Szerző Téma: Napi lelki morzsák  (Megtekintve 458829 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7515 Dátum: 2019 Június 02, 09:07:47 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Június 02.

„Senki sem hatolhat be az erős ember házába,
hogy kirabolja azt, hacsak előbb meg nem kötözi
az erős embert, és azután rabolja ki annak házát.”
(Márk Ev. 3. 27 )

Sok baja volt Jézusnak az írástudókkal, akik a világ szemében nagy tudású emberek, ám Isten Országának a dolgaiban mégis egészen tudatlanok voltak. Pedig magukról úgy gondolták, hogy azokat is jól értik, hiszen még ők tanítottak másokat. De mivel nem fogadták el Jézust, Aki Bölcsességül adatott nekünk, nem bizonyultak elég bölcseknek. Amikor Jézus felfedi előttük Országának egyik titkát, hogy Ő az, Aki megkötözi az ősellenséget, a Sátánt, hogy halhatatlan lelkünket felszabadítsa a rabságból, nem képesek bevenni. A mi erőnk kevés ahhoz, hogy szembeszálljunk az ellenséggel, még a saját lelkünket sem tudjuk megszabadítani, nemhogy másokét. Jézus azonban leszállt a Mennyei Dicsőségéből, otthagyta a Mennyei seregek hódolatát, mert látta, miben vagyunk. Eljött, hogy Szabadulást hirdessen a foglyoknak, hogy azok Valósággal Szabadok legyenek. Harminchárom éven keresztül viselte a szolgaság ruháját érettünk, mígnem a Kereszten bevégezte Szabadító Munkáját. Azóta mindenki Szabad lehet, aki hisz Benne. Ellene mondhatsz te is a Sátánnak, mert Jézus által már legyőzetett. Sőt közeledik az idő, amikor Megváltó Urunk teljesen átveszi az uralmat, s mi hívők, Vele együtt örvendezhetünk. Miért hordod még a szolgaság bilincsét? Miért nem örvendezel Dicsőséges Megváltódnak?

„Győzelmi Szózat! Sátán, ha jön felém,
Ki őt eltiprá, a Hősre nézek én.
Szent Vére által Szabad lett életem,
Hangos Halálszava Győzelmi énekem.
Nem tarthat fogva már Sátán keze,
Jézus mindent elvégeze.”

* Kicsoda neked Jézus? – Márk Ev. 3. 20 – 35”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7516 Dátum: 2019 Június 02, 09:15:27 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„06. 02 Isten nem felejti el népét

„Kemény munkával keserítették az életüket...,
kegyetlenül dolgoztatták őket." (2Móz. 1. 14 )

Sokan tiltakoznak az ellen, hogy Isten nélkül kényszerpályára került az emberiség. A tudomány és technika nagyszerű eredményeinek birtokában egyre büszkébbek leszünk. Pedig ugyanaz a helyzetünk, mint Isten népének volt Egyiptomban: láthatatlan hajcsárok állnak mögöttünk, és hajszolnak bennünket. Mi pedig tehetetlen rabszolgák vagyunk, nem tudjuk kiszabadítani magunkat. Dolgozunk, hogy legyen mit ennünk, és eszünk, hogy tudjunk dolgozni. Csakhogy egyre gyakrabban munkalehetőség sincs, és egészséges élelem sem jut sokaknak. Tudjuk, hogy mi lenne jó, s tesszük mégis azt, ami árt - magunknak is, másoknak is. Mennyi pénzt elköltenek sokan arra, hogy tönkretegyék az egészségüket, s utána mindent megadnának, hogy valaki helyreállítsa azt. Igyekeznek leszoktatni bennünket a gondolkozásról, olcsó élvezetekkel elvonják figyelmünket a valóban fontos Igazságokról, rablógazdálkodással feléljük a tartalékainkat, mérhetetlen önzésünk felborítja a biológiai egyensúlyt, tönkretesszük az Istentől kapott védőernyőt, az ózonpajzsot, és sem egységes akarat, sem erő nincs arra, hogy megálljunk ezen a lejtőn. Ilyen reménytelen volt Isten népének a helyzete is Egyiptomban. De Ő nem felejtette el népét: „Isten meghallotta panaszkodásukat, és visszaemlékezett Isten az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött Szövetségére. Rátekintett Isten Izrael fiaira, és Gondja volt rájuk Istennek." (2Móz. 2. 24 - 25 ) Ilyen Istenünk van. Ő nem felejti, amit megígért, egyoldalúan is megtartja Szövetségét, s nem hagyja népét még abban a nyomorúságban sem, amibe az önmagát sodorta. Sőt még azt is arra használja fel, hogy emlékeztesse népét az elfelejtett Istenre, hogy újra imádkozzanak. Ő pedig Kegyelmesen meghallgatja imádságukat."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7517 Dátum: 2019 Június 03, 07:34:27 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Június 03.

