Szerző Téma: Napi lelki morzsák  (Megtekintve 402971 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2870
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6705 Dátum: 2017 November 11, 09:15:17 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„11. 11 Akarsz - e meggyógyulni?

„Amikor látta Jézus, hogy ott
fekszik..., megkérdezte tőle:
„Akarsz - e meggyógyulni?"
(Ján. 5. 6 )"

Jeruzsálemben a városfalon kívül volt egy gyógyforrás. Mivel időszakos forrás volt, építettek egy medencét, amibe felfogták a vizét. Ekörül sok beteg volt gyógyulást remélve. Egyikük már 38 éve feküdt ott, de segítség nélkül nem tudott bemenni a vízbe. Tőle kérdezte ezt egyszer Jézus: akarsz-e meggyógyulni? Az ember nem válaszol, panaszkodik, kesereg, hogy nincs segítsége. Jézus csak ennyit mond neki: kelj fel és járj! És meggyógyult a beteg. Találó kép: a fényes nagyváros mellett nyomorultak sokasága, akik megoldásra várnak. A látványos technikai haladás mellett súlyos problémák sokasága, amelyeket nem tudunk megoldani. Sokféle emberi erényünk, értékünk mellett sötét indulatok, emlékek, félelmek, bűnök sokasága a szívünkben, amelyektől nem tudunk szabadulni. Ide jött el Jézus. Kérdése nagyon fontos, mert aki erre igennel válaszol, az elismerte, hogy beteg, nem tud magán segíteni, eddig más sem tudott, de ő nem mondott le arról, hogy meggyógyuljon. Talán még egy kis bizalom is van az igenben: „ha Te tudsz segíteni, tedd meg!" Mi mit felelünk ma Jézus kérdésére? Ez a beteg mellébeszél: nincs emberem, aki bevinne a vízbe. Már akarni sem tud? Vagy pedig csak ez az egyetlen lehetőség lebeg a szeme előtt. Jézusnak azonban számtalan lehetősége van. Végül a Szavával, Teremtő Igéjével gyógyítja meg. A betegtől csak egy kis mozdulatot kér, annyi bizalmat, hogy tegye meg, amit mond neki: kelj fel! De hiszen ez képtelenség! Ő mégis megteszi. - Értünk is mindent Jézus tett meg. Csak ezt a kicsi Hitet várja, amit hallottál Tőle, tedd meg! És aki addig teher volt, teherhordóvá válik."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2870
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6706 Dátum: 2017 November 12, 10:15:09 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„11. 12 Elizeus elhívása

„Elizeus... elindult, követte Illést, és szolgálatába állt."
(1Kir. 19. 21 )

Illés próféta szolgálata befejeződött, és Isten azt parancsolta neki, hogy hívja el utódául Elizeust. Ő éppen szántott, amikor erről értesült, de azonnal Engedelmeskedett, s így Kr. e. 850 táján a bálványtisztelővé lett északi országrészben ő folytatta Illés munkáját. Istennek szüksége van emberi eszközökre. Olyanokra, akik már ismerik Őt, Kapcsolatban vannak Vele, hogy közvetítsenek Közte és az Őt még nem ismerő emberek közt. A próféta feladata az volt, hogy mondja el a népnek Isten Üzenetét, és járjon közben Istennél a nép érdekében. Ma az Új Szövetség idején ez minden Jézusban hívő ember nagy Lehetősége és Feladata. Erre a szolgálatra Isten hív el. Nem mi jelentkezünk, nem is személyes kiválóságunk alapján szemelnek ki, hanem Isten úgy dönt, hogy elhív. Jézus mondta: nem ti választottatok Engem, hanem Én választottalak ki titeket. Ő bárkit Alkalmassá tud tenni. Ahhoz, hogy valaki beálljon ilyen munkába, ott kell hagynia azt, amit addig végzett. Jézus tanítványai otthagyták a halászhálót, Elizeus a gazdaságát. Akik még nem ismerik Igazán Istent, félnek ettől, azt hiszik, hogy szegényebb lesz az életük, csupa lemondásból áll. Aki azonban bátran meglépi, úgy tapasztalja, sokkal többet kap. Elizeus szolgálata kicsiben kezdődött. Isten kijáratja választottaival az Alázat Iskoláját. Aki Hű a kevésen, arra bíz egyre többet. De az Ő szolgálatában a legcsekélyebb feladat is Kitüntetés. Figyeljünk Isten Hívására, vállaljuk Örömmel a legkisebb szolgálatot is, és az Ő Szavára ne féljünk elengedni semmit, sokkal többet kapunk, mint gondoljuk."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2870
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6707 Dátum: 2017 November 13, 18:55:31 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„11. 13 Illés elköltözése

„Amikor az Úr fel akarta vinni Illést..., Illés ezt mondta
Elizeusnak: Maradj itt, mert engem Bételbe küldött az Úr."
(2Kir. 2. 1 - 2 )

