Szerző Téma: Napi lelki morzsák  (Megtekintve 477700 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7635 Dátum: 2019 Augusztus 02, 09:35:13 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„08. 02 A megzavart iránytű

„...futok egyenest a Cél felé, Isten Mennyei
elhívásának a Krisztus Jézusban adott
Jutalmáért." (Fil. 3. 14 )

Verne Gyula A tizenöt éves kapitány című regényében van egy megdöbbentő jelenet. A hajó szakácsa bosszúból elhelyez egy nagyobb vasdarabot a hajó egyetlen még működő iránytűje mellett, és az megzavarja a műszert, másfelé haladnak, mint gondolják, egyenesen ellenségeik karjába, a pusztulásba. De ezt senki sem veszi észre. A Biblia azt tanítja, hogy így térítette el a kísértő az emberiséget is a helyes irányból, amikor az Istentől kapott Iránytű mellé elhelyezte az ellene való lázadást, az ember önistenítésének vágyát, s azóta haladunk a biztos pusztulás felé. Gondja van az ördögnek arra, hogy ne foglalkozzunk a haladás irányával, csak a hajóval. Annak a komfortja, sebessége, korszerűsége legyen a gondunk, de sose gondolkozzunk azon, hogy vajon hova is fogunk megérkezni. Jézus Krisztus viszont pontosan azért jött, hogy erre figyelmeztessen, és megmentsen a végső pusztulástól. Ha a halottak meghallják az Ő Szavát, Élni fognak (Ján. 5. 25 ). Vagyis ha mi, potenciális halottak, komolyan vesszük, amit Ő erről Mond, Megmenekültünk. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy aki észreveszi az iránytű mellé helyezett vasat, az életébe beférkőzött bűnt, eltávolítja azt, és újra figyel Isten Iránytűjére, a Szentírásra, annak az élete Helyes Irányba fordul. Az az Istentől kapott képességeit és lehetőségeit arra használja, amire kapta, lelkileg-szellemileg egyre gazdagabb lesz, és másokat is gazdagít. Az átment a halálból az Életbe (Ján. 5. 24 ). Ez ma akkor következik be, amikor olvassa vagy hallgatja valaki Isten Igéjét, közben a Szentlélek Világosságot gyújt benne, s így feltűnik neki, hogy rossz irányba halad, meglátja „a vasdarabot", lesz ereje kidobni azt, és teljes bizalommal ráhagyatkozik az Iránytűre, hogy aztán az Eredeti, Helyes Cél felé haladjon."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7636 Dátum: 2019 Augusztus 03, 08:53:27 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Augusztus 03

„Ők térjenek hozzád, és ne te térj
őhozzájuk!” (Jer. 15. 19 )

Isten az Ő Szentlelke által a fenti Igével vigasztalja és erősíti Jeremiást a nagy prófétát. Jeremiás hosszú időt töltött az Úr szolgálatában. Jákob háza népe azonban nem akart a maga makacs és önáltató, Istennel szemben engedetlen állapotából Izráel népe közé visszatérni. Jeremiás keményen és határozottan hirdette közöttük Isten megtérésre indító figyelmeztetését. Az ember minden hajlandóság nélkül, rezzenetlen arccal, süket fülekkel áll ellen a megtérésre intő Igének. Tudja, hogy meg kellene térnie, de halogatja, illetve feltételekhez köti. Sok mindent nem ésszerű belátás alapján teszünk, pedig ha logikusan belegondolnánk, hogy milyen esélyeink vannak az életünkben, következetes gondolkodással eljutnánk a megtérés gondolatához, azonban gonosz, hitető énünk örökösen alkudozik velünk. Isten nem fog az emberhez térni. Az embernek kell belátnia a maga elhajlott, bűnös, nyomorult voltát. Isten a Golgotai Kereszten kitárt, felénk nyújtott Karjával várja, hogy az ember rádöbbenjen saját elveszett állapotára. Ne halogasd a magad lépését megtenni Jézus felé! Neked kell Hozzá térned, hogy azután bűneidet eltörölve a Maga Szentségével hozzád közeledjen, és betérve hozzád lakózást vegyen benned.

A SZÍV KILINCSE * Egy festőművész a zörgető Krisztusról festett képet. Megmutatta barátjának, és kérte, hogy mondjon véleményt róla. „Nagyon jó kép – felelte a barátja –, csak egyvalamit lefelejtettél róla. Hiányzik a kilincs az ajtóról.” „De hiszen a szív kilincse belül van – magyarázta a művész.

