Szerző Téma: Napi lelki morzsák  (Megtekintve 459149 alkalommal)

0 Felhasználó és 2 vendég van a témában

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6795 Dátum: 2018 Február 06, 07:41:17 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„02. 06 Ma lett Üdvössége

„Jézus így felelt neki: „Ma lett Üdvössége ennek a háznak:
mivelhogy ő is Ábrahám fia." (Luk. 19. 9 )"

Úgy hangzik ez Jézus Ajkán, mint egy megfellebbezhetetlen Bírói Ítélet: Zákeusnak Üdvössége van. Gondolkozzunk el minden szaván: Ma - ez világos határ a tegnap és a holnap között. Zákeus életének egy szakasza lezárult, és egy Új kezdődött. Addig Jézus Nélkül élt, mostantól Jézusnak mint Úrnak akar engedelmeskedni. Nem mindenkinél ennyire éles a határ, van előzménye is a megtérésnek, de az bizonyos, hogy minden Igazi Újjászületés ezt jelenti: azelőtt és azóta. Lett - ez nemcsak arra utal, hogy addig nem volt, hanem arra is, hogy ez teljesen befejezett történés. Jézus mondta: „aki hallja az Én Igémet, és hisz Abban, Aki elküldött Engem, annak Örök Élete van..., átment a halálból az Életbe." (Ján. 5. 24 ) A bűnbocsánatot nyert hívő bizonyos lehet az Üdvösségében. Azután is követ még el bűnöket, de már belépett Isten Országába. Az Üdvösség azt jelenti: együtt él Jézussal, a Szentlélek irányítja. Aki visszatalált a Mennyei Atyához, annak van Üdvössége. „Akik pedig befogadták Őt, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek..." (Ján. 1. 12 ) Addig nem voltak azok, de a Jézusban való Hit által Isten gyermekeivé lettek. Nem a haláluk után, hanem már itt. A halálunk után már nincs Lehetőség erre. Ennek a háznak - ez nem azt jelenti, hogy Zákeus egész háznépe is üdvözült. Az üdvösséget mindenkinek személyesen kell Hittel elfogadnia. De az, hogy Zákeus Új Életet kapott Jézustól, családjához is közel hozta az Isten Országát. Az Újjászületett hívő túlmutat magán, mint afféle mágnesezett ember másokat is Jézushoz vonz. Van már Üdvösségem Jézusért? Hozzá vonz másokat is Neki engedelmes életem?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6796 Dátum: 2018 Február 07, 08:59:12 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„02. 07 Az Örök Élet: Jézus

„...add el, amid van, és oszd szét a szegények között, akkor
Kincsed lesz a Mennyben; azután jöjj, és kövess Engem."
(Márk Ev. 10. 21 )

Zákeus gazdag volt, de mégsem volt boldog. Amikor azonban találkozott Jézussal, és befogadta Őt, megváltozott az élete. Visszatalált Istenhez, megtalálta önmagát, rendeződött az emberekkel való kapcsolata; kereső, nyugtalan emberből Üdvösséget nyert, boldog hívő lett. Mai Igénk szereplője is gazdag volt, szintén találkozott Jézussal, de nem változott meg az élete. Maradt minden a régiben, és szomorúan távozott. Miért? Mert azt gondolta, hogy az Örök Élet megvásárolható, „...mit tegyek, hogy elnyerjem az Örök Életet?" Amikor Jézus az Ő követésére hívta, s ehhez meg kellett volna szabadulnia mindattól, ami visszatartotta, „elborult az ember arca", és elment. Pedig mekkora Kegyelem, hogy érzi az Örök Élet hiányát! Sok mindene van, de nincs Üdvössége. Milyen nagy dolog, ha valaki rájön erre, és Jézustól kéri ezt az Ajándékot! Minket szorongatott - e már ez a kérdés? De úgy kellett volna neki ez a kincs, hogy megtarthassa mindazt, amit már összegyűjtött addig. Tele volt a keze saját gazdagságával, ezért nem tudta elfogadni az Örök Élet Ajándékát. Zákeus komolyan vette, amit Jézus Mondott neki, és azonnal meg is cselekedte. Ez az ember azonban nem vette komolyan, hogy az Örök Élet nem megvásárolható újabb érték a leltárban, hanem Jézus Maga: a Vele való Személyes Közösség. Csakhogy ennek az embernek az életében nem volt hely Jézus Számára. Betöltötte gazdagsága, és nem volt hajlandó semmitől megválni Jézusért. Nem hitte, hogy ha bármitől megválik, nem lesz szegényebb, mert Jézussal együtt mindent megkap, amire szüksége van. Zákeus ezt mondta: jöjjön Jézus, kerül, amibe kerül. S eltette az akadályokat az útból. Ez az ember viszont így gondolkodott: jöjjön az Örök Élet, ha nem kerül semmibe! Szorongatta a kincseit, s nem lett övé a Kincs, amit Jézus ígért neki. Vajon nem az az oka lelki szegénységünknek, hogy tele van a kezünk és a szívünk, és nincs helyünk Jézus Számára? Mit kellene elengednem, hogy Igazán Gazdag legyek?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6797 Dátum: 2018 Február 08, 08:42:21 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„02. 08 El lehet késni

