Szerző Téma: Napi lelki morzsák  (Megtekintve 479243 alkalommal)

0 Felhasználó és 2 vendég van a témában

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7470 Dátum: 2019 Május 10, 11:06:39 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„05. 10 A megtérés mozdulatai

„Amikor Isten látta, amit tettek, és hogy megtértek
a rossz útról, megbánta Isten, hogy veszedelembe
akarta dönteni őket, és nem tette meg." (Jón. 3. 10 )

Mi mutatta azt, hogy Ninive lakói komolyan vették Isten Igéjét?
1. A király felkelt trónjáról, és hamuba ült. Mi nagyon szeretünk parancsolni, uralkodni. A megtérés biztos jele, amikor valaki megalázza magát a mindenható Isten Előtt, és önként átadja az Uralmat Neki. Mostantól az Ő Akarata érvényesüljön, mintegy átadja a trónt az Úrnak. Ahogyan Pál apostol tette: Uram, mit Akarsz, hogy cselekedjem?
2. Levette díszruháját, és zsákruhát öltött magára. Ez volt a bűnbánat jele. A díszruha sok mindent eltakar, és benne szebbnek, jobbnak látszunk, mint amilyenek valójában vagyunk. Isten gyermeke nem akar rejtegetni többé semmit, Világosságra hozza bűneit, és elválik azoktól. És nem akar másnak látszani sem mint aki, hanem őszinte, egyenes életet élni. Erre a bűnbánatra és bűnvallásra a Szentlélek segít el bennünket az Ige által.
3. „Kiáltsanak teljes erővel Istenhez, talán Megszán, és nem veszünk el." Nem mentegetőznek, és nem vádolnak senkit, hanem Kegyelemért könyörögnek. A „talán Megszán" pedig arra utal, hogy nem természetes a Kegyelem, az lenne magától értetődő, ha Isten Ítélete sújtana le rájuk. A magunk megalázása és az őszinte, konkrét bűnvallás, a bűnök elhagyása, és egyedül az Isten Kegyelmében való reménykedés - ezek a megtérés mozdulatai. Aki így leszáll a maga csinálta trónusról, azt Jézus maga mellé ülteti majd az Ő Trónjára. Aki leveti díszruháját, kap tőle fehér ruhát (bűnbocsánatot ). És aki Hittel kiált Kegyelemért, annak Ő ezt ígéri: „Mielőtt kiáltanak, Én már Válaszolok, még beszélnek, Én már Meghallgattam." (Ézs. 65. 24 )"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7471 Dátum: 2019 Május 11, 08:18:01 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Május 11.

„A városban volt egy bűnös életű asszony, aki amikor
meghallotta, hogy Ő [Jézus] a farizeus házánál van
vendégségben, egy alabástromedényben drága kenetet
hozott, megállt Mögötte a Lábánál sírva, könnyeivel
kezdte öntözni a Lábát, és hajával törölte meg, majd
csókolgatta, és megkente drága kenettel.”
(Luk. 7. 37 – 38 )

A Szeretet megnyilvánulása olykor visszatetszést kelt. Simon farizeus házánál is ez történt, amikor az Úr vendégségbe volt nála. A vendégek kényelmetlenül fészkelődni kezdtek a gazdagon megterített asztalnál, amikor ez a közismert bűnös asszony Jézus Lábaihoz borult, és azt tette, ami tőle telt: könnyeivel öntözte, hajával törölte, csókolgatta, drága kenettel kente meg Jézus Lábát. Nem hozhatta becsületét, erényeit, tisztességét, talán szépségét sem, de a szívét maradéktalanul odaadta. Kínos pillanatok voltak ezek a környezete számára, de tudnunk kell, hogy a megtérés sohasem etikettszerű történés, és nem is halasztható ez alkalmasabb pillanatra. Ez sem bizonyult a legalkalmasabb pillanatnak, hiszen emberi elképzelés szerint megvárhatta volna a vendégség végét. A vendégek legalábbis így vélhették. Ám a halálból való megmenekülés csak akkor biztos, ha most, azonnal történik. A megtérés nem tűr halasztást. Csak amikor az Úr jelen van, akkor ragadhatod meg a Kegyelmet, s ki tudja, lesz – e rá még egyszer alkalom.

