Szerző Téma: Napi lelki morzsák  (Megtekintve 508949 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7500 Dátum: 2019 Május 25, 07:59:07 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„05. 25 Az életnél is fontosabb Küldetés

„...az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem
futásomat és azt a Szolgálatot, Amelyet... kaptam..."
(ApCsel. 20. 24 )

Hogyan valósult meg a búzaszem sorsa Pál apostol életében? Felsorolja fiatalkorának minden értékét, s így folytatja: „azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram Ismeretének páratlan Nagyságáért." (Fil. 3. 7 - 8 ) Később pedig megjelöli a Célt: „hogy Krisztust megnyerjem." Nem sok mindent, hanem mindent odaadott azért, hogy Krisztus Gazdagsága az övé lehessen, s így legyen mit adnia másoknak. A korinthusiaknak ezt írja: „De mi nem éltünk ezzel a szabadsággal (hogy eltartsák őket ), hanem mindent elviselünk, hogy semmi akadályt ne gördítsünk a Krisztus Evangéliuma Elé." (1Kor. 9. 12 ) Lemond olyan lehetőségről, amivel mindenki más természetes módon él, és amiben semmi rossz nincs, csak azért, hogy minél többekhez eljusson az Életet mentő Evangélium. Vállalja, hogy nehezebb legyen az ő élete, ha ezáltal könnyebb lesz másoké. Ő Örömmel szegényebb marad, ha ezáltal mások élete gazdagodik. Ugyanúgy, ahogyan Krisztus tette. „De én mindezekkel nem gondolok, sőt még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten Kegyelmének Evangéliumáról." Ő sem a saját életét félti, hanem másokét. Világos Célja van az életének, Amit Jézus tűzött ki eléje. Küldetésben jár, tudja, Ki küldte, kikhez és miért, és ezt akarja végezni utolsó leheletéig - Örömmel. Nagy kísértés, hogy féltjük magunkat, hogy saját céljaink fontosabbak lesznek, mint a kapott Küldetésünk, vagy hogy egyáltalán nincs is világos cél előttünk. Boldog ember az, aki eljut erre a nagy Szabadságra: mindennél fontosabb lett nekem az, hogy Isten mire Akar Használni, s emellett minden egyéb szempont eltörpül."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7501 Dátum: 2019 Május 26, 08:15:25 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Május 26.

„Így szólt hozzájuk Jézus: „Kövessetek Engem,
és Én emberhalászokká teszlek titeket.”
(Márk Ev. 1. 17 )”

Jézus nem papoknak, vagy farizeusoknak teszi ezt az ígéretet, hanem két Galileai halásznak, akiket az előbb hívott el a Maga követésére. Bármennyire is szeretnéd, hogy emberhalász legyen belőled, nem lehetsz az, amíg nem követed az Urat. Csak úgy léphetsz felsőbb osztályba, ha az alsóbból már levizsgáztál. Isten Országában sincs ez másképp. Emberhalász csak úgy lehetsz, ha követed az Urat. Előbb ott kell hagynod eddigi megszokott helyedet, kedveseidet, szülőföldedet, sőt még foglalkozásodat is, hogy erre a munkára alkalmas lehess. Az Úr követése sok csodás tapasztalattal jár együtt. Hatalommal teljes tanításokat hallhatsz, mert Ő nem úgy tanít, mint az írástudók. Gyógyulásokat, csodás szabadulásokat láthatsz, mert amerre Ő jár, ott lehullanak a bilincsek. Te is közvetíthetsz Áldást másoknak, amikor „közbenjársz” érettük. És miközben mind jobban megismered az Urat, az Ő csodás Ereje hatalmat vesz rajtad, s akarva – akaratlanul embereket halászol. Egy valamit azonban ne feledj el, akármennyire sikeres is a szolgálatod. Azt, hogy mindezt nem te viszed véghez. Ezt nem lehet eltanulni, ellesni, mint valami szakiskolában, ezt Jézus műveli. A te részed ebben csak annyi, hogy hűséggel követed Őt.

MIÉRT NEM SIKERÜLT? * Mindig fűtött a vágy, hogy embereket vezessek Jézushoz. (Ez egyébként természetes következménye Jézus követésének. ) Sokáig „erőlködtem”, eredménytelenül. Lassan kezdem megtanulni, hogy ezt Jézus viszi véghez, nem én, míg én csak becsületesen követem Jézust. A többit Ő végzi el, ahogy megígérte. Az ígéret rád is vonatkozik, ha mindent félretéve követed Őt.

