Szerző Téma: Napi lelki morzsák  (Megtekintve 426203 alkalommal)

0 Felhasználó és 12 vendég van a témában

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3089
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7440 Dátum: 2019 Április 26, 16:06:56 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Április 26.

„Megszentelték magukat, és bementek a király parancsára
és az Úr Beszédei szerint az Úr Házának a megtisztítására.”
(2Kron. 29. 15 )

Csak tizenhat esztendő kellett hozzá, egy bálványimádó király tizenhat esztendeje, hogy a Jeruzsálemi templom teljesen elnéptelenedjen. Amikor a fiatal Ezékiás átvette atyja helyét, kinyittatta a templomajtókat, összehívatta a papokat, lévitákat, és bizonyságot tett előttük, hogy Izráel minden nyomorúságának oka ez a nyomorúságos állapotban levő templom. Isten Házának a megtisztítása az „Úr Beszédei” szerint történik. A Törvény szerint a papokat előbb meg kell szentelni, mielőtt megkezdődne a szolgálatuk. Hogyan történik ez? A főpap először tetőtől talpig megmossa őket tiszta vízben, felöltözteti papi ruhába, megkeni őket olajjal, áldozatot mutat be érettük, és vérrel meghinti őket. Így indultak Ezékiás papjai templomot takarítani. Ha ráeszméltél arra, hogy minden nyomorúságod oka lelki életed nyomorúsága, ha hajt a vágy felvenni a harcot a bűnnel, a sötétség erőivel, még ne vágj neki azonmód a munkának! Nem jóakarat és lelkesedés, nem képesség kell ide, hanem megszentelt élet. Menj a Főpaphoz, Jézushoz! Ő először tisztára mos az Újjászületés Fürdőjében, aztán megken a Szentlélek Kenetével, majd felöltöztet az Üdvösség ruhájába, és végül meghint az Ő drága Vérével. Ha mindez megtörtént, akkor indulhatsz takarítani, és szolgálatod szent és Áldott lesz.

„A LÉLEK TISZTASÁGA * Mindenki tudja, hogy operáló késsel nem lehet krumplit hámozni, s nem elég, hogy a műtőasztal tiszta, a kórteremnek, a folyosónak és az orvosi köpenynek is tisztának kell lennie. Testi vonatkozásban kezdjük végre komolyan venni a tisztaságot. Hát a lelki dolgokkal, hogy állunk?

* Takarítsátok ki a régi kovászt – 1Kor. 5”

" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3089
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7441 Dátum: 2019 Április 26, 16:09:36 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„04. 26 Sugárzó Igék

„...szelíden fogadjátok a belétek oltott Igét, Amely
meg tudja menteni lelketeket." (Jak. 1. 21)

Mi szükséges ahhoz, hogy jó hatásfokkal tudjuk olvasni és hallgatni Isten Igéjét, vagyis hogy eredményes, gyümölcsöző legyen az életünk?
1. Szükséges hozzá egészséges passzivitás, „...szelíden fogadjátok a belétek oltott Igét..." A templom Isten műhelye, ahol Ő formál minket. A templom nem színház, hanem műtő, ahol teljes bizalommal kiszolgáltatom magamat Istennek - gyógyulásom érdekében.
2. Szükséges egészséges aktivitás. „Legyetek az Igének cselekvői, ne csupán hallgatói!" Akkor lesz igazán az enyém, ha kipróbálom, elkezdem cselekedni, ahhoz igazítom az életemet. Jézus nem elméleteket hozott, hanem megtanít Élni. Ezt csak a gyakorlatban lehet megvalósítani.
3. Mindennek sajátos következménye egy bizonyos lelki radioaktivitás. Ez azt jelenti, hogy Isten Igéje munkálkodik bennem, átalakít, meglátszik rajtam, sőt sugárzó emberré tesz. Szavak nélkül is prédikálni kezd az ilyen ember Élete. A beszédünk, tetteink, egész lényünk Istenre mutat. Néha ki lehet mutatni egy - egy Ige munkáját egy engedelmes hívő Életében. Így valósul meg az, hogy az Igével élő hívő egész Élete Istentiszteletté válik. Romboljunk le minden ellenállást, ami esetleg bennünk van Isten Igéjével szemben, hogy készséggel fogadjuk be azt! Szabaduljunk meg minden lustaságtól, ami az azonnali Engedelmességet akadályozná bennünk! Aztán dicsőítsük Istent, ha Igéjével folyvást tisztogat, gazdagít, és Krisztusi jellemmé formál bennünket! S ne legyünk restek továbbmondani se azt, ami rajtunk segített!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3089
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7442 Dátum: 2019 Április 27, 08:23:37 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Április 27.