* Csalárdabb a szív mindennél – Jer. 17. 1 – 17”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7637 Dátum: 2019 Augusztus 03, 08:58:52 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„08. 03 Egy kivégzés szemtanúja

„Saul pedig egyetértett István kivégzésével...
pusztította az egyházat..." (ApCsel. 8. 1 .3 )

Mielőtt valaki találkozik Jézus Krisztussal, Ő előkészíti az embert erre az eseményre. Isten Kegyelmének van ilyen előkészítő Munkája. Így történt ez Saul-Pállal is, aki még fiatal farizeus korában végignézte az első keresztény vértanú, István kivégzését. István a jeruzsálemi keresztény gyülekezet diakónusa volt, vagyis az ottani Szeretetszolgálatban dolgozott. Emellett azonban jó Igehirdető is volt, aki különös Erővel tudott beszélni Jézus Krisztusról. A gyülekezel ellenségei nyilvános vitára hívták ki, ahol ő nagyon szelíden, de nagy Lelki fölénnyel győzött. Ezt nem tudta elviselni a hatóság, és „fogukat csikorgatva" rárohantak, s a városon kívül agyonkövezték. Saul vigyázott az ítélet végrehajtóinak a ruháira. S amit látott és hallott, arra még húsz évvel később is úgy emlékezett, mint élete egyik legfontosabb élményére. Mert István, miközben záporoztak rá a kövek, nem átkozódott, hanem Imádkozott. Két mondatát tisztán lehetett hallani: „Úr Jézus, vedd Magadhoz lelkemet!" és „Uram ne ródd fel nekik ezt a bűnt!" Saul ilyet még nem hallott. Ez az ember imádkozik az ellenségeiért, Isten Kegyelmét kéri nekik. Akkor őérte is imádkozik? Ő is részese ennek a bűnnek? István úgy készül meghalni, mint aki valami ismerős helyre utazik, ahol várják. Semmi hisztéria, semmi bosszúvágy. És úgy beszél ehhez a Jézushoz, mint Aki itt van, mint Akivel ő együtt él, Akivel össze szoktak, értik egymást. Mégis Igaz lenne, amit ezek a hívők Jézusról beszélnek? István hitvalló magatartásában valami Krisztusival találkozott Saul. Krisztus-kiáradás történt ott, s ez a másutt nem tapasztalt hiteles Szeretet kezdte összetörni az ő kemény szívét. Ennyire valóságos az, hogy egy Megszentelt Életű hívőben Krisztussal találkozhatnak mások. Bennem Él - e már Krisztus?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7638 Dátum: 2019 Augusztus 04, 12:40:41 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Augusztus 04

„Mit mondjunk tehát? Megmaradjunk a bűnben,
hogy a kegyelem annál nagyobb legyen?
Semmiképpen! Mert akik meghaltunk a bűnnek,
hogyan élhetnénk még abban?” (Róm. 6. 1 – 2 )

Ha úgyis megbocsátja Isten a bűnt, akkor miért ne vétkezhetnék annyit, amennyit akarok? És ha Isten Kegyelmes Atya, akkor miért ne adnánk Neki alkalmat arra, hogy meg is mutassa az Ő Kegyelmét? Így gondolkodnak sokan, akik még bűnben és hitetlenségben élnek. A hívő állapotnak is megvan azonban a kísértése. A megtérés után az ember nem veszi elég komolyan a bűn veszedelmes voltát. Azt hiszi, hogy ő már kiállta a nagy próbát, s rajta nem fog ki többé a Sátán semmilyen fortélya. Pedig csakhamar meg kell tapasztalnia, hogy a hívő élettel a kísértések nem fogynak el, nem gyengülnek meg, hanem még inkább erősödnek. Pál apostol figyelmeztetése nagyon komolyan szól minden hívő lélekhez: „Azért, aki azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék.” Ha egyszer megszabadultál nyomorúságodból, és leraktad bűneid terhét a Kereszt lábánál, ne tűrd meg magad körül a bűn közelségét semmilyen formában, és ne ámítsd magad abban a hamis hitben, hogy neked már nem árthat a Sátán semminemű kísértése. A Sátánnal folytatott küzdelemben pedig ne önmagadban bízzál, hanem bízd magad arra a Kegyelemre, Amely megjelent az Úr Jézus Krisztusban!

