Szerző Téma: Napi lelki morzsák  (Megtekintve 438896 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7920 Dátum: 2019 December 25, 08:46:30 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„12. 25 A pásztorok útja

„A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve
és magasztalva az Istent mindazért, amit
pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan
Ő megüzente nekik." (Luk. 2. 20 )

Jézus Születésének hírét legelőször a pásztorok hallották meg, mégpedig egy angyaltól. Miért éppen ők? Mert Isten a megvetett, lenézett embereket gyakran különös Szeretettel részesíti előnyben. Mert ők az általános felfordulás közepette is csendben voltak, és akkor is ébren őrködtek, amikor a világ aludt. Ma nagy altatás folyik, boldog, aki éberen figyel Isten Kijelentésére, sok mindent idejében meg fog hallani és érteni. A karácsonyi prédikáció így szól: Üdvözítő született ma nektek, Aki az Úr Krisztus, a Dávid városában (Betlehemben ). Ennek minden szava külön és így együtt is nagyon sokat jelent. Nem hiába lett ez nagy Öröme az egész népnek. Nekünk az - e? Már a Gyermek Jézus Szabadító, Úr, Messiás. Ő nekünk született, s meg lehet találni Őt egy konkrét helyen. A pásztorok hitték is, meg nem is. Mi is így vagyunk olykor Isten Igéjével. Ők azonban nem érték be ezzel, felkerekedtek, és meg akartak győződni a Valóságról. S meg is találták a Gyermeket pontosan ott és úgy, ahogyan Isten küldötte mondta. Ez a becsületes magatartás: teljes bizonyosságra vágyom, elmegyek hát egészen Jézusig. Ott a tények meggyőzik a kételkedőt is. És visszafelé már ezzel a meggyőződéssel lesznek ők is „angyalok", Isten követei, akik dicsőítik az Urat nagy Tetteiért, és maguk is hirdetik a karácsonyi Örömhírt. Teljes Bizonyossággal tanúskodnak arról, hogy mi az Igazság. Mi tehát a pásztorok útja? Az éjszaka csendjében Igét hallottak. Nem egészen értették, de aszerint cselekedtek, elmentek és megnézték, Igaz - e. Minden tekintetben Igaznak bizonyult, így ők is hirdették azt másoknak. Ma is az Ige hallgatása vezet el Jézushoz. De a templomtól el kell jutni Őhozzá, Személyesen meg kell ismernünk Őt a Hit által. Ez változtatja meg minden ember életét, betölti Örömmel, és Hiteles tanúvá teszi."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7921 Dátum: 2019 December 26, 08:46:46 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„December 26

„Közeledjetek Istenhez, és közeledni
fog hozzátok.” (Jak. 4 8a )

Isten minden Ígérete Krisztusban teljesedik be. Egyedül Krisztus által kerülhetünk közel Istenhez. Aki Őt látja, az Atyát látja. Aki Közösségben van Vele, Istennel van közösségben. Isten azért adta Krisztust, hogy Benne egészen közel jöjjön hozzád. Ő mindent megtett a közeledés érdekében, a többi rajtad áll. Csak úgy találkozhatsz Jézussal, ha te is elindulsz Felé. A napkeleti bölcsek története is ezt példázza. Menj amerre Isten Szava indít, tedd, amit Ő kíván tőled. Ne kérj senki mástól tanácsot, hogy merre kell menned, ne akard térképpel bebiztosítani magad, csak engedd, hogy az Ige Világossága vezessen, és biztosan meg fogsz érkezni Hozzá. Isten mindig kész Krisztusban megtenni az utat feléd. Te ezt sohasem tehetnéd meg magadtól, mert ez a Kegyelem útja. De azt az utat soha nem engedi el neked, amelyet magadnak kell megtenned az alázat és az engedelmesség keskeny ösvényén Betlehemig. Íme Isten eléd jön, mert számít rá, hogy meg fogsz érkezni.

