Szerző Téma: Napi lelki morzsák  (Megtekintve 479137 alkalommal)

0 Felhasználó és 2 vendég van a témában

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6885 Dátum: 2018 Május 07, 20:37:19 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„05. 07 A bűn Megoldása

„Nagy vihar támadt a tengeren, és már
azt hitték, hogy hajótörést szenvednek."
(Jón. 1. 4 )

Jónás nem akar elmenni Ninivébe, hanem menekül Isten Elől. Aki ezt teszi, egyre mélyebbre süllyed. A hajó alján mély álomba merül. Sokan keresik a narkózist a bűn megoldása helyett. Jónás ezzel Isten Kegyelmes tervét nem tudja meghiúsítani (hogy megmentse Ninivét ), de sok bajt szerez magának és másoknak is. „Nagy vihar támadt a tengeren..." A bűnnek mindig következménye van, akkor is, ha ez nem azonnal jelentkezik. Nem gondolta Jónás, hogy ekkora lavinát indít el azzal, hogy nem Engedelmeskedik Istennek. Isten azonban nem mond le sem Ninive, sem Jónás Megmentéséről. Életünk viharainak sokszor ez az oka és a célja. A hajón már mindenki imádkozik, csak Jónás nem. Hogyan tudna leborulni Isten Előtt az, aki háttal áll neki? A bűn mindig magányossá tesz, elválaszt Istentől és egymástól is. A kapitány felébreszti, ő bevallja: „miattam támadt ez a nagy vihar rátok." Mindig nagy eredmény, ha valaki eljut oda, hogy nem mentegetőzik, hanem nevén nevezi bűnét. A vihar azonban mégsem csendesedett. Miért? Mert nem jó helyen vallott Jónás. A hajósok nem tudnak mit kezdeni az ő engedetlenségével. Az Előtt kellene bűnt vallania, Aki Ellen vétett, Istennek. Így nem jut eszükbe más megoldás, mint hogy „dobjatok a tengerbe". És ez mit old meg? A bűnnel szemben tehetetlen az ember. A bűn következménye a halál. Ezért fontos tudnunk, hogy Jézus Krisztus óta mégsem kell feltétlenül meghalnunk a bűneink miatt. Mert Ő már meghalt helyettünk. Isten nem minket, hanem a bűneinket akarja a tenger mélyére dobni (Mik 7,19 ). Boldog ember az, aki nem valamilyen narkózisba menekül a bűnével Isten Elől, hanem Istenhez menekül, Neki vall, és Hittel megragadja az Ő Kegyelmét. Ez a bűnkérdés egyetlen valódi megoldása."

Mik. 7.19:
"Hozzánk térvén, Könyörül rajtunk;
eltapodja álnokságainkat. Bizony a tenger
mélységébe veted minden bűnünket!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6886 Dátum: 2018 Május 08, 11:45:21 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„05. 08 Kiáltás a mélyből

„Jónás imádkozott Istenéhez, az Úrhoz a hal gyomrában."
(Jón. 2. 2 )

Jónást saját kérésére a hajósok bedobják a tengerbe, s a vihar erre elcsendesedik. Ennyire megkeményedhet egy ember szíve, hogy inkább a halált választja, mint az Engedelmességet. Isten őrizzen bennünket ettől! Az Úr azonban nagyon Türelmes, meg Akarja menteni Jónást. Ha egyelőre nem tud általa munkálkodni, akkor először benne dolgozik. Odaparancsol egy nagy halat, ami mint egy mentőcsónak megmenti Isten szolgáját a haláltól. (Sokat vitatkoztak ezen, de többször megesett már, hogy egy kék bálnából vagy ámbrás cetből élve szedtek ki balesetet szenvedett embert vagy delfint, fókát. ) A nagy halban végre megszólal Jónás. Eddig egy szava sem volt Istenhez, nem mondott sem igent, sem nemet, csak némán menekült Előle. Most beszél, imádkozik. Néha mi is csak egy nagy halból - megoldhatatlan helyzetből, betegségből, valamilyen függőségből - kezdünk kiáltani Istenhez. Meg kell ezt várni, nem lehetne már előbb? Onnan is lehet, a legnagyobb mélységből is eljut Istenhez az imádság, de Ő minket a Vele való folyamatos, Boldog párbeszédre teremtett. Ezt kellene gyakorolnunk. Jónás imádkozik - de a szíve még nem változott meg. Vágyódik Isten után, elmondja, milyen szoros helyzetben van, de hiányzik belőle az, amivel a tékozló fiú kezdte: vétkeztem, de szeretnék újra Neked engedelmeskedni. Amíg valaki ragaszkodik a maga igazához, és nem ad igazat Istennek, késlelteti a szabadulását. Isten olyan türelmes, hogy ad még egy esélyt a makacs szolgának. „Az Úr Parancsot adott a halnak, és az kiköpte Jónást a szárazföldre." Csak vissza ne éljünk Isten Türelmével!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6887 Dátum: 2018 Május 09, 18:15:08 »
„Cseri Kálmán
A kegyelem Harmatja"

