Szerző Téma: Napi lelki morzsák  (Megtekintve 467232 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7860 Dátum: 2019 November 25, 10:49:51 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„November 25

„Mert az Én Igám gyönyörűséges, és
az Én Terhem könnyű.” (Mát. 11. 30 )

Jézussal járni bizony azt jelenti, hogy Igát kell a nyakunkba venni, és terhet kell viselni. Sokszor felébred az ember szívében a vágy, hogy külön utakon járjon, ne azon az ösvényen haladjon, amerre az Úr vezeti, vagy legalábbis jobbra is, balra is utánanyúljon az Út két oldalán kínálkozó ígéretes falatoknak, akár csak a szekér elé fogott állat. Az Úr gyermekei ilyenkor kényelmetlennek érzik a nyakukra nehezedő kemény Igát. Ha olyankor jól is esne levetni és másfele elindulni, az Úrnak átadott szív tudja, hogy szüksége van erre az életét korlátozó kemény Járomra. Az Úr Igája ugyanakkor gyönyörűséges is. Először is az a gyönyörűséges Benne, hogy Jézus tette ránk. Másodszor érezzük Áldásos, nevelő voltát az életünkben. Harmadszor pedig tudjuk, hogy akinek a nyakában iga van, annak gazdája van. Arról gondoskodnak, azt ápolják, gondot viselnek rá. A mi Igánk, Jézustól van. Ő a mi Gazdánk. A mi gondunk, az Ő gondja, bajunk az Ő baja, fájdalmunk az Ő fájdalma. Ő vezet minket füves legelőkre, bővizű forrásokra. Az Iga viselése alázatra int. Azt mutatja, hogy nem a magamé vagyok, hanem Azé, Aki az Igát a nyakamba tette. Nincs önálló akaratom, gondolatom, nincsenek érdemeim. Senki és semmi vagyok. Ez is gyönyörűséges, ha az aki „leigázott”, nem más mint Jézus!

TELJES LEGYŐZETÉS * A régi rómaiaknál az iga a teljes győzelmet, a leigázottak birtokbavételét jelentette. Ha egy államot legyőztek vagy egy várat bevettek, a legyőzött fegyverforgató férfiakat egy nagy közös iga alá hajtották, s úgy vitték el őket fegyver nélkül, meggörnyedve. Ez annyit jelentett: legyőztünk benneteket, többé már nem a magatokéi vagytok, hanem testestől – lelkestől a mieink.

* Tanuld meg! – Mát. 11. 25 – 30”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7861 Dátum: 2019 November 25, 10:54:16 »
„Cseri Kálmán
A kegyelem Harmatja"

„11. 25 Egy névtelen koldus

„Azután Jerikóba érkeztek. ... ott
ült és koldult az út mellett Timeus fia,
a vak Bartimeus." (Márk Ev. 10. 46 )

Bartimeus története az Úr Jézus szívébe enged bepillantást. Ki volt ő? A leírás első mondata egy rövid életrajz. A neve? Kiderül, hogy nincs is saját neve, csak az apja után hívják így: a Timeus fia (bar = fia ). Egy névtelen senki. Lakhelye Jerikó, foglalkozása koldus, munkahelye az út széle. Ide botorkál ki vagy vezetik ki mindennap, s ha annyi adomány összejön, amiből ehet valamit, legyen boldog! Az úton jönnek-mennek az emberek, elkap egy - egy mondatfoszlányt, abból próbál tájékozódni. Néhány méternyi hallótávolság - ide zsugorodott az élete. Pedig csak egyetlen érzékszervét veszítette el. A haszonelvű világ ezt mondja: értéktelen ember, semmit nem tud termelni, csak terhére van másoknak. Jerikóban pezseg az élet, kortársai építik a maguk világát, ő pedig csak tengődik egyik napról a másikra, minden távlat nélkül. Az egész emberiség képe ez. Mi is csak egy „érzékszervünket" veszítettük el, az Istennel összekötő Hitünket, és mennyire összezsugorodott a világunk! A valóság csak Hittel érzékelhető részét nem ismerjük, s emiatt sok téves következtetésre jutunk. És nem látjuk sokszor önmagunkat sem helyesen, nem találjuk a helyünket, a feladatunkat, nem vagyunk tekintettel egymásra, nem látjuk a bűneinket és azok megoldását, nem érzékeljük Isten Valóságát. Bartimeus azonban Egyvalakinek nagyon fontos: Jézus ismeri őt és számon tartja. És a Keresztre vezető utolsó Útján megáll mellette, és meggyógyítja. Ma pedig nekem üzeni: „Én nem feledkezem meg rólad" (Ézs. 49. 15 ). És bátorít: „végy Tőlem szemgyógyító írt, hogy láss" (Jel. 3.18c )."

