Szerző Téma: Napi lelki morzsák  (Megtekintve 500214 alkalommal)

0 Felhasználó és 2 vendég van a témában

Nem elérhető Sofia

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 341
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7980 Dátum: 2020 Augusztus 05, 06:47:39 »
Augusztus 5.

"Isten törvénye van a szívében, nem ingadoznak léptei" (Zsolt 37,31).

Ha az ember szívében hordja a törvényt, egész élete igazzá lesz, mert a szívben van a helye a törvénynek. Ha a fejünkben volna, megzavarna, a hátunkon hordva meggörnyednénk, de ha a szívünkben van, megtart és megerősít.

Milyen nagyszerű a Károli fordítás szóhasználata: "Istenének törvénye"! Ha már megtapasztaltuk, hogy az Úr a mi Istenünk, akkor törvénye szabadságot jelent számunkra, mert Isten, aki szövetségben áll velünk, felébreszti bennünk a vágyat, hogy akaratának engedjünk és parancsolatai szerint járjunk. Ha egy parancs az Atyámtól jön, hogyne hajtanám azt örömmel végre.

Isten maga kezeskedik arról, hogy az engedelmes embert megtartja és megerősíti minden lépésében. Az ilyen ember az igazat akarja cselekedni, tehát azt fogja tudni tenni, ami bölcs. A megszentelt cselekedet mindig a legbölcsebb, még akkor is, ha pillanatnyilag nem látszik annak. Isten gondviselésének és kegyelmének biztonságos útján járhatunk, ha megmaradunk a törvény által kiszabott ösvényen. Isten törvénye még soha senkit nem vezetett félre. Útjelzői az alázat, az igazságosság, a szeretet és az Úr félelme, amelyek nemcsak bölcsen irányítanak a bővölködő élet útján, hanem meg is tartanak szentnek és tisztának. Aki az igaz úton jár, biztonságos utat követ.

C.H.Spurgeon gondolatai

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4051
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7981 Dátum: 2020 Augusztus 06, 20:20:28 »
Kedves Sofia!

Szeretem Chambers áhítatait. Kezdő hívő koromban az ő könyvét olvastam mindennap.
Itt az utolsó gondolathoz hozzáfűzném, hogy igen, első az Istennel való elmélyült kapcsolat, de az mindig gyümölcsöket, azaz hitbeli cselekvést eredményez.
 :2smitten:
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Sofia

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 341
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7982 Dátum: 2020 Augusztus 07, 08:08:29 »
Augusztus 7.

"Gyökerezzetek meg és épüljetek fel őbenne (Krisztusban)..."  (Kol 2,7)

Pál apostol élete olyan volt, mint egy mélyen gyökerező, egészséges gyümölcsfa, amelyet a stabilitás és termékenység jellemez.

Életének sok vihara közt is stabilan állt, mert világos küldetéstudata volt. Tudta, hogy ki küldte, kikhez és mivel. Isten különös szeretetet oltott a szívébe az elveszett emberek iránt, és kapott olyan mondanivalót, amely kezdetben neki is új volt, az ő életét is megváltoztatta, s amellyel minél többeknek akart segíteni.

Feladata ez volt: „nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az énbennem (Jézusban) való hit által megkapják bűneik bocsánatát" (ApCsel 26,18). Ő ezt teljes meggyőződéssel hirdette, Isten Szentlelke pedig nagy erővel munkálkodott egy ilyen erőtlen emberen keresztül is.

Életének a gyümölcsei egyrészt abban mutatkoztak meg, hogy a Lélék gyümölcse termett benne gazdagon, vagyis olyan rá egyébként nem, de Jézusra jellemző tulajdonságok jelentek meg benne, mint a türelem, alázat, szeretet, nagy lelki erő. Másrészt pedig munkájának gyümölcsei az élő hitre jutott és megváltozott életű emberek voltak, akik később maguk is sokakat vezettek Jézushoz.

Meggyökerezni Krisztusban azt jelenti, hogy egyre erősebb hitbeli közösségre jut vele az ember. Vele bensőleg azonosulni, benne feltétel nélkül bízni, őt az életünkben minden tekintetben érvényesülni engedni. Ez ad a hívőknek ebben a szellemi viharokkal teli időben állóképességet, de ez teszi könnyebbé az egymáshoz való hűséget is. És ebből a közösségből táplálkozva lesz az életünk termékeny. Egyre jobban hasonlít a jellemünk Krisztuséhoz, és tudunk másokat is hozzá vezetni. Termi az ő nevéről vallást tevő ajkak gyümölcsét is (Zsid 13,15).