„05. 09 Az Ige Ereje

„Ninive lakosai azonban Hittek Istennek..." (Jón. 3. 5 )

Isten újra küldi Jónást Ninivébe, s ő ekkor már Engedelmeskedik. De sok bajt elkerülhetnénk, ha az első szóra engednénk az Úrnak! Ninive mohósága és kegyetlensége hírhedt volt akkor. Isten minden gonoszságot megítél, de az Ítélet előtt Igéjével figyelmeztet. Minden Ige intés is: térjetek meg, mert ha nem, jön az Ítélet! Elhangzik itt is a világos figyelmeztetés: még negyven nap, és elpusztul Ninive. És láss csodát: a Niniveiek hittek Istennek. Nem is Jónásnak, hanem annak, Aki őt küldte. Ilyen ereje van Isten Igéjének, ezt semmi más módon nem lehetne elérni. Aki úgy olvassa vagy hallgatja Isten Igéjét, mint ami valóban az Úr hozzánk szóló Szava, abban Ez munkálkodik, Hit ébred benne, s ez a Hit azonnal cselekedetekben is megnyilvánul. A király megalázza magát, bűnbánatot tart, és az emberek Kegyelemért kiáltanak Istenhez. A sorrend mindig ez: Isten Igéje hangzik, ez Hitet támaszt a hallgatókban, s ez a Hit tettekre indítja őket: Isten előtti megalázkodásra és bűnbánatra, s az emberek iránti jó cselekedetekre. A jó cselekedet tehát a sor végén van, gyümölcse, következménye Isten munkájának, és nem oka. Nem a csoda szüli a Hitet (Jónás nem tett semmi csodát ), nem látomásaik voltak, nem ők határozták el, hogy megváltoznak, hanem az egyszerű Igehirdetést komolyan vették, s Isten ezáltal Újjáteremtette őket. Ezzel a Hittel hallgassuk és mondjuk másoknak mi is Isten Igéjét!"

Néhány Igehelyet érdemes ehhez kikeresnünk:
Róm 1. 16; 10. 17; 1Kor. 1. 18; 1Thes. 2. 13.:

Róm. 1.16: „Mert nem szégyenlem a Krisztus
Evangéliumát; mert Istennek Hatalma az minden
hívőnek Üdvösségére, zsidónak először meg görögnek."

Róm. 10.17: „Azért a Hit hallásból van,
a hallás pedig Isten Igéje által."

1 Kor. 1.18: „Mert a Keresztről való Beszéd
bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek;
de nekünk, akik megtartatunk, Istennek Ereje."

1Thes. 2.13: „Ugyanazért mi is hálát adunk az Istennek
szüntelenül, hogy ti befogadván az Istennek általunk
hirdetett Beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek
beszédét, hanem mint Isten Beszédét (aminthogy
Valósággal az is), Amely Munkálkodik is ti bennetek,
akik Hisztek."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6888 Dátum: 2018 Május 10, 08:10:14 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„05. 10 A megtérés mozdulatai

„Amikor Isten látta, amit tettek, és hogy
megtértek a rossz útról, megbánta Isten,
hogy veszedelembe akarta dönteni őket,
és nem tette meg." (Jón. 3. 10 )