„Amikor útnak indult (Jézus), odafutott Hozzá egy ember..."
(Márk Ev. 10. 17 )

Mivel volt tele a gazdag ember keze, ami miatt nem tudta elfogadni az Örök Élet Ajándékát Jézustól? Tennivalókkal, feladatokkal, intézni valókkal. Akkor futott már Jézus után, amikor Jézus elindult onnan, ahol tanított. Késve ért oda, mert előbb még el akart intézni valamit. Nem ez az „előbb" az oka annak, hogy lemaradunk sok Jóról, amit Jézus az Őt keresőknek kínál? Mivel késve érkezett, nem hallotta azt, amire a legnagyobb szüksége lett volna, amivel Jézus befejezte Tanítását: „aki nem úgy fogadja az Isten Országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be Abba." (Márk Ev. 10. 15 ) Éppen ez volt ennek az embernek a kérdése: ki mehet be Isten Országába? Éppen ezt magyarázta Jézus: az Örök Élet Ajándék, azt nem lehet sem kiérdemelni, sem megfizetni, csak alázatos Hittel elfogadni, „...mit tegyek, hogy elnyerjem...?" Azt tedd, hogy tartsd a kezed, és hálásan fogadd el! Ezt azonban nem lehet így futtában, mellesleg, minden dolgunk után. Ez vagy fontos neked valóban, és akkor minden elé helyezed, vagy csak utólag hallod, hogy ilyen is van, de nem lesz a tied. Egyre jobban felgyorsul körülöttünk az élet, egyre több feladat terhel, és számos lehetőség csábít, túlterhelt emberek vagyunk, akiknek tele van a fejük gonddal, a naptáruk tennivalókkal, és sok fontos dologra nem szánunk időt. Még a vasárnap is úgy telik gyakran, mint a többi nap. A sürgős gyakran kiszorítja azt, ami Igazán Fontos lenne. Nehogy úgy járjunk, mint Jézus példázatában azok, akik késve érkeztek a menyegzőre, s már bezárták előttük az Ajtót (Mát. 25. 10 )! Csendesedjünk el, s inkább mást hagyjunk el, de törődjünk a Lelkünkkel és egymással, amíg lehet! "

„Siessetek, hamar lejár!
Kegyelme már régóta vár.
Ma még lehet, ma még szabad,
borulj le a Kereszt alatt!"
(Füle Lajos)
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6798 Dátum: 2018 Február 09, 07:35:07 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„02. 09 Önmegváltás?

„Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva."
(Márk Ev. 10. 20 )

Mivel volt még tele a gazdag ember keze? A teljesítményeivel. Jó nevelést kapott, gyerekkorától komolyan vette a Tízparancsolatot. Vallásos családban nőtt fel, ismeri a Szentírást, és erkölcsös életet él. És még sincs Üdvössége? Nem meglepő ez? Márpedig ez gyakran előfordul. Ne becsüljük le azt, ha valaki ismeri a Bibliát, igyekszik megtartani a Parancsolatokat, szokott imádkozni, és erkölcsösen él! Az Ige azonban arra figyelmeztet, hogy ez kevés az Üdvösséghez. Mint ahogyan annak az írástudónak is kevés volt, aki egyetértett Jézussal a Parancsolatok kérdésében, Jézus mégis ezzel zárta beszélgetésüket: nem vagy messze az Isten Országától. Közelebb vagy Hozzá, mint akik semmit sem tudnak Róla, de ugyanúgy kívül vagy Rajta, mint ők. Miért? Mert minden emberi és vallásos jó teljesítményhez feltétlenül szükséges a Krisztussal való Személyes Összetartozás. Az, hogy összeköltözzön a hívő Krisztussal, ahogyan azt Zákeus tette. Ez a gazdag ember Krisztus nélkül szeretné az Örök Életet. Zákeus befogadta Krisztust, s utána rádöbbent, hogy az Örök Életet is megnyerte. Úrnak vallotta Jézust, s ezért engedelmeskedett is Neki. Ez hiányzott ennek az embernek az életéből. Neki Jézus csak Mester, akitől szívesen hallgatja a tanítást. De arra nem hajlandó, hogy elkötelezze magát Mellette, hogy Sorsközösséget vállaljon Vele, hogy tegye is azt, amit Jézus Mondott neki: hogy kövesse Őt. Semmit nem hajlandó letenni a kezéből, s így hiába nyújtja felé Jézus az Örök Élet Ajándékát. Ki nekem Jézus: Úr vagy csak Mester? Csak hallgatni szoktam Őt, vagy teszem is azonnal, amit Mond? Engedelmesség nélkül csak Ítélet lesz rajtunk mindaz, amit tudunk Róla."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6799 Dátum: 2018 Február 10, 09:03:34 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„02. 10 Mi az Irgalom?

