Szerző Téma: Napi lelki morzsák  (Megtekintve 492699 alkalommal)

0 Felhasználó és 3 vendég van a témában

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7785 Dátum: 2019 Október 18, 09:38:34 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„10. 18 A csüggedés Gyógyszere

„A tűz után Halk és Szelíd Hang hallatszott...
Mit csinálsz itt, Illés?" (1Kir. 19. 12 - 13 )

Jezábel, az istentelen királyné, terjesztette a bálványimádást, üldözte Isten népét, és irtotta Isten prófétáit. Illés próféta is sokat szenvedett tőle. A Karmel - hegyi Isteni Ítélet bebizonyította, hogy mégis Isten az Úr, Ő él és cselekszik - ellentétben a tehetetlen bálvány szobrokkal. Ez Jezábelt annyira feldühítette, hogy megüzente Illésnek, ő is halál fia. Illés ekkor teljesen elkeseredett. Fizikailag is kimerült már, de most lelkileg is összeomlott, és szeretett volna meghalni. Hogyan gyógyította meg őt Isten? Nem szidta meg, nem háborodott fel, hanem először altatta, aztán enni és inni adott neki, majd beszélgetett vele. Eszméltette: mit csinálsz itt? Illésből áradt a panasz. De mit csinálsz? Aztán kapott néhány feladatot, és észre sem vette, hogy visszatért az életkedve, fizikai ereje, és újra Isten használható eszközévé vált. A legjobbakkal is előfordulhat, hogy kimerülnek és elcsüggednek. Ne szégyellje ezt a hívő ember se! Isten nem háborodik fel emiatt, hanem gyengéd Szeretettel kezelésbe vesz. Ő ismeri a testi szükségeinket is, de legfőbb Gyógyszer mindig az Ő Igéje. Itt így olvassuk: az Ő Halk és Szelíd Szava. Ez segít a helyes önismeretre, valóságlátásra, és önmagunkról és a nehézségekről újra Istenre irányítja a figyelmünket. Felemeli a csüggedt ember tekintetét, s mindjárt messzebb is lát, meglátja Istentől elkészített feladatait. Mi se botránkozzunk meg, ha valaki kimerül vagy kiborul a közelünkben! Isten gyengéd, de Határozott Szeretetével pótoljuk fizikai és lelki szükségeit, és főleg helyén mondott Igével engedjük, hogy erősítse őt Maga Isten! Rá irányítsuk egymás tekintetét, Ő a mi Igazi Gyógyítónk."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7786 Dátum: 2019 Október 19, 08:35:44 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Október 19

„A fáraó így szólt: elbocsátlak titeket, hogy
áldozzatok a ti Uratoknak, Isteneteknek a
pusztában, csak ne menjetek nagyon messze.
Imádkozzatok érettem!” (2Móz. 8. 28 )

A csapások súlya alatt a fáraó engedni kezd. De csak látszólag és részben. A Sátán cselekszik mögötte. Az ördög ma is ugyanígy tesz. Az a legfontosabb neki, hogy ne eresszen ki egészen a kezéből. Mindenáron meg akarja akadályozni, hogy az ember valóban elszakadjon a világtól. Azt egészen jól viseli, ha az ő földjén áldozunk Istennek, ha világi módon vagyunk vallásosak. Akár még a lelki „kirándulásokba” is belemegy egy – egy konferencia vagy evangelizáció erejéig. De a teljes elszakadást, ahogy az Ige mondja, hogy: „menjetek ki közülük, és szakadjatok el tőlük”, azt már nem állhatja, mert akkor megszűnik a hatalma. A vallásoskodó világ ezért nem bírja Isten gyermekeinek a világgal és a világias vallásossággal való döntő szakítást. Ez ellen rögtön felhördül. Pedig e nélkül nincs menekülés a Sátántól. Aki Újjá lett, annak el kell különülnie a világi és a „vallásos” élettől, ha győzelmes Életet akar élni.

ESZTELEN TÚLZÁS * Egy uraság kocsist akart fogadni. Akadt is rögtön két jelentkező. Megkérdezte őket, mennyire mernének közel hajtani a szakadék széléhez. „Elhajtok én egy fél méterrel is mellette” – mondta az egyik. „Elnézést, uram én igyekszem minél távolabb hajtani tőle” – felelte a másik. „Mától fogva a kocsisom vagy” – mondta az uraság a másodiknak. Talán esztelen túlzásnak gondolod, ha Isten gyermekei igyekeznek minél messzebb kerülni e világ szellemétől? Vagy józan megfontoltságnak? Döntsd el magad!