„Ezért meg vagyok győződve arról, hogy
Aki elkezdte bennetek a Jó munkát, elvégzi
a Krisztus Jézus Napjáig.” (Fil. 1. 6 )

Milyen csodálatos és kibeszélhetetlenül nagy Isten Megmentő Szeretete, Amely abban nyilvánul meg, hogy az emberrel megromlott viszonyt elkezdte helyreállítani. Haragja méltó és Igazságos a bűnös ember felett, aki dacos, makacs viselkedésével eljátszotta Isteni Természetét. És mégis Ő nyújt előbb békejobbot. Milyen jó dolog az, hogy Újra kibékülhettünk Istennel Jézus Vére által! Mi mindent megtettünk, hogy Haragját kiérdemeljük. Ezzel szemben Ő Mindent megtett, hogy mégse vesszünk el. Igen, Ő kezdte el a Jót! Benned is elkezdhette már a Jó munkát, vagy még mindig ellenállsz Neki? Késlelteted Őt a munkájában? Kár a fáradságért, mert ha egyszer kiszemelt Magának, úgysem fogsz tudni ellenállni! Majd megállít téged is egy Damaszkuszi úton, mint Sault. Bárcsak megindulna végre összezavarodott szíved csodálatos Türelme láttán, Amellyel mind ez idáig nem szűnt meg szelíden hívogatni téged! Meddig állsz még ellen Szerelmének? Testvér, Jézus Krisztus Napja itt van a küszöbön, az Úr siet! Veled is el akar készülni. Ha már elkezdte benned a Jó munkát, ne késleltesd engedetlenséggel. Ezzel Neki szomorúságot, magadnak pedig fájdalmat szerzel.

ELVÉGZI * Egy alkalommal a kisleányom haját vágtam, neki azonban sehogyan sem tetszett nyugton ülni. Ha nyugton ült volna, sokkal hamarabb elkészülhettem volna a munkával. Miközben ellenállt, ficánkolt, az olló meghúzta a haját, sőt a füle hegyét is sikerült megszúrni. Szegénykém még sírva is fakadt. A munkát azonban nem hagyhattam félbe, be kellett fejezzem. Isten gyermekei között is sokan vannak értetlenkedők, oktalanok.

* Kimerítette a fáradozás – Ez. 24. 1 – 14”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7518 Dátum: 2019 Június 03, 07:41:47 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„06. 03 Isten Mindenható

„Hit által rejtegették Mózest születése
után három hónapig szülei,... és nem
féltek a király parancsától." (Zsid. 11. 23 )

A nép még szolgasorban szenvedett, de Isten már készítette a szabadítást, és annak emberi eszközét is, Mózest. A kis Mózesnek meg kellett volna halnia, mihelyt megszületett, mert a fáraó parancsára minden fiúgyermeket meg kellett ölni. Csakhogy Isten olyan Hatalmas, hogy akivel Ő Jót Akar, annak az ellenségeit is jóakaróivá teszi (Péld. 16. 7 ). Mózes szülei hittek a Mindenható Istenben, ezért vállalták gyermeküket, Isten pedig úgy irányította az eseményeket s az embereket, hogy Mózes éppen az oroszlán barlangjában, a fáraó udvarában nevelkedjék, mert ott volt a legnagyobb biztonságban. (Ennek a részleteit érdemes elolvasnunk a 2Móz. 2. fejezetéből, megfigyelve, hogyan időzít és rendez Isten mindent az Ő Jó Célja érdekében. Minden éppen akkor és éppen úgy történik, hogy ez a Cél megvalósuljon. Ennyi „véletlenre" nincs más magyarázat, mint az Ő Mindenhatósága. ) Mózes szülei nem féltek, a Mindenható Istenre bízták gyermeküket, amikor megtartották, amikor kitették a sásba, elengedték az ellenség udvarába, s nem voltak tele aggodalommal, mint mi gyakran. Pedig minden bizonytalan volt vele kapcsolatban. Abban azonban bizonyosak voltak, hogy Isten Kezében jó Helyen van Mózes, és Isten Megbízható. Ők megtették, ami az ő feladatuk volt, s tudták, hogy Isten is megteszi, Amit Akar. Amikor minket is sok bizonytalanság vesz körül, merjük - e hinni, hogy Isten ma is Mindenható? Ő Ura a történelemnek, Úr minden ember érzelmei, gondolatai, akarata felett, s a Benne bízók Életét végtelen Bölcsességgel, másnál nem tapasztalható Szeretettel, ellenállhatatlan Hatalommal irányítja, s Hatalmát Mindig Jóra, a mi Javukra használja. Boldog az az ember, aki egészen Rá meri Bízni magát, szeretteit, népét, egyházát a Mindenható Istenre."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7519 Dátum: 2019 Június 04, 07:57:46 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Június 04.

