az nem valamit ad Neki, hanem önmagát adta oda már előbb. Ezért kész az ilyen ember bármilyen áldozatra, mert ha magamat odaadtam, akkor már semmi sem drága.
4. Jézus szolgálatának lényege: mindig fontosabb a másik, mint én. A diakónia eredetileg az asztalok körüli szolgálat volt. Ezt végezni azt jelentette: nem helyet foglalok, hanem hellyel kínálok másokat. De jó lenne így jelen lennünk a házasságban, családban, idegenek között!
5. Ha embereknek szolgálunk, az akkor is az Úrnak végzett szolgálat. Pál még a rabszolgákban is ezt tudatosította. Ezért a jutalmat is az Úrtól kapjuk: „ha valaki Nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya." (Ján. 12. 26 )
Tűnődjünk el a diakonisszák szép jelszaván: Jutalmam, hogy tehetem. S ne feledjük: senki sem szolgálhat két ellentétes úrnak! Jézusnak csak Teljes szívből lehet örömmel szolgálni."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2870
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7242 Dátum: 2019 Január 24, 10:31:59 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Január 24.

„De amikor egyesek megkeményítették
magukat, és nem hittek, sőt gyalázták az
Úr útját a sokaság előtt, otthagyta őket,
és a tanítványokat is elkülönítette tőlük,
és mindennap egy bizonyos Tirannosz
iskolájában tanított.” (ApCsel. 19. 9 )

Az Igehirdetést hosszú időn át könnyelműen és engedetlen szívvel hallgatni a szív megkeményedésével jár. A megkeményedett és meg nem tért szív pedig magára vonja Isten Haragját: a hallott és olvasott Ige egyszersmind vádol majd, ha meg nem térsz. A Jézus Krisztusról szóló beszéd előbb – utóbb meghasonlást támaszt. Ő a Kőszikla, Akihez menekülhetünk, de a botránkozás Köve is, Akiben sokan beleütköznek. A hitetlenség a Kereszt Evangéliumával szemben mutatkozik meg legelőször. Első tünete a hitetlenségnek, hogy unni kezded már, hogy egyesek mindig Jézus Krisztusról, és megtérésről beszélnek. Új vallást látsz benne. Elzárkózol Előle, s megkeményíted a szíved. A hitetlenség további jele az, hogy szembefordulsz Isten gyermekeivel: hamisan rágalmazod őket, majd az Úr Útjáról is gonoszul szólsz mások előtt, s másokat is meg akarsz akadályozni abban, hogy higgyenek az Evangéliumnak. A hitetlen ember ugyanis azzal próbálja megnyugtatni magát, hogy tévelygésnek, hazugságnak s bolondságnak állítja azt, amit nem akar hinni, s aminek tudatosan nem akar engedelmeskedni. Vizsgáld meg magad, testvérem, nem ismered – e fel magad valamelyik állapotban. Régóta szól hozzád az Ige Szóban és Írásban. Elhitted – e már, hogy Jézus a Krisztus, elfogadtad – e már Megváltódnak? Vigyázz, veszedelem környékez, Isten megvonhatja tőled Igéje hallásának a lehetőségét. Az Evangéliumot prédikálják majd, de nem a te számodra, mert ahol elzárkóznak az Evangélium elől, onnan az Úr elvonja az övéit, s más kapukat nyit az Igének.

* Meghasonlás az Ige nyomán – ApCsel. 19”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2870
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7243 Dátum: 2019 Január 25, 06:57:47 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Január 25.

„Mert nem vonakodtam attól, hogy az Isten teljes
Akaratát hirdessem nektek.” (ApCsel. 20. 27 )

