Szerző Téma: Napi lelki morzsák  (Megtekintve 426179 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3089
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7380 Dátum: 2019 Március 29, 08:15:21 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„03. 29 A Lélek Tápláléka

„...napjában háromszor térden állva
imádkozott, és Magasztalta Istenét..."
(Dán. 6. 11 )

Mi erősítette Dániel Új Természetét? Mi tette lehetővé, hogy kedvezőtlen körülmények között is mindvégig megmaradjon Isten Engedelmes, használható, sokak számára hasznos gyermekének? Mindenekelőtt az, hogy ismerte és komolyan vette Isten Igéjét. Amikor elhurcolták Babilonba társaival együtt, nem volt hajlandó semmi olyan ételt megenni, ami a Biblia szerint tisztátalannak számított. A leghétköznapibb dolgokban is Isten Írott Igéjéhez igyekezett igazodni. S ha ez nehéz volt, akkor is mindent megtett ennek érdekében. Isten Áldása kísérte erőfeszítését (Dán. 1. 8. és 17 ). Élete ritmusát a rendszeres imádkozás adta: „napjában háromszor térden állva imádkozott, és Magasztalta Istenét". S tette ezt akkor is, amikor átmenetileg megtiltották, és súlyos büntetés járt érte. Mert neki az imádkozás nem szokás volt, nem esetleges időtöltés, hanem Létfeltétel. Olyan Életszükséglet, mint másnak a légzés. Isten Igéje volt a lelki Tápláléka, a komoly imaélet a lélek Oxigénje. És nagyon fontos volt neki a testvéri Közösség hívő barátaival. Amikor Nebukadneccar király azt az őrült parancsot adta, hogy találják ki, mit álmodott, és úgy fejtsék meg azt, ellenkező esetben minden tudóst kivégeztet, Dániel azonnal a barátaihoz sietett, és együtt könyörögtek, hogy Isten segítsen nekik. És Isten meghallgatta és használta őt, hogy megmentse a pogány tudósokat és Dánielt is (Dán. 2. 18 ). Ige, Imádság, Közösség - ez erősíti a hívőt, és teszi Áldott Eszközzé Isten Kezében."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3089
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7381 Dátum: 2019 Március 30, 08:14:38 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Március 30.

„Péter magához tért és azt mondta: Most tudom Igazán,
hogy az Úr elküldte az Ő angyalát, és megszabadított Heródes kezéből és mindattól, amire a zsidó nép annyira
várt.” (Apcsel. 12. 11 )

A Kegyelem Titka az, hogy Isten cselekszik, és nem nekem kell verejtékeznem. Csakhogy Isten nem úgy bánik velünk, mint élettelen fadarabokkal, hanem úgy, mint akiben értelem és döntésre való képesség van. Tehát nem csak kívülről cselekszik velünk, hanem „belülről” is, azaz Isteni Jelenlétével átjárja nemcsak a körülöttünk levő világot, a körülményeinket, hanem szívünket és értelmünket is. Péter szabadulása teljesen Isten Könyörületességének a Munkája volt. Ha nem jött volna az Isteni Szabadítás, akkor Péter odaveszett volna. Azonban Pétert is bevonta a Szabadításba, mégpedig úgy, hogy újabb és újabb lemondások árán az ő emberi akaratát a Saját Isteni Szabadító Akaratához igazította. Először is le kellett mondania a kényelemről – a bilincsek között is lehet pihenni, aludni, álmodni -: a nyugodtan alvó Pétert felrázza Isten. Másodszor le kellett mondania arról, hogy ő okoskodja ki a szabadulás útját – módját. Le kellett mondania az önállóságáról, s vakon kellett engedelmeskednie. Harmadszor le kellett mondania arról, hogy a továbbiakra nézve útmutatást kap. „Kövess engem” - mondta az angyal, s Péter csak azt tudta, hogy előtte jár valaki, akinek a nyomában kell maradnia. Mi szeretnénk nagy prófétai látomásokat kapni, Istennek pedig úgy tetszik, hogy lépésről lépésre vezessen bennünket. Mi lett volna, ha Péter azt mondja: „Egy tapodtat sem mozdulok addig, amíg nem látom világosan, hová vezet az út!”? Péter azonban szabadulni akart és Bízott.