„... gyermekeim, akiket ismét fájdalommal
szülök, amíg kiábrázolódik bennetek Krisztus ...”
(Gal. 4. 19 )

Teremtsünk embert a Magunk Képére” – mondta Isten a Teremtés hajnalán. Mint szülő gyermekében, úgy keresi Isten Fia Vonásait bennünk. Az Ige Tükrében megállapíthatjuk, hogy Krisztus Arca már nem ismerhető fel rajtunk. Belső emberünket egészen idegen, állati vonások csúfítják el. Torz ábrázatunk cseppet sem hasonlít Isten Fiára. A bűnesettel nagy szakadás állt be az ember életében: az ördögatya belépett az emberi nem családjába. Ebből a szörnyű helyzetből csak egy módon szabadulhatunk: ha Újjászületünk. Az első Ádám elbukott, a második Ádámban, Jézusban azonban Új Életet kezdhetek. Az érettem hullott Drága Vér által vérségi kapcsolatba kerülök Isten Fiával. Az Újjászületett ember Életében aztán kezdetét veszi a Szentlélek átformáló munkája. A csodálatos vezettetés és a megszentelődés Útján Krisztus Képe ábrázolódik ki a hívő ember Életében. Ő az, Akiben az Atya gyönyörködik. Láthatóvá lesznek a Mennyei vonások mindennapi életünkben. Isteni Természet részesei leszünk: akiket Isten Lelke vezérel, azok az Ő fiai. Vajon a te életedben, tekintetedben, magatartásodban kezd – e már kiábrázolódni Krisztus Szelíd Arca? Az emberek előtt képmutatóskodhatsz, Isten azonban a valódi arcodat látja. Vajon felismeri – e Fia arcát rajtad?

ISMERTETŐJEGY * Családom tagjaiban meglepően sok a közös, az örökölt vonás. Van például egy meghatározott helyen található anyajegy, amely három – négy generáció óta minden elsőszülött ismertetőjele. Hát rajtad látható – e Krisztus Családjának valamilyen ismertetőjegye?

* Szádhoz a kürtöt! – Hós. 8”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7520 Dátum: 2019 Június 04, 08:08:19 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„06. 04 Isten Beszél

„...Kiáltott neki Isten a csipkebokor közepéből, és
ezt mondta: Mózes! Mózes!... Majd ezt mondta: Én
Vagyok atyádnak Istene..." (2Móz. 3. 4 és 6 )

Az emberek által kitalált úgynevezett istenek, a bálványok, némák. Az Élő Isten viszont Beszél. Mózes meg akarja nézni, hogyan lehetséges, hogy a csipkebokor ég, de nem ég el. S amikor közeledik hozzá, a saját nevét hallja. Ki van ott a pusztában rajta kívül? Akkor még nem ismerte Istent, csak sok mindent hallott Róla. Isten bemutatkozik: Én Vagyok atyáid Istene. Mózes átéli életében először a hatalmas Isten Jelenlétét, s eltakarja a szemét. Isten pedig folytatja: láttam népem nyomorúságát, és kimentem őket rabszolga helyzetükből. Isten beavatja Mózest Terveibe, részletesen tájékoztatja arról, hogy mit fog tenni. S már kapja is a feladatot: elküldelek a fáraóhoz, vezesd ki népemet Egyiptomból! Ijesztően nagy feladat, Mózes tiltakozik. Mire Isten: Én veled Leszek. De mit mondjak, ki küld engem? Vagyok, Aki Vagyok - vagyis mindig ott leszek, ahol ott leszek. Rendkívül izgalmas párbeszéd. Megszólítás a puszta csendjében, bemutatkozás, feladat, ígéret - ki tudja ezt így egyszerre felfogni és feldolgozni? Mindenesetre az egyértelmű Mózesnek, hogy ez az Isten Létezik, mert Beszél. Ismeri őt, Kijelenti Magát neki, eszerint Ő a történelem Ura, Ő irányítja az eseményeket, hallotta és számon tartotta népe segélykiáltását, teljesen biztos a dolgában (kihozom népemet ), és máris rendelkezik Mózessel, bevonja őt Munkájába. De nem bábként rángatja, hanem megbeszéli vele feladatát, meggyőzi arról, hogy merjen Engedelmeskedni, állandó Jelenlétét ígéri neki - s mindezt úgy, hogy valami módon Mózes megértheti Őt. Beszélgetnek. Micsoda Kiváltság ez! Isten Szava helyreállítja az édenkerti állapotot: az ember újra Közösségben van Teremtőjével, s hasznos eszköz lesz az Ő Kezében. Ismerős ez nekem?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7521 Dátum: 2019 Június 05, 06:48:35 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Június 05.

