Szerző Téma: Napi lelki morzsák  (Megtekintve 438883 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7905 Dátum: 2019 December 18, 09:11:52 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„December 18

„Menjünk ki tehát Hozzá a táboron kívül,
az Ő gyalázatát hordozva.” (Zsid. 13. 13 )

Mit vállalt Krisztus azzal, hogy emberré lett? Nem csak az Önmagát megüresítő szolgai formát, hanem a megaláztatás legvégső fokát is. Gyalázattá lett érettünk.  Amikor Keresztjét felvéve elhagyta a szent város kapuját, azzá lett, amit az áldozati állatból a táboron kívül kellett elégetni: „... vigyék ki a táboron kívülre, és égessék el a bőrüket, húsukat és ganéjukat” – rendeli el a törvény. Jézus táboron kívüli szenvedése a kiközösítését, a gonosztevővé nyilvánítását, Istenfiússágának, Tisztaságának, Szentségének a meggyalázását jelentette. Krisztus erre a közösségvállalásra szólítja fel az övéit. Azt akarja, hogy úgy adjuk keresztre az énünket, önmagunkat, igényeinket és testi kívánságainkat mi is, ahogyan Ő tette. Vállaljuk Érette a világból való kitaszíttatást, még a „kegyesek” közötti senkivé válást is, és a magunk szemében való lejáratást is. Csak így maradhatunk meg a szentek Szentjében, az Úr Előtti kedvességben. Testvérem, hordozod – e örömmel a Kereszt Dicsőséges Gyalázatát?

QUO VADIS, DOMINE? * A legenda szerint Péter apostol a Rómában kitört keresztyénüldözés elől menekülve az úton szembetalálkozott a Keresztet cipelő Jézussal, Aki épp az ellenkező irányba, a város felé tartott.  „Hova mész, Uram?” – kérdezte Tőle megdöbbenve Péter. „Megyek helyetted meghalni” – válaszolta Jézus.

A Hit Útja – Zsid. 11. 32 – 38”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7906 Dátum: 2019 December 18, 09:42:41 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„12. 18 Immánuel

 „Íme, a szűz fogan méhében, és szül Fiat,
s nevezi Őt Immánuelnek." (Ézs. 7. 14 )

Kodály Zoltán Adventi ének című műve egy középkori himnusz feldolgozása. Ez a himnusz Ézsaiás könyvének négy Messiás - jövendölését sorolja fel, így ragyogtatja fel az eljövendő Krisztus nagyságát. Immánuel ezt jelenti: velünk az Isten. Karácsony, Jézus Testté létele azt bizonyítja, hogy Isten nem ellensége az embernek, nem is közönyösen nézi, hogyan „forog keserű levében", hanem utánanyúl, kiemeli abból a szakadékból, amelyből önerejéből nem tud kijönni. A Testté lett Krisztusban Isten ezt a Mentő Szeretetét kínálja nekünk. A Jessze Vesszeje (Ézs. 11. 1 ) kifejezés arra utal, hogy mivel Jézus Isainak (ennek másik alakja a Jessze), Dávid apjának a Leszármazottja, Benne teljesednek be mindazok a próféciák, amelyeket Isten az eljövendő Messiásról kijelentett. Ő a „Napkelet (Naptámadat)", a felkelő Nap is, Aki az Istentől elszakadt világ lelki sötétségébe olyan Fényt hozott, ami leleplez, útbaigazít, segít tájékozódni, sőt kivezet a halálból az Életbe (Ézs. 9. 1; Károli: 9. 2 ). És Ő a Dávid Kulcsa (Ézs. 22. 22 ), aki megnyitotta minden Benne hívő előtt a Mennyország Kapuját, lehetővé tette a bűnös embernek az Élő Istennel való Találkozást, ezért hasadt ketté halálakor a templom kárpitja. Erre Egyedül Ő volt képes. A himnusz utolsó verse pedig Adonájnak nevezi Őt, ami a Mindenható és Örökkévaló Isten megszólítása, személyes Hitvallás: Uram. Ne csináljunk ebből a hatalmas Úrból „kis Jézuskát", mert Neki adatott minden Hatalom Mennyen és földön. Ő már Testté lételekor is ilyen Hatalmas Isten volt, és így jelenik majd meg második Eljövetelekor is nagy Hatalommal és Dicsőséggel."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7907 Dátum: 2019 December 19, 19:26:44 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„December 19

