Szerző Téma: Napi lelki morzsák  (Megtekintve 508689 alkalommal)

0 Felhasználó és 2 vendég van a témában

Nem elérhető Sofia

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 341
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7995 Dátum: 2020 Szeptember 07, 07:32:08 »
Szeptember 7.

Élvezd, ahogy jelenlétem melegsége rád ragyog! Érezd a bizsergést az arcodon, ahogy szeretetem világosságában sütkérezel. Sokkal inkább gyönyörködöm benned, mint gondolnád. Helyeslésem irányodban folyamatos, hiszen az Én világosságomba öltözve, az Én igazságomba burkolva látlak. Nincs semmi kárhoztatása azoknak, akik Engem öltöztek fel. Ezért gyűlölöm annyira, amikor a bűntudatot használják motiváló eszközként a keresztények között. Pásztorok, akik bűntudatkeltő prédikációkkal korbácsolva próbálják tettekre sarkallni hallgatóikat, sok embernél elérik, hogy keményebben dolgozzon, de a cél nem szentesíti az eszközt. A bűntudatkeltő üzenetek képesek aláásni a kegyelem alapját a hívő szívében. Lehet, hogy a pásztor sikeresnek érzi magát, ha az emberei többet tesznek, de Én a szívüket nézem. Szomorít, amikor azt látom, hogy a kegyelem szétmállik, a görcsös tettek gyomjai pedig megjelennek. Azt akarom, hogy pihenj meg tökéletes szeretetem bizonyosságában. Az Élet Szellemének törvénye megszabadított téged a bűn és a halál törvényétől.
„Nagy örömöm telik az ÚRban, víg örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazság palástját terítette rám, mint vőlegényre, ki fölteszi fejdíszét, mint menyasszonyra, ki fölrakja ékszereit.” (Ézsaiás 61:10)
„Nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, mert az élet Lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől.” (Róma 8:1-2)

Részlet Sarah Young Jézus hív, Jézus szólít című könyvéből

Nem elérhető Sofia

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 341
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7996 Dátum: 2020 Szeptember 09, 07:55:01 »
Szeptember 9.

„Boldog ember, aki mindig istenfélő" (Péld 28,14).

Az Úr félelme minden igaz hit kezdete és alapja. Isten komoly félelme és tisztelete nélkül sohasem gyökerezhet meg bennünk a tiszta élet. Aki szellemében nem imádja Istent, az képtelen szentül élni.

Az boldog, aki szent istenfélelemmel mindig ügyel arra, hogy ne cselekedjék rosszat. A szent félelem meggondolja nemcsak a komolyabb döntéseket, hanem szinte minden mozdulatát. Aki így féli Istent, ügyel arra, nehogy tévedés áldozata legyen, nehogy elhanyagolja kötelességét, vagy bűnt kövessen el. Tart a rossz társaságtól, a feslett beszédtől, a ravasz életmódtól. Az ilyen félelem nem rontja meg az ember életét, sőt boldogságot ad. Boldogabb az éber őrszem, mint az, aki elaludt őrhelyén. Aki a gonoszt észreveszi és kikerüli, az boldogabb, mint aki nemtörődöm módon továbbmegy és tönkreteszi saját magát.

Az istenfélelem kegyelmi ajándék, amely olyan úton vezeti az embert, amelyen semmiféle ellenség nem árthat neki. Aki fél a gonosznak még a látszatától is, azt szüntelenül megtisztítja Isten, és a Szent Szellem segítségével képessé teszi a kegyelem által nyert „ruháját" tisztán megőrizni ebben a bűnös világban. Salamon megpróbálta a világiasságot is és a szent félelmet is: az egyikben merő hiábavalóságot talált, a másikban a boldogságot. Ne kövessük őt a próbálkozásban, de hagyatkozzunk ítéletére!

C.H.Spurgeon gondolatai

Nem elérhető Sofia

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 341
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7997 Dátum: 2020 Szeptember 14, 08:00:44 »
Szeptember 14.

"Vizsgáljátok meg, hogy mi az, ami kedves az Úrnak!" (Ef 5, 10)

Az Úr akaratát nem mindig könnyű felismerni. "Ne legyetek esztelenek, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata" (Ef 5, 17). Bizony, Istentől megvilágosodott értelem kell ehhez! Amíg értelmetlenségünkben élünk, hiányzik a képességünk ennek megvizsgálására. "Formálódjatok át a ti elmétek megújulásával, hogy megítélhessétek mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata" (Róma 12, 2) - különben könnyen Isten szavának tartjuk a saját szívünk hangját. Ismételten meg kell tagadnunk önző lényünket; gondolkozásunkat és akaratunkat legmélyebb gyökeréig Isten világosságába kell állítanunk és engednünk, hogy Ő újítson meg. Ekkor Isten válaszolni fog, elsősorban Igéje által.

A mi óemberünk ravasz és csaló; szívesen magáévá teszi azokat az igéket, amelyek kívánságainak és hajlamainak megfelelnek. Figyelj Istennek bizonyos körülményekben adott intéseire is, hogy eligazodhass. Istennek olyan világos látású embereitől is kérhetünk tanácsot, akik nem a saját szívünk szerint, hanem Jézus szerint tanácsolnak minket. Legyünk nagyon elővigyázatosak belső meglátásainkkal! Nálunk még sok minden zavaros és ez a rajongás táptalaja. Sok imádkozással és a saját kívánságaink elvetése mellett vizsgáljuk meg, mi kedves az Úrnak.