TÁVOLI FÉNY VILÁGÍT * 1929 – ben egy nógrádi szórványból az állomásra menet eltévedtem az esti szürkületben. Kegyetlen tél volt, és egyáltalán nem ismertem a környéket. Rám esteledett, és sehol semmi fény nem látszott. Már vagy fél órája bolyongtam így összeszorult szívvel, amikor valahol messze parányi fényességet láttam felragyogni. Ez a kis fény jelentette akkor számomra az életet. Tudtam, ha abba az irányba haladok, előbb – utóbb odaérek, ha azonban szem elől tévesztem, végem. A keleti bölcsek is úgy mentek a csillag után, mint akkor én, a fényre vigyázva. Mind nagyobbra és nagyobbra növekedett, ahogy ahhoz a helyhez közeledtek. Aki a világ Világossága felé tart, már jó nyomon van, csak felemelt fejjel menjen, és ne lefele nézzen.

Az Úr megvigasztalja Siont – Ézs. 51. 1 – 12”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7922 Dátum: 2019 December 26, 08:52:28 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„12. 26 A bölcsek útja

„Amikor Jézus megszületett a júdeai
Betlehemben..., íme, bölcsek érkeztek
napkeletről Jeruzsálembe..." (Mát. 2. 1 )

Az ötödik századtól terjedt el az a legenda, hogy három király látogatta meg a kis Jézust Betlehemben. A Biblia híradása nem szól arról, hogy hányan mentek, csak az derül ki, hogy olyan csillagászattal is foglalkozó tudósok voltak, akik feltehetően Babilonból indultak el, ahol a fogság után ott maradt zsidóktól hallhattak arról, hogy jön majd egy nagy Király, Aki Isteni Teljhatalommal cselekszik. S amikor a Jupiter (királycsillag) és a Szaturnusz (Izrael csillaga) ritka együttállása bekövetkezett, nekik ez azt jelentette, hogy Izraelben megszületett ez a nagy Király. Elmentek hát, hogy hódoljanak Előtte. Így kapcsolódik össze a hallott Ige az ember sajátos gondolkozásmódjával, így beszél Isten mindenkivel a neki érthető nyelven. Útjuknak három szakasza volt: Először a hazájuktól Jeruzsálemig. Nagyon messziről indultak el: térben több ezer kilométerről, szellemileg pedig a komor végzethittől. Akit azonban Isten Szeretete vonzani kezd, az bármilyen messzeségből el fog jutni Hozzá. Akkor is, ha nem kapott vallásos nevelést, s akkor is, ha erkölcsileg mélyre került közben. Másodszor Jeruzsálemből Betlehemig. Megérkezve a fővárosba a királytól kértek tájékoztatást. Nem tudták, hogy Heródes betegesen féltékeny, s egy új Király születésének híre őt is, az embereket is félelemmel tölti el. A szakemberek megkeresik Mikeás könyvében: a Messiásnak Betlehemben kell megszületnie. Az nyolc - tíz kilométerre van Jeruzsálemtől, de nem kíséri el őket senki. Ez nagy csalódás lehetett, de elindultak oda, megtalálták a Gyermek Jézust. Nagy Örömmel örvendeztek, és ajándékaikat átadva imádták Őt. Istenem, segíts végigjárni azt az Utat, amin a Te Szereteted indított el Jézushoz!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7923 Dátum: 2019 December 27, 09:22:33 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„December 27

„Jézus pedig hozzájuk ment, és azt mondta nekik: Nekem
adatott minden Hatalom Mennyen és földön.” (Mát. 28. 18 )