„Jézus megkérdezte: „...ki volt a felebarátja a rablók kezébe
esett embernek?" Ő így felelt: „Az, aki Irgalmas volt hozzá."
(Luk. 10. 36 - 37 )"

Egyre több jele van annak, hogy irgalmatlan világban élünk. Már az óvodában tapasztalható ez, de a közéletet is jellemzi a durvaság, a kíméletlenség, a közöny terjedése. Ki Irgalmas? Aki nem azt adja, amit megérdemelnénk, de ad sok olyan Jót, amit nem érdemlünk meg. Isten ilyen, „...nem bűneink szerint fizet nekünk." (Zsolt. 103. 10) Jézus Krisztus nem tudott közönyösen elmenni az emberek nyomorúsága, szenvedése mellett. Többször olvassuk, hogy megszánta őket, és segített. Függetlenül az illető személyétől. Az Irgalmas ember nem személyválogató. Egyetlen motivációja, hogy szükség van rá. És soha nem mérlegeli, megéri - e. Azt sem, hogy visszakapja - e, amit adott. Az tud igazán Irgalmas lenni másokhoz, aki tudja, milyen sok Irgalmasságot kapott Istentől. Nem önmagától nagylelkű és áldozatkész, csak továbbadja, amit kapott. Az Újszövetség eredeti görög szövegében az Irgalom szó azt jelenti: megmozdulnak a belső részei. Szép magyar kifejezéssel: összeszorul a szíve. Tehát van érző és együtt érző szíve, s ennek következtében mozdul a keze és a lába is, és segít. A fenti példázatban szereplő samáriai nem azt magyarázta, hogy miért nem segít, hanem kockázatot és áldozatot vállalva is cselekedett. Mondhatta volna, hogy ellenséges nép fiának nem segítek, miért indult el egyedül, minden tapasztalt utazó csak csoportosan közlekedett azon a veszélyes úton, ő maga is bajba kerülhet, ha megáll és foglalkozik egy sebesülttel. Talán már meg is halt! Az Irgalmas ember azonban nem azt keresi, mivel tudja felmenteni magát, hanem segít. Bárcsak természetünkké válna a figyelmesség, tapintat, gyengédség! Egészen más lenne sok házasság, család, lakóközösség s az egész társadalom is! Merjünk szakítani az irgalmatlanság lelkületével, és legyen bátorságunk jó szívvel, segítőkészséggel válaszolni a világ sok kegyetlenségére is!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6800 Dátum: 2018 Február 11, 10:46:33 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„02. 11 Mennyire Irgalmas Isten?

„...elengedtem minden tartozásodat... Nem kellett
volna - e neked is megkönyörülnöd szolgatársadon,
amint én is megkönyörültem rajtad?"
(Mát. 18. 32 - 33 )