A PUSKAPOROS TORONY * Városunk közelében sokáig állt egy puskaporos torony. Nagy nehezen, éveken át tartó kérvényezgetés után sikerült csak felszámoltatni. Nagy volt a lakosság megkönnyebbülése. Jóllehet a torony fennállása során annyi éven keresztül soha nem történt semmiféle szerencsétlenség, senkinek sem jutott eszébe azt mondani, hogy állíttassuk vissza.

* Kinek jaj? – Ézs. 5. 8 – 30”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7639 Dátum: 2019 Augusztus 04, 13:31:25 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„08. 04 Irányváltás

„Saul, Saul, miért üldözöl Engem?"... „Ki vagy,
Uram?"... „Én vagyok Jézus, Akit te üldözöl."
(ApCsel. 9. 4 - 5 )

Saul életében Isten elkezdte munkáját. Ő jól ismerte az Ószövetséget, látta az általa elhurcolt keresztények Életét, hallotta István vértanú imádságát, s kezdett meginogni a Jézussal szembeni hitetlenségében. Tiltakozott is, és vágyakozott is. Ez a vajúdás ideje. Ilyenkor azonban gyakran még inkább megkeményedik az ember. Ő is nekiindult, hogy a 250 km - re levő Damaszkuszból is börtönbe hurcolja a keresztényeket. Ezen az úton jött el a szülés órája. Hirtelen nagy fényesség vette körül, még a látását is elveszítette, s akkor zajlott le a fenti párbeszéd. Ebből számára Világos lett a következő: Jézus Él, hiszen Beszélt hozzá. Tehát valóban fel kellett Támadnia. Akkor viszont Ő csakugyan Isten Fia. Jézus ismeri őt, nyilván mindent tud róla, de úgy tűnik, nem akar bosszút állni, hanem terve van vele. Elhangzik hát: Uram, mit Akarsz, hogy cselekedjem? És így elkezdődik az alázat iskolája: menj be a városba, ott majd valaki megmondja, mit tegyél. Ettől kezdve minden lépése Új Gazdájától függ, Aki hol így, hol úgy közli vele Akaratát. Ő pedig többé nem fogja bántani az Ő követőit, mert maga is Jézus követője lett. Mi lesz ennek a következménye? Majd kiderül. Vállalja. Ez mindig a Szentlélek Újjáteremtő Munkája. Világosság támad nemcsak körülötte, hanem benne is. Meggyőződik arról, hogy Jézus Él, és személyesen vele akar valamit - noha ez már a Mennybemenetel után történt. Félreáll Jézus Útjából, végérvényesen félreteszi saját programját, és tanul lépésenként Engedelmeskedni Valakinek, Akit nem látott, de hisz a Szavának. Vége az önmegvalósítási törekvésnek, de megvalósul egy kemény ellenállóban is Isten szép Terve az Ő Dicsőségére és sokak Üdvösségére. Ez a pálfordulás, vagy bibliai szóval Újjászületés, Megtérés."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7640 Dátum: 2019 Augusztus 05, 08:52:11 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Augusztus 05

„Azért egymást többé ne ítélgessük,
hanem inkább azon legyetek, hogy
testvéreteknek ne okozzatok megütközést
vagy megbotránkozást.” (Róm. 14. 13 )

Egy asszony evangelizációról hazatérve így szolt férjéhez és gyermekeihez: „Megtértem, tehát vigyázzatok, hogy semmi olyat ne tegyetek, ami megbotránkozást válthat ki belőlem.” Van, aki a közösség tagjaira is úgy tekint, mintha csak azért volnának, hogy reá vigyázzanak. Mindenki vigyázzon, mert ő könnyen megbotránkozik. Mindenki körülötte forogjon, igyekezzen a kedvét keresni, különben megsértődik. A hibáira ne merjen senki rámutatni, azonban ha neki panasza van valakire, azt senki ne merje a védelmébe venni. Bűnvallásában is másnak a bűnéről tesz bizonyságot, és ahelyett, hogy saját szeretetlenségén keseregne, szeretetlenséggel vádol másokat. A lelki vezetőt részrehajlónak látja, s szemére veti, hogy mindig másoknak ad igazat, neki sosem. Örökösen azt hajtogatja, hogy a közösségben nincs elég szeretet. Testvérem, a te lelki fényképed is ilyen? Szívleld meg jól, amit az Ige mond: „Egymást többé ne ítélgessük.” Hagyd el az ítélkezést, és vállald, hogy te vagy az első a bűnösök között! Ne botránkozz meg folyton másokon, hanem inkább arra vigyázz, hogy te ne botránkoztass meg másokat. Megtapasztalod majd, mennyivel több öröm lesz így az életedben.

