Szerző Téma: Napi lelki morzsák  (Megtekintve 509095 alkalommal)

0 Felhasználó és 2 vendég van a témában

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7680 Dátum: 2019 Augusztus 27, 03:29:14 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Augusztus 26

„Akié a Fiú, azé az Élet, akiben nincs
meg Isten Fia, az Élet sincs meg abban.”
(1Ján. 5. 12 )

A földön millió meg millió ember él, akiknek minden törekvésük arra irányul, hogy életüket minél kényelmesebbé, könnyebbé tegyék. Egész életük vagyongyűjtéssel telik el, hogy előbbi vágyaikat elérhessék. S mi a vége? A koporsó, s az Örök kárhozat! Ha Jézus egyszer belenyúl az életedbe, és megszabadít a hiábavaló élettől, akkor kezdődik csak az Igazi Élet, amit a Fiú irányít. Jézus mondta: „Azért ha a Fiú megszabadít titeket, Valósággal Szabadok lesztek.” Akarsz – e ilyen minden földi megkötözöttségtől Szabad, Igazi Életet nyerni? Tied lehet, ha befogadod a Fiút! Jézus életért Életet ad cserébe. Ezért a kis arasznyi, gonddal, nyomorúsággal teljes földi életért cserébe Fényben, Örömben és Gyönyörűségben eltöltendő Örök Életet kínál. Szokták mondani, hogy a csere csak az egyik félnek kedvez. Ez ebben az esetben is Igaz: Jézus Ingyen Kegyelemből kínál Örök Életet neked. Neked pedig semmid sincs, amit ne kaptál volna, tehát, ha egész földi életedet Neki szenteled is, csak azt adod oda, amit Tőle kaptál.

AKIÉ A FIÚ * Egy gazdag ember úgy halt meg, hogy nem volt törvényes örököse. Halála után sokáig keresték a végrendeletét, mind hiába. Fiatalon meghalt egyetlen fiának a képe ott lógott szobája falán. Ezt az öreg gazdaasszonya vette meg, amikor gazdája ingóságait elárverezték. Egy alkalommal, ahogy a fényképet tisztogatta, egy pappírt talált a kép hátlapjában. A sokat keresett végrendelet volt az. Az írás pedig úgy szólt, hogy minden örökség azé legyen, akihez a végrendelkező fiának a képe kerül. Vajon te ott őrzöd – e a szerelmes Fiú Képét a szívedben, hogy elnyerhesd az Örökséget?

*  Akié a Fiú, azé az Élet – 1Ján. 5”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7681 Dátum: 2019 Augusztus 27, 03:34:47 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„08. 26 Egyre mélyülő Patak

„...lemért ezer könyököt, és átvezetett
a vízen: a víz bokáig ért." (Ez. 47. 3 )

Ezékiel látomásában a templomból kifolyó Víz egyre mélyül. Mit jelent ez? Először a Víz bokáig ér. A mezítláb vagy saruban járó emberek lába hamar bepiszkolódott, leggyakrabban lábmosásra volt szükségük. Jézus is ezt mondta: akit az Újjászületés Fürdője megtisztított, annak is szüksége van Lábmosásra. Vagyis aki az Ő tanítványa lett, az is rászorul a naponkénti bűnbánatra és bocsánatra, a Lelki Tisztálkodásra. Ötszáz méterrel lejjebb a víz térdig ért. A bűnbocsánatot kapott hívő Közösségbe kerül Istennel, és megtanul Vele Imádságos párbeszédben Élni. Megtanulja Istent önmagát megalázva, térden állva imádni. Az ilyen ember már nem a saját akarata teljesülésére vágyik, hanem ezt kéri: „taníts Akaratod Teljesítésére, mert Te vagy Istenem" (Zsolt. 143. 10 ). A harmadik fokozat, amikor derékig áll a Vízben a próféta. így már Erős a folyó sodra, keményebben kell ellenállni minden kísértésnek. A derék egyrészt az Erő jelképe (derekasan helytáll valaki), másrészt a termékenységre emlékeztet: az érett hívőnek már vannak Lelki gyermekei, másokat is Istenhez vezet. Kissé lejjebb pedig annyira megnőtt a Víz, hogy úszni kellett volna benne, nem lehetett átgázolni rajta. Itt már rá kell feküdni a Vízre, és teljes Bizalommal engedni, hogy megtartson és vigyen. Ezt nevezi a Biblia Hitben járásnak. Már nem éri a lábam a földet, de egy másik Valóság tart és visz: a Víz, Isten Kegyelme. Én pedig hagyom, hogy vigyen, és arra használjon, amire Akar. Az Istennel való Közösség mélyülésének, a Hitben való növekedésnek, a Lelki érésnek szép képe ez. Én hol tartok ezen az Úton?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7682 Dátum: 2019 Augusztus 27, 20:22:40 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Augusztus 27