* Szakadjatok ki közülük – 2Móz. 8. 20 – 31”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7787 Dátum: 2019 Október 19, 08:42:12 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„10. 19 Kétféle életvitel

„Mert Szoros az a Kapu, és Keskeny az
az Út, Amely az Életre visz..." (Mát. 7. 14 )

Jézus itt kétféle életútról, életvitelről beszél. Valaki vagy az egyiken, vagy a másikon jár, harmadik lehetőség nincs. Mi a különbség köztük? A bejárat mérete más. A széles útra bármit vihet magával az ember. Érdemeit, bűneit, kíséretét... A Szoros Kapu előtt azonban mindent le kell rakni. Oda csak az ember mehet be. De ott lerakhatja a bűn terhét is. A széles úton bárhogyan lehet közlekedni. Ott nincs Törvény, nincs tekintély, nincsenek tekintettel egymásra az emberek. A Keskeny Úton csak egyenesen lehet lépkedni, leginkább Jézus Krisztus Nyomában. A legjelentősebb különbség az út vége: a széles a kárhozatba visz. És ez nem a megsemmisülés, hanem az Istenhiány miatti Örök szenvedés. Ez azonban nincs kiírva sehol. Ha valaki nem figyel Isten Hívó Szavára, csak az út végén tudja meg, hova érkezett, és akkor már nem lehet segíteni rajta. A Keskeny Út az Életre visz: egyre Teljesebb Közösségbe az Élő Istennel. A széles úton sokan járnak. Olyan sokan, hogy mindnyájan azon indulunk el. Onnan lehet átmenni a Keskeny Útra, ha valaki enged Isten Hívásának. A Keskeny Úton kevesen vannak, néha egyedül is maradhat az ember, mert a többség nem hajlandó lepakolni a bejáratnál, a Szoros Kapunál, ragaszkodnak az emberek ahhoz, amit már megszereztek. Mit kell tenni ahhoz, hogy az egyiken vagy a másikon járjon valaki? Ahhoz, hogy a széles úton haladjon, semmit nem kell tennie. Ott nemcsak a bűnözők járnak, hanem mindenki, aki Isten nélkül marad. A Keskeny Útra azok mehetnek át, akik hallották és komolyan vették az Evangéliumot: „Jöjjetek Énhozzám mindnyájan..." Ezért fűz Jézus a tájékoztatáshoz egy felszólítást is: „Menjetek be a Szoros Kapun!" Ez Örömhír és Parancs egyben: be lehet menni, de a másikat ott kell hagyni."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7788 Dátum: 2019 Október 20, 08:32:04 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Október 20

„De az ÚR megkeményítette a fáraó
szívét, és nem hallgatott rájuk, amint az Úr
megmondta Mózesnek.” (2Móz. 9. 12 )

Ezen a helyen olvassuk először, hogy az Úr keményítette meg a fáraó szívét. Ma is sokan megütköznek azon, miként lehetséges, hogy Isten Maga keményíti meg emberek szívét. Nincs ezen semmi megbotránkozni való. Ha két halált érdemlő ember közül az egyik Kegyelmet kap, a másik nem, ki szólhat ellene? A kegyelmet tetszés szerint adhatják vagy megvonhatják még a földi hatalmasságok is. Érthetetlen csoda, hogy egyáltalán van, aki Kegyelmet talál Istennél, méghozzá olyan áron, amit Maga Isten fizetett meg. De legalább olyan érthetetlen az is, hogy az ember képes megkeményíteni magát az Isteni Kegyelemmel szemben. Csodálkozhatunk – e akkor azon, hogy ennek következtében Maga Isten keményíti meg a dacos szívet? Az ember kezdi, Isten meg bevégzi. Az ember csak azt kapja amit keresett magának. A Kegyelmi Idő egyszer lejár, s akkor már minden hiába. A fáraó engedetlen volt, Isten pedig ráteszi a végső pecsétet a fáraó döntésére, s a maga idejében majd az Ítéletet is végrehajtja.