JOL JEGYEZD MEG * A világ nincs arra berendezkedve, hogy egyetlen ember is megtérjen. Ha a megfelelő alkalomra és időre vársz, előre figyelmeztetlek, hogy a Kegyelem Ajándéka sohasem lesz a tied! „Ma ha az Ő Szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket” – figyelmeztet az Ige. Nehogy a te életedbe is az történjen, hogy későn tudod meg, mint Simon farizeus, ki volt az, Aki egyszer az asztalánál ült, Aki nem taszította el a Hozzá forduló bűnöst, hanem minden bűnét megbocsátotta!

* Ki ez, hogy a bűnöket is megbocsátja? – Luk. 7. 36 – 50”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7472 Dátum: 2019 Május 11, 08:27:10 »
„Cseri Kálmán
A kegyelem Harmatja"

„05. 11 Tagadja meg magát

„...Te Kegyelmes és Irgalmas Isten vagy, Türelmed
hosszú, nagy a Szereteted..." (Jón. 4. 2 )

Jónás prédikálására Ninive lakói megtértek, Isten pedig nem hajtotta végre a kilátásba helyezett Ítéletet. Jónás emiatt nagyon megharagudott. Mindenki örül Isten Megbocsátó Kegyelmének, még az angyalok is a Mennyben, csak Jónás háborog, és fenti Igénket nem Hálával emlegeti, hanem szemrehányást tesz Istennek azért, hogy Ő Ilyen. Miért? Mert Jónás megtért ugyan az engedetlenségéből, és elment Ninivébe, de a természete nem változott meg. A neveltetéséből az következik, hogy gyűlöli Ninivét. Az elvei, a maga igaza még mindig elválasztják őt Istentől. Márpedig Isten Kezében csak az használható, aki nemcsak egy-egy bűnét hagyja el, hanem Új Természetet, Új Szívet is kap. Sok hívő ember elakad ezen a ponton. Van már Közösségük Istennel, kaptak bocsánatot sok bűnükre, de amíg minden tulajdonságukat, az erényeiket is, az elveiket, az igazukat nem teszik oda Isten Ítélete alá, nem lesznek örvendező, felszabadult, Istennel mindenben egyetértő emberek, hanem csak duzzogó, ítélkező, keserű keresztények. Jézus Krisztus ezt mondta: „Ha valaki Énutánam akar jönni, tagadja meg magát" (Mát. 16. 24 ). Tehát nemcsak a rossz tulajdonságait, hanem önmagát, az egész Isten nélküli természetét, mert enélkül a szíve még nem lesz az Úré. Lehet, hogy már hisz, de a kínosan precíz vagy bosszantóan rendetlen, indulatos vagy félénk természete akadályozza a szolgálatban. Mint Jónást is. Ezért Jézus húsvét után Pétertől csak ezt kérdezte: Szeretsz-e Engem? Mert ha a szíve egészen az Úré, ha szereti Őt teljes szívéből és lelkéből, akkor lesz a szolgálata Erőteljes, Örömteli, akkor nem vád, hanem Magasztalás lesz az ajkán: „Te Kegyelmes és Irgalmas Isten vagy." Mit őrzök még a régi természetemből, esetleg keresztény mázzal bevonva?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7473 Dátum: 2019 Május 12, 08:32:56 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Május 12.

„Ezek azok, akiknek megparancsolta az Úr,
hogy osszák ki az örökséget Izráel fiainak
Kánaán földjén.” (4Móz. 34. 29 )

Nagy volt az a terület, amit örökségül fel kellett osztani Izráel fiai között. Ezt a nagy munkát nem tudta egy ember elvégezni. Eleázár pap és Józsué mellett ott voltak az Úr által név szerint elhívott férfiak, akik segítettek a felosztásban. Az Úr munkamezején sok az elvégzendő munka, és a világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. „Az aratni való sok, de a munkás kevés” – mondja  Jézus. Hol vannak hívő Közösségeinkben az Úr által szolgálatra elhívott férfiak, akik nem csupán dísztagjai a Közösségnek, hanem az Úr Parancsának engedelmeskedve készek igába hajtani a nyakukat, akik nem uralkodni, hanem szolgálni akarnak? Férfiakat, egész embereket a szolgálatba! Nem pipogya, a saját babérjaikon ülő férfiakra van szükség, hanem olyanokra, akik örökséget osztani és rendet tartani tudnak Izráelben. Hol vannak az erős férfiak, az egész emberek? Te is csak nézed, ahogy mások megszakadnak a munkában? Jöjj elő a tétlenség, a közöny odújából, és férfierődet állítsd az Úr szolgálatba! Ez nem kérés, hanem az Úr Parancsa számodra. Ha az Úré vagy, engedelmességgel tartozol Neki. Jogában áll parancsolni neked, hiszen megváltott drága Vérén a Maga számára. Joga van arra, hogy minden erődet igénybe vegye. Ne kéresd hát magad!