* Mit tett Jézus? –  Márk Ev. 1. 16 –  34”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7502 Dátum: 2019 Május 26, 08:19:17 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„05. 26 A mi tetteink és Isten Tettei

„Ha az Úr nem Építi a házat, hiába
fáradoznak az építők." (Zsolt. 127. 1 )

Korunk eszménye a nagy teljesítményekre képes ember. Eszerint mindenki annyit ér, amennyit teljesít. Éppen ezért a teljesítményt kell fokozni, munkában, tanulásban, sportban, szexben, mindenben, kerül, amibe kerül. Ha az emberbe kerül, akkor is. Bele is roppan sok ember és sok emberi kapcsolat ebbe a hajszába. Sok ilyen teljesítményen ott a bélyeg: hiába. „Ha az Úr nem Őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök." Íme az ember - Isten nélkül. A vallásos ember így gondolkozik: majd én - Isten segítségével. Megpróbálja bevonni Istent a saját tervei megvalósításába, meg akarja nyerni Őt céljai támogatására. Isten azonban sose lesz a mi alkalmazottunk, Ő mindenek Ura. A Biblia azt tanítja, hogy az embert nem a teljesítményei minősítik. Aki már nem tud teljesíteni, mert beteg vagy idős, az is ugyanolyan értékes Isten előtt. És a Biblia nemcsak a mi tetteinkről szól, hanem Isten Tetteiről is. Isten előbb Cselekedett, mint mi. És a jövőre nézve is megígérte, hogy Cselekszik. S a hívő embert az jellemzi, hogy várja, amit Isten megígért, és közben végzi, amivel Isten őt bízta meg. Csak azt akarja tenni, amit Isten Akar elvégeztetni vele, vagy amit Isten Maga Akar elvégezni általa. Sőt olyan is van, hogy csak Isten Akar Cselekedni, nekünk pedig ezt mondja: maradj veszteg, és nézd az Úr Szabadítását! A mai ember egyik nagy baja, hogy nem tud veszteg maradni. Itt is nagy ajándék, ha valaki Ismeri Istent, és Bízik Benne, s tevékenysége vagy átmeneti tétlensége Isten Útmutatásától Függ. Az ilyen ember tanulja meg, mi az Áldás. Az, amit Isten úgy ad, hogy nem is tettem érte semmit. Mert „akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget". Bízzam magamat e tekintetben is egészen Istenre!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7503 Dátum: 2019 Május 27, 11:26:11 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Május 27.

„Te hiszed, hogy Egy az Isten. Jól teszed.
Az ördögök is hiszik, és rettegnek.”
(Jak. 2. 19 )

Hit nélkül nem működik az emberi élet, hiszen el sem indulnánk, ha nem hinnénk, hogy megérkezünk. Sokféle hit létezik. Sokan hiszik, hogy van Isten, Aki ezt a világot teremtette és fenntartja. Ez a hit azonban nem több az ördögök hiténél. Sőt az ördögök hite ennél még több, mert ők rettegnek is, tehát tudják, hogy hányadán állnak Istennel. Sok ember azonban nem fél, nem retteg Istentől. Vannak, akik merészen szembeszegülnek, szidják, mocskolják Szent Nevét, és félelem nélkül vétkeznek. Az ördögök azt is hiszik, hogy Isten Egy. Ezzel szemben sok ember különféle bálványokat imád, ostoba babonákban hisz. Az ember elképesztően hiszékeny a sok – sok emberi ígérettel szemben is, miközben ezek a szeme láttára jutnak csődbe. Igazi Hite annak van, aki Jézussal jár. Jézus nélkül Istentől távol jár az ember, vaktában járja élete útját, s maga sem tudja, kinek hisz. A Jézus Krisztusban hívő ember azonban élete végén is Boldog Bizonysággal mondhatja: „tudom Kinek hittem”. Testvérem ne legyél hitetlen, hanem hívő! Az Ige Ígéretei Igazak, mert az Igaz Isten és a bűn nélküli Jézus Krisztus Szájából származnak!