HALÁLVONAL * A Niagara – vízesésnél egy figyelmeztető tábla jelöli az úgynevezett „halálvonalat”, amin túl már olyan erős a víz sodrása, hogy se evezéssel, se úszással, nem lehet élve kikerülni belőle. Aki ezen a halálvonalon túllép, ha nem is hal meg rögtön, de halál fia. Nincs számára menekvés. A lelki életnek láthatatlan a „halálvonala”. Jaj annak, aki könnyedén veszi, és nem siet menekülni, amíg még lehet!

Amikor már késő – 2Móz. 9. 1 – 12”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7789 Dátum: 2019 Október 20, 08:38:55 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„10. 20 Egyikük visszatért

„Arcra borult Jézus Lábánál, és
hálát adott Neki." (Luk. 17. 16 )

Amikor egyszer Jézus úton volt, tisztes távolból tíz leprás kiáltott neki: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Ő elküldte őket a papokhoz, akkoriban ők igazolhatták, hogy nem fertőző betegek, közösségbe mehetnek. Mire odaértek, mind meggyógyult. Kilenc boldogan sietett haza, egy azonban visszament Jézushoz, és dicsőítette Istent. Izráelben akkor ezen kívül még sok leprás élt. A legtöbben egyedül hordozták a betegség, kiközösítettség és reménytelenség terhét. Ez a tíz messziről kiáltott Jézushoz, s Ő meggyógyította őket. De személyes kapcsolatba csak az került Vele, aki visszament megköszönni. Ma is sok ember hordoz sokféle nyomorúságot. Vannak köztük, akik a bajból Jézushoz kiáltanak, s Tőle remélnek valamilyen segítséget. És sokan kapnak is. De kevesen vannak, akik ezért hálásak, s ezt ki is mondják, visszamennek, megköszönik. Ők már egészen közel kerülnek Jézushoz („arcra borult Jézus Lábánál" ), ők felismerik és elismerik Benne Istent, így dicsőítik Őt. S hozzájuk az Úrnak Személyes Szava is van. Csak ennek az embernek mondta: Kelj fel, Hited megtartott téged! A hála jelentőségéről a Biblia sok fontos Igazságot említ. Hálás az, aki az ajándékról feltekint az Ajándékozóra. Csak a hálás ember ismeri fel, hogy a Krisztussal való Közösség mérhetetlenül több, mint az Ő Ajándékai. Hogy amit kapott, az csak töredéke annak, ami el van készítve neki. Hogy a gyógyulás csak kezdet, ezentúl ezzel a gazdag Úrral együtt élhet. Visszakerül az ilyen ember eredeti helyzetébe: ismeri Istent, tudja Őt dicsőíteni, akár így egyedül is vállalja Őt, mert Ő jelenti neki az Igazi Társaságot. Ne csak a bajban kiálts Jézushoz, hanem légy Vele folyamatos Közösségben! S ne csak Ajándékait igényeld, hanem Őt Magát keresd, szeresd, kövesd! Ez az Igazi Gazdagság."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7790 Dátum: 2019 Október 21, 08:36:37 »
   
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Október 21

„Ezeket mondta Jézus, majd elment, és
elrejtőzött előlük.” Ján. 12. 36b )

Jézus azért rejtőzködött el, hogy ez által egy nagyon komoly dologra figyelmeztesse tanítványait. Arra, hogy vigyázzanak, mert eljön a Kegyelmi Idő vége. Ma még nyitva áll az Út, de egyszer elvétetik Jézus. Ez a mostani elrejtőzködése még nem végleges. Csak egy időre rejtőzködött el, de jöhet idő, amikor valaki elöl végképp elrejti Magát. Eljöhet az idő, amikor majd keresik Őt, de többé nem találják. Most még fel lehet Őt kutatni a rejtekhelyeken. A tanítványok megtalálták Őt, amikor elment a hegyre imádkozni egyedül, megtalálták, amikor emberek tömege vette körül, de eljön az idő, amikor többé nem lehet majd Őt megtalálni. Most még csak egy szempillantásig rejti el Magát, de lehet, hogy akkor majd végképp.