Ézs. 49.15: „Hát elfeledkezhet - e az anya gyermekéről,
hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha ő el is feledkezne,
Én nem feledkezem el rólad!"

Jel. 3.18: „Azt tanácsolom neked, hogy végy Tőlem
Tűzben megpróbált Aranyat, hogy gazdaggá légy,
és Fehér Ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne
látszódjék ki szégyenteljes mezítelenséged, és
Szemgyógyító Írral kend be a szemedet, hogy láss."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7862 Dátum: 2019 November 26, 07:36:39 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„November 26

„A megrepedt nádat nem töri el, és a
pislogó mécsest nem oltja ki, míg az
Ítéletet Diadalra nem viszi.” (Mát. 12. 20 )

A megrepedt nád és a pislogó gyertya, ha nincs is még a teljes elmúlás állapotában, már nem sokat ér: ha a nád megreped, előbb – utóbb elszárad; ha a gyertya pislogni kezd, hamarosan elalszik. Mindkettő a halál előtti állapotot jelzi. Jézus az ilyen teljesen haszontalan embereknek is hajlandó Kegyelmet adni. Legyen ez életed nagy vigasztalása. Ha olyan értéktelennek látod az életedet, mint az elszáradt kóró, amelyet más csak eltörne és félrehajítana, sőt te magad is leginkább erre érzel hajlandóságot, tudd meg, hogy Jézusnak így is nagyon drága vagy. Ő hajlandó téged őrizgetni, gyógyítgatni, szeretni. Száradt haldokló életedet hajlandó megújítani. Drága Vérével, Amelyet a Golgotai Kereszten ontott éretted, és Amelynek csodálatos Ereje van, kész Új Életet adni halott tagjaidban. Ha a Golgotán folyt Vérének egy Cseppje is ráhull halott életedre, az újra megelevenedik, virágzóvá válik. Jézus Vére csodálatos Folyó, Amelytől a megrepedt nád üdévé, hajlékonnyá, rugalmassá, újból használhatóvá válik, ha Belőle táplálkozik. Jézus Vére csodálatos Olaj, Amelytől a pislogó gyertyabél lángoló, ragyogó fényű szövétnekké válik, ha Vele átitatódik. Íme, a nagy lehetőség: Jézus Új Életet kínál neked!

NEM OLTJA KI * A legenda szerint Júdea egyik városában egy döglött kutya hevert az utcán. A köré csoportosuló emberek közül ki ilyen, ki olyan becsmérlő megjegyzést tett a kimúlt állatra: „Milyen condrás!” „Milyen mocskos!” „Milyen undorító!” Egy fehér ruhás alak is megszólalt: „Milyen gyönyörű fehér fogai vannak!” Jézus a pislogó gyertyabelet is figyelemre méltónak találja.

* A szombat megkötözöttjei – Mát. 12. 9 – 21”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7863 Dátum: 2019 November 26, 07:45:16 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„11. 26 Kiálts, mert van Kihez!

„Amikor meghallotta, hogy a Názáreti
Jézus az, így kiáltott fel: „Dávid Fia, Jézus,
könyörülj rajtam!" (Márk Ev. 10. 47 )"

Honnan ismerte Bartimeus Jézust? Minden bizonnyal sok mindent hallott Róla az úton a járókelőktől. Tele volt akkor az a kis ország Jézus Tanításával és Csodatetteivel. Talán még azt is hallotta, hogy a vakon születettnek is megadta Jézus a látását. Ez a jó hír Hitet ébresztett benne, s várni kezdte, hátha egyszer ott megy el Jézus. A Hit valóban hallásból születik. Ezért fontos, hogy hallgassuk Isten Igéjét. Két tényt kellett komolyan vennie ahhoz, hogy Hittel tudjon kiáltani: azt, hogy ő vak, és nem tud magán segíteni, és azt, hogy Jézus Valóban Az, Akinek mondta Magát, Dávid Fia, a megígért Messiás, Isten Teljhatalmú Küldöttje. Amíg valakinek nincs betegségtudata, nem lehet rajta segíteni. S amíg valaki nincs meggyőződve arról, hogy Jézus Krisztus tud segíteni rajta, nem tud Hozzá Hittel kiáltani. Ez a kiáltás, ez az életre-halálra hangzó imádság hiányzik sok szenvedő emberből. Isten panaszolja ezt a hitetlen népről: „Ahelyett, hogy szívből kiáltanának Hozzám, csak jajgatnak fekvőhelyükön, keseregnek a gabona és a must hiánya miatt" (Hós. 7. 14 ). Bartimeus tudta: segítségre szorul, és Jézustól várt Segítséget. A Bibliában háromszor is meg van írva: mindenki megmenekül, aki Segítségül hívja az Úr Nevét (Jóel 3. 5; ApCsel. 2. 21; Róm. 10. 13 ). Lelki vakságunkon, egész elrontott, Istentől elszakadt életünkön egyedül Jézus Krisztus tud segíteni. Ne csak elmélkedjünk ezen, hanem ténylegesen kiáltsunk Hozzá, tudva, hogy:

Csak Jézus az, Aki segíthet,
Üdvöt nem ad más, csakis Ő.
Itt áll, és türelmes, vár még.
Mit késel ? Nincs már sok idő!
Ó, bízd magad e Kegyelemre,
Mely gazdagon árad feléd,
Váltságát tedd a magadévá,
Hidd, az számodra is Elég!"
(F. J. Crosby)
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7864 Dátum: 2019 November 27, 10:00:50 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„November 27

„Íme, Én odaállok eléd a sziklára a Hóreben.
Sújts a sziklára, és víz jön ki belőle, hogy
ihasson a nép. Mózes úgy cselekedett Izráel
véneinek szeme láttára.” (2Móz. 17. 6 )

„Vajon köztünk van – e az Úr, vagy nincs?” – kérdezte Izráel népe, amikor nem volt vize. Hajlamosak vagyunk az Úr Jelenlétét kézzelfogható, élvezhető dolgok meglétében keresni és látni. Ha már testi jólétünkben hiányt szenvedünk, megszólal bennünk a kérdés: „Velünk van – e az Úr?” Amikor Isten fürjeket és mannát adott, akkor Izráel népe elhitte, hogy az Úr vezette a pusztai úton. Amikor azonban elfogyott az ivóvize, feltámadt a kételkedés. A Sátán mindig így próbál újra meg újra kétségbe ejteni és eltántorítani attól a Kegyelemtől, Amely ígérete és Lényege szerint szüntelen velünk van. „Íme, én odaállok eléd a sziklára” – mondta Isten Mózesnek. Ott akkor a Hórebre, most a Golgotára. „Sújts a sziklára”, és megtapasztalod, hogy közötted és veled van az Úr. Az ember nem volt rest, Rá is sújtott, átszegezte a „Kősziklát”, és így lett Örökre vele Isten Szeretete. Kérdés – e még számodra, hogy veled van – e az Úr? Nézd, az Úr válaszolt: Te bűneiddel rásújtottál a Sziklára, az Úr Szíve pedig meghasadt, és Élő Víz áradt és árad ki Belőle. Íme a bizonyosság: velünk az Úr, Immánuel. Aki pedig hisz Benne, az maga is kőszikla, és „Élő Víz Folyamai áradnak annak belsejéből”.

MEGNYÍLT SEBEK * Egy kisgyermek súlyos betegségben szenvedett, már halálán volt. Az orvos abban látott még némi reményt az életben maradásra, ha a szülők véréből átömlesztenének a beteg kis testben. Ehhez meg kellett nyitni a szülők erét meg a gyermekét is. A két megnyílt seben átáramló vér mentette meg a gyermek életét.

A megsújtott Kőszikla – 2Móz. 17. 6”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7865 Dátum: 2019 November 27, 10:08:21 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„11. 27 Akadályok a Hit Útján

„Többen is rászóltak, hogy hallgasson, ő azonban annál
inkább kiáltozott... ledobta felsőruháját, felugrott, és
odament Jézushoz." (Márk Ev. 10. 48 - 50 )