NEM BOTRÁNKOZOTT MEG * Hallottam egyszer egy történetet egy asszonyról, aki nem átallott az utcán minduntalan lehajolgatni és felszedegetni az útjába kerülő üvegdarabokat, hogy a környéken szaladgáló mezítlábas gyermekeknek nehogy megvágják a lábukat. De jó volna méltatlankodás, kifakadás helyett – „Hát ezt ki tette?”; „Miféle ember az ilyen?!” – inkább csendben imádkozva megpróbálni eltávolítani mások útjából a megbotránkoztató dolgokat.

* A szűz fogan méhében – Ézs. 7”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7641 Dátum: 2019 Augusztus 05, 08:56:56 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„08. 05 Pálfordulás

„És azonnal hirdetni kezdte a zsinagógákban
Jézusról, hogy Ő az Isten Fia." (ApCsel. 9. 20 )

A damaszkuszi úton Saul - Pál egészen Új ismeretekre tett szert. Meglátta, ki Jézus, ki ő maga, és később a városban megtudta, mi Jézus Terve vele, mi lesz az Új feladata. Eddig teljesen hamis elképzelése volt Jézusról, az, amire tanították hogy Ő tévtanító és istenkáromló volt. Most tapasztalhatta, hogy nem volt, hanem Él, és Ő az, Akinek mondta Magát, Isten Fia. - Saul pedig az ellensége, üldözi Őt. Igaz, csak a Benne hívőket üldözte, de eszerint Jézus teljesen azonosítja Magát velük. A Hit azonban nemcsak Új ismereteket jelent, hanem Engedelmességet is. Saul megteszi, amit Jézus mondott neki. Bemegy a városba, vár, ameddig kell, majd azonnal elmondja, Kinek ismerte meg Jézust. Ez a pálfordulás. Sokan tévesen úgy használják ezt a kifejezést, mintha ez köpönyegforgatást jelentene. Egyáltalán nem. A Bibliai pálfordulás a gondolkozásnak s az egész életnek egyszeri, végleges és alapvető megváltozása. Itt nem forgatunk semmit oda meg vissza, hanem a felismert rossz irányból az Isten Szerinti Jó Irányba fordul az élet, és attól kezdve úgy marad végig. Eddig Pál azt hitte, a maga ura. Pontosan tudta, mit akar, megkapta ehhez az írásos felhatalmazást, meg volt győződve arról, hogy jó dolgot cselekszik. Most rájött, hogy nem a maga ura volt, hiszen gyilkos gyűlölet hajszolta, egy tévhit rabja volt. Mostantól tudatosan Jézus Krisztusnak akar engedelmeskedni. És vállalja Őt mások előtt is, mind a zsinagógában, mind a keresztények közt megvallja Hitét. Új megvilágításba kerül régi ismerete is, felismeri, hogy az Ószövetség is Krisztusról szól. Az Ő bátor hitvallója lesz. Bekövetkezett - e már ilyen pálfordulás az életemben? Tudom - e, hogy Ki Ő, ki vagyok én, és mi a Tőle kapott Feladatom?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7642 Dátum: 2019 Augusztus 06, 09:04:10 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Augusztus 06

„Mert Isten Ajándékai és az Ő Elhívása
visszavonhatatlanok.” (Róm. 11. 29 )

