Szerző Téma: Napi lelki morzsák  (Megtekintve 500203 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7755 Dátum: 2019 Október 03, 20:33:01 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„10. 03 Aki meglátta Jézust

„Most bocsátod el, Uram, szolgádat...
Békességgel, mert meglátták szemeim
Üdvösségedet..." (Luk. 2. 29 - 30 )

Amikor az öreg Simeon a csecsemő Jézusban felismerte a világ Megváltóját, áldotta Istent, és Békével kész volt meghalni. Mert megízlelt valamit az Örökkévalóságból. Erről a lelkiállapotról egy Igehirdetésben így tanított Joó Sándor lelkipásztor: „Az ilyen embernek az idő többé nem múlik, hanem Telik. Mert ha az idő múlik, akkor minden órával, esztendővel kevesebb van belőle, s egyszer egészen elmúlik. Ha azonban Telik, akkor nő, minden nappal közelebb jut a kiteljesedéshez. Telik, azaz Telítődik, mint egy pohár, egy edény - aztán egyszer egészen megtelik, kiteljesedik benne az Élet. A múló idő viszi az életet, egyre messzebb. A Telő idő hozza az Életet, az Örök Életet, egyre közelebb. Aki felett múlik az idő, az rendszerint hátrafelé néz, a múltba. Aki számára Telik az idő, az előrenéz, a halálon át is az Örökkévalóság felé. A múló idő öregít, a Telő idő pedig megérlel. Az idő múlása nyugtalanná és szomorúvá tesz, az idő Telése pedig megbékéltet és vigasztal. Akinek Telik az idő, az ősz hajjal nem a szép ifjúság elmúlásának, hanem a közelgő Örökkévalóság dicsfényének a jelét látja már. A múló időben a halál kapuzárás, érthető hát előtte a pánik. A Telő időben a halál kapunyitás, érthető hát előtte a nyugalom. A múló időben a halál az életünk vége. A Telő időben azonban a halál csak a mulandóság vége, és az Örök Élet Kiteljesedése. A te számodra, testvér, múlik az idő vagy Telik? Simeon előbb meglátta Jézust, mint a halált. Az tud békességgel elmenni a földi életből, és átlépni az Örökkévalóság küszöbén, aki nem akkor döbben rá arra, kicsoda Jézus, hanem már itt Találkozott Vele. Ez a Hit lesz Látássá Odaát."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7756 Dátum: 2019 Október 04, 07:40:54 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Október 04

„Úgy tündököljék a ti világosságotok az
emberek előtt, hogy lássák a ti jótetteiteket,
és dicsőítsék a ti Mennyei Atyátokat.”
(Mát. 5. 16)

Amikor az ember találkozik az Úr Jézussal, általában mint a fogságból, rabságból szabadult fogoly, boldog nemtörődömséggel belefeledkezik a szabadság élvezetébe, és nem számol a rá váró életfeladatokkal. Bizonyos mértékig helyénvaló ez a semmittevés, de hosszú távon nem egy egészséges életforma. Több esetben előfordult, hogy a hadifogságból hazatérő foglyok, a hazautazás során annyira megszokták az ingyenélést, a kéregetést, hogy hazaérve nem voltak képesek beilleszkedni az egészséges életkeretek közé. A hívő embernek tudnia kell, hogy nem csak birtokosa a kapott Kegyelemnek, hanem Isten Országának a sáfára is. Jézus Felszólítása neki is szól: „Tegyetek tanítvánnyá minden népet.” A tanítvánnyá tétel leghatásosabb módja az, ha prédikáció és szóbeli bizonyságtétel nélkül az életünkkel nyerünk meg másokat az Úrnak. Ha engedünk Isten Igéjének, és elváltozunk az „elménk megújulása” által, hogy megítélhessük, „mi Istennek Jó, Kedves és Tökéletes Akarata” Teremjünk hát megtéréshez illő gyümölcsöket!

MELYIKHEZ HASONLÍTASZ? * Charles Spurgeon említést tesz egy olyan lelkészről, aki csodálatosan tudta hirdetni az Igét. Az élete azonban merőben mást mutatott. A hívek azt mondták: „Ha a lelkész úr a szószéken van, soha nem lenne szabad lejönnie onnan. Ha azonban nincs a szószéken, soha nem lenne szabad felengednünk.” Ezzel szemben jó ellenpélda az a fiatalember, akit hivatali társai „Krisztus civilben” gúnynévvel illettek, mivel csendes, finom lényével, keresztyén gondolkodásával merőben kitűnt a többiek közül.