„Járjatok Szeretetben … (Ef. 5. 2 )

Jézus tanításának legfontosabb eleme a Szeretet. Minden Tette, Tanítása ide fut ki, és legfőbb Parancsként bízza rá az Övéire. Mi azonban jobban szeretünk a Hit Győzelmes Útjain járni, mert abban tetszeleghetünk. A Hit által meggyógyított beteg látványát a világ is elismeréssel fogadja. A Hit útja látványos, de a Szeretet útja nem. Ha valaki iránti égő szeretetből térdeiddel lyukasra koptatod a padlót, ha egy éhezőnek enni adsz, ha egy ismeretlen koldust felruházol, ha a Király iránti égő Szerelmedben elégsz a másokért való szolgálatban, ha szeretsz és újból csak szeretsz, akkor nem fognak rólad énekelni, nem veregetik meg a válladat. A Szeretet útja nem látványos. Abban csak járni lehet. Nem keveredik más utakkal, a siker és dicsfény útjával. Mégis erről lehet megismerni az Úr gyermekeit, akik számára mindenek felett való, legfőbb Parancs a Szeretet. Tudom, hogy emberileg lehetetlen ezt az utat járni, de nem lehetetlen Jézussal, Aki Maga a megtestesült Szeretet. A Szeretet nem reánk erőszakolt viselkedés, hanem bennünk élő és belülről kifele sugárzó Isteni Erő, Amit Jézustól kapunk azért, hogy ebbe járjunk, hogy ennek a fakó világnak kereső lelkei odatalálhassanak Hozzá.

ISTENI ERŐ * Egy Evangelizációs alkalomról hazafele menet duhaj, leittasodott legények állták el az utamat. Egyikük elkapta a kerékpárom kormányát, és bicskanyitogató tekintettel nézett rám az utcai lámpa fényénél. Szeretettel figyelmeztettem, hogy vigyázzon, nehogy a kerékpár kerekétől besározódjon a ruhája. Ekkor legyintett és szó nélkül otthagyott. A többiek követték. Ha nekimegyek, vagy meglököm, nem így végződött volna a történet.

* Kenyerük csak étvágyuknak szolgál – Hós. 9”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7522 Dátum: 2019 Június 05, 07:04:45 »
 
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„06. 05 Ki érti Isten Szavát?

„Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az
Istenből való Lelket, hogy megismerjük mindazt,
amit Isten Ajándékozott nekünk." (1Kor. 2. 12 )

