Szerző Téma: Napi lelki morzsák  (Megtekintve 467409 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7620 Dátum: 2019 Július 26, 07:56:51 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Július 26.

„Bizony Éretted gyilkolnak minket
mindennap ...” (Zsolt. 44. 23 )

Van olyan állapot, amikor nem bűneink miatt bűnhődünk, hanem Istenért szenvedünk. Ok nélkül üldöznek bennünket is, amiképpen Urunkat. Elsötétedik felettünk az ég, „hogy nyilvánvaló legyen benne az Isten Munkája”. Isten nem tartozik az övéinek azzal, hogy Áldásokkal nagy Szabadításokkal, csodákkal csalja ki belőlük a Bizalom és Hála hangjait. Felmagasztalhatja és megalázhatja őket, megmentheti és ellenség kezébe adhatja, őrizheti, mint Szeme Fényét, és odadobhatja mint vágójuhokat. Azt teheti velük amit Akar, s nekik az a gyermeki kiváltságuk, hogy a halál völgyében is magasztalják, a sakálok között is Hűségesek legyenek Hozzá, a halál kínjai közepette is Istenüknek hívják Őt. Gyermeki Bizalmuk, Hálájuk és Magasztalásuk független a körülményektől. Nem kell azonban letargikus szenvelgéssel és fásult beleegyezéssel fogadnod ezeket a próbákat. Szabad könyörögnöd, hogy múljon el tőled a keserű pohár, amikor lelked porba hanyatlik és tested a földhöz tapad. Bizalommal és alázatos Reménységgel szabad a nyomorúság és háborúság napjainak a megrövidülését kérned és kívánnod.

AZ ÖSSZETÖRT HEGEDŰ * Egy hegedűművész hangversenyt rendezett. A terem zsúfolásig megtelt. A művész felemelte a hegedűt, és olyan gyönyörűen játszott, hogy egészen elragadta hallgatóságát. Egy váratlan pillanatban mindenki legnagyobb meglepetésére a földhöz csapta hangszerét úgy, hogy az darabokra tört. „Ez csak egy közönséges, olcsó hegedű volt – közölte – Csak meg akartam mutatni, hogy nem a hangszer, hanem a művész számít.”

* Mégis – mégsem – Zsolt. 44”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7621 Dátum: 2019 Július 26, 08:02:52 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„07. 26 A bűnösök Barátja

„A vámszedők és a bűnösök
mindnyájan igyekeztek Jézushoz,
hogy hallgassák Őt." (Luk. 15. 1 )

Ezt a két csoportot mindig meg lehetett találni Jézus mellett: vámszedők és bűnösök, farizeusok és írástudók. Egymással nem elegyedtek, mert az utóbbiak mélyen megvetették az előbbieket. A vámszedők és bűnösök igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák. A farizeusok zúgolódtak ellene és bírálták: „Ez (!) bűnösöket fogad Magához." A bűnösök nem voltak megelégedve magukkal, közelebb akartak kerülni Jézushoz, Tőle reméltek Segítséget ahhoz, hogy megváltozzanak. A farizeusok nem voltak megelégedve Jézussal és a bűnösökkel. A vámszedők tudták, hogy bűnösök. A farizeusok úgy tudták, hogy igazak. A vámszedők vállalták, a farizeusok leplezték a bűneiket. Kin lehet segíteni? Gyógyítani csak azt lehet, aki elismeri, hogy beteg, és gyógyulni akar. Ezért mondta Jézus: „Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek... nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket." (Mát. 9. 12 - 13 ) Jézus egyik példázatában egy farizeus így imádkozott a templomban: „...köszönöm, hogy különb vagyok, mint a többiek. ..." Ugyanott egy vámszedő így szólt: „Isten, légy Irgalmas nékem, bűnösnek!" Melyik változott meg utána? Jézus ezt mondta: „a vámszedő megigazulva ment haza" (Luk. 18. 14 ). Mert aki önmagával van tele, annak nem lehet adni semmit. Aki szabadulni akar a bűneitől, az Jézustól kap a bűnei helyére Igazságot, Tisztaságot, Békességet, Reménységet. Jövője csak annak van, aki változni akar Az öntelt ember fejlődésképtelen. Mi melyik csoportba tartozunk? Mi akarunk változni, vagy a körülöttünk élőket és Jézust szeretnénk megváltoztatni? Nem rejtegetünk-e bűnöket szép látszatok mögött? Jézust azzal is vádolták, hogy a bűnösök Barátja. Örülünk-e annak, hogy ez Igaz, és odatartozunk-e az Ő baráti köréhez? „Ti az Én Barátaim vagytok, ha Azt teszitek, amit Én parancsolok nektek." (Ján. 15. 14 )"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7622 Dátum: 2019 Július 27, 07:04:45 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Július 27