* Szerezz dicsőséget Istennek – Mát. 5. 1 – 16”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7757 Dátum: 2019 Október 04, 08:19:27 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„10. 04 Fiatalos szívvel

„...akkor karjába vette (Jézust) és
Áldotta az Istent..." (Luk. 2. 28 )

Az idős Simeon lelkileg mindvégig nagyon fiatalos, felszabadult, boldog ember maradt. Miért? Isten Igéjére figyelő ember volt. Kapott egy Kijelentést korábban, és szívében hordta Isten Igéjét, bizonyos volt abban, hogy Az Igaz, és semmi nem hiúsíthatja meg. „Azt a Kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát." Várakozó ember volt. Tudta, hogy Isten megtartja Ígéretét, s reménykedve várta azt. Oly sok idős ember amiatt keserű, hogy már semmit nem vár az élettől. Fontos, hogy ismerjük Isten Ígéreteit, és legyünk bizonyosak abban, hogy Azok rendre beteljesednek. Egyebek közt az is, hogy azt a Krisztust, Akiben most hiszünk, meg fogjuk látni olyannak, amilyen Valójában. Simeont Isten Szentlelke vezette. A Lélek indítására elment a templomba, amikor a gyermek Jézust bevitték szülei. Aki idős korában is figyel Isten Lelkére, aki egész életében begyakorolta ezt az Alázatot és Engedelmességet, az lelkileg rugalmas, vezethető, fiatalos marad. És Simeon tudott örülni. Előzőleg azt olvastuk róla, hogy „várta Izráel Vigasztalását". Nyomasztó, nehéz körülmények közt élt akkor a nép, Simeon is szenvedett a sok csüggesztő jelenség miatt. Ő azonban túllátott ezeken, és látta Jézusban a pogányok Világosságát, saját népe Dicsőségét és minden nép Üdvözítőjét. Ez elég volt ahhoz, hogy Öröm legyen a szívében minden ellenére. Mindez nekünk is lehetséges: megismerni Isten Igéjét, Reménykedve várni Ígéreteinek Teljesedését, Engedni a Szentlélek Vezetésének, és Örülni az Úrban mindenkor (Fil 4. 4 )."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7758 Dátum: 2019 Október 05, 11:08:21 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Október 05

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő
Egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne
vesszen, hanem Örök Élete legyen.” (Ján. 3. 16 )

Egy városi temetőkertben egy magas síremlék emelkedik, s a név alatt ez áll: „Úgy szeressen Jézus, mint ahogy mi szeretünk.” Nyilvánvalóan nagyon szerethették hozzátartozói az elköltözöttet. Szeretetüknek mértékét ki is fejezték a sírfeliraton. Azonban minden bántó szándék nélkül megállapíthatjuk, hogy nem voltak szerények szeretetük megítélésében. Nem tudtak elképzelni a magukénál nagyobb szeretetet sem a földön, sem a Mennyben. Ezzel egyúttal azt is elárulták, hogy nem ismerik Isten és Jézus szeretetét. Egy síkba állították saját szeretetüket azzal a Szeretettel, Amellyel Isten szeretett minket, amikor Egyszülött Fiát kínhalálra adta érettünk. Érettünk, még pedig azért, hogy a milliószor megérdemelt kárhozat helyett Örök Üdvösséget nyerjünk Általa. Kegyelemből, Irgalomból. Ennyire szeretett minket Isten. Na és Jézus? Milyen felfoghatatlan, mérhetetlen, csodálatos Szeretet tehette Képessé arra, hogy Ő a Tiszta és Ártatlan Szentség Magára vegye a világ minden emberének összes undok bűnét! A tiedet is, az enyémet is, és mindent elvégezzen helyettünk a Golgotán. Azért tette mindezt, mert szeretett. Ezzel a Szeretettel merjük mi szembeállítani a saját szeretetünket?