Amikor még nem volt a Szava Írásba foglalva, Isten a gondolataikon keresztül Szólította meg az embereket. Számukra egyértelmű volt, hogy az, ami így vagy más módon eljutott a tudatukig, Isten Szava volt. Ma elsősorban a Szentíráson és Annak Magyarázatán keresztül Szól Isten. De miközben olvassuk ezeket a régen leírt szövegeket, vagy hallgatjuk azok magyarázatát, a Szentlélek egészen Személyessé, konkréttá és időszerűvé tudja azokat tenni számunkra. Isten tehát ma is Beszél, a kérdés csak az, hogy értjük - e. Hiszen mi mindnyájan úgy születünk, hogy elveszítettük Lelki Hallásunkat. Isten Gondolatait csak Isten Lelke Érti. Az Újjászületéskor adja Isten a Lelkét a Benne Hívőknek. Tehát az Ő Gondolatait egy gyarló ember is megértheti, ha kapta Isten Szentlelkét. Enélkül azonban nem értjük a Beszédét, sőt egyenesen bolondságnak tekintjük (1Kor. 2. 14 ). Még Jézus tanítványai is rászorultak arra, hogy Feltámadása után elvegye ezt a lelki vakságot és süketséget belőlük: „Akkor Megnyitotta értelmüket, hogy értsék az Írásokat" (Luk. 24. 45 ). Aki viszont megkapja Istentől ezt a „Vevőkészüléket", az a Biblia betűi mögött felismeri az Élő Isten hozzá Szóló Szavát, és nagy Örömmel hallgatja (Jer. 15,16), nemcsak érti, hanem egyetért Vele, Engedelmeskedik Neki, az Ige Munkálkodik benne, Formálja Életét, sőt úgy tudja továbbmondani, hogy akihez megérkezik, azt is Isten Szavaként szólítja meg (1Thes. 2. 13 ). Kérjük Istentől az Újjászületés csodáját, Szentlelkének Ajándékát, hogy mi is értsük az Ő Szavát! „Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének Dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképpen Ítéltetnek meg." (1Kor. 2. 14 ) Akiben csak a régi, emberi természet él, az nem tudja felfogni az Isten Szentlelkétől Származó Dolgokat. Számára mindez csak bolondság. Egyszerűen képtelen megérteni, mivel ezeket csak a Szent Lélek segítségével lehet megismerni."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7523 Dátum: 2019 Június 06, 17:04:02 »
„Szikszai Béni: „Útitárs” 

Bibliai elmélkedések 

az év minden napjára”

  „Június 06.

  „Félelemmel és rettegéssel munkáljátok   Üdvösségeteket.” (Fil. 2. 12 )

  Miért fogalmaz így az apostol? „A Szeretetben nincs félelem, sőt a teljes Szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljessé a Szeretetben” – olvassuk János apostol levelében. Csakhogy ott az Ítélet Napjától való félelemről van szó, a fenti Igében pedig arról a félelemről, amit az elnyert Kegyelem kelt a lélekben. Jézus Üdvösséget szerzett neked. Sokba került Ez Istennek, kibeszélhetetlenül sokba: Jézus Drága Vérébe. Talán nem is tudod eléggé értékelni azt az Árat, Amit éretted fizetett a te Megváltód. Már önmagában az, hogy „Önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel és hasonló lett az emberekhez”, nagy Ár azért az emberért aki ma is épp olyan ellensége Istennek, mint kezdetben. Mi fogadta Jézust, és mi vette Őt körül? Szenny, bűn, gyűlölet, önzés, testi – lelki nyomorúság, mindaz amit az ember áraszt maga körül. Ehhez társult még az a testi – lelki gyötrelem, amit a Gecsemáné – kertben kellett átélnie, a tudat, hogy még azon az éjszakán a bűnösök kezére kerül. Azután következett a megköpdösés, az Arcul verés, a halál. Munkáld hát félelemmel és rettegéssel Üdvösségedet – ha ugyan megnyerted! Ahogyan a gyermek is az öröm félelmével szorongatja az aranypénzt, amit kapott, nehogy elveszítse. Ez tehát a félelemig fokozódó öröm érzése a kapott kincs felett. Ha nem a tied az Üdvösség, nem félted, nem is örvendsz neki. De ha elnyerted, akkor félelemmel és rettegéssel munkálkodsz rajta.

  KÉT FÉLE FÉLELEM * Ágoston egyházatya a szolgai és a gyermeki félelem közötti különbségre hívja fel a figyelmet. A szolgai félelem fél Istentől, hogy megbünteti, a gyermeki félelem fél, hogy Isten Szeretete eltávozhat tőle. A szolgai félelem így kiált fel: „Távozz tőlem!” A gyermeki félelem ezt mondatja: „Uram maradj velem!”

  * Igyekezz még inkább megerősíteni elhívásodat! – 2Pét. 1”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7524 Dátum: 2019 Június 06, 17:15:34 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„06. 06 A Szabadító Isten

„Az Úr harcol értetek, ti pedig
maradjatok veszteg!" (2Móz. 14.14 )