* A pogányok Örököstársak – Ef. 3. 1 – 12”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3089
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7382 Dátum: 2019 Március 30, 08:39:12 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„03. 30 Emelkedett Élet

„Emeleti szobájának ablakai nyitva
voltak Jeruzsálem felé..." (Dán. 6. 11 )

Dániel szakmai megbízhatósága és erkölcsi tisztasága egyre nagyobb tekintélyt adott neki, és Dárius alkirállyá akarta kinevezni. Korrupt ellenségei régóta irigyen nézték őt, de most elhatározták, hogy elteszik láb alól. Összeesküdtek ellene, kiagyaltak egy törvényjavaslatot, jóváhagyatták a mit sem sejtő királlyal, s mivel tudták, hogy Dániel a tilalom ellenére is fog imádkozni, biztosra mentek: büntetésül az oroszlánok vermébe kellett őt dobni. Milyen nagy különbség! Dániel emeleti szobájában dolgozik és imádkozik, ellenségei a földszinten (olykor a sötét alagsorban ) főzik ki gyilkos tervüket. Dániel a birodalom érdekében fáradozik, ők a saját karrierjüket építgetik. Dániel Isten Kezében vált áldott eszközzé mások javára, ellenségei az ördög kezében lettek gyilkos eszközzé mások megrontására. Dániel nyitott ablakai mutatják: Istentől kap Világosságot, Bölcsességet, Vezetést, ellenségei pedig, mint a pincebogarak, szaladgálnak lenn, és keresik szennyes eszközökkel a maguk hasznát és érvényesülését. Más síkon folyt az életük. Dánielt Isten felülemelte minden kicsinyes szemponton, alantas célon és saját magán is. Nem akart ő senki fölé kerekedni, nem lett fölényes, csak emelkedetten gondolkozott és cselekedett. Tudta, hogy nincs magára utalva, Isten irányítja életét. A Biblia azt tanítja, hogy mindnyájan a „földszintre" születünk. S magunkban „belenehezülünk a sárba". Isten tud kiemelni innen, gyermekévé fogad, s boldogan vallhatjuk: „Az Úr az én Kőszálam, Váram és Megmentőm... Lenyúlt a Magasból, és fölvett" (Zsolt. 18. 3. és 17 )."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3089
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7383 Dátum: 2019 Március 31, 09:24:51 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Március 31.

„Amikor Péter zörgetett a bejárati kapunál, egy Rodé nevű szolgálóleány ment oda, hogy hallgatózzék. Ahogy megismerte Péter hangját, örömében nem nyitotta ki a kaput, hanem befutott, és hírül adta, hogy Péter áll a kapu előtt.” (Apcsel 12. 13 – 14 )

Rodé egyszerű cselédlány volt, de Istennek Drága Üzenetei érkeznek el hozzánk rajta keresztül. Először is kedves dolog az, hogy a neve fel van jegyezve! A Szentlélek fontosnak látta, hogy ennek a lánynak a neve bekerüljön a Bibliába. Isten nem külső helyzetünk és rangunk szerint, hanem a szívünk állapota szerint tekinti a nevünket feljegyzésre méltónak vagy méltatlannak. Rodé egyszerű cselédlány volt, azonban élénken érdekelte őt a gyülekezet minden ügye. Amikor Péter zörgetett, odament, „hogy hallgatózzék”. Amikor pedig megismerte Péter hangját, nagy örömmel „befutott”. Ez is mutatja, hogy be volt avatva a gyülekezet minden dolgába, sőt együtt imádkozott ő is a többiekkel Péterért. De a legtanulságosabb számunkra az, hogy noha egyszerű szolgáló volt, mégsem engedte magát eltántorítani attól, amit biztosan felismert: „Ő azonban csak erősítgette, hogy úgy van.” A nagyobbak, előkelőbbek, sőt még a gyülekezet vezetői sem tudták őt eltántorítani attól, amit Isten Kegyelméből megértett.