SZERETET, AMELYRŐL NEM LEHET ELEGET BESZÉLNI * Dwight Lyman Moody amerikai evangelizátor egy alkalommal átengedte a szószéket egy ismeretlen fiatalembernek. Az illető egy héten át minden este erről az Igéről tett bizonyságot: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő Egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem Örök Élete legyen.” Imádkozz, hogy előtted is megvilágosodjon ez a csodálatosan nagy Isteni Szeretet.

* Fenyegetés a bűn miatt – Ámos 1. 1 – 10”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7759 Dátum: 2019 Október 05, 11:12:13 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„10. 05 Józan visszavonulás

„Most már a király jár előttetek,
én pedig megöregedtem és
megőszültem..." (1Sám. 12. 2 )

Sokak problémája, hogy nehezen tudnak visszavonulni. Van, aki belebetegszik abba, hogy nyugdíjba kell mennie. Az idős Sámuel próféta szép példát ad arra, hogyan teszi ezt Isten gyermeke. Ő Kr. e. 1000 táján élt, és népének legjelentősebb lelki vezetője volt évtizedeken át. Amikor úgy látta, eljött visszavonulásának ideje, egy megrendítően őszinte, szép beszéddel búcsúzott az emberektől (1Sám. 12 ). Három megállapítást tesz önmagáról, ebből ma az elsővel foglalkozzunk: megöregedtem és megőszültem. A tények józan megállapítása ez. Isten gyermekeit mindig jellemzi a józan egyszerűség. Az élet rendje az, hogy megszületünk, felnőtté válunk, aztán megöregszünk, és végül elmegyünk a minden földiek útján. Ezt a rendet Isten szabta meg, így a megöregedés sem tragédia, hanem Isteni Rend. Aki ezt Tőle elfogadja, az nem akarja ezt tagadni, késleltetni, az ellenkezőjét mutatni, mert azzal csak nevetségessé válik. Vállalja természetesen az ezzel járó kellemetlenségeket is. Az Istenre figyelő ember pedig felismeri azt is, mikor kell abbahagynia, amit egész életén át gyakorolt. Sámuel ezért mondja: itt az új vezető, Saul, átadom neki a munkámat. Jobban szerette volna, ha a fiai követik őt, és Saul ellen is több kifogás felmerülhetett (Sámuel egyáltalán nem helyeselte, hogy a nép pogány mintára királyt választott ), de így alakult, elfogadta, s ő visszalépett. Nem sértődötten, hanem emelkedetten és józanul. Neki soha nem saját személye volt fontos, hanem mindig, most is Isten Dicsősége és a nép jövője. Sáfárnak tekintette magát. Amit Isten rábízott, igyekezett hűséggel elvégezni. Most más folytatja. Lehet, hogy másként fogja csinálni. De a lényeg nem változik: Isten az marad, Aki volt. Sámuel nem nélkülözhetetlen, Isten nélkülözhetetlen, de ő hű marad népéhez. Isten állította be őt a munkába, és most Ő hívja vissza. Ez így van jól."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7760 Dátum: 2019 Október 06, 10:22:15 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Október 06

„Azért ha áldozati ajándékodat az oltárra viszed, és ott
eszedbe jut, hogy atyádfiának valami panasza van
ellened, hagyd ott az oltár előtt ajándékodat, eredj el,
előbb békülj meg az atyádfiával, és csak azután jöjj,
és vidd fel ajándékodat.” (Mát. 5. 23 – 24 )

Kinek ne volna olyan tapasztalata saját magáról, hogy inkább mindent megtesz, csak hogy ne keljen beismernie, ráadásul meg is mondania, hogy ő volt a hibás. Ezt a legnehezebb megtennünk. A tékozló fiú ezzel tért haza apja házához: „Apám, vétkeztem az Ég ellen és teellened.” Nem elég az Úr előtt megvallani, megbánni mindazt amivel másnak szomorúságot és megbotránkozást szereztünk. „Valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért.” – figyelmeztet az Ige. A tékozló fiú nem toldotta meg a bűnvallását azzal, hogy az apját is hibáztatta volna, amiért elengedte azon az úton. Mi legtöbbször ezt tesszük. Amíg a szívünkben ott van a harag, irigység, rosszhiszeműség, és hasonló gonosz vagy kevésbé ijesztő bűnök húzódnak meg mögöttük, amelyeket nem vagyunk hajlandók az oltár elé, vagyis a Kereszt alá vinni, kiszolgáltatni, addig Isten Előtt utálatos az áldozatunk, az imánk, az éneklésünk, a hálaadásunk.