Jézus egész küldetése, Élete, Halála és Feltámadása bizonyítja, hogy Hatalom adatott Neki. Már csodás születése is ennek a Hatalomnak a bizonysága. A Szentlélek Isten Hatalma által fogant a szűz méhében. Egész földi Élete során Hatalom adatott Neki. Ahogy Testileg fejlődött, úgy bontakozott ki ez a Hatalom, és akkor teljesedett ki amikor kitöltetett Rá a Szentlélek Galamb alakjában. Ez a Hatalom lett nyilvánvalóvá Szenvedései idején is, noha látszólag ellenség kezébe került. Elítélték és megfeszítették. És mégis, ezekben is a Hatalma mutatkozott meg. Ha nem adatott volna Neki hatalom, nem tudta volna így elhordozni a szenvedéseket. Hatalom adatott Neki a Kereszten való Szenvedésben, amikor Engedelmessége által megdicsőítette Istent. Hatalom adatott Neki a halál általi legyőzetésben. Mindenekfelett pedig Legyőzhetetlen Hatalom adatott Neki a Feltámadás hajnalán, amikor legyőzte a mi ős ellenségünket, a Halált.

JÉZUS HATALMA BENNEM * Jézus Hatalma bennem is ezekben mutatkozik meg: „Krisztussal együtt megfeszíttettem. Többé pedig nem én élek, hanem Krisztus él bennem.” A legnagyobb Hatalom abban van, hogy megmutatja bennem az Ő Feltámadásának Erejét. Jézusnak van Hatalma arra, hogy a szívemben éljen, s Lelke és Ereje által diadalmaskodjon.

* Teljes Hatalom – Mát. 28. 1 – 18”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7924 Dátum: 2019 December 27, 09:33:41 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„12. 27 Csak vezess, Uram, végig!

„Mivel azonban Kijelentést kaptak..., más
úton tértek vissza hazájukba." (Mát 2. 12 )

A napkeleti bölcseknek nagy csalódást jelenthetett, hogy az ország első embere nem is tud arról a nagy eseményről, ami miatt ők több ezer kilométert megtettek. Az írástudóknak akkor kell keresgélniük a szent könyvekben, s miután megtalálták a választ, nem indulnak el örömmel velük együtt, hanem csak útnak indítják őket. Ilyen csalódást ma is átélhetnek Istent kereső emberek, mert képmutatók és tudatlanok a vallásosok között is vannak. De sose akadjunk el náluk, mert ez a szomorú tény semmit nem változtat azon, hogy mindnyájunknak csak Jézus Krisztus tud segíteni, de Ő tud, és érdemes egészen Őhozzá elmenni. Semmilyen csalódás miatt ne álljunk meg, és ne forduljunk vissza! Mindenkit Ő vonz és vár, és nagy örömük a bölcseknek is Betlehemben lett, amikor Istennek kijáró tisztelettel imádták Jézust. Ez a magyarázata annak, hogy útjuk harmadik szakasza egészen más volt, mint az előzők. Itt már közvetlenül kaptak Kijelentést Istentől, és meg is értették azt. „...más úton tértek vissza hazájukba." Aki eljut egészen Jézushoz, az előtt megnyílik a Menny, kapcsolatba kerül Istennel, és másként folytatódik az Élete. Megváltozik a gondolkozása, felismeri, hogy más utak is vannak, mint amelyeket addig ismert. Megtanulja, hogy az emberek szívéhez a legeredményesebb Út a Szeretet. Hogy lehet tisztán is élni. Nem ez a legrövidebb Út a meggazdagodáshoz, de ez a legbiztosabb Út a Békességhez és Boldogsághoz. Nagy Kegyelem, hogy Isten indítására elindulhatunk a magunk pogányságából Krisztushoz. Nagy Kegyelem, hogy ha valami miatt elakadunk az Úton, vissza lehet Rá térni, lehet folytatni. Nagy Kegyelem, ha Isten végigvezet Rajta, és átformál, más emberként mehetünk vissza a mieink közé. Úgy, mint akiket már Krisztus visz, s akik Krisztust visszük."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7925 Dátum: 2019 December 28, 09:04:47 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„December 28