CSAK EGY CIPÉSZ * William Carey egy cipészműhelyben kapott Indíttatást Istentől, arra, hogy a külmisszió ügyét a keresztyének szívére helyezze. Amikor később már hírneves ember lett, egy ízben az angol királynő is meghívta az asztalához. Carey meghallotta amint az egyik vendég lenézően odasúgja a szomszédjának: „Ez az ember itt mellettem egy cipész.” „Tévedés, uram – fordult hozzá Carey – nem cipész, hanem csak egy foltozóvarga vagyok.”

* A Szeretetben meggyökerezve – Ef. 3. 13 – 21”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3089
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7384 Dátum: 2019 Március 31, 09:40:55 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„03. 31 Az Élő Isten

„Ő az Élő Isten, Aki megmarad
Mindörökké." (Dán. 6. 27 )

Dániel életét megmentette Isten, nem tépték szét az oroszlánok. Amikor sértetlenül kihúzták a veremből, Dárius király kiadott egy rendelkezést: mindenki tisztelje Dániel Istenét! Miért? Mert „Ő az Élő Isten... Uralkodása Végtelen. Ő Megment, Megszabadít... Ő mentette meg Dánielt is az oroszlánok karmából". Úgy tűnik, merőben új volt Dárius számára, hogy van olyan Isten is, Aki Valóban Létezik. Aki megőrzi a Benne bízókat, parancsol a vadállatoknak is, Aki ezek szerint hall, cselekszik, ténylegesen Uralkodik. Úgy tartották, hogy minden nemzetnek megvannak a maga istenei, de azok nem szoktak így cselekedni. Sőt egyáltalán nem szoktak cselekedni. Nem véletlen, hogy Dániel ennyire ragaszkodik a maga Istenéhez, hogy még az oroszlánok vermét is inkább vállalta, mint a hitehagyást, az Élő Isten megtagadását. Hinni sokszor azt is jelenti, hogy életveszélyesen Rábízzuk magunkat az Élő Istenre. Az egyetlen Igazi Életbiztosítás a Hozzá való ragaszkodás, mert a Vele való Hitbeli Közösség maga az Élet, a Teljes Élet, az Örök Élet, az Üdvösség. S a Benne hívőt még a halál is Hozzá viszi közelebb. Persze ezt a meggyőződést könnyen be lehet állítani úgy is, mint a többi úgynevezett isten és az azokban hívők megvetését. Pedig ez a megalapozott Hit nem diszkriminál senkit, sőt éppen ez olt Szeretetet és Felelősséget az ember szívébe, hogy bemutassa az Élő Istent másoknak is. A Biblia nem a keresztény vallás kizárólagosságáról szól, hanem az Élő Jézus Krisztus Kizárólagosságáról. Egyedül Jézus mondhatta el: „Én Vagyok az Út, az Igazság és az Élet; senki sem mehet az Atyához, csakis Énáltalam." (Ján. 14. 6 ) A sok emberi vélekedés miatt is, és személyes Üdvösségünk szempontjából is döntő, hogy hisszük - e ezt Teljes Meggyőződéssel."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3089
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7385 Dátum: 2019 Április 01, 09:33:40 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Április 01.