AZ ÖRDÖGI HIT PÉLDÁI * Öngyilkosoktól hátrahagyott több búcsúlevelet volt már alkalmam olvasni. Ezek utolsó sorai többnyire Istennel foglalkoznak, sőt olyanok is akadnak közöttük, amelyek a hátramaradt hozzátartozók vigasztalásával, megnyugtatásával zárulnak, és szerzőjük azt bizonygatja, hogy utolsó tette Isten Akarata volt. Íme így tud hitetni az ördög!

* Ne kételkedj abban, hogy Ő Él! Ján. 20. 1 – 18”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7504 Dátum: 2019 Május 27, 11:36:34 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„05. 27 Naomi

„Áldott az Úr, Aki nem hagyott most téged
rokoni támasz nélkül!" (Rut. 4. 14 )

Ruth könyve arról szól, hogy éhínség volt Izrael földjén, s egy négy tagú család átköltözött a szomszédos Móáb országába, mert ott volt kenyér. Hamarosan meghalt az apa, s ott maradt Naomi két fiával. Ők felnőve pogány lányokat vettek feleségül, de egy idő után ők is meghaltak. Ekkor Naomi hazaindult Betlehembe, menyeit pedig bátorította, hogy maradjanak otthon, menjenek újra férjhez. Egyikük ezt tette, Ruth azonban ragaszkodott anyósához, és vele tartott. Isten nagyon Kegyelmesen rendezte az életét, s később az ő dédunokája lett Dávid király. Naomi életútja nagyon tanulságos. Elindultak idegenbe úgy, hogy nem kérdezték Istent. Pogányokkal házasodtak össze a fiai, amit tiltott Isten Törvénye. Amikor azonban mindkét fia meghalt, felébredt lelki álmából. Nem lázadt, sőt rábízta magát Istenre, s életében felragyogott valami Isten Jelenlétéből. Menyeit meglepte, hogy így is lehet gyászolni. Isten a próbákat így használja fel Lelki megtisztításunkra. Amikor hazaindul, már egészen ez az Istentől kapott Szeretet tölti be. Ezért tud a menyei fejével gondolkozni, s nem azt javasolja nekik, ami önmagának lenne jó, hanem ami nekik. Kész értük áldozatot hozni. Jézus Szeretetét is ez jellemzi, Tőle lehet ilyen Szeretetet kapni. Hazaérve már Isten Boldog Bizonyságtevője, arról beszél, mit Tett vele, velük az Úr. Bevallja, hogy Isten nélkül mentek el annak idején, de most az Úr hozta őt haza. Nem is akarja nincstelen özvegységét másra bízni, csak az Élő Istenre. Isten pedig úgy irányította az eseményeket, arra indította az embereket, úgy formálta közben Naomi és Ruth Hitét is, hogy az Ő Kegyelmét Hatalmasan Tapasztalhatta ez a két kiszolgáltatott özvegy. Isten ma is ugyanilyen, merjük Rábízni magunkat!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7505 Dátum: 2019 Május 28, 11:45:27 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Május 28.

„Mi könnyebb, azt mondani a bénának:
megbocsáttattak a bűneid, vagy azt mondani:
kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és járj?”
(Márk Ev. 2. 9 )

Jézus nem a tanítványokhoz intézi ezt a kérdést. Nem is azokhoz, akik béna társukat vitték, akiknek látta a Hitüket. Se nem azokhoz, akik csendes szívvel hallgatták az Igehirdetését. A kérdés az ott ülő írástudókhoz szólt, azokhoz, akik a szívükben okoskodva káromlásnak minősítették Jézus Kijelentését: „Fiam, megbocsáttattak a bűneid.” A kérdéssel Jézus szeretné őket eljuttatni oda, hogy ha már okoskodnak, helyesen okoskodjanak. Mert ugyan melyik könnyebb? Egyik sem! Sőt mind a kettő lehetetlen az embernek. Ha tehát okoskodnak ahelyett, hogy hinnének, észre kell venniük, hogy Jézus Személyében nem közönséges, hozzájuk hasonló emberrel van dolguk. Olyan Valaki jött hozzájuk, Akinek Hatalma van arra, hogy a bénát meggyógyítsa, a leprást megtisztítsa, tehát akkor Hatalma van arra is, hogy a bűnöket megbocsássa. És bár Hatalma van, mégsem ítéli el ezeket az okoskodókat, hanem szolgálni akar még nekik is, hogy majd rajtuk keresztül mások is eljussanak Hozzá. Mennyire más indulat lakik bennünk! Mi szolgálat helyett megítéljük azokat, akik nem értenek egyet velünk, és mást vallanak mint mi. Ha az az Indulat lakna bennünk, Ami Jézusban volt, mi is Hozzá hasonlóan cselekednénk.