BÉKESSÉG * Luther Márton szerint mindent meg kell tennünk a Békességért: „Ha két kecske találkozik egy patakon átvezető keskeny pallón, mit tehetnek? Vissza nem térhetnek, mert megfordulásra nincs hely. Egymás mellett sem mehetnek el. Ha egymásnak mennek, mind a ketten a vízbe esnek és odavesznek. Mit tegyenek hát? A dolog természete azt kívánja, hogy az egyik lefeküdjék, s engedje, hogy a másik átmenjen rajta. Ekkor egyiknek sem esik bántódása. Így kell nekünk is eljárnunk, mielőtt harcra, háborúra kerülne közöttünk a dolog.”

* Az írástudók igazsága nem elég – Mát. 5. 17 – 26”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7761 Dátum: 2019 Október 06, 10:26:10 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„10. 06 Üres kéz - tele szív

„Tanú az Úr veletek együtt..., hogy nem
találtatok semmit a kezemben" (1Sám. 12. 5 )

Miért tartja Sámuel fontosnak, hogy ezt mintegy jegyzőkönyvbe vegyék? Mit jelent az, hogy üres kézzel megy nyugdíjba? Több mindent: Jelenti, hogy amíg a nép bírája volt, senkitől nem fogadott el megvesztegető ajándékot. De nem élt vissza a pozíciójával sem, nem vett el sem szavakkal vagy fondorlattal senkitől semmit. Jelenti azt is, hogy senkinek nem adósa. Nem terheli kötelességmulasztás, megtett minden tőle telhetőt, nem vádolják teljesítetlen ígéretek. De jelenti ezt is: szabad vagyok, nem ragaszkodom semmihez, amit Isten a kezembe adott, elfogadtam, amit most visszavesz, visszaadom. Eddig is Ő használta a kezemet, ezután is használja Ő, amire akarja! Az ilyen ember nem keserű és boldogtalan, hanem kíváncsi, és kész elfogadni Urától az Új feladatokat. Sámuelnek nemcsak a munka jelentette az Élete tartalmát és Értelmét. Sok ember élete üressé válik, ha már nem igénylik a munkáját, vagy nem tud dolgozni. Isten gyermekének az Úrral való Közösség tölti ki az Életét. Ezen belül megvan a munka szerepe is, de ha az háttérbe szorul, nem omlik össze semmi, mert az Urat nem veszítette el, Élete Értelme változatlan marad, szíve Ővele van tele. Mennyivel gazdagabb egy ilyen üres kezű ember, mint az, aki visszavonulásakor szorongatja, amit megszerzett. Keze tele van rendjeleivel és sérelmeivel, vagy önmagával, s egyszer kiderül, hogy semmije sincs, érdemei elolvadtak, mint gyerekek markában a hó. Sámuel üres kezei ezt is tanítják: az öregség az Alázat iskolája. Akkor még inkább Isten Kegyelmére hagyatkozzék az ember! De ne feledjük - elég nékünk az Ő Kegyelme."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7762 Dátum: 2019 Október 07, 10:28:05 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Október 07

„Mindenki, akit Nekem ad az
Atya, Hozzám jön, és aki Hozzám jön, azt Én
semmiképpen nem taszítom el.” (Ján. 6. 37 )

Két Erős, kitárt Kart látsz ott a Kereszten, a Golgotán. Jézus az egyik Karjával lenyúlt érettem és éretted a mélységbe, a bűn mocsarába. Azt, Aki bűnt nem ismert, az Atya „bűnné tette érettünk, hogy mi Isten Igazsága legyünk Őbenne”. Jézus egyik Karja, drága Szabadító Kar. Minket pedig az Atya von Jézushoz, a mi Megváltónkhoz, ahogy az Igében olvassuk: „Mindenki, akit Nekem ad az Atya, Hozzám jön”. Nem magamtól tehát, hanem az Atya Akaratából mentem Hozzá, és mehetsz Hozzá te is. Jézus azzal az Erős Karjával von Magához bennünket, Amelyet mi bűneinkkel átszegeztünk. Jézus másik Karja is átszegezett és Erős. Nagyon Erős, mert Jézus azt mondja: „senki sem ragadja ki őket az Én Kezemből”. Ez a másik Karja Drága Megtartó Kar: az Üdvösségre tart meg. „Aki Hozzám jön, azt semmiképpen nem taszítom el.” Jó ezt hinni, de még csodálatosabb tapasztalatból tudni. Jézus egyik Karjával megszabadított a bűnből, a Másikkal megtart az Üdvösségre. Két kitárt Karja ezt hirdeti: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő Egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem Örök Élete legyen.”