„Utoljára pedig elküldte hozzájuk saját Fiát, mondván:
A Fiamat meg fogják becsülni.” (Mát. 21. 37 )

Istennek az a Célja az emberrel, hogy az Ő munkatársa legyen ebben a világban, és sok gyümölcsöt teremjen az Ő Dicsőségére. A bűn által megrontott ember azonban nem Istennek gyümölcsözik, hanem magának, a bűneinek. Miután Isten az Ő szolgáinak, a prófétáknak egész sorát elküldte, hogy általuk megtérésre hívja az embereket, „ez utolsó időkben Fia által szólt hozzánk”. Elküldte és elültette Őt mint Igazi Szőlőtőt a Golgota hegyén. Hit által Belé oltva, Vére által a bűntől megtisztítva, ismét gyümölcsöt teremhetünk az Atyának. Aki nem terem gyümölcsöt Jézusban, az nem lehet Isten Országának a részese. Csak az becsüli meg a Fiút, aki Benne és Általa sok gyümölcsöt terem. Vizsgáld meg magad: becsülöd – e a Fiút? Terem – e gyümölcsöt az életed? Lásd meg, hogy eddig csupán levél termett életed fáján. Jézus azt akarja, hogy az Atya dicsőíttessék Benne az által, hogy Jézusban sok gyümölcsöt terem az életed. „arra rendeltelek titeket, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon” – mondja. Akarod Isten Célját betölteni? Ez egyedül úgy lehetséges, hogy Jézust Hit által befogadod. Ha Benne maradsz, Benne gyümölcsözni fogsz.

* Gyümölcstermés Istennek – Mát. 21. 33 – 46”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7908 Dátum: 2019 December 19, 19:31:01 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„12. 19 Van visszaút

„...aki Énhozzám jön, azt Én
nem küldöm el..." (Ján. 6. 37 )

Egy fiú egy alkalommal nagyon összeveszett a szüleivel. Mindkét fél durva volt, de a fiú különösen szemtelen és tiszteletlen. Utána megszökött otthonról. Keserves hetek következtek, gazdátlanul hányódott, veszélyes helyzetekbe is került. Aztán közeledett a karácsony, és egyre jobban vágyódott haza. De vajon visszafogadják - e? Írt egy levelet a szüleinek, amelyben bocsánatot kért, és jelezte, hogy karácsony délután melyik vonattal érkezik. Azt kérte, hogy ha meg tudnak bocsátani, kössenek egy fehér zsebkendőt a ház előtti almafára. Ha nem, akkor nem megy többé haza. A vonaton nagyon ideges volt, félt kinézni az ablakon, mert ha nem lesz zsebkendő, nem tudja, mitévő legyen. Amikor azonban a házuk előtt haladt el a vonat, megrendülve látta, hogy négy - öt fehér zsebkendőt is lenget a szél a fán. Boldogan ment haza, és kibékült a szüleivel. Karácsony ezt az Örömhírt hirdeti: télvíz idején kivirágzott az almafa, Isten Szeretetének a fehér zsebkendője Jézus Krisztus Testet öltése, közénk Érkezése. Isten bűnbocsátó Kegyelme nélkül a mi sorsunk is teljesen reménytelen lenne. De Ő kész megbocsátani, mert Jézus eleget tett az Ő Igazságának, helyettünk elszenvedte bűneink Ítéletét. S aki ezt komolyan veszi, vagyis hisz Jézusban, az Új Életet kezdhet. Készen vagyunk - e mi is ugyanígy megbocsátani az ellenünk vétkezőknek? És akarunk - e hálából egészen Isten Akarata szerint élni, ami a legjobb, sőt az egyetlen Életlehetőség a számunkra?"