VÉGRENDELETI VÉGREHAJTÓ * A végrendeleti végrehajtó az a bizalmas személy, akit az örökhagyó a végrendeletben megbíz, hogy akaratát végrehajtsa. A mi Urunk végrendelete ez: „Menjetek el azért és tegyetek tanítvánnyá minden népet.” Hol vannak a hűséges végrendeleti végrehajtók, akik örökséget osztanak a választottak között?

* Egész embert! – 4Móz. 34”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7474 Dátum: 2019 Május 12, 08:59:40 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„05. 12 Van kiút?

„...férjem meghalt... Most eljött a
hitelező, hogy elvegye két gyermekemet
rabszolgának." (2Kir. 4. 1 )

Ez a történet egy özvegyasszonyról szól, aki Kr. e. 700 körül élt, és megoldhatatlan helyzetbe került. Egyedül nevelte két fiát, s mivel a kölcsöneit nem tudta törleszteni, a hitelező el akarta vinni rabszolgának a fiúkat. Mit lehet itt tenni? Az asszony kétségbeesésében Istenhez kiáltott, és az Úr különös megoldást adott. Erről majd holnap olvasunk, most csak azt nézzük meg, milyen bajok halmozódtak itt egymásra. Az első baj az volt, hogy a gyerekeknek nem volt apjuk, az asszonynak pedig nem volt társa, támasza. Sok gyerek nő fel ma is apa nélkül, rendszeresen megfigyelhető pozitív apakép nélkül. És sok asszony hordoz ilyen terhet: mindent egyedül kell eldönteni, roskasztó a felelősség. Sose hagyjuk, hogy a társunk „özveggyé" váljék, és a gyermekeink árván nőjenek fel mellettünk! A másik baj a nagy szegénység volt, az asszony nem tudott enni adni a fiainak. A világon ma is naponta több ezer gyermek hal éhen, és az emberiség egynegyede alultáplált. A mi országunkban is van ilyen probléma. Ugyanilyen szörnyű a lelki éhezés, tömegek nem kapják meg az egészséges lelki fejlődéshez szükséges táplálékot, sőt sokan szellemi mérgekkel etetik a gyermekeiket, miközben ők maguk is azt fogyasztanak. Legyünk ezen a téren nagyon éberek! A harmadik veszedelem a hitelező volt, aki el akarta vinni a fiúkat. A világ irgalmatlanul meg akarja kaparintani az ifjúságot, s különböző csalikkal rabul ejti őket. Mit tett ez az asszony a maga tehetetlenségében? Nem törődött bele, hogy mindnyájan elpusztulnak, hanem Isten emberéhez fordult. Istenhez kiáltott, Aki „árváknak Atyja, özvegyek Védője" (Zsolt. 68. 6 ), és Isten különös megoldást adott neki. Imádkozzunk ma az árvákért, özvegyekért, nehéz helyzetben levőkért, nélkülözőkért, népünk fiataljaiért!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7475 Dátum: 2019 Május 13, 11:15:52 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Május 13.

„Mi vagyunk a tanúi ezeknek az eseményeknek,
csakúgy mint Szentlélek, Akit Isten adott azoknak,
akik Engedelmeskednek Neki.” (ApCsel. 5 32 )

Szentlélek nélkül egész keresztyén életünk üres ceremónia. Értelmetlen vallási gyakorlat. Az Ige csak bölcselet, érdekes történetek, bölcs mondások, szép allegóriák, legfeljebb erkölcsi tételek gyűjteménye. Nincs benne Élet. Életet, Értelmet csak Szentlélek által nyer az Írás betűje. A prédikáció is lehet csodálatos mesteri tanítás, elragadó szónoklat, ha nincs jelen az a romolhatatlan Mag, Amelyből Élet támad. Az Igét pedig egyedül Szentlélek teszi csíraképessé. Szentlélek nélkül olyan az Ige, mint a csíraképtelen mag. Isten azoknak ígéri és adja az Ő Szentlelkét, akik engedelmeskednek Neki. Az engedelmeskedés abban áll, hogy hallgatnak az Ő Fiára, és Úrnak vallják Őt. Amíg Jézus meg nem dicsőül az életünkben, addig nincs bennünk Szentlélek. Amikor valaki felismeri és elismeri, hogy Jézus elég nagy Megváltó ahhoz, hogy bűneiből egyszer s mindenkorra megszabadítsa, akkor árad ki szívébe Szentlélek. Szentlélek ugyanis megdicsőíti Jézust, így amelyik szívben nem Jézus Krisztus uralkodik, ott nincs mit keresnie. Azok részesülnek tehát Belőle, akik engedelmeskednek Neki abban, hogy minden Dicsőséget Jézusnak adjanak az életükben.