Mi mutatta azt, hogy Ninive lakói komolyan vették Isten Igéjét?
1. A király felkelt trónjáról, és hamuba ült. Mi nagyon szeretünk parancsolni, uralkodni. A megtérés biztos jele, amikor valaki megalázza magát a mindenható Isten Előtt, és önként átadja az Uralmat Neki. Mostantól az Ő Akarata érvényesüljön, mintegy átadja a trónt az Úrnak. Ahogyan Pál apostol tette: Uram, mit Akarsz, hogy cselekedjem?
2. Levette díszruháját, és zsákruhát öltött magára. Ez volt a bűnbánat jele. A díszruha sok mindent eltakar, és benne szebbnek, jobbnak látszunk, mint amilyenek valójában vagyunk. Isten gyermeke nem akar rejtegetni többé semmit, Világosságra hozza bűneit, és elválik azoktól. És nem akar másnak látszani sem mint aki, hanem őszinte, egyenes életet élni. Erre a bűnbánatra és bűnvallásra a Szentlélek segít el bennünket az Ige által.
3. „Kiáltsanak teljes erővel Istenhez, talán Megszán, és nem veszünk el." Nem mentegetőznek, és nem vádolnak senkit, hanem Kegyelemért könyörögnek. A „talán Megszán" pedig arra utal, hogy nem természetes a Kegyelem, az lenne magától értetődő, ha Isten Ítélete sújtana le rájuk. A magunk megalázása és az őszinte, konkrét bűnvallás, a bűnök elhagyása, és egyedül az Isten Kegyelmében való reménykedés - ezek a megtérés mozdulatai. Aki így leszáll a maga csinálta trónusról, azt Jézus maga mellé ülteti majd az Ő Trónjára. Aki leveti díszruháját, kap tőle fehér ruhát (bűnbocsánatot ). És aki Hittel kiált Kegyelemért, annak Ő ezt ígéri: „Mielőtt kiáltanak, Én már Válaszolok, még beszélnek, Én már Meghallgattam." (Ézs. 65. 24 )"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6889 Dátum: 2018 Május 11, 09:00:43 »
„Cseri Kálmán
A kegyelem Harmatja"

„05. 11 Tagadja meg magát

„...Te Kegyelmes és Irgalmas Isten vagy,
Türelmed hosszú, nagy a Szereteted..."
(Jón. 4. 2 )

Jónás prédikálására Ninive lakói megtértek, Isten pedig nem hajtotta végre a kilátásba helyezett Ítéletet. Jónás emiatt nagyon megharagudott. Mindenki örül Isten Megbocsátó Kegyelmének, még az angyalok is a Mennyben, csak Jónás háborog, és fenti Igénket nem Hálával emlegeti, hanem szemrehányást tesz Istennek azért, hogy Ő Ilyen. Miért? Mert Jónás megtért ugyan az engedetlenségéből, és elment Ninivébe, de a természete nem változott meg. A neveltetéséből az következik, hogy gyűlöli Ninivét. Az elvei, a maga igaza még mindig elválasztják őt Istentől. Márpedig Isten Kezében csak az használható, aki nemcsak egy-egy bűnét hagyja el, hanem Új Természetet, Új Szívet is kap. Sok hívő ember elakad ezen a ponton. Van már Közösségük Istennel, kaptak bocsánatot sok bűnükre, de amíg minden tulajdonságukat, az erényeiket is, az elveiket, az igazukat nem teszik oda Isten Ítélete alá, nem lesznek örvendező, felszabadult, Istennel mindenben egyetértő emberek, hanem csak duzzogó, ítélkező, keserű keresztények. Jézus Krisztus ezt mondta: „Ha valaki Énutánam akar jönni, tagadja meg magát" (Mát. 16. 24 ). Tehát nemcsak a rossz tulajdonságait, hanem önmagát, az egész Isten nélküli természetét, mert enélkül a szíve még nem lesz az Úré. Lehet, hogy már hisz, de a kínosan precíz vagy bosszantóan rendetlen, indulatos vagy félénk természete akadályozza a szolgálatban. Mint Jónást is. Ezért Jézus húsvét után Pétertől csak ezt kérdezte: Szeretsz-e Engem? Mert ha a szíve egészen az Úré, ha szereti Őt teljes szívéből és lelkéből, akkor lesz a szolgálata Erőteljes, Örömteli, akkor nem vád, hanem Magasztalás lesz az ajkán: „Te Kegyelmes és Irgalmas Isten vagy." Mit őrzök még a régi természetemből, esetleg keresztény mázzal bevonva?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6890 Dátum: 2018 Május 12, 08:27:11 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„05. 12 Van kiút?

„...férjem meghalt... Most eljött a hitelező, hogy
elvegye két gyermekemet rabszolgának."
(2Kir. 4. 1 )