Bartimeus tudta, hogy ez soha vissza nem térő alkalom, neki Jézushoz kell most jutnia. Ez tette olyan eltökéltté, hogy minden akadályt legyőzve találkozott Vele. Mert akadályok mindig vannak a Hit Útján. Az ördög azt akarja, hogy lehetőleg el se induljunk Jézushoz, de ha már valaki elindult, útközben álljon meg, ne találkozzék a Szabadítóval. Az első akadály az volt, hogy Jézus nem válaszolt azonnal a kiáltására. Vajon hallotta? Szóba áll Ő egy ilyen senkivel? Érdemes tovább imádkozni? - Aztán az emberek rászólnak, le akarják beszélni arról, hogy Jézushoz jusson. Veszélyes is volt már akkor Jézust Messiásnak nevezni, a hatósággal gyűlik meg a baja annak, aki ezt teszi. Sokan elakadnak ott, hogy vannak Jézus körül szeretetlen, hitetlen, képmutató emberek is. Ne feledjük: ez semmit nem változtat azon, hogy Jézusra van Szükségünk, s Ő kész és tud segíteni. Aztán jön a biztató üzenet: hívjátok Ide! Most higgyen azoknak, akik az előbb még letámadták? Csakugyan Jézus üzeni ezt neki? Induljon vagy várjon még? Vagy ha ez annyira nehéz, hagyja abba? - Nem! Bartimeus nem találgat feleslegesen, ledobja hosszú felsőruháját, és ahogyan egy vak arra képes, odasiet Jézushoz. Legyen példa számunkra ez a magatartás! Ő meg akart gyógyulni, s ezért mindenképpen találkozni akart Jézussal. Még nem ismerte Őt, csak hallott Róla, de azt komolyan vette. Mondhatott bárki amit akart, megnehezíthette a dolgát sok minden, az ő egész tehetetlen, kiszolgáltatott helyzete is, de ő minden akadályt félretett, a ruhát is ledobta magáról, csak Jézussal találkozhasson. Kész vagyok - e én is minden akadályon át, minden visszatartó bűnt ledobva (megvallva) közvetlenül Jézushoz menni? Ott vár a teljes Lelki Gyógyulás."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7866 Dátum: 2019 November 28, 14:26:11 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„November 28

„És az történt, hogy amikor Mózes felemelte
a kezét, Izráel győzött, mikor pedig leeresztette
a kezét, Amálek győzött.” (2Móz. 17. 11 )

Az éhség és a szomjúság után következett egy harmadik próba: a háború. Harc az amálekiekkel. Eddig az Úr mindig megbizonyította, hogy szüntelen őrködött népe felett, annak minden zúgolódása ellenére. Isten ezúttal is elkészítette a győzelmet Amálek felett. Mózesnek azt a pálcát, amellyel korábban a Sziklára sújtott, fel kellett tartania a győzelem jeléül. Az Úr felemelt pálcája vitte előre a győzelmet. Ha lankadott Mózes keze, és lehanyatlott a pálca, Amálek győzött. Ha Mózes a magasba emelte a pálcát, akkor Izráelnél volt a győzelem. A felemelt pálca ítélet volt Amálekre nézve, és Kegyelem Izráelre nézve. Isten számunkra is Jézus felemelt, Keresztre szegezett Kezével vívta ki a végső, állandó Győzelmet abban a harcban, amit a test ellen vívunk. Mózes keze el – elfáradt, Krisztus Kezét megbocsátó Szeretete és Újjáteremtő Hatalma tartotta a magasban. Felemelt Keze a hitetlen számára az Ítélet, a hívő számára a Kegyelem pálcáját tartja. A bűnös előtt Krisztus mindig úgy jelenik meg, mint felemelt Kezű, Keresztre szegezett Megváltó. A Győzelem adott, csak arra kell vigyáznunk, hogy le ne vegyük tekintetünket a felemelt Győzelmi Jelről.

HOL VAN AZ ERŐ? * Az egyiptomi hadjárat során Gordon angol tábornok társai felfigyeltek a tábornok különös viselkedésére. Olykor a golyózáporban is nyugodtan sétált, ágyútűz elé állva bátran osztogatta parancsait. Máskor a legkisebb veszély elől is sietve fedezékbe menekült. Amikor kétféle magatartásának az okát tudakolták, azt válaszolta: „A bátorságom mindig annak a függvényében nő vagy csökken, hogy éppen milyen viszonyba vagyok Istennel.”

* Felemelt kéz – 2Móz. 17. 8 – 16”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7867 Dátum: 2019 November 28, 14:30:43 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„11. 28 Mit kérsz Jézustól?