„Közel van az Úr mindenkihez,
aki hívja Őt, mindenkihez, aki
Hűséggel hívja Őt.” (Zsolt. 145. 18 )

Az elmúlt megpróbáltatások idején mindenkinek volt alkalma megtapasztalni, hogy közel van az Úr. Nem bűneink szerint bánt velünk, hanem Kegyelmesen meghallgatott, és kimentett a nyomorúságból. Meghallgatta imádságainkat, és megszabadított a veszedelemből. Mert „közel van az Úr mindenkihez, aki hívja Őt”. Az ember azonban nagyon könnyen elfeledkezik a nyomorúság napjairól. Akkoriban hányan fogadkoztak: „Istenem, ha most kimentesz ebből a bajból, ha túl élem a háborút, más életet kezdek!” És maradt minden a régiben. Ugyanott folytatták, ahol abbahagyták. Pedig az Úr nem csak a megpróbáltatások idején van közel, hanem mindenkor közel van azokhoz, „aki Hűséggel hívja Őt”. „Hű az Isten” – olvassuk az Igében. Ő Hűségesen teljesíti még ki nem mondott kéréseinket is. „Amikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram!” – kiált fel Dávid a Zsoltárokban. Valóban Igaz ez, mert van egy Közbenjárónk, Aki állandóan esedezik érettünk az Atyánál. „Hű az Isten, Aki elhívott titeket az Ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való Közösségre.”

KUTAS HASONLAT * Némely ember imaélete olyan, mint a szivattyús kút: csak különféle nyomorúságok, betegségek esetén rántják meg alkalmilag. Másoké olyan, mint az artézi kút: ők követik az Úr Intését, hogy mindig imádkozni kell és meg nem restülni. De olyan is akad, mint a szökőkút: a szív úgy megtelik hálával és Dicsérettel, hogy az imádság ujjongva tör elő belőle. A te imaéleted is ilyen?

Amikor még nyelvemen sincs a szó – Zsolt. 139”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7683 Dátum: 2019 Augusztus 27, 20:23:39 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„08. 27 Reménységgel várjuk

„Ha pedig azt reméljük, Amit nem látunk, akkor
állhatatossággal várjuk." (Róm. 8. 25 )

Ezt a szakaszt azzal kezdi az apostol, hogy a teremtett világ szenved, sóhajtozik és nyög. Miért? Mert Isten ránk bízta világát (a teremtést), hogy az ember művelje és őrizze, ehelyett azonban inkább kiraboljuk és tönkretesszük. Írtjuk az erdőket, ezzel mérhetetlen kárt okozva önmagunknak, pusztítjuk az állat - és növényvilágot, mérgezzük a vizet és a levegőt, közben nem tudunk gátat vetni az éhezésnek és betegségeknek, nem tudunk véget vetni a háborúknak... Ha csak ezt látjuk, minden okunk megvan a kétségbeesésre. Isten gyermekei is szenvednek. Nekik is ugyanannyi bajt okoz mindez, mint másoknak, és ők még a mások nyomorúsága miatt is szenvednek, együtt sírnak a sírókkal. Nekik azonban van Reménységük. Tudják, hogy ez a világ elmúlik, de Isten készíti az Új Teremtést. Annak a zsengéi ők maguk is. Isten már elkezdte nagy helyreállító munkáját, s megígérte, hogy mindent Újjá tesz majd. Isten nem mondott le az ellene fellázadt világról. Aki az Új Teremtés reménységével Él, aki várja a megígért Jövőt, túllát a jelen nyomorúságain, készül Jézus Krisztus Dicsőséges második Megjelenésére, annak ez már a jelen szenvedései közt is nyugalmat, derűt, Biztonságot ad. Ezért Isten gyermekei nem csüggednek el, hanem helytállnak a jelen feladatai között. Igyekeznek enyhíteni a szenvedéseket, és segíteni másokat is, hogy lássanak túl a sok nyomorúságon, higgyenek Jézusban. Nem ők akarják megváltani a világot, hanem a világ Megváltójára irányítják a figyelmet, s az Ő megváltottjaiként igyekeznek élni. Bizonyosak abban, hogy Isten minden Ígérete teljesedni fog."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7684 Dátum: 2019 Augusztus 28, 15:40:19 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Augusztus 28