"Annakokáért ő általa vigyünk dícséretnek áldozatát mindenkor Isten elé, azaz az ő nevéről vallást tevő ajkaknak gyümölcsét." (Zsid 13,15)

Cseri Kálmán gondolatai

Nem elérhető Sofia

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 341
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7983 Dátum: 2020 Augusztus 08, 06:51:41 »
Augusztus 8.

"Az én Uram, az Úr megsegít engem" (Ézs 50,7).

Ez az igerész prófétai előrelátással beszél a Messiás szenvedésének arról a napjáról, amikor mindhalálig engedelmes volt, amikor hagyta, hogy verjék a hátát és az arcába vágjanak. Ezen a napon megtapasztalta az ÚR segítségét.

Én lelkem, minden szenvedésed csak semmiség Jézus Krisztus szenvedéséhez képest. Miért nem bízol hát abban, hogy az Úr téged is megsegít? Megváltónk különleges helyzetben volt, mert a bűnös ember helyett szenvedett - mint helyettes áldozat. Ezért még Atyjának is el kellett hagynia, és lelke az istennélküliség állapotától kellett hogy szenvedjen. De neked nem kell ezt végigszenvedned és így felkiáltanod: "Miért hagytál el engem?!" Lásd, a Megváltó még ebben a helyzetben is bízott Istenében, te miért ne tudnál bízni? Ő érted halt meg, immár lehetetlen, hogy magadra maradj; légy hát jó reménységgel!

A mai nap munkája és próbatételei között is szólj így: "Az én Uram, az ÚR, megsegít engem". Menj bátran előre. Vedd fel a hit pajzsát, és szánd el magad, hogy sem gyengeség, sem félelem nem fog eltántorítani. Ha Isten a segítséged, mi állhatja utadat? Ha bizonyos vagy abban, hogy a Mindenható veled van, mi lehet túlságosan nehéz számodra? Kezdd örömmel napodat, és ne engedd, hogy bármi is eltakarja előled az örökkévaló nap sugarát.

C.H.Spurgeon gondolatai

Nem elérhető Sofia

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 341
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7984 Dátum: 2020 Augusztus 10, 07:26:42 »
Augusztus 10.

Pihenj meg gyógyító szent jelenlétemben! Engedd meg Nekem, hogy átformáljalak a Velem kettesben töltött idő által! Ahogy gondolataid egyre inkább Rám összpontosulnak, bizalom veszi át a félelem és aggódás helyét. Az elméd kicsit olyan, mint a libikóka. Ahogy a Belém vetett bizalmad felemelkedik, a félelem és aggódás automatikusan lesüllyed. A Velem töltött idő nemcsak a bizalmad növeli, azt is segít megítélni, hogy mi fontos és mi nem. Az energia és az idő értékes, korlátozott dolgok. Éppen ezért bölcsen kell használnod őket, arra összpontosítva, ami igazán lényeges. Ahogy szorosan Mellettem jársz, elméd pedig átitatod Igémmel, megmutatom neked, hogyan használd az idődet és az energiádat. Az Én Igém mécses a lábad előtt. Jelenlétem világosság az ösvényeden.
"Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak." (Efezus 5:15-16)
"Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága." (Zsoltárok 119:105)

Részlet Sarah Young Jézus hív, Jézus szólít című könyvéből

Nem elérhető Sofia

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 341
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7985 Dátum: 2020 Augusztus 12, 08:00:38 »
Augusztus 12.

"Emlékszem rád: ifjúkorod hűségére, mátkaságod szeretetére..." (Jer 2,2)

És mire emlékszik Isten? Emlékszik népe hűségére. Amikor szövetséget kötött Izraellel, az örült ennek, és ragaszkodott Istenhez. Olyan volt ez, mint a jegyesség, az egymás iránti szeretet jellemezte. - Aztán elromlott a kapcsolat, mert Isten népe a pogány népek bálványait is kezdte tisztelni. Ezzel megcsalták az Urat, hűtlenné váltak hozzá. Ez fájdalmas emlék, ami Isten ítéletét hívja ki. - Isten azonban kész megbocsátani a hűtlenséget. És a megbánt és elhagyott bűnre nem akar többé emlékezni. Amit ő megbocsátott, arra nem hivatkozik, az nem választ el tőle, „nem gondolok többé vétkeikre" - ígéri (Jer 31,34). Isten nem felejt, csak nem említi többé.