„Szemed legyen a mezőn, amelyet aratnak, és járj utánuk.
Íme, meghagytam a szolgáknak, hogy ne bántsanak téged,
és ha megszomjazol, menj az edényekhez, és igyál abból,
amiből a szolgák merítenek.” (Ruth 2. 9 )

Sokadalomban, vásárban vagy más olyan helyen, ahol sok ember jár – kel, nehéz bárkit is szemmel tartani. Mi emberek egy hatalmas vásárnak, a hiúság vásárának vagyunk folyamatos úton levő, mozgó alakjai. Az Úr mégis szemmel tud tartani bennünket. Ha azonban nem akarunk elszakadni valakitől, nekünk is szemmel kell tartanunk az illetőt. A figyelemnek kölcsönösnek kell lennie. Ha azt látod, hogy a másik eltűnik a szemed elől, utána kell járnod, kérdezősködnöd, amíg meg nem találod. Figyelned kell a mezőre, a helyre, ahova az Úr kihívott ebből a világból. Oda küldi az aratás Ura az Igét, és az Áldást azok számára, akiket az Ő Ereje „őriz Hit által az Üdvösségre, Amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen.” Bizonyára utánad is elküldte már szolgáját, hogy az Ő mezejére vezessen téged, ahol az Ő Hatalma megőriz az Üdvösségre. Ha szeretnél részesülni az Üdvösségben, járj te is a szolgák után, keresd az Úrral való találkozás boldog alkalmait, az Evangelizációkat, konferenciákat, ahol megérett, alázatos kalászokat keres az Úr az Ő Csűrébe a közelgő betakarításra.

A KÉZ * Egy turistát vezetett a hegyi kalauz. Útközben egy mély szakadékhoz értek, amelynek túloldala egy lépésnyire volt az innenső faltól. A vezető könnyedén átlépett a túloldalra, a turistának azonban nem volt hozzá bátorsága. A vezető ekkor kinyújtotta a kezét, és így szólt: „Fogja csak meg bátran. Ez a kéz még nem engedett lezuhanni senkit.” Bízd magad bátran Jézusra, mert Ő megígérte: „Senki sem ragadja ki őket az Én Kezemből.”

* Sok verébnél drágább vagy – Mát. 10. 23 – 33”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7926 Dátum: 2019 December 28, 09:12:28 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„12. 28 Megszabott Idő

„Mindennek megszabott Ideje van, megvan az
Ideje minden dolognak az ég alatt." (Préd. 3. 1 )

Így az év vége felé óhatatlanul gondolkozunk az időről. Mi az, mennyi van belőle, mire kapjuk, kapunk - e még és mennyit? Az a határ, amelyet az évek közt vonunk, mesterséges, de ha kiértékelünk egy ilyen szakaszt, segíthet abban, hogy a következőt - ha még kapunk - helyesebben töltsük el. A Biblia azt tanítja, hogy az idő Istené. Ő ajándékoz nekünk mindennap újabb 24 órát. Kérdés, hogy arra használjuk - e, amire adta! Mulasztás akkor történik, ha nem arra használjuk. Időzavarba az kerül, aki tanulás helyett cseverészik, alvás helyett szórakozik stb. Az idő helytelen felhasználása vagy eltékozlása vezet a sietéshez és a siettetéshez - amikor nincs türelmünk kivárni a dolgok természetes menetét. A kapkodás pedig felszínessé tesz, az ilyen ember több hibát vét, selejtet termel, balesetet okozhat. Feleslegesen kimeríti magát, és veszélyeztet másokat is. Aztán néha az igazán fontos dolgokat hagyjuk el, hogy elintézzük azt, ami sürget. Így károsodik az Istennel és az egymással való Közösségünk. A hívő ember hálásan látja, hogy Isten milyen Bölcsen időzíti életünkben az eseményeket. Aki figyelmesen ügyel Őrá, nem hamarkodik el semmit, és nem késik le semmiről. Jézus földi Élete gyönyörű példa erre. Mivel valóban Ő szabja meg mindennek az idejét, ezért Isten nélkül rohanás, kapkodás, mulasztások vádja és folyamatos elégedetlenség kísér, Istenre figyelve pedig ugyanannyi idő alatt sokkal többet el lehet végezni, így is kell dolgozni keményen, de marad ereje az embernek, Öröme lesz közben, a végén pedig Hála és Békesség van a szívében."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7927 Dátum: 2019 December 29, 09:28:57 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„December 29