Ez a történet egy özvegyasszonyról szól, aki Kr. e. 700 körül élt, és megoldhatatlan helyzetbe került. Egyedül nevelte két fiát, s mivel a kölcsöneit nem tudta törleszteni, a hitelező el akarta vinni rabszolgának a fiúkat. Mit lehet itt tenni? Az asszony kétségbeesésében Istenhez kiáltott, és az Úr különös megoldást adott. Erről majd holnap olvasunk, most csak azt nézzük meg, milyen bajok halmozódtak itt egymásra. Az első baj az volt, hogy a gyerekeknek nem volt apjuk, az asszonynak pedig nem volt társa, támasza. Sok gyerek nő fel ma is apa nélkül, rendszeresen megfigyelhető pozitív apakép nélkül. És sok asszony hordoz ilyen terhet: mindent egyedül kell eldönteni, roskasztó a felelősség. Sose hagyjuk, hogy a társunk „özveggyé" váljék, és a gyermekeink árván nőjenek fel mellettünk! A másik baj a nagy szegénység volt, az asszony nem tudott enni adni a fiainak. A világon ma is naponta több ezer gyermek hal éhen, és az emberiség egynegyede alultáplált. A mi országunkban is van ilyen probléma. Ugyanilyen szörnyű a lelki éhezés, tömegek nem kapják meg az egészséges lelki fejlődéshez szükséges táplálékot, sőt sokan szellemi mérgekkel etetik a gyermekeiket, miközben ők maguk is azt fogyasztanak. Legyünk ezen a téren nagyon éberek! A harmadik veszedelem a hitelező volt, aki el akarta vinni a fiúkat. A világ irgalmatlanul meg akarja kaparintani az ifjúságot, s különböző csalikkal rabul ejti őket. Mit tett ez az asszony a maga tehetetlenségében? Nem törődött bele, hogy mindnyájan elpusztulnak, hanem Isten emberéhez fordult. Istenhez kiáltott, Aki „árváknak Atyja, özvegyek Védője" (Zsolt. 68. 6 ), és Isten különös megoldást adott neki. Imádkozzunk ma az árvákért, özvegyekért, nehéz helyzetben levőkért, nélkülözőkért, népünk fiataljaiért!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6891 Dátum: 2018 Május 13, 07:09:01 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„05. 13 Meglepő megoldás

„Amikor megteltek az edények,... nem folyt több olaj."
(2Kir. 4. 6 )

Tud - e adni Isten reménytelen helyzetben is Megoldást? Igen, a kérdés csak az, hogy elfogadjuk - e olykor meglepő Segítségét. Ki képes elfogadni? Aki tudja, hogy rászorul, aki nem az öklét rázza, hanem a kezét nyújtja és kér Istentől, s aki okoskodás nélkül megteszi azt, amit Isten Parancsolt neki. Alázat, Hit, Engedelmesség szükséges a mi részünkről. Isten a prófétán keresztül felel ennek az özvegynek, s ez olyan, mintha ma valaki a Bibliából érti meg, mit üzen neki Isten. Azt a parancsot kapta, hogy gyűjtsön össze üres edényeket, s a maradék kis olajukból töltsön azokba. Ez furcsa utasítás volt, de szót fogadott, s így minden edény tele lett. Az eladott olajból ki tudta fizetni az adósságot, s maradt nekik is bőségesen. Milyen fontos volt az, hogy a gyerekek látták édesanyjuk Hitét, és látták, hogyan cselekszik Isten! Válaszolt az imádságra, Könyörült a nyomorultakon, s bőséges Ajándékot adott. A Biblia ezt nevezi Kegyelemnek. Az, hogy csorgott az olaj az üres edényekbe: a Kegyelem. Az, hogy az asszony Isten szavára egymás után rakta oda az üres edényeket: a Hit. Kegyelemből - Hit által van az Üdvösségünk is. Jézus Krisztus így jelentette be a programját: „Én azért jöttem, hogy Életük legyen, sőt bőségben éljenek." (Ján. 10. 10 ) Az emberiség helyzete is reménytelenné vált a bűn miatt, s rabszolgák maradtunk volna, ha Ő nem segít rajtunk. Boldog ember az, aki megragadja az Általa felkínált Szabadulást és Életet. Minden nyomorúságunkból bizalommal kiálthatunk az Úrhoz Segítségért."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6892 Dátum: 2018 Május 14, 09:17:37 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„05. 14 Szegényeknek Örömhír

„Az Úr Lelke van Énrajtam,..., hogy
Evangéliumot hirdessek a szegényeknek; ...
a Szabadulást hirdessem a foglyoknak ..."
(Luk. 4. 18 )