Amit Isten Ajándékban adott neked az Úr Jézus Krisztusban, nem vonja vissza tőled, akármilyen gonoszul bánsz is Vele, akármilyen méltatlan vagy Hozzá – ezt hirdeti a Golgotai Kereszt. Amit egyszer Isten neked adott, azt szívesen adta. Visszahívhatta volna Fiát a földről, amikor látta, hogyan bánunk Vele, de nem tette, hanem Keresztre küldte érettünk. Nem bánta meg soha, hogy Drágaságát reánk pazarolta, mert Isten Ajándékai visszavonhatatlanok. Amit Isten neked adott ebben a földi életben az Úr Jézus Krisztusban, Az mindenestől a tied. Az Üdvösség is a tied. Elhívott rá. Ne nyugtalankodj hát, amikor bukdácsolsz, amikor reád nehezednek bűneid, és az ördög el akarja hitetni veled, hogy méltatlan vagy az Üdvösségre. Hiába suttogja a füledbe, hogy nem vagy már Isten gyermeke. Ez azt jelentené, hogy Isten visszavette az Ő Ajándékait, megbánta, hogy adta Őket. Nehogy elhidd! Soha nem voltál méltó az Üdvösségre. Kiválasztásod, Üdvösséged Jézusban van, és nem benned. Jézus ma is a bűnösök Barátja.

TOLATÓ VONAT * Benn ültem a vasúti kocsiban, amelynek az oldalára rá volt írva, hogy Budapestre megy. Nem volt okom kétségbe vonni, hogy jó vonatra ültem. Egyszer csak a vonat elindult, de éppen az ellenkező irányba, mint amerre mennie kellett volna. Ez most tolat – jöttem rá a magyarázatra. Hiszen nem lehet, hogy ha Budapest van rá írva, ne oda menjen! Ha rajtad van Jézus Vére, hiába hogy úgy érzed, nem haladsz előre, vagy éppenséggel hátrafelé tartasz, akkor is Célba érkezel, az Örök Üdvösségbe.

* Isten leleplez és befedez – Ézs. 6”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7643 Dátum: 2019 Augusztus 06, 09:17:38 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„08. 06 A Kincs

„Ellenben azt, ami nekem nyereség volt,
kárnak ítéltem a Krisztusért." (Fil. 3. 7 )

Jézus ezt mondta Pálról: „ő Nékem választott edényem, hogy hordozza az Én Nevemet a pogányok... előtt" (Károli). A név magát a személyt jelentette. Pál tehát olyan edény, akiben Krisztus Él, és Őt viszi másokhoz. Krisztus-hordozó lett, úgy, ahogyan ezt Istvánnál látta korábban. Később ő írta Korinthusba: a mi Kincsünk cserépedényben van. Élete tartalma tehát Krisztus lett. Ugyanakkor leveleiben igen gyakran használja ezt a kifejezést: a Krisztusban. Ezen elsősorban azt értette, hogy Isten őt Krisztuson keresztül látja, s így olyan Tisztának és Igaznak találja, mint Krisztus Maga. A saját erejéből nem tudta elérni, amíg a Törvény betartásától remélte ezt az Igazságot, most azonban Krisztusban megkapta. De jelent ez Biztonságot, Védelmet is. Eddig számára a Törvény volt a legnagyobb érték, törekedett azt megtartani. De soha nem tudhatta, hogy eleget teljesített-e már. Most értékpiramisán a csúcsérték Krisztus lett. Minden egyéb leértékelődött, sőt feleslegessé vált. Erről szól mai igénk s annak folytatása. Krisztusban bűnbocsánatot, jó lelkiismeretet, rendezett múltat és kiszámítható jövőt kapott. Még Mennyei Polgárjogot is.

Kosztolányi Dezső panaszolja a Boldog, szomorú dalban:

„Mert nincs meg a Kincs, mire vágytam,
a Kincs, amiért porig égtem.
Itthon vagyok itt e világban,
s már nem vagyok otthon az Égben."

Pál Boldog, mert Krisztussal Szoros Közösségben itthon van itt, és elkészített Otthona van a Mennyben is. Nem ő érdemelte ki, Kegyelemből kapta mindkettőt. Itt küldetést, ott jutalmat, de mindenütt Krisztus Jelenlétét. Küzdelmei közt, halála óráján s azon túl is. Ez tette őt Boldoggá."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7644 Dátum: 2019 Augusztus 07, 08:35:03 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Augusztus 07

„Az én Uram, az Úr megnyitotta
füleimet, én pedig nem voltam engedetlen,
nem hátráltam meg” (Ézs. 50. 5 )