KÉT KÉP * Valahányszor Jézusról beszélek vagy gondolkodom, két képet látok magam előtt. Az egyik a Jó Pásztoré, amint a magas sziklacsúcsról lehajol a mélységbe, hogy a tüskés bozótból egy elalélt bárányt a Karjára emeljen. A másik két kitárt átszegezett kezével a Golgotai Kereszten függő Jézusé, amint azt kiáltja: „Elvégeztetett!” Az Úr Karja annak jelentetett meg, aki látta Őt feláldozni Magát ajándékul és áldozatul, engedelmességből a Kereszten.

* Isten Haragja – Ámos 2. 1 – 8”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7763 Dátum: 2019 Október 07, 10:34:56 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„10. 07 Imádság és Útmutatás

„Tőlem is távol legyen, hogy vétkezzem az Úr Ellen,
és ne imádkozzam többet értetek." (1Sám. 12. 23 )

Sámuel búcsúbeszédének a végén elmondja, mi lesz az Új feladata. Mit tesz az idős ember üres kezeivel? Ha Isten üresíti meg a kezünket, akkor az a kéz sohasem csupán üres, hanem szabad is. S az ilyen ember élete nem üressé válik, hanem szabaddá egy másik küldetés végzésére. Egyik feladatát abban látja Sámuel, hogy az eddiginél is többet, mélyebben, gyakrabban imádkozzék. Aktív korában mindenki amiatt panaszkodik, hogy nincs elég ideje az Isten előtti elcsendesedésre. Mindig tenni kell valamit, s alig van lehetősége csak lenni, Isten előtt állni. Most már nem tudja járni az országot az idős próféta, ezért az emberek gondját viszi Isten elé. A körülményei miatt nem tud másoknak Istenről beszélni, de annál inkább akar másokról Istennek beszélni. Az ilyen imádkozó öregek benne maradnak az Élet Pezsgésében, mindig friss információik vannak, láthatják Isten Tetteit az emberek Életében, fontos szereplőivé válnak Isten Országa Építésének, és Áldássá azok életében, akiket imádságban hordoznak. A másik feladat: „tanítalak majd benneteket a Jó és Egyenes Útra". Szabaddá vált kezét útjelzőként használja. Aki ismeri a Helyes Utat, annak kötelessége megőrizni másokat az eltévelyedéstől. Sámuel már nem közlekedik, de segíti a közlekedőket. Mint egy tapasztalt révkalauz, óvja a veszélyektől a többieket. S úgy látja, ha ezt nem tenné, vétkezne Isten ellen. S mit tegyen az az idős ember, aki még nem ismeri a Helyes Utat, Amely az Életre vezet? Ismerje meg, amíg arra ideje van, s ugyanígy Áldássá lesz szerettei és mások számára. S mit tegyen, aki még nem öreg? „Gondolj Teremtődre ifjúságod idején, míg el nem jönnek a rossz napok..." (Préd. 12. 1 ) Mindenki fiatalon készíti elő az öregségét. Ez a két feladat mindnyájunk nagy lehetősége, minden életkorban!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7764 Dátum: 2019 Október 08, 07:48:11 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Október 08

„... aki Engem követ sosem jár
sötétségben ...” (Ján. 8. 12b )

Az ember bűnös voltát leginkább az mutatja, hogy mennyire szereti a sötétséget. Abban az időben, amikor a vonatokon még sötét volt, nagyon sok ember örült ennek. A sötétség leple alatt sok mindent lehetett csinálni, amit világosban szégyelltek volna. Vannak olyan teremtmények, amelyek nem bírják a világosságot: a vakond, az éjjeli lepke, a férgek, a pincebogarak. Az emberek között is sokan nem tudják elviselni a Kegyelem és az Evangélium Fényét. Valójában minden ember, amíg belülről nem nyert Világosságot, fél a Világosságtól. Jézust követni és a sötétséget szeretni nem lehet. Ahogy a fenti Igében mondja Jézus: „aki Engem követ sosem jár sötétségben ...” Lehetetlen tehát, hogy sötétségben járjon az, aki Jézust követi.