A zsinagógákban minden férfi felolvashatott a Szentírásból, ha akart. Egyik alkalommal Jézus Názáretben, ahol felnőtt, az Ézsaiás könyve 61. részéből a fenti Igét olvasta, és azt mondta, hogy ez Benne Teljesedett be. Mit jelent az, hogy a szegényeknek Evangéliumot (jó hírt ) hozott? Kik azok a lélekben szegények, akikről beszél? Akik tudják, hogy semmi érdemük nincs Isten előtt, ami alapján nekik járna bármi jó Istentől. A farizeusok és írástudók gazdagoknak tartották magukat, különbnek, többnek, mint az átlag, mert sok vallási rendelkezést betartottak. Ennek alapján úgy gondolták, Isten tartozik nekik. Azt képzelték, hogy ők önmagukban igazak, és nincs szükségük megtérésre (Luk. 15. 7 ). Jézus nagyon elmarasztalta ezt a téves, önhitt vélekedést, és azt tanította, hogy Isten Előtt mindnyájan koldus szegények vagyunk. Aki ezt tudja és vállalja, azt Isten az Ő Ingyen Kegyelméből megajándékozza mindazzal a lelki Értékkel, amire szüksége van. Ez az Evangélium, a Jó Hír, amit Jézus Meghirdetett. Megajándékozni viszont csak azt lehet, aki tudja, hogy rászorul, és tartja a kezét. A foglyoknak és megkötözötteknek pedig Szabadságot hozott Jézus. Aki alaposan ismeri az embereket, tudja, hogy milyen sok félelem, sérelem, kényszergondolat, szenvedély, indulat, babonaság kötöz meg sokakat. És nem bírunk szabadulni ezektől. Isten Szavára azonban lehullanak ezek a bilincsek, és a Krisztusban való Hit elsegít az „Isten gyermekeinek Szabadságára". Így a hívő Megszabadul ezektől, és Felszabadul Isten boldog szolgálatára. Tudja és gyakorolja, hogy „minden szabad, de nem minden használ" (1Kor. 10. 23 ). Megajándékozhat engem Isten? Mitől kell megszabadulnom?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6893 Dátum: 2018 Május 15, 11:59:38 »
„Cseri Kálmán
A kegyelem Harmatja"

„05. 15 Mi lesz az Igéből?

„Akiknél pedig a jó földbe esett (az Igemag),
azok Igaz és jó szívvel hallgatják az Igét, meg
is tartják, és Termést hoznak állhatatossággal."
(Luk. 8. 15 )

A magvető példázatában Jézus azt mondta el, hogy többféleképpen lehet fogadni az Ő Igéjét, és ettől függ, hogyan alakul egy ember sorsa.
1. Az ókori ember gyakran előbb kiszórta a magot, s csak utána szántotta bele a földbe. Így előfordult, hogy az előző aratás óta kitaposott ösvényekre is hullott mag. A kemény felületről könnyen felkapták azt a madarak. Minden Istennel szembeni keménység, ellenállás megakadályozza, hogy az Ige Új Életet teremjen bennünk.
2. A palesztinai talaj nagyon köves. Gyakran a vékony földréteg alatt sziklák lapulnak. Hamar kikel a mag, de nem tud gyökeret ereszteni, és kisül, megég. Ilyen az, aki befogadja az Igét, de csak egy ideig hisz, mert ha bármi kellemetlenséget kellene elszenvednie miatta, vagy ténylegesen változtatnia kellene valamit az életében, visszahőköl, nem enged az Igének.
3. A gyomok együtt nőnek a hasznos veteménnyel, és kegyetlen harc folyik a fényért, tápanyagért. Ha nem elég erős a gabona, megfojtják. Ügyeljünk a három g betűre, amit Jézus említ: a gondok, a gazdagodás lehetősége és a gyönyörök nagy ellenségei az Ige munkájának. Ma a haszon és az élvezet nagy úr, nem szabad behódolni nekik, megfojthatják az Igét.
4. Akiknek a szíve jó föld, azok hallgatják az Igét, megtartják, és Termést hoznak állhatatossággal. A „megtart" szó azt jelenti: valamire nagyon vigyázni, féltve őrizni. És erre is utal: akinek az életén meglátszik, hogy befogadta az Igét. Termi a Lélek Gyümölcsét, ami: „Szeretet, Öröm, Békesség, Béketűrés, Szívesség, Jóság, Hűség, Szelídség, Mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény." (Gal. 5.22 - 23 ) Ilyen beszédes Élet követi a Bibliaolvasásunkat és Igehallgatásunkat?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6894 Dátum: 2018 Május 16, 09:54:32 »
„Cseri Kálmán
A kegyelem Harmatja"

„05. 16 Mit mond még a példázat?