„A bűnből Hozzád sietek,
mert szomjazom Kegyelmedet.
Te nyugtass meg, én Jézusom!
Ím Neked szívem átadom."
(Philipp Melanchthon)
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7909 Dátum: 2019 December 20, 15:34:43 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„December 20

„És amikor Dicsőségem elvonul előtted,
a kőszikla hasadékába állítalak, és Kezemmel
betakarlak, míg átvonulok.” (2Móz. 33. 22 )

Isten Szentsége megemésztő Tűz, de Kegyelme és Hűsége is Örök. Nem csak Ítélettel jön, hanem Kegyelemmel is azokhoz, akik Őt várják. A fenti Ige is Isten féltő Szeretetéről és Hűségéről beszél: „És amikor Dicsőségem elvonul előtted, a kőszikla hasadékába állítalak, és Kezemmel betakarlak, míg átvonulok.” Amikor az ember bűnbe esett, Isten Maga gondoskodott rejtekhelyről számára, hogy Szentségének Pallosa agyon ne sújtsa, mint ahogy a villám kettéhasítja a sötétséget. A Kősziklában, Jézus Krisztusban, az Ő Sebeinek rejtekében van csak egyedül megtartatásunk. Kedves testvérem, megtaláltad – e már a rejtekhelyet? Az Ő Dicsőséges Megjelenése napján csak azok menekülnek meg Isten Haragjától, akik Őbenne elrejtőzködnek, amint meg van írva: „megjelenik az Úr Jézus a Mennyből Hatalmának angyalaival, tűz lángjában, és bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus Evangéliumának. Ezek majd Örök veszedelemmel fognak bűnhődni az Úrtól és Hatalmának Dicsőségétől.” (2Tess. 1. 7b – 9 )

MINDKETTŐ * Prohászka Ottokár írja: „A szépség nem csak lágyság, a jóság nem erőtlenség, az Isten nem tehetetlenség. A hársfa nem csak illat, hanem keménység is; a fenyő nem csak olaj, hanem árboc is; a levegő nem csak lágy szellő, de vihar is; a tenger nem csak kagylókat öblöget, de elseper világrészeket.”

* Legyél kész Előtte megállani! – 2Móz. 33. 18 – 34. 9”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7910 Dátum: 2019 December 20, 15:40:39 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„12. 20 Mire való az ünnep?

„A megtérés és a higgadtság segítene rajtatok, a
Béke és a Bizalom erőt adna nektek!" (Ézs. 30. 15 )

Pilinszky János ezt írja az ünnepek lényegéről: „A statisztika azt mutatja, hogy az ünnep sokak számára a napi felelősségből az ünnepi felelőtlenségbe való menekülést jelenti... A keresztény ünnep a pihenés, a Hálaadás, a Megszentelődés napja kell hogy legyen. A kikapcsolódás erre kevés..., valójában bekapcsolódásnak kell lennie. Az ünnep az Élet Egészébe való visszatalálás lehetőségét kínálja." Az ünnepet Isten rendelte el, amikor a hetedik nap Megszentelését megparancsolta. Célja az, hogy ilyenkor az ember tegye félre a maga munkáját, és Isten Munkájára összpontosítson. Úgy is, hogy Isten nagy Tetteiről beszélgessünk, s úgy is, hogy nyissuk ki magunkat, s kérjük, hogy Ő munkálkodjék bennünk. Az ünnep célja nem a semmittevés, de nem is a még lázasabb tevékenység, hanem kapunyitás Felfelé. Tartom a kezemet, hogy Isten Ajándékait átvegyem, s aztán legyen mit továbbadnom másoknak. Nincstelen leszek, ha soha nem állok csendben Isten Elé, hogy Beszéljen velem és gazdaggá tegyen. Előbb dolgozik bennem, utána pedig dolgozik általam. Óvakodjunk attól, hogy ehelyett teletömjük ünnepeinket tennivalókkal, s a végére még fáradtabbak és üresebbek legyünk! Ezt csak tudatos tervezéssel lehet megvalósítani. Ne engedjünk semmilyen kényszernek! Az ajándékozást, utazást, vendéglátást is ehhez a Célhoz lehet igazítani. Az ünnep központjában az Ünnepelt álljon: karácsonykor Jézus Krisztus. Ez nem a szeretet ünnepe úgy általában, hanem Isten irántunk való Szeretetének ünnepe. Nem az ajándékozásé, hanem az Isten nekünk adott Ajándékáé: Jézusé. Neki örüljünk, Érte legyünk Hálásak, Vele keressük a Közösséget! Akkor egymásnak is jobban tudunk örülni, hálát érezni és egymással mélyebb Közösségre jutni."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7911 Dátum: 2019 December 21, 13:08:39 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„December 21