AZ AZ INDULAT * Idősebb dr. Szabó Aladár lelkipásztorral való beszélgetéseim során gyakran tapasztaltam, hogy valahányszor valamilyen kedvezőtlen véleményt fogalmaztam meg közös ismerősökről, ő rögtön az illető pártjára állt, és olyan dolgokat mondott el róla, amelyek a Jézushoz való hűségét bizonyították. Jó volna nekünk is megtanulnunk az ő szemléletét.

* Jézus nem azért jött, hogy elveszítsen,
hanem hogy megtartson – Márk  Ev. 2. 1 – 12”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7506 Dátum: 2019 Május 28, 11:55:28 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„05. 28 Félutas hívők

„Orpá megcsókolta az anyósát,... visszatért
népéhez és isteneihez." (Rut. 1. 14 - 15 )

Naomi azt tanácsolta özvegyen maradt menyeinek, hogy maradjanak otthon, ő pedig visszamegy elhagyott hazájába egyedül. Ők azonban ragaszkodtak ahhoz, hogy együtt menjenek. Útközben ismét emlékeztette őket arra, hogy számukra előnyösebb lenne népük körében maradni. Ekkor egyikük, Orpá, visszafordult, Ruth azonban azt kérte, hogy többé ne unszolja erre, mert ő már eldöntötte, hogy anyósa népét és Istenét választja. Mindketten Naomitól hallottak az Élő Istenről. Amikor mind a hárman megözvegyültek, feltűnt nekik, mennyire másként gyászol az, aki hisz Istenben. Megkívánták ezt az Életet, és egyébként is szerették anyósukat. Ruth el is döntötte, hogy ezen az Úton akar járni, Orpá azonban megingott, és félútról visszafordult. Ő is elindult a pogányságból Istenhez, de nem érkezett meg Hozzá. Ráébredt bálványainak hiábavalóságára, de nem merte rábízni magát az Élő Istenre. Heisenberg, a jeles fizikus és filozófus írja, hogy életünk legtöbb gyengeségének az az oka, hogy a cselekedeteink mögött nincsenek döntések. Nem tudunk elengedni és elfogadni. Márpedig az artisták azt mondják, hogy a legtöbb baleset akkor történik, ha nem merik határozottan elengedni az egyik trapézt, és úgy átlendülni a másikra. Aki úgy akarja Krisztust követni, hogy közben ragaszkodik a világhoz is, soha nem ér Célba, félútról vissza fog fordulni. Aki csak félszívvel Bízza Istenre magát, nem tapasztalja meg az Ő Mindenek Feletti Gazdagságát, Hűségét, Szeretetét. És aki csak a Hívő élet előnyeit szeretné, de nem vállalja a nehézségeket is, csak egy ideig fog hinni (Luk. 8. 13 ). Engedjünk a biztatásnak:"

„Testvérek, menjünk bátran, Hamar leszáll az éj,
E földi pusztaságban Megállni nagy veszély.
Hát merítsünk Erőt A Menny felé sietni,
Nem állva megpihenni A boldog Cél előtt."

(Írta Tersteegen Gellért, ford. Vargha Gyuláné)
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7507 Dátum: 2019 Május 29, 08:38:00 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Május 29.

„Nem az egészségeseknek van szükségük
orvosra, hanem a betegeknek; nem azért
jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem
hogy a bűnösöket.” (Márk Ev. 2. 17 )