„A Mag az Isten Igéje."
(Luk. 8. 11 )

A magvető példázatának van néhány általános üzenete is.
1. Életünk Isten Igéje nélkül parlag és puszta marad. A bűntől megrontott természetünk csak gyomokat és vad gyümölcsöket tud teremni. A befogadott Ige teremt egészen Újjá, s így jelenik meg a Lélek Gyümölcse. Ehhez viszont valóban olyan Igére van szükség, ami Isten Szájából származik (Ézs. 55. 11 ). Ezt kell elkérnie mindenkinek.
2. Ez az Ige támaszt Hitet és ad Üdvösséget. Ezt ott hangsúlyozza Jézus, amikor figyelmeztet, hogy jön az ördög, és kiragadja a szívükből, hogy ne Higgyenek és ne Üdvözüljenek. Aki tehát Hinni szeretne, hallgasson Igét, mert csak ez az Út vezet az Élő Istenbe vetett Igaz Hithez!
3. Ebből az is kiderül, hogy az ördög személyesen igyekszik akadályozni, hogy az Ige által Isten Újjáteremtsen embereket. Ahol Isten Igéje hangzik, ott kemény harc folyik a lelkekért - ezt ne feledjük el! Az ellenség célja, hogy ne hallgassuk, ne figyeljünk oda, ne fogadjuk be, ne hozzon létre változást bennünk az Ige. Isten Vetésébe beleszórja a maga ellenvetését. Ezért is kell féltve őriznünk az Igét.
4. A példázatból az is következik, hogy legyünk jó szántóföld és jó magvetők. Legyünk nyitottak Isten Előtt, hogy Dolgozhasson bennünk! Aztán legyünk készek továbbadni az Igét szóval és Élettel is, hogy Isten Dolgozhasson általunk! Ne feledjük, hogy Ő az aratás Ura, s „Aki a Jó Magot veti, az Emberfia" (Mát. 13. 37 )! Mi csak az alkalmazottai vagyunk. Ez nagy kiváltság, de az Evangélium ügyét Ő viszi Győzelemre, nekünk csak ez a feladatunk: „Ahogyan a szolgák uruk kezére néznek,... úgy nézünk mi Istenünkre, az Úrra" (Zsolt. 123. 2 )."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6895 Dátum: 2018 Május 17, 16:36:35 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„05. 17 Kihez hasonlítok?

„...neki sok bűne bocsáttatott meg, hiszen
nagyon szeretett." (Luk. 7. 47 )

Egy Simon nevű farizeus meghívta Jézust magához. Étkezés közben egy bűnös asszony jött be, leborult Jézus Lábához, és drága olajjal kente meg Azt, miközben sírt. Simon nagyon felháborodott. Vajon miért? Két ember találkozott itt Jézussal: egy derék ember, és egy bűnös. Egy köztiszteletben álló vallásos, és egy megvetett prostituált. Simon szerint nagy különbség van köztük: ő igaz, az asszony bűnös. Jézus szerint is nagy különbség van köztük: Simon még nem tudja, mennyire bűnös, az asszony már tudja. Sőt ő már meg is szabadult bűnei terhétől, mert Bocsánatot kapott Jézustól. Jézus iránti Tiszteletét és túláradó háláját akarta kifejezni azzal, hogy ott ült a Lábánál, és Neki adta egyetlen értékét, a drága kenetet. Simon csak az asszony múltját látja, Jézus a jövőjét is. Simon csak testi dolgokat észlel, Jézus a lelkeket is. Simon önigazságának fala mögött áll, s nem ismeri fel Jézusban a Megváltót, nincs helyes önismerete sem, csak keserűen ítélkezik mások felett. Az asszony Jézusban már személyes Megváltóját tiszteli, meggyőződött önmaga bűnösségéről is, és örül az Ajándékba kapott Új Életnek. Milyen kapcsolatban vagyunk Jézussal? Egy napon majd csak ez lesz fontos, semmi más. Ilyen hűvös, udvarias, kimért magatartás jellemez, mint Simont, vagy ez az odaadó, bensőséges, meghitt Közösség, amikor már semmi nem drága, amit Jézusnak adhatunk, mert teljes szívből szeretjük és imádjuk őt? Szenvtelen szemlélői vagyunk-e Jézusnak, vagy szenvedélyes szolgálói? Ez a hála és hódolat csak belülről fakadhat. Akinek sok bűne bocsáttatott meg, az nagyon szereti Azt, Aki megbocsátotta."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6896 Dátum: 2018 Május 18, 10:39:15 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„05. 18 Még van hely

„Menj ki gyorsan a város útjaira és
utcáira, és hozd be ide a szegényeket,
a nyomorékokat,... hogy megteljék a
házam." (Luk. 14. 21 - 23 )