„Ő pedig így válaszolt: Menjetek be a városba egy
bizonyos emberhez, és mondjátok meg neki, hogy
a Mester üzeni: Az Én Időm közel van, nálad tartom
meg a húsvétot tanítványaimmal.” (Mát. 26. 18 )

A fenti Ige Jézus válasza a tanítványok sürgető kérdésére, akik az ünnep közeledtével Jézus szándéka felől tudakozódtak. Íme a Mester már előre tudta, hogy hol fogják együtt megülni az ünnepet. Furcsa lett volna, ha Jézus négy hónappal korábban szól a tanítványoknak a húsvétról, jóllehet egész földi Életében csodálatos, Eleve elvégzett Úton járt. Dicsőséges Életének Tervében a legkisebb dolog is éppúgy el volt végezve, mint a legnagyobb, a Kereszthalál. Ma, amikor a hívő lélek egyre jobban érzi, hogy „az Idő közel van”, jó tudni, hogy a mi életünk is Eleve el van készítve a dicsőségre. Elkészítve vannak a jó cselekedetek, elkészítve az ajándékok, az ígéretek, s elkészítve a Cél is: a Mennyei dicsőség, az Üdvösség. Ha az Úrra bíztad életedet, ne aggódj, ha borús az ég, ha mély a szakadék. A te utad az Igazság Útja, Isten elhívásának az Útja, amely megmásíthatatlan. Csak a Célra nézz, s meglátód, minden úgy történik majd ahogy Eleve el volt végezve. Akkor megnyugvással fog eltölteni az Úr Kegyelmének ismerete, s a Megtartatás, az Eleve Elrendelés drága Örömében élhetsz.

IDEJÉBEN * Isten nem cselekszik idő előtt. Sokan ezt tévesztik el, amikor életük egy – egy fordulójánál türelmetlenül útnak erednek. Ezért van sok virágjában letépett gyümölcs. Sok hívő olyan, mint a várni nem tudó gyermek, aki féléretten tépi le a gyümölcsöt, aztán megárt neki. A virág sem bújik ki tavasz előtt a földből. Tanulj meg az Úrtól mindent a maga idejében cselekedni! Ha pedig így teszel, akkor nem kell félned, mert akkorra már a te Urad is cselekedett!

* Az utolsó vacsora – Mát. 26. 17 – 35”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7912 Dátum: 2019 December 21, 13:17:36 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„12. 21 Mint csillagok

„...legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult
és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok,
mint csillagok a világban..." (Fil. 2. 15 )

A református templomok tornyán levő csillag arra emlékeztet, hogy a napkeleti bölcsek egy csillag fényét követve találtak oda a gyermek Jézushoz. Mai Igénk pedig arra biztat, hogy mi magunk legyünk csillagokká. Mit jelent ez? Mit tesznek a csillagok? Egy kicsit világítanak, s nem mondják, hogy ilyen sötétségben nincs értelme ennyi fényt adni. De ennél is fontosabb, hogy a csillagokhoz igazodni lehet. Amikor még nem voltak műszerek, a hajósok a csillagok állása alapján állapították meg, merre kell menniük. Isten Akarata az, hogy minden hívő ember ilyen Útmutató „csillag" legyen. Ezen a világon nagy sötétség van. Az emberek szívében, fejében sok sötét indulat, gondolat lakik. Az önzés, gyűlölet, durvaság, hazugság világában Isten gyermekeinek mutatniuk kell a Jézus Krisztushoz vezető Utat, és azt, hogy másképpen is lehet élni. Hogyan történik ez? Egy gyárban az egyik munkás javasolta, hogy a karácsony előtti utolsó munkanapon mindenki hozzon egy üveg bort, és csinálnak egy nagy murit. Ekkor valaki azt mondta: tudjátok, mi van a Bélával. (Mindenki tudta: Béla négy ujját levágta a gép, most egyedül van otthon, s nem tudja, tud - e majd dolgozni. ) Jó lenne, ha mindenki elhozná egy fél üveg bor árát, és vinnénk neki valami ajándékot karácsonyra együtt. Nem könnyen, de ráálltak. A sötétben felragyogott egy kis fény, csillaggá lett valaki. Jézus Krisztus eljövetelével maga a nap kelt fel. Ő a világ Világossága, Tőle kaphatunk Fényt mindnyájan. Ma a legrövidebb a nappal, és leghosszabb az éjszaka. Mától kezdve nőni fog a világosság, és csökken a sötétség. Legyen ez így a mi Életünkben is!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7913 Dátum: 2019 December 22, 10:02:31 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„December 22

„Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre
támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul a szíve! Mert olyan
lesz, mint a cserje a pusztában, amely nem látja, hogy jó
következnék, hanem sivár helyen lakik a sivatagban, kopár
és kihalt földön. De Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és
akinek Bizodalma az Úr.” (Jer. 17. 5 – 7 )

A karácsony nem az angyali üzenettel kezdődik, nem is a Gyermek születésével. Gyökerei az Édenben vannak, amikor Isten előhívja az embert, hogy pereljen vele engedetlensége, bűne miatt. A világnak ebben az első perében az ember egyedül áll szemben Istennel. Az Úr rettenetes Igazsága úgy zuhan rá, mint a pöröly valamely törékeny tárgyra, hogy darabokra morzsolja. Az ember tehetetlenül áll Isten Igazságával szemben. Tehetetlensége mélyen megalázza, mert lelke mélyén érzi, hogy az Ítélet nem bosszúállás, hanem Igazságtétel: megérdemelte bűne büntetését. Mennyire más lenne ennek a pernek a kimenetele, az Éden kapujában, ha az elítélt embernek lenne Pártfogója, Aki védelmében veszi Isten rettenetes Igazságával szemben. Az advent arra hívja fel az Isten Igazsága alatt roskadozó lélek figyelmét, hogy ne csüggedjen, mert van Pártfogója, Aki elveszett ügyét megvédelmezi az Örök Bíróval szemben. Elveszett ügyedet vidd bizalommal Pártfogód Elé – erről szól a karácsonyt megelőző adventi készülődés.

BIZALOM * Amikor nyomorúságod és szabadulásod felől elmélkedsz, jusson eszedbe Rákóczi Ferenc gyönyörű imádsága:

„Győzhetetlen én Kőszálam,
Védelmezőm és Kőváram!
A Keresztfán drága Áron
Oltalmamat Tőled várom!”

* Bárcsak szétszakítanád az egeket! – 64. Zsoltár”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7914 Dátum: 2019 December 22, 10:19:46 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„12. 22 Hogyan ünnepeljünk?

„Az Ige Testté lett, közöttünk lakott, és
láttuk az Ő Dicsőségét..." (Ján. 1. 14 )

A karácsony elnevezés a latin carnatío = megtestesülés szóból származik. Karácsony az Úr Jézus Emberré lételének ünnepe. Jézus Krisztus az Ő Örök Isteni Természete mellé Magára vette a mi emberi természetünket is, mert csak így lehetett segíteni rajtunk. Minden karácsonykor erre kellene emlékeznünk, és ezért Hálát adnunk. Az ünnep tartalma azonban az idők folyamán eltorzult. Sokak számára egyenesen teher a hozzá tapadt sok szokás és többletkötelesség. Ilyenkor felbolydul az ország, aki teheti, vásárol, utazik, vendégeskedik - s az ünnep kimerül ebben, és sok ember is kimerül az ünnep végére. Segítség lehet, ha megtervezzük a tennivalókat, csak a valóban szükségeset vesszük célba, elosztjuk a feladatokat, és csendet is készítünk az ünnepekre. Az ajándékozás ne legyen kényszer, ne versenyezzünk egymással, ne fokozzuk le üzletté! Az ajándékot ne a forintértéke, hanem a szeretetértéke tegye kedvessé. Saját kézzel készített tárgyak, amelyek mögött figyelmesség, szellemesség van, nagyobb örömöt szerezhetnek, mint bármi más. Egyáltalán az örömszerzés legyen a cél! S örömöt szellemi értékekkel is lehet szerezni, egymást ilyesmivel is gazdagabbá tehetjük. És ne feledkezzünk el azokról, akiknek senki nem készít ajándékot! Nézzünk körül, imádságban kérjünk Tanácsot Istentől, s legalább egyvalakinek készítsünk így szép ünnepet! Az ünnep lényege pedig, az élő Krisztussal való Közösség, a Benne való Öröm, maradjon meg a hétköznapokban is, tegye ünneppé legszürkébb óráinkat is!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7915 Dátum: 2019 December 23, 07:37:50 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„December 23

„Miért vagy ilyen kedves hozzám, hogy rám tekintettél,
holott én idegen vagyok?” (Ruth 2. 10 )

Az emberek előtt nehéz kedvességet találni, mert legtöbben a hibákat, a rossz tulajdonságokat keresik bennünk, és azt, ami elválaszt, amiért meg lehet szólni a másikat. Van azonban Valaki, Aki Előtt bűneimnek minden rútsága ellenére kedvet találtam, és te is kedvet találhatsz. Ez a Valaki Maga Isten. Hogy kedvet találtunk Előtte, azt leginkább az bizonyítja, hogy Életre hívott bennünket. Fel sem tudom fogni, mekkora Kegyelem az, hogy éppen engem, akiben nincsen semmi jó, éppen engem méltóztatott Isten kiválasztani és Élettel megajándékozni! Rám tekintett, „holott én idegen vagyok”, mint ahogy Ruth is idegen volt. Ebből az idegenből, amikor megismerte őt Boáz, később felesége lett. Lehet, hogy számodra is idegen még Isten, messze van tőled, de ha az Ő Szent Fiát választód magadnak Élettársul, közelivé lesz. Jézus az, Aki át tudja hidalni, ki tudja tölteni azt a rettentő távolságot, ami az embert elválasztja Istentől. Most már tudom, hogy miért ajándékozott meg Élettel: azért, hogy az Ő Szent Fiát Élettársul fogadva Vele éljem az életem, megismerjem és dicsőítsem Őt már itt a földön s majd egykor odafenn. Ha te is elfogadod Őt, a Szent Fiút, akkor többé te sem leszel idegen, mert az Atya gyermekévé fogad, s új Élettel ajándékoz meg az Ő Szerelmes Fiában.

„Vándorutam Jézusommal járom,
Boldogan csak Vele jár szívem,
Utam s Célom másban nem találom,
Szívbe, házba Üdvöt Ő Viszen.”

* Ne botránkozz meg! – Mát. 11. 1 – 10”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7916 Dátum: 2019 December 23, 07:43:53 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„12. 23 Alapok, falak, kapuk

„...fala nagy és magas volt, tizenkét kapuja,
előtte tizenkét angyal... A város falának
tizenkét alapköve volt..." (Jel. 21.10 - 14 )