* Gyakran előfordul, hogy felhő takarja el a napot. Van úgy, hogy csak pillanatokig, van úgy, hogy napokig. Ilyenkor azonban tudjuk, hogy nem örökre. Ott él bennünk a bizonyosság, hogy nemsokára ismét kibújik a nap, és elvonul a felhő. Mi történne, ha egyszer úgy rejtőzne el a nap, hogy többé nem jelenne meg az égen? Bizonyára tanácstalanul futkosnának összevissza az emberek. Most még lehet segíteni azon, hogy átmenetileg elrejtőzik előlünk. Lámpát gyújtunk arra az időre. De mi lenne, ha ez az állapot véglegessé válna? Ebben az esetben nem csak a világosság szűnne meg a földön, hanem az élet is. Vigyázzunk, nehogy elrejtőzzön előlünk Jézus. Inkább mi rejtsük el magunkat Jézusban. Akkor minden megoldódik.

* Keressétek az Urat – Ám. 5. 6 – 13 és Ézs 55. 6 – 11”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7791 Dátum: 2019 Október 21, 08:51:35 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„10. 21 Szüntelen hála

„...mindenben Hálát adjatok, mert ez az Isten Akarata
Jézus Krisztus által a ti javatokra." (1Thess. 5. 18 )

Miért írja a Szentírás többször, hogy tartsuk számon Isten Jótetteit, köszönjük meg újra és újra Ajándékait, bővölködjünk a Hálaadásban? S mi a haszna annak, ha egymás iránt sem fukarkodunk a hálával? Nekünk is, másoknak is nagyon hasznos ez, és Isten Dicsőségét is szolgálja. Hogyan? Akitől kaptunk valamit, annak adósa lettünk, tartozunk a hálával. És a szívből jövő köszönet gyakran többet ér, mint bármilyen viszonzás, mert ebben szív érintkezik a szívvel. A Hála biztatás is újabb jótettekre. Valaki értelmi fogyatékos gyermekek közt dolgozik. Kezdetben nyomasztotta, hogy nem tud velük beszélgetni. Ma ezt vallja: semmi pénzért nem mennék el máshova, egész nap hálás tekintetek közt dolgozhatok. A köszönet: energiaközlés. A hálás ember ismeri fel, milyen gazdag. Aki elégedetlen, követelőző, mindig azt látja, amije nincs. A hálás azt, amije van, és egy hálaadó imádság olyan „leltár", amely elégedetté teszi az embert. A Hálaadás a saját Hitünket is megerősíti. Az Isten iránti Hála kifejezése bizonyságtétel is Istenről. Arról vall ezzel a hívő, hogy Isten Gazdag, Hatalmas, Szerető Atya, Aki Megbízható, nyugodtan Rá bízhatják magukat az Ő gyermekei, akik tudják, hogy Tőle kaptak mindent, és ezután is Tőle kérnek és várnak mindent. Ezért véd meg a Hála az aggodalmaskodástól. A hívő ember olykor már előre megköszöni, hogy Isten a jövőben is cselekedni és ajándékozni fog. Szorongás helyett Szent kíváncsisággal várja, hogy ebből az újabb bajból hogyan ad majd szabadulást. S mivel a Hála s a mögötte álló Hit magával Istennel kapcsol össze, ezért az ilyen ember a nyomorúság idején is tudja magasztalni Istent. Belé vetett Bizalma nem rendül meg, ha próbák közt vezet az Útja. Nem a bajokért hálás, hanem azért, hogy minden helyzetben Istennel Közösségben maradhat. Így a nehéz időkben is tudja Őt dicsőíteni, mint Jób (Jób 1. 21 ). A szüntelen Hála egyik édes gyümölcse ez a Dicsőítés."
Jób 1. 21:
„Mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el.
Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úr Neve!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7792 Dátum: 2019 Október 22, 08:48:47 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Október 22

„Hanem keressétek először Isten Országát
és az Ő Igazságát, és ezek mind ráadásul
megadatnak nektek.” (Mát. 6. 33 )

Az ember, a hús és a test szerinti óember mindig magára gondol, önmagát helyezi a középpontban. Saját érdekénél nem lát fontosabbat. Ez pedig az élelem, a meleg otthon, a megfelelő ruházat és hasonlók, biztosításában merül ki. Jézus nem kicsinyli le a megélhetési gondokat, azonban rámutat a helyes sorrendre. Isten gyermeke a földi javakat (élelmet, ruhát stb.) ráadásként kapja Mennyei Atyjától. Ezért nem aggodalmaskodik. Aki tehát hisz az Úr Jézus Krisztusban, s a Bárány Vére által átment a halálból az Életre, az boldogan keresi az Isten Országát, tudva, hogy a „többi” mind megadatik neki. „Mert az Isten Országa nem evés, nem ivás, hanem Igazság, Békesség és Szentlélek által való Öröm.” Hiszel az Úr Jézusban? Tudod, hogy meghalt éretted? Tudod, hogy bűneid meg vannak bocsátva? Hiszed, hogy majd az utolsó napon tégedet is feltámaszt az Örök Üdvösségre? Ha ezeket hiszed, akkor nem kell földi gondjaid miatt aggódnod. Mennyei Atyád jól tudja, mire van szükséged.