Visszatérő kérdés: mennyiben Isten munkája, és mennyiben a miénk az Üdvösség? A vörös - tengeri átkelés története világos választ ad erre. A fáraó végül elengedte a népet, s Mózes vezetésével elindultak őseik lakhelye felé. A Vörös-tengerhez érve megpihentek. Több százezer ember batyukkal, állatokkal. Akkor jött a vészhír: a fáraó serege üldözi őket. Előttük a tenger, mögöttük az ellenség, az egyik oldalon sivatag, a másikon hegyek. Reménytelen helyzet, itt fognak elpusztulni. A nép fellázad Mózes ellen. Mózes pedig segítségért kiált Istenhez. Akkor erős keleti szél kezdett fújni, az előttük levő még vízzel takart gázlóról elhajtotta a vizet, s a nép Isten parancsára átvonult a túlsó partra. Az őket üldöző sereget pedig a visszazúduló víz elpusztította. Ez mennyiben volt Isten tette, s mennyiben a nép teljesítménye? Nem az emberek fújták a szelet, nem sorfal tartóztatta fel a vizet kétfelől, nem úszva értek át a túlpartra, egy nyilat sem lőttek ki az ellenségre. Sőt kitűnik, hogy még a bátorságot is Isten adta a szívükbe, hogy merjenek élni az Isten által eléjük tett lehetőséggel, és induljanak el. Ezt a Szabadítást kizárólag Isten végezte el, Egyedül. Ők csak elfogadták, remegő, hitetlenséggel kevert Hittel éltek vele. A mi nagy Szabadításunkat, Üdvösségünket is Egyedül végezte el Isten. Jézus Krisztus a Kereszten egyedül szenvedett bűneink miatt. És a Biblia Világosan írja, hogy nem a jók Üdvözülnek, nem azok, akik valamivel kiérdemelték, még csak hozzá sem járulhatunk, mert az Üdvösség Isten Kegyelmének szabad Ajándéka. A mi „hozzájárulásunk" az, hogy Hittel elfogadjuk. Aki tudja, hogy rászorul, és elhiszi, hogy felkínálja neki Isten, az megragadja, komolyan veszi - és megköszöni. Ennyi telik tőlünk. És ennyit vár Isten tőlünk. Készek vagyunk erre?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7525 Dátum: 2019 Június 07, 11:16:32 »
 
   „Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Június 07.

„Az Odafennvalókkal törődjetek,
ne a földiekkel.” (Kol. 3. 2 )

Kik tehetik ezt meg egy olyan világban, amelyik ennek pontosan az ellenkezőjét teszi? Csak azok, akik maguk is Odafennvalók. Akiknek van ott Fent Valakijük, Aki szintén Odafennvaló, Akinek köszönhetően többé ők sem e világból valók. Azt a kérdést kell tehát tisztáznod, hogy hová való vagy. Megváltód – e már Jézus, Aki az Atya Jobbján ül, Aki Szószólónk az Atyánál, és hamarosan visszajön az övéiért? Ha Jézus neked is Megváltód, akkor az Ő révén te is Odafennvaló vagy, mert Általa az Atya „átvitt az Ő Szeretett Fiának Országába”. Szívesen gondolunk oda, ahol van valakink, aki nagyon kedves nekünk. Könnyű még a távollétében is az ő kedve és akarata szerint élni és cselekedni. Különösen is könnyű ezt tenni akkor, amikor várjuk őt, és tudjuk, hogy hamarosan el fog jönni hozzánk. Isten népének a Jézuséhoz hasonló Életet kell élnie cselekedetben, gondolatban és indulatban is. Ilyen értelemben ki kell tűnnie, ki kell emelkednie a világban, mint ahogy a gyertyát vagy a lámpát is kiemelt helyre állítják, hogy jobban bevilágítsa a szobát. Kedves Hívő testvérem, kiemelkedett – e már a te életed is a földiekből ilyenképpen? Remélem, nem akarsz a világ kedvéért alább szállni. Mert nem elbizakodottság ez, hanem az Isteni Természet rendje.

HAZAGONDOLÁS * Volt olyan időszak az életemben, amikor az otthonomtól távol, elszakítva kellett élnem. Ezt a távollétet mindig megédesítette a hazagondolás, amikor felidéztem szeretteim arcát, az együtt töltött időket, a közös emlékeket. Mennyire jól esett egy – egy hazulról kapott levelet olvasva szeretteim hogylétéről értesülni! Isten gyermekei is így gondolhatnak Mennyei Otthonukra.