Milyen Irgalmas az az Isten, Akinek az Irgalmából élünk, és Aki minket is Irgalmasokká tehet egy durva világban? Olyan, hogy mi hagytuk ott Őt, és mégis Ő jött utánunk Jézus Krisztus Személyében, hogy ne pusztuljunk el. Ahogyan Paul Gerhardt éneke vallja: „Irgalommal szánva minket / Nagy Jósága ránk tekintett." Isten olyan Irgalmas, hogy amit megbocsátott, arra soha többé nem hivatkozik. Dávid így vall Isten Irgalmáról: „Irgalmas és Kegyelmes az Úr, Türelme hosszú, Szeretete nagy... nem tart haragja Örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk." (Zsolt. 103. 8 - 10 ) Isten olyan Irgalmas, hogy „Tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk Vele együtt mindent?" (Róm. 8. 32 ). Jézus pedig olyan Irgalmas volt, hogy „Gazdag Létére Szegénnyé lett értetek, hogy ti az Ö Szegénysége által meggazdagodjatok" (2Kor. 8. 9 ). Hogy Ő, „Aki nem ismert bűnt, bűnné lett értünk, hogy mi Isten Igazsága legyünk Őbenne" (2Kor. 5. 21 ). Bűn nélküli Életét áldozta fel értünk, akik akkor még ellenségei voltunk. Nagy Irgalmából elszenvedte vétkeink Ítéletét, kifizette adósságunkat. „Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a Keresztfára." (Kol. 2. 14 ) Aki ezt a nagy Isteni Irgalmat Hittel magáévá teszi, az képes lesz Irgalmasan viszonyulni másokhoz. Akinek ilyen nagy tartozását elengedték, engedje el ő is másokét, és legyen kész mindig áldozatot hozni, ha azzal valakin segíthet! A fent idézett példázatban erre mutat rá Jézus. Én vajon mennyire vagyok Irgalmas?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6801 Dátum: 2018 Február 12, 08:35:06 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„02. 12 Észreveszem - e a bajban levőt?

„Egy úton lévő Samaritánus pedig,
amikor odaért hozzá és meglátta,
megszánta..." (Luk. 10. 33 )

Az Irgalmas samáriai példázatában (Luk. 10. 25 - 37 ) Jézus egészen gyakorlati módon tanít minket az Irgalmasság mozdulataira. Vegyük ezeket sorra! A Jeruzsálem - Jerikó útvonalon sok természetes barlang volt, ahol útonállók rejtőzhettek és magányos járókelőket támadhattak meg. Így történt ez a példázatban szereplő emberrel is. Őt is kifosztották és félholtra verve otthagyták az úton. Többen elhaladtak mellette, de nem segítettek. Arra ment egy samáriai, és noha az ő népe és a zsidók akkor gyűlölték egymást, mégis segített rajta. Miért? Azért, mert a másiknak szüksége volt rá. Ez elég volt számára ahhoz, hogy minden más szempont mellékes legyen, és ne tanúsítson irgalmatlanságot. Az Irgalmas szívű embernek ennyi elég: valaki segítségre szorul, én pedig segíthetek. A hívő ember tudja, hogy ezeket a feladatokat Isten készíti el számára (Ef. 2. 10 ). Hogyan segített? Meglátta és megszánta. Gyakran meg sem látjuk azokat, akik a segítségünkre szorulnak. Vagy azért, mert túlságosan el vagyunk foglalva önmagunkkal, saját gondjainkkal, vagy azért, mert meg sem akarjuk látni a segítségre szorulót, és eszünk ágában sincs segíteni. Pedig azt olvassuk: „Az Irgalmas szemű ember megáldatik" (Péld. 22. 9 ). Milyen sok hiábavalóságot és rosszat észreveszünk, mennyi mindenen legeltetjük a szemünket! Meglátjuk - e azokat - akár a családunkban, - akik bajban vannak és ránk várnak? Minden ember nyomorúságán nem tudunk segíteni, de akit Isten elénk vezet, azért már felelősek vagyunk. Észreveszem - e azokat, akiken nekem kell segítenem? Jézus mondta: „Boldogok az Irgalmasok, mert ők Irgalmasságot nyernek." (Mát. 5. 7 )"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6802 Dátum: 2018 Február 13, 07:33:13 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„02. 13 Az Irgalmasság mozdulatai

„ ...amíg időnk van, tegyünk
Jót mindenkivel..." (Gal. 6. 10 )