„... a Keresztről való Beszéd...
Isten Ereje...” (1Kor. 1. 18 )

„Miről beszél a Kereszt? A Valóságról. Fordítsd Felé az arcod, és meghallod. A Kereszt Isten Szeretetét bizonyítja. Ha nem vagy ebben a Szeretetben, magadra vess. Ne Kételkedj! Bűneid megbocsáttattak a Kereszten. „Én pedig, ha felemeltetem e földről, mindeneket Magamhoz vonzok” – mondja Jézus. A Kereszt az Áldozatról beszél. Isten a Legdrágábbat adta Áldozatul – így kér téged is, egészen égő áldozatul, az Úr. A Kereszt Békességet hirdet. Ott van Békesség, egyedül a Keresztnél, Ott csitul el bűneid zaja. Csak Ott találsz Kegyelmet. Folytathatnám még. De ami a legfontosabb, hogy a Keresztről való Beszéd Erő. Olyan Erő, Amelyet világi hatalom nem győzhet le, olyan Erő, Amely szüntelen árad a Golgotáról, olyan Erő, Amely Győzelemre hívatott. Isten Hatalmas Diadalát jelenti a Kereszt. Erőt, Diadalt. Az Úr azt akarja, hogy a Kereszt Ereje és Diadala legyen a te életednek is az Alapja. Isten Maga nyújtja Erejét, kínálja Hatalmát. Mindennel megajándékozott Szeretett Fiában, a Kereszt Győztesében, az Úr Jézus Krisztusban. Vedd ezt az Erőt, Amely az erőtlenek Ereje, vedd ezt a Diadalt, Amely az alázatosok Diadala, teljesedj be az Úrral, fogadd szívedbe a Keresztet, hogy megtartassál, s, hogy te is felemeltessél!”

„KERESZTRE FESZÍTETTÉK * Egy hitetlen embernek a fia Bibliát kapott ajándékba. Se nem látott, se nem hallott, olyan buzgalommal olvasta. Amikor apja észrevette, hogy a fia Bibliát olvas, ráförmedt: „Mit olvasol fiam?” A fiú könnyes szemmel így válaszolt: „Apám Keresztre feszítették””

* Ti is úgy szeressétek egymást! – Ján. 13. 31 – 38
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3089
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7386 Dátum: 2019 Április 01, 09:52:42 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„04. 01 Mi a böjt célja?

„Amikor pedig böjtöltök..."
(Mát. 6. 16 - 18 )

A húsvét előtti heteket böjti időszaknak nevezik. Úgy készül a hívő ember Jézus Krisztus Halálának és Feltámadásának ünnepére, hogy elcsendesedik, magába száll, s többet foglalkozik olyan dolgokkal, amelyeket fontosnak tart, de el szokott hanyagolni. Az életünk betegesen egyoldalúvá vált. Sokkal többet törődünk magunkkal, mint másokkal, a testünkkel, mint a lelkünkkel, a pillanatnyi teendőkkel, mint a hosszú távú, sőt Örökkévaló Igazságokkal. Emiatt úgy válik szegénnyé az életünk, hogy észre sem vesszük, azt gondoljuk, ez az állapot a normális. A böjt azt jelenti, hogy a keresztény ember egy időre lemond a saját élvezetéről, szórakozásáról, hogy ehelyett másoknak szerezzen örömöt vagy adjon segítséget. A megszokott összeget most nem magamra költöm, hanem másra vagy másra is. Háttérbe szorítom a test igényeinek kielégítését, és tudatosan jobban figyelek a lelkemre. Nemcsak arra ügyelek, mit várnak el tőlem az emberek, hanem hogy mit vár tőlem Isten, Akivel oly sokszor nem törődöm. A böjt az élet egyoldalúságának csökkentése, az egyensúly helyreállítása, terápia, gyógymód, ami mindenkinek használ. Ezzel a lemondással nem érdemeket szerzek Istennél, nem szenvedést okozok magamnak, hanem jót teszek vele önmagamnak is, másoknak is. Nemcsak a gyomrunkon lehet böjtölni, van szóböjt is, indulatböjt, a kedvenc újság helyett lehet játszani a gyerekekkel, a tévé helyett beszélgetni a házastárssal vagy tanulmányozni a Bibliát. Jézus a böjtöt az Istenfélő Élet ugyanolyan Természetes Velejárójának tartotta, mint az imádkozást vagy az adakozást. Aki élete valamely területén tudatosan, határozott céllal elkezdi gyakorolni ezt a lemondást, nagy Lelki Gazdagságra lel. „Atyád... megfizet neked." Mát. 6. 18."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető Sofia

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 149
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7387 Dátum: 2019 Április 02, 08:40:17 »
Zsoltárok 1

"Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére,
hanem az ÚR törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal.
Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz.
Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a pelyva, amelyet szétszór a szél.
Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején és a vétkesek az igazak közösségében.
Mert ismeri az ÚR az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész."

