Szerző Téma: Napi lelki morzsák  (Megtekintve 477683 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7005 Dátum: 2018 Szeptember 03, 10:01:43 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„09. 03 Kiskorú és Érett keresztények

„...arra van ismét szükségetek, hogy titeket tanítson
valaki az Isten Beszédeinek Alapelemeire..."
(Zsid. 5. 12 )

A lelki kiskorúság jele az is, hogy nem tanulékony, olykor nem is tanítható valaki. Már neki kellene tanítania másokat, és még mindig újra ugyanazt kell magyarázni neki. Neki kellene utat mutatnia másoknak, de még mindig járatlan maga is az Igazság Igéjében. Milyen a mi lelki Étvágyunk? Mennyire törekszünk a passzív ismereteket aktív, saját, továbbadható ismeretté alakítani? Van - e bennünk elég Alázat ahhoz, hogy növekedjünk a mi Urunk, Jézus Krisztus Megismerésében (2Pét. 3. 18 )? A kiskorú tejjel él, a nagykorúaknak pedig kemény eledel való - olvassuk mai Igénk folytatásában. A tej az egyszerű Evangélium: Isten szeret téged, neked is kész a bocsánat, gyere Haza, Mennyei Atyád vár. A kemény eledel: menjetek és hirdessétek Ezt, éljetek is Eszerint, vállaljátok Krisztusért a szenvedést is, „álljatok meg a Hitben, legyetek férfiak, legyetek Erősek!" (1Kor. 16. 13 ). Az érett korúak is isznak tejet, de nem csak azt, mert azon nem tudnának dolgozni. Fontos különbség még: a nagykorú keresztény „érzékszervei a gyakorlat következtében már alkalmasak a Jó és a rossz megkülönböztetésére". A kisgyerek nem tudja, mi az ékszer, és mi a bizsu, mi értékes, és mi csak mutatós. Mi eredeti, és mi hamisítvány. Ezért kérte Salamon király az Urat: Adj szolgádnak Bölcs Szívet, hogy tudjon különbséget tenni Jó és rossz között (1Kir. 3. 9 ). Mert ezt ne mi akarjuk megállapítani, ezt Isten határozza meg, és az Érett hívő felismeri és elfogadja Isten Minősítését. A Lelki Érettség nem az életkortól függ, nem is mindig a Hitben eltöltött időtől, hanem az Engedelmességre való Készség, a Megszentelt Életben való járás, az Úr Jézussal való állandó Közösség segíti előre."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7006 Dátum: 2018 Szeptember 04, 08:00:29 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„09. 04 Az Atya

„Egy embernek volt két fia."
(Luk. 15. 1. 1 )

Így kezdődik Jézus legismertebb példázata, amiről Dickens azt mondta, hogy kellene egy templom, ahol reggeltől estig ezt olvassák fel újra meg újra. Ma csak a benne szereplő apára figyeljünk, aki a mi mennyei Atyánkat, Istent példázza! Négy meglepő dolgot cselekszik, ami mind jellemző Istenre. Amikor a kisebbik fia elég szemtelenül eléje áll, elkéri az örökségét, és bejelenti, hogy elmegy otthonról - elengedi. Isten nem kötöz Magához, azt Akarja, hogy Önként vállalt Szeretetkapcsolatban éljünk Vele. Aki már tudja, hogy ki és milyen az ő Istene, és úgy ragaszkodik Hozzá, hogy el sem lehetne kergetni otthonról, azt engedi Ő egészen közel Magához, annak jelent Mindennél Többet a Vele való Közösség. Aki Nélküle akar élni teheti. Nem zárja be előtte az ajtót. De nem zárja be mögötte sem! Visszavárja az elbitangoltat. Ez az apa is várta a fiát, s amikor sok idő múltán meglátta, hogy közeledik, „elébe szaladt, nyakába borult, és megcsókolta". Pedig még nem is kért bocsánatot a gyerek. És tulajdonképpen azért indult haza, mert éhes volt, s rájött, hogy ha ott marad, éhen hal. Így is megbocsátott neki? El kell majd hangoznia a fiú bűnvallásának is. De Isten Megbocsátó Kegyelme nem a mi bűnbánatunk következménye. A bocsánat már készen van, Ő már akkor megbocsátotta minden vétkünket, amikor Jézus meghalt a Kereszten helyettünk. „Örök Szeretettel szerettelek, azért vontalak Magamhoz Hűségesen" - ezt mondja az Úr (Jer. 31. 3 ). Ha csupán a nyomorúságunk hoz Istenhez, jöjjünk akkor is bátran, Ő megelőlegezett Szeretettel és Kegyelemmel fogad. Csak ne feledjük: magunk miatt kerültünk abba a nyomorúságba."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7007 Dátum: 2018 Szeptember 05, 14:01:27 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„09. 05 Előlegezett bocsánat