„A nagyobb létszámúnak adj nagyobb örökséget,
a kisebb létszámúnak pedig kisebbet. Mindegyik
az ő száma szerint kapjon örökséget.”
(4Móz. 26. 54 )

Ennek az Igének az egyik legfontosabb mondanivalója, hogy amit kapunk, örökségként kapjuk. Más hagyja ránk, nem mi szerezzük, nem a mi érdemünk, nem járultunk hozzá. Ha rajtunk múlna, rég eljátszottuk volna. Nincs más jogcímünk rá, csupán az, hogy az Örökül Hagyó gyermekeivé lettünk. Az egy – egy főre eső örökrész egyforma, ugyanis ha kisebb az örökösök száma, kisebb az örökség is. Eszünkbe juthat a szőlőmunkások példázata, amelyben azok, akik csak egy órát dolgoztak, ugyanannyi bért kaptak, mint azok, akik már reggeltől ott voltak. Fontos azonban észrevennünk, hogy az Ige szerint a törzs örökségének nagysága a létszámtól függ. Érdemes tehát sokasodni. Azonban az én örökségem nem lesz több, ha gyümölcsöző az életem, se kevesebb, ha a munkám gyümölcsét más aratja le. Ha sok lelket vezetek az Úrhoz, attól Izráel egésze lesz gazdagabb. Az Úr Öröksége kimeríthetetlen. Aki az Úré, az mind megkapja a maga részét, Ingyen. Isten azonban arra vágyik, hogy ebből a kimeríthetetlen Örökségből minél többen részesüljenek.

HALÁSZÁS A POCSOLYÁBAN * Eli Stanely Jones neves indiai misszionárius megfigyelte, hogy a bennszülöttek naphosszat a kis tocsogókban horgásztak, s legjobb esetben is csak pár darab apró halat fogtak. Nem messze tőlük ott zúgott a nagy tenger, amely gazdag halállományával sokkal tágabb lehetőségeket kínált volna. Aki nem veszi igénybe a felkínált lehetőséget, egy egész életen keresztül nyomoroghat.

* Az örökség létszámfüggő – 4Móz. 26. 1 – 25”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3089
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7443 Dátum: 2019 Április 27, 08:29:16 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„04. 27 Egy vállalkozó megtérése

„...az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen
arra, amit Pál mond." (ApCsel. 16. 14 )

Ezt az asszonyt Lídiának hívták, a mai Törökország területén levő Thiatírában született, de Filippiben lakott. Ott volt kelmefestőműhelye és üzlete is. A bíborcsigából nyert festékkel megfestették a gyapjút, s az abból készült kelmének magas ára volt. Eredetileg pogány volt, de kereste a láthatatlan Istent, és szombatonként együtt imádkozott az ott lakó zsidó asszonyokkal. Amikor pedig Kr. u. 49 - ben Pál apostol Filippibe is eljutott, Lídia figyelmesen hallgatta a Jézusról szóló Igehirdetést. Eközben „az Úr megnyitotta a szívét". Jézus melletti döntését megpecsételte azzal, hogy megkeresztelkedett, házát pedig felajánlotta a keresztény misszió részére. Így lett Lídia filippi háza az első keresztény gyülekezeti ház Európa földjén. Nem kis döntés volt ez, mert a pogány városban gyanakodva nézték a láthatatlan Istent imádó zsidókat is, és ezt az új vallást is, amely a Király Krisztust tisztelte. Lídia azonban vállalta az esetleges következményeket. Mindez a figyelmes Igehallgatás közben dőlt el. Isten így tud nekünk Világosságot adni, Új Utakra vezetni, lelki gazdagsággal megajándékozni, amelyet mi továbbadhatunk másoknak. Akinek az Úr megnyitja a szívét, annak megnyílik a szeme, s meglátja, kinek mivel segíthet. Megnyílik a szája, s bizonyságot mer Jézusról tenni. Megnyílik az ökölbe szorított keze, s tud vele simogatni és imádkozni, akár még az ellenségeiért is. Megnyílik az egész ember, mert megnyílt előtte a menny, amit Jézus Krisztus nyitott meg minden benne hívő előtt. Boldog, aki belép az Ajtaján!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3089
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7444 Dátum: 2019 Április 28, 08:43:28 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Április 28.