Te boldog vagy-e?

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3089
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7388 Dátum: 2019 Április 02, 18:50:41 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Április 02.

„De Feltámadásom után előttetek megyek majd Galileába.” (Mát. 26. 32 )

„Csodálatos az Úr Szava, amikor megjelenti a tanítványoknak, hogy mindnyájan meg fognak Benne botránkozni. Sajgó fájdalom kíséri Szavait, amikor az övéiről mint szétszóródó nyájról beszél. Ezután hangzik el a fent idézett Kijelentés: „… előttetek megyek majd …”. Az Úr látta a megpróbáltatás után a felüdülést is, látta a vihar után a napsugarat. Tudta előre Péter tagadását, de előre látta mártírhalálát is. Neked is ezt mondja: „előttetek megyek majd”, hogy ne csüggedj. Lesz megpróbáltatás, baj, fájdalom, de vedd eszedbe, hogy csak az igaz próbáltatik meg, s még nem volt vihar, amely után ne következett volna napsütés. Most aggodalommal teli szívvel nézel a jövőbe, de az Úr ott áll a viharfelhők mögött Szeretetének megannyi Ajándékával. Ami még ennél is nagyobb Örömhír, hogy Jézus ezt mondja: „Feltámadásom után”! Szeretett lélek, minden kísértés, próba, fájdalom után a Megdicsőült, sőt a mindinkább Megdicsőült Jézussal találkozunk. Nyugodtan, Hittel nézz a komor fellegekre is, és ne rendülj meg a villámcsapástól, mert e viharok és próbák után egyre tisztább lesz az ég. Szeretet Megváltód Dicsőségéből mind többet és többet látsz majd meg. Ha elbukunk is, egyre közelebb esünk az Úrhoz. Mert mi lenne velünk, ha az Úr csak a mostani nyomorúságunkra tekintene, és nem az eljövendő Dicsőséges együttlétre az Ő Országában?”

* Az Ő Békessége – Ján. 14. 23 – 30”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3089
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7389 Dátum: 2019 Április 02, 18:57:45 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„04. 02 Vándorok böjtje

„...kérlek titeket, mint jövevényeket...:
tartózkodjatok a testi vágyaktól,
amelyek a Lélek ellen harcolnak."
(1Pét. 2. 11 )

A böjt nem valami vallásos indíttatású, öncélú önsanyargatás, hanem Egyetemes Törvény. Lemondás nélkül nem lehet eredményeket elérni. Aki művészi fokon játszik egy hangszeren, naponta több órán át gyakorol. Társai játszanak, szórakoznak, ő pedig ül és „gyötri magát". Ez néha öröm neki, néha valóban gyötrelem, de a cél érdekében vállalja, és megéri. Ugyanez az élsportolók sorsa is. Aki böjtöl, annak hosszú távú céljai vannak. Nemcsak most akarja jól érezni magát, hanem most vállal sok lemondást, akár szenvedést is, mert el akar érni valamit, ami neki többet ér a pillanatnyi kényelemnél és élvezeteknél. Közben pedig ő maga is megedződik, értékesebb ember lesz, mint e lemondás nélkül lett volna. Mai Igénk szerint a hívő ember vándor. Meg akar érkezni a Jézus által kitűzött Célba, ezért meg kell maradnia végig az Élet Útján, és haladnia kell Azon előre. Ez azt jelenti, hogy nem tehet vargabetűket, nem léphet félre, nem veszíthet időt hiábavalóságokkal. Tartózkodik hát a testi vágyaktól, amik akadályoznák a haladásban. Aki böjtöl, komolyan veszi, hogy az életnek nemcsak hossza és széle van, hanem mélysége is. És éppen az életminőség javítása érdekében mond le mindenről, ami ezt rontaná. Élhetne ő is bizonyos lehetőségekkel, de nem él - a Cél érdekében. Lemondása tehát nem megszegényíti, hanem segíti abban, amit fontosnak tart és el akar érni. Jézus Krisztus földi Élete egyetlen nagy Böjt volt. Otthagyta a Mennyei Dicsőséget, Magára vette nyomorult testünket, vállalt minden szenvedést azért, hogy minket Istenhez visszavezessen, „...Gazdag Létére Szegénnyé lett értetek, hogy ti az Ő Szegénysége által meggazdagodjatok." (2Kor. 8. 9 ) Kövessük példáját!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3089
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7390 Dátum: 2019 Április 03, 08:08:16 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Április 03.