„Amikor pedig eljön az Emberfia az Ő Dicsőségében
és vele mind a szent angyalok, akkor elfoglalja majd
Dicsőségének Trónusát.” (Mát. 25. 31 )

Úgy tűnik, mintha ezen a világon minden embernek egyforma lenne a sorsa: egy ég alatt lakunk, egy levegőt szívunk, ugyanaz a világ vesz körül mindnyájunkat. Sokan azt gondolják, hogy amiképpen itt a földön azonos körülmények rabjai vagyunk, úgy a halálunk után is közös sors vár reánk. Együtt élünk: hívő a hitetlennel, káromkodó az imádkozóval, kegyes a cégéres bűnössel, és a világ nagyon ért ahhoz, hogy kegyes arcszínt öltsön, s elmossa a határokat ember és ember között. Az Ige azonban azt mondja, hogy amikor eljön az Úr, és beül Dicsősége Királyi Székébe ítélni, akkor kártyavárként omlanak majd össze az erősnek vélt bizonyosságok, s az Úr Igazságos Tekintete Elől elpusztul a képmutató, hazug kegyesség. Sokan fogják majd azt mondani: „Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk – e, és nem a te nevedben űztünk – e ördögöket, és nem tettünk – e sok hatalmas dolgot a te nevedben?” Akkor azonban nem lesz már Kegyelem. Te sem álcázhatod magad örökké. Egyszer a te életed is eldől a kárhozatra vagy az Örök Életre. Ha most kerülnél Ítéletre, mi történne veled?

ÍTÉLET * Az Igazgyöngy és a hamisítvány szabad szemmel egyformának látszik. Amikor azonban nagyító alá kerülnek, rögtön felismerhető lesz az utánzat. Vajon az Úr Világosságában, Igazságos Ítéletében is úgy áll – e majd meg az életed, mint saját emberi ítéleted előtt?

* Igazak az Életre, gonoszok a kárhozatra – Mát. 25. 31 – 46”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7928 Dátum: 2019 December 29, 09:35:16 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„12. 29 Idő és Örökkévalóság

„Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk
összeomlik, van Istentől készített
Hajlékunk..., Örökkévaló Mennyei
Házunk." (2Kor. 5. 1 )

A filozófusok írnak az idő aszimmetriájáról, vagyis arról, hogy megfordíthatatlanul egy irányba halad. Mérni tudjuk, de megállítani és visszahozni nem. Megszoktuk, hogy egyik pillanat követi a másikat, egyik esztendő jön a másik után, de ritkán gondolunk arra, hogy eljön majd egy pillanat, ami után nem következik másik, mert vége szakad az időnek, és beletorkollik az Örökkévalóságba, mint folyók az óceánba. A folyókat is csak a torkolatig tudjuk mérni. És mi lesz utána? A sátán arra törekszik, hogy ne gondoljunk a jövőre, csak a pillanatra figyeljünk, hogy most jól érezzük magunkat. Isten azonban messzebbre enged látni. Mert van, ami elmúlik, de van, ami megmarad. Van, ami összeomlik, és van, ami Örökkévaló. Igénk az emberi testet és ezt a földi életet sátorhoz hasonlítja, amely ideiglenes tartózkodási hely. Ez azonban egyszer összeomlik, s belépünk az Örökkévalóságba, Amelynek nem lesz vége. Ott kétféle állapot létezik: Istennel az Örök Élet, Isten nélkül az Örök szenvedés amiatt, hogy itt nem hittünk Benne. Ezt a tényt nem szabad elködösíteni. Hol töltjük az Örökkévalóságot - ez minden ember számára a legfontosabb kérdés. Fontosabb, mint az, hogyan sikerül egy napunk vagy egy vállalkozásunk. Ne feledjük, hogy minden itteni tettünknek Örökkévaló Következménye van! A jelenünkkel alapozzuk meg a jövőnket. És Isten megtanítja a Benne hívőket már itt mindent az Örökkévalóság nézőpontjából értékelni. Aki ezt gyakorolja, tudja, hogy nem az a fontos igazán, hogy ki mit szól hozzá, hanem hogy Istennek kedves - e egy tettünk. Nem az dönt, hogy van - e kedvem valamihez, hanem hogy most annak az ideje van - e, s az fontos - e másnak. Az ilyen ember könnyedén átlép az őt ért sérelmeken, de fontos lesz neki mások Üdvössége. Itt áll két lábbal a földön, de Mennyei Normákhoz igazodik. Jellemez - e ez engemet?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7929 Dátum: 2019 December 30, 09:29:12 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„December 30