HOGYAN KAPOM MEG? * Eli Stanley Jones neves teológus szerint Szentlelket egyszerűen kérni kell. „Mennyivel inkább ad Mennyei Atyátok Szentlelket azoknak akik kérik Tőle” – biztat Jézus. Aki pedig kérte, járjon is azzal a bizonyossággal, hogy megkapta. Magam is kipróbáltam ezt a tanácsot saját magamra nézve, és beszélgetéseim során ajánlottam másoknak is. Eddig még minden esetben bevált. Ha kételkedsz afelől, hogy vettél – e Szentlelket, kérd Istentől, és miután kérted, köszönd is meg, hogy megkaptad.

* Jézust dicsőítő Szentlélek – Ján. 16. 1 – 15”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7476 Dátum: 2019 Május 13, 11:21:14 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„05. 13 Meglepő megoldás

„Amikor megteltek az edények,  ...
nem folyt több olaj." (2Kir. 4. 6 )

Tud - e adni Isten reménytelen helyzetben is Megoldást? Igen, a kérdés csak az, hogy elfogadjuk - e olykor meglepő Segítségét. Ki képes elfogadni? Aki tudja, hogy rászorul, aki nem az öklét rázza, hanem a kezét nyújtja és kér Istentől, s aki okoskodás nélkül megteszi azt, amit Isten Parancsolt neki. Alázat, Hit, Engedelmesség szükséges a mi részünkről. Isten a prófétán keresztül felel ennek az özvegynek, s ez olyan, mintha ma valaki a Bibliából érti meg, mit üzen neki Isten. Azt a parancsot kapta, hogy gyűjtsön össze üres edényeket, s a maradék kis olajukból töltsön azokba. Ez furcsa utasítás volt, de szót fogadott, s így minden edény tele lett. Az eladott olajból ki tudta fizetni az adósságot, s maradt nekik is bőségesen. Milyen fontos volt az, hogy a gyerekek látták édesanyjuk Hitét, és látták, hogyan cselekszik Isten! Válaszolt az imádságra, Könyörült a nyomorultakon, s bőséges Ajándékot adott. A Biblia ezt nevezi Kegyelemnek. Az, hogy csorgott az olaj az üres edényekbe: a Kegyelem. Az, hogy az asszony Isten szavára egymás után rakta oda az üres edényeket: a Hit. Kegyelemből - Hit által van az Üdvösségünk is. Jézus Krisztus így jelentette be a programját: „Én azért jöttem, hogy Életük legyen, sőt bőségben éljenek." (Ján. 10. 10 ) Az emberiség helyzete is reménytelenné vált a bűn miatt, s rabszolgák maradtunk volna, ha Ő nem segít rajtunk. Boldog ember az, aki megragadja az Általa felkínált Szabadulást és Életet. Minden nyomorúságunkból bizalommal kiálthatunk az Úrhoz Segítségért."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7477 Dátum: 2019 Május 14, 12:08:17 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Május 14.

„Mert menedékvárosban kell laknia a főpap
haláláig. De a főpap halála után visszatérhet
a gyilkos az ő öröksége földjére.”
(4Móz. 35. 28 )

Isten Igéje szerint nem csak az a gyilkos aki embert öl, hanem aki haragszik, nem szereti, gyűlöli atyjafiát, az is embergyilkos. Tehát valamennyien gyilkosok vagyunk. Halál és kárhozat fenyeget bennünket. A törvény szerinti cselekedetek menedékvárosába nincs biztonságban az életünk. A törvény csak arra való, hogy felismerjük a bűnt az életünkben. Aki a törvény menedékvárosában keres oltalmat, annak örök rettegés, félelem az élete. Minduntalan az a veszély fenyegeti, hogy ha kilép a törvény cselekedeteiből, utoléri a halál. A törvény Krisztushoz vezető mesterünk csupán: Jézusnak, az Igazi Főpapnak meg kellett halnia a Kereszten a mi bűneinkért, hogy mi megmeneküljünk a törvény alól, és ne kelljen többé a törvény alatt állnunk, hanem visszatérhessünk Örökségünk Földjére. Isten Országában csak annak van biztosítva az Élete, aki Hit által elfogadta, hogy Jézus, a Főpap meghalt a bűneiért. „Mielőtt pedig eljött a Hit, a törvény őrizete alatt voltunk, egybezárva az eljövendő Hit kinyilatkoztatásáig” – mondja az Ige. Ha elérkezett számodra a Hit, akkor ne maradj tovább a törvény őrizete alatt. Jöjj ki a törvény cselekedeteinek menedékvárosából, és hidd el, hogy Jézus meghalt éretted, és Általa Örök Életed, és Üdvösséged van!