A Biblia minket is erre bátorít. Először is arra, hogy Isten jótetteit, csodáit ne feledjük el. „...ne feledd el, mennyi jót tett veled!" (Zsolt 103,2) Tartsa frissen a hálaadásunkat és Istent magasztaló imáinkat az emlékezés! Ez egyben bátorít arra, hogy bízzuk rá nyugodtan a jövőnket is.

Felejtsünk el viszont minden ellenünk elkövetett bűnt! Ezeket a tartozásokat el lehet engedni, ahogyan Isten is eltörölte az ellenünk szóló adóslevelet, amikor Jézus meghalt értünk (Kol 2,14).

A megbocsátott, elrendezett vétkeket pedig nem szabad többé felemlegetni, családon belül sem, ahogyan Isten is a tenger mélyére veti a mi megbánt vétkeinket.

Cseri Kálmán gondolatai

Nem elérhető Sofia

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 341
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7986 Dátum: 2020 Augusztus 15, 07:18:49 »
Augusztus 15.

Minden idő és minden létező Istene vagyok. Ne csak a reggeli csendesség idején keress, hanem napközben is, állhatatosan! Ne hagyd, hogy váratlan problémák elvonjanak Jelenlétemből! Inkább beszélgess Velem mindenről és figyeld bizakodóan, amit teszek. A nehézségeknek nem kell megszakítania a közösségedet Velem. Amikor „rosszra” fordulnak a dolgok, hajlamos vagy úgy reagálni, mintha büntetnélek. Az ilyen negatív reakció helyett inkább próbáld a nehézségeket álruhás áldásoknak tekinteni. Tegyél Engem menedékké: öntsd ki Nekem a szívedet és bízz Bennem minden időben!
„Bár reggel, délben, este gondban vagyok, és sóhajtozom, ő meghallja hangomat.” (Zsoltárok 55:18)
„Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat. Ha nagy vizek áradnak is, nem érik el őt.” (Zsoltárok 32:6)
„Bízzatok benne mindenkor, ti, népek, öntsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi oltalmunk!” (Zsoltárok 62:9)

Részlet Sarah Young Jézus hív, Jézus szólít című könyvéből

Nem elérhető Sofia

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 341
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7987 Dátum: 2020 Augusztus 16, 08:19:04 »
Augusztus 16.

Találkozz Velem a kora reggeli ragyogásban! Izgatottan várok rád. Ennek a Velem töltött megszentelt időnek a csendjében megújítom az erődet és átjár békességem. Amíg mások a másik oldalukra fordulnak még egy kis alvásért vagy feszülten a legfrissebb híreket hallgatják, te a világmindenség Teremtőjével vagy közösségben. Erős vágyat ébresztettem a szívedben, hogy megismerj Engem. Ez a vágyakozás Belőlem ered, bár most már benned is fényesen lobog. Amikor szeretet-hívásomra arcom keresésével reagálsz, mindketten áldást nyerünk. Mély titok ez, inkább a gyönyörűséged a célja, nem pedig az, hogy megértsd. Én nem egy morcos Isten vagyok, aki helyteleníti az örömöt. Gyönyörködöm, ha örömödet leled mindabban, ami igaz, nemes, helyes, tiszta, kedves és dicséretre méltó. Ezeken a dolgokon gondolkozz és fényem napról napra tündöklőbben ragyog benned.
„De akik az ÚRban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. „ (Ézsaiás 40:31)
„Egy dolgot kérek az ÚRtól, azért esedezem: hogy az ÚR házában lakhassam egész életemben; láthassam, milyen jóságos az ÚR, és gyönyörködhessem templomában. „ (Zsoltárok 27:4)
„Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe!” (Filippi 4:8)

Részlet Sarah Young Jézus hív, Jézus szólít című könyvéből

Nem elérhető Sofia

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 341
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7988 Dátum: 2020 Augusztus 18, 06:10:38 »
Augusztus 18.

"Ha keresed, megtalálhatod" (1Krón 28,9).