„Boldog az a szolga, akit az ő ura, amikor
hazajön, ilyen munkában talál.” (Mát. 24. 46 )

Nincs Nagyobb Öröm, mint várni az Urat. De nincs ennél nehezebb feladat sem. Ebben a világban minden arról beszél, hogy nem érdemes az Urat várni. Sátán, a nagy hitető ott ólálkodik körülötted, még imádkozás közben is. Akkor szeretne megejteni, amikor leginkább az Úr közelébe érzed magad. Várni nehéz, de szolgáljon boldog vigasztalásul a tudat, hogy jön az Úr. Ő is azt várja, hogy mikor léphet ki diadalmasan a felhők mögül angyalsereg harsonái közepette, hogy dicsőséget és tisztességet adjon a világtól elgyötört, fogyón erejű, megsanyargatott, de töretlenül Benne bízó, Őt váró szolgáinak. Amikor eljön éretted az Úr, boldog leszel, ha munkában, szolgálatban, lélekmentésben talál. De jaj neked, ha mást csinálsz, mint amit reád bízott. De boldog leszel, ha Hited kicsiny lángjával bár, de égő mécsessel sóvárogva várod Őt, és munkád arról tanúskodik, hogy egyetlen percet sem vesztegettél hiába, mert a Mennyei Csűrben ott ékeskednek az általad begyűjtött kalászok.

EZ IS VÁRÁS * Gyermekkorunkban mindig jóval a megérkezése előtt várni kezdtük édesapánkat. Elkezdtük kiseperni az udvart, s amikor édesapánk haza ért, úgy mentünk elébe seprűvel, lapáttal, a kezünkbe. Közben az udvar melletti homokozó fennen hirdette, hogy egész nap a homokvárat építettük. Hány elmulasztott bizonyságtétel, hány üres perc tanúskodik ellened?

* Vigyázz és várj – Mát. 24. 25 – 51”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7930 Dátum: 2019 December 30, 09:37:45 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„12. 30 Emlékezés és Magasztalás

„Ezért magasztallak, Uram..., Zsoltárt
éneklek Nevednek." (2Sám. 22. 50 )