* Csalárd szív – Hós. 10”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7526 Dátum: 2019 Június 07, 11:24:32 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„06. 07 A Gondviselő Isten

„De keressétek először az Isten
Országát (Királyi Uralmát) és az Ő
Igazságát, és ezek is mind ráadásul
megadatnak nektek." (Mát. 6. 33 )

Ha tovább követjük a pusztában vándorló nép életét, számos jelét látjuk Isten Gondoskodó Szeretetének. Adott nekik éveken át kenyér gyanánt Mannát, húsnak fürjeket, víztelen helyeken is friss karsztvizet, ha pedig megtámadták őket, a túlerővel szemben is Győzelmet. Isten fontosnak tartja, hogy meglegyenek testi szükségleteink, Jézus Krisztus is belefoglalta a Miatyánkba mindennapi kenyerünket. A nép mégis gyakran zúgolódott, elégedetlenkedett. Miért? Mert amíg valaki csak Isten Gondviselését élvezi, de nincs Személyes Kapcsolata Vele, addig mindig hiányérzete van. Így is szokták mondani ezek az emberek: hiszek a gondviselésben. Amikor megjelenik valakiben a hála, akkor néz fel az ajándékokról az Ajándékozóra, s ha először kimondta: köszönöm, akkor kerül beszédes viszonyba Istennel. Akkor viszont már nemcsak Isten ajándékait követeli, hanem az Élő Istennel való Személyes Közösségért hálás, s ez többet jelent, mint akármennyi ajándéka. A gondviseléstől eljut a Gondviselőig. Isten azonban ennél is többet tartogat nekünk: Önmagát adta Ajándékul, amikor Jézus Krisztus Személyében lehajolt hozzánk. S aki Jézust Hittel befogadta az életébe, az a Gondviselőtől eljutott a Megváltóig, Isten gyermeke lett. Az tudja, hogy Aki egyszülött Fiát Feláldozta értünk, Vele együtt mindent kész nekünk adni (Róm. 8. 32 ). Merjük bátran minden anyagi, egészségi, testi, fizikai gondunkat is Hittel Istenre bízni! De ne érjük be ennyivel, keressük az Ő Országát, cselekedjük Akaratát, s meg fogjuk látni, hogy Vele Közösségben a kevés is mindig elég, a hiány is javunkra lesz, s mi is tudunk továbbadni másoknak Tőle kapott testi és Lelki Ajándékokat."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7527 Dátum: 2019 Június 08, 08:11:05 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Június 08.

„Akié a Fiú, azé az Élet, akiben nincs meg Isten
Fia, az Élet sincs meg abban.” (1Ján. 5. 12 )

Az első emberpárt nagy veszteség érte, amikor Isten kiűzte őket a Paradicsomból. Elvesztették a Boldogságot, a Békességet, az Istennel való Igazi Kapcsolatot. A legnagyobb veszteséget azonban az Élet elvesztése jelentette. Mintha Isten visszavonta volna belőlük az Élet Leheletét. Az elmúlt háborúban emberek ezreit pusztították el úgy, hogy megvonták tőlük az oxigént. A bűnbe esett ember is hasonló sorsra jutott. Azóta minden tudományos kutatás és emberi erőfeszítés mintha csak arra irányulna, hogy az elveszett Életet visszaszerezze. De próbálhat az ember ezzel a nyomorult földi léttel kezdeni akármit, szépítgetheti, cicomázhatja, mind nem ér semmit. Az Életet egyedül Az adhatja vissza, Aki elvette: Isten. Testvérem, tudod – e, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy Általa Életünk legyen? Mehet jól a sorod, és látszólag békességed lehet, de ha nem hiszel Jézusban, az egész nem ér semmit. Sokan abban látják igazolva a saját életüket, hogy megvan mindenük, és van békességük. Sőt még a hitre jutást is abban látják. Jézus azonban ezt mondja: „Bizony, bizony mondom nektek, ha nem eszitek az Emberfiának Testét, és nem isszátok az Ő Vérét, nincs Élet bennetek.”

NEM MINDEGY * Valaki egyszer azt állította magáról, hogy megtért, mert békesség van a szívében, és nagyon jól megvan mindene. Megkérdeztem, hogy hisz – e az Isten Fiában, mire azt felelte: „Eddig csak Istenhez imádkoztam.” Miután megértette, mit tett érette Jézus, azt mondta: „Akkor hát megcserélem a Nevet, és Isten helyett Jézushoz fogok imádkozni.”