NAPLÓ ISTEN GONDOSKODÁSÁRÓL * Néhány éve elkezdtem naplót vezetni arról, hogyan gondoskodik Isten családunk mindennemű szükségéről a hétköznapokban. Az Úr gondoskodó Kezének nyomáról, anyagi, lelki, szellemi jellegű csodás segítségről szól ez a napló családunk mindennapjaiban. Hányszor érkezett anyagi segítség a kellő időben. Hányszor született bölcs megoldás reménytelennek látszó helyzetekben. Hányszor őrzött meg Kegyelmesen különböző veszedelmektől. Bárcsak ezek láttán még igazabban tudnám keresni Isten Országát és az Ő Igazságát!

* Az elsődleges dolgokat az első helyre – Mát. 6. 25 – 33”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7793 Dátum: 2019 Október 22, 08:53:24 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„10. 22 Imádság - minden helyzetben

„Én pedig imádkoztam a Menny Istenéhez, majd
ezt mondtam a királynak..." (Neh. 2. 4 - 5 )

Illik - e imádság egy felelős államférfi szájába? Lehet - e a közügyeket imádsággal jó irányba befolyásolni? Kaphat - e védelmet, akár látványos előrehaladást is egy közösség vagy egy nép csak azért, mert hívő tagjai a munkájuk közben is állandó kapcsolatban vannak az Élő Istennel? A Biblia határozott válasza: Igen. S erre nagyon jó példa a Kr. e. 5. században élt Nehémiás. Számára az imádkozás nem alkalmi időtöltés volt, hanem életstílus. Akármit csinált, közben Eleven Kapcsolatban maradt Istennel. Társadalmi felelősségének, népe iránti szenvedélyes szeretetének, a mások nyomorúsága iránti roppant érzékenységének forrása ebben a Lelki Közösségben volt. Innen táplálkozott erkölcsi tartása, kitartása, leleményessége, határozottsága és szelídsége, ami egy kritikus történelmi helyzetben sorsdöntően jó irányba vitte népe történetét. Imádkozott, amikor magas pozícióban volt, imádkozott, amikor rossz híreket hallott népe helyzetéről, és Istent kérdezte, mi az ő feladata. Imádkozott a belső és külső ellenségek ármánykodása idején, és ez kihatott az egész közösségre. Így épült fel Jeruzsálem hetven évvel korábban lerombolt fala két hónap alatt - állandó nehézségek közepette is. A Hittel imádkozó hívők szerepe népünk történetének alakulásában sokkal nagyobb, mint gondoljuk. Ezért a felelősségük is nagy, s ha nem élnek ezzel a lehetőséggel, bűnt követnek el. Nem azt jelenti ez, hogy a történelem Urát bármire rábeszélhetnék, hanem azt, hogy Isten sok jót tartogat az Őt nem tisztelő embereknek is. De kellenek, akik ismerik Őt, és tartják a kezüket, hogy átvehessék és továbbadhassák ezeket az ajándékokat. Engem használhat - e Isten erre?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7794 Dátum: 2019 Október 23, 13:10:53 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Október 23

„Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja
Nekem: »Uram, Uram!«, hanem csak az, aki cselekszi az Én
Mennyei Atyám Akaratát.” (Mát. 7. 21 )