SÖTÉTBEN * Kisgyermekek általában félnek a sötéttől. Megfigyeltem egy gyermeket a vonaton. Amíg a vonat világos helyeken járt, nyugodtan játszott. Amikor hirtelen egy sötét alagútba futott be, odabújt az édesanyjához, és megfogta a kezét. A felnőtt lassan megbarátkozik a sötétséggel. Eleinte talán odamenekül a Mennyei Atyához, de azután megszokja a sötétséget, megszokja a bűnt. Az ember mindent meg tud szokni. Aki azonban Jézust követi, nem szokhatja meg a bűn sötétségét, nem járhat sötétségben, hanem Krisztus Világosságában.

Isten visszavonhatatlan Szeretete – Ámos 3. 1 – 5”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7765 Dátum: 2019 Október 08, 07:52:22 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„10. 08 Ha ismernéd...

„Jézus így válaszolt: Ha ismernéd az Isten
Ajándékát, és hogy Ki az, Aki ezt mondja neked:
„Adj innom!”, te kértél volna Tőle, és Ő adott
volna neked Élő Vizet." (Ján. 4. 10 )"

A samáriai asszony nagyon magabiztosan kezd tárgyalni Jézussal. Hozzáértően beszél a vízmerítés technikájáról, különböző vallási kérdésekről, úgy tűnik, tájékozott, mint aki kapott vallásos nevelést. Jézus nem bántja meg őt, de Szelíd Határozottsággal mégis érezteti vele: nem erről van szó. Ő pontosan tudja, hogy e mögött az álarc mögött egy boldogtalan ember áll. Ezért mondja neki: „ha ismernéd Isten Ajándékát..." Akkor nem ment volna tönkre minden házasságod, nem lennél emberkerülő, aki a déli hőségben jön vízért, nem bújnál vallásos elméleti kérdések mögé a megoldatlanságaiddal. Nem kísért - e minket is: magabiztos okoskodás mögé bújni életünk gubancaival? Ha ismernéd Isten Ajándékát, Jézust, és azt a Gazdagságot, amit Ő a Benne hívőknek ad, akkor nem ilyen légkör lenne otthon, nem lenne annyi rendezetlen kapcsolatod, nem lenne ennyi feszültség benned, ilyen félelem és büszkeség a szívedben. Ha ismernéd Isten Ajándékát, és hogy Ki Jézus, akkor Ő lenne a Legfontosabb számodra, Öröm lenne a Vele töltött idő, és a nem halogatott kötelesség, akkor keresnéd a csendet, jobban ismernéd magadat, s régen átadtad volna már életed trónját Neki. És akkor te kérnéd Őt, hogy adja neked azt az Életet, amelyet csak Tőle lehet kapni, Amely egyedül érdemli meg az Élet elnevezést, Aki tulajdonképpen Ő Maga. A beszélgetésük végére megtudta ez az asszony, hogy Ki Jézus, hogy mi az Isten Ajándéka, és mindenről megfeledkezve Boldog Örömmel futott be a faluba, és hirdette az embereknek, hogy Kivel találkozott. Egy magányos, boldogtalan, kudarcos ember élete meggyógyult, és az Evangélium Boldog hírvivője lett. Olyan ajándékot kapott, amelyet azonnal megosztott másokkal is. Én vajon ismerem az Isten Ajándékát, és hogy Ki Valóban Jézus?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7766 Dátum: 2019 Október 09, 15:41:28 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Október 09

„... legyetek a ti Mennyei Atyátoknak fiai,
Aki felhozza napját mind a gonoszokra,
mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak,
mind a hamisaknak.” (Mát. 5. 45 )