ELÉVÜLÉS * A törvény szerint bizonyos idő elteltével a gyilkosság elévül, és a gyilkost nem lehet többé megbüntetni. Nem azért, mert jóvátette a bűnét, hanem mert eltelt a törvényben előírt idő. Vagyis az ítélet ideje lejárt, betelt. Jézus Kereszthalála ezt a Betelt Időt jelzi: Kegyelemből, Ingyen mienk az Üdvösség.

* Elvégeztetett! – 4Móz. 35”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7478 Dátum: 2019 Május 14, 12:14:40 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„05. 14 Szegényeknek Örömhír

„Az Úr Lelke van Énrajtam,..., hogy Evangéliumot
hirdessek a szegényeknek; ... a Szabadulást
hirdessem a foglyoknak ..." (Luk. 4. 18 )

A zsinagógákban minden férfi felolvashatott a Szentírásból, ha akart. Egyik alkalommal Jézus Názáretben, ahol felnőtt, az Ézsaiás könyve 61. részéből a fenti Igét olvasta, és azt mondta, hogy ez Benne Teljesedett be. Mit jelent az, hogy a szegényeknek Evangéliumot (jó hírt ) hozott? Kik azok a lélekben szegények, akikről beszél? Akik tudják, hogy semmi érdemük nincs Isten előtt, ami alapján nekik járna bármi jó Istentől. A farizeusok és írástudók gazdagoknak tartották magukat, különbnek, többnek, mint az átlag, mert sok vallási rendelkezést betartottak. Ennek alapján úgy gondolták, Isten tartozik nekik. Azt képzelték, hogy ők önmagukban igazak, és nincs szükségük megtérésre (Luk. 15. 7 ). Jézus nagyon elmarasztalta ezt a téves, önhitt vélekedést, és azt tanította, hogy Isten Előtt mindnyájan koldus szegények vagyunk. Aki ezt tudja és vállalja, azt Isten az Ő Ingyen Kegyelméből megajándékozza mindazzal a lelki Értékkel, amire szüksége van. Ez az Evangélium, a Jó Hír, amit Jézus Meghirdetett. Megajándékozni viszont csak azt lehet, aki tudja, hogy rászorul, és tartja a kezét. A foglyoknak és megkötözötteknek pedig Szabadságot hozott Jézus. Aki alaposan ismeri az embereket, tudja, hogy milyen sok félelem, sérelem, kényszergondolat, szenvedély, indulat, babonaság kötöz meg sokakat. És nem bírunk szabadulni ezektől. Isten Szavára azonban lehullanak ezek a bilincsek, és a Krisztusban való Hit elsegít az „Isten gyermekeinek Szabadságára". Így a hívő Megszabadul ezektől, és Felszabadul Isten boldog szolgálatára. Tudja és gyakorolja, hogy „minden szabad, de nem minden használ" (1Kor. 10. 23 ). Megajándékozhat engem Isten? Mitől kell megszabadulnom?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7479 Dátum: 2019 Május 15, 07:51:07 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Május 15.

„Már eleget kerülgettétek ezt a hegyet,
forduljatok észak felé.” (5Móz. 2. 3 )