Isten Szívébe enged bepillantanunk Jézus ezzel a példázattal (Luk. 14. 15 - 24 ). Egy ember vacsorára hívta ismerőseit, ők azonban különböző akadályokra hivatkozva nem mentek el. Erre azt mondta szolgáinak, tereljék be az utcákról az embereket, mindenki jöhet, van hely és van ennivaló is bőven. Ilyen Istenünk van, Aki Kész velünk Újra Közösségre lépni. Mert az együtt étkezés a Közösségvállalás kifejezése volt. Mi hagytuk ott Őt, de Ő jött utánunk, mert Nélküle elvesznénk. Mindent elkészített Isten, hogy Újra Életünk legyen és bővölködjünk. Nincs feltétele a visszatérésnek, nem kell teljesítenünk semmit, nem kell (és nem is tudnánk ) hozzájárulni a vacsorához semmivel. Az Evangélium Isten Meghívása: jöjjetek, mert minden Készen van! És milyen az ember? Nem ér rá. Visszaüzen, hogy fontosabb dolga van, mint Istennel Találkozni. Ma így mondanánk: ki kell menni a telekre, ki kell próbálni az autót, párkapcsolati problémáink vannak. Ez mind fontos, de csak az Istennel való Közösség helyett lehet mindezt elvégezni? Nem akkor kerülne a helyére az életünkben mindez, ha Isten Szereteturalma ragyogna be mindent? Hiszen ami Isten helyére kerül, az istenné válik, és uralkodik rajtunk. Ezért mondják a meghívottak: kell. Nem is veszi észre az Isten nélkül maradt ember, hogy rab, kényszerpályára állt. Éppen innen akarja Isten Kiszabadítani! Mi erre Isten Válasza? Ha nem jöttek a meghívottak, jöhet mindenki. Ha nem kellett a Messiás a választott népnek, jöhetnek a bűnösök, sőt a megvetett pogányok is - mindenki előtt nyitva van a Menny, aki elfogadja a meghívást. Ne önmaga méltatlanságára nézzen, mert mindenki az, hanem vegye komolyan a hívást és a Hívót! „Még van hely." - A te helyed üres még, vagy már boldog vendége vagy a Gazdának?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6897 Dátum: 2018 Május 19, 08:34:27 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„05. 19 Életünk Célja

„Mid van, amit nem kaptál?
Ha pedig kaptad, mit dicsekszel,
mintha nem kaptad volna?"
(1Kor. 4. 7 )

Mi végre vagyunk a világon? Ez a kérdés előbb-utóbb minden gondolkozó emberben felmerül. A Biblia válasza erre ez: hogy Isten jó sáfárai legyünk. Születésünktől fogva mindnyájan a bűn szolgái vagyunk. Jézus Krisztus ebből a rabságból Akar Kiszabadítani, és helyreállítva az Istennel való Kapcsolatunkat, megtanít Felelős Életet élni. Az így Újjáteremtett ember már érti Istent, és kész Egyetérteni Vele. Isten tehát rábízhat értékeket, s használja őt mások javára. Így lesz sáfár. A sáfár az ókorban olyan vagyonkezelő volt, akinek nem volt semmije, de a gazdája egy időre nagy értékeket is rábízott, s azokkal az ő utasítása szerint kellett gazdálkodnia. Ezen belül teljes önállósága volt, de az Úrtól való teljes függés természetesen megmaradt. Egy idő után pedig el kellett számolnia a rábízottakkal. Mi jellemzi a jó sáfárt? Tudja, hogy semmi nem az övé, minden az uráé. „Mid van, amit nem kaptál? - kérdezi Pál apostol. - Ha pedig kaptad, mit dicsekszel...?" Tudatában kell lennünk, hogy az Életünk, testünk, lelkünk, szeretteink, képességeink mind Isten Tulajdonai. És Ő azt tesz az övével, amit Akar. Ez az alázatos Hit minden zúgolódástól megőriz. De megóv az elégedetlenségtől is, mert néha úgy érezzük, hiányzik valami az életünkből. Isten mindent megad a sáfároknak, amire az általa rájuk bízott feladathoz szükségük van. Az elégedetlenség oka az, hogy mást akarunk tenni, mint amivel Ő megbízott. Nem én döntöm el, mi a küldetésem, hanem a Küldőm. Ha a helyemen vagyok, nem lesz hiányom, a nehézségeken pedig Ő segít majd át. Én csak Bízzam Benne, és tegyem a dolgomat!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6898 Dátum: 2018 Május 20, 09:43:23 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„05. 20 Hű és okos sáfár

„Ki tehát a Hű és okos sáfár,
akit az Úr szolgái fölé rendel, hogy
idejében kiadja élelmüket?"
(Luk. 12. 42 )