„Jézus megkérdezte tőle: „Mit kívánsz, mit
tegyek veled?" A vak ezt mondta: „Mester,
hogy újra lássak!" (Márk Ev. 10. 51)"

Bartimeus ott áll Jézus Előtt, és egyelőre nem történik semmi. Azaz mégis: Jézus beszélgetni kezd vele. És ez igen jelentős dolog volt. Egy ilyen emberrel, aki ennyire a társadalom peremére került, egy országos hírű rabbi külön beszélget. Jézus nem tett különbséget ember és ember között. Jézus kérdése nyilván vizsgáztatja Bartimeus Hitét: kinek tartja Őt Valóban, mire tartja képesnek? De ennél fontosabb, hogy ezzel a kérdéssel kinyitja előtte Isten Gazdagságának az Ajtaját: bármit kívánhat. És kitűnik ebből a kérdésből az is, hogy itt Jézusnak kell tennie valamit. Bartimeus semmit sem tehet magáért - mint ahogyan mi sem tehetünk semmit az Üdvösségünkért. De nem is kell erőlködni. Hiszen nem Bartimeus kereste fel Jézust, Ő jött oda, ahol a vak koldult. Nem Bartimeus találta ki, hogy Jézushoz kellene fordulnia, ő csak hallott a Megváltó Tetteiről, és eközben született Hit a szívében. És az említett akadályokon sem magától lépett át, Isten Szeretete vonzotta őt. És most mit kíván Jézustól? Kérhetne egy kicsit több adományt, mint amennyit az emberek adni szoktak. Ő azonban nem komfortosabb vakságot kér, hanem Látást. Nem tüneti kezelést, mint mi gyakran, hanem nyomorúsága okának a megszüntetését. Lelki kérdésekben ne legyünk kis igényűek! Az egész életünk gyökeresen megromlott, Isten azt gyökeresen (radikálisan ) Újjá Akarja és Tudja Teremteni. Ne érjük be annyival, hogy pénzt, egészséget és sikert többet adjál, Uram, hanem jussunk el ide: „Csak Te kellesz, én Uram, Benned Mindent meglelek". Mert Isten mindent nekünk akar ajándékozni, de mivel Legfőbb Ajándéka Jézus, ezt csak Vele együtt kaphatjuk meg (Róm. 8. 32 ). Keressük hát mindenekelőtt Isten Királyi Uralmát, és ez után minden megadatik nekünk amire szükségünk van. (Mát. 6. 33 )"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7868 Dátum: 2019 November 29, 09:57:06 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„November 29

„Ha így cselekszel, és Isten is ezt parancsolja neked,
te is helyt tudsz állni, és az egész nép is békességben
mehet vissza a helyére.” (2Móz. 18. 23 )

Megállani az Úr Útján, a helyünkön lenni, Békességre jutni – ez az Istent kereső ember szíve vágya. Erre vágyott Mózes is, és erre vágytak az ügyes – bajos dolgaikkal hozzá fordulók is. Amikor Mózes magára nézett, maga erőlködött, abból csak fáradság és időfecsérlés lett. Ám ahogy Ábrahámhoz Melkisédeket, úgy Mózeshez Jetrót küldte az Úr Áldással és tanáccsal. A terhek hordozásában való mentesítés azért is volt fontos, mert közel voltak már a Sinai – hegyhez ahol Isten Mózesnek sokkal nagyobb feladatot szánt, mint hogy osztozkodó testvérek között kelljen igazságot tennie. Az új szereposztás szerint Mózes közbenjárt a népért, az általa kiválasztott hetven férfi pedig bíráskodott. Hasonlóképpen Krisztus sem osztott örökséget, hanem felment a „hegyre” közbenjárni. Az Úr népe között a helyes munkamegosztás nagy erőket szabadít fel. Ha nem eszerint járunk el – mint ahogy sokszor nem eszerint járunk –, magunknak is, a közösségünknek is nehéz megállni. Kimerül a vezető, szenved a nép, mert nem tud helytállni békességben. Azért ki – ki amilyen helyre állította az Úr, úgy végezze Istentől kapott feladatát, hogy azáltal a közösség útja megrövidüljön az „Ígéret Földje” felé.

REND * Őrizd meg a rendet, és a rend megőrizz téged – mondja a régi latin közmondás. A Sátán egyik legnagyobb fegyvere, a rendetlenség, a zavarkeltés. Különösen az „Ígéret Földjére” való menetelben, az Üdvösség Útján szeret rendet bontani, hogy megakadályozza a lelkeket a helytállásban.

* Járjatok az Úr Útjain – 2Móz. 18. 13 – 17”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7869 Dátum: 2019 November 29, 10:02:46 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„11. 29 A Megtartó Hit

„Jézus ekkor így szólt hozzá: „Menj el, a
Hited megtartott téged." (Márk Ev. 10. 52 )"

Bartimeust nem a Hite gyógyította meg, hanem Jézus, de az Úr külön megemlíti Bartimeus Hitét. Jelzőt is tesz elé: Megtartó Hit. Van másmilyen is? Van, sokféle hit van, szinte minden ember hisz valamiben. De a hitet a tartalma minősíti: mit hisz, kiben hisz valaki. Jézus szerint Bartimeusnak Megtartó, Üdvözítő Hite volt. Azt mi jellemzi? Az, hogy mindig Isten Igéjére épül, és Jézus Krisztussal kapcsol össze. Tehát a hívő nemcsak bizonyos Hitigazságokat fogad el, hanem a Feltámadott, Élő Krisztussal kerül Kapcsolatba. Nyugodtan mondhatjuk: a Hit az a kinyújtott kéz, amellyel Jézust megragadjuk, s utána az Ő Ajándékait átvesszük. Ebben kifejeződik mindig a Benne való Bizalom is. Ezért veszélyes a jóslás és varázslás minden formája, mert az viszont az ördöggel kapcsolja össze az embert, mert tőle kér és fogad el „ajándékokat". Hogyan lehet valaki hitetlenből hívővé? Hogyan tett szert Bartimeus erre a Megtartó Hitre? Hallott Jézusról, komolyan vette, amit hallott, és ennek megfelelően viszonyult Hozzá: bízott Benne, Tőle kért segítséget. Vannak, akik panaszkodnak: ők keresik Istent, de nem tudnak benne hinni. Spurgeon a maga stílusában ezt írja: hagyd abba a keresést, mert Ő itt van melletted, és kezdj el hinni Benne! Az Istent kereső József Attila írta: „Az Isten itt állt a hátam mögött, S én megkerültem érte a világot." Nem kell semmit megkerülni, csak meg kell fordulni, mert mi állunk háttal Istennek, azért nem látjuk. Bartimeus elhitte, hogy Jézus az, Aki, és azonnal így is szólította meg. És Isten Fiától Isteni Ajándékot kért: élete teljes megoldását. Nyújtom - e én a hitem kezét Isten felé? Üres a kezem, vagy tele van kacatokkal? Bízom abban, hogy amit Ő ad, az mind Jó, és csak az a Jó? S tudom - e utána Őt dicsőíteni Szabadításáért?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7870 Dátum: 2019 November 30, 08:55:05 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„November 30

„... ha megszomjazol, menj az edényekhez, és igyál
abból, amiből a szolgák merítenek.” (Ruth 2. 9c )

Az élet megnyilvánulásának az egyik jele a szomjúság. Csak az élő szomjazik. A lelki életnek is egyik fontos jele a szomjúság. Van lelki szomjúság is. Az alvó lélek nem szomjas. Csak az álomból felébredt lélek érez szomjúságot. Ilyenkor nem tud nyugodni, kínzó vágy hajtja mindaddig, amíg rá nem talál arra a „szép híves patakra”, amely szomját enyhítheti. Boldog korszak az ember lelki életének ez a fajta szomjúsága, amikor nem tud betelni az Igével, az Igehirdetéssel. Adtál – e már hálát ezért? Sokan vannak azonban olyanok, akik ha megszomjaznak, az Éltető Forrásvíz helyett a legközelebbi gödörben összegyűlt esővízzel is megelégszenek. Tudjuk, hogy súlyos, akár halált okozó betegséget is össze lehet szedni egy ilyen elhamarkodott, nem eléggé körültekintő vízivástól! Ennél még sokkal súlyosabb károkat okozhat az ember lelkének, ha akármilyen spirituális szomjúságoltóval beéri, és nem az Isten szolgái által merített Élet Vizével csillapítja lelke szomjúságát. Hány kereső és szomjazó lélek vált a szellemidézés vagy más hasonló, Isten Előtt utálatos „tudomány” áldozatává. Csak abból az edényből igyál, amelybe az Úr bizonyságtevő szolgái merítettek Élő Vizet az Úr Kegyelmének Forrásából!

ÉLETMENTŐ TEA * Kínában a rossz minőségű és az egészségre nézve veszélyes ivóvizet már rég óta úgy teszik ihatóvá, hogy a naponta szükséges folyadékmennyiséget felforralva, tea formájában fogyasztják el. Hajdanában a gazdag kínai urak számára a szolgák készítették el ezt az életmentő italt. Jézus is elkészítette számunkra az Élő Vizet, Amely „Örök Életre buzgó Víz Forrása lesz” bennünk.

* Az elveszített Élet – Mát. 10. 34 – 42”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7871 Dátum: 2019 November 30, 09:06:04 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„11. 30 Követte Őt

„És azonnal újra látott, és követte
Őt az úton." (Márk Ev. 10. 52 )

Csodálatos, amikor Jézus Krisztus megnyitja valakinek a szemét! Bartimeus is először Jézust látta meg, s nem is akarta többé szem elől téveszteni: követte Őt az úton. Egy asszony sokat panaszkodott, hogy milyen szótlan, morcos ember a férje, milyen nehéz vele együtt élni. Egy lelki konferencián az Úr Jézus kinyitotta a szemét. Hetek múlva nem győzött áradozni arról, hogy milyen kedves, szellemes ember a férje, milyen jókat beszélgetnek. Később azt is meglátta, hogy őmiatta lett szótlan a párja. Valaki szüntelenül panaszkodott, hogy milyen nehéz sorsa volt, az emberek milyen gonoszak, és vég nélkül sorolta a hiányait. Amikor Jézus Krisztus kinyitotta a szemét, először ő is Megváltóját látta meg, aztán a maga bűneit, s attól kezdve tele volt Hálával, hogy mennyi jót ad neki Isten, pedig nem érdemli meg. Más pedig azt vette észre az ilyen gyógyulása után, hogy milyen sok felesleges holmi van a szekrényében, és utána sokaknak szerzett örömet az ajándékaival. Van, aki észreveszi végre a vele együtt élőket, vagy meglátja az Istentől neki elkészített szolgálatokat, elkezdi érteni a Bibliát, felismeri az események mögött az azokat mozgató Istent... Bartimeus követte Jézust az úton. Csakhogy Jézus útja akkor már egyenesen a Keresztre vezetett. Követőinek vállalniuk kell az Ő Szenvedését is, és azt is, hogy „Vele együtt megfeszíttetik" a régi természetük, hogy ő akart mindenben irányítani. Jézus követése a Vele való állandó Együttlétet jelenti. Ez az Együttlét azonban folytatódik a halálunk után is, amikor a Hitünk Látássá lesz, mi is „hasonlóvá leszünk Hozzá, és olyannak fogjuk Őt látni, Amilyen Valójában" (1Ján. 3. 2 )."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7872 Dátum: 2019 December 01, 09:15:47 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„December 01

„... akik ki vannak választva az Atya Isten eleve
elrendelése szerint a Lélek megszentelésében
Engedelmességre” (1Pét. 1. 2a )

Advent és karácsony valamennyi hőse az Engedelmesség példája. Mind olyanok, mint akik „ki vannak választva Engedelmességre”. Keresztelő János, az utolsó próféta nem a maga bölcsességét szólja, nem a maga igényeit jelenti be. Ő csupán „kiáltó Szó a pusztában” arról, hogy elközelített az Isten Országa. Mária végtelen alázattal, meggörnyedve hordozza Áldott Állapotát, Amely talán szégyen az emberek szemében, de Isten Előtt „Áldott az asszonyok között”. József, akivel Mária „eljegyeztetett” engedelmeskedik az Isteni Figyelmeztetésnek, és nem bocsátja el őt, hanem feleségül veszi. A bölcsek egy csillagot követnek ismeretlen országokon, úttalan utakon át, amíg el nem vezeti őket Betlehemig. A pásztorok az angyali felszólításnak engedelmeskedve elmennek mind Betlehembe, Símeón és Anna hosszú, életen át tartó engedelmességgel virrasztanak az Ígéret Mécsvilága mellett. Az itt felsoroltak valamennyien előképei a testé lett Engedelmességnek, Jézus Krisztusnak, Aki „Engedelmes volt halálig, egészen a Kereszthalálig”.

KEGYELMI AJÁNDÉK * Vallomásaiban Szent Ágoston felejthetetlen szavakkal beszél arról, hogy az Engedelmesség Isten Kegyelmi Ajándéka a választottak számára: „Te serkentesz fel, hogy Örömünket leljük a Te dicséretedben, mert Magadnak teremtettél minket, s nyughatatlan a mi szívünk mindaddig, amíg Benned meg nem nyugszik. Dicsérni fogják az Urat, akik keresik Őt, mert aki Igazán keresi, megtalálja, s aki megtalálta, követi és dicséri Őt.”