Illés búcsúzik Elizeustól, készül elköltözni e földi életből. Mit jelentett ez neki? „Az Úr magához vesz engem." Hívő embernek ezt jelenti meghalni. Egyik otthonából hazamegy a másikba. Ismerős várja a túlsó parton, az az Isten, Akivel már itt is együtt élt. Jézus is ezt mondta a benne hívőknek: elmegyek, helyet készítek nektek, aztán majd Magamhoz veszlek titeket (Ján. 14. 1 - 3 ). A meghalás a hívőnek nem tragédia, nem megsemmisülés, nem ismeretlen szörny, hanem elköltözés az Úrhoz. Illés készül rá. Olyan szomorú, hogy igen sok embert teljesen készületlenül ér a halál. Még egy rövid utazásra is összekészíti mindenki azt, amire szüksége lesz. Hát még ha az egész család megy el egy időre, milyen csomagolás kíséri azt! Erre a nagy útra pedig sokan teljesen készületlenül indulnak. Sőt sokan azt sem tudják, hova fognak megérkezni. Ne legyünk ilyen felelőtlenek! Isten Igéje segít nekünk idejében és megfelelően felkészülni. Az megy az Úrhoz, amikor meghal, aki életében is Vele járt. A Biblia írja: „Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg" (Jel. 14. 13 ). Aki mindvégig követi Jézust, az érkezik meg oda, ahol Ő van. Illés egészen elköltözése pillanatáig Isten küldetésében jár. Még az utolsó nap is oda megy, ahova az Úr küldi. De nagy ajándék így élni és így abbahagyni a munkát! Teljesen Istenre bízva azt, s annak a folytatását is. Ő nem izgul amiatt, hogy mit tesz majd Elizeus. Neki is Isten a Gazdája, Elizeus is így végzi majd azt, ami a feladata lesz."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2870
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6708 Dátum: 2017 November 14, 07:45:08 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„11. 14 Lélektől Vezettetve

„Jusson nekem, a benned működő
Lélekből kétszeres rész!" (2Kir. 2. 9 )

Elizeus elkezdi szolgálatát, és Isten edzi a Hitét. Eddig ő csak Illés szolgája volt. A nagy próféta végezte Istentől kapott feladatát. Most azonban neki közvetlenül Istennel van már kapcsolata, Tőle kapja az utasítást, Tőle kell várnia az Erőt és Bölcsességet is. Lesz-e hozzá Hite? Illés példájára ő is át akar kelni a Jordán folyón. Isten megmutatja Hatalmát, a víz kettéválik. Bele mer lépni így a mederbe? Az ott levő prófétatanítványok nem mernek, csak a partról nézik. Isten szolgájának meg kell tanulnia akár életveszélyesen is rábízni magát Hatalmas Urára, ha az Ő küldetésében jár. Illés azt mondta Elizeusnak közvetlenül távozása előtt: kérj, amit akarsz! Ő azt kérte, ami a fenti Igénk. Az örökséget mindig úgy osztották el, hogy a legidősebb gyerek kétszer annyit kapott, mint a többi. Elizeus tehát többet kér Isten Lelkéből, mint amennyit egy átlaghívő kaphat. Miért? Mert látja feladata nagyságát, és érzi a maga kicsinységét. És nem magában bízik, hanem egyedül Isten Lelkének Erejében. Az ilyen emberek tudnak Jól szolgálni Istennek. Persze Illés is tudja, hogy nem ő adja a Lelket, azt csak Istentől lehet kapni, erre figyelmezteti is Elizeust. Amikor Illés eltűnik előle, ő meggyászolja, de nincs kétségbeesve, a hívő ember Józanságával éli át a veszteséget. És mivel valóban Isten Lelke vezeti már, nem kezdi őt keresni, mint ezek a „tanítványok", akik teljesen maguktól cselekedtek itt sok mindent. Isten szolgája nem önállóan buzgólkodik, hanem mindig Urának Engedelmeskedik. Akkor is, ha Ezzel egyedül marad."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2870
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6709 Dátum: 2017 November 15, 11:36:51 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„11. 15 Nem süllyed el

„...ő pedig levágott egy darab fát, és odadobta.
A fejszevas ekkor úszni kezdett... és kivette."
(2Kir. 6. 1 - 7 )

Egy egészen hétköznapi történetről van itt szó, de sok Lelki üzenettel. Elizeus próféta körül egy egyre bővülő tanítványi kör alakult ki. Abban a lelki sivatagban, amely akkor ott volt, ez oázisnak számított. Kinőtték a szálláshelyet, úgy akarták bővíteni, hogy kivágnak fákat. Olyan szegények voltak, hogy szerszámot is kölcsön kellett kérni. Munka közben az egyik fejsze beleesett a folyóba. Elizeus bedobott oda egy fadarabot, s Isten Ereje felhozta a vasat a víz színére, ki lehetett venni. Miért alakult ki ez az oázis a lelki sivatagban? Mert ott volt víz: Elizeuson keresztül Isten Élő Igéje hangzott, s ez vonzotta az embereket. Isten Igéje mindig Életet támaszt, és Növekedést ad. Semmi mással nem érhető el, és nem pótolható az, amit Isten Beszéde elvégez az emberek életében. Rajtam keresztül árad-e Isten Éltető Igéje? Bízzunk az Ige Erejében! Ez a kis gyülekezet nem mástól várt támogatást, hanem maga látott munkához, hogy bővítse épületét. Mindenki megfogta a szerszámot, és dolgozott. Menjünk, készítsünk, magunknak! - ez volt a jelszó. A Lelki Ébredések idején ez mindig így történt. De Isten embere nélkül nem akartak elindulni. Mózes is ezt mondta az Úrnak: ha a Te Arcod nem jön velünk, ne vigyél ki innen! A hívő ember minden dolgát Istenre figyelve, Vele Közösségben akarja végezni. Baj azonban így is történhet. De az is arra volt jó, hogy láthassák Isten Hatalmát és Szeretetét. Ma sokan elmerülnek a túlhajszoltság, csüggedés, depresszió, reménytelenség folyójában. Sokakat beszippant egy-egy szenvedély örvénye. Az a „Fadarab", Amelyet Isten beledobott ebbe a folyóba, Jézus Krisztus Keresztje. Aki Őt segítségül hívja, megmenekül, Új Életlehetőséget kap. Mondjuk ezt el másoknak is!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2870
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6710 Dátum: 2017 November 15, 23:47:47 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„11. 16 Ki mennyit lát?

„Ne félj, mert többen vannak velünk, mint ővelük! Uram,
nyisd meg a szemét, hadd lásson!" (2Kir. 6.16 - 17 )

Egy időben az arámok gyakran megtámadták Izraelt, de Izrael királya Elizeus próféta tanácsára mindig ott várta őket, ahol titokban támadni akartak. Az arám király ezért megparancsolta, hogy fogják el Elizeust. Éjjel körülvették a várost, ahol éppen tartózkodott, s amikor a szolgája ezt reggel meglátta, megrémült. Elizeus imádságára azonban megnyílt a szeme, és meglátta, hogy az ellenséges katonák és őközöttük egy védőgyűrű van, Isten megvédte szolgáját. Viszont az ellenség büntetése az lett, hogy elveszítették látásukat, és el lehetett vezetni őket. Van, aki a láthatókat sem látja. Nem is mindig orvosi értelemben vakul meg, hanem elbizakodottságában vagy félelmében nem tudja felismerni a helyzetet, megmámorosodik valamitől, megszédül a sikertől, elvakult lesz, mert könnyelmű, vagy egyszerűen nem vesz észre másokat, még a hozzá legközelebb állókat sem. Van, aki csak a láthatókat veszi számításba, de nem számol a láthatatlanokkal. Az arámok (és sokan ma is ) csak racionális tényezőkkel számoltak, nem gondoltak arra, hogy Isten meghiúsíthatja haditervüket. Elizeus szolgája is először csak az ellenséget látta, de az Isten által küldött védelmet nem. És vannak, akik ugyanolyan komolyan veszik a valóság láthatatlan részét, mint a láthatót. Elizeus is pontosan látta a veszedelmet, de tudta, hogy Isten meg fogja őket védeni. Tudta, hogy tehetetlen ebben a helyzetben, de azt is, hogy nem védtelen. Ezt a látást nevezi a Biblia Hitnek. Ábrahám közel százéves, és még nincs gyermeke, de „Hitében erős volt", és várta, hogy Isten teljesíti Ígéretét. Dávid sem csupán Góliát méreteit látta, hanem Isten Hatalmát is. A Teljes Valóságon az tájékozódik, s az jut el helyes következtetésekre, aki a láthatatlanokkal, Isten Létével és Igéjével is számol."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2870
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6711 Dátum: 2017 November 17, 08:24:23 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„11. 17 Isten Megismerése

„...az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az,
akinek a Fiú akarja kijelenteni. (Mát. 11. 27 )

Sok ember szívében ott a vágy, hogy szeretné megismerni Istent. Jézus pedig azt mondta, hogy ez Életkérdés mindenki számára: „Az pedig az Örök Élet, hogy Ismernek Téged, az Egyedül Igaz Istent" (Ján. 17. 3 ). Hogyan lehetséges ez? A Biblia azt tanítja, hogy csupán értelmi belátás útján senki sem ismerheti meg Istent. Isten Lénye Titok az ember előtt, s azt csupán az értelmével nem tudja megfejteni. Sok mindenre képes az emberi értelem és bölcsesség, de erre nem. Legfeljebb elképzel magának egy istenfélét, de az nem is hasonlít az Egyedül Igaz Istenhez. Éppen ezért Isten Kijelenti Magát az emberek számára. Leleplezi a Titkát, mint amikor egy szobor leleplezése alkalmával lehull a lepel, és mindenki számára egyértelmű lesz az alkotás. Isten legteljesebben Jézus Krisztus Személyében jelentette ki Magát. A Valódi, Élő Isten Megismerése a Názáreti Jézus Személyéhez van kötve, rajta kívül senki sem juthat helyes Istenismeretre. „Istent soha senki sem látta: az Egyszülött Isten, Aki az Atya Kebelén van, Az jelentette ki Őt." (Ján. 1.18 ) De ki érti meg ezt a Kijelentést? Csak az, akiben Isten Lelke van. Az 1Kor 2 végig erről szól. A természeti (pszichikus ) embernek érthetetlen vagy ostobaság Isten Önmagáról szóló Kijelentése. Aki azonban már kapta az Újjászületésben az Ő Lelkét (Pneumáját), az érti Isten Gondolatait. Ez az Istenismeret aztán az Istennek való Engedelmeskedés közben mélyül el és gyarapszik - földi életünk végéig. Erre is érvényes, hogy lakva lehet megismerni egymást. Erre az állandó Lelki Közösségre hív minket a mi Urunk. Az Üdvösségben pedig megismerjük majd Őt olyan Teljesen, ahogyan Ő ismer most minket."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2870
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6712 Dátum: 2017 November 18, 10:10:59 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„11. 18 Szabadulás a fogságból

„Örök Szeretettel szerettelek,
azért vontalak Magamhoz
Hűségesen."(Jer. 31. 3 )

Izrael népe a babiloni fogságban volt. A többség nem remélte, hogy hazakerülnek még valaha. Akkor hangzott el Jeremiás ajkán Isten Ígérete: megszabadítja és hazaviszi népét (1 - 5. vers ). Voltak, akik elhitték, mások kételkedtek, s amikor már lehetett menni, mégis ott maradtak. Az egész emberiség képe ez: Istennel Közösségben Szabadok voltunk. Tőle elszakadva fogságba estünk. Az indulataink, a hiúság, a gőg, érzékiség, hazugság, kényszergondolatok rabságában sínylődünk. Ide jött utánunk Jézus, hogy Kiszabadítson az Isten gyermekei Szabadságára. Aki hisz Neki és Benne, Szabad lesz, de nem mindenki él ezzel a Lehetőséggel. Szép képekkel szemlélteti a próféta, hogyan rendeződik azoknak az élete, akik engednek Isten Hívásának, és kilépnek a maguk fogságából: „eljön az a nap, amikor... így kiáltanak: ...menjünk a Sionra Istenünkhöz, az Úrhoz!" Felépül a Templom, helyreáll a Kapcsolat Isten és az Ő népe között, újra bíznak az Úrban, s tudják dicsőíteni Őt. „Fölékesíted még magadat, és kézi dobokkal lejtesz táncot a vigadozók közt." Az emberi méltóságából kivetkőzött ember újra felöltözik, rendeződnek a kapcsolatok, és az együttélést az Öröm jellemzi. Mivel előbb helyreállt az Istennel való Közösség, Ünneppé lesz az Élet, jó lesz élni és együtt élni egymással is. „Szőlőket ültetsz..., fogják szüretelni is." Vagyis értelmes munkát fognak végezni, annak az eredményét is élvezhetik, gyümölcsöző, termékeny életet élnek, s utódaikról is gondoskodnak. Isten Teljes Szabadítást ad, de ez a megfordíthatatlan sorrend: rendezni a Kapcsolatunkat Vele, egymással, a körülményeinkkel."

„Jer. 31.1 - 6, Jövendölés a hazatérésről:
Abban az időben – ezt mondja az Úr – Izráel minden nemzetségének Istene leszek, és ők az én népemmé lesznek. Azt mondja az Úr: Kegyelmet talált a pusztában a fegyvertől megmenekült nép, Izráel, amikor ment, hogy megnyugvást találjon. A messzeségből is megjelent nekem az Úr: örök szeretettel szeretlek, azért vonzottalak kegyelmemmel. Újra fölépítelek téged, és felépülsz, ó, Izráel szűz leánya! Újra fölékesíted magadat, és dobokkal a táncolva vigadók seregében jössz ki. Szőlőket ültetsz még Samária hegyein; és akik ültetik a vesszőket, élvezik is gyümölcseit. Mert lesz egy nap, amikor a pásztorok kiáltanak majd az Efraim hegyén: Keljetek föl, menjünk a Sionra az Úrhoz, a mi Istenünkhöz!!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2870
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6713 Dátum: 2017 November 19, 08:29:05 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„11. 19 Isten Munkája az életünkben

„Tóvá lesz a délibáb, és víz fakad a szomjú földön."
(Ézs. 35. 7)

Ézsaiás próféta is képekkel szemlélteti azt, hogy milyenné vált az ember élete Isten nélkül, és milyen lesz Isten Szabadítása után. Isten nélkül olyan az élet, mint a puszta: kietlen, terméketlen, szikkadt. Érzelmileg is nagyon sivárrá válik sok kapcsolat. Az Öröm, a Kedvesség, Szívesség hiányzik a szívekből. Amikor Isten Igéjének az Esője megöntöz egy kiszáradt emberi lelket, olyan lesz, mint amikor kivirágzik a sivatag. És tartósan olyan is marad, Jézusi Tulajdonságok jelennek meg benne (1 - 2. v. ). Isten nélkül nagyon erőtlenné válik sokszor az ember. Csüng a keze, rogyadozik a térde, remeg a szíve - írja itt a Biblia. Amikor Isten megszabadítja, elszáll a félelme, látja a Célját, bátran halad előre az Útján, s még mások terhét is képes hordozni, nemcsak a magáét (3 - 4. v. ). Isten nélkül sokféle betegség nyomorít meg bennünket, lelkileg is. Nem látunk Tisztán, nem halljuk Isten Szavát, még egymást sem, nem tudunk egyenesen beszélni, megkeményedett a szívünk... Isten Szabadító munkája nyomán a vakok látnak, a süketek hallanak, ujjong a néma nyelve (5 - 6. v. ). Isten nélkül a szomjhalál fenyeget a pusztában. De az Ő Csodája által „víz fakad a pusztaságban, és patakok erednek ott" (6 - 7. v. ). Ez különösen fontos Ígéret volt, mert sokan attól való félelmükben nem indultak haza a fogságból, hogy elhullanak az úton víz nélkül. Hisznek-e az emberek Isten Ígéretének, hogy átsegíti őket a víz nélkül való helyeken, vagy pedig hitetlenül ott maradnak a fogságban? Akik Hittek, Hazamentek, akik nem, a fogságban maradtak. Mi jellemzi pillanatnyilag az életünket? Hol van szükség Isten Szabadítására?"

Ézs. 35 - ik része. Isten népe visszatér hazájába:

„Örülni fog a puszta és a szomjú föld, Vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és Vigad, vígan Örvendezik. Része lesz a Libánon pompájában, a Karmel és Sárón díszében. Meglátják az Úr Dicsőségét, Istenünk Méltóságát. Erősítsétek a lankadt kezeket, tegyétek erőssé a roskadozó térdeket! Mondjátok a remegő szívűeknek: Legyetek Erősek, ne féljetek! Íme, jön Istenetek, és bosszút áll, jön Isten, és megfizet, Megszabadít benneteket! Akkor kinyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a süketek fülei. Szökellni fog a sánta, mint a szarvas, és ujjong a néma nyelve. Mert víz fakad a pusztaságban, és patakok erednek a pusztában. Tóvá lesz a délibáb, és víz fakad a szomjú földön. Ahol azelőtt sakálok tanyáztak, nád és káka terem. Jól megépített Útja lesz, Amelyet Szent Útnak hívnak. Nem jár azon tisztátalan, csak az Úr népe járhat rajta, bolondok nem tévednek rá. Nem lesz ott oroszlán, nem megy rá ragadozó vad, ilyen nem lesz található, hanem a Megváltottak járnak rajta. Amikor visszatérnek, akiket az Úr kiváltott, ujjongva vonulnak a Sionra. Öröm koszorúzza fejüket Örökre, Boldog Örömben lesz részük, a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2870
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6714 Dátum: 2017 November 20, 08:34:42 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„11. 20 Biztos Védelem alatt

„Amikor visszatérnek, akiket az Úr kiváltott...
Boldog Örömben lesz részük..." (Ézs. 35. 10 )

Még három képet használ itt a Szentírás Isten Szabadító Munkájának szemléltetésére: „Jól megépített Útja lesz" a fogságból hazatérő népnek. Homokban gyalogolni nagyon fárasztó. Célt tévesztve, bizonytalanban haladni nagyon nyomasztó. Isten azt ígéri, Gondja lesz erre is: Utat készít a Benne Bízóknak, és segíti őket Célirányosan haladni. Látni fogják mindig Életük Értelmét, s Isten vezeti őket Célba. „Nem lesz ott oroszlán, nem megy rá ragadozó vad..." Isten népe Biztonságban tudhatja magát hatalmas Urának Védelmében. Olyan sokféle félelem nyomorítja az életünket! S „az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el" (1Pét. 5. 8 ). Néha pedig bennünk mozdulnak meg vadállati indulatok vagy félelmek. Isten minden külső és belső ellenségtől megvédi népét. Sokszor csak visszatekintve látjuk, mitől őrzött meg, hogyan hordozott és vezetett. Végül ezt ígéri: „Amikor visszatérnek, akiket az Úr kiváltott, Ujjongva vonulnak a Sionra. Öröm koszorúzza fejüket Örökre..., a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik." (10. v. ) Lesz Beteljesedés Isten népének az Életében. Isten Valóra váltja minden Ígéretét, nemcsak átsegít sok nehézségen, hanem bevisz Örök Országába, ahol vége lesz minden szenvedésnek, nélkülözésnek, küzdelemnek, s az Ő Dicsőségében részesíti gyermekeit. Jó erre gondolnunk már most, amikor még gyakran sóhajtozunk, és úgy érezzük, semmi okunk örülni. Aki azonban „az Úrban van", az már most is kap előleget ebből az Örök Örömből, és minden nyomorúságunk ellenére is csordultig lehetünk Örömmel (2Kor. 7. 4 )."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2870
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6715 Dátum: 2017 November 21, 08:07:17 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„11. 21 Mezőre kidobott csecsemő

„Azt mondtam neked, bár csupa vér voltál: Maradj Életben!"
(Ez. 16. 6b )

Ezékiel próféta megrendítő képekkel írja le, milyen helyzetbe került az emberiség Isten nélkül, mit tett Isten az érdekünkben, és kivé tudja Ő tenni azt, akivel Szövetséget köt. Isten nélkül olyanok a nép esélyei, mint egy mezőre kidobott csecsemőé. Megszületett, de mivel nem gondoskodik róla senki, tehetetlen, életképtelen, egészen bizonyos, hogy elpusztul. Kiszárad, és tetemét megeszik a dögevők. Megrázó kép, de a Biblia azt tanítja, hogy mi is potenciális halottak vagyunk a lázadásunk miatt, s nem tudunk segíteni magunkon. Gondoljuk egyszer nyugodtan végig: Istent elhagyva az Életet veszítettük el. Hisszük-e ezt (4 - 5 v. )? Isten elmegy a kidobott újszülött mellett, és megkönyörül rajta. Miért? A Biblia nem ír arról, hogy miért Szeret minket Isten, csak arról, hogy mennyire Szeret. Egyszülött Fiát is feláldozta értünk. Azért Szeret, mert Ő Maga a Szeretet, és mert múlhatatlanul szükségünk van Rá (6 v. ). Megáll a gyermek mellett, és így szól: Maradj Életben! És az Ő Szavának Teremtő Hatalma van. Ahogyan a teremtéskor kimondta: Legyen - úgy döntött Isteni Teljhatalommal az ellene fellázadt ember Életben maradása mellett is. Sok szép példa mutatja, hogy Isten ma is így ad Új Életet embereknek, hogy megszólít bennünket Igéjével, és aki komolyan veszi Azt, annak megnyílik a szeme, a szíve, az értelme, egyszerre Világosan látja, milyen végzetes helyzetbe került, nem ámítja többé magát azzal, hogy önerejéből ki tud szabadulni ebből, hanem két kézzel kap azon a tényleges Szabadításon, Amit Isten kínál nekünk. Látom-e már Világosan, mik az esélyeim Isten nélkül, és hogy mit kínál Ő nekem Végtelen nagy Szeretetéből?"

Ezék. 16. 4 - 6:
„Ilyen volt a születésed: Amikor megszülettél,
nem kötötték el a köldökzsinórodat, nem mostak
tisztára vízzel, nem dörzsöltek le sóval, pólyába
sem tettek. Senki sem szánakozott rajtad, semmit sem
tettek meg veled ezekből, nem könyörültek rajtad.
Kidobtak a mezőre, mert utáltak, amikor megszülettél.
De Én elmentem melletted, és megláttam, hogy
véredben fetrengsz. Azt mondtam neked, bár csupa
vér voltál: Maradj Életben! Igen, azt mondtam neked,
bár csupa vér voltál: Maradj Életben!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2870
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6716 Dátum: 2017 November 22, 10:41:51 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„11. 22 Szépségéről híres királyné

„Megesküdtem neked, és Szövetségre léptem veled - így
szól az én Uram, az Úr -, és az Enyém lettél." (Ez. 16. 8 )

Isten mentő Munkája folytatódik: Életben maradt a gyermek, felserdül, érett ember lesz, kibontakozik. Nem önmagát valósította meg, hanem azzá lett, akinek Isten Teremtette. De még „meztelen" - vagyis még nincstelen, védtelen, kiszolgáltatott. Még nem tudja, mi végre van a világon (7. v. ). Ekkor Isten Szövetséget köt vele. „...rád terítettem Ruhám Szárnyát" -ez azt jelenti, hogy vállallak, számíthatsz Rám, összetartozunk, gondoskodom rólad. Ennek a feltétele megint nem bennünk van, hanem Isten kiválasztó Kegyelme, meg nem érdemelt Szeretete, elfogadó Irgalma cselekszi ezt. - Igazi fordulatot ez a Szövetség hoz egy ember életébe. Itt kap küldetést, itt telik meg Tartalommal az Élete, ezen belül ismeri meg Igazán Istent, az Ő Hűségét és Gazdagságát, ebben lesz Hozzá tartozó gyermekévé (8. v. ). Isten Szeretetének a Közegében pedig teljesen átformálódik a hívő. Elfelejtheti a múltját, Isten bebiztosította a jövőjét, és boldog, tartalmas jelennel ajándékozza meg. El egészen odáig, hogy „a Királyságot is elérted" (9 - 14. v. ). Ez lett a mezőre kidobott, halálra szánt csecsemőből. Az Újszövetség erről úgy ír, hogy „Jézus Krisztus Vére megtisztít minket minden bűntől", hogy a Vele való Szövetségben Isteni Természet részeseivé leszünk, Jézusra jellemző Tulajdonságok jelennek meg gyarló életünkben, és aki Őhozzá mindvégig ragaszkodik, az Vele együtt  ül az Ő Trónján (Jel. 3. 21 ). Hol tartunk ezen az Úton? Az indulásunk egyforma, esélyeink azonosak. De az Ő Kegyelme is készen van a benne Hívőknek.Köszönöm, Uram, hogy:

Igazságod Palástját Reám kiterjesztetted,
Szentlelkednek Áldását bennem felgerjesztetted,
Hogy megújulást vegyek:
Hozzád hasonló legyek."
(Losontzi István)

Ez.16. 6 - 14:
„De Én elmentem melletted, és megláttam, hogy véredben
fetrengsz. Azt mondtam neked, bár csupa vér voltál: Maradj
Életben! Igen, azt mondtam neked, bár csupa vér voltál:
Maradj Életben! Nagyra növeltelek, mint a mező füvét.
Nagyra nőttél, fölserdültél, melled kitelt, szőröd kinőtt, de
teljesen mezítelen voltál. Elmentem melletted, és láttam, hogy
már a szerelem korában vagy. Ezért rád terítettem Ruhám
Szárnyát, és betakartam mezítelen testedet. Megesküdtem
neked, és Szövetségre léptem veled - így szól az én Uram, az
Úr -, és az Enyém lettél. Megfürdettelek vízben, lemostam
rólad a vért, és bekentelek olajjal. Tarka ruhába öltöztettelek,
és delfinbőr sarut húztam a lábadra; gyolcsba takartalak,
selymet terítettem rád.  Földíszítettelek Ékszerekkel,
karpereceket tettem a kezeidre és a nyakadra láncot.
Orrodba orrperecet tettem, füleidbe fülbevalót, a fejedre
pedig Ékes Koronát. Földíszítetted magad arannyal, ezüsttel;
gyolcsba, selyembe és tarka ruhába öltöztél; ételed
finomliszt, méz és olaj volt. Igen-igen megszépültél, sőt még
a Királyságot is elérted. Szépségednek híre ment a népek
között, mert Tökéletessé tették azok az Ékszerek, Amelyeket
Én reád raktam - így szól az én Uram, az Úr."

Jel.3. 21:
„Aki győz, annak megadom, hogy Velem Együtt
üljön az Én Trónusomon; mint ahogy Én is győztem,
és Atyámmal Együtt ülök az Ő Trónusán."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2870
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6717 Dátum: 2017 November 23, 12:27:53 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„11. 23 Hűtlenné lett asszony

„...megszegted a Szövetséget. De Én
emlékszem Szövetségemre, Amelyet
ifjúkorodban kötöttem veled, és Örök
Szövetségre lépek veled."
(Ez. 16. 59 - 60 )

A szép történetnek szomorú folytatása van. A királynévá lett szépasszony elbízta magát, elfelejtette, honnan emelte ki, mentette meg Jótevője, magának tulajdonította azt, amit Istentől kapott Ajándékba, és megszegte Vele kötött Szövetségét. Itt már egyértelmű, hogy Isten választott népéről, azon keresztül mindnyájunkról szól a leírás. Mindnyájunkat kísért, hogy elfelejtjük, honnan szabadított ki az Úr, nem Neki adunk Dicsőséget életünk eredményeiért, a Tőle kapott Áldásokért, egy idő után úgy gondoljuk, boldogulunk mi már Nélküle is. S ami a legrosszabb: mástól vagy mástól is várunk segítséget, megvonjuk Tőle kizárólagos bizalmunkat, ami Izrael esetében a környező pogány népek bálványainak tisztelését jelentette. Ez a legdurvább istengyalázás, a Szabadító Isten megcsúfolása. (A Biblia ezt lelki paráznaságnak, házasságtörésnek nevezi. ) Ennek mindig súlyos következményei vannak, mert aki ezt teszi, kilép Isten Szövetségéből, s így egyedül marad. Isten nélkül pedig mindenféle bűn és baj áldozata lesz az ember. A kérdés az, hogy mit tesz ebben a helyzetben. Ha rádöbben bűnére, kertelés nélkül megvallja azt, és bocsánatot kér, Isten kész visszafogadni a Szövetségszegőt. Ha azonban megkeményedik hűtlenségében, halálra ítélte önmagát. Óvakodjunk az ilyen Szövetségszegéstől! Mert ha van is Kegyelem a bűnbánónak, és ez óriási lehetőség, utólag mindig keservesen bánja a megtérő az elrontott, eltékozolt időt."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2870
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6718 Dátum: 2017 November 24, 08:32:38 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„11. 24 A keresztény Szabadság

„...többé ne emberi vágyak, hanem az Isten Akarata
Szerint éljétek le testi életetek hátralevő idejét."
(1Pét. 4. 2 )

A kereszténységet kezdettől fenyegette két végletes gondolkozás: a tőrvényeskedés és a szabadosság. A tőrvényeskedés azt vallja, hogy ha bizonyos előírásokat megtartunk, kapjuk érte az Üdvösséget. A szabadosság ennek az ellenkezője: senki ne írjon elő semmit, mi szabjuk a normákat, és megoldjuk az életünket egyedül is. Mindkettő mögött az ember gőgje és ősi ellenségünk az ördög sugallata van. Az egyik így szól: én teljesítek, Isten fizet, a másik: nekem senki se parancsoljon! Közben pedig észre sem vesszük, mennyire az emberi vágyak, szokások, igények szerint élünk: megmondják, mi illik, hogyan kell viselkedni, beszélni, öltözködni, boldogulni. És ezt gyakran gondolkozás nélkül áthagyományozzuk a gyerekeinkre is. A keresztény Szabadság ott kezdődik, amikor valaki felismeri: egyedül Isten tudja, hogyan lehetek azzá, akinek Ő teremtett. S ebből a bizalomból az következik, hogy az illető önként elkezdi cselekedni Isten Akaratát. Már nem mások befolyása, az események kényszere vagy saját romlott szíve diktál neki, hanem Arra hallgat, Aki neki mindig jót akar, Istenre és az Ő Igéjére. Nem sodródik, hanem céltudatosan él. Szabaddá vált az Isten nélküli gondolkozás minden kényszerétől, s Szabaddá vált az Istennek való következetes Engedelmességre. Ez így paradox fogalmazás, de aki így él, tapasztalja, hogy Szabad, s minden korábbi kísérlete egyfajta rabság volt ehhez képest. Ugyanakkor tudja, hogy ez nem olyan teljesítmény, amiért neki Istentől bármi járna. Ez nem megelőzi az Üdvösséget, hanem követi azok Életében, akik már előbb Isten Kegyelmét Hittel megragadták. Ez a Szabadság, az Isten Akaratának felismerése és boldog cselekvése már Gyümölcs, következmény. Pál apostol így nevezi: az Isten gyermekeinek dicsőséges Szabadsága (Róm. 8. 21 )."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2870
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6719 Dátum: 2017 November 25, 08:58:30 »
„Cseri Kálmán
A kegyelem Harmatja"

„11. 25 Egy névtelen koldus

„Azután Jerikóba érkeztek. ... ott ült
és koldult az út mellett Timeus fia, a
vak Bartimeus." (Márk Ev. 10. 46 )

Bartimeus története az Úr Jézus szívébe enged bepillantást. Ki volt ő? A leírás első mondata egy rövid életrajz. A neve? Kiderül, hogy nincs is saját neve, csak az apja után hívják így: a Timeus fia (bar = fia ). Egy névtelen senki. Lakhelye Jerikó, foglalkozása koldus, munkahelye az út széle. Ide botorkál ki vagy vezetik ki mindennap, s ha annyi adomány összejön, amiből ehet valamit, legyen boldog! Az úton jönnek-mennek az emberek, elkap egy - egy mondatfoszlányt, abból próbál tájékozódni. Néhány méternyi hallótávolság - ide zsugorodott az élete. Pedig csak egyetlen érzékszervét veszítette el. A haszonelvű világ ezt mondja: értéktelen ember, semmit nem tud termelni, csak terhére van másoknak. Jerikóban pezseg az élet, kortársai építik a maguk világát, ő pedig csak tengődik egyik napról a másikra, minden távlat nélkül. Az egész emberiség képe ez. Mi is csak egy „érzékszervünket" veszítettük el, az Istennel összekötő Hitünket, és mennyire összezsugorodott a világunk! A valóság csak Hittel érzékelhető részét nem ismerjük, s emiatt sok téves következtetésre jutunk. És nem látjuk sokszor önmagunkat sem helyesen, nem találjuk a helyünket, a feladatunkat, nem vagyunk tekintettel egymásra, nem látjuk a bűneinket és azok megoldását, nem érzékeljük Isten Valóságát. Bartimeus azonban Egyvalakinek nagyon fontos: Jézus ismeri őt és számon tartja. És a Keresztre vezető utolsó Útján megáll mellette, és meggyógyítja. Ma pedig nekem üzeni: „Én nem feledkezem meg rólad" (Ézs. 49. 15 ). És bátorít: „végy Tőlem szemgyógyító írt, hogy láss" (Jel. 3.18c )."

Ézs. 49.15:
„Hát elfeledkezhet - e az anya gyermekéről,
hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha ő el is feledkezne,
Én nem feledkezem el rólad!"

Jel. 3.18:
„Azt tanácsolom neked, hogy végy Tőlem
Tűzben megpróbált Aranyat, hogy gazdaggá légy,
és Fehér Ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne
látszódjék ki szégyenteljes mezítelenséged, és
Szemgyógyító Írral kend be a szemedet, hogy láss."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.