Miután az Irgalmas samáriai meglátta az összevert embert, megállt és lehajolt hozzá. Mindkét mozdulat nehezünkre esik. Megállni azért nehéz, mert rohanunk. Szorítanak a határidők, nem akarunk lemaradni a versenyben, hajszol a kötelesség, a megélhetés, a munkaadónk. A samaritánus is sietett úti célja felé, s időt veszített azzal, hogy segít. Ráadásul megállni is veszélyes volt ott, mégis megtette, mert az Irgalmas ember szán időt arra, akiért felelősséget érez. Szán időt a házastársára, a gyerekeire, idős szüleire, beosztottjára, és a lelke, a hite táplálására is. És ezt soha nem bánja meg. Mivel a sebesült a földön feküdt, le kellett hajolni hozzá. Az Irgalmas ember nem leereszkedik, hanem lehajol. Aki leereszkedik, az a másikat alázza meg, aki lehajol, önmagát. De esetleg piszkos lesz a ruhája, véres lesz a keze, s ha az áldozat már halott, vallásilag is tisztátalanná válik. Ez azonban együtt sem nyom annyit a mérlegen, mint az, hogy életmentő segítségre van szükség. Ő nem önmagáért aggódott, hanem a másikért. Az tud lehajolni, aki nem tartja magát különbnek másoknál. Aki tudja, hogy adósa lett Istennek, és mindenkire úgy néz: én tartozom neki, nem ő nekem. Aki le szokott térdelni Isten előtt, annak könnyebb letérdelnie sebesült felebarátja mellé is. Mire van időm? Mire szánok időt? Mire nem lenne szabad időt áldoznom, hogy a fontosabbakra jusson? Kész vagyok-e lehajolni? Kit féltek ilyenkor: magamat vagy a másikat? Jézus olyan mélyre hajolt utánunk, hogy két rablógyilkos között végezték ki a Kereszten. De utolsó Perceit is másokra Áldozta: a gyilkosaiért imádkozott, s az egyik rablót beutalta a Mennyországba. Irgalmasságot is Tőle tanulhatunk Igazán."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6803 Dátum: 2018 Február 14, 10:01:36 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„02. 14 Könnyet törölni, sebet kötözni

„...odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat."
(Luk. 10. 34 )

Az irgalmatlanság mindig felfedi mások sebét. Élvezettel beszél mások hibáiról, mulasztásairól, gyengeségeiről, bűneiről. Az Irgalmasság elfedezi, betakarja azokat. A példázatbeli samáriai elsősegélyben részesíti a sebesültet. Az azonban, hogy olajat és bort használ ehhez, arra is utal, hogy kész volt Áldozatot hozni érte. Ugyanis ezek a legdrágább árucikkek közé tartoztak. Olykor azért nem leszünk Irgalmasak, mert féltjük azt, ami segíthetne. Pótszereket használunk, s közben szorítjuk a markunkban az értékeinket, aztán sokszor ott mennek tönkre, megsemmisülnek, mint gyerekek markában a hó, és végül senki nem veszi hasznát. Mennyire Igaz: az marad a mienk Igazán, amit továbbadtunk! Meg van írva: „Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, és Ő megtéríti jótéteményét." (Péld. 19. 17 ) A seb kitisztítása és bekötözése általában fájdalommal jár. Az Irgalmasság nem riad vissza attól sem, hogy a gyógyulás érdekében átmenetileg akár fájdalmat is okozzon a másiknak. Az Irgalmasság nem mindennel egyetértő elvtelenség, nem mindent helyeslő gyávaság, és nem mindent megengedő közömbösség, hanem Valódi Szeretetből fakad. A Szeretet pedig néha a saját érzelmeit is elhallgattatja a másik érdekében. Isten is így szeret minket. Ha a szép szó nem használ, megszorongat egy kicsit, hogy el ne vesszünk. Ha kell, Próbatételekkel ment meg a végzetes bajtól. Legyen csendes imádságom:

„Ha látok sírót, szenvedőt,
Te adj szívembe Szent Erőt
Könnyet törölni, sebet kötözni, Jézusom!"
(Dóka Zoltán )"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6804 Dátum: 2018 Február 15, 08:20:59 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„02. 15 Tartós gondoskodás

„Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta."
(Luk. 10. 34 )