János apostol látomásban látja a Mennyei Jeruzsálemet, ami az Üdvözültek gyülekezete, a megdicsőült Egyház. Egyik jellemvonása, hogy szilárd Alapja, magas falai és nyitott kapui lesznek. Bizonyos értelemben ennek kell jellemeznie ma is minden egészséges gyülekezetet és minden Újjászületett hívő keresztényt. Legyen szilárd Alapja! Az egyház és a mi hitünk Alapja Jézus Krisztus Személye (1Kor. 3. 11 ). Amit Ő értünk tett, az az Üdvösség szükséges és elégséges feltétele. Semmivel nem lehet és nem is kell kiegészíteni. Erről az Alapról soha nem szabad lelépnünk. A fal mutatja meg, mi tartozik a városhoz, és mi van azon kívül. Isten Akarata az, hogy a Benne hívők Szentek legyenek, vagyis egészen az Ő Számára legyenek elkülönítve. A hívő elkötelezett Krisztus - követő, aki semmiben nem elegyedhet az Isten nélküli világgal. Minden kettősségtől meg kell tisztulnia, mert a falakon nem lehet lakni, vagy bent Él valaki, vagy kívül. Ézsaiás első fejezetében részletesen tanít erről Isten. Ezért feltétele a hívő életnek a Hűség. A nyitott kapuk arra utalnak, hogy bejöhet mindenki, aki „megmosta ruháit a Bárány Vérében", vagyis Jézus Krisztus Érdeméért bocsánatot kapott. Ellenség nem jöhet be, angyalok őrzik a kapukat. A hívők pedig kimennek a kapukon, hogy hirdessék az Evangéliumot minden népnek, és hívogassanak Jézus Krisztushoz. Az Alap arról szól, hogy mit hiszünk, a fal arról, hogy kik vagyunk, a kapuk pedig arról, hogy mi a feladatunk. Jellemez - e minket mindez? Jézus Személyére, Váltságművére épül fel minden. Világos identitástudatunk van, amelyet vállalunk is. És elfogadó, mentő Szeretettel, Jézusi Felelősséggel hívunk mindenkit Isten közelébe, az Igazi Életbe."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7917 Dátum: 2019 December 24, 06:46:46 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„December 24

„Az angyal így válaszolt: A Szentlélek száll reád, és a
Magasságos Ereje árnyékol be téged, azért a születendőt
is Szentnek hívják, az Isten Fiának.” (Luk. 1. 35 )

Hagyjuk el végre a hamis vallásosság hazug játékát, és ne a jászolbölcsőben mosolygó kisdedre tekintsünk ezen a napon. Ne a gyermekszületés testi öröme legyen a karácsonyi öröm, hanem Jézus Krisztus születésére emlékezve gondoljunk arra a felfoghatatlan Csodára, amely az Újjászületés által adatott nekünk. Az Új Élet úgy fogan és úgy születik, amiként Jézus született. E nélkül a második Születés nélkül nincs Örök Üdvösség, Örök Élet. Aki csak testtől született, kétszer hal meg. A testtől született ember az újszülött kor minden bája ellenére csak a rothadás és a kárhozat ígéreteit hordozza. Csak aki Lélektől születik, nyeri el a Romolhatatlanság és az Örök Élet Ígéretét. Csak akit a Magasságos Ereje árnyékol be, és nem a test akaratából, se nem a férfi indulatából, hanem Istentől született, az az Újjászületett ember. Ez pedig úgy valósul meg, hogy egy Romolhatatlan Mag hull az ember szívébe, Isten Igéje. Ez a szívedben Új Életet fogan. Az Új Élet megfoganása nyomán nyugtalanság támad benned, majd elkövetkezik a vajúdás ideje, amely olyan mint a szülő asszony kínja, és egyszer csak Csodálatos módon kiábrázolódik, láthatóvá válik az Új Élet, amely az eljövendő dicsőség hordozója. A megszületettet „Szentnek hívják, az Isten Fiának.”

MAGOT HOZ A SZÉL * A Csendes – óceán déli részét korallszigetek tarkítják. A korallok mészhéjú állatok, amelyek a sekély tenger fenekén élnek. Amikor a mészhéjból kihal az élet, új korallréteg rakódik rá, mígnem lassanként korallzátonyok alakulnak ki, és kiemelkednek a vízből. A kivetett korallok porladni kezdenek, és a porladás nyomán élettelen termőtalaj képződik. Ha azonban valahonnan az ismeretlenből magot hoz a szél, és a mag belehull a talajba, a kopár szigeten élet támad.

* Meglátogatott minket a felkelő nap a magasságból – Luk. 1. 67 – 80”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7918 Dátum: 2019 December 24, 06:52:48 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„12. 24 Van hely?

„Bepólyálva a jászolba fektette,
mert nem volt számukra hely a
vendégfogadó háznál." (Luk. 2. 7 )

Az a népszámlálás, amit Augustus császár akkor elrendelt, tulajdonképpen az adóköteles polgárok összeírása volt, s egyben alkalom az adó emelésére is. Mindenkinek a származási helyén kellett jelentkeznie. Ezért volt kénytelen József is Názáretből Betlehembe gyalogolni a várandós feleségével mintegy százhúsz kilométert. Ott már nem éltek rokonaik, így az egyetlen karavánszerájban kerestek szállást. Ennek ajtajában hangzott el a karácsonyi történet két sötét szava: „nincs hely". Aztán végül valaki mégis befogadta őket a ház alatti birkaistállóba, ott szülte meg Mária első Gyermekét - ki tudja, milyen segédlettel vagy anélkül. Ez a karácsony Igaz története, minden ráaggatott díszítés nélkül. Miért nem volt hely nekik? Mert a fél ország úton volt, s lehet, hogy valóban megtelt a fogadó. És mert József és Mária nem ígérhetett nagy bevételt a fogadósnak, inkább csak gondot, ha ott születik meg Jézus. A mi életünk ajtajára nem ugyanez van kiírva: nincs hely? Tele vagyunk tennivalókkal, gondokkal, félelmekkel, nincs hely Jézus számára az időnkben. Reggel sem és este sem. Talán még ma sem fér bele az esti programunkba. Vagy legfeljebb így karácsony este meghívjuk vendégnek, remélve, hogy utána hamar távozik. - De nincs hely Számára a költségvetésünkben sem. így is nehéz beosztani, Jézus ügyére, Jézus kicsinyeinek már nem jut semmi. De nem lehetne helyet szorítani Neki? Ha ez a fogadós mégis befogadja őket, búcsújáró hellyé lett volna a háza, még anyagilag is jól járt volna. De ki hitte ezt erről az elcsigázott fiatal házaspárról? Nagyon megszegényíti magát, aki kizárja életéből a világ Megváltóját. Ezzel kizárja önmagát az Isten Országából, ahol csak azoknak lesz helyük, akik itt befogadták Jézust az életükbe."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7919 Dátum: 2019 December 25, 08:32:36 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„December 25

„Ne féljetek, mert íme, nagy Örömet hirdetek nektek,
amely minden nép Öröme lesz.” (Luk. 2. 10 )

A betlehemi pásztorok számára szokatlan jelenség volt az angyalok jövetele, az Úr Dicsősége, a Megváltó születésének híre. Ezért kezdődik az angyali üzenet ezzel a megnyugtató megszólítással: „Ne féljetek!” A földi örömbe, „boldogságba”, sikerbe mindig belevegyül az a szörnyű emberi félelem, hogy egyszer véget ér, egyszer keserű napra kell majd felébredni. Ez a Mennyei Örömhír nem hordoz ilyen lappangó, szorongató érzést. A megszületett Krisztus az egész nép Öröme. Milyen szűk lenne ez az Öröm, ha csak Izráel számára jött volna el, ha csak a farizeusi kegyességet célozta volna meg, vagy csak a vakokat és a sántákat akarta volna testi elesettségükből meggyógyítani. Jézus azonban az egész nép Örömére jött el. Azért született, hogy minden elveszett emberi lelket megkeressen. Te is beletartozol az „egész nép” – be. Jézus a te örömödre is jött: megszületett, élt, tanított, szenvedett, meghalt, és Feltámadott. „Áldott legyél Mennynek, népeknek, Istennek és én szegény szívemnek Öröme, hogy Testé lettél!”

SZERETET * A misszionárius orvos fia belázasodott. Nagy volt az orvos megkönnyebbülése, amikor kiderült, hogy van még egy injekciója erre a betegségre. Ekkor hozták a hírt, hogy a szomszéd fia is hasonló lázas betegségben szenved. Két beteg, egy orvosság. Most mit tegyen? Leborult Isten Elé, hogy valamilyen megoldást találjon. Az Ige alapján azonban nem tehetett másként, mint hogy a másik fiúnak adta be a gyógyszert. A fekete fiú meggyógyult, saját fia azonban másnap reggelre halott volt. Amikor a pogány apa meglátta a misszionárius halott fiát, egyszerre megértette az Isten Szeretetéről szóló üzenetet: „Úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő Egyszülött Fiát adta.”

* Megtartó született – Luk. 2. 1 – 20”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.