„... mintha látta volna a Láthatatlant.
(Zsid. 11. 27 )

Isten gyermekei csak akkor tudnak Igazán bátrak és erősek lenni, ha nem a láthatókra, hanem a láthatatlanokra néznek. A Győzelmes Életnek éppen ez a Titka, hogy soha nem abból merít erőt, amit maga előtt lát vagy önmagában érez, hanem szüntelenül Arra néz, Aki Maga az Erő, és Tőle, Jézustól várja a segítséget. Hívő életünk legtöbbször azért olyan vérszegény, mert nem a láthatatlanokra, hanem a láthatókra nézünk. Ha a mindennapi élet nyomorúságaira nézek, valóban minden okom megvan arra, hogy elcsüggedjek. De nekünk sohasem önmagunkra és a körülményekre, hanem egyedül Jézusra kell nézzünk. Testvérem, vizsgáld meg az életedet! Vajon a szolgálatod nem amiatt erőtlen, és a kudarcaid nem éppen abból adódnak, hogy nem Jézusra, hanem mindig önmagadra nézel? Aki mindig lefele néz, az elszédül és elcsügged. De aki felfele néz, az nem csügged és nem fárad el! A Hit hőseinek Isten olyan Erőt és olyan Bátorságot adott, mintha látták volna a Láthatatlant. Ha elcsüggedsz, ha reménytelennek látod a holnapot, ha csődbe jutottnak érzed az életedet, nézz a Hit Fejedelmére és bevégezőjére, Jézus Krisztusra!

LEFELE NÉZETT * Szülőfalumban amikor a templomot építették, egy fiatal bádogossegédet küldtek fel a torony tetejére, hogy a csillagot felhelyezze. Ügyesen elvégezte a rábízott munkát. Lefelé menet, lenézett a földre, és azon nyomban lezuhant a magasból. Vigyázz, te se nézz le, nehogy beleszédülj a mélységbe!

* Meglátogatja a földön a bűnt – Ézs. 13”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7685 Dátum: 2019 Augusztus 28, 15:46:55 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„08. 28 Istent kereső ember és embert kereső Isten

„...az Írásnak ebből a Helyéből kiindulva
hirdette neki Jézust." (ApCsel. 8. 35 )

Nem sokkal Jézus mennybemenetele után az etióp kincstárnok elindult Jeruzsálembe „Istent Imádni". Minden bizonnyal csak a pogányok udvaráig mehetett, mert pogány is volt, és eunuch is. Ott vásárolt egy könyvtekercset, Ézsaiás próféta könyvét - valószínűleg görög nyelven. Hazafelé olvasta, de nem értette. Isten azonban odaküldte hozzá Fülöpöt, aki megmagyarázta, hogy az a Bárány, Akiről ott szó van, Jézus Krisztus, és hogy mit tett Ő értünk. A kincstárnok ezt Hittel komolyan vette, útközben meg is keresztelkedett, és Örömmel, megváltozott szívvel tért haza. Talán ő lett az első színes bőrű bizonyságtevő Afrika földjén. Csupa különös esemény: mi indít valakit arra, hogy elinduljon kétezer kilométerre egy akkori kocsival? Hogy egy vagyont fizessen egy bibliai könyvért, hogy olvassa akkor is, ha nem érti, hogy valahonnan ott terem egy ember, aki megmagyarázza neki, hogy ő ezt alázatosan elfogadja, megértse, elhiggye, s megváltozzon tőle az Élete. Ilyet csak Isten tud cselekedni. És mit cselekedett az etióp? Engedett Isten Indításának, áldozatok árán kereste az Élő Istent, olvasta a Bibliát, Hittel fogadta Annak magyarázatát, azonnal szabadulni akart a bűneitől (ezért akart megkeresztelkedni), és nem Fülöphöz ragaszkodott, hanem Jézushoz, Akiben már mint Megváltójában és Urában Hitt. Az Ige vezet Jézushoz, Jézus az Atyához. Istenkereső ember volt, de nem maradt meg csupán a vágynál, s nemcsak gondolkozott ezen, hanem elutazott, megvette a Bibliát, olvasta, komolyan vette, magára alkalmazta - s minden bizonnyal másoknak is elmondta otthon. Így talált meg Isten egy őt kereső embert. Én is végigmegyek ezen az úton?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7686 Dátum: 2019 Augusztus 29, 14:49:28 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Augusztus 29

„Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa,
amely idejében megtermi a gyümölcsét, és
nem hervad el a levele ...” (Zsolt. 1. 3 )

A hívő ember élete Gyümölcstermő Élet. Erről tesz bizonyságot a Zsoltáríró. A Gyümölcstermésnek azonban mindig megvan a Maga titka. Hiába ültetsz a kertedbe egy tőben elfűrészelt, gyönyörűen virágzó fát, nem fog soha többé gyümölcsöt teremni, sőt csakhamar lehullatja virágait, és levelei elhervadnak, mert nincs gyökere. Márpedig a fát a talajban rejtőző láthatatlan gyökerek táplálják és teszik képessé a gyümölcstermésre. Az is fontos, hogy a gyümölcsfa hová, merre bocsátja gyökereit. Szakértők azt is meg tudják mondani, hogy milyen fajta gyümölcsfának milyen talaj adhat megfelelő táplálékot. A gyümölcsösök telepítésénél jó az ilyen jellegű tanácsokat is figyelembe venni. A mai Ige is hasonló fontos tudnivalóval szolgál, amikor arra hívja fel a figyelmet, hogy a folyóvíz mellé ültetett fa a legbiztosabb gyümölcstermő. A Zsoltárversben szereplő gyümölcsfás hasonlatot Jeremiás próféta részletesebben is megmagyarázza: az Istenben bízó ember „olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, levele zöld marad. Száraz esztendőben nem aggódik, nem szűnik meg gyümölcsöt teremni.” A te életed is ilyen lesz, ha kapcsolatban marad az Élő Víz Forrásával, Isten Igéjével.

GYÜMÖLCS * Jókai Mór egyik regényében található a következő kijelentés: Nem a tornyok hirdetik Isten Dicsőségét, hanem a gyümölcsfák.” A te életed Gyümölcsöző Élet? Mert csak így hirdetheti Isten Dicsőségét.

* A test cselekedetei, s a Lélek Gyümölcsei – Gal. 5”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7687 Dátum: 2019 Augusztus 29, 14:56:32 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„08. 29 Tehetetlen ember és Szabadító Isten

„Lenyúlt a Magasból, és fölvett, a nagy
vizekből kihúzott engem." (Zsolt. 18. 17 )

Abban a faluban, ahol a szolgálatomat kezdtem, sok gólyafészek volt. Az egyikből egyszer kiesett egy fióka. Még nem tudott repülni, tehetetlenül vergődött a földön. Tehetetlenül köröztek fölötte az öregek, és tehetetlenül néztük mi is. Azt mondták a hozzáértők, hogy ha vissza is tudnánk tenni a fészekbe (de azt nem lehetett megközelíteni), akkor is kilöknék, mert megéreznék rajta az emberszagot, és azt nem bírják ezek a madarak. Akkor mi lesz vele? Elpusztul. Legfeljebb ezt lehet neki megkönnyíteni. Beleborzongtam ebbe. Pedig ez történt velünk is. Mi is kiestünk onnan, ahol Igazán Emberré válhattunk volna. Bölcs urává a teremtett világnak, boldog gyermekévé a Teremtő Istennek, és Szerető Testvéreivé egymásnak. Ezt hiúsítottuk meg, amikor kimondtuk: nem kell az Atya, majd mi egyedül. Azóta folyamatosan tönkretesszük a világot, önmagunkat, és egyre gyilkosabb eszközökkel fenyegetjük egymást. S mindezt nem tudjuk abbahagyni. Tehetetlenül vergődünk, és nincs, aki segítsen rajtunk. A Biblia örömhíre az, hogy mégis van. Isten képes a Fészekből kiesett embergyermeket oda visszaemelni. „Lenyúlt a magasból, és fölvett..." Jézus Krisztus az Isten utánunk nyúló Keze, Akiben olyan mélyre szállt le, ahova estünk, egészen a Golgotáig, két rablógyilkos közé, sőt a halál, a pokol mélyére. Onnan emeli ki azokat, akik nyújtják a kezüket. „...hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen..." Ennyit tehetünk mi. A „nagy vizek" az őskáoszt, a gonosz hatalmát, a biztos pusztulást jelentik. Amikor teljesen tehetetlenekké válunk, amikor összecsapnak fejünk felett a hullámok, Istenhez akkor is kiálthatunk, s Neki lehetséges az is, ami az embereknél lehetetlen. Legyen Áldva és Dicsőítve érte mind Örökké!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7688 Dátum: 2019 Augusztus 30, 14:53:17 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Augusztus 30