„Hozzátok ki hamar a legszebb
ruhát, és adjátok rá... (Luk. 15. 22 )

A harmadik, amivel Jézus folytatja a Mennyei Atya Arcképének megrajzolását, az, ahogyan a példázatbeli apa mozgósítja a házat. Egészen eddig hallgatott, most azonban mindent megtesz, hogy visszatért fiát megvédje a szégyentől. A hosszú fehér ruha tiszteletet parancsolt, a gyűrű és a saru a fiúság jele volt, s a jogi formula rehabilitálta a tékozlót: ez az én fiam. Nem csavargó, nem gazember, még csak nem is béres, hanem a fiam. így nézzetek rá, így beszéljetek vele és róla! Ennek a gyereknek nincs múltja, tiszta lappal indul, csak jövője van. Isten irántunk való Szeretetében mérhetetlenül sok gyengédség van, s ugyanakkor az Ő visszafogadó Kegyelme Radikális, Megfellebbezhetetlen. Jó lenne, ha mi is ezt a radikális bocsánatot kérnénk el tőle nagy alázattal, és így tudnánk megbocsátani egymásnak is. Elkezdődik az örömlakoma, és akkor ér haza az idősebb testvér. Őt felháborítja ez az egész, amit az apja művel. Ő, a jó fiú, csak öccse viselt dolgait látja, és elképzelhetetlennek tartja, hogy ezt meg lehet bocsátani, és azok után újat lehet kezdenie otthon. Durván rátámad az apjára. Az apa azonban őt is ugyanazzal a szeretettel veszi körül, mint másik fiát. Annak elébe futott, ennek utánamegy, és hívja a közös örömbe. „Örülnöd kellene, hogy a testvéred megjött." Ő azonban nem tud örülni. Isten Szereti a bűnbánattal megtérőt is, és az önelégülten duzzogót is. Egyiket a messzeségből vonzotta Szeretete, másikat a közelből hívja Magához, mert mindkettőnek Őrá van szüksége. Ismerjük mi már ezt az Istent? A Valódi, az Élő Istent, Akit Jézus Krisztus Jelentett ki nekünk és Élt elénk. „Aki Engem lát, látja az Atyát." (Ján. 14. 9 )"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7008 Dátum: 2018 Szeptember 06, 09:14:49 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„09. 06 Mindkét fiú

„Amikor pedig megjött ez a te fiad, aki
parázna nőkkel tékozolta el vagyonodat,
levágattad neki a hízott borjút."
(Luk. 15. 30 )