Gyönyörű ennek a samaritánusnak a példája! Az Irgalmasság nem pillanatnyi lelkesedés, ezért tartósan, amíg csak szükség van rá, az áldozat mellett marad, utána is gondoskodik róla, nem sajnálja a pénzt sem, végül pedig csendben eltűnik. Így kell segíteni. Pedig emiatt csak nagy késéssel tudta elintézni a saját programját. De nemcsak elsősegélyben részesítette, hiszen akkor bekötözve pusztul el a szerencsétlen, hanem felteszi a saját állatára, keres egy vendégfogadót, vele marad, ápolja, s amikor már mindenképpen tovább kell mennie, anyagilag és erkölcsileg is gondoskodik róla. Ez hiányzik sokakból. Alkalmi felbuzdulásra sokan készek, de valakiről tartósan gondoskodni, csendben, észrevétlen hűséggel ápolni, időt, pénzt, figyelmet áldozni rá sokkal kevesebben hajlandók. Pedig az állhatatosság, a hűség, az önfeláldozás fontos tulajdonságai a keresztény jellemnek. Ki képes erre? Tulajdonképpen csak Egyvalaki volt rá Igazán képes. Őt is félholtra verték, utána Keresztre szögezték, s Ott még gúnyolták is. Az Ő Sebeit nem mosta ki senki, nem kötözte be senki, de a Biblia ezt írja: az Ő Sebei Árán gyógyultunk meg (Ézs. 53. 5 ). Aki egyszer megérti, hogy Jézusnak miért kellett mindezt elszenvednie ártatlanul, úgy, hogy Ő mindig mindenkihez Irgalmas volt, aki előtt Világossá válik, hogy a mi sokféle irgalmatlanságunk juttatta Őt a Keresztre, és az Ő nagy Irgalmát, Bűnbocsátó Szeretetét Hittel megragadja, az kap Jézustól ilyen Irgalmas Természetet. S az ilyen ember meglátja majd a magukra hagyott sebesülteket, meg fog állni, kész lesz lehajolni, nem félti a kincseit, a kényelmét, de tud majd tartósan Áldozatot hozni másokért, és nem feltűnni akar, hanem tud eltűnni is."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6805 Dátum: 2018 Február 16, 10:51:49 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„02. 16 Ki a világ Világossága?

„Én vagyok a világ Világossága: aki Engem követ, nem
jár sötétségben, hanem övé lesz az Élet Világossága."
(Ján. 8. 12 )

Ezt Jézus Krisztus mondta Magáról. Szomorúan tapasztaljuk, hogy ezen a világon milyen sötétség uralkodik. Gyakran sötét erők irányítják az eseményeket, sötét szándékok húzódnak meg szépnek látszó törekvések mögött, sötétben tapogatnak tömegek - néha meglepően nagy önbizalommal -, és sokan élnek tudatlanságban Isten Dolgait illetően. Aki őszinte, az magát is rajta kapja, hogy olykor milyen sötét indulatok és gondolatok mozdulnak meg benne, s néha olyan sötét cselekedeteken is tetten érjük magunkat, amelyeket nem szeretnénk Világosságra hozni (Ján. 3. 19 - 21 ). Jézusról azt írja a Biblia, hogy Vele „az Igazi Világosság" jött el a világba. Az, Ami leleplezi a sötét dolgokat, Aminél lehet helyesen tájékozódni, ráadásul Jézus nem azt mondta, hogy van nála világosság, hanem hogy Ő Maga a Világosság, tehát Belőle árnyékmentes Fény árad. A hegyi beszédben azonban elhangzott egy másik állítása is. A Benne hívőkről ezt mondta: „Ti vagytok a világ Világossága." (Mát. 5. 14 ) Ez nem ellentmondás a Bibliában, hanem Örömhír a számunkra. Jézus a világ Világossága, de aki hisz Benne, vagyis szoros Lelki Közösségben él Vele, annak az Életére kiárad Jézus Világossága, s mint másodlagos fényforrás, tükrözi Azt a világban. Jézus pontosan ezt tette tanítványai küldetésévé. Aki enged az Ő Hívásának, az kilép a sötétségből, megtanul Világosságban járni, elkezd világítani másoknak is. Isten Országát képviseli ebben a világban, s mutatja az Utat a világ Világosságához: Jézushoz. Teszi ezt nemcsak szavakkal, hanem Megszentelt, Tiszta Életével is. Az ilyenekről írja Pál apostol: „romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban" (Fil. 2. 15 ). Világít - e így az életünk?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6806 Dátum: 2018 Február 17, 14:16:30 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„02. 17 Hallgató vagy tanítvány?

„Tizenkettőt választott ki arra, hogy Vele legyenek..."
(Márk Ev. 3. 14 )