Szükségünk van Istenre, és neki mindig van ideje a számunkra, ha keressük Őt. Senki elől nem rejtőzik el, aki színe elé kívánkozik. De nem lehet ezt a találkozást kiérdemelni, vagy kegyeit megvásárolni, egyszerűen csak "keresni" kell Őt. Akik már ismerik az Urat, keressék Őt újra és újra imádsággal, hűséges szolgálattal és szent hálaadással: akkor egyre jobban kijelenti nekik szeretetét, és megáldja őket közösségével. Akik pedig még nem ismerik Őt úgy, hogy békességük forrása lehetne, induljanak el azonnal, és keressék, amíg meg nem találják Őt mint Megváltójukat, barátjukat. Atyjukat és Istenüket.

Milyen erős biztatás ez az Ige minden keresőnek! "Keressetek és találtok!" (Mt 7,7). Igen, ha Istent keresed, te is megtalálod Őt. Ha pedig megtaláltad, benne megleled az életet, a bűnbocsánatot, a megszentelődést és az üdvösséget. Keresd, keresd kitartóan, akkor nem hiába fogod keresni. Drága testvérem, keresd Őt már most! Ott, ahol vagy, és most, mert most van itt az alkalmas idő. Hajoljon meg merev térded és még merevebb nyakad, és kiálts Istenhez. az élő Úrhoz. Krisztus nevében keresd a megtisztulást és a bűnbocsánatot. Isten nem utasít el. Dávidnak fiához, Salamonhoz intézett fenti biztatása igaz, ezt e könyv szerzője is megtapasztalta. Higgy az Igének, cselekedj aszerint, s találkozásod lesz Istennel!

C.H.Spurgeon gondolatai

Nem elérhető Sofia

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 341
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7989 Dátum: 2020 Augusztus 21, 06:54:19 »
Augusztus 21.

„Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának; mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk.” (Róma 14:7-8)

Mindnyájan ismerjük azt az érzést, amikor megdöbbent bennünket egy-egy kipróbált barátnak, jó lelkésznek, megszentelt életű misszionáriusnak vagy egy kegyes édesanyának az elvesztése. Álltunk a nyitott sír felett, orcánkon forró könnyek peregtek le, s teljesen összekavarodva kérdeztük: „Miért, ó Uram, miért?” A kegyes ember halála nem véletlen. Azt gondolod, hogy az Isten, aki éberen vigyázza még a veréb elhullását is, aki ismeri fejünkön a hajszálaink számát, talán hátat fordít, amikor egy-egy gyermeke életében eljön a veszedelem órája? Nála nincs véletlen, nincs tragédia, nincs katasztrófa gyermekei életében. Pál, aki keresztény életének legnagyobb részét a halál peremén élte, győztes bizonyossággal szólt az életről: „Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség.” (Filippi 1:21) Erős, rendíthetetlen hite a próbákat, üldözéseket, fájdalmakat, meghiúsult terveket és összetört álmokat különösebb megerőltetés nélkül természetesnek találta. Soha nem horkant fel cinikus kételkedéssel, nem kérdezte: „Miért, Uram?” A kételkedés árnyékában is tudta, hogy élete Megváltójának hasonlatosságára formálódik, s nehézségei ellenére sem hátráltatta a folyamatot. Sir Walter Scott volt az, aki ezt kérdezte: „A halál az utolsó álom? Nem, hanem az utolsó felébredés.”

Billy Graham gondolatai

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4051
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7990 Dátum: 2020 Augusztus 21, 16:09:30 »
 :317:
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Sofia

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 341
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7991 Dátum: 2020 Augusztus 25, 05:20:13 »
Augusztus 25.

Körbeveszlek mindenestől, fölötted lebegek, miközben te orcámat keresed. Közelebb vagyok, mint hinni mernéd, közelebb, mint a levegő, amit belélegzel. Bárcsak felismernék gyermekeim a jelenlétemet, soha többé nem éreznék magányosnak magukat. Ismerek minden gondolatot, még mielőtt kigondolnád és minden szót, mielőtt kimondanád. Jelenlétem behatol lényed legmélyéig. Érted már, milyen abszurd dolog, ha megpróbálsz bármit elrejteni előlem? Másokat könnyen becsaphatsz, még saját magadat is, Én azonban úgy olvasok benned, mint egy nyitott, nagybetűs könyvben. A szíve mélyén a legtöbb ember némileg tudatában van jelenlétem közelségének. Sok ember azért fut előlem és tagadja hevesen létezésemet, mert közelségem megrémiszti. Saját gyermekeimnek azonban nincs mitől félniük, mert véremmel tisztítottam meg és igazságomba öltöztettem fel őket. Légy áldott szoros közelségem által! Mivel benned élek, hadd éljek általad is, a sötétségbe árasztva világosságomat!
„A karmesternek: Dávid zsoltára. URam, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram.” (Zsoltárok 139:1-4)
„Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek Krisztus vére által.” (Efezus 2:13)
„Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne.” (2 Korinthus 5:21)

Részlet Sarah Young Jézus hív, Jézus szólít című könyvéből

Nem elérhető Sofia

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 341
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7992 Dátum: 2020 Augusztus 31, 07:52:06 »
Augusztus 31.