A jó sáfár másik jellemvonása a Hűség. Vagyis az, hogy mindent arra használ, amire a Gazda adta. Ha magának tartja meg, vagy semmit nem tesz vele, tolvaj. Ha másnak adja, mint akinek Ura szánta, csaló. Hű az, aki megbízható, aki mindenben Ura utasítása szerint jár el. - Itt kell megtanulnunk azt a Teljes Istenre hagyatkozást, ami Jézust jellemezte. S itt derül ki az is, komolyan vesszük-e, hogy valóban semmi nem a mienk, ezért nem tehetünk vele azt, amit akarunk. Nem az enyém például az időm, az úgynevezett szabadidőm sem. És ez nem megszorítás, hanem nagy lehetőség: akkor fogom a legjobban használni, ha Uram Akarata szerint osztom be. Minden családtagunkhoz is másként viszonyulunk, ha tudjuk: ők is Isten Tulajdonai, és Neki kell elszámolnom azzal, mi lett belőlük mellettem. A jó sáfár harmadik jellemzője Jézus szerint, hogy Bölcs, Értelmes. Ez pedig abban mutatkozik meg, hogy „idejében kiadja élelmüket" azoknak, akiket rábízott a Gazda. Isten Országában rend van, és mindennek megszabott ideje van. Ezért nincs ott kapkodás, és ezért nem mulasztanak el semmit. Ebben is Jézus a példánk: bármit kértek Tőle, Ő az Atya Órájára nézett, s amikor eljött valaminek az ideje, akkor tette meg. Ez a Bölcsesség azt is jelenti, hogy mindenkinek azt adja, amire szüksége van. A csecsemőnek tejet, a felnőttnek kemény eledelt. Biztatást vagy feddést - kinek mi használ. Ehhez is szoros Közösségben kell lenni a Gazdával, s Engedelmeskedni Neki. Kinek a szolgálatában állunk? Jézus szerint „aki bűnt cselekszik, a bűn rabszolgája" (Ján. 8. 34 ). Boldog az a szolga, aki mindig Ura Akaratát cselekszi, s amikor Az megjön, ebben a munkában találja. Nagy lesz a jutalma."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6899 Dátum: 2018 Május 21, 10:26:04 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„05. 21 Hinni

„Nem mondtam - e neked, hogy ha
Hiszel, meglátod az Isten Dicsőségét?"
(Ján. 11. 40 )

Lázár feltámasztásának történetében nyolcszor fordul elő az, hogy mit jelent Hinni. A Biblia nem a Hit meghatározását adja, hanem a hívő élet dinamizmusát szemlélteti. Hinni azt jelenti, hogy semmi olyat nem várunk Istentől, amit nem Ígért, de mindent nagy Hittel várunk, amit Megígért. Nem Ígérte, hogy nem érnek szenvedések, tehát nem csalódom, ha próbák jönnek. De Ígérte, hogy a Benne Hívő minden nyomorúság közepette is az Ő Jelenlétében marad. Hinni azt jelenti, hogy bármi ér, legelőször Jézushoz fordulok. Amikor Lázár beteg lett, testvérei azonnal Jézushoz küldtek: Uram, akit Te szeretsz, beteg. Nem a maguk érdemeire hivatkoznak, hanem Jézus Szeretetére, és teljesen Rábízzák a segítés módját és idejét. Hinni azt jelenti, hogy azt veszem komolyan, amit Jézus Mondott, akkor is, ha az az eszem és a tapasztalataim számára felfoghatatlan. Mert mit jelent az, hogy „aki Hisz Bennem, ha meghal is, Él"? Hogyan kell ezt érteni? Hiszen aki meghalt, meghalt. Aki Hisz, másként vélekedik a dolgokról, mint az, aki nem Hisz. Az emberek vádolják Jézust: megtehette volna, hogy Lázár ne haljon meg, miért nem tette meg? Mária és Márta viszont teszik, amit Jézus mond. Még azt is, hogy a követ vegyék el a sír szájáról. Ennek semmi értelme, sőt veszélyes, mert már „szaga van". Jézus Szavára azonban mégis megteszik - s csak utólag látják, hogy így tudott kijönni testvérük a sírból. Aki Hisz, vállalja Jézust, ha miatta bajba kerül, akkor is. A feltámadott Lázár meggyőző bizonysága lett Jézus Isteni Hatalmának. Ezért Jézussal együtt őt is meg akarták ölni. Az Igaz Hit Sorsközösség Jézussal: itt a szenvedésben is, odaát az Ő Dicsőségében is. „Boldog, aki Hitt, mert beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki." (Luk. 1. 45 )"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.