„Úgy nőtt fel Színe Előtt, mint egy
Vesszőszál, mint Gyökér a száraz földből.
Nem volt Neki Alakja és Ékessége.”
(Ézs. 53. 2 )

Nem volt Gyümölcstermőbb élet Jézus Életénél, ám ahhoz, hogy Üdvösséget adhasson nekünk bűnösöknek, ki kellett vágatnia. Mint élettelen, terméketlen fa, úgy áll a Kereszt a Golgota sziklás talajában. Semmit nem ígér, nem vonzó, nem szép, nem mutatós. De felragyogott Rajta Isten Kegyelmének az Éltető Sugara, s így Belőle fakad minden Élet. Hiába ismerem azonban a Kereszt Titkát, ha nem vállalom magamra a Kereszt Útját. Istennek az én életemben is időnként metszenie, irtania kell. Ó de nagyon tud fájni! Nem csak a vadhajtásokat éri a metszőolló, hanem a termő ágakat, drága gyümölcsöket is, amelyek Krisztussal élt Életem Boldog eredményei voltak. Ilyenkor sötéten és kifosztva állok, és semmi biztatót nem látok a jövőben. Csak hiszem, hogy a Kereszt Útja megment a romlástól, s hogy a lecsonkolt tő önnön ékességétől megfosztva életképesebb és Krisztushoz hasonlóbb.

A TISZTOGATÓ KÉZ * Egy kora tavaszi napon a szőlőskertek felé sétáltam az öcsémmel. Alig ismertem rá arra a gyönyörű szőlőskertre, amelyben ősszel a tőkék fürtökkel gazdagon megrakodva álltak a napsugárban. „Ezek jól értenek a szőlőműveléshez!” – nyugtázta az öcsém, s a homokból idétlenül meredező, lecsonkázott gyökerekre mutatott. „Bezzeg én mindig lázadozom Isten ellen, amikor engem megmetsz” – feleltem szomorúan. „Pedig azokon a tavalyi vesszőkön az idén nem teremne gyümölcs” – válaszolta ő.

* Hogy több gyümölcsöt teremj – Ján. 15. 1 – 10”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3089
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7391 Dátum: 2019 Április 03, 08:18:02 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„04. 03 A böjt mint fellélegzés

„Jöjjetek Énhozzám mindnyájan,
akik megfáradtatok..., és Én
megnyugvást adok nektek."
(Mát. 11. 28 )