Carl Eichhorn gondolatai

Nem elérhető Sofia

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 341
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7998 Dátum: 2020 Szeptember 19, 08:37:57 »
Szeptember 19.

„Veled van Istened, az ÚR, ő erős, és megsegít. Boldogan örül neked, megújít szeretetével, ujjongva örül neked" (Zof 3,17).

Micsoda nagyszerű Ige ez! Az Uraknak Ura népével van, hatalmának királyi felségében! Jelenléte már önmagában is békességgel és reménységgel tölt el bennünket. Végtelen erő rejlik Istenünkben. A hívők gyülekezetében lakozik, ezért népe ujjongva örvendezhet.

Isten nemcsak köztünk van, hanem kegyelmével állandóan munkálkodik is közöttünk. „Megsegít" mindig. Innen a neve is: Jézus, a Szabadító. Ne féljünk ezért semmi veszedelemtől, hiszen Neki van hatalma arra, hogy megmentsen.

Ez azonban még mindig nem minden. Jézus Krisztus mindvégig ugyanaz marad, mert szeret, és szeretetében találunk nyugalmat.

Sohasem fog megszűnni szeretni. Abban találja örömét, hogy szeret, sőt, ujjongva örül azoknak, akiket szeret. Mindez csodálatos. Mikor Isten befejezte a teremtés munkáját, nem énekelt, egyszerűen csak azt mondta: „Íme igen jó!". Amikor azonban a megváltás műve fejeződött be, a Szentháromság olyan örömöt érzett, amelyet csak az ujjongás szó tud valamelyest kifejezni. Gondold ezt meg és álmélkodjál! Krisztus menyegzői dalt énekel választottai felett. ők a szerettei, bennük van öröme, nyugalma, éneke.

Úr Jézus, taníts minket mérhetetlen szereteteddel, hogy mi is tudjunk szeretni Téged, és örvendezve Neked szenteljük életünket.

C.H.Spurgeon gondolatai

Nem elérhető Sofia

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 341
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7999 Dátum: 2020 Szeptember 21, 08:14:01 »
Szeptember 21.

"Akkor ezt mondta Mózes az ÚRnak: Kérlek, Uram, nem vagyok én ékesen szóló. Ezelőtt sem voltam az, de azóta sem vagyok, hogy szolgáddal beszélsz. Sőt nehéz ajkú és nehéz nyelvű vagyok én. De az ÚR ezt mondta neki: Ki adott szájat az embernek? Ki tesz némává vagy süketté, látóvá vagy vakká? Talán nem én, az ÚR?! Most azért menj! Én leszek a te száddal, és megtanítalak arra, hogy mit beszélj!"
(2Móz 4,10-12)

"Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha bármit kérünk az ő akarata szerint, meghallgat minket." (1Jn 5,14)

Tavaly új lelkésznő érkezett a gyülekezetünkbe. Rögtön megragadott a reggeli imához való hozzáállása. Így kezdte: "Jó reggelt, Uram!" Azután tovább beszélgetett Istennel.
Az, ahogyan imádkozott, elgondolkodtatott, hogy mi keresztények hogyan kommunikálunk Istennel. Az ima talán nem beszélgetés? Csak az ágy mellett elmondott, megtanult imádságok számítanak? Csak így beszélhetünk Istennel? Nem hiszem. Minden nap beszélgetünk a családtagjainkkal, munkatársainkkal és a barátainkkal. Lehet, hogy Isten azt szeretné, ha az imádságra is úgy tekintenénk, mint egy ilyen beszélgetésre.
Elkezdtem úgy beszélni Istenhez, mintha társalognék vele. Közelebb érzem magam hozzá, és többször megszólítom őt így, mintha csak reggel és este a térdeimen imádkoznék. Imádkozhatok ilyen formában a kocsiban, mikor vezetek, ha a teraszon ülök egy csésze teával, vagy ha új napra ébredek, amit Istentől kaptam. Bármely idő alkalmas idő lehet az Istennel való beszélgetésre.

Imádság: Jó reggelt, Uram! Sok mindent szeretnék veled megosztani. Köszönöm a veled együtt töltött időt. Ámen.

Ma megpróbálok új módon imádkozni.
IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK IMÁDKOZNI TANULNAK!

Al Alexander gondolatai, Észak-Karolina, USA

Nem elérhető Sofia

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 341
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #8000 Dátum: 2020 Szeptember 23, 07:08:40 »
Szeptember 23.

Járj velem a megbocsátás szabadságában! Az ösvény, amelyen együtt járunk néha meredek és csúszós. Ha a bűntudat terhét cipeled a hátadon, sokkal valószínűbb, hogy megbotlasz és elesel. Ha kéred, Én leveszem rólad a nehéz terhet és eltemetem a kereszt lábánál. Amikor Én megszabadítalak a tehertől, kétségtelenül szabad vagy. Húzd ki magad a jelenlétemben, hogy senki ne rakhasson több terhet a hátadra! Nézz az arcomba és érezd, ahogy szeretetem világossága melegen ragyog rád. Ez a feltétel nélküli szeretet az, ami megszabadít a félelmektől és bűnöktől is. Szánj rá időt, hogy sütkérezz jelenlétem világosságában! Ahogy egyre bensőségesebben megismersz Engem, egyre szabadabb leszel.
„Áldott legyen az Úr! Napról-napra gondoskodik rólunk a mi szabadításunk Istene! Szela.” (Zsoltárok 68:20)
„Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg és igazság nincsen mi bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.” (1János 1:7-9)
„A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.” (1János 4:18)

Részlet Sarah Young Jézus hív, Jézus szólít című könyvéből