Vannak, akik azt mondják, hogy mindannyian Isten gyermekei vagyunk, hiszen mindannyiunkról Ő visel gondot, Ő vigyáz reánk. A fenti Ige azonban nem azt állítja, hogy Mennyei Atyánk fiai vagyunk, hanem felszólít, hogy azok legyünk. Tehát nem helybenhagyó, megnyugtató kijelentő mód és jelen idő szerepel itt, hanem sürgető felszólító mód: „legyetek!”. Hát valami külön útja – módja annak, hogy Isten gyermekévé legyek? Nem vagyok az születésemtől fogva? Nem! Csupán az Egyszülött Fiú, Jézus Krisztus által szólíthatjuk Istent szerelmes Atyánknak. Ha még nem adtad oda szívedet Jézusnak, nem vagy Isten gyermeke. Csak Isten teremtménye vagy, ahogy a fák, a madarak, az állatok is azok. Ne csaljon meg az, hogy Isten Gondviselését látod az életedben! A konkolyt is hagyta a gazda a búzával együtt növekedni, azonban a konkoly nem a Mennyei Csűrbe kerül, hanem olthatatlan tűz lesz az osztályrésze.

KIRE NÉZEL * Újfundland környékén sok repülő tűnt el örökre. Nem tudtak rá magyarázatot adni. Amikor azután Hünnefeld és társai az Atlanti – óceán felett repültek, észrevették, hogy Újfundland szigete felett mást mutat az iránytű, és mást a csillagok. Ők inkább az ég csillagainak hittek, mint az iránytűnek, és szerencsésen célhoz értek. Így derült ki, hogy a sziget felett megzavarodik az iránytű. Akik az iránytűre támaszkodtak, eltévedtek, s amikor elfogyott az üzemanyaguk, az óceánba zuhantak. Akik a csillagokban bíztak, hazataláltak.

* A Törvény tökéletességet kíván – Mát. 5. 38 – 48”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7767 Dátum: 2019 Október 09, 15:50:52 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„10. 09 Mivel vagyok tele?

„...tele vagyok vigasztalódással, minden
nyomorúságunk ellenére csordultig
vagyok Örömmel." (2Kor. 7. 4 )

Mivel van tele a mi életünk? Gondokkal, feladatokkal, félelmekkel, hirtelen támadt nagy baj esetén kétségbeeséssel, van, aki önmagával van tele, vagy szerelemmel (fülig szerelmes ), van, aki egy másik emberrel, vagy a semmivel - üres az élete. Sokan tapasztalják, hogy ha kitölti is valami őket, mégis marad hiányérzetük, még valami kellene a teljes Boldogsághoz. Amikor pedig megszűnik az addigi tartalom (abba kell hagyni a munkát; meghal, akiért élt az illető... ), összeomlik az életük. Csak az tartotta, s most nincs miért élni. Isten arra teremtett minket, hogy mint üres edények, Ővele legyünk tele. Az Iránta való Szeretet (teljes szívedből) és Tisztelet töltsön be, és így legyünk szerelmesek, szorgalmasak, szenvedők stb.! Aki Ővele van tele, az soha nem veszíti el Élete Tartalmát, s Benne minden más tartalom is a helyére kerül. Ezért hordozza az ilyen ember egészen másként a veszteségeket, próbatételeket. Istenben Szerető Atyja van, Akire mindig számíthat, Akivel Közösségben mindent megkapott, amire szüksége van ebben az Életben és az Örökkévalóságban. Hogy e mellé olykor nehézségek is jönnek, azok őt is meggyötrik, de Isten a Benne bízókat előre felkészíti erre, s ezért már előre kapnak vigasztalást és Erőt is. Nem akkor kapkodnak valami segítség után, amikor bajok érik őket, legfeljebb akkor még erősebben kapaszkodnak Szövetséges Istenükbe, Aki a nehéz időkben még inkább érezteti gyermekeivel Hatalmát és Szeretetét. Ezért nem túlzás, amit itt Pál apostol ír. Abban az időben különösen is sok szenvedésben volt része. De Krisztussal való szoros Közösségén ez nem változtatott. Az elég volt ahhoz, hogy megvigasztalt, reménykedő ember maradjon. Mi ismerjük ezt az Elrejtettséget és Lelki Biztonságot?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7768 Dátum: 2019 Október 10, 09:40:37 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Október 10

„... és a juhok követik, mert ismerik a Hangját.
Idegent pedig nem követnek ...” (Ján. 10. 4b – 5a )