Pörgünk, mint a búgócsiga - mondta valaki -, azután felborulunk. Mert az is csak addig áll, amíg pörög. Valóban ez jellemzi sokak életét: pörgés és kiborulás. Nagyon felgyorsult az életünk. Szorít a megélhetés, sodornak az események, csábítanak a lehetőségek, s közben szétzilálódnak a kapcsolataink, elveszítjük egymást a nagy rohanásban, s megeshet, hogy útközben valahol elmarad a lelkünk is. Jézus nagyon sokat dolgozott. Előfordult, hogy enni sem volt ideje (Márk Ev. 6. 31 ). De amikor csak tehette, visszavonult az Atyával való csendes beszélgetésre, és elment egy - egy napra tanítványaival, hogy csak a lelkükkel és egymással foglalkozzanak. Ebben a böjti időben ezt kellene megtanulnunk. Legyen mindennap egy kis idő, amikor nem mi tevékenykedünk, hanem Isten munkálkodik bennünk! Legyen minden héten egy nap, ami valóban az Úr Napja! Engedjünk Jézus hívásának, Aki ma is a megfáradtakat hívja Magához, és megnyugvást, szó szerint: fellélegzést kínál nekik. A böjt lényege, hogy valamilyen földi célt félretesz az ember egy időre, hogy a Mennyeiekre figyeljen. Az ideig valót feladja az Örökkévalóért. A test követelőzését figyelmen kívül hagyja, és a lelkével foglalkozik. Önmagát megtagadja, és másokkal törődik. S miközben így valamiről lemarad, sokkal többet kap, Istenben lesz gazdag, ahogy Jézus mondta, és utána mindent jobban bír, többet tud adni másoknak, mert ő maga lesz mássá. A bibliai böjt Áldásosan kihat a házasságra, családra, az egészségre, a teljesítményünkre - az egész társadalomra. Ez nem alkalmi akció, hanem egy sajátos gondolkozás és életmód. Érdemes már ma elkezdenünk."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető Sofia

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 149
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7392 Dátum: 2019 Április 03, 08:24:28 »
„A vámszedők és a bűnösök mindnyájan igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák Őt. A farizeusok és az írástudók pedig így zúgolódtak: Ez bűnösöket fogad magához és együtt eszik velük.” (Lukács 15:1-2)

Igaz-e a farizeusok és írástudók szemrehányása? Jézusnak tényleg voltak közös dolgai a bűnösökkel? Ellenfelei nem ezeket a szavakat használják ugyan, de igyekeznek ilyen fényben feltüntetni Őt. Isten akarata teljesen világos ebben a kérdésben: „Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára és nem ül a csúfolódók székére.” (Zsoltárok 1:1) Senki nem valósította ezt meg tökéletesebben, mint Jézus Krisztus, Isten Fia. Ő nem követett el bűnt, bűntelen volt és kerülte még a látszatát is a bűnnel való bármiféle közösségnek. De nem tért ki a bűnösök útjából, mert meg akarta őket menteni. És Isten Fia ismerte a szíveket, tudta, mindnyájan bűnösök, azok is, akik nyíltan ellenszegültek Isten törvényeinek, de azok is, akik őszintén igyekeztek a helyes úton járni és nem utolsó sorban azok, akik mindenekelőtt a külsőségeket, a látszatot akarták megőrizni. Az Úr Jézus figyelme különösen azok felé fordul, akik bűnösök voltak, azt beismerték és Őhozzá jöttek, hogy Őt  hallják, mint a vámszedők és a bűnösök a fenti igeversünkben. „Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre.”- válaszolta egyszer Jézus az öntelt farizeusoknak. Egy másik helyen így szólt: „Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet:” (Lukács 5:32, 19:10) Igen, Jézus magához fogadja a bűnösöket, az Ő számára nincs reménytelen eset. Ő megbocsáthat bármilyen nagy vétket is, egy bármilyen mélyre süllyedt, nyomorult élet is értelmes életté változhat Isten dicsőségére. Egyetlen feltétel az, hogy higgyünk Őbenne és bizalommal fedjük fel előtte minden kudarcunkat, bűnünket.

(A jó vetés, erőforrás minden napra)

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3089
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7393 Dátum: 2019 Április 04, 08:58:08 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Április 04.