Az írástudókés farizeusok megbotránkoztak azon, hogy Jézus Próféta létére együtt étkezik a vámszedőkkel és bűnösökkel. Amikor Jézus ezt meghallotta, akkor mondta a fenti Szavakat. Az írástudók és farizeusok tudhatták volna az Írásból, hogy Isten Előtt nincs egy igaz ember sem, mert nincs, aki Jót cselekedjen. Tudhatták volna, hogy Isten már a próféták által is megtérésre szólította fel az Ő népét. Elegendő lett volna egy kevéske önvizsgálat, hogy felfedezzék: a bűn ott van bennük is. Elegendő lett volna alaposabban megvizsgálni a tízparancsolatot, s máris megállapíthatták volna, hogy csúnya irigység, önteltség uralja életüket. Ha egy kicsit elcsendesedtek volna az Úr Előtt, ők is elmondhatták volna a vámszedő imáját: „Isten, legyél Irgalmas nekem, bűnösnek!” De mindez egyelőre hiányzott. Egyelőre „igazaknak” tartották magukat. Pedig milyen közel volt hozzájuk Jézus! Hát te, szintén „írástudó”, buzgó vallásos testvérem, hogy állasz ezen a téren? Ismereted, tudásod csak arra jó, hogy kétségbe vond Jézus Kijelentését? Vagy a Szentírás olvasása, az Ige hallgatása már eljuttatott oda, hogy alázatosan megvalljad bűneidet? Valld csak meg, ismerd el nyavalyás állapotodat, mert közel az Áldott Orvos, a Szabadító!

NINCS SEMMI BAJA * Egyik reggel édesapámat annyira rázta a hideg, hogy az énekeskönyv valósággal táncolt a kezében. „Miért nem maradsz ágyban?” – kérdeztem. „Minek?  – Nincs nekem semmi bajom, csak a hideg ráz” – felelte.

* Amikor a beteg nem ismeri fel, hogy beteg – Márk Ev. 2. 13 – 28”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7508 Dátum: 2019 Május 29, 09:15:12 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„05. 29 Ruth

„Mert ahová te mégy, odamegyek... Néped az
én népem, és Istened az én Istenem... csak a
halál választ el engem tőled!" (Rut. 1. 16 - 17 )

Ezt Ruth mondta az anyósának, amikor azt a tanácsot kapta tőle, hogy ne menjen el vele idegenbe. Ruth azonban eldöntötte, hogy vele marad, nem fordult vissza, mint a társa. Naomi mindenekelőtt Ruth irgalmas szívét említi. Irgalmas volt a férjéhez, míg az élt, és irgalmas idős özvegy anyósához is. Nem a maga boldogulását keresi, hanem neki akar segíteni. A Biblia szerint az Irgalmasság nagy Érték, az emberi együttélés olaja. Irgalmas az, aki akkor is segít, ha nem fogják megfizetni, elég neki az, hogy szüksége van rá a másiknak. Az Irgalmas ember megértő, türelmes, tud elengedni, megbocsátani, áldozatot hozni. Ahonnan kivész az Irgalom, ott elviselhetetlen lesz az együttélés. De Ruth hűséges is. Hű akar maradni az Élő Istenhez, Akit anyósán keresztül valamennyire már megismert, de a magára maradt idős rokonához is. És ettől nem lehet eltántorítani. Orpá visszafordult, mert csak sodródott. Ruth kitart, mert Döntött, és ő tudja, hova akar megérkezni, és miért oda. Nagy erőt ad a Hűség: a Hitben, házasságban, hivatásban, hazaszeretetben egyaránt. Hűsége a Bizalomból táplálkozott. Bízott Naomiban, és bízott Istenben. A jövőjük teljesen kilátástalan. Mennek a semmire, ő idegenbe, fiatal özvegyként, mi lesz belőle - anyósa betegápolója? De ez nem rettenti, hanem az Élő Istenbe vetett Bizalom bátorítja. Megérkezve pedig alázatos, enged mindenben anyósának, tudva, hogy ő ismeri az ottani viszonyokat. Közben pedig keményen dolgozik, kettőjük helyett is. Isten nem feledkezik el róluk. Ruth csak Istent és anyósát tartotta szem előtt, de kapott társat, otthont, kenyeret, békességet is. Sőt az Úr Jézus egyik ősanyjává vált. Ki sejtette ezt előre?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7509 Dátum: 2019 Május 30, 08:11:10 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Május 30.