Kényelmetlen és népszerűtlen dolog „Isten teljes Akaratát” hirdetni. Az ember szembekerül ezáltal sokakkal. Bűnökre kell rámutatni kérlelhetetlenül, ítéletet kell hirdetni a bűn felett, megtérésre hívni a bűnöst, megszentelt életre serkenteni a szentségtelen életű hívőket. Hamis próféta az, aki békességet hirdet ott, ahol ítéletet kellene hirdetni, s nem meri „Isten teljes Akaratát” hirdetni. Éppannyira nem „Isten teljes Akaratát” hirdeti az, aki szüntelenül ostoroz anélkül, hogy megtérés, a bűnbocsánat és a szabadulás lehetőségére rámutatna: Isten nem akarja, hogy a bűnösök közül egy is elvesszen, hanem, hogy mindenki megtérésre jusson. Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az Igazság Ismeretére eljusson. „Mert Isten Üdvözítő Kegyelme megjelent minden embernek, s ez arra tanít minket, hogy megtagadva az istentelenséget és a világi kívánságokat, Mértékletesen, Igazságosan és Istenfélően éljünk a jelenvaló világon ...” Nem „Isten teljes Akaratát” hirdeti az, aki nem hangsúlyozza a megtérteknek: „Ez Isten Akarata, a ti megszentelődésetek!” Isten teljes Akaratát úgy hirdetheted, hogy a Kereszt Evangéliumát hirdeted. A Megfeszített Krisztusban nyilvánvalóvá válik Istennek a bűn elleni kérlelhetetlen és ítéletes Haragja, de nyilvánvalóvá válik a bűnös iránti kibeszélhetetlen Szeretete is.

KÉT IGEHIRDETŐ * Milics János, egy 14 – ik századi cseh Igehirdető a prágai templomban a jelen levő IV – ik Károly királyt az Istentiszteleten Antikrisztusnak nevezte, és személyesen felelősségre vonta a nagy erkölcsi romlásért. XIV – ik Lajos udvari papja prédikáció közben, kijelentette, hogy minden ember halandó, majd amikor a királyra esett a pillantása, kijavította magát: „Pardon, felség, majdnem minden ember halandó.”

* Aki az őrállói kötelezettségnek eleget tett – ApCsel. 20”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2870
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7244 Dátum: 2019 Január 25, 07:11:01 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„01. 25 A szenvedés oka és célja

„Ekkor magába szállt és ezt mondta: Az én
apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben,
én pedig itt éhen halok!" (Luk. 15. 17 )

Nyomorúságaink idején gyakran feltesszük a kérdést: miért van szenvedés? Mi a szenvedések valódi oka? És van - e értelme? Ha Isten szeret, miért engedi, hogy ártatlan embereket megkínozzanak, kicsi gyerekek éhen haljanak, mások tehetetlen beteggé váljanak, életük delén meghaljanak? A Biblia leírja, hogy abban a világban, amelybe Isten az embert teremtette, nem volt szenvedés. Ott ismeretlen volt a fájdalom, nélkülözés, félelem. Az Istennel való Közösségben mindene megvolt az embernek, ami Boldoggá tette. Az ember azonban megvonta bizalmát Istentől, fellázadt Ellene, és saját kezébe vette sorsát. Kilépett ebből a Közösségből, s ott „kívül" megjelent a verejték, betegség, veszekedés, háború, halál. Minden szenvedés tehát rossz döntésünk következménye. Isten azonban annyira szereti az embert, hogy lehetővé tette számára, hogy Visszataláljon Hozzá. És még a szenvedéseket is felhasználja arra, hogy figyelmeztesse: ide jutottál Nélkülem. De egyben hív is vissza Magához. Jól mutatja ezt a tékozló fiú példázata: őt nem az apja küldte el otthonról, egyértelműen saját lázadása miatt került az éhhalál szélére. Az apja azonban továbbra is szerette, és éppen a disznók között, korgó gyomorral jutott eszébe az apai ház bősége, valamint a hazatérés lehetősége. A szenvedése emlékeztette elhagyott és elfelejtett otthonára. Nem Isten küldte ránk a szenvedést, de még ezt is felhasználja arra, hogy eszméltessen, Magához visszahívjon, helyreállítsa velünk kötött és általunk megszegett Szövetségét, Amiben újra Életlehetőséget kapunk. Aki enged ennek a Hívásnak, az attól kezdve egészen másként hordozza a bajokat, vagy meg is szabadul némelyiktől. Aki nem enged, azt sokszor még inkább megkeményítik a szenvedései Istennel szemben. Boldog ember az, akit szenvedései önvizsgálatra indítanak és Istenhez fordítanak. Az ilyen ember utólag felismeri: „Bizony, Javamra vált a nagy keserűség." (Ézs 38. 17 )"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.