* Isten megkeresi a szívedet – Hós. 13”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7528 Dátum: 2019 Június 08, 08:21:21 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„06. 08 A Szövetség Istene

„...ti lesztek az Én Tulajdonom valamennyi nép
közül... Papok Királysága és Szent nép lesztek."
(2Móz. 19. 5 - 6 )

Izrael népe a pusztai vándorlás során megtapasztalta Isten Gondviselő Szeretetét, de még nem volt identitástudata. Márpedig fontos mindenkinek, hogy tudja, honnan jön, hova tart, kihez tartozik, és mi a feladata. Amikor az Úr Szövetséget kötött népével a Sinai - hegynél, mindezt Világossá tette számukra. „...ti lesztek az Én Tulajdonom valamennyi nép közül..." Miért? „Nem azért..., mintha... a legnagyobbak volnátok..., hanem azért, mert Szeret titeket az Úr." (5Móz. 7. 7 ) Tudhatja tehát a nép minden tagja, hogy ő Isten Tulajdona, van Gazdája, ennek egyetlen oka Isten Szabad Szeretete, s ennek alapján tartoznak ők egymáshoz, és mint Közösség Istenéi. Számíthatnak Rá, mert Ő Hű a Szövetséghez. Tőlük viszont ezt kívánja meg: „ha Engedelmesen hallgattok Szavamra". Meg kell tehát tanulniuk figyelni Istenre, érteni Őt, és egyetérteni Vele. Így lesznek Szent nép, akiket csak Isten használhat Jó Célokra. És mire választotta ki Isten az Ő népét? Papi feladatot szánt nekik, tehát közvetíteniük kell Isten és az emberek közt. Képviselni Istent a pogányok előtt, és közbenjárni Isten előtt másokért. Bizonyságtétel szóval és élettel, s kitartó imádkozás. Ha ezt végzik, Isten Áldott Eszközei lesznek az Úr Dicsőségére és sokak javára. Ugyanez az Új Szövetség tartalma is. Tudhatjuk, hogy Jézushoz tartozunk, Aki Vére Árán vásárolt meg bennünket hiábavaló életünkből, és arra rendelt, hogy hirdessük nagy Tetteit Annak, Aki a sötétségből az Ő Csodálatos Világosságára hívott el (1Pét. 2. 9 ). A hívő keresztény önazonossága: „Jézusé vagyok, Neki szolgáltatom ki az Életemet, másnak nem is akarok szolgálni, Ő használjon arra, amire Akar! (Ezt jelenti a Királyi Papság és Szent nép kifejezés.)" ÁMEN!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7529 Dátum: 2019 Június 09, 07:36:36 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Június 09.

„Nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon
váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló
életetekből, hanem Krisztusnak, a Hibátlan és
Szeplőtelen Báránynak a Drága Vérén.”
(1Pét. 1. 18 – 19 )

Nagy Árat fizetett Isten azért, hogy neked Üdvösséged legyen. Nem olyan természetes dolog, hogy Istennek egyáltalában gondja van az emberre, aki atyáitól nemzedékről nemzedékre nem örököl mást, csak romlott szívet és hiábavaló életet. Ezt adja át apa a fiának, anya a leányának Ádámtól és Évától kezdve, amióta a legnagyobb katasztrófa a bűnbeesés bekövetkezett. Ettől a pillanattól kezdve rab, a Sátán uralma alatt áll mindenki. Isten azonban nem akarja, hogy ez a hiábavaló élet legyen az osztályrésze az embernek, hogy ennek az életnek a gyümölcsét, a halált arassa le magának. Talált egy Megoldást arra, hogy kiváltsa az embert ebből a rabságból. És kifizette az Árat. Jézust, az Ő Fiát elküldte erre a földre. Szükséget szenvedett, hálátlan emberek üldözték, majd a Szent Isten Fiát, mint egy gonosztevőt megkötözték, ütötték – verték, kínozták, gúnyolták. De még ez sem volt elég: Keresztet ácsoltak, és rászegezték. A Mindenható Isten Fia tehetetlenül vergődött a Kereszten. Hullott a Vér töviskoszorú fedte Homlokáról, Kezéből és Lábából, majd dárdával átdöfött Oldalából. Folyt a Vére, Vérével együtt az Élete: Életet adott életért. Éretted tette!

VÉRÉT ADTA * Egy rabszolgatartó megharagudott a rabszolgájára, meg akarta ölni. Látta ezt egy fehér ember, és kérte, hogy kegyelmezzen meg a rabszolga életének. Ezt a választ kapta: „Megharagított. Vérét akarom.” A következő pillanatban már repült is a nyílvessző. A fehér ember a rabszolga elé ugrott, és karjával felfogta a nyílvesszőt. „Véredet adtad érette, a tied” - mondta a szolga ura. A fehér ember szabadon akarta engedni a rabszolgát, de az nem volt hajlandó elmenni tőle hálából, amiért megmentette.

* Kigyógyít az Úr – Hós. 14”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.