„Mivel pedig már sok idő telt el, és a hajózás
kezdett veszélyesé válni, mert a böjt is elmúlt
már, Pál figyelmeztette őket: Férfiak, úgy látom,
hogy ez a hajózás nem csak a rakománynak és
a hajónak, hanem a mi életünknek is ártalmára
és nagy kárára lesz.” (ApCsel. 27. 9 – 10 )

Életed egy elképzelt part, kitűzött cél felé hajózik. Valamit szeretnél elérni. Talán egy jobb állás, családi boldogság, nyugdíj, talán a csendes, zavartalan öregség az az óhajtott part. Miközben ez a cél lebeg a szemed előtt, Isten, Aki jól látja életed útját, és szeret, figyelmeztetést küld, feleszméltet. Akadályok, nehézségek lépnek fel, szembe fúj a szél, sok bajjal, vesződéssel zajlik életed. Mivel már sok idő telt el így az életedből, most az Ige által azt üzeni: ez a hajózás egyre veszedelmesebb, keresd inkább, amíg lehet, a menedéket nyújtó biztos révet. Ne gondold, ha közben csalóka déli szél kezd lengedezni, és enyhülni látszik a szorongató helyzet, hogy most már uralód a helyzetet, és úgyis eléred választott célodat. Meglásd, váratlanul, hirtelen lecsap a viharos szél, megindul az ár, s te mindenestől a habok martalékává leszel. Az ár elsodor, a vesztedbe rohansz, elnyel a kárhozat örvénye.

A KERESZT TITKA * Jézus Halála arról beszél nekünk, hogy senkinek az élete nem érhet révbe, senki sem törhet át a halál mélységein, csak az Ő Karjai között. Messze ragyog, és fennen hirdeti a nagy intő Jel, a Golgotai Kereszt, hogy bár halálos veszélyekkel teljes az élet, van egy Megtartó, Biztos Menedék. Oda menekülj!

* Az Úr nélkül hiába minden erőfeszítés – Ján. 21. 1 – 14”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7510 Dátum: 2019 Május 30, 08:19:15 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„05. 30 Igyekezzetek!

„Uram, kevesen vannak - e, akik
Üdvözülnek?"... „Igyekezzetek bemenni
a Szoros Kapun..." (Luk. 13. 23 - 24 )"

Mi mindnyájan az Istennel való Közösségen, az Üdvösségen kívül születünk. Innen lehet bejutni az Ő Országába. Aki itt Jézust kérdezi, elvileg már érdeklődik, hogy vajon hány embernek sikerül ez. Erre az Úr így Válaszolt: ne elmélkedj ezen, hanem lépj be! Megszólal ebben az örömhír: BE LEHET LÉPNI. Jézus Krisztus kinyitotta előttünk az Üdvösség Kapuját, s akik Benne Hisznek, Őt követik, azok Vele együtt bemehetnek Oda. Már itt, nemcsak a halálunk után. De megmondja azt is, hogy Szoros Kapun át lehet oda bejutni. Vagyis nem vihetünk magunkkal semmit. Az érdemeink, teljesítményeink, sérelmeink olyan batyuk, amiket kívül kell hagyni. A bűneink olyan terhek, amelyeket már most le lehet és le kell tenni a Kereszt tövébe! A belépés az őszinte bűnvallás és a bűnök elhagyása után lehetséges. Ezt azonban nem érdemes halogatni, mert el lehet késni. Több olyan példát is említ Jézus, amikor emberek tétováztak, és elkéstek ezzel az Életmentő lépéssel. Ugyanilyen veszélyes az is, ha a kapu előtt elmélkedik valaki, hogy milyen jó lenne bemenni. Az ilyen embernek azt mondja: nem vagy messze az Isten Országától. De még kívül vagy Rajta! A legfontosabb, hogy igyekezzünk. Ez a szó ezt jelenti: valaki valamit feltétlenül meg akar valósítani, mindenáron és most, kerül, amibe kerül, mert az mindennél fontosabb neki. Míg a másik szó: „sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak", a bizonytalan, tétova, halogató emberi akarás. Isten Igéje figyelmeztet: „Ma, ha az Ő Hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket!" (Zsid. 4. 7 )"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7511 Dátum: 2019 Május 31, 09:44:41 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Május 31.