„Azért mi, akik rendíthetetlen Országot
kaptunk, legyünk hálásak, és így szolgáljunk
Istennek tetsző módon, kegyességgel
és félelemmel.” (Zsid. 12. 28 )

A keresztyén élet nem állhat meg a Hitre jutásnál. Krisztus mindent megtett érettünk, Vére hullásával eltörölte bűneinket, Örök Életet adott. Mindezért fakad – e hála a szívünkben? Szolgálunk – e azért, mert rendíthetetlen Országot kaptunk? Jó, ha megállunk ennél a kérdésnél, és megvizsgáljuk az életünket. Ne ülj tétlenül az Üdvösség biztos oltalmában! Mondd el azoknak, akik gyógyulást keresnek, hogy téged Jézus Krisztus meggyógyított. Az Úr szolgálatra hívott el. Az aratnivaló sok, és a munkás kevés. Az aratásban a te munkádra is szükség van. Nem tudod talán, hogyan kezdj hozzá? Istennek tetsző módon, hálaadással! A pusztai vándorlás idején Mózes semmit sem tett addig, amíg nem kapott kijelentést az Úrtól. A Szent Hajlék készítése, adománygyűjtéssel kezdődött. Mindenki, akit a szíve indított, áldozott a munkára. Minden úgy készült, ahogyan az Úr megparancsolta Mózes által, és az elkészült sátorban „megjelent az Úr Dicsősége”. Isten megáldotta a szolgálatukat. Amikor pedig Áron fiai idegen tüzet vittek az Úr Elé, amelyet nem parancsolt nekik, megemésztette őket a tűz. Kegyességgel és félelemmel szolgálj az Úrnak. Szolgálj önként, hálából azért, mert Jézus mindent megtett éretted. És szolgálj félelemmel, nehogy idegen tűz kerüljön a szolgálatodba, ami utálatos Isten Előtt.

IDEGEN TŰZ * Amikor az Úr szolgálatba állított, elfogott a buzgóság. Olyan sok tennivalót láttam magam körül, s szerettem volna mindent egyszerre elvégezni. Abba a hibába estem, hogy nem kérdeztem meg az Úrtól, mi az Ő Akarata.

* Az ördög bukásának előképe – Ézs. 14. 1 – 23”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7689 Dátum: 2019 Augusztus 30, 14:59:21 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„08. 30 A Szabadulás képeskönyve

„Megmentett engem erős ellenségemtől...
az Úr az én Támaszom. (Zsolt. 18. 18 - 19 )

A 18. zsoltár olyan, mint egy képeskönyv. Dávid erőteljes képekkel írja le, mit élt át Isten Szabadítása előtt és után. A Szabadítás előtt: „Körülvettek a halál kötelei... A sír kötelei fonódtak rám..." Akit körbetekerve kikötöttek egy fához, az nem tudott magán segíteni, ott pusztult el a tűző napon. Így kötöz meg minket sokféle téveszme, vágy, szokás, félelem, szenvedély. Igaz az ének: „Ha nem jön Segítség, elpusztulok." Egyet tehet az ember: „Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, Segítségért kiáltottam Istenemhez." De vajon hallja - e? S majd éppen egy ilyen megkötözött emberrel fog foglalkozni? „Meghallotta hangomat Templomában, kiáltásom Fülébe jutott." Ezzel a reménységgel kiáltsunk Hozzá mindig! Akkor nagy dolgok történnek: megrendül a föld, megzendül az ég, megjelenik Isten, a kötelékek lehullanak, s az ember átéli: Szabad vagyok, Szabad! S mi következik utána? „...Fénysugarat ad nekem Istenem a sötétségben." Világosság támad, ami leleplez, eligazít, Utat mutat, „felragyog néked a Krisztus". Biztonságérzet támad az ember szívében. Az Úr „Pajzsa mindazoknak, akik Hozzá menekülnek". A Pajzs megvéd a támadásoktól - ha szorosan ott maradunk mögötte. A halálát is túléli az, aki az Úrhoz ragaszkodik. „Biztossá teszed lépteimet, és nem inognak bokáim." Nemcsak kiemel a pusztulásból, nemcsak ráállít az Élet Útjára, hanem végig is kísér azon, erősít, bátorít, Hűsége Végtelen. Melyik kép illik rám? Melyik tapasztalat ismerős már nekem?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7690 Dátum: 2019 Augusztus 31, 15:12:51 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Augusztus 31