„Melyik ember az közületek, akinek ha száz juha van, és egyet
azok közül elveszít, nem hagyja ott a kilencvenkilencet a
pusztában, és nem megy az elveszett után, mígnem megtalálja?”
(Luk. 15. 4 )

Száz darab juh már komoly gazdagságnak számított Izráelben. Ekkora szám esetében el lehetett viselni azt is, ha egy párral kevesebb lett. Ha pedig hiányzott egy, vigaszul ott volt a megmaradt kilencvenkilenc. Ezt azonban csak mi, emberek gondoljuk így. Az egyházban is nem egy elveszettel találkozunk, hanem annál jóval többel, de megnyugtatjuk magunkat azzal, hogy így is épp elég nagy a közösség. A Kegyelmes Isten egészen másképp tekint a bűnös emberre. Nem mint számra, hanem életre, aki maga is ott lehetne az imádkozó két – három között. Nem mint a férges almára, amelyért nem kár, ha a földön marad, hanem mint elveszettre, akit meg kell menteni. Őt nem tudja megvigasztalni a kilencvenkilenc mindaddig, amíg az egy elveszettet is meg nem találja. Akkor hát mi lesz? Otthagyja a kilencvenkilencet a pusztában. Vajon nem gondatlanság ez? Csakhogy nem a mezei vadak prédájául hagyja ott őket, hanem kőből épített akollal védi azt a kilencvenkilencet. Az irántuk való Szeretete változatlan, de nem tud nyugodni az elveszett miatt. A kilencvenkilenc a védelme alatt áll, és már nincs szükségük megtérésre. De ez az egy idegen legelőkön kóborol. Utánamegy, mert magától nem tud hazatalálni. Meddig megy? Ameddig meg nem találja.

ŐRMESTER * A háború idején történt, hogy az egyik laktanyában egy deres fejű, öreg vitéz azzal a kéréssel fordult a menetszázad parancsnokához, hogy osszák be őt is a menetszázadba. A parancsnok hallani sem akart róla. Túl öregnek találta. Ám aminkor megtudta, hogy az öreg az elveszett fiát akarja megkeresni, nem tudott többé ellenállni a kérésnek.

* Épüljetek fel Lelki házzá – 1Pét. 2. 1 – 10”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3089
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7445 Dátum: 2019 Április 28, 09:23:19 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„04. 28 Teljes bátorsággal

„Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre,
és add meg szolgáidnak, hogy teljes
bátorsággal hirdessék Igédet..."
(ApCsel. 4. 29 )