Aki megismerte bűneit, meglátta saját elveszett állapotát, és a Golgotai Kereszt alá menekült bűnterhével, hogy ott bocsánatot nyerjen, az új feladatot kap. Krisztus követése cselekedetek sorozatát jelenti, ahogy az Ige is mondja: „Mert nem beszédben áll az Isten Országa, hanem Erőben.” Sokan kegyes, úgynevezett „kánaáni” nyelven beszélnek, és be is érik ennyivel. Segítségül hívják Jézust, ha bajban vannak, a nap kezdetén, az étkezésnél, lefekvésnél, felkelésnél. Jézus azonban azt mondja erre: „Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: »Uram, Uram!«” Jézus Élő Hitet kíván, Amely cselekedetekben nyilvánul meg, nemcsak szavakban. Áldásai helyett Őt Magát akard bírni! Ahelyett, hogy segítségét igényeled földi terveidhez, világi javak megszerzéséhez, cselekedd az Ő Akaratát. Az Ő elsődleges Akarata, hogy higgy Benne. Add át magad Neki bűneiddel együtt, hogy megmosson, Újonnan szüljön, és Szentlelkét adhassa neked. Kérd, hogy vezessen az Ő Útjain, és járj az Általa elkészített cselekedetekben.

NÁLA NÉLKÜL SEMMIT * A villanykörte csak úgy tudja alkotója akaratát cselekedni, ha kapcsolatban van az áramkörrel. Az ördög azzal áltat, és mi magunk is azzal csapjuk be magunkat, hogy elhisszük, hogy önállóan is tudunk világítani. Holott a hívő, megtisztított lélek is csak sötét, hideg villanykörte. Minden a kapcsolaton múlik. „Maradjatok Énbennem, és Én is tibennetek – figyelmeztet Jézus –, mert Nélkülem semmit sem cselekedhettek.”

* A bölcs ember és a bolond ember – Mát. 7. 21 – 29”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7795 Dátum: 2019 Október 23, 13:20:19 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„10. 23 Légy résen!

„Gondolta, hogy kipusztítja őket; de
Mózes... Elébe állott a résre, hogy
elfordítsa Haragját..." (Zsolt. 106. 23 )

Sokan úgy kezdtünk imádkozni, hogy édesanyánk vagy nagymamánk megtanított egy kedves esti gyermekimádságot. Később meg tudtuk jegyezni már a Miatyánkot is. Aztán egyszer csak saját szavaival próbálkozik az ember, főleg ha Isten segítségét kéri valamihez. Fordulatot az jelent, ha Újjászületik valaki, és tud a „Lélek által" imádkozni, természetes lesz neki, hogy szüntelen imádkozik. Öröm neki, hogy Mennyei Atyjával mindent megbeszélhet, és Őt dicsőítheti. Van azonban olyan imádság is, amikor Isten gyermeke tusakodik, küzd valamiért vagy valakikért, amikor az imádságot mint fegyvert forgatja. Mózes többször is kénytelen volt így imádkozni. A nép újra és újra bálványokat imádott az Élő Isten helyett vagy mellett, s ezzel Isten Ítéletét hívták ki maguk ellen. Ezekben a nehéz helyzetekben Mózes gyakran odavetette magát Isten Elé, és életre - halálra könyörgött az Ő Kegyelméért. Mert Isten népének védelmet az Úrral való Szövetség ad. Azon belül biztonságban van. Ha azonban elfordul Istentől, rés támad a Szövetség falán, s azon bejön Isten Ítélete. Ezt a képet használja több esetben a Biblia: az imádság az a „malter", amivel ezeket a repedéseket be lehet tömni. Mózes ilyenkor Isten Irgalmas voltára hivatkozik, megvallja a nép bűnét, emlegeti Isten Ígéreteit, amelyek meghiúsulnának, ha Igazságosan megítéli az embereket. Isten Dicsősége és a vétkes nép jövője van szeme előtt. Isten komolyan veszi az ilyen elszánt imádságokat. Sőt keres olyan hívőket, akik adott esetben így tudnak harcolni népükért. „Kerestem köztük valakit, aki... odaállana a résre... az országért..." (Ez 22. 30 ) Népünk jövőjére, szabadságára gondolva ne felejtsük el ezt a sajátos fegyvert se, amelyet a hívők eredményesen forgathatnak!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7796 Dátum: 2019 Október 24, 11:13:39 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Október 24

„De mondom nektek, hogy sokan jönnek napkeletről
és napnyugatról, és letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal
és Jákobbal a Mennyek Országában ...” (Mát. 8. 11 )