„Vigyázatok és imádkozzatok, hogy
kísértésbe ne essetek, mert a lélek ugyan
kész, de a test erőtelen. (Márk Ev. 14. 38 )

Jézus nagyon kiábrándító esemény után figyelmeztette a fenti szavakkal tanítványait. Nem kényelmes szobában elhangzó elmélet, nem kolostorban született erkölcsi tanítás ez, hanem a világ Megváltójának érettünk való gyötrődése közben leszűrt keserves tapasztalata. Emelkedett pillanataiban a lélek sok mindenre késznek érzi magát. Nagy ígéreteket tesz, fogadkozik. A bukás, az elesés, az elcsüggedés, a hitetlenség, a bűnbeesés csak nagy ritkán „szándékos”. És nem annyira valamilyen lelki képességnek a hiánya okozza a bajt, hanem a test erőtlensége. Mennyivel szebb lenne az életünk, ha az a sok szép terv és jó szándék, amely egy – egy fennkelt jósághullám vagy csendesóra alkalmával megszületik bennünk, meg is valósulna! De a sok jó szándék örökre csak szándék és terv marad úgy a közösségi, mint az egyéni életünkben, mert nem vagyunk elég éberek. Felállunk a nagy elhatározások asztalától, és nem vigyázunk. Becsukjuk a Bibliát, elindulunk élni, s kudarcot kudarcra halmozva érkezünk haza estére vagy életünk végére. „Vigyázatok és imádkozzatok.” Gyümölcstelen, meddő életünknek az lehet az oka, hogy az imádkozással mindent elintézettnek vélünk. Pedig, ahogy az imádkozást nem lehet vigyázással pótolni, ugyanúgy az eredményes, győzedelmes keresztyén életben nem lehet az éberség, vigyázás nyomán fakadó gyümölcsöket jószándékú, meg nem tartott ígéretekkel helyettesíteni.

„Légy éber reggel, bár felhőtlen égbolt
Vihartalan, csendes napot ígér.
Kelhet vihar szívedben, mely a vándort
Lesújtja, míg honába tér.
Ó, szüntelen légy éberen,
S imádkozzál, fiam!”

* Életet adott gyötrődésével – Márk ev. 14. 32 – 42”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7691 Dátum: 2019 Augusztus 31, 15:18:22 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„08. 31 Véget ért a nyár

„Elmúlt az aratás, véget ért a nyár, és mi
nem Szabadultunk meg!" (Jer. 8. 20 )