Milyen fiúk voltak ezek? Az egyik rossz, a másik jó. Ó, de felszínes gyakran a mi ítéletünk, és mennyire csak a látszat alapján mondunk véleményt! Jézus éppen azt szemlélteti itt, hogy a példás viselkedés olykor milyen gonosz szívet rejt. Elég egy váratlan lökés, amitől kiborul az ember szíve, és szörnyű dolgok gurulnak szét belőle. Ennek az idősebb fiúnak az jelentette ezt a lökést, hogy állt a vidám családi ünnep, amikor hazajött a munkából. Erre a bezzeg - gyerekről azonnal kiderül, hogy ugyanolyan távol áll az apjától, mint a másik, ugyanúgy lázad ellene, szemben áll vele, ellensége. Az apjukhoz való viszonyukat és a szív minőségét tekintve nincs különbség a két fiú között. Jézus Tanítása: „emberi megítélés szerint vannak jobb és gonoszabb emberek. De Isteni Megítélés szerint mindnyájan egyformán lázadunk Isten ellen, mert mindnyájan Tőle elszakadt bűnösök vagyunk." A Biblia szerint a bűn nem erkölcsi fogalom, nem cselekedetek sokasága, hanem lelkiállapot. Az, amibe beleszületünk mindnyájan. Ezért születik bűnben a csecsemő is. Ebben az állapotban pedig minden ember csak bűnöket tud termelni. Isten úgy segít rajtunk, hogy ezt a bűngyárat cseréli ki: Új Szívet ad a Benne hívőknek. S aki Őbenne hisz, nem lázad többé Ellene, tehát képes Szerinte való Jót is tenni. Egyébként pedig a jó emberek is elkárhoznak, mert nem az erkölcsi teljesítményeink, hanem az Istenhez való Visszatérés alapján lehet Üdvözülni. Akár két centiméterre van valakinek az orra a víz szintje alatt, akár egy méterre, ha ott marad, megfullad. De bármilyen mélyre is süllyedt valaki, Isten Kegyelme ki tudja emelni. Aki nincs olyan mélyen, annak is erre a Kegyelemre van szüksége. Hisszük - e ezt, és így keressük - e az Atyához való Visszatérést?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7009 Dátum: 2018 Szeptember 07, 07:33:18 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„09. 07 Elment

„Atyám, add ki nekem a
vagyon rám eső részét!"
(Luk. 15. 12 )

A példázatbeli kisebb fiú odaállt az apja elé, elkérte az örökség őt illető részét, és elment otthonról. Szabad akart lenni, s úgy gondolta, ez azt jelenti, hogy azt tehet majd, amit akar. Később látta csak, hogy az atyától függetlenül egy sötét erő rabságába került, és azt kellett tennie, amit az diktált neki. Távozása során három elgondolkoztató megállapítást olvasunk: „Atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét!" Mintha az apja már nem élne, az ő számára meghalt, nem számít. Nem kér, hanem követel. Úgy érzi, az neki jár. Így érezzük mi is sokszor. S még várni sem tudunk, azonnal kell minden, amire vágyunk. „Néhány nap múlva összeszedett mindent, és messze vidékre költözött." Egy keveset még várt, tehát gondolkodott. Nem az apja küldte el, ő döntött így. Nem Isten szakított velünk, mi hagytuk ott Őt. Sokak élete is abból áll, hogy összeszednek mindent, amit csak lehet. Közben ők maguk szétszóródnak, kapcsolataik fellazulnak. A sátán célja az, hogy szedjünk össze mindent, csak magunkat ne szedjük össze, el ne kezdjünk gondolkozni azon, hogy hova vezet ez. A fiú úti célja is bizonytalan, csak az a fontos, hogy minél messzebbre költözzön. „...ott aztán eltékozolta vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott." Nem termelt, csak fogyasztott. Azt élte fel, amiért más dolgozott meg. Mert az apjától távol nem tudott gazdálkodni az apjától kapott értékekkel. Mint ahogyan mi sem tudunk a teremtett világ kincseivel. S még gondolkozni is elfelejtett: miért kellett mindent eltékozolnia? Nem lehetett volna egy idő után megállni? Ez az a nagy szabadság, amit sok ember Isten nélkül elérni remél. Lejtő ez, amin csak Külső Erő állíthatja meg a zuhanót, ellenkező esetben elpusztul az alján."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7010 Dátum: 2018 Szeptember 08, 08:44:02 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„09. 08 Tönkrement

„Ő pedig szívesen jóllakott volna
akár azzal az eleséggel is, amit a
disznók ettek, de senki sem adott neki."
(Luk. 15. 16 )