Ez az imádság akkor hangzott el, amikor üldözni kezdték a keresztényeket Jeruzsálemben. Nem védelmet kértek Istentől, végképp nem valami rosszat az ellenségre, hanem azt, hogy továbbra is teljes bátorsággal hirdessék az Igét. Ebből lesz az ellenségnek is a legnagyobb haszna. Ez a görög szó az eredeti szövegben nagyon gazdag jelentésű: egyenesen, nyíltan, egyértelműen elmondani valamit, ami a hallgatóknak fontos. Aki így beszél, az nem hallgat el semmit az információból, azt sem, amit esetleg nem szívesen hallgatnak, mert a hallgató érdeke, hogy mindenről értesüljön. Ma nagy ködösítés folyik. Egyeseknek egyenesen tanítják, hogyan rejthetik el gondolataikat a szavaik mögé. Sok féligazság, kétértelmű beszéd, csúsztatás hangzik el. Az Igehirdetés nem lehet soha ilyen, és a keresztény ember beszéde sem. Van, aki tudja, mit beszél, s van, aki beszél, amit tud. Nekünk az előbbiek közé kell tartoznunk. Az Isten Szeretetéről, a Jézus Krisztusban megvalósult Váltságról szóló Beszéd mindig Világos, érthető, és a hallgatók érdekében hangzik. Pál apostol mindig Isten teljes Akaratát hirdette, még ha megverték miatta, akkor is. Mert Szerette azokat, akiknek mondta. Bátorság azért kell ehhez, mert a világ egyre messzebb sodródik Isten Igéjétől. Tehát az Igehirdetés idegen az emberek számára. Aki valami hízelgőt mond, azt szívesebben hallgatják. Az emberek bármit könnyebben elhisznek, mint a Szentírás Igaz és Életmentő Igazságait. A Krisztus által felkínált Szabadítás leleplezi tehetetlenségünket, s ez sérti büszkeségünket. Bátorság, teljes meggyőződés és a hallgatók iránti nagy Szeretet kell ahhoz, hogy mégis mondjuk és Éljük Isten Igéjét. Imádkozzunk mi is azért, amiért a Jeruzsálemi keresztények annak idején!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3089
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7446 Dátum: 2019 Április 29, 09:01:38 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Április 29.

„Mert Krisztus Jó Illata vagyunk  ...” (2Kor. 2. 15a )

Érzékszerveink csatornáján keresztül a bennünk levő világ és a külvilág folyamatos kapcsolatba áll egymással. A belülről áramló romlottság szennyezetté, fojtogatóvá teszi a világ levegőjét. Halott, tisztátalan, szennyes lelkünk mérgező illatot (bűzt ) terjeszt. E szörnyű állapoton csak az Újjászületés segít. Senki nem szabadíthat meg bűneink szennyétől, senki nem moshat tisztára, csak a Bárány Jézus Vére. Ezt követően, a Jézussal való együtt járásnak köszönhetően, a Vele való társalgás következtében a Belőle áradó Mennyei Illat belengi az életünket, beivódik a lelkünkbe, bekerül a vérünkbe. A kiáradó Lélek  egész életünket a Hatalmába keríti, átjárja testünket – lelkünket. Isten egyedül Ebben, Krisztus Jó Illatában gyönyörködik. Ezzel egész addigi életünk megváltozik. Jézussal járva nap mint nap átjár bennünket a Szent Illat, s önkéntelenül is árad belőlünk, amerre csak járunk. Amikor bizonyságot teszünk, akkor is ezt az Illatot árasztjuk szét, amit beszívtunk. Testvérem, legyél te is Krisztus Jó Illata, hogy megtisztult megszentelt Életed kívánatossá tegye Őt az emberek előtt!

SZAPPANGYÁRI MUNKÁSNŐK * Szülővárosomban működött egy szappangyár. A pipereszappan – részlegen dolgozó munkásnők ruhája annyira magába itta a finom illatkeveréket, hogy bárhol megfordultak, anélkül hogy ismertük volna őket, tudtuk, hol dolgoznak. Amikor este csoportosan vonultak haza a gyárból, az egész utca illatozott a nyomukban.

* Élet vagy halálillata árad belőled? – 2Kor. 2”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3089
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7447 Dátum: 2019 Április 29, 09:56:21 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„04. 29 Kitartó futás

„...állhatatossággal fussuk meg az
előttünk levő pályát!" (Zsid. 12. 1 )