A kapernaumi százados hitt az Úr Jézus Krisztusban, jóllehet nem tartozott Izráel népéhez. Pogánynak született ugyan, de ő is letelepedett a Mennyek Országában, a hívek seregében. Vajon te, aki részese vagy az Ígéreteknek, be fogsz – e jutni az üdvözültek seregébe? Ott leszel – e Ábrahám népével, a hívő Izráellel a Mennyben? Milyen megdöbbentő lenne az Üdvösség helyet a kárhozatban felébredni! A kapernaumi százados hitt. Nagy, erős Hite volt. Hitt abban, hogy Jézusnak csak egy Szavába kerül, és meggyógyul a szolgája. Hitt az Úr Hatalmában, Istenfiúi voltában. Ugyanakkor alázatos is volt. „Nem vagyok méltó – mondta –, hogy a házamba jöjj.” Te mire építed a Jézusba vetett Hitedet? Mi a te Üdvösséged alapja? Mi biztosítja az Üdvösséget számodra? A saját „jóságod”? A cselekedeteid? Attól bizony elkárhozol. Az, hogy jó egyháztag, rendes templomba járó vagy? „Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: »Uram, Uram!«” – figyelmeztet Jézus. Vigyázz, a pogányok meg fognak előzni! Egyedül Jézusba vesd a bizalmadat, Őbenne higgy! Az Ő Keresztje elég bűneid bocsánatára. Bízz az Ő Hatalmában, és alázd meg magad Szentsége és Szeretete Előtt.

MEG FOGNAK ELŐZNI * Gyakran előfordul, hogy amíg én magam azon vívódom, hogyan és mit szóljak a bizonyságtételemben olyan helyen, ahol még nem szólt az Ige, kiderül, hogy mások már megelőztek a cselekvésben. Olyanok is felülmúlnak a buzgóságban, akik pár éve még távolról sem ismerték Krisztust, és ma már Jézus lelkes hívei, követői.

* Az Igazi Hit nem következmény nélküli – Mát. 8. 1 – 13”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7797 Dátum: 2019 Október 24, 12:21:27 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„10. 24 Dávid, a vezetett ember

„Dávid újra megkérdezte az Istent, és az Isten
azt felelte neki... Dávid úgy tett, ahogyan az Isten
meg parancsolta neki..." (1Krón. 14. 13 - 17 )

Dávid királynak nagyon sokat kellett hadakoznia, különösen a filiszteusok támadták gyakran az országot. Ő tapasztalt katona volt, mégis minden ütközet előtt megkérdezte Istent, hogy mit tegyen. Mindig úgy cselekedett, ahogyan Isten Tanácsolta, és sok győzelmet aratott, olykor nagy túlerővel szemben is. Hogyan történt vele az, hogy megértette Isten Vezetését, és Aszerint járt el? Kit vezet Isten, és ki értheti meg a Vezetést? Az érti Isten Vezetését, aki kérdezi Őt. Sokan vágynak arra, hogy kapjanak tanácsot, de kevesen jutnak el oda, hogy meg is kérdezzék. Ehhez tudniillik már Hit kell. Az a reménység, hogy Isten válaszolni fog, s ők azt meg is érthetik. Sokszor éppen a hitetlenség az akadálya annak, hogy ez megtörténjék, mert eleve kételkedik sok ember abban, hogy Isten felel. Mert hogyan fogja megmondani, és hogyan értem majd meg? Ezt bízzuk Őrá! A „Hogyan" az Ő Titka. Az én feladatom, hogy higgyem: Őt érdemes megkérdezni, és megérthetem Válaszát. Hit nélkül ez nem működik. És vevőkészülék nélkül sem, mert Isten Lelke nélkül senki sem értheti meg Isten Gondolatait (1Kor. 2 ). Az Újjászületett ember képes azt érteni is, cselekedni is. Csak az érti Isten Vezetését, aki nemcsak kivételes alkalmakkor igényli, hanem mindig. Hétköznapi helyzetekben is, sorsdöntő kérdésekben is. Eközben fejlődik ki a hívő ehhez szükséges lelki érzékszerve is. És az érti Isten Vezetését, aki látatlanban kész annak engedelmeskedni. Aki csak úgy tekint Istenre, mint egyik tanácsadójára a sok közül, akit meghallgat, de majd eldönti, hogy hallgat - e Rá, nem fogja megérteni Őt. Dávid újra és újra alázatosan kérdezte, és teljes bizalommal engedelmeskedett, így tapasztalta meg, hogy Isten valóban Vezette őt. Éljünk ezzel a nagy Lehetőséggel, s kérjük el ennek a feltételeit is az Úrtól!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7798 Dátum: 2019 Október 25, 08:40:02 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Október 25