Jézusnak sok hallgatója volt, de kevés tanítványa. Ma is viszonylag sokan hallanak Róla, de kevesen ismerik Őt. Gondolkodjunk el néhány napig arról, mit jelent ma Jézus Krisztus tanítványának lenni! Egy mai tanuló és egy akkori tanítvány között jelentős különbségek vannak. Ma csupán bizonyos tananyagot kell elsajátítani, akkor a mester egész életszemléletével kellett azonosulni. Ma csupán bizonyos időt tölt együtt az ember tanítójával, akkor viszont évekig együtt élt vele, ahogyan Jézus a tizenkettővel. A folyamatos együttlét és a teljes belső azonosulás következtében a tanítvány hasonlóvá kezdett válni mesteréhez. Jézus emlékeztette is olykor tanítványait: ahogyan Én cselekedtem, ti is úgy tegyetek, erről ismerik meg, hogy az Én tanítványaim vagytok (Ján. 13. 34 - 35 ). Éppen ez volt a tanítványság egyik Célja. Amikor Jézus elhívta tanítványait, két Célt jelölt meg: hogy Vele legyenek, s hogy elmenjenek prédikálni és jót cselekedni másokkal. Ez a sorrend: előbb a Vele való Együttlét, a Lelki Egység kialakulása szükséges, hogy utána az Ő Erejével és Szeretetével tudjanak szolgálni az embereknek. A tanítvány vállalja Mesterét, nem szégyelli Őt, ha kell, viseli az ezzel járó szenvedést is. A hallgató megőrizheti függetlenségét, semlegességét vagy akár ellenkezését is. A tanítvány azonban elkötelezett ember. Ha ez mások szemében „nem éri meg", akkor is Hű marad Hozzá, mert neki mindennél többet ér a Vele való Közösség. Ki vagyok én: hallgató vagy tanítvány? Csupán ismeretekkel rendelkezem Jézusról, vagy ismerem is Őt? Csak időnként keresem a Vele való Találkozást, vagy Együtt is élek Vele? Kezd-e már hasonlítani az életem Jézuséra? Aki Sorsközösséget vállal Vele itt a földön, annak lesz majd Sorsközössége Vele a Mennyei Dicsőségében is. Uram, segíts, hogy ne csak hallgassalak, hanem kövesselek is Téged!" Ámen!
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6807 Dátum: 2018 Február 18, 08:01:15 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„02. 18 Hívő és Hitvalló

„Tizenkettőt választott ki arra, hogy Vele legyenek,
és azután elküldje őket, hogy hirdessék az Igét..."
(Márk Ev. 3. 14 )

Jézus Krisztus nemcsak azért hív Magához embereket, hogy Üdvözüljenek, hanem azért is, hogy miután Tőle bűnbocsánatot és Örök Életet kaptak, másokat is hívjanak Őhozzá. Ennek célja, hogy minél többen kimeneküljenek az Isten nélküli állapotból. Ő így fogalmazott: „Jöjjetek Utánam, és emberhalászokká teszlek benneteket." (Márk Ev. 1. 17 ) Isten már az Ószövetségben ezt a Célt tűzte ki a választott nép elé: „A pogányok Világosságává teszlek, hogy eljusson Szabadításom a föld határáig." (Ézs. 49. 6) Péter apostol pedig így bátorítja erre a hívőket: „hirdessétek Nagy Tetteit Annak, Aki a sötétségből az Ő Csodálatos Világosságára hívott el titeket" (1Pét. 2. 9). A hívőnek tehát Hitvallóvá kell válnia. Ami rajtunk segített, azt másoknak is fel kell kínálni. Azt Aki a mi életünket megmentette és gazdaggá tette, másokkal is meg kell ismertetnünk. Ez minden Hitre jutott keresztény nagy Lehetősége és Kötelessége. Tesszük ezt szavak nélkül, a megváltozott, Jézusra mutató életünkkel is, de beszéljünk másoknak Hittel és Szeretettel Jézus Krisztusról, Kereszthalálának és Feltámadásának jelentőségéről is! Az egyik németországi uszoda falán a következő felirat áll: „Wer nicht rettet, tötet." Lefordítva: „Aki nem ment, az öl." Érvényes ez a lelki Mentőszolgálatra is. Ezért mondta Pál apostol Efézusban: én nem lettem gyilkosa senkinek („mindenki vérétől tiszta vagyok"), hosszú időn át hirdettem nektek az Isten teljes Akaratát (ApCsel. 20. 26 - 27 ). Tudta, hogy az Igehirdetés Életmentő szolgálat, mert aki azt Hittel befogadja, abban az Ige Új Életet teremt és Üdvözíti. Készek vagyunk-e Jézustól kapott Feladatként végezni ezt a Mentő Szolgálatot?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6808 Dátum: 2018 Február 19, 07:56:52 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„02. 19 Közhasznú tevékenység

„...szelíden fogadjátok a belétek
oltott Igét, Amely meg tudja tartani
lelketeket." (Jak. 1. 21 )