Az ember füleit csak Isten különös Kegyelme nyithatja meg az Ige iránt. Ezt a Kegyelmet Jézusban éljük át. Isten önmagunkra nézve nyitja meg a füleinket. Sok embernek nyílik alkalma hétről hétre, napról napra az Evangéliumot hallgatni. Azonban hiába hallják, ha nem az Isten iránt való Engedelmesség Lelkével hallgatják. A Drága Örömüzenet így hiába prédikáltatik! Pedig ha bűntudatra és bűnbánatra ébredve kérnék Istentől az Engedelmesség Lelkét, akkor megtalálnák az Üdvösséget. Boldog ember az, aki gyermeki módon tud engedelmeskedni az Igének! Nem önmagára, saját életére, hátrahagyott, mihaszna dolgaira tekint, hanem az Atya Egyszülöttjére, Aki mindenben engedelmeskedett az Atyának, és Őt követi. Azok, akiknek az Úr Isten megnyitotta a füleit, akik a hallott Örömüzenettel szemben nem voltak engedetlenek és nem hátráltak meg, az emberiség kisebbik csoportjába tartoznak. Sokkal nagyobb csoportot alkotnak azok, akik jóllehet megnyitott füleikkel hallhatták az Igét, hátratekintgetésük miatt nem érhetnek célba. Te melyik csoportba tartozol?

MEGNYITOTT FÜLEKKEL * Férj és feleség Bibliaórán vettek részt. Isten megnyitotta a férj füleit az Ige meghallására. Haza érve azt mondta a feleségének: „A mai naptól kezdve úgy oszd be a fizetésemet, hogy tüzelő vásárlására is jusson. Többet nem fogom a munkahelyemről lopni a fát.”

* Az engedetlenség következménye – 1Kir. 13”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7645 Dátum: 2019 Augusztus 07, 09:03:41 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„08. 07 Stabilitás és Termékenység

„Gyökerezzetek meg és épüljetek fel
Őbenne (Krisztusban)..." (Kol. 2. 7 )

Pál apostol élete olyan volt, mint egy mélyen gyökerező, egészséges gyümölcsfa, amelyet a Stabilitás és Termékenység jellemez. Életének sok vihara közt is Stabilan állt, mert Világos Küldetéstudata volt. Tudta, hogy Ki küldte, kikhez és mivel. Isten különös Szeretetet oltott a szívébe az elveszett emberek iránt, és kapott olyan Mondanivalót, Amely kezdetben neki is Új volt, az ő életét is megváltoztatta, s Amellyel minél többeknek akart segíteni. Feladata ez volt: „nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a Világosságra, és a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az Énbennem (Jézusban) való Hit által megkapják bűneik bocsánatát" (ApCsel. 26. 18 ). Ő ezt teljes meggyőződéssel hirdette, Isten Szentlelke pedig nagy Erővel Munkálkodott egy ilyen erőtlen emberen keresztül is. Életének a Gyümölcsei egyrészt abban mutatkoztak meg, hogy a Lélék Gyümölcse termett benne gazdagon, vagyis olyan rá egyébként nem, de Jézusra jellemző Tulajdonságok jelentek meg benne, mint a Türelem, Alázat, Szeretet, nagy Lelki Erő. Másrészt pedig munkájának Gyümölcsei az Élő Hitre jutott és megváltozott életű emberek voltak, akik később maguk is sokakat vezettek Jézushoz. Meggyökerezni Krisztusban azt jelenti, hogy egyre Erősebb Hitbeli Közösségre jut Vele az ember. Vele bensőleg azonosulni, Benne feltétel nélkül Bízni, Őt az életünkben minden tekintetben Érvényesülni engedni. Ez ad a hívőknek ebben a szellemi viharokkal teli időben Állóképességet, de Ez teszi könnyebbé az egymáshoz való Hűséget is. És ebből a Közösségből táplálkozva lesz az életünk Termékeny. Egyre jobban hasonlít a jellemünk Krisztuséhoz, és tudunk másokat is Hozzá vezetni. Termi az Ő Nevéről vallást tevő ajkak Gyümölcsét is."