Mi kell ahhoz, hogy egy versenyző győztesként fusson be a célba? Mi szükséges ahhoz, hogy egy hívő ember ezt hallja majd Jézustól: aki győz, Velem Együtt ül az Én Trónomon?
1. Nem szabad semmi felesleges holmit magunkkal vinni, „...tegyünk le minden ránk nehezedő terhet... és bűnt..." Aki Jézussal jár, annak le kell számolnia mindennel, ami ebben akadályozná. Teli hátizsákkal nem lehet futni. Önmagukban jó dolgokat is el kell vetni, ha nehezítik az előrehaladást. Futás közben például nem célszerű virágot szedegetni.
2. A nehézségek miatt fel ne adjuk a versenyt! Minden pályán vannak nehézségek, de mi kitartással fussuk meg az előttünk levő pályát! Az állóképesség, állhatatosság, kitartás a győzelem elengedhetetlen feltétele, „...aki mindvégig kitart, az üdvözül" - mondta Jézus (Mát. 24. 13 ). Vannak, akik egyszer elindultak, azután abbahagyták a versenyt - sose fognak célba érni.
3. Az eredményes versenyhez szükség van jó edzőre is, aki maga is futott, ismeri a buktatókat, és Győzelemre segít. Ez nekünk Jézus Krisztus Ezért írja alapigénk: „Nézzünk fel Jézusra", Aki mindvégig Kitartott, Engedelmes volt a Kereszthalálig, ismeri gyengeségeinket, velünk együtt „fut" ezen a pályán, átsegít a holtpontokon, és Célhoz fog segíteni. Csak le ne maradjunk Tőle!
Ezért mondta a követőinek: „Ha valaki Nekem szolgál, Engem kövessen; és ahol Én Vagyok, Ott lesz az Én szolgám is; és ha valaki Nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya." (Ján. 12. 26 ) Ő a Biztosíték arra, hogy Célba érünk. S lehet - e ennél nagyobb jutalma annak, aki ragaszkodott Őhozzá, vállalt Vele jót és rosszat, és kitartással futott mindvégig?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3089
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7448 Dátum: 2019 Április 30, 13:18:22 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Április 30.

„Mi pedig az Úr Dicsőségét mindnyájan
fedetlen arccal tükrözzük, és az Úr Lelke
Dicsőségről Dicsőségre ugyanarra a Képre
formál át minket.” (2Kor. 3. 18 )

Akár tetszik, akár nem, a saját arcát mindenki jól ismeri. Hiába az elismerő szavak mások részéről, szeretnénk „legek” lenni: a legszebbek, legjobbak, legigazabbak. Idővel azonban egyre több szarkaláb jelenik meg a szemünk körül, a szánk köré mély ráncot váj a keserűség, tekintetünk réveteggé, mogorvává, búsongóvá, megfáradttá válik. Ifjúságunk álmai szertefoszlanak. Szidjuk az életet: „a mai nappal is rövidebb lett a földi kín” – mondogatjuk. S a kín, amit magunk körül látunk, illetve a bűn, ami bennünk él, a külsőnkön is otthagyja bélyegét. Csalódottságunk, kiábrándultságunk tulajdonképpeni oka az, hogy Sátán elhitette, hogy jó emberek vagyunk, s akkorára növelt saját szemünkben, amekkorák soha nem voltunk és nem is leszünk. Az Ige azonban Jézus Arcát tárja elénk. Testvérem, nézd Jézus Arcát: a Gecsemáné – kertben érted vívott tusa nyomait, a Homlokába tűzött töviskoszorú vájatait, az Arcát ért ütések kék – lila foltjait, a szomjúságtól kicserepesedett Ajka repedéseit. Lásd Isten Fiát meztelenül, leplezetlenül, megcsúfoltan, elhagyottan. Hasonlítsd össze magad Vele. Ő ott egy Senki – te vagy – e még valaki? Ő egy embertorzó – te vágysz – e még szép lenni? Ő senkit sem kárhoztat – te miért sértődsz meg, ha a bűnöddel szembesítenek, holott akad még annál több is, súlyosabb is? Nézd Jézust, folytasd az összehasonlítást, és engedd, hogy rajtad is kiábrázolódjanak az Ő Mennyei Vonásai!