„Mindnyájan elhajlottak, valamennyien
haszontalanokká lettek. Nincs, aki jót
tegyen, nincs egyetlenegy sem.”
(Róm. 3. 12 )

A lelki élet egyik legveszedelmesebb kísértése az önteltség, vagyis a hamis megelégedés, amellyel magunkat szeretjük nézni. Az ember nagyon hajlamos arra, hogy a megigazulás tényét összetévessze a tökéletességgel, a bűnbocsánat valóságát összekeverje a bűn nélküli ártatlan állapottal. A szomorú valóság azonban az, amit az Ige így tár elénk: „Mindnyájan elhajlottak, valamennyien haszontalanokká lettek.” Az apostol állítása mindnyájunkra áll: nincs egyetlen Igaz sem közöttünk. Még a hívők között sincs, mert ha én hívő vagyok, akkor elsősorban nekem kell tudnom és vallanom, hogy: „nincs saját Igazságom”. A hívő embernek csak Krisztusban való Hit által lehet Igazsága, és nem a saját érdeméből, a saját önigazultságából. Saját természetünknél fogva valamennyien romlottak vagyunk. Magunkkal hoztuk a születéssel a bűnre való hajlandóságot. Éppen ezért semmilyen erkölcsi program nem képes megjobbítani bennünket, hanem csak a Megváltó Úr Jézus tud ezen az állapotunkon változtatni, Aki Magára vette bűneink terhét a Keresztfán. Saját emberi igyekezetünkkel csak kudarcba és csalódásba vihetjük az életünket.

KISMALACOK * Volt a falunkba egy sertéstenyészet, ahol a kismalacok fürdőszobai tisztaságban nevelkedtek. Amikor megvásároltunk belőlük néhányat, és hazavittük őket, a legelső dolguk az volt, hogy nagy élvezettel belehemperegtek a sárba, a pocsolyába. Mégis csak így érezték igazán jól magukat.

* A terméketlen szőlő – Ézs. 5. 1 – 7”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7623 Dátum: 2019 Július 27, 07:14:18 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„07. 27 Apátlan nemzedék

„Kergesd el ezt a szolgálót a fiával együtt..."
(1Móz. 21. 10 )

Ábrahámnak és Sárának sokáig nem született gyermeke. Ekkor úgy segítettek magukon, hogy a kor szokása szerint Sára szolgálója szült gyermeket, s az az övéknek számított. Ez volt Izmael. Amikor azonban nődögélt a gyermek, Sára nem tűrte tovább a háznál, és kérte férjét, hogy küldje el anyjával együtt. Így is történt. Útközben azonban elfogyott a vizük, Hágár nem látott semmi lehetőséget az életben maradásra, és letette gyermekét egy bokor alá, várva halálukat. Isten azonban megmentette őket. Van tehát egy gyermek, akit elküld az apja, lemond róla az anyja, de Isten Végtelen Szeretettel Gondjaiba veszi. Ma az apára figyeljünk! Izmaelnek tehát volt is apja, meg nem is. Enni, inni adott a gyermeknek, de éppen egy kritikus helyzetben nem lehetett rá számítani. Sok ilyen apátlan árva van ma is, akiknek az apjuk nem a másvilágra költözött el, hanem egy másik asszonyhoz, vagy otthon van, de egy világ választja el gyermekétől. Pedig az a gyermek talán nem bánná, ha kisebb kenyeret kapna, csak lenne megszólítható, vidám apja. Itt azonban többről van szó: Ábrahám hitetlen volt Istennel szemben, amikor hallgatott a feleségére, és a kor szokása szerint cselekedett. Neki az Isteni Ígérethez kellett volna ragaszkodnia, nem a világ szerint eljárni. Nem is sejtjük, milyen sokat szenvednek gyermekeink a szülők hitetlensége miatt! Milyen szülők vagyunk? S ha nincsenek is vér szerinti gyermekeink, hogyan viszonyulunk a fiatalokhoz? Nem küldjük - e el sokszor a gyerekeket, mert alkalmatlan, hogy jönnek? Fordulhatnak - e bármikor hozzánk? Érdemes - e ezt tenniük? Vannak - e őszinte, becsületes, használható válaszaink a kérdéseikre? Készek vagyunk - e elfogadni őket olyanoknak, amilyenek? Készek vagyunk - e visszafogadni őket, ha eltávolodtak? Kapnak - e Valódi Szeretetet, lelki felkészítést is, vagy csak élelmet és ruhát? Szeretnénk - e, ha úgy viszonyulnának hozzánk, mint ahogyan mi a Mennyei Atyánkhoz? Istennek az apátlan nemzedékre is Gondja van."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7624 Dátum: 2019 Július 28, 09:37:12 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Július 28

„Jézus, Dávid Fia, könyörülj
rajtam! (Márk Ev. 10. 47 )

Kinek ne volna közülünk temérdek kérnivalója? Nagy kiváltság, hogy vég nélkül kérhetünk Istentől, de nagyobb Kegyelem, hogy kéréseinket szükségeink szerint hallgatja meg. Neked is bőven van kérnivalód? Milyen szánni való az élet Jézus nélkül, a maga emberi bukásaival, kísértéseivel! Talán bőven megvan a mindennapi kenyered, ruhád is, mégsem tud betöltődni az életed Jézus nélkül. Mert Nála van az Élet Kenyere, s amíg Belőle nem táplálkozol, mindig éhes maradsz, mindig nélkülözni fogod a Békességet, a Boldogságot. Nélküle koldus vagy, és Nélküle az is maradsz. Akkor hát miért nem Őt Magát kéred? Azt hiszed, a még nagyobb kenyér, a még jobb ruha segít, hogy önmagadat megtaláld? Vajon neked is az útfélre kell kerülnöd ahhoz, hogy Bartimeus módjára felkiálts: „Könyörülj rajtam!”? Bartimeus tudta, mit kell kérni: „Ne a gyomromon, hogy jobban megteljék, hanem egész lényemen, az én nyomorult életemen könyörülj!” Nem darabka kenyeret, újabb koldusköpenyt, hanem Életet, könyörületet kért Jézustól. És kapott is Új Életet, mert Jézus láttán valóban megnyílt a szeme. Olyan Látást kapott, hogy a tekintetét soha többé nem tudta levenni Jézusról. Hiába mondta neki a Mester, hogy „menj el”, követte Őt az úton.

KOLDUSÉRTELEM * Öreg, béna koldus kéreget az utca sarkán. „Egy pár fillért a Jó Isten Nevében” – hajtogatja megállás nélkül, reggeltől napestig. Jólöltözött fiatalember közeledik, megszánja az öreget, odanyújt neki egy tízforintost. A koldus kétkedve tapogatja a kapott érmét, majd tiltakozva nyújtja vissza: Kérem szépen, nem tudok visszaadni.” Vajon nem így vagyunk sokszor a Kegyelemmel?

* A legfontosabb kérnivaló – Márk Ev. 10. 46 – 52”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7625 Dátum: 2019 Július 28, 13:27:15 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„07. 28 Víz nélkül nincs Élet

„Amikor kifogyott a víz a tömlőből, odatette a
gyermeket az egyik bokor alá..." (1Móz. 21. 15 )

A hajléktalanná vált Hágár és Izmael mennek a pusztában, és egyszerre csak elfogy az otthonról hozott víz. Nincs semmi esély arra, hogy találnak utánpótlást. Letette hát gyermekét egy bokor alá, ő pedig elment messzebb, hogy ne lássa, amikor meghal a gyermek. Sokaknak ismerős ez: elfogy a türelmünk, a fantáziánk, talán még az életkedvünk is, és ott állunk egy nem várt helyzetben tehetetlenül a gyermekünk mellett. Víz kellene, de nincs. És nem lehet pótolni semmivel, csak az menthetné meg az életét. A Szentírás gyakran használja a vizet Isten Igéjének jelképeként. Tudjuk - e, hogy egyedül Isten Igéje mentheti meg gyermekeink lelkét? Csak úgy menekülnek meg a végső pusztulástól, ha idejében hallanak Igét, és van lehetőségük Hinni Istenben. Hiába kapnak sok mindenből egyre többet, az Örök haláltól csak ez mentheti meg őket. Volt vize Hágárnak, csak elfogyott. Sokan hoztak otthonról vallásos hatásokat, emlékeket, de az most nem ér semmit. Élő Vizet nem tud magából senki kisajtolni, csak magán átengedni. Aki maga is naponta táplálkozik Igével, az tud táplálni másokat is. Sokan elmondták már, milyen sok Áldás származott abból, ha elővették otthon a Bibliát, és naponta megbeszéltek egy - egy szakaszt. Miért gondoljuk, hogy nélkülözhető Isten Igéje egy igényesen felkészített nemzedék neveléséből, vagy a saját lelki karbantartásunkból? Hágárnak Isten Világosan megígérte, hogy fiát nagy néppé teszi, és gondja lesz rá. Ha ezt Hágár hinné, akkor nem félne attól, hogy meghal a gyermek. Mert hinni azt is jelenti, hogy a tények ellenére is azt vesszük komolyan, Amit Isten Megmondott. Hívő édesanyákra lenne szükség, akik nem mondanak le gyermekeikről azok megszületése előtt sem, és később sem, hanem Bíznak Istenben Rendületlenül, vállalják és nevelik őket Istentől kapható, el nem fogyó Szeretettel és Erővel."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7626 Dátum: 2019 Július 29, 12:38:43 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Július 29

„És meglátva messziről egy zöldellő fügefát,
odament, hátha talál valamit rajta, de odaérve
levélen kívül mást nem talált rajta, mert még
nem volt itt a fügeérés ideje.” (Márk Ev. 11. 13 )

Miért van az, hogy életednek nem a gyümölcstermés az egyetlen programja, noha mindig adott erre a lehetőség? Isten óriási lehetőségeket készít ezen a mai napon is. Vajon mennyit fogsz felismerni belőlük? Bizony sokszor nincs itt a termés ideje nálad. Jóllehet a tudatában vagy, mégis unottan, közönyösen állsz ott az útfélen, meddő várakozásban. Pedig nagyon éhes, szomjas emberek járnak körülötted, és mégsem tudsz odanyújtani nekik semmit, mert magadnak sincs. Nincsenek gyümölcseid. És egyszer – talán a napokban – jönni fog az Úr Jézus, és neked nem lesz ismertetőjeled, adnivalód az Ő számára sem. A mai reggelen például vendégül tudnád látni Őt? Testvérem, látod, engem ilyen meddő órában intett meg Isten ezzel a történettel. Azt mondtam: „Jaj a gyümölcstelen fügefának, jaj az én meddő életemnek! Bizony elszáradok, ha így maradok. Jaj nekem, ha nem leszek készen, amikor eljön a gyümölcskereső Jézus!” Kérj gyümölcsöket Tőle, és gyümölcsözve várd az Ő „Visszajövetelét”!

VENYIGÉK * Az elszáradt szőlővessző utolsó útja nagyon szomorú: az aszott, száraz venyigéket tűzre vetik, és hamuvá emészti őket a tűz. Hallottad már, milyen keseregve sír a venyige a tűzben? Siratja magát, de siránkozó hangja nem oltja el a tűz lángját. Akkor már késő. Az elszáradt vesszők már nem élednek újra. Vigyázz: elfogy a Szabadítás Öröme, ha nem termi a lélek drága Gyümölcseit!

* Legyen Hitetek Istenben – Márk Ev. 11. 11 – 26”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7627 Dátum: 2019 Július 29, 12:48:41 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„07. 29 Inni és itatni

„És megnyitotta Isten az asszony
szemét, úgyhogy meglátott egy forrást...
és megitatta a fiút." (1Móz. 21. 19 )

Izmaelt elküldte az apja, lemondott róla az anyja, de felkarolta Isten. Miután Hágár lemondott életben maradásukról, megszólalt az Úr: „Ne félj, mert meghallotta Isten a fiú hangját..." Nem az asszony sírását, hanem a gyermek imádságát. Isten komolyan veszi a gyermekeket, emberszámba veszi őket, nem játékszernek vagy tehernek tekinti, mint olykor mi. És a kicsi imádsága magasabbra hatol, mint az anyja jajgatása. A „jaj, Istenem" nem feltétlenül imádság. És kiderült, hogy van ott víz, csak a kétségbeesésünk és hitetlenségünk miatt sok mindent nem látunk meg. Isten megnyitja Hágár szemét, aki meglátja a forrást. Megnyílt szemű édesanyákra van szükség, akik komolyan veszik Isten Igéjét, látják a Láthatatlant is, akiknek legalább olyan fontos gyermekük lelke, mint a teste, Örök Élete, mint e földi boldogulása. Mi mindnyájan vaksi szemmel születünk, nem látjuk a Forrást, de Isten megnyithatja a szemünket. Hiszen minden szülő nagy lehetősége az, hogy gyermekei Újjászületésénél is bábáskodhat, hogy részt vehet Isten Újjáteremtő Munkájában. Ehhez azonban először nekünk kell Újjászületnünk. Ó, de sok nyomorúság nem következne be, ha ezt a gyerekekkel, fiatalokkal foglalkozó felnőttek komolyan vennék! Ha gyermekeinket az Ige Éltető Vize helyett nem a világ kólájával és csokoládéjával etetnénk. Isten ma mindnyájunkat hív: „Ti szomjazok mind, jöjjetek Vízért, még ha nincs is pénzetek!... Minek adnátok pénzt azért,... amivel nem lehet jóllakni?... Hallgassatok rám, és Élni fogtok!" (Ézs. 55. 1 - 3 ) Jézus mondta a samáriai asszonynak: „aki abból a Vízből iszik, Amelyet Én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert Örök Életre buzgó Víz Forrásává lesz benne." (Ján. 4. 14 ) Minden szülő nagy lehetősége: Ebből inni és Ezzel itatni."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7628 Dátum: 2019 Július 30, 10:26:00 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Július 30

„Milyen Hatalommal cselekszed ezeket?
Ki adott Neked felhatalmazást arra, hogy
ezeket cselekedd?” (Márk Ev. 11. 28 )

A világot mindig is izgatta az a Hatalom, amelyik nem az övé, viszont nagyobb az övénél, és Isten népét Erővel ruházza fel. A világ azonban nem érti meg a kijelentett titkokat, mert nincs Hite hozzá. Mégis keresi a titkok nyitját, mert szeretné a maga önző céljaira felhasználni ezt a csodálatos Erőt. Szeretné Jézus Hatalmát eltanulni, ez azonban csak a megtérő bűnösöknek adatik. Isten népe nem kérdez semmit. Szívéből kibuggyan a hála, mert a megfertőzött értelem szaván túl, drága bizonyossággal hallja Jézus Szavát: „A Beszédeket, Amelyeket Nekem adtál, nekik adtam.” Jézus nem mondja meg az írástudóknak, milyen Hatalommal cselekszik. Úgyis hiába mondaná. Neked sem mondja meg, hanem előbb Ő kérdez tőled: „János Keresztsége a Menyből volt – e vagy emberektől?” Istentől való – e, hogy Keresztelő Jánosok egyengetik az ösvényt a szíved felé, hogy a Hatalommal cselekvő Jézus bevonulhasson? Istentől való – e, hogy Életet adó Evangélium hirdettetik neked, és ezeken a sorokon is azt üzeni, hogy bízzál, Jézus hív téged!? Ez a Bizalom a szíved felé vezető ösvény, ezen az úton ér a szívedig a Szabadító Jézus, hogy megkereszteljen Szentlélekkel. Mikor nyílik meg végre a szíved, hogy a világ kétkedése közepette hálát adj Jézusért az Atyának, amiért Hatalmat adott Neki minden emberen, hogy Örök Életet adjon mindazoknak, akiket az Atya Neki adott?

MIKOR JÖN JÉZUS * Az én életemben is beigazolódott, hogy ahol az ember ereje véget ér, ott kezdődik az Istené. Annak idején jellemneveléssel próbáltam magam megtisztítani a bűnöktől. Egyenként számba vettem a bűneimet, és felvettem velük a harcot. De csak még szennyesebb lettem, s belefáradtam a reménytelen küzdelembe. Amikor végül feladtam a próbálkozást, akkor jött Jézus, és minden bűnömtől megszabadított.

* A hívő előtt megfejti Önmagát – Márk Ev. 11. 27 – 33”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7629 Dátum: 2019 Július 30, 10:35:17 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„07. 30 Ma

„Sőt buzdítsátok egymást minden egyes napon,
amíg tart a ma... Ma, ha az Ő Hangját halljátok,
ne keményítsétek meg a szíveteket..."
(Zsid. 3. 13 és 15 )

Vannak emberek, akik gyakran menekülnek a jelen feladatai elől a múltba vagy a jövőbe. Nincsenek ott igazán, ahol vannak, mert az eszük már a következő feladaton jár. Vagy éppen elmerengenek a múlt dicsőségén, vagy bénítják őket a múlt kudarcai, s nem haladnak az éppen soron következő feladattal. Hiányzik a jelen az életükből. Halogatják a feladatok megoldását, vagy már ma cipelni akarják a holnap terhét is, aggodalmaskodnak. Jézus mindig a jelenben élt. Tudta, hogy honnan jött, és tudta, hogy miért jött - tehát rendben volt a múltja és jövője, s ezért minden figyelme, ereje megmaradt a mára. Mindig felismerte és elvégezte az éppen soron következő szolgálatot. Megy Jairus házához, de közben meggyógyítja a vérfolyásos asszonyt is. Kész éjjel is fogadni Nikodémust, egész éjszakai szenvedése után hajnalban észreveszi a tagadó Pétert, a Kereszten is gondol édesanyja jövőjére, és közben üdvözíti a vele megfeszített gonosztevőt... Mindezt kapkodás nélkül, mindent a maga idejében. A halogatás egyik következménye, hogy nem biztos, hogy lesz alkalom pótolni az elvégzendőt. A másik, hogy megvan az akkori feladat is, s ha nem győzzük, felhalmozódik a mulasztás, s az újabb bajok forrása lesz. Mi kell ahhoz, hogy valakit Isten jól használhasson a mában? Rendezett múlt és rendezett jövő. Aki bocsánatot kapott minden múltbeli bűnére, mulasztására, s aki tudja, hogy Istennél van elkészítve a Jövője, beleértve az Örökkévalóságot is, annak minden ereje megmarad a jelen feladataira, tud Örömmel élni, kész mindig az éppen szükséges szolgálatra, érzékeli, mikor minek van itt az ideje, és nem vonakodik cselekedni, de nem is akarja ma elvégezni a holnap feladatait. Tanuljunk Jézustól Örömmel Élni a mában!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7630 Dátum: 2019 Július 31, 10:40:08 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Július 31

„Adjátok meg a császárnak, ami a
császáré, és az Istennek, ami az Istené!”
(Márk Ev. 12. 17 )

Egy farizeus kilép a körből. Kezében megcsillan a római pénz, gúnyos szavai éles tőrként hasítják keresztül a levegőt: „Szabad – e a császárnak adót fizetni, vagy nem? Fizessünk – e, vagy ne fizessünk?” Mondhat Jézus bármit, ők csak okot keresnek, hogy az Életére törjenek. Jézus azonban mindig Isteni Megoldást  kínál: „Hozzatok Nekem egy dénárt, hadd lássam!” Hoznak Neki, Ő pedig, ahogy Kezében tartja a dénárt, ott látja rajta a császár élettelen, merev képét: hideg lárvaarc, a földi isten, aki visszakéri, amit adott. Lassan a farizeusokra emeli Tekintetét, és egy másik képet, a drága Istenarcot látja rajtuk, nagyon eltorzulva. Hova tűntek a Mennyei Atya Szeplőtlen, Tiszta Vonásai? Alattomos arcok, mögöttük megannyi gonddal takargatott vétek, az ördög ábrázatához hasonlóak inkább. Szomorúan nézi ezeket az embereket, akik régen elfelejtették már, Kinek is tartoznak egész életükkel. Pedig az Ő Képét hordozzák, ha eltorzulva is, akárcsak a fémpénz azét a másikét, aki maga is teremtmény csupán, és jóllehet rajta is ott van az isteni bélyeg. „Megteremtette tehát Isten az embert a Maga Képére; Isten a Maga Képére és hasonlóságára teremtette.” Mi lett az emberből? Mi lett belőled? Eltorzult arcú farizeus? Te is arra keresed a választ, hogy mit adj a világnak? Mit adj a földi isteneknek, és mit az Éginek? Add oda mindenedet, az életedet Istennek, ahogy Jézus is odaadta az Övét halálig tartó Engedelmességgel! A Mennyei Atya is visszakéri, amit adott. Visszakéri, de azért, hogy felékesítse, megaranyozza ütött – kopott életedet és az enyémet. Boldog, aki egészen odaadja Neki az életét, akiről Jézus így tesz Bizonyságot: „Aki pedig elveszti az életét Érettem és az Evangéliumért, megtalálja azt.” Meddig kísérted még Jézust azzal, hogy mit szabad és mit nem szabad? Egészen add oda magad Neki!

* Adósok vagyunk – Márk Ev. 12. 13 – 17”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7631 Dátum: 2019 Július 31, 10:49:04 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„07. 31 Imádság harc közben

„Istenhez kiáltottak Segítségért harc
közben, Ő pedig meghallgatta kérésüket,
mert Bíztak Benne." (1Krón. 5. 20 )

Ez a megjegyzés egy családfa névsorában olvasható. Különös közbeszúrás, különös ismertetőjegyük azoknak, akiket ott említ. Később megemlíti még: Istentől volt ez a harc. Mi milyen harcokat szoktunk vívni? Van kenyérharc, pozícióharc, folyik a nemek, nemzetek, nemzedékek közti küzdelem, van, aki a jogaiért harcol, vagy egy kis elismerésért, valakinek a kegyeiért... Sok felesleges és szennyes harcunk is van, amelyek nem Istentől valók. De tudunk - e küzdeni mások Üdvösségéért, emberek kibéküléséért, az Evangélium Terjedéséért? Ezekre ilyen jelzőket használ a Biblia: Nemes Harc, a Hit szép Harca, Szabályszerű Küzdelem. Milyen fegyvereket használunk? A hazugság az ördög fegyvere, az Ige Kardja a Lélek Fegyvere. Mai Igénk az Imádság Fegyverét említi. Jézus ezt használta leginkább. Az ötezer ember megvendégelése előtt, Lázár sírjánál, a Gecsemáné - kerti keserves Küzdelmében, de még a Kereszten is ezt a Fegyvert forgatta, és ezzel Győzött. Aki csak harc közben próbál imádkozni, az nem ismeri az imádságban rejlő Lehetőségeket. De aki állandó Közösségben van Istennel, az harc közben is így tud Hozzá imádkozni. Mi ennek a haszna? Az, hogy eközben kiderül, valóban Istentől való - e az a harc, s ha nem, abbahagyja. Ha viszont Tőle való, a túlerőtől sem rémül meg. Sőt eljut oda, hogy az ellenségéért is imádkozik. Már nem azt kéri, hogy ő győzzön felette, hanem Isten Győzzön mindkettőjük életében. Imádság közben látja meg a hívő azt is, hogy mi az, amiért nem neki kell harcolnia, hanem Istentől kapja majd ajándékba. Miközben mások tapossák egymást, ő tud csendben várni az Úr Szabadítására (Jer.Sir. 3. 26 ). Mert olyan is van, hogy Maga az Úr Harcol az övéiért."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7632 Dátum: 2019 Augusztus 01, 10:20:25 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Augusztus 01

„Lenyúlt a magasból és felvett
engem, kihúzott a nagy vizekből.”
(Zsolt. 18. 17 )

Ez az én élettörténetem. Irtózatos mélységeit jártam meg a bűnnek: paráznaság, tolvajlás, irigység, gyűlölet, harag, megvetés, és ki tudná elsorolni mindazokat a bűnöket, amelyekben benne voltam. Rettenetes kínok között gyötrődtem, vergődtem tehetetlenül. Amikor reménytelen helyzetemre ráébredtem, dermesztő rémület fogott el: el kell vesznem! Ekkor „lenyúlt a magasból, és felvett engem”. Jézus hajolt le hozzám, Ő jött el érettem, otthagyva az Eget, lejött az elérhetetlen Magasságból, le egészen a Golgotai Keresztig. Felvett, és tágas térre állította lábaimat. Mekkora felszabadulás! Mekkora öröm! És ez az öröm még fokozódott, amikor megtudtam, hogy milyen ítéletből ragadott ki engem. Mekkora lett volna a rémületem, ha az Ő Ítélőszéke előtt döbbentem volna rá, hogy felelős vagyok a bűneimért! Mert én másztam bele a verembe, én kívántam a bűnt tenni, tehát felelős vagyok érette. Ráadásul a következményektől is megmentett! Bárcsak tudnád te is velem együtt magasztalni és dicsérni az Urat Kegyelméért és Szeretetéért, hogy nem hagyott a mélységben elveszni, hanem lenyúlt a Magasból, és felvett, kihúzott a nagy vizekből!

LENYÚLT A MAGASBÓL * Bennszülöttek beszélgettek a tűz körül. Sehogyan sem sikerült megérteniük társuk szavait Isten Kegyelméről. Társuk akkor kört rajzolt a parázzsal, és egy hernyót helyezett a kör közepébe. A szegény kis féreg hiába próbált elaraszolni, minden irányból izzó parázs vette körül. Ekkor a bizonyságtevő lenyúlt érette, kiemelte a parázsgyűrűből, és a szabad térre helyezte a hernyót. Az boldogan menekült el a tűz közeléből. „Látjátok, így nyúlt le Isten a Magasból az én féregéletemért is” – mondta társainak.

* Nincs több Ige – Ám. 8. 8 – 14”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7633 Dátum: 2019 Augusztus 01, 10:37:55 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„08. 01 Szép hajóval rossz irányba

„A Törvényben követelt Igazság szempontjából
feddhetetlen voltam." (Fil. 3. 6 )

Mindig tanulságos megfigyelni, hogyan munkálkodik Isten egy ember életében. Hogyan lép kapcsolatba velünk, hogyan változtatja meg Jó irányba valaki gondolkozását, jellemét, tevékenységét, akinek korábban semmi kapcsolata nem volt Istennel, vagy egészen másként gondolkodott Róla. Figyeljük meg ezt most néhány napon át Pál apostol személyén! Nagyon jó családból származott. Egy akkori világváros (Tarzusz) szülötte, szülei a legszigorúbb vallásos nevelést adták neki (farizeusok voltak), római polgárjoggal rendelkezett, ami nagy előnyöket jelentett, ma így mondanánk: az egyetemet Jeruzsálemben végezte egy híres tanár, Gamaliel lábainál. Korán emelkedett a karrierje, fiatalon már egy bizalmi feladatot kapott: szedje össze Damaszkuszban a keresztényeket. Ő pedig „öldökléstől lihegve" indult, hogy „megkötözve vigye őket Jeruzsálembe" (ApCsel. 9. 1 - 2 ). Ezt a kifejezést arra használják, amikor a nagy vadak üldözik a kiszemelt zsákmányt. Éppen ez a meglepő: hogyan lehetséges, hogy egy ilyen kiváló ember ölni indul? Hogyan lehet helye egy művelt, vallásos emberben ilyen vadállati indulatnak? Ami fel sem tűnik neki, sőt erénynek tekinti ő is, felettesei is. Egy képpel így lehetne válaszolni erre: kitűnő hajón indult el, de rossz irányba. Egy értékes ember, aki gonosz célokra használja képességeit, s ezt nem is veszi észre, úgy véli, ez a normális. - Amikor Jézus Krisztus megállítja ezen az úton, és Világos Látással ajándékozza meg, akkor döbben rá, hogy ő tulajdonképpen gyilkos. S amikor átadja az irányítást Jézusnak, akkor fordul Jó irányba az élete. Mit tartok fontosabbnak: hogy milyen a „hajóm" felszerelése, vagy hogy merre halad? Az én életem hajója milyen irányba megy? Ha így maradok, hova fogok megérkezni?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7634 Dátum: 2019 Augusztus 02, 09:27:24 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Augusztus 02

„Jézus továbbment onnan, és meglátott egy
Máté nevű embert, aki a vámszedő helyen ült,
és így szólt hozzá: Kövess Engem! Az pedig
azonnal felkelt, és követte Őt.” (Mát. 9. 9 )

A világ szerint bűnben élő Máté esetéről neked szól most ez az Ige. A vers emberi szemmel nézve a Máté életében bekövetkezett csodás fordulatról tesz bizonyságot. Jézus előtt azonban természetes és nyilvánvaló volt, hogy a bűnös, megvetett Máté otthagyja a vámszedőasztalt, a gazdagságot, a jólétet, a bűnt, csakhogy az Ő megváltottjaként élje tovább az életét. Jézus ma is megáll életed úgynevezett vámszedőasztala előtt, amely válaszfalként magasodik Isten és közéd. Választás elé állítja életedet. Felszólít: „Kövess Engem!” Máté választott. Nem sorjázta elő kifogásait, kétségeit, emberi szorongásait. Nem mondta: „Követlek, Mester, de ...” Hanem ezt olvassuk róla: „Azonnal felkelt, és követte Őt.” Máté jól választott, mert a Jézus által felkínált Örök Élet előbbre való a vámszedőasztalnál és az általa nyújtott előnyöknél. Csodálatos Máténak ez az engedelmessége. Te, testvérem, igent mondtál – e már a Jézus által felkínált lehetőségre? Vagy ellenvetések tömkelegébe ütközik igened? Inkább választod azt, hogy bűnben, elveszetten élj, és hagyod, hogy Örök kárhozat legyen az osztályrészed?

A TÚLSÓ PART * Részeg evezősök igyekeztek át a folyó egyik partjáról a túloldalra. Vihar volt készülőben. Siettükben nem vették észre, hogy a csónak láncát elfelejtették eloldozni. Jó ideje eveztek már anélkül, hogy egyről a kettőre jutottak volna, amikor egy arra járó észrevette őket, és odakiáltott: „Előbb oldozzátok el a csónakot, különben soha nem juttok át a túlsó partra!”

* A bűnösöket hívja megtérésre – Luk. 5. 27 – 39”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.