Az Úr kiadta a jelszót Izráelnek: irány a Vörös – tenger! Amikor pedig sokáig időztek egy helyen, a Széir hegyét kerülgettétek, megelégelte és továbbindította őket: „Már eleget kerülgettétek ezt a hegyet, forduljatok észak felé.” Talán mi is megfeneklettünk valahol, nincs előrehaladás az életünkben. Túl sokat forgunk magunk körül, a megtérésünk, az Üdvösségünk körül, holott az Úr szolgálatba akar állítani bennünket. Túl sokat tétovázunk talán egy feladat előtt, mérlegeljük a magunk erejét meg az elvégzendő munkát. Kerülgetjük a megmászhatatlannak látszó hegyet ahelyett, hogy az Úr Erejében bízva engedelmeskednénk. Vagy talán a bűneinknél időzünk túl sokat, holott az Úr győzelmet akar látni felettük. Esetleg múltbeli szolgálataink babérjain üldögélünk, és nem vesszük észre a kínálkozó új szolgálatot. Az is lehet, hogy mások bűnein rágódunk ahelyett, hogy magunkba tekintenénk, illetve előrenéznénk. Vizsgáljuk meg életünket, mi az, ami körül hosszú idő óta keringünk, és halljuk meg az Úr Figyelmeztetését: „Már eleget kerülgettétek ezt a hegyet, forduljatok észak felé.” Pál apostol szavaival mondjuk mi is: „azokat, amelyek mögöttem vannak, elfelejtve, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nekifeszülve célegyenest futok”. Ne hátrafelé tekintgessünk, ne a múlton ábrándozzunk, hogy „Jaj, de szép volt az az idő, amikor megtértem! Jaj de Áldott volt ez vagy az a konferencia!” Ne a múltból akarjunk élni, hanem győzelmesen, Új Erővel induljunk előre!

CÉLEGYENEST FUTNI * Gondolkoztál – e már azon, mit jelent célegyenest futni? Nem tekintgetni hátrafelé, nem topogni egy helyben, nem forogni magunk körül, nem tenni kitérőket, hanem mindig előre, egyenesen a Cél felé futni!

* Előre! – 5Móz. 2. 1 – 3”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7480 Dátum: 2019 Május 15, 08:53:19 »
„Cseri Kálmán
A kegyelem Harmatja"

„05. 15 Mi lesz az Igéből?

„Akiknél pedig a jó földbe esett (az Igemag), azok
Igaz és jó szívvel hallgatják az Igét, meg is tartják,
és Termést hoznak állhatatossággal." (Luk. 8. 15 )

A magvető példázatában Jézus azt mondta el, hogy többféleképpen lehet fogadni az Ő Igéjét, és ettől függ, hogyan alakul egy ember sorsa.
1. Az ókori ember gyakran előbb kiszórta a magot, s csak utána szántotta bele a földbe. Így előfordult, hogy az előző aratás óta kitaposott ösvényekre is hullott mag. A kemény felületről könnyen felkapták azt a madarak. Minden Istennel szembeni keménység, ellenállás megakadályozza, hogy az Ige Új Életet teremjen bennünk.
2. A palesztinai talaj nagyon köves. Gyakran a vékony földréteg alatt sziklák lapulnak. Hamar kikel a mag, de nem tud gyökeret ereszteni, és kisül, megég. Ilyen az, aki befogadja az Igét, de csak egy ideig hisz, mert ha bármi kellemetlenséget kellene elszenvednie miatta, vagy ténylegesen változtatnia kellene valamit az életében, visszahőköl, nem enged az Igének.
3. A gyomok együtt nőnek a hasznos veteménnyel, és kegyetlen harc folyik a fényért, tápanyagért. Ha nem elég erős a gabona, megfojtják. Ügyeljünk a három g betűre, amit Jézus említ: a gondok, a gazdagodás lehetősége és a gyönyörök nagy ellenségei az Ige munkájának. Ma a haszon és az élvezet nagy úr, nem szabad behódolni nekik, megfojthatják az Igét.
4. Akiknek a szíve jó föld, azok hallgatják az Igét, megtartják, és Termést hoznak állhatatossággal. A „megtart" szó azt jelenti: valamire nagyon vigyázni, féltve őrizni. És erre is utal: akinek az életén meglátszik, hogy befogadta az Igét. Termi a Lélek Gyümölcsét, ami: „Szeretet, Öröm, Békesség, Béketűrés, Szívesség, Jóság, Hűség, Szelídség, Mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény." (Gal. 5.22 - 23 ) Ilyen beszédes Élet követi a Bibliaolvasásunkat és Igehallgatásunkat?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7481 Dátum: 2019 Május 16, 09:25:42 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Május 16.

„Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.”
(Mát. 5. 5 )

A szelídség nem langyosság, nem gyávaság, nem lefojtott indulat. Ez a fajta szelídség, amiről az Ige beszél, nem is „természet dolga”. Ennek a virágja a harag és önteltség sírján nő. Ez a szelídség: védtelen Szeretet. A Bárány szelídsége ez. Mint ahogy a báránynak nincs se karma, se szarva, úgy a báránytermészet a gonoszt jóval viszonozza. Ezt a Természetet csak Jézustól veheted, Aki még a Golgotán is ezzel a Szelíd, Hosszútűrő Szeretettel szeretett, Amelyről a Szeretet himnusza is beszél (1Kor. 13 ). Amikor megismered a magad bűnét és ezzel szemben Jézus Szelíd, Halálos Szeretetét, és megnyitod a szíved Előtte, akkor Szentlelke által beléd is kiárad az Ő Szelídsége. Képessé tesz a hosszútűrésre, a sérelmek elviselésére, a megbocsátásra. A Jézusi Szelídségben a határozottság, s ha kell, a „kemény” lélekmentő Szeretet is megfér. Hogyan lehetséges ez? Ahogyan a heves Péter s a bosszúvágyó János is csodálatos módon megszelídült Jézus közelében. Jézus gondoskodik róla, hogy a szelídek és alázatosak ne lássanak hiányt, és hogy végül ők győzzenek, amint megígérte: „Aki győz, örökölni fogja mindezt, és annak Istene leszek.” A lélekben koldusok megnyerik a Mennyet, a sírók, szenvedők a szív Igaz vigaszát, a szelídek a földet. Tehát a maguknak semmit nem kívánok örökölnek mindent: a világot felettük, bennük, körülöttük.

A SZELÍDEK GYŐZNEK * A kutyák ősei valaha farkasok voltak. Fokozatosan feladták önző életüket, és az ember szolgájává szelídültek. Míg a szelídek szaporodnak, a vadon élő farkasok lassan kipusztulnak. Így van ez a madaraknál is: a ragadozó madarak pusztulnak, a fecskék szaporodnak. A szelídek örökségül bírják a földet.

* Azután megtérnek – Hós. 2. 20 – 25”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7482 Dátum: 2019 Május 16, 09:28:19 »
„Cseri Kálmán
A kegyelem Harmatja"

„05. 16 Mit mond még a példázat?

„A Mag az Isten Igéje." (Luk. 8. 11 )

A magvető példázatának van néhány általános üzenete is:
1. Életünk Isten Igéje nélkül parlag és puszta marad. A bűntől megrontott természetünk csak gyomokat és vad gyümölcsöket tud teremni. A befogadott Ige teremt egészen Újjá, s így jelenik meg a Lélek Gyümölcse. Ehhez viszont valóban olyan Igére van szükség, ami Isten Szájából származik (Ézs. 55. 11 ). Ezt kell elkérnie mindenkinek.
2. Ez az Ige támaszt Hitet és ad Üdvösséget. Ezt ott hangsúlyozza Jézus, amikor figyelmeztet, hogy jön az ördög, és kiragadja a szívükből, hogy ne Higgyenek és ne Üdvözüljenek. Aki tehát Hinni szeretne, hallgasson Igét, mert csak ez az Út vezet az Élő Istenbe vetett Igaz Hithez!
3. Ebből az is kiderül, hogy az ördög személyesen igyekszik akadályozni, hogy az Ige által Isten Újjáteremtsen embereket. Ahol Isten Igéje hangzik, ott kemény harc folyik a lelkekért - ezt ne feledjük el! Az ellenség célja, hogy ne hallgassuk, ne figyeljünk oda, ne fogadjuk be, ne hozzon létre változást bennünk az Ige. Isten Vetésébe beleszórja a maga ellenvetését. Ezért is kell féltve őriznünk az Igét.
4. A példázatból az is következik, hogy legyünk jó szántóföld és jó magvetők. Legyünk nyitottak Isten Előtt, hogy Dolgozhasson bennünk! Aztán legyünk készek továbbadni az Igét szóval és Élettel is, hogy Isten Dolgozhasson általunk! Ne feledjük, hogy Ő az aratás Ura, s „Aki a Jó Magot veti, az Emberfia" (Mát. 13. 37 )! Mi csak az alkalmazottai vagyunk. Ez nagy kiváltság, de az Evangélium ügyét Ő viszi Győzelemre, nekünk csak ez a feladatunk: „Ahogyan a szolgák uruk kezére néznek,... úgy nézünk mi Istenünkre, az Úrra" (Zsolt. 123. 2 )."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7483 Dátum: 2019 Május 17, 06:26:30 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Május 17.

„Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák
az Igazságot, mert ők megelégíttetnek.”
(Mát. 5. 6 )

Sokszor hivatkozunk az igazságra. Csakhogy az igazság viszonylagos fogalom. „Mi az igazság” – kérdezi Jézustól Pilátus is. Létezik azonban egy mindenek felett való Igazság: a Megigazulás. Erről van itt szó! Isten az Ő Igazságos Ítéletét végrehajtotta – hazuggá lett volna, ha nem teszi –, de helyetted a Fián, hogy eltörölje bűnödet, és az Ő Igazsága, Igaz Volta lehessen a tied. A kérdés csak az, hogy éhezed – e ezt a Megigazulást mint lelki koldus. A világ gazdagságra, dicsőségre, élvezetre éhezik és szomjazik. Minél több jut neki belőle, annál kielégíthetetlenebb az éhsége, s végül annál nagyobb csődbe jut vele. A világ igazsága az Isteni Igazság fordítottja: „Igaz vagyok.” Emberekkel ezt még el lehet hitetni. Majd a temetéseden felemlegetik, hogy milyen jó ember voltál. De mi lesz a temetés után? Csőd, iszonyú bukás. Isten ezzel szemben azt mondja: „Nincs egy Igaz sem.” „Igazam van!” – ez a világ másik veszedelmes igazsága, ám ebben is csak hamis kielégülést talál. Valójában csak akkor tudsz megnyugodni, amikor rájössz, hogy nincs igazad, s az emberekkel szemben sem ragaszkodsz már a saját igazadhoz. „Tied Uram az Igazság, mienk pedig arcunk pirulása” – mondja Dániel. Amíg igazad van addig az Úr az ellenfeled pártján áll, mert Ő nem az igazak, hanem a bűnösök Megváltója.

CSAK AKIK ÉHEZIK ÉS SZOMJÚHOZZÁK * „Bizony mind bűnösök vagyunk” – bólogatnak sokan, de mit ér a megállapítás, ha az aki mondja, nem nyugtalan emiatt, és nincs benne éhség és szomjúság a Megigazulás után. Aki él és nem éhes, az beteg. Van olyan vitaminhiányos betegség, amikor az ember nem érzi az éhséget. És rámegy az élete ...

* Az ismeret nélkül való nép elvész – Hós. 4. 1 – 14”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7484 Dátum: 2019 Május 17, 06:43:07 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„05. 17 Kihez hasonlítok?

„...neki sok bűne bocsáttatott meg,
hiszen nagyon szeretett." (Luk. 7. 47 )

Egy Simon nevű farizeus meghívta Jézust magához. Étkezés közben egy bűnös asszony jött be, leborult Jézus Lábához, és drága olajjal kente meg Azt, miközben sírt. Simon nagyon felháborodott. Vajon miért? Két ember találkozott itt Jézussal: egy derék ember, és egy bűnös. Egy köztiszteletben álló vallásos, és egy megvetett prostituált. Simon szerint nagy különbség van köztük: ő igaz, az asszony bűnös. Jézus szerint is nagy különbség van köztük: Simon még nem tudja, mennyire bűnös, az asszony már tudja. Sőt ő már meg is szabadult bűnei terhétől, mert Bocsánatot kapott Jézustól. Jézus iránti Tiszteletét és túláradó háláját akarta kifejezni azzal, hogy ott ült a Lábánál, és Neki adta egyetlen értékét, a drága kenetet. Simon csak az asszony múltját látja, Jézus a jövőjét is. Simon csak testi dolgokat észlel, Jézus a lelkeket is. Simon önigazságának fala mögött áll, s nem ismeri fel Jézusban a Megváltót, nincs helyes önismerete sem, csak keserűen ítélkezik mások felett. Az asszony Jézusban már személyes Megváltóját tiszteli, meggyőződött önmaga bűnösségéről is, és örül az Ajándékba kapott Új Életnek. Milyen kapcsolatban vagyunk Jézussal? Egy napon majd csak ez lesz fontos, semmi más. Ilyen hűvös, udvarias, kimért magatartás jellemez, mint Simont, vagy ez az odaadó, bensőséges, meghitt Közösség, amikor már semmi nem drága, amit Jézusnak adhatunk, mert teljes szívből szeretjük és imádjuk őt? Szenvtelen szemlélői vagyunk-e Jézusnak, vagy szenvedélyes szolgálói? Ez a hála és hódolat csak belülről fakadhat. Akinek sok bűne bocsáttatott meg, az nagyon szereti Azt, Aki megbocsátotta."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.