Az a nyár, amiről itt Jeremiás ír, a Kr. e. 587. év nyara volt. Ezt követően Nebukadneccar babiloni király hadai a földdel tették egyenlővé Júda városait, köztük Jeruzsálemet és a templomot is. Az előző fejezetben Isten részletesen elmondja, hogy miért. „Loptok, gyilkoltok, paráználkodtok, hamisan esküsztök", pogány környezetetek hatására az ég királynőjének és egyéb bálványoknak áldoztok, asztrológiát és más sötét babonaságot gyakoroltok, mindezt leöntitek vallásos mázzal, és úgy vélitek, minden rendben van. Változni senki sem akar, „már pirulni sem tudnak". Pedig az egyetlen menekvés az őszinte bűnbánat lenne, s akkor Isten nem hajtaná végre a kilátásba helyezett Ítéletet. Az a nyár még a Kegyelmi Idő meghosszabbítása volt. De hiába, az emberek nem arra használták, amire Isten adta. így bekövetkezett az Ítélet. Komolyan vesszük - e, hogy minden bűnnek következménye van? Hisszük - e Igazán, hogy minden megbánt és abbahagyott bűnre Isten bocsánatot ad? És arra használjuk-e a Kegyelemből kapott Időt, hogy megragadjuk az elkészített Kegyelmet? Arra használjuk - e az alkalmakat, amire Isten adta? Így a nyár végén, tanév elején mindig feltűnik: milyen gyorsan megnőnek a gyerekek. Amit nem adtunk meg nekik kiskorukban, talán soha nem lehet pótolni. S milyen hamar elmennek az öregjeink - s mi itt maradunk sok lelkiismeret - furdalással a mulasztásaink miatt. És váratlanul távoznak sokan a derékhadból is. Egyszer pedig elmúlik nemcsak egy nyár, hanem az életünk is. Mit kell majd mondani: sajnos nem szabadult meg, vagy ezt: idejében megragadta Isten Szabadító Kegyelmét, s most Hazament Hozzá a Mennyei Dicsőségbe? „Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek... kihasználva az alkalmas Időt mert az idők gonoszak." (Ef. 5. 15 - 16 )"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7692 Dátum: 2019 Szeptember 01, 15:22:27 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Szeptember 01

„Mert Isten minden cselekedetet megítél,
minden titkos dologgal együtt, akár jó,
akár gonosz az.” (Préd. 12. 16 )

Senki sem örülne annak, ha minden cselekedete nyilvánvalóvá lenne az emberek előtt. Sokszor igyekszünk dolgainkat titokban tartani, mert félünk a következményektől. Gondoljuk el, milyen kavarodás lenne körülöttünk, ha valami csoda folytán gondolataink is nyilvánvalóvá lennének? Az ember bízik abban, hogy elrejtheti titkát mások előtt. Ha emberek előtt el is rejtheted cselekedeteidet, gondolataidat, Isten elől elrejteni semmit nem tudsz! Ő előhoz a te életedben is minden cselekedetet, minden titkos dolgot, mégpedig ítéletre hozza elő a titkaidat! Ne is próbálj elrejtőzni Isten elől. Ádámnak sem sikerült, neked sem fog sikerülni. Ha a mai napon úgy érzed, hogy van valami mélységes titok az életedben, amit rejtegetsz Isten és az emberek előtt, emlékezz arra, amit a mi Urunk Jézus Krisztus mondott tanítványainak: „Nincs olyan rejtett dolog, amely napfényre ne kerülne, sem olyan titok, amely ki ne tudódnék.”

ÁRULKODÓ FESTÉK * A nyomozás modern eszközei között szerepelnek olyan színtelen, láthatatlan vegyszerek, amelyek csak akkor tűnnek elő, ha víz éri őket. Ha ilyen elszíneződő vegyszer kerül mondjuk egy tolvaj kezére, árulkodó jelként elő fog tűnni, amikor kezet mos, sőt minél inkább dörzsöli, súrolja, szappanozza a kezét, annál láthatóbb lesz. Minél közvetlenebb kapcsolatba kerülsz az Élő Vízzel, Isten Igéjével, annál láthatóbbá válik bűneid szennye.

* Tekintete elől eltűnik az ég és a föld – Jel. 20. 11 – 15”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7693 Dátum: 2019 Szeptember 01, 15:34:50 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„09. 01 Van füle a hallásra

„...legyen minden ember gyors a hallásra,
késedelmes a szólásra..." (Jak. 1.19 )