ŐT NÉZD * Az apró gyermek minden erejét megfeszítve igyekszik apja méteres léptei nyomába lépni. Egész testével próbálja apja mozdulatait utánozva eltanulni. „Hát te mit csinálsz?” – fordul felé az apja. „Én is olyan szeretnék lenni, mint édesapám!” – feleli nem kis büszkeséggel a hangjában. Te is lehetsz olyan dicsőséges mint Jézus!

* Láttassék meg bennem! – 2Kor. 4. 1 – 15”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3089
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7449 Dátum: 2019 Április 30, 13:22:53 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„04. 30 Viselkedés és természet

„Új szívet adok nektek... Az Én Lelkemet
adom belétek..." (Ez. 36. 26 - 27 )

A természeti ember a maga ösztöneit és kívánságait gátlás nélkül kiéli, érvényesíti. Ha megütik, visszaüt, ha éhes, szerez magának, amit megkíván, elveszi. Ez nemcsak a kőkorszakban volt így, hanem ma is. A kultúremberben a nevelés során kiépülnek bizonyos gátlások. A törvények megbüntetik a gátlástalanságot, ezért fékezi az ember az indulatait. De azok nem változtak, ugyanazok, mint voltak. Csupán megtanul viselkedni. Aztán lehet, hogy néha gátszakadás történik, amit a kultúroptimizmus nem ért, de mégis kellemesebb így az emberi együttélés. A vallás még magasítja a gátakat, mert szerinte nemcsak a törvény, hanem Isten is jutalmaz vagy büntet. A régi diákrigmus szerint: „Isten Szeme mindent lát, el ne lopd a léniát!" De a lopásra való hajlam megmarad a vallásos emberben is, legfeljebb visszateszi azt, amit már majdnem elvett. A Biblia azt tanítja, hogy Isten a természetünket tudja megváltoztatni. Nem viselkedni tanít, hanem Új Indítékokat ad a benne hívőknek. Késszé és képessé teszi őket arra, hogy Másként gondolkozzanak és más Minőségű Életet éljenek. „Új szívet adok nektek, és Új Lelket adok belétek... Az Én Lelkemet adom belétek, és azt művelem..., hogy Törvényeimet megtartsátok..." Itt tehát már nem a gátakat magasítjuk, hanem egy Új Forrásból másfajta Víz árad a folyóba, annak szennyezett vizét megtisztítja, és újra Élet lesz benne (Ez. 47 ). Tehát a víz minősége változik meg. Ez az Újjászületés. Erre a radikális változásra magunktól nem vagyunk képesek, de Isten Kegyelme elvégzi azt Igéje és Szentlelke által."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető Sofia

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 149
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7450 Dátum: 2019 Április 30, 14:01:18 »
Egy szép Zsoltárt szeretnék veletek megosztani.

"A karmesternek: „A szőlőtaposók” kezdetű ének dallamára. Dávid zsoltára.
Ó, URunk, mi Urunk! Mily felséges a te neved az egész földön, az égen is megmutattad fenségedet!
Gyermekek és csecsemők szája által is építed hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúállót.
Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél,
micsoda a halandó – mondom –, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá?
Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg.
Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél:
a juhokat és marhákat mind, még a mezei vadakat is,
az ég madarait, a tenger halait, amelyek a tenger ösvényein járnak.
Ó, URunk, mi Urunk! Mily felséges a te neved az egész földön!"

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3089
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7451 Dátum: 2019 Május 01, 09:57:52 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Május 01.

„... örömmel felveszi a vállára ...” (Luk. 15. 5 )