* Kiveszem kezedből a poharat, amelytől tántorogsz – Ézs. 51. 13 – 23”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7873 Dátum: 2019 December 01, 11:09:49 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„12. 01 Advent

„Jézus mondja: „Bizony, hamar eljövök."
Ámen! Jöjj, Uram Jézus!" (Jel. 22. 20 )

A karácsony előtti négy hetet adventi időszaknak szokták nevezni. Ez a szó az adventus Domini latin kifejezésből jön, ami ezt jelenti: az Úr eljövetele, és Jézus Krisztusnak a történelem végén bekövetkező második Eljövetelére utal. Bod Péter, a 18. században Erdélyben élt tudós református lelkész és irodalomtörténész ezt írja: A mi Urunk Jézus Krisztusnak négy adventusa, eljövetele van: „midőn testben megjelent, midőn a szívbe beszáll és az embert megtéríti, midőn halála óráján elmegy az emberhez, és midőn eljő az utolsó ítéletre." Advent idején jó ezeken elgondolkodnunk. Az első megtörtént, minden Jézus eljöveteléről szóló Ígéret pontosan beteljesedett karácsonykor. Jézus elvégezte a Megváltás munkáját, és megígérte, hogy Visszajön majd Ítéletre. Egy ember szívébe akkor száll be Ő, amikor az illető rádöbben, hogy gyakorlatilag Jézus nélkül élt, és ez maga a halál. Nem akar tovább így maradni, s átadja az Uralmat Élete felett Jézusnak. Tőle kér bocsánatot a múltjára, Rábízza a Jövőjét, s Neki akar Engedelmeskedni a jelenben. Halálunk órája mindnyájunknak eljön, s addig van módunk arra, hogy Jézussal összekössük az Életünket. Ha ez megtörtént, Magához vesz a Mennyei dicsőségbe, ha azonban ez az óra Nélküle, a benne való Hit nélkül ér, az örök kárhozat következik. És mi most ebben a világkorszakban várjuk, hogy egyszer hirtelen megjelenik majd a mi Urunk Ítélni élőket és holtakat, véget ér a történelem mostani szakasza, s elkezdődik egy Új Világ, aminek már nem lesz vége. Jó, ha meghányjuk - vetjük ezzel kapcsolatos gondolatainkat, és Istentől kérünk Világosságot, hogy Tisztán lássunk, és idejében rendezzük, amit kell."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7874 Dátum: 2019 December 02, 11:16:20 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„December 02

„El sem hagyta a templomot, hanem éjjel és nappal
böjtölésekkel és imádkozásokkal szolgált.” (Luk. 2. 37b )

Az Adventi várás nem tétlen várakozás. Mi sem áll távolabb a keresztyén lélektől, mint a terméktelen csodavárás. Anna a prófétaasszony és Símeón Isten Ígéretének a birtokosai. Isten megígérte nekik, hogy addig nem kóstolnak halált, amíg meg nem látják az Úr Krisztusát. Anna vállát nyolcvannégy esztendő özvegységének terhe nyomta. Csendes szemlélődéssel várhatta volna, hogy Isten megkoronázza a Hitét várakozásának beteljesülésével. Senki sem rótta volna fel ezt neki a háta mögött, aki ismerte az ő áldozatos életét. Anna mégis töretlenül szolgált éjjel és nappal az Úr templomában. A próféták is úgy jövendöltek a Szabadítóról, hogy egyben szolgálatukkal el is készítették Útját a világban. Az igazán adventi lélek tenni is akar valamit azért, Akit vár. A Krisztus által ígért Ország elközelítésének mindig az a jele, hogy megsokasodnak a földön az áldozattal és imádsággal szolgáló lelkek. Éppen szolgálatunk bizonyítja, hogy várjuk az Urat, és mint a példázatbeli hű sáfár, készen állunk az Érkezésére.

PÉLDA * Az agg Símeón példája a magyar nemzet egyik szomorú korszakának is a szimbólumává vált. Amikor a magyarság a 48 – as szabadságharc leverése után valóban a halál árnyékának völgyébe jutott, a hamvai református lelkipásztor, Tompa Mihály Símeón példájával ébresztgette nemzetét. Isten a Szentírás hőseinek cselekedete által is tanít. Áldott tanítás az adventi Szent öregek példaadása. Türelmes áldozat és lankadatlan könyörgés által épül az Ország, amit Isten nekünk ígért.

* Örök Irgalommal könyörülök rajtad – Ézs. 54”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.