Ezekben a napokban sok diák eggyel magasabb osztályban vagy évfolyamon folytatja a tanulását. Jó látni ebben a növekedést, előrehaladást. A Biblia azt tanítja, hogy a hívő ember lelki Életében is folyamatos fejlődésnek, gyarapodásnak kell lennie. A keresztény Élet, a Krisztus - Követés dinamikus Életforma, Jézus nem azt mondta, hogy elmélkedjünk az Ő Gondolatain, vagy hogy nézzünk Őutána, hanem ezt: Aki Utánam akar jönni, kövessen! Akinek a Lelki Életében nincs Egészséges Növekedés, aki az idő múlásával is kiskorú marad, az beteg, meg kell gyógyulnia. Mi a különbség kiskorú és Érett korú keresztények között? Ezt vizsgáljuk meg most néhány alkalommal. A Zsidókhoz írt Levél 5. 11 - 14 több különbséget is felsorol. A kiskorú keresztényeknek „eltompult a hallásuk", restek lettek a hallásra. Aki önmagával van tele, az nem nagyon érdeklődik mások sorsa iránt. Aki mindig csak saját bajaival foglalkozik, annak nincs figyelme más emberek nehézségeire. Lehet az ok fizikai fáradtság is, de gyakrabban lelki közöny. Vagy egyszerűen éretlenség: képtelen igazán figyelni másokra, érdeklődéssel kérdezni, végighallgatni embereket. A nagykorú keresztény Istenre is Éberen figyel (Hab. 2. 1! ), és másokat is Szeretettel, Türelmesen, Megértően tud hallgatni. Ahogyan Jézus Krisztus is így tette ezt mindenkivel. Ő még segített is, hogy a nehezen kimondható is elhangozzék, és Jó Kérdésekkel bátorította azokat, akik hozzá fordultak. Kérjünk Istentől ilyen nyitott szívet és fület, hogy érdemes legyen szeretteinknek is megnyílniuk előttünk, és hallgatásunkban is megérezzék az Őszinte Szeretetet és Elfogadást!"

Zsid. 5.11 - 14: „Akiről nekünk sok és nehezen megmagyarázható mondani valónk van, mivel restek lettetek a hallásra. Mert noha ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek, hogy az Isten Beszédeinek kezdő Elemeire tanítson valaki titeket; és olyanok lettetek, akiknek tejre van szükségetek és nem kemény Eledelre. Mert mindaz, aki tejjel él, járatlan az Igazságnak Beszédiben, mivelhogy kiskorú: Az Érett korúaknak pedig kemény Eledel való, mint akiknek mivoltuknál fogva gyakorlottak az érzékeik a Jó és rossz között való különbségtételre."

Hab. 2. 1.: „Őrhelyemre állok, megállok a bástyán, és figyelek, hogy lássam, mit szól hozzám, és én mit feleljek ..."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7694 Dátum: 2019 Szeptember 02, 19:54:24 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Szeptember 02

„Pilátus eleget akart tenni a sokaságnak,
és elbocsátotta nekik Barabbást, Jézust
pedig megostoroztatta, és kezükbe adta,
hogy megfeszítsék. (Márk Ev. 15. 15 )

Pilátus valójában lehetetlenségre vállalkozott: „eleget akart tenni a sokaságnak”. Sokan teszik ezt ma is. A cirkuszra és kenyérre éhes ember azonban soha nem volt és nem is lesz kielégíthető. Igazán nem is a tömeget akarta Pilátus megelégíteni, hanem a saját pozícióját akarta megerősíteni. Állását, dicsőségét próbálta menteni, még ha egy általa igaznak ítélt Élet árán is. Ideig – óráig sikerült ilyen drága áron megmentenie magát, később azonban csúfos véget ért. A mai ember is gyakran téved erre az útra: a világnak is eleget tenni, kiszolgálni az elvárásait, és Jézusnak is igazat adni. Fonák és áldatlan kísérlet ez, mert azzal, hogy az egyiket szeretem, a másikat megvetem. Ha a világnak akarok eleget tenni, akkor megtagadom Krisztus Igazát. Akkor csak úgy állhatok mellé, mint Pilátus, hogy kiszolgáltatom ellenségeinek, hogy mentsem a magam életét. Bárcsak mindig elevenen élne bennünk az Ige: „Aki meg akarja tartani a maga életét, elveszíti azt”. Ráadásul, aki olyan áron akarja megtartani, hogy megtagadja Jézust, arra ez áll: „Aki pedig megtagad Engem az emberek előtt, azt Én is megtagadom az Én Mennyei Atyám Előtt.”

HA KITARTASZ * Policarpust, Szmirna mártír püspökét azzal biztatta a bíró, hogy ha megtagadja Krisztust, és a császárt élteti, kegyelmet nyer, de ha kitart Krisztus mellett, tűzbe vettetik. Policarpus erre így válaszolt: „Az a tűz, amelybe a császár vettet, csak rövid ideig tart, míg az a dicsőség, amelyet Krisztus ad nekem, Örökké tartó. Az élet amelyet itt még nyerhetnék, hamar elmúlik, de az a Tűz amely a gyávákat várja odaát, soha ki nem alszik.”

* A bűnösök közé számláltatott – Márk Ev. 15. 1 – 15”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.