Élete alkonyán Dávid király visszatekintett a megtett útra, számba vette és értékelte élete eseményeit, és megtelt a szíve Hálával. Ezt egy hosszú imádságban tárta Isten Elé, amelyben többször idézte a 18. Zsoltárt is. Ennek az évnek az alkonyán hasznos lehet visszaemlékezni nekünk is, és Isten Előtti Világosságban értékelni az eseményeket. Dávidnak sok minden eszébe jutott: évekig tartó menekülése Saul király féltékeny haragja elől, a filiszteusokkal való örökös hadakozása, győzelmek és vereségek, fia lázadása, külső ellenségek és belső bajkeverők, saját bűnei... De nem a maga sérelmeit és hőstetteit sorolja, hanem Isten Kegyelmes Tetteit. Ő védte meg Dávidot sok veszélyes helyzetben (Pajzsa volt neki ), Ő futamította meg ellenségeit (nem Dávid ), Ő adott gondolatokat, helyes döntéseket, fizikai erőt, bűneire bocsánatot. „Megmentettél lázadó népemtől..." „Ő tanítja kezemet a harcra..." Ő, Ő, Ő... Hogyan emlékezünk az elmúló év eseményeire, és mi következik az emlékezésünkből? Követjük - e Dávid kezét, aki felfelé mutatott, meglátta az események mögött a Hatalmas és Kegyelmes Istent, és magasztalta Őt? Sok minden történt velünk is. Történt - e valami fontos változás bennünk? Isten Kezéből tudjuk - e fogadni az Áldásokat és a veszteségeket is? Hisszük - e, hogy azoknak, akik Őt szeretik, valóban minden a Javukat szolgálja (Róm 8. 28 )? Olvassuk el ezt a hosszú imádságot (2Sám 22 ), és egészítsük ki a magunkéval! Isten megtölti közben a szívünket Hálával és Békességgel. Ez lesz szép lezárása ennek az esztendőnek."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7931 Dátum: 2019 December 31, 07:38:35 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„December 31

„Előhívatta azért, és azt mondta neki: Mit hallok
felőled? Adj számot a sáfárságodról, mert különben
nem lehetsz tovább sáfár!” (Luk. 16. 2 )

A mai napon Maga Elé állít téged az Úr, és megkérdezi, mit cselekedtél a reád bízottakkal. Ezelőtt egy évvel kaptál egy esztendőt. Mire használtad? Hogy forgattad? Drága időt adott neked a megtérésre. Arra használtad – e minden percét, hogy mind közelebb és közelebb kerülj Hozzá? Adott neked egészséget. Mire használtad a testi erődet? Ételt és italt is adott neked. Megosztottad kenyeredet az éhezővel? Megosztottad italodat a szomjazóval? Adott anyagi lehetőségeket. Hogyan gazdálkodtál a pénzeddel? Mibe fektetted, mit vásároltál rajta? Dicsőséget az Úrnak, vagy kétes értékű örömöket magadnak? Alkalmad volt emberekkel találkozni. Azért hozta őket elődbe Isten, hogy a szomorú szívűeket megvigasztald, a könnyelmű, léhákat megintsed, a bűn útján járókat visszatérítsd az Igazság Útjára, az Őt még nem ismerőknek bizonyságot tegyél Róla, a megterhelteknek és megfáradtaknak segíts terheik hordozásában. Mit tettél érettük? Szolgálati helyeden munka várt rád, feladatok voltak rád bízva: mások ügyében kellett intézkedned, anyag forgott a kezedben, gazdálkodnod kellett vele. Hogy forgattad ezeket a javakat? Adj számot sáfárságodról, és ne feledd, hogy a sáfárok felé a hűség a legfontosabb elvárás. Hűséges voltál a rád bízottakban? Az Úrnak szolgáltál, nem a szemnek? Igyekeztél úgy forgatni javaidat, hogy az Isten Dicsőségét szolgálja? Vagy csak magadra néztél, a magad előnyeit tartottad számon? Jaj, ha nem voltál hű a hamis mammonon! Hogyan bízhatnák akkor reád az Igazi Kincset? Adj számot sáfárságodról, és a bűnbánat könnyeivel öntözve állj meg a Kereszt alatt, és kiálts: „Isten, légy Irgalmas nekem, bűnösnek!”

* Isten ismeri a szívedet – Luk. 16. 1 – 18”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7932 Dátum: 2019 December 31, 07:42:08 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„12. 31 Kinek a Keze tette?