„Ő pedig bánkódva szívük keménysége miatt haragosan
végig nézett rajtuk, és azt mondta az embernek: Nyújtsd ki
a kezedet! Mire az kinyújtotta a kezét, és teljesen ép lett.”
(Márk. Ev. 3. 5 )

Megdöbbentő ebben az Igében, hogy Jézus nem csak szelíd és alázatos, hanem haragos is, ha azt látja, hogy a csodák, jelek és tanítások ellenére is kemény a szíved. Amikor látja, hogy görcsösen ragaszkodsz saját igazságodhoz, látásodhoz. Amikor szíved keménysége miatt nem veszed észre, hogy nem cselekedhetsz semmi jót, bárhogy erőlködsz is! A rosszat ellenben megteszed, még azt is amit másoknak megtiltasz. Mennyivel vagy hát különb az általad is elítélendő írástudóknál és farizeusoknál? Szíved keménységével annyi bánkódást, fájdalmat szereztél már Jézusnak! Jó volna, ha ma te is bűnbánatot tartanál emiatt. „Csókoljátok a Fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton” – hangzik az Ige figyelmeztetése. Bár az Úr haragudott az írástudókra és a farizeusokra, és bánkódott szívük keménysége miatt, mégis könyörült a sorvadt kezű emberen, és meggyógyította. Ebben sem úgy járt el, ahogyan mi szoktunk. Jézus mindig könyörült a tehetetlen szűkölködőn, a gazdagok azonban még a közvetlen Közelében is szűkölködnek.

VÁDLÓ VAGY VÁDLOTT * Egy alkalommal úgy mentem el a templomba, hogy magamban közben megítéltem másokat. Az Igehirdetés pedig arról a példázatról szólt, amikor két ember felment a templomba: egy farizeus és egy vámszedő. Az egyik el volt telve magával, saját jóságával, kiválóságával, a másik bűnei, saját nyomorúságai terhe alatt roskadozott. Nem volt nehéz magamra ismerni a farizeusban.

* Akiken Jézus segít, és akiket szolgálatba állít – Márk Ev. 3. 1 – 19”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7512 Dátum: 2019 Május 31, 09:59:02 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„05. 31 Egymás terhe és a magunk terhe

„Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be
a Krisztus Törvényét... mindenki a maga terhét
hordozza." (Gal. 6. 2 és 5 )

A felületes bibliaolvasó azt mondja: ez ellentmondás a Bibliában. Először azt írja, hogy egymás terhét hordozzuk, utána meg ezt: ki - ki a maga terhét hordozza. Csakhogy itt az eredeti szövegben két különböző kifejezés van. Amikor egymás terhét említi az apostol, akkor valami nagyon nehéz, erőnket meghaladó teherre gondol, a hajóteher szót használja. Az utóbbi esetben pedig azt a hátizsákot, személyes poggyászt, amit minden római katonának magának kellett vinnie. Ha váratlan, nagy terhek zuhannak a vállunkra: betegség, gyász, munkanélküliség, anyagi gondok, megaláztatás, kudarcok, hitbeli kételyek..., olyankor a családban, a gyülekezetben, a hívők Közösségében legyen természetes, hogy odaállunk egymás mellé, és segítünk a roskadozónak a terhek cipelésében, és nem mondjuk azt, hogy nekem is megvan a magam baja, vigye mindenki a magáét. Persze tudni kell elfogadni is a testvéri segítséget, le kell vetni minden büszkeséget. És nem szabad visszaélni ezzel, mert a teher attól még az enyém marad, csak most segítségre szorultam. A személyes, megszokott, mindenkire jellemző terheimet viszont hordjam szép csendesen, zúgolódás és dicsekedés nélkül, nem terhelve meg vele feleslegesen másokat! Kérjek Erőt Uramtól, Aki megígérte: „Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi." (Ézs. 40. 29 ) Közben pedig legyen nyitva a szemem, és legyen kész a szívem észrevenni, ha valaki mellettem roskadozik! Mert az Isten Országában van ilyen különös Törvényszerűség is: ha nehéz a magad terhe, vedd fel a másikét is, és könnyebb lesz!"

„Minden gondom, keservem
Az Úrnak átadom,
Ő hordja minden terhem,
Eltörli bánatom..."
(Bonar Horatius, ford. Vargha
Gyuláné és Vargha Tamás )
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7513 Dátum: 2019 Június 01, 08:24:46 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Június 01.