„Távozzatok ezeknek az istentelen embereknek
sátraitól, és semmijüket se érintsétek, hogy el ne
vesszetek az ők bűneik miatt.” (4Móz. 16. 26 )

„Miben állt az istentelen emberek bűne, amelytől az egész gyülekezetnek távol kellett tartania magát? Kétségbe vonták, hogy Mózes az Úr választottja. Összehasonlították magukat Mózessel, és megállapították, hogy nincs semmi különbség köztük és Mózes személye között. Azt követelték, hogy nekik is ugyanaz a megtiszteltetés és ugyanazok a jogok járjanak, mint a legfőbbeknek. Mózes megpróbálja belátásra bírni őket: „Hát keveslitek, hogy titeket Izráel Istene különválasztott Izráel gyülekezetétől, hogy Magához fogadjon titeket, hogy szolgáljatok az Úr Hajlékánál, hogy a gyülekezet szolgálatában álljatok?” (4Móz. 16. 9 ) Hadd kérdezzem meg, kedves testvérem, tőled is: Kívánsz – e ennél többet? A legkisebb a legnagyobb lehet – a szolgálatban. Csak nem uralkodni vágysz? Ó, te szív, ha Igazán szolgálsz Istennek, akkor szolgálni akarsz Isten népének, és nem uralkodni rajta. Ne foglalkozz önmagaddal. Úgysem az számít, hogy te mit képzelsz magadról, hanem, hogy mit dönt Isten felőled.”

„ISTEN MÁR DÖNTÖTT FELŐLED * Amikor úgy tűnt, pályafutásom eltorlaszolódott, s nem folytathatom egyetemi tanulmányaimat, öngyilkossági szándékkal nézegettem kifelé az egyetem emeleti ablakán. Aztán mégis úgy döntöttem, hogy nem fogok végezni magammal. Azaz csak úgy hittem, hogy az én döntésem volt. Utóbb jöttem rá, hogy az ablak alatt a falhoz erősített drótháló védi az alatta erkélyszerűen kiálló üveges bejárati tetőt. Ott volt tehát a háló is meg az üvegtető is. Még ha akartam volna, se tehettem volna pontot ilyen formán életem végére. Isten ezt már előbb eldöntötte.”

* Istenítélet az önigazultak között – 4Móz. 16. 1 – 35”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3089
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7394 Dátum: 2019 Április 04, 09:08:11 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„04. 04 Életmentő lemondás

„Nem úgy böjtöltök, ahogyan
ma illenék..." (Ézs. 58. 4 )

Valaki, miután körbenézett a társaságon, nem mondott el egy viccet, mert az az egyik jelenlévőnek rosszul esne. Pedig sikere lett volna, ha előadja. Valaki lemondott arról, hogy visszakapja a kölcsönadott pénzét, mert megtudta, hogy akinek adta, még elesettebb helyzetben van, mint ő. Valaki egy várva várt, ajándékba kapott, értékes hangversenyjeggyel a zsebében elment költöztetni egy ismerősét, mert azt cserbenhagyták a segítői. A böjtnek számtalan lehetősége van. Ézsaiás könyvének 58. fejezete színes felsorolást ad. Böjt minden ki nem mondott bántó szó, böjt minden meg nem torolt sérelem, böjt az, ha másnak kedvezek, s én mondok le valamiről ezért. Ma sokak vezér elve: a cél, hogy én most jól érezzem magam - és minden szót külön hangsúlyoznak. Ha mindenki erre törekedne, kipusztulna az emberiség. A böjt létfeltétel lett az emberiség számára. Mindnyájunkat fenyegető veszéllyé vált az általános anyagiasság és az élvhajhászat. A világ mindent alárendel a profitnak, s ez embertelenné tesz. Mivel pedig Istent száműztük a közéletből, úgy véljük, nem tartozunk senkinek felelősséggel, ez pedig felelőtlenné tesz. Az anyagiasság és hedonizmus a jövő ellen dolgozik. Ha az emberiség nem ismer mértéket, az rablógazdálkodáshoz vezet, s tönkretesszük a földet, a légkört - önmagunkat. Személyes boldogságunk és a globális kilátások egyaránt szükségessé teszik, hogy megtanuljunk önként, értelmesen, céltudatosan, örömmel böjtölni. Úgy, ahogyan az Isten szerint helyes."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.