Ide jutott a tékozló fiú azon a „távoli vidéken". Nem ezt akarta, de ez lett belőle. Csak ezt a kísértő nem mondja meg előre, Isten pedig sok embernek hiába mondja, nem veszik komolyan. A példázat erre is figyelmeztet: nem lehet következmények nélkül vétkezni. Ott tartott tehát, hogy elköltötte mindenét. A józan eszét sem tudja használni, csúszik le a lejtőn, sodródik az árral. Ez után „nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett". Otthon ilyen nem volt, az atyától távol azonban ki van szolgáltatva mindenki nála nagyobb erőknek. Bekönyörögte hát magát a vidék egyik polgárához. Ez az Istentől elszakadt ember tragikomédiája: szabad akar lenni mindentől, s a végen bekönyörgi magát, hogy szolga lehessen éhbérért. Ráadásul disznókat kell legeltetnie. Ez egy zsidó fiú számára a legnagyobb szégyen. Volt egy mondás: átkozott mindenki, aki disznót etet. Azt azonban megtiltották, hogy ő is egyék a disznók eledeléből. Ez a tékozló fiú útjának mélypontja. Beérné már moslékkal is, de abból sem ehet. Mindezt súlyosbítja a totális magánya. Csak a disznói röfögnek körülötte, mint bűneinek eleven jelképei. Valaki, aki szintén szabadságra vágyott, és minden kötöttséggel szakított, keserűen ezt mondta: szabad lettem, mint a madár, melyet elkap a forgószél. A mennyei Atya azonban még ezeket a nyomorúságokat is - amelyiket mi okoztunk magunknak - felhasználja arra, hogy megmentsen a pusztulástól. Eközben jut eszébe ennek a fiúnak az otthon és az apja. És az Atya Szeretete vonzani kezdi hazafelé. De vajon visszafogadjak e majd?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7011 Dátum: 2018 Szeptember 09, 08:35:02 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„09. 09 Visszament

„És útra kelve el is ment az apjához."
(Luk. 15. 20 )

Meddig tart a lejtő? Addig, amíg valaki rádöbben arra, hogy ha továbbcsúszik lefelé, elpusztul. A tékozló fiú a disznói között korgó gyomorral ezt ismerte fel: ha itt maradok, éhen halok. „Ekkor magába szállt" - ezt így is lehet fordítani: magához tért. Egy szédült állapotból végre ráébredt a valóságra. Eszébe jut az otthon, az apja, s arra gondol: mi lenne, ha hazamenne. Már keresi is a szavakat, amelyeket az apjának mondana. Nagy eredmény, ha valaki eljut idáig. Ha végre gondolkozik, a valóság talaján áll, és józanul felméri helyzetét. A Biblia ezt felébredésnek nevezi. De ha itt elakad, még elpusztul. Ezeket a gondolatokat tettnek kell követnie, a fiúnak valóban haza kell mennie. Ez a lépés, amire mai Igénk utal, elmarad sok jó szándékú, Istent kereső ember életében. Márpedig ha a lelki felébredést nem követi Valóságos megtérés, visszatérés az Atyához, akkor a vágyak elhalnak, minden szép gondolat emlékké válik, s az illető csak a pokolban ébred rá arra, hogy Istentől most már véglegesen elszakadt, és ezen akkor már nem lehet segíteni. Ez a fiú felismerte, hogy ha ott marad, meghal. S eldöntötte: nem akar meghalni. Élni viszont csak Otthon lehet. Akkor felkel és hazamegy, mégpedig most mindjárt. Nem találgatja, hogy ki mit szól hozzá, nem tartja vissza az sem, hogy mi lesz a disznókkal, indul az apjához. A bűnnel csak ilyen radikálisan lehet szakítani. Jézust nem lehet félig követni, mint ahogyan a Balatonból sem lehet egy fuldoklót félig kimenteni. És elméletben nem lehet senki keresztény. A megtérés: elfordulás a bűneinktől, és odafordulás Istenhez. Tettekben kivitelezve."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7012 Dátum: 2018 Szeptember 10, 15:05:15 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„09. 10 A fogadtatás

„Atyám, vétkeztem az Ég Ellen és
Teellened, és nem vagyok méltó
arra, hogy fiadnak nevezzenek."
(Luk. 15. 21 )