„Ez a Jézus, Aki felvitetett tőletek a Menybe,
ugyanígy fog visszajönni, ahogyan felmenni
láttátok Őt a Menybe.” (ApCsel. 1. 11 )

Jézus visszajön. Erről tett bizonyságot példázataiban, erről beszélgetett tanítványaival, erről szól az Ember Fiának látomásos Üzenete is, Amelyet János látott Patmosz szigetén. Jézus Mennybemenetele annak a Pecsétje, hogy az Atya elfogadta Áldozatát, odahelyezte Őt Dicsőségének Jobbjára, és Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Áldozócsütörtök arra tanítson téged, hogy szemedet az Égre emelve várjad Őt. Ne úgy, ahogy a tanítványok, akik csüggedten emelték fel tekintetüket, és csak a felhőt látták. A menyasszony várakozásával várd Őt vissza. Jézus visszajön. Úgy jön el, ahogyan elment, az Ég felhőiben. Akkor csupán a hívő szemek látták, de amikor visszajön, minden szem meglátja Őt. Ma még Kegyelemért esedezik ellenségei számára, de akkor majd Szájának Kardjával harcol ellenük. Hogyan várod Őt?

MÉG NE * Egy misszionárius Jézus visszajöveteléről beszélt egy indiai leánynak. A leány ijedten felkiáltott: „Jaj még ne jöjjön Jézus!” A misszionárius meglepetten, kérdőn nézett rá. Ekkor karjaira mutatva így folytatta: „Az én bőröm nem elég fehér, és félek, hogy így nem fogad be a Dicsőségébe. Előbb szeretnék fehér lenni.” amikor azonban megértette, hogy Jézus nem a bőrünk színét, hanem a szívünk tisztaságát nézi, s hogy az Ő Vére megtisztít minket minden szennytől, boldog örömmel fogadta a Jó Hírt.

* Az a Jézus jön vissza, Aki elment – ApCsel. 1. 1 – 14”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7514 Dátum: 2019 Június 01, 08:35:07 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„06. 01 Kiáltottak

„Kiáltottak, és a szolgaság miatt való
jajgatásuk feljutott Istenhez." (2Móz. 2. 23 )

Istenről mi annyit tudunk, amennyit kijelentett Magáról a Bibliában. Nagyon fontos, hogy helyes ismeretünk legyen Róla, mert ettől függ földi életünk minősége és az Örök Életünk is (Ján. 17. 3). Életkérdés, hogy a valóban létező, egyetlen Igazi Istenben higgyünk, és ne valami elképzelt, nem létező fantáziaképben. Nézzük meg néhány ószövetségi történeten keresztül, melyek az Élő Isten legfőbb Tulajdonságai, Ki a mi Istenünk! Kr. e. 1600 táján, a nagy éhínség idején, Jákób fia, József Egyiptomba hívta családját, mert ott volt kenyér. Később az ott megszaporodott nép rabszolgasorba került, és keményen dolgoztatták őket. Négyszáz év alatt lassan elfelejtették Istent, Aki annak idején Szövetséget kötött ősatyjukkal, Ábrahámmal. Isten azonban nem felejtette el az Ő népét és Ígéretét. A nép még szolgaságban szenvedett, de Isten már készítette a Szabadulást. Lényegében így járt az egész emberiség is: amikor szembefordultunk Istennel, az ellene való lázadás (a bűn) szolgaságába kerültünk, és azóta is kényszerpályán vagyunk. Eközben egyre kevésbé ismerjük és tiszteljük Istent. Az emberiség nagyobb része szinte semmit vagy semmi hiteleset nem tud az Élő Istenről. Pedig Ő a Szabadulást is elkészítette nekünk Jézus Krisztus Váltsághalála által, „...amikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten Önmagával Fia Halála által..." (Róm. 5. 10 ) Mikor fordult meg a rabszolga nép sorsa? Amikor eszükbe jutott az elfelejtett Isten, és kiáltani kezdtek Hozzá. A segítséget Isten elkészíti, de csak a kiáltás során végre kinyújtott kezünkbe teheti azt Ajándékként. Kiáltsak én is bizalommal Istenhez!"

„Tehozzád teljes szívből Kiáltok szüntelen:
E siralmas mélységből Hallgass meg, Úr Isten!
Nyisd meg Te Füleidet, Midőn Téged hívlak,
Tekintsd meg én ügyemet, Mert régen óhajtlak."
(Marot K., 130. genfi zsoltár)

Ján. 17. 3:
„Az pedig az Örök Élet, hogy
megismerjenek Téged, az egyedül Igaz
Istent, és Akit elküldtél, a Jézus Krisztust."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.