Vannak, akik azt mondják, hogy a Jézus Krisztusról való tanúságtétel ma már nem időszerű, felesleges, haszontalan fáradozás, a 21. században másra van szükségük az embereknek. Az Igehirdetés helyett valami társadalmilag hasznosabb tevékenységet kellene folytatniuk a hívőknek. Ehhez meg kell vizsgálnunk, hogy milyen következményei vannak, ha valahol komolyan veszik, „szelíden befogadják" az Isten Kegyelméről szóló Örömhírt. Vajon társadalmilag mennyire hasznos, ha részeges emberek jó útra térnek; akik addig loptak, többé nem teszik, sőt visszaviszik, amit eltulajdonítottak; ha olyan emberek formálódnak, akik önzetlenül segítik egymást, akik egy életen át szeretik a házastársukat, gondosan nevelik a gyermekeiket; egészséges életet élnek; nem hajlandók hazudni, csalni és becsapni másokat; akkor is dolgoznak, amikor nem ellenőrzik őket, nem gyártanak selejtet; békességben élnek egymással; ha azok a fiatalok, akik komolyan veszik Isten Igéjét, nem teszik tönkre a testüket; elkötelezetten készülnek a hivatásukra; felelősen kötnek házasságot; örömmel vállalnak több gyermeket; szeretettel ápolják idős szüleiket... Ahol hangzik Isten Igéje, és Azt Hittel befogadják, ott ilyen Gyümölcsök teremnek. Mert az Igén keresztül maga Jézus Krisztus munkálkodik az emberekben, s a Benne való Igaz Hitből mindig Rá jellemző erkölcs is fakad. Az Evangélium hirdetésének tehát az egész társadalmat érintő szociális, egészségügyi, sőt gazdasági hatása is van. Mindenki maga döntse el, hogy közhasznú tevékenység - e az Igehirdetés! Nem beszélve arról, hogy Isten az Ő Igéjével hív ki minket a biztos pusztulásból, a Nélküle eltöltendő Örök kárhozatból is. Igaz tehát mai Igénk: a befogadott Evangélium menti meg a lelkünket. Hangozzék a Jézusról Szóló Hiteles Bizonyságtétel az én ajkamon is!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6809 Dátum: 2018 Február 20, 07:39:27 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„02. 20 Bizonyságtételünk tartalma

„...(Jézus) így hirdette az Isten Evangéliumát:
„...elközelített már az Isten Országa, térjetek meg,
és higgyetek az Evangéliumban." (Márk Ev. 1. 14 )"

Mi a tartalma annak, amit a hitvalló keresztényeknek hirdetniük kell? Jézus így határozta meg: az Isten Országának Evangéliuma. Ha lefordítjuk ezeket a kifejezéseket: az a Jó Hír, Ami Isten Királyi Uralmáról szól. Vagyis az a Tény, hogy Isten uralkodik. Ő, Aki létrehívta ezt a világot, nem hagyta magára, az Általa teremtett Törvények ma is működnek, erkölcsi Törvényei érvényesek, Ő mondja meg, mi jó és mi rossz, és nagy Szeretetéből lehetővé tette az embernek, hogy visszatérjen az Ő Országába, vagyis Uralma alá. Az Evangélium lényege: nyitva van a kapu, amit becsaptunk magunk mögött. Az idegenbe szakadt, lázadó ember kaphat útlevelet, hogy hazatérjen. Mi az Ára? Azt megfizette Jézus Krisztus, amikor a Kereszten helyettünk elszenvedte bűneink büntetését. Amikor meghalt, kettéhasadt a Jeruzsálemi templom vastag függönye, ami addig távol tartotta a bűnöst a Szent Istentől. Aki visszatér, visszakapja az elveszített Igazi Életet, s újra Isten Szeretetének Uralma alatt élhet. Higgyetek ennek a Jó Hírnek! A probléma abban van, hogy ez az Evangélium egyre idegenebb a mai ember számára. Mert egyre öntörvényűbben akar élni, nem Isten Törvényei szerint. Emiatt egyre több bajt zúdít magára, ugyanakkor nem Jézus hívását akarja hallani, hanem bűnei igazolását, természetellenes és életellenes tettei tudomásulvételét várja az egyháztól is. A keresztény bizonyságtétel azonban tartalmában nem az igényekhez igazodik, hanem a Megváltó Jézus Utasításához. Lehet, hogy ez nem korszerű (sosem volt az), de ma is Időszerű, mert ez segíthet rajtunk. Ne torzítsuk el, ne hallgassunk el belőle semmit, ne elegyítsük semmi tőle idegennel, így „Isten Ereje az, minden hívőnek Üdvösségére" (Róm. 1. 16 ). Higgyem és hirdessem én is teljes Meggyőződéssel!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.