„Ne gondolkodj tehát így: az én erőm
és hatalmas kezem szerezte nekem
ezt a gazdagságot!" (5Móz. 8. 17 )

Hogyan értékeljük ennek az évnek az eseményeit? Van, aki dicsekszik: ezzel a két kezemmel szereztem mindent. Van, aki panaszkodik: miért próbált engem Isten, miért nehezedett rám a Keze? S van, aki panaszkodva dicsekszik. Isten ezt mondja: ne gondolkozz így, mert ez felszínes és hamis megállapítás! Hiszen már az is Isten Ajándéka volt, hogy adott neked két munkáskezet, adott munkát, a munkádra Áldást. Isten sorolja a népnek: Kinek a Keze szabadított ki Egyiptomból, Ki választotta ketté a tengert, Ki táplált éveken át a pusztában, Ki vezetett el az ígéret földjének a határához? Egyedül Isten Hatalmas Keze. Aki ezt nem látja, hamisan ítéli meg a múltat. A jót magának tulajdonítja, a rossz miatt Istent vádolja. Nem látja, hogy minden jót Istentől kapott ajándékba, s Isten még a próbákat is a nép javára használta fel. A Biblia azt írja, hogy még a jó cselekedeteket is Isten készíti el nekünk, hogy azokat megtehessük. Egyedül Őt illeti a Dicsőség. Aki ezt nem látja, árt magának a jelenben. Mert aki magának tulajdonítja azt, amit Isten Tett érte, az meglopja az Urat, és így szembehelyezkedik Vele. Az pedig életveszélyes Isten népe számára, ha a világ sok fenyegetése közt kiszolgáltatottá válik, és Istent is ellenségévé teszi. Ezzel veszélyezteti az ilyen ember a jövőjét is. Mert aki magában bízik, azt magára hagyja az Úr, nem számíthat az Ő Védelmére és további Ajándékaira. Mi hát a helyes magatartás az év utolsó napján? Őszinte bűnbánat minden hitetlenségünk, dicsekedésünk, önhittségünk miatt. Buzgó hálaadás Isten sok meg nem érdemelt Ajándékáért. És annak megvallása, hogy nem a mi kezünk erejében bízunk, hanem egyedül Jézus Krisztus érettünk is átszögezett Kezének Érdemében és Irgalmában."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7933 Dátum: 2019 December 31, 07:46:51 »
Minden drága testvéremnek Kegyelem teljes Áldott Új Esztendők kívánok!
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető Sofia

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 202
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7934 Dátum: 2020 Január 07, 09:57:58 »
Január 7.

"Ennél nagyobb dolgot fogsz látni" (Jn 1,50).

Ez az ígéret egy gyermekként bízó hívőhöz szólt, aki egyetlen meggyőző érv alapján kész volt elfogadni Jézust Isten Fiának, Izrael királyának. Aki kész arra, hogy lásson, fog is látni; reménytelen vakságunk oka az, hogy behunyjuk a szemünket.

Már sok mindent láttunk. Az Úr nagy és kifürkészhetetlen dolgokat mutatott már nekünk, s ezért dicsérjük is nevét. Vannak azonban még Igéjében nagyobb igazságok, vannak mélyebb tapasztalatok, van magasabb rendű közösség, hasznosabb szolgálat, nagyobb erő, szeretet és bölcsesség. Mindez vár még ránk, ha készek vagyunk hinni az Úrban. A tévtanok kitalálása csak rombol, de nagy áldás van az igazság keresésén és megtalálásán. Megnyílik előttünk az ég, és világosan látjuk az odavezető utat az Emberfia személyében, és jobban felismerjük a földi és mennyei világ közti összefüggést. Tartsuk szemünket nyitva a szellemi világ dolgai felé, és akarjunk egyre többet meglátni belőle! Higgyük, hogy életünk nem foszlik szét a semmibe, sőt, szüntelenül növekedni fogunk, és egyre nagyobb dolgokat látunk, amíg majd egyszer színről-színre meglátjuk magát a hatalmas Istent, és soha többé nem veszítjük el Őt szemünk elől.

C.H.Spurgeon Isten ígéreteinek tárháza