"Elmúlt az aratás, véget ért a nyár, és mi nem szabadultunk meg!" (Jer 8,20)

Az előző fejezetben Isten részletesen elmondja, hogy miért. „Loptok, gyilkoltok, paráználkodtok, hamisan esküsztök", pogány környezetetek hatására az ég királynőjének és egyéb bálványoknak áldoztok, asztrológiát és más sötét babonaságot gyakoroltok, mindezt leöntitek vallásos mázzal, és úgy vélitek, minden rendben van. Változni senki sem akar, „már pirulni sem tudnak".

Pedig az egyetlen menekvés az őszinte bűnbánat lenne, s akkor Isten nem hajtaná végre a kilátásba helyezett ítéletet. Az a nyár még a kegyelmi idő meghosszabbítása volt. De hiába, az emberek nem arra használták, amire Isten adta. így bekövetkezett az ítélet.

Komolyan vesszük-e, hogy minden bűnnek következménye van? Hisszük-e igazán, hogy minden megbánt és abbahagyott bűnre Isten bocsánatot ad? És arra használjuk-e a kegyelemből kapott időt, hogy megragadjuk az elkészített kegyelmet? Arra használjuk-e az alkalmakat, amire Isten adta?

Így a nyár végén, tanév elején mindig feltűnik: milyen gyorsan megnőnek a gyerekek. Amit nem adtunk meg nekik kiskorukban, talán soha nem lehet pótolni. S milyen hamar elmennek az öregjeink - s mi itt maradunk sok lelkiismeret-furdalással a mulasztásaink miatt. És váratlanul távoznak sokan a derékhadból is.

Egyszer pedig elmúlik nemcsak egy nyár, hanem az életünk is. Mit kell majd mondani: sajnos nem szabadult meg, vagy ezt: idejében megragadta Isten szabadító kegyelmét, s most hazament hozzá a mennyei dicsőségbe?

„Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek... kihasználva az alkalmas időt mert az idők gonoszak." (Ef 5,15-16)

Cseri Kálmán gondolatai

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4051
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7993 Dátum: 2020 Szeptember 02, 15:11:12 »
 :2smitten:
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Sofia

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 341
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7994 Dátum: 2020 Szeptember 05, 07:44:57 »
Szeptember 5.

„Veletek lesz az Úr" (2Krón 20,17).

Komoly biztatás volt ez Jósáfát királynak, mivel nagy sokaság támadt ellene. Nagy biztatás ez nekem is, mert nagy szükségben vagyok, és legyőzésére nincs se hatalmam, se bölcsességem. Ha az Úr velem lesz, győzni fogok az élet csatájában, és minél nagyobb a megpróbáltatás, annál dicsőségesebb lesz a győzelem. De honnan tudhatom bizonyossággal, hogy az Úr velem van?
Kétségkívül mellettem van, ha én vele vagyok. Ha bízom benne, hűségében, hiszek szavának és engedelmeskedem parancsának, akkor kétségkívül velem van. Ha azonban a Sátán oldalán állok, akkor Isten ellenem van, ez nem is lehet másképpen. Ha viszont úgy élek, hogy életemmel Isten dicsőségét szolgálom, akkor biztos lehetek abban, hogy Isten is megbecsül engem.
Biztos lehetek abban, hogy Isten velem van, ha életem Megváltójának és Üdvözítőjének vallom. Ha életemet Isten egyszülött Fia kezébe tettem, feltétlenül számíthatok arra, hogy az Atya teljes hatalmával mellém áll, és megtart, hogy Fia meg ne szégyenüljön.
Bárcsak meg tudnám ma hittel ragadni ezt a rövid, de drága ígéretet!
Ó Uram, teljesítsd be ezt az Igét szolgádon! Légy velem otthonomban, az utcán, a mezőn, a munkahelyemen. Légy velem ha emberek között vagyok, vagy egyedül a magányban. Légy mindazokkal, akik szeretnek Téged.

C.H.Spurgeon gondolatai