Isten gyermekeit nem arról lehet megismerni, hogy hányszor veszik fel szájukra az Ő Nevét, hányszor idéznek a Szentírásból, hetente hányszor járnak Istentiszteletre vagy összejövetelekre, vagy mennyit adakoznak. Mindez lehet csak ügyes álcázás, kegyes maszk, báránybőr a farkason. Isten gyermekeit arról lehet felismerni, hogy követik Jézust, és mást nem követnek. Követik abban, hogy állandó kapcsolatuk van az Atyával, hogy szolgálnak még a legkisebbnek, legügyefogyottabbnak is, hogy szeretik és áldják rosszakaróikat és ellenségeiket, hogy engedelmesek mindhalálig, hogy csendes, nyugodt lelkükből gyógyulás fakad. Ugyanakkor nem követnek idegent. A számukra már idegenné vált világ hiába igyekszik befolyásolni őket laza erkölcsi felfogásával, anyagias életszemléletével. Hiába igyekszik lekötni őket a szórakozás ezer lehetőségét kínálva. Hiába igyekszik látásukat eltompítani emberi bölcsességgel. Hiába igyekszik törvényesíteni a test alantas indulatait, és még sorolhatnám. Minél jobban, odaadóbban követik Jézust az övéi, annál inkább hasonlóvá válnak Hozzá, annál jobban meg tudják különböztetni az idegen hangot az Övétől, és annál könnyebben fordulnak el attól. Te, hogy állsz ebben a kérdésben? Miben áll a te Jézus – követésed, és miben áll az idegentől való elfordulásod?

GYERMEKI RAGASZKODÁS * A kisgyermek, hiába próbál bárki a legnyájasabban közeledni felé, és ígér nagyszerű ajándékokat, ha nem ismeri az illetőt, határozottan elfordul tőle, és édesanyjához bújik, még ha az haragszik is rá. Kérj ilyen romlatlan gyermeki lelket Istentől!

* Akik nem akarnak visszatérni – Ámos 4. 6 – 11”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7769 Dátum: 2019 Október 10, 09:45:26 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„10. 10 Kihallgatni vagy meghallgatni?

„...azért jöttem a világba, hogy Bizonyságot
tegyek az Igazságról..." (Ján. 18. 37 )

Pilátust nagyon bosszantotta, hogy éppen a nagy ünnep alkalmával vitték hozzá Jézust, és követelték, hogy végeztesse ki. Ingerülten kezdte a kihallgatást: Ki vagy? Mit tettél? - Jézus Szelíden válaszolt: „Én azért jöttem a világba,  hogy Bizonyságot tegyek az Igazságról. Mindenki, aki az Igazságból való, hallgat az Én Szavamra. Az Én Országom nem e világból való..." Jézus arról beszélt, ami Pilátust nagyon érdekelte. Azonnal rá is kérdez: Mi az Igazság? - De mielőtt Jézus felelhetne, feláll, kimegy, és tovább tárgyal Jézus vádlóival. Ez a rövid kérdés nagyon sokat elárul. Amikor elhangzik, a hivatalnokból egy pillanatra előbújik az ember. Ez hiányzik Pilátus életéből, erre vágyik, de nem vallja be magának sem. Ő vallat, és nem vall. Kihallgatja Jézust, de nem akarja meghallgatni. Pedig ezek Kegyelmi Pillanatok egy ember életében: megnyílik a szív Isten Előtt, Isten meg akarná ajándékozni, de az ember mégis elfut, és szegény marad. Nem cserél helyet Jézussal, ragaszkodik ahhoz, hogy ő a bíró, és Jézus a Vádlott. Pedig az Igazság nem ijesztő, éppen az az Örömhír. Mi az Igazság? Az Igazság az, hogy mi Istentől halálos Ítéletet érdemlünk. Az Igazság az, hogy ezt az Ítéletet Jézus Krisztus Magára vállalta és ténylegesen elszenvedte, amikor meghalt a Kereszten. Az Igazság az, hogy aki ezt hiszi, azt Isten Igazzá nyilvánítja, és nem bünteti meg. Mert az Igazság egy személy, úgy hívják: Jézus. Akinek Jézusa van, azé az Igazság. Ezért jött Ő a világba. Ne vallassam Jézust, hanem valljak Neki ma! Ne én kérjem számon, mintha bírája lennék, hanem üljek a vádlottak padjára, engedjem, hogy leleplezzen és Kegyelemmel felmentsen! Aki Őbenne hisz, nem megy az Ítéletre, hanem az Örök Életre (Ján 5. 24 )!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.