Izgalmas kérdés volt, hogy visszafogadja - e az apa ezt a fiút. Azok után, ahogyan elment, s ahogyan eltékozolta örökségét, mire számíthat? „Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe szaladt, nyakába borult, és megcsókolta őt." Ez a megbocsátás jele volt. A bocsánat előbb készen volt a számára, mint ahogyan bocsánatot tudott kérni. Ilyen az Isten Szeretete. Akkor most már nem is kell elmondani a bűnvallást, amelyet kigondolt? De igen. El is mondja: vétkeztem, nem érdemlek semmit, de ha lehet, szeretnék újra itthon szolgálni. Miért kell ezt elmondani? Mert a bűnvallás teszi szabaddá a kezünket, amellyel elfogadjuk, megragadjuk a bocsánatot. A bűntudat, a lelkifurdalás még nem bűnvallás. Azt nem követi Felszabadulás és Békesség. Ha világosságra hozzuk a bűnt, és elválunk tőle, akkor lesz miénk a Feloldozás. Ez nagyon fontos mozzanat a hívő életre vezető Úton: amit Isten már bűnnek ítélt, azt néven nevezni, kimondani és elhagyni. A tékozló fiú éppen ebben példa: otthagyta a disznóságait, és újra alárendelte magát az apja akaratának (otthon akart dolgozni). Ez a megtérés: tudom, hogy miből, és tudom, hogy Kihez térek meg. Ekkor szólal meg az apja, ekkor áll helyre a megszakadt Közösség vele, ekkor hangzik el: ez az én fiam, aki meghalt és feltámadott. Itt kezdődik az Új Élet. Ezt is vegye komolyan minden hazatérő tékozló ember: ha megvallottuk, Isten megbocsátotta, és nem hivatkozik rá többé. Nem azért, mert elnéző, hanem azért, mert bűneink büntetését Jézus elszenvedte a Kereszten. S a bűnvallás során mi erre való tekintettel kapunk bocsánatot. Ez tehát mindenestől Isten Ajándéka. Mi csak felismerjük, hogy Rászorulunk, és Hittel komolyan vesszük. Megtörtént már ez az életemben?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7013 Dátum: 2018 Szeptember 11, 07:15:02 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„09. 11 Új Élet Otthon

„Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok,
hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét
kaptátok, aki által azt kiáltjuk: Abbá, Atya!
Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel
együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig
gyermekek, örökösök is, örökösei Istennek,
örököstársai pedig Krisztusnak,..."
(Rom. 8. 15 - 17a )

Arról nem szól Jézus példázata, hogy hogyan teltek a hazatért fiú hétköznapjai otthon, vagyis hogy milyen az Újjászületett hívő Élete. Az azonban kiderül, hogy az a fiú béresnek akart hazamenni, tehát arra vágyott, hogy újra az apját szolgálhassa. Addig azt hitte, a maga ura volt, de kiderült, hogy kényszerhelyzetbe került, sötét erők rabszolgája lett. Most nem ő akar már uralkodni önmagán, hanem átadja az uralmat apjának. A Megtérés: Uralomátadás. Más kérdés, hogy az apja nem szolgaként fogadja vissza, hanem fiaként. Mi a különbség? Abban semmi, hogy a fiaknak is dolgozniuk kellett, és nekik is az apa, a gazda parancsolt. Csakhogy az egykori tékozló most már önként vállalta ezt a szolgaságot, örül ennek a lehetőségnek, s mint fiú, egészen más helyzetben volt. A szolga bérért dolgozik, a fiú az apja iránti Hálából és Szeretetből. A szolga idegen, a fiú a sajátjában van. A szolga parancsot teljesít, a fiú érti is, mit miért kell végeznie. A szolga munkaviszonya bármikor megszűnhet, a fiú biztonságban van, tudja, hogy „el nem szakaszt Tőle már sem élet, sem a halál". Isten közel engedi magához gyermekeit, saját Lelkét adja nekik, megbeszéli velük Terveit, kijelenti Magát nekik. Ezért vágyik Isten gyermeke megismerni a Mennyei Atya Gondolatait, ezért olvassa a Bibliát, így hallgatja az Igehirdetést, ezért öröm neki az imádkozás, ezért kéri: taníts Akaratod Teljesítésére (Zsolt. 143. 10 ). S a gyermek örökös is! Isten gyermeke is vétkezhet Szerető Atyja ellen, de nem ez a jellemző, és ő már észlel minden bűnt az életében, tudja, hogy:

„Jézusa Kezében kész a Kegyelem,
Egyenest Oda fog folyamodni"
(Arany János: Szondi két apródja)."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7014 Dátum: 2018 Szeptember 12, 07:30:56 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„09. 12 Az Igazi Szabadság

„Akiket pedig Isten Lelke vezérel,
azok Isten fiai." (Róm 8. 14 )

A szolga külső parancsra engedelmeskedik urának. A gyermek belső indításra engedelmeskedik apjának. Ugyanaz a lélek, ugyanaz a lelkület van bennük, egyet akarnak. A hívő számára Isten Törvénye nem külső kényszer már, hanem Belső Késztetés. Önként, meggyőződéssel teszi azt. Nem lázad ellene, nem engedményeket kér belőle, nem kibúvókat keres, hanem mivel teljes szívéből szereti az Urat, teljes szívvel törekszik az Engedelmességre is. Erre a Szabadságra segíti el Isten azokat, akik Hisznek Benne. Amikor a tékozló fiú elment otthonról, szolgalélekkel távozott. Keserű kötelességnek találta a munkát, nyűgnek az apai ház rendjét. Amikor hazatér, ugyanazokat a parancsokat kell teljesítenie, csak most már szereti azt, Aki parancsol, s tudja, hogy neki is az a jó, ha Engedelmeskedik. Itt van a helyén, itt lehet azzá, akivé lennie kell: szabad gyermekké, gazdag örökössé. Mert a Szabadság nem az, hogy azt teszek, amit akarok, hiszen ilyen lehetőség nincs. Hanem az az Igazi Szabadság, hogy azzá válhatok, akinek Isten Teremtett. Ez pedig csak az Atyával való Közösségben lehetséges, amikor Isten az Ő Szentlelkét Adja az embernek, aki így képes Engedelmeskedni Neki. A külső törvény bensővé válik, a hívő egyet akar Istennel. Ágoston írta: az Istentől Teremtett ember képes volt Istennek engedelmeskedni, és azt megtagadni is, tehát nem vétkezni, és vétkezni is. A Tőle elszakadt ember nem tud nem vétkezni (mindig csak vétkezni képes). Az Újjászületett hívő újra tud vétkezni, és nem vétkezni is. A Mennyországban pedig már nem tud vétkezni többé. Jézus Krisztus a vétkezés kényszere alól szabadít fel arra az állapotra, hogy tudjunk újra nem vétkezni is, vagyis Örömmel Engedelmeskedni Istennek, aki jobban tudja, mi jó nekünk, mint mi magunk. Én már Szabad vagyok erre?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7015 Dátum: 2018 Szeptember 13, 13:46:45 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„09. 13 Indulás és növekedés

„...megmosattatok, megszentelődtetek,
és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus
Nevében és a mi Istenünk Lelke által."
(1Kor. 6. 11 )

Amikor egy hitetlen ember hívővé lesz, Isten Krisztus Igazságát tulajdonítja neki, olyan Igaznak látja őt, mint Krisztust, „...megigazultunk Hit által..." (Róm. 5. 1 ) Az ilyen embert mintegy Krisztuson keresztül, Krisztusban látja Isten. Ez a Megigazíttatás. Ezt a sorsdöntő változást azonban követnie kell egy folyamatos fejlődésnek, amelynek során ténylegesen is Krisztushoz kezd hasonlítani az Ő tanítványa, kiformálódik benne a Krisztus (Gal. 4. 19 ). Ez a Megszentelődés. A Megigazíttatás: én Krisztusban. A Megszentelődés: Krisztus bennem. A Megigazulás egy pillanat alatt megy végbe: Isten gyermekévé fogad. A Megszentelődés folyamat, halálