Szerző Téma: Napi lelki morzsák  (Megtekintve 508530 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7530 Dátum: 2019 Június 09, 07:43:40 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„06. 09 Féltőn Szerető Isten

„Ha bemégy arra a földre, amelyet
Istened, az Úr ad neked, ne tanuld
el azokat az utálatos dolgokat, amelyeket
azok a népek művelnek." (5Móz. 18. 9 )

Isten a népével kötött Szövetség Feltételéül szabta, hogy „ne legyen más Istened Rajtam kívül". Vagyis Hitét és Bizalmát a nép csak Istenbe vesse. Azért fontos kikötés ez, mert az ördög mindig az Istenbe vetett Bizalmunkat igyekszik megingatni, s olyan „segítséget" kínál fel, amellyel elszakít Istentől. Ezért az ígéret földjének határán Isten egész konkrétan óvta népét ettől a bűntől: ne legyen köztetek varázsló, igéző, jövendőmondó, se halottaktól tudakozódó, mert utálatos az Úr Előtt mindaz, aki ilyet cselekszik. Ezek azért veszélyesek az emberre, mert a Hitét kötik le, s így Istentől elszakadva védtelenné válik. Ettől Félti Isten az övéit, ezért mondja a Biblia, hogy Ő Féltőn Szerető Isten. Amíg Mózes átvette a Tízparancsolatot az Úrtól, addig a nép fülbevalókból borjút öntött, és úgy kezdték imádni, mintha az hozta volna ki őket Egyiptomból. Ugyanilyen ostobaság és istenkáromlás minden mai babonaság is. Sokan nem tudják, hogy ősellenségünk, az ördög, mindent elkövet, hogy Isten helyett őt imádják, benne bízzanak, tőle kérjenek segítséget. Aztán benyújtja a számlát, s az ilyennek mindig súlyos következményei vannak. A ma divatos ezoterikus ajánlatok mögött is ez az ördögi szándék bújik meg. Tudjuk a Szentírásból, hogy Jézus Krisztus legyőzte az ördögöt. Ezért Tud Segíteni azokon is, akik a gonosz csapdájába léptek. Jézushoz kell fordulnia mindenkinek, mert Ő azért Jött: „hogy az ördög munkáit lerontsa" (1Ján. 3. 8 ). A Benne való állhatatos Hit Védelmet nyújt minden sötét támadástól."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7531 Dátum: 2019 Június 11, 06:55:06 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Június 10.

„Ő azonban szegénységéből minden
vagyonát, amije volt, odaadta.”
(Luk. 21. 4 )

Jézus ül a templomi persely mellett, és figyel. Milyen alapon ítéli meg az adomány nagyságát, amikor az egyik ember jómódú, a másik szegény? Jézus Mérlege egyszerű: nem azt nézi, hogy mennyit adtál, hanem hogy mennyi maradt nálad. A szegény asszony két fillére ezért ér többet, mint a gazdagok fényes, büszke pénzadománya. Ugyan ez áll arra a másik adakozásra is, amit az élet átadásának neveznek. Lehet, hogy többet adtál, mint más, időt, szolgálatot, erőt, mégis az odaadásodat az méri le, hogy mennyit tartottál meg magadnak az életedből. Hányszor fordult elő, hogy dolgoztál egész nap, de este ingerülten csaptál az asztalra, mert még valami kis szívességet kértek tőled? Emberekkel foglalkoztál, és fáradt vagy, pihenni szeretnél, de csengetnek, s te összeszorítod a fogadat? Adakoztál jó kedvvel, bőven, és most valaki ismét perselyt tol az orrod elé? Hetvenhétszer megbocsátottál, de most hetvennyolcadszor elhagy a béketűrés? Ez azt mutatja, hogy sokat adtál, de nem adtál oda mindent. „Ezt a keveset megtartom magamnak” – gondoltad, és az a kevés, amit elspóroltál a teljes odaadásból, megrontja a többi értékét. Az Úr nem ilyen példát adott. Az otthonát odaadta úgy, hogy nem csak a mennyen, de a földön sem volt Számára hely, ahová a Fejét lehajtsa. Odaadta a földi emberek megbecsülését, szerettei szeretetét, Idejét, Csendjét. Odaadta a köntösét, s legvégül Testét és Vérét. „Amije volt, odaadta.”

ODAADTA * Olvastam egy amerikai ügyvédről, aki egész életében sokat adakozott, hogy végrendeletében szemét a vakok, testét a rákkutatás céljára ajánlotta fel. Ennél többet már nem adhatott.

Önmagát adta – Márk Ev. 15. 20 – 41”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7532 Dátum: 2019 Június 11, 06:56:10 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„06. 10. Jézus Csendje

„...Elvonult velük külön... De amikor a
sokaság észrevette, Utánament."
(Luk. 9. 10 - 11 )

Isten néhány jellemző Tulajdonsága után foglalkozzunk most Jézus Személyével! Kinek ismerjük meg Őt az Evangéliumok leírásából? Ez a szakasz arról szól, hogy a tanítványok beszámolói után Jézus elvonult, csak velük, egy csendes helyre. Rendszeresen kereste az alkalmat, hogy egyedül, csendben legyen az Atyával, vagy tanítványaival külön is beszélgessen. Jézus sokat dolgozott, előfordult, hogy enni sem volt idejük. Ezt csak úgy lehetett bírni, hogy az Atya előtti csendben kapott mindig Új Erőt. Az emberek azonban megzavarják. Mindig sok problémájuk volt, hozták a betegeiket, Utánamentek. Mit tesz most Jézus? Nem háborodik fel, nem küldi el a népet, nem zúgolódik emiatt, hanem „Örömmel fogadta őket". Hirdette az Evangéliumot, és meggyógyította a betegeket. - Mi vajon hogyan viselkednénk hasonló helyzetben? Miért tett így Jézus? Mert soha nem a maga Akarata szerint járt el, hanem Azt tette, Amit az Atya Akart. S tudta, hogy ez a sokaság nem véletlenül jött éppen most. Akit pedig az Atya küldött Hozzá, azt Ő soha nem küldte el. Megszánta őket. Neki volt érző és együtt érző Szíve, és soha nem Önmagát kímélte, hanem másokért szolgált. Akkor is, ha az Neki éppen alkalmatlan volt. S mint Jó Pásztor enni adott a nyájnak. Mit? Igét, egészséget, kenyeret. Először hirdette az Isten Királyi Uralmáról szóló Igét, utána gyógyított, s végül jóltartotta a sokaságot. Mi fordított sorrendet szeretnénk. Ő azonban tudta, hogy ez vezet az ember életének Teljes Gyógyulásához: a lélek felől kell elindulni. A helyén van-e mindez az életünkben: a Csend és a munka, magánélet és Szolgálat, a Lélek és a test Egészsége?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7533 Dátum: 2019 Június 11, 07:06:17 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Június 11.

„Arra hívattatok el, hogy Áldást örököljetek.”
(1Pét. 3. 9 )

„Mit tekintünk Áldásnak? A bort, a búzát, a békességet? A gyermeket, a vagyont, az egészséget? Látható, kézzelfogható ajándékokat onnan felülről? Az Áldás az az állapot, amikor az Úr rátekint gyermekére. Nem bánkódik miatta, nem feddi, nem ostorozza, hanem szabad folyást enged Szeretetének, körülöleli Erejével, Ajándékaival, gyengédséggel. Milyen Áldott pillanata volt az a Teremtésnek, amikor Isten Tekintete megpihent a teremtett mindenségen, és gyönyörködött benne! „És látta Isten, hogy minden, amit teremtett íme igen Jó.” Az ember is Áldott volt a bűneset előtt, az Istennel való meghitt Együttlét időszakában. Ám amikor a bűn eláradt a földön, Istennek már nem volt miben gyönyörködnie. Pedig mennyire értékelte a ragaszkodást, a Hitet, s az Engedelmességet, milyen gazdagon jutalmazta övéi életében. De legkedvesebb szolgái szívében is együtt volt jelen a Szentség és a bűn. Amikor azonban Jézus emberi Testben, bűn nélkül megjelent, Isten Bizonyságot tett Róla: „Ez az Én Szeretett Fiam, Akiben gyönyörködöm.” Milyen csodálatos Élet volt a Jézus Krisztusé! Csak úgy áradt Belőle Isten Ereje, Békessége, Szentsége! Isten Jóváhagyása nyugodott Rajta. Aki tehát Jézusé, ugyan ezt a lehetőséget örökli, hogy életén megnyugszik Isten Jóváhagyása, Békessége, Tetszése, Ereje. A te életed is Ilyen?”

ÁLDÓ TEKINTET * Valahányszor bementem édesapám dolgozószobájába, mindig félbehagyta a munkáját, és rám nézett. Tekintetéből csak úgy sugárzott a Szeretet. Amerre mentem, gyöngéd, Áldó tekintetét éreztem magamon. Az ő szerető atyai szíve rég elporlott már azóta. Isten Szerető Szíve Jézusban mindig kísérni fog!

* Áldatlan emberek – 49 – ik Zsoltár”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7534 Dátum: 2019 Június 11, 07:11:26 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„06. 11 Erő áradt ki Belőle

„Jézus azonnal észrevette, hogy Erő
áradt ki Belőle..." (Márk Ev. 5. 30 )

Egy zsinagógai elöljáró a súlyos beteg lányához hívta Jézust. Ő azonnal indult is, de a sok embertől csak lassan tudott haladni. Ráadásul meg is állt útközben, és ezt kérdezte: „ki érintette a Ruhámat?" Egy sokaságban ezt nehéz megállapítani, de Ő érezte, hogy Erő áradt ki Belőle. Kiderült, hogy egy gyógyíthatatlanul beteg asszony ért hozzá azzal a hittel, hogy így meggyógyul. S úgy is történt. Közben azonban a kislány meghalt, Jézus nem zavartatta magát, Szerinte nem halt meg, csak alszik. Volt, aki sírt, volt, aki emiatt kinevette Jézust. Ő pedig feltámasztotta a halott leányt. Bármerre járt, ez a Mennyei Erő áradt Belőle. Ennek Birtokában Ura maradt minden helyzetnek, semmitől nem jött zavarba, minden nyomorúságra készen volt Nála a Megoldás. Egyszerűen Igaznak bizonyult az, hogy Isteni Teljhatalmával Neki minden Lehetséges, az is, ami az embereknek lehetetlen. Neki mindegy volt, hogy egy alvó gyermeket kell felébreszteni, vagy a halálból kell visszahozni valakit az Életbe. Mert Neki adatott minden Hatalom Mennyen és földön. De ki tapasztalhatta meg ezt az Erőáradást? Aki komolyan vette, hogy Jézus Az, Akinek mondta Magát, vagyis aki Hitt Benne. Ez az asszony Hittel lopakodott Jézus közelébe, és próbált segítséget kapni Tőle. Jézus Ereje ma is abba az irányba árad, ahonnan Hittel közelít Hozzá valaki. Lehet, hogy nem azonnal segít, megvárakoztat. Néha engedi, hogy még súlyosabb legyen a baj. Ne essünk kétségbe! Aki Hittel kéri Őt, azt Számon tartja. Bízzunk Benne, és Bízzuk Rá mindig a Megoldást!"

„Bár késik a segítség,
És nem találsz vigaszt:
Eloszlik gond és kétség
Előbb, mint véled azt."
(Paul Gerhardt)
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7535 Dátum: 2019 Június 12, 06:43:42 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Június 12.

„De hozzá mentek a szolgái, és azt mondták neki:
Atyám, ha valami nagy dolgot parancsolt volna
neked ez a próféta, vajon nem tetted volna meg?”
(2Kir. 5. 13 )

Azok az igazi jóakaróink, akik szeretettel mellénk állnak és nem engednek vissza a világba. Naamán szolgái ilyen jóakaratú, hű társak voltak. Meggyőzték szenvedő gazdájukat: „Atyám, ha valami nagy dolgot parancsolt volna
neked ez a próféta, vajon nem tetted volna meg?” Ó, hány ember zarándokolna el messze földekre mezítláb, böjtölne, fél évig nem beszélne, félholtra korbácsoltatná magát, ha tudná, hogy ezért üdvözül. De az Úr csak azt kívánja, hidd, hogy a Kereszten a te bűneid is ott voltak. Érthetetlen „bolond” beszéd, s mégis csak ennyit kell hinni. A világ sok hamis tudományát, hazugságát, esztelenségét sokan elhiszik, de a Keresztről való beszéd túl sok számukra. Tudsz – e te más számára, ilyen hű társ lenni? Az engedelmességnek megvan a gyümölcse: a csodálatos gyógyulás. Naamánnak nincs már saját akarata, hanem csak gyermeki bizalma. Így előbb a lelke gyógyult meg. Ezt követte a testi gyógyulás: „Megújult a teste, mint egy kisgyermek teste.” Bizonyára úgy is érezte magát, mint egy kisgyermek, olyan könnyűnek, gondtalannak, ujjongónak. Amióta tudod, hogy az Úr Jézus Vére lemosta minden bűnödet, érzed – e te is Naamán boldogságát?

MINDEN BŰNÖDET * Egy kemény, dacos finn parasztember egészen összetört a lelkipásztorával való beszélgetés során. Először csak félénken, majd pedig ragyogó arccal többször visszatért ugyanarra a kérdésre: „Biztos, hogy Krisztusért minden bűnöm meg van bocsátva?” Miután ismételten megerősítést nyert erre nézve, sírva – nevetve megragadta a lelkipásztor kezét, kirohant az utcára, és kalapját a levegőbe dobálva kiabált, kacagott örömében, mint egy iskolás gyermek, az arra járókat ölelte, csókolta. „Hát értitek – kiabálta. – Az összes bűnöm meg van bocsátva!”

* A jóakaratú tanácsadó – 1Sám. 25. 21 – 35”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7536 Dátum: 2019 Június 12, 06:52:14 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„06. 12 Jézus Családja

„Mert aki cselekszi az Én Mennyei Atyám
Akaratát, az az Én fivérem, nővérem és
az Én anyám." (Mát. 12. 50 )

Jézus emberi Testét nem József nemzette, hanem a Szentlélek Teremtő Műve volt (Luk. 1. 35 ). Születése után azonban Máriának és Józsefnek több gyermeke született, a Márk. Ev. 6. 3 név szerint felsorolja őket. Tehát Jézusnak voltak féltestvérei. Családja sokáig nem értette meg Őt. Testvérei sürgették, hogy tegye ismertté Magát a világ előtt. Amikor pedig a hatóság is támadni kezdte Jézust, félelmükben őrültnek akarták nyilváníttatni. „Amikor ezt meghallották hozzátartozói, elindultak, hogy elfogják, mivel azt mondták: magánkívül van." (Márk Ev. 3. 21 ) Jézus és családja kapcsolatában ez a mélypont, ennyire egyedül maradt Ő küldetésével a családon belül. Egy alkalommal tanított, s „még beszélt a sokasághoz, amikor íme, anyja és testvérei megálltak odakint, mert beszélni akartak Vele". Miért nem hallgatták ők is? Ennyire kívülállók maradtak? Jézus ekkor mondta: ki az Én anyám, és kik az Én testvéreim? Az, aki cselekszi az Én Mennyei Atyám Akaratát. De mindvégig szerette családját, gyermekként szót fogadott szüleinek, s még utolsó perceiben is gondoskodott anyjáról, amikor a Kereszten haldokolva tanítványára, Jánosra bízta őt. János gondoskodott is Máriáról, mindkettőjüket Efézusban temették el, sírjukat sokáig gondozták a keresztények. Jézus mennybemenetele után csatlakozott Mária a gyermekeivel együtt a keresztény Közösséghez. Az Ap.Csel. 1. 14 szerint már ők is együtt imádkoznak Jézus tanítványaival. A vér szerinti összetartozás mellett tehát van egy Hit szerinti is. Jézus testvérének tekinti azt, aki Isten Akaratát cselekszi. Ez azt is jelenti, hogy a Benne Hívők „Örökösei Istennek, és Örököstársai Krisztusnak" (Róm. 8. 17 ). Én vajon Jézus Testvére vagyok már? Szeressük nagyon a még nem Hívő rokonainkat is! És Higgyünk Jézusban, hogy így Isten fogadott gyermekeivé lehessünk (Ján. 1. 12; Róm. 8. 29; Zsid. 2. 11 )!"

Márk Ev. 6.3:
„Nemde ez az ácsmester és Mária fia, Jakabnak,
Józsefnek, Júdásnak és Simonnak pedig testvére?
És nemde itt élnek közöttünk nőtestvérei is?
És megbotránkoztak Benne."
Ján. 1.12:
„Valakik pedig befogadták Őt, hatalmat adott
azoknak, hogy Isten gyermekei legyenek, azoknak,
akik az Ő Nevében Hisznek;"
Róm. 8.29:
„Mert akiket Eleve ismert, Eleve el is rendelte, hogy
azok az Ő Fia Ábrázatához hasonlatosak legyenek,
hogy Ő legyen Elsőszülött sok atyafi között."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7537 Dátum: 2019 Június 13, 07:46:52 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Június 13.

„Mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk?”
(Márk Ev. 4. 38 )

Nagy nyomorúság közepette, a halál árnyékának völgyében, sok keresztyén hitetlenkedve kiált fel: „Mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk?” A pusztulás árnyékában csak a veszedelmet látja, és elfelejti, hogy az Örökkévaló Karjai tartják. Elfelejti, hogy a szenvedés egyetlen órája, egyetlen perce sem következhet be Mennyei Atyánk Akarata nélkül, sőt éppen az Ő Akarata hozza reánk ezeket az órákat. A tanítványok sok utat tettek meg Mesterükkel a Galileai tengeren, de ez a viharos út volt a legnevezetesebb, három evangelistánál is fel van jegyezve. A Mesterrel szélcsendes időkben megtett utak emléke elmosódott, de ennek a veszedelmes útnak az emléke megmaradt. Nem az átélt veszedelmek tették feledhetetlenné, hanem Mesterük Isteni Hatalmának megismerése. Testvérem, a veszedelmek között se veszítsd el hitedet! Nézd, Urad nem csak azzal „törődik”, hogy valahogy megszabadulj, hanem azzal is, hogy Dicsőséges Szabadulásba legyen részed, Amely után te is, mint az apostolok, megtanulod még jobban csodálni Urad Hatalmát és Szeretetét. A nagy próbák ideje a nagy Isteni Kinyilatkoztatások ideje is. A tanítványok ott a viharban ismerték fel először Mesterük Hatalmát.

ISTEN KEZÉBEN * Viharos tengeren a kormányoshoz odalép félelemtől remegő kislánya, és aggodalommal a hangjában kérdezi: „Apám, nem félsz a viharban?” A kormányos kivonja éles tőrét, a gyermek mellének szegezi, és megkérdi: „Kislányom, nem félsz az éles tőrtől?” „Nem – feleli nyugodtan a gyermek –, mert a te kezedben van.” Erre apja azt mondja: „Látod, én se félek, mert tudom, hogy a vihar is, életem is Isten Atyai Kezében van.”

* Istennel a viharban – Márk Ev. 4. 35 – 41”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7538 Dátum: 2019 Június 13, 07:53:55 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„06. 13 Támadások kereszttüzében

„...mivel nem e világból valók vagytok,
hanem Én Választottalak ki titeket a
világból, azért gyűlöl titeket a világ."
(Ján. 15. 19 )

Jézus mindenkivel Jót Tett, mégis sok támadás, rosszindulat, rágalom, gúny vette körül. Hogyan viselte Ő ezt? Az ördög többször is el akarta téríteni eredeti Céljától, Küldetésétől. Tanítványai közt is akadt, aki gáncsolta, megtagadta, elárulta. A nép vezetői pedig „állandóan szemmel tartották Őt, és kémeket küldtek Utána..., hogy Jézust a saját Szavaival fogják meg, s átadhassák a hatóságnak" (Luk. 20. 20 ). Politikai csapdát állítottak: szabad-e adót fizetni a császárnak? Vallási rejtvényt agyaltak ki: ha van feltámadás, kinek a felesége lesz az, akinek több férje is meghalt? Nem fogytak ki a gonosz ötletekből, amíg végül Keresztre juttatták Őt. Hogyan hordozta ezt Jézus? Természetesnek tartotta, mert tudta, hogy az Ő Tiszta, Isteni Jelleme olyan Idegen ebben a megromlott világban, mint a Világosság a sötétségben. Ezért soha nem lett ideges, sem dühös, nem ütött vissza, nem sértődött meg. Szelíden válaszolt a provokatív kérdésekre is. Erre bátorította az övéit is: aki „Felülről Született", az nem e világból való, s azt gyűlöli az Isten nélküli világ. De Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok értük (Mát. 5. 44 )! Ő is ezt tette még a Kereszten is, utolsó leheletéig. Két rendíthetetlen pillérre épült Jézus magatartása. Az egyik az Atyától való Függés, a Benne való teljes Bizalom, a Neki való Feltétlen Engedelmesség. Ettől nem lehetett eltéríteni. A másik: kimondhatatlan Szeretet azok iránt is, akik bántották. Ez az elfogadó, megbocsátó Szeretet azonban nem jelentette azt, hogy minden igazságtalanságot szó nélkül tűrt volna. Adott esetben megszólalt és leleplezte a hamisságot, de még ezt is mindig a támadó érdekében tette, őt szembesítette az Igazsággal. Kérjük el Tőle mi is ezt a Józan Béketűrést!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7539 Dátum: 2019 Június 14, 08:35:35 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Június 14.

„Sok orvostól sokat szenvedett, és
minden vagyonát rájuk költötte, de
semmit sem javult, sőt inkább még
rosszabbul lett.” (Márk. Ev. 5. 26 )

Kétezer év óta nagyon sokat fejlődött az orvostudomány, ám a mai napig is vannak olyan esetek, mint ezé a Bibliai beteg asszonyé. Ma is sokan vannak olyanok, akik keresetüket, vagyonukat orvosokra áldozzák, csak hogy meggyógyuljanak. De ahogy a halállal szemben tehetetlen az orvostudomány, úgy bizonyos betegségekkel szemben is az. Nem csak halálunk percét, de betegségünk napjait is Isten tartja a Kezében. Jó eszköz ez arra, hogy Magához vonjon embereket. A segítséget kereső, de nem találó lélek végül is odakényszerül az Úrhoz, az Igazi Orvoshoz. Beteg, szenvedő testvérem, közeledj te is Jézushoz, az Igazi Orvoshoz! Ő meggyógyítja beteg lelkedet, amelynek beteg voltát talán még nem is ismered, és meggyógyítja beteg testedet is. Ő tud segíteni!

MOST MÁR ÉRTEM! * Ismertem egy leányt, aki sok éven keresztül betegeskedett, és már sok orvos próbálkozott a meggyógyításával, eredménytelenül. Végül, mint egyetlen megoldást, a műtéti beavatkozást ajánlották. Nehéz betegsége során sokszor kérdezte Istentől: „Miért, Uram? Miért van az, hogy míg mások jó egészségben élik ifjúságuk éveit, nekem betegségben kell kínlódnom?” Nyugtalanító kérdése végül eljuttatta oda, hogy a kórházi ágyon, a műtétre várva kezébe vette a Bibliát, és lassan oszlani kezdett a homály. Kezdte megérteni, hogy Isten csak azért zárta el előle a világ felé vezető utat, hogy így terelje a Szoros Kapu felé. A műtét ugyan nem járt eredménnyel, de a szívét megnyitotta Isten felé, és ahogy erősödött a Hitben, úgy erősödött és gyógyult beteg teste is, mígnem teljes lett a gyógyulása.

Jézus a Jó Orvos – Márk Ev. 5. 21– 34”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7540 Dátum: 2019 Június 14, 08:41:49 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„06. 14 Jézus és a gyermekek

„...aki nem úgy fogadja az Isten Országát,
mint egy kisgyermek, semmiképpen sem
megy be Abba." (Márk Ev. 10. 15 )

A tanítók és írástudók megvetették a gyerekeket, mert ők még nem ismerik a Törvényt, és nem tudnak felmutatni semmilyen vallásos teljesítményt. Jézus ezzel szemben többször példaként állította a gyermekeket a felnőttek elé. Egy alkalommal csecsemőket vittek hozzá édesanyák, hogy áldja meg őket. A tanítványok nem akarták engedni a szülőket, mire Jézus megdorgálta őket. Akkor mondta a fenti igét. Hogyan fogadja a kisgyermek az ajándékot? Úgy, hogy elfogadja. Tudja, hogy gyerek, rászorul, s nem akar fizetni érte, bizalommal megragadja. Alázat, önismeret, Istenbe vetett bizalom nélkül sok büszke felnőtt kizárja magát az Üdvösségből. A tanítványok egyszer arról vitáztak, ki nagyobb köztük. Jézus felemelt egy kisgyermeket, és ezt mondta: „Aki tehát megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a Mennyek Országában." Isten Előtt nem az lesz nagy, aki hatalmaskodik, hanem aki szolgál, „...aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok..." (Mát. 20. 26 ) Valakit egy megtisztelő címmel és feladattal tüntettek ki. Hívő barátja így gratulált neki: meg ne nőj! A harmadik jelenet virágvasárnap történt a jeruzsálemi templomban. Jézus kiűzte a kereskedőket a templomból, az emberek már hazamentek, és akkor gyermekek kezdték éltetni a Messiást: Hozsánna a Dávid Fiának! Talán nem is tudták, mi ennek ott a jelentősége, de amikor a felnőttek már félve elhallgattak, Isten a kicsiket használta fel arra, hogy Dicsőítésének eszközei legyenek. Kész vagyok - e gyermekként fogadni Isten Ajándékait, az Üdvösséget is? Kész vagyok - e megalázni magamat, s mindig kicsinek maradni, hogy Ő legyen Nagy az életemben? S bízom - e abban, hogy minden erőtlenségem ellenére még engem is tud használni az Ő szolgálatára?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7541 Dátum: 2019 Június 15, 20:40:32 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Június 15.

„És senkinek sem engedte, hogy Vele menjen,
csak Péternek, Jakabnak és Jánosnak, Jakab
testvérének.” (Márk Ev. 5. 37 )

Jézust nagy tömeg vette körül, amikor Jairus házához ment, hogy nagy Csodatettét, a halott leány Feltámasztását véghez vigye. Itt volt a jó alkalom testvérei tanácsát – akik maguk sem hittek Benne – megfogadni: „mutasd meg Magad a világnak”. Jézus azonban nem ezt teszi, nincs szüksége reklámra. Csak néhány ember láthatta a nagy Csodát, s ezekre is ráparancsolt, hogy senkinek ne mondják el. Miért rejtette el Jézus olyan gondosan Isteni Dicsőségét a világ elől? Mert ismerte a tömeglelkesedés értéktelenségét. Jól tudta, hogy az emberi lelkesedés szalmaláng, Ő pedig maradandóbb tüzet akart gyújtani a lelkekben. Nem csodálókat keresett, hanem követőket. Ám azoknak, akik csoda nélkül is tudtak hinni Benne, és követni Őt, mint ez a három apostol, megadta, hogy lássák Uruk Isteni Dicsőségét a halott leány Feltámasztásakor. Első a Hit. Ha hiszel, megláthatod Isten Dicsőségét.

AZ IGAZI ORVOS * Egy néger asszony leánya megbetegedett. A kuruzsló, miután az általa előírt varázsszer nem hasznát, lyukat fúrt a leány lábán, hogy a láz azon keresztül távozhasson. Amikor ez sem használt, a láz elijesztésével is megpróbálkozott. Elhitette a leánnyal, hogy gonosz kígyó bújt az ágyába. A beteg leány ijedten ugrott fel fekhelyéről, s esés közben a karját is eltörte. Ezek után az aggódó anya elvitte leányát a Missziós telepre, ahol Isten Kegyelméből meggyógyult és hitre jutott. Olvasni is megtanult, és Jairus leányának a meggyógyítása lett a kedvenc olvasmánya. Egy alkalommal ezt mondta a misszionáriusnak: „Tudom, hogy Jézus veled volt, amikor a beteg ágyam mellett álltál, és azt Mondta: »Leányka, neked mondom, kelj fel!« Igy gyógyultam meg.”

* Ha hiszel, meglátod Isten
Dicsőségét – Márk Ev. 5. 35 – 43”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7542 Dátum: 2019 Június 15, 20:44:38 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„06.15 Jézus Hazaszeretete

„Amikor közelebb ért és meglátta
a várost, megsiratta... Bár felismerted
volna... a Békességre vezető Utat!"
(Luk. 19. 41 - 42 )

Jézus Krisztus személyválogatás nélkül minden embert nagyon szeretett, de azt a népet, amelyből emberi eredetét tekintve származott, különösen is. Ez megkülönböztetés? Igen, de olyan, amiből soha senkinek nem származik hátránya. Elsősorban „Izrael házának elveszett juhaihoz" jött, de meggyógyította a római százados szolgáját is, sőt az ő Hitét példaként állította honfitársai elé, és meghallgatta a pogány kánaáni asszony könyörgését is. Nem tett különbséget a maga népe és a többi nép közt, de sorrendben saját népe volt az első helyen. Még sírni is tudott miattuk. Jézus tanítványainak ma is mindenkit őszintén szeretniük kell. De természetes, hogy ezek közt elsősorban a maga népét szereti mindenki. Ahogyan Pál apostol is írja: „tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik Testvéreink a Hitben." (Gal. 6. 10 ) Leginkább azokkal, de soha nem mások rovására. Aztán ha nem ilyenek vannak bajban, és segíteni kell, a testvéreinket hanyagoljuk el átmenetileg, de mégis van egy alapvető sorrend. Miért? Mert nem véletlen az, hogy melyik család és melyik nép tagjává születtünk. Hisszük, hogy Isten jelölte ki „lakóhelyünk határait" (ApCsel. 17. 26 ), s amelyik közösségbe belehelyezett, azért felelősek vagyunk. Nemcsak élvezni kell annak a működését, hanem munkálni is, hogy minél jobban működjék. Ez a keresztény ember politikai felelőssége, nem lehet közömbös a polisz, a város sorsát illetően. Ezt Isten még a babiloni fogságba hurcolt népnek is megparancsolta (Jer. 29. 7 ). Ennek a felelősségnek része a becsületes munka, az állandó imádkozás, a megszentelt élet, s állásfoglalás minden Isten szerinti rosszal szemben, minden Biblia szerinti Jó mellett."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7543 Dátum: 2019 Június 16, 09:40:08 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Június 16.

„Nem is tehetett ott semmi csodát, csak
néhány beteget gyógyított meg, Kezét
rájuk helyezve.” (Márk. Ev. 5. 6 )

Kortársai közül kevesen ismerték el Jézust Istentől küldött Messiásnak. Sokan csak nagy prófétának tartották, hazájában azonban még próféta voltát is tagadták. „Hát nem ez az ácsmester fia?” – kérdezték csodálkozva. Hát lehet egy ácsmester a világ Megváltója? Nincs annál szomorúbb dolog, mint hitetlen szívvel járni Jézus közelében. A názáretiek Jézus közelében éltek, ám mivel kétségbe vonták Istenségét, jobban megkeményedtek, mint más kortársaik. Nem is tehetett közöttük csodát az Úr a hitetlenségük miatt. A hitetlenség megköti Isten csodatevő Kezét. Korunk vallásos emberei is, akik olyan sokat hallanak Jézusról – esetenként még buzgó templomlátogatók is –, kemény talajnak bizonyulnak, kevés csoda történhet közöttük. Beszélnek Jézusról, de nem hisznek Mindenhatóságában, imádkoznak, de nem hisznek az imameghallgatásban. Vigyázz, ne élj Jézus mellett hitetlen szívvel, mert megkeményedsz! Jusson eszedbe az Úr figyelmeztetése: „Bár csak hideg volnál vagy forró!”

SZÁZ ÉV NEM VOLT ELÉG * Ismertem egy száznyolc esztendős öregembert. Buzgó templomjáró volt, mindig ott volt az Istentiszteleteken. Tizenegy gyermekét becsületes, rendes életre nevelte. Egyszer meglátogatta egy hívő testvérem. Az öreg mesélt neki becsületben eltöltött hosszú életéről. A vendég figyelmesen meghallgatta, majd végül így szólt: „Bátyám, maga azért mégis csak egy bűnös ember.” „Már hogy volnék én bűnös?!” – méltatlankodott az öreg. „Mert Isten Maga mondja, hogy minden ember bűnös” – felelte a vendég. „Isten mondhat, amit akar, én tudom, hogy nem vagyok bűnös!” – jelentette ki az öreg önérzetesen. Egy évszázad sem volt elég ahhoz, hogy bűntudatra ébredjen.

* Hitetlen szívvel az Úr közelébe – Márk Ev. 6. 1 – 6”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7544 Dátum: 2019 Június 16, 09:50:44 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„06. 16 Jézus Haragja

„...ne tegyétek az Én Atyám Házát
kalmárkodás házává!" (Ján. 2. 16 )

Sokan szeretnek hivatkozni arra, hogy virágvasárnap még Jézus is méregbe gurult, és haragjában ostorral verte ki a templomból a kereskedőket és pénzváltókat. Íme - mondják -, mennyivel érthetőbb és megbocsáthatóbb, ha mi valami hasonlót teszünk. Közben pedig ezek az emberek nem tudják, mi is történt akkor Jeruzsálemben. Hogyan kerültek állatkereskedők a templomba? Az áldozatok miatt sok állatra volt szükség egy - egy nagy ünnepen. Megvolt az arra kijelölt hely, ahol árulni lehetett őket: a templomon kívül. Az üzlet azonban jól ment, és némi összegért megengedték a templom felelősei, hogy a pogányok udvarán is lehessen kereskedni. A pogányok udvara arra szolgált, hogy ha eljött egy Istent kereső, nem zsidó zarándok, az hallhassa ott Isten Igéjét, és csendben imádkozhasson és elmélkedhessen. Ez volt Izrael Missziójának egyik formája, amivel Isten bízta meg népét. Ezt tette lehetetlenné, hogy az anyagi haszon fejében ide is beengedték az üzletelést. Jézus szemében ez olyan szemérmetlen Isten elleni lázadás, az Ő Igéjének, Rendjének, Szentségének semmibevétele volt, amit nem hagyhatott következmények nélkül. Ő nem Személyes sérelmet torolt meg, nem dühbe gurult, ahogyan mi szoktunk, hanem idézi az Igét, Ami ellen vétettek, tanítványai pedig idézik a Zsoltárt, ami Jézus Haragjának az oka: „A Te Házad iránt érzett Féltő Szeretet emészt Engem." Messiási Tett volt a templom megtisztítása, Isten Rendjének a helyreállítása. Ezért nem mert tiltakozni ellene senki. A mi életünkben vajon minden az Isten által kijelölt Helyen van? Mi szorítja ki például a vasárnapjainkból Isten Igaz Tisztelését? Melyik világos Isteni Rendelkezést kellene komolyan vennünk, hogy rend legyen az életünkben? Nem áldozunk fel anyagi előnyökért Lelki Értékeket?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.