„De Jézus azt mondta: Kövess Engem,
és hagyd a halottakra, hogy eltemessék
a halottaikat!” (Mát. 8. 22 )

Ha az ember megalázkodik az Úr Előtt, és belátja saját kárhozatos, bűnös voltát, a szíve elkezd epekedni a bűnbocsánat után. Ha pedig a Golgota alatt megtapasztalta Jézus Vérének bűnbocsátó Erejét, a bocsánatnyerés édességét, szíve el kezd vágyni a Menny után. Oda, ahol nem csak egy – két magasztos pillanatot vagy röpke órát tölthet Szerető Ura jelenlétében, hanem Örökre Vele lehet, Nála maradhat. Jézus az Őt magukhoz ölelő, Szerelme által foglyul ejtett szíveket az Ő Örök, ma még láthatatlan Egyházába építi be. Ezeknek mondja: „Kövess Engem!” Hagyd hát ott, kedves testvérem a halottakat. Jézus Szíve éretted ég. Életet adó hívó Szava hozzád is szól. Gyengéd, feléd hajló Szeretete most is szólongat ezen az Igén keresztül. Hagyd a világot! Hagyd, mert a halál felé siet, és ott is marad. Te kövesd Őt, Aki az Életet kínálja neked. Hagyd a bűn foglyait, a Sátán által rabszíjon tartott, Hit nélkül élő, bűnbánat nélkül a kárhozat felé rohanó embervilágot! Kövesd Jézust, nehogy egyszer téged is a „halottak” temessenek el mint saját halottukat.

JÉZUS HÍV * Egy vidéki leány a helyi lapban olvasta a népfőiskola felhívását. Úgy érezte, az Úr hívja őt a sorokon keresztül. Az Úr Hívását követve 300 kilométernyi utat tett meg azért, hogy Jézusé lehessen. Utólag visszaigazolódott, mennyire jól tette, hogy a „halottak” helyett Krisztust követte. Jézusnál Igazi, soha addig nem tapasztalt Boldogságra talált.

* Azért kaptad az Életet, hogy Neki szolgálj – Mát. 8. 14 – 22”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7799 Dátum: 2019 Október 25, 09:25:06 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„10. 25 Emberek, Isten kezében

„Áldott az Úr ..., hogy elém küldött
most téged ... megakadályoztál ma a
vérontásban ..." (1Sám. 25. 32 - 33 )

Különös, ahogyan Isten Szervezi a dolgokat. Ahogyan Irányít embereket, időzíti az eseményeket, felhasznál bárkit tudta nélkül is az Ő Jó céljainak megvalósítására. Dávid, amikor még Saul elől bujdosott, sok jót tett egy Nábál nevű gazda pásztoraival. Ennek fejében várt volna tőle egy kis támogatást. Nábál azonban fukar és ostoba ember volt, elkergette Dávid követeit. Dávidban felforrt a méreg, és bosszút akart állni a kegyetlen emberen. Megmondta ezt egy szolgafiú Nábál feleségének. Abigail azonnal felismerte a fenyegető veszélyt, Dávid csapata elé ment, lecsillapította haragját, emlékeztette őt Isten Ígéreteire, hogy király lesz, és óvta attól, hogy vétkezzen és indulatból vért ontson. „Véletlenek" sorának tűnik ez a történet, amiben azonban egyértelműen látszik Isten Bölcsessége, rendező Hatalma, választottai iránti Szeretete, Igéjének emberformáló Ereje. Véletlenül volt fültanúja a jelenetnek a szolga, véletlenül gondolta, hogy megmondja gazdaasszonyának, teljesen szokatlan, hogy Abigail nő létére azonnal cselekszik, éppen azon az ösvényen megy le az ajándékkal, amelyen Dávid és emberei csörtetnek felfelé, prófétai bátorsággal inti a leendő királyt, az meglepő alázattal úgy fogadja ezt, mint Isten szavát - és elmarad a vérontás, lecsillapodnak a kedélyek. Nyilvánvaló, hogy semmi nem történt véletlenül, Isten Kegyelemmel és Hatalommal irányít mindenkit, és vezeti népe történelmét is a Jó irányba. Ismerjük-e mi Istennek ezt a Tulajdonságát, és így Bízunk - e benne? Vegyük észre az események mögött is Őt, és engedjük, kérjük, hogy Irányítson minket és népünk történetét is!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.