Zsid. 13. 15:
„Annak okáért Ő Általa vigyünk
dicséretnek Áldozatát mindenkor
Isten Elé, azaz az Ő Nevéről vallást
tevő ajkaknak Gyümölcsét."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7646 Dátum: 2019 Augusztus 08, 11:20:26 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Augusztus 08

„Ez a férfi vitéz hős volt, de leprás.” (2Kir. 5. 1 )

Naamán, a nagyszerű hős vitéz Krisztus előtt 800 körül élt az Izraeltől északra fekvő gazdag Szíriában. A hadsereg fővezére volt, akit királya is nagyra becsült. De egy napon arra ébredt, hogy elveszett ember: leprás lett. Nincs emberi segítség. Hiába van palotája, kitüntetése, családja és megannyi dicsérő jelző a neve előtt, halálra van ítélve. A legkisebb szolgája sem cserélne vele ebben az állapotában. A mi életünkbe is mindig beüt valamilyen „de”, valamilyen elhordozhatatlannak tűnő, nehéz próba, amiről más nem is tud. A legnagyobb „de” a bűn. Ez teszi súlyossá az együttélést, verejtékessé a napi munkát. Mondhatnak rólad sok jót, a bűn akkor is ott van benned, és megbélyegzi az életedet. A „de” miatti nagy fájdalmat csak az tudja átérezni, aki találkozott már  Krisztus Szeretetével, és magába tekintett. És attól kezdve nem rejtette véka alá amit látott. Naamán megpróbálhatta volna, hogy önmaga előtt is letagadja a betegségét, és váltig bizonygatja: „Az egész tévedés, nincs semmi bajom!” Ehelyett azonban elismerte, hogy beteg. Itt kezdődött a gyógyulása.

MÉGSEM LÁTTA * Egy finnországi gyülekezetben történt, hogy egy idősebb asszony elment a lelkipásztorhoz, és nagy sóhajtozások közepette beszélt saját bűnösségéről. A lelkésznek feltűnt az asszony hamis bűnbánata, azért azt mondta neki, mástól is hallott már az ő bűnösségéről. Ennek hallatára az addigi alázatosan meggörnyedt asszony dühösen felcsattant: „Ki volt az az alávaló pletykás?”

* Magasságban és Szentségben,
de …  – Ézs. 57. 15 – 21”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7647 Dátum: 2019 Augusztus 08, 11:28:14 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„08. 08 Szenvedések közt

„Milyen üldöztetéseket viseltem el, és
mindegyikből megszabadított az Úr!"
(2Tim. 3. 11 )

Jézus Krisztus előre felkészítette Pált, hogy sokat kell majd az Ő Nevéért szenvednie. Az apostol az utolsó levelében így emlékezik vissza: milyen üldöztetéseket viseltem el! Azonban soha nem dicsekedett szenvedéseivel, és nem panaszkodott miattuk. Vállalt mindent Krisztusért és mások Üdvösségre segítéséért. Családja valószínűleg kitagadta, munkatársai közül is többekben csalódnia kellett, volt valami súlyos betegsége, éveket kellett börtönökben töltenie, saját népe a halálát akarta, sok baleset érte hosszú útjain, és olykor még a gyülekezetek is támadták. Hogyan maradt ő nyugodt és derűs ennyi baj között? Tudta, hogy semmi nem történik vele véletlenül. Mivel ő „a Krisztusban" van, minden neki szánt ütés előbb Krisztust éri, neki csak annyi jut, amennyire szüksége van ahhoz, hogy alázatos maradjon. - Nem a nyomorúságaival foglalkozott, s főleg nem az ellenségeivel, hanem mindig a küldetésével. Nem engedte, hogy uralmába kerítse a keserűség, lázadás, önsajnálat. - Mindig újra Igent mondott Isten Akaratára. Meg akart ő gyógyulni betegségéből is, de amikor Jézus azt mondta, ennek így kell lennie, elfogadta. Nem beletörődött, hanem bizalommal elfogadta. Nemcsak a hiányait látta, mint mi gyakran, hanem azt a sok Jót is, amit Istentől kapott, s amit Isten általa és körülötte cselekedett. Ezért nem került bajainak az igézetébe, hanem tele volt Hálával. - Minden nehézségben meglátta a lehetőséget is. Ha börtönbe zárták, az őreinek prédikált, és őket vezette Jézushoz. Nem felejtette el, hogy minden szenvedésünk ideiglenes, a Krisztussal való dicsőség pedig Örökkévaló lesz. Túllátott a pillanatnyi nehézségeken. És Krisztus érettünk vállalt sokkal nagyobb Szenvedését soha nem tévesztette szem elől. Annak köszönhette egész Életét, azért maradt hálás Örökre."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7648 Dátum: 2019 Augusztus 09, 08:52:17 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Augusztus 09