Mennyi öröm van ebben a találkozásban, ahol az elveszett megmentett lesz! A megtalálás örömében ott van a megbocsátás is. Nincs feddés, nincs szemrehányás, hogy „Miért tetted?” Ehelyett a bűnöshöz lehajló Szeretetet csodálhatjuk. Ez a Szeretet megmutatja, milyen erejét vesztett a bűnös, hogy jártányi ereje sincs. A bűnre, a tékozlás hosszú útjára van erőnk, de hazafelé egy lépést sem tudunk tenni magunktól. Ott kellene elpusztulnunk, ha nem jönne a Pásztor, Aki a kóbor, elesett bárányt megtalálja, felemeli. A Pásztor nem tartja el Magától a bárányt, hanem a vállára veszi minden szennyével együtt. Ilyen a mi Jó Pásztorunk: minden szennyünket vállalta. Rothadó bélpoklosok, tisztátalan paráznák bűnös testét sem undorodott megérinteni, csak annyit tett hozzá: „Többé ne vétkezzél.” A Szent, a Tiszta, az Ártatlan nem undorodik szennyes életünktől. Ő nem szalad el tőlünk, csak mi menekülünk Tőle a Tisztától. Ő örvend, ha megmenthet. Neki az egész világ nem ér annyit, mint egyetlen megmentett lélek. Ez Jézus szenvedélyes Öröme: megszabadítani.

FELVESZI A VÁLLÁRA * Eljött az idő, amikor Jézus Vállára ránehezedett az elkóborolt bárányok súlyos ítélete, a Kereszt. Azt sem dobta le Magáról, hanem Önmegadással vállalta, anélkül hogy Magát megszabadította volna. Nem hagyott veszni bennünket, kósza bárányokat, hanem még a Keresztet is elhordozta érettünk, hogy az égbe emelhessen. Hallelujah, hogy engem is felemelt!

* Belső ékesség – 1Pét. 3. 1 – 7”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3089
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7452 Dátum: 2019 Május 01, 10:04:29 »
„Cseri Kálmán
A kegyelem Harmatja"

„05. 01. Egy teli marok

„Jobb egy marokra valót szerezni nyugodtan,
mint két marokra valót hajszoltan és hasztalan
erőlködéssel." (Préd. 4. 6 )

A munkát ajándékként adta Isten az embernek, és nem büntetésként. A bűneset után jelent meg az örömtelen, verejtékes munka. De a Teremtő Parancsa ma is érvényes: hat napon át dolgozz, a hetediket pedig szenteld meg, vagyis figyelj még jobban Istenre, s engedd, hogy Ő dolgozzék benned! Mert a munka nem az emberi élet egyetlen tartalma és értelme. Ha az lenne, akkor beteg, idős, munkaképtelen embertársaink életének nem lenne értelme. Az apostol nem azt írta, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék, hanem aki nem akar dolgozni, ne is egyék (2Thess. 3. 10 ). Isten tehát úgy Rendelkezett, hogy legyen meg a munka méltósága az életünkben, de ne legyen bálvánnyá. Vannak idők, amikor a mindennapi betevő falatért is nagyon meg kell dolgozni. De sok ember már nem a szükségesért, hanem a még többért hajtja magát. Nekik a pénz már nem eszköz, hanem cél. Ettől óv mai Igénk. Nagyon kifejező ez a kép: Isten Megengedi, hogy teleszedjük mind két markunkat is, de ez mindig lelki kárral jár. Ő azt akarja, hogy kiegyensúlyozottan éljünk. Ezért az egyik kezünket telerakja, de a másikat másra akarja használni. Az egyik legyen kérges, de a másik legyen szabad arra, hogy könnyet töröljön, tudjon játszani a gyermekkel, vegye elő a Bibliát, kulcsolódjék imára a másikkal! Tudjon bármikor elvenni a másikból, és csendben, szívesen adni annak, akinek még kevesebbje van, úgy, hogy „ne tudja a bal kezed, mit cselekszik a jobb" - vagyis ne dicsekedjék ezzel! A keresztény ember tehát szorgalmas, takarékos, törekvő, de nem áldozza fel magát a munka oltárán, hanem a munka csupán eszköz arra, hogy fenntartsa magát és azokat, akikért még felelős. Teljes Életet él."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3089
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7453 Dátum: 2019 Május 02, 08:30:48 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Május 02.

„Mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz
a Menyben egy megtérő bűnösön ...” (Luk. 15. 7 )

A világi ember csak a világ örömeit ismerheti, ami nemcsak hogy beszennyezi életét, hanem már itt a földön hűtlenül cserben hagyja. Ami ebből az örömből a lélek osztályrésze, az önvád és fogcsikorgatás. Ez a világ nem ismeri a Jézusban megtalált ember látszólag sok élvezetről lemondó, csendes belső Örömét, ami nem szégyeníti meg és nem hagyja cserben, sőt az a tulajdonsága, hogy „a mi külső emberünk romlik ugyan, de a belső napról napra megújul”. Ez az Öröm ott van a filippi börtönben is, a mártíromság állapotában is, sőt még a halál percében is. Sőt akkor válik majd tisztán láthatóvá, hogy akiket itt a földön nem szerettek, a megtérésük miatt csúfoltak, kinevettek, azokat örvendezve fogadják a mennyeiek. „Nagyobb Öröm lesz a Menyben.” Ott a Menyben jobban örvendenek nekem, megtérő bűnösnek, mint királyoknak, hatalmasoknak, bölcseknek vagy nemeseknek. Mert: „ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták és megfehérítették ruháikat a Bárány Vérében.” Ne zúgolódj, ha más bűnösök is „közelgetnek” Jézushoz, ha a Kegyelem nem áll meg nálad, hanem a világ túlsó határáig elér. Inkább vizsgáld meg magad, nem kell – e neked újból ott kezdeni, hogy te is bűnösként közelgetsz Hozzá, az Igazhoz. Akkor a te örömöd is nagyobb lesz.”

„Harang szól a Menyben,
Ott Öröm van ma.
Mert egy bűnös lélek tért haza.
Istent dicsérik az angyalok,
Dicsérik a mennyei karok,
A megváltott sereg szívvel – lélekkel
Jézusnak örömdalt énekel.”

* Alászállt a poklokig – 1Pét. 3. 18 – 22”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3089
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7454 Dátum: 2019 Május 02, 08:36:23 »
„Cseri Kálmán
A kegyelem Harmatja"

„05. 02 Ki adja a legtöbbet gyermekének?

„...a benned élő képmutatás nélküli Hit,
Amely először nagyanyádban, Lóiszban,
és anyádban, Eunikében lakott." (2Tim. 1. 5 )

Timóteus Pál apostol lelki gyermeke volt, ő vezette Jézus Krisztushoz. Később pedig hűséges munkatársa, bizonyos értelemben utóda lett. A Filippi gyülekezetnek ezt írja róla: „nincs mellettem hozzá hasonló lelkületű, aki olyan őszintén törődne ügyeitekkel." Timóteus otthagyta családját, hazáját, lemondott minden kényelemről, érvényesülésről, és a Jézus Krisztus Evangéliumának, mások Üdvösségre segítésének szentelte életét. Hogyan lett ő ilyen emberré? Úgy, hogy hívő édesanyja és nagyanyja kicsi korától tanította a Szentírás Ismeretére, és úgy éltek otthon, hogy Timóteus képmutatás nélküli Hitet látott bennük, „...gyermekségedtől ismered a Szent Írásokat, amelyek Bölccsé tehetnek téged az Üdvösségre..." (3. 15 ) Bölcs az, aki különbséget tud tenni Jó és rossz között, és van ereje mindig a Jót választani. Timóteus ilyen ember lett. Pedig az édesapja pogány volt. De Istenfélő anyja és nagyanyja komolyan vették a gyermek lelki nevelését, szavaik mögött ott állt hitelesítő példaként az életük, s ez olyan emberré formálta Timóteust, hogy csendes, félénk alkata ellenére is több nagy gyülekezet erősödésében, kemény lelki harcokban, emberek Üdvösségre vezetésében Hatalmasan tudta használni őt Isten. Anyák napján különösen is fontos látnunk, hogy milyen nagy lehetőség ez ma is minden édesanya, szülő és gyermekekkel foglalkozó hívő előtt: Isten Igéjére tanítani a gyermekeket, és Isten Igéje szerint élni előttük. A legtöbbet, egész életre, sőt Örök Életre szóló ajándékot kap, aki ezt otthon magába szívhatja. „Boldog ember az, aki az Urat féli... Utódja hős lesz a földön, a becsületesek nemzedéke Áldott lesz."
(Zsolt. 112.1 - 2 )"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.