„... de ő megállt, és vágta a filiszteusokat mindaddig, amíg el
nem fáradt, és a keze a fegyverhez nem ragadt. Nagy szabadulást
szerzett az Úr azon a napon ...” (2Sám. 23. 10 )

Ha az Úr népe közé tartozol, a te magatartásod is ez kellene legyen, mint Dávid egyszerű vitézének: megállni és harcolni mindvégig. Állj meg szent elszánással ott, ahova Mennyei Fővezéred rendelt, legyen az mező, gyár, iroda vagy saját egyszerű kis háztartásod. És harcolj keményen, komolyan a lelki filiszteus, a bűn ellen. De ne felejtsd, hogy ellenállni csak úgy tudsz ha a Megváltódban vetett Hit Kőszikláján állsz. Harcolni is csak úgy tudsz, ha nem álfegyvereket tartasz a kezedben, hanem az Ige Győzhetetlen Pallosát. Diadalmasan harcolni pedig csak úgy tudsz, ha nem állsz meg közben pihenni, ha egy – egy kisebb sebtől megijedve, az ellenség túlerejétől elkeseredve nem hagyod abba a küzdelmet. Vigyázz, ne elegyedj szóba ellenségeddel, az álnok bűnnel, ne próbálj kibékülni vele! Küzdj ellene bátran és hűségesen, ha kell, végkimerülésig. Akkor te is meglátod majd az Úr Szabadító Hatalmát nemcsak magadon, hanem családod, nemzeted életében is.

HŰSÉGESEN * 1552 – ben majdnem százszoros túlerővel szemben védte Dobó István hős vitézeivel az egri várat. Sokszor kellett az éjszakát is átverekedniük, sokszor kellett még véresen, sebesülten is kint állniuk a falakon, sokszor kellett a bal kezükbe átvenniük a kardot a már elfáradt jobból egy – egy erősebb roham alkalmával. Sokszor tűnt igen csábítónak a törökök „jóindulatú” ígérgetése. De nem engedtek, s a majdnem másfél hónapig tartó ostrom után a török seregnek szégyenszemre el kellett vonulnia a vár alól.

* Ne hagyd abba a harcot! – 2Kir. 13. 14 – 25”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7649 Dátum: 2019 Augusztus 09, 08:59:09 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„08. 09 Fogódzó a viharban

„Én hiszek az Istennek,
hogy úgy lesz, ahogyan
nekem Megmondta."
(ApCsel. 27. 25 )

Pál apostol hogy megmeneküljön népe vezetőinek halálos gyűlöletétől, a császárhoz fellebbezett. Ezért mint foglyot Rómába kellett őt szállítani. Nem hallgattak rá, hogy kicsit később induljanak el, így olyan viharba kerültek, hogy kétheti hánykolódás után „elveszett megmenekülésünk minden reménye". Ekkor megszólalt a fogoly Pál: „bizakodjatok, mert egy lélek sem vész el közületek, csak a hajó." Honnan veszi ezt? Isten azt mondta neki: császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón... Én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. Egy szigetre kell kivetődnünk." Nem tudták, hova sodródtak, végül Málta szigetére kerültek, s megmenekültek. Ez a hívők szerepe a világban. Ők mindig Kapcsolatban maradnak Krisztussal. Krisztus szól hozzájuk az Igén keresztül, s ők értik, Amit mond. Nemcsak értik, hanem biztosra veszik, hogy az Ige Igaz, hittel megkapaszkodnak benne, s így tudják a többiekben is tartani a lelket. Nem szégyellik az Igét vállalni mások előtt sem. De közben Pál észrevette, hogy a matrózok meg akarnak szökni, és megakadályozta ezt. Gondja volt arra is, hogy egyenek az emberek, mert az úszáshoz erő kell, s maga adott jó példát erre. Ő fogolyként is Krisztus szolgája volt - mindenki javára. Nincs identitászavara, a gyilkos viharban is hivatása magaslatán áll. Két lábbal ebben a világban, de nem e világból való erőkkel tud szolgálni másoknak. Nem sértődött meg, hogy először nem hallgattak rá, nem volt közönyös, hogy neki már Üdvössége van, a többi elveszhet, nem szégyellte a Krisztus Evangéliumát, de tudott egészen gyakorlati segítséget is adni. Így használhat - e minket is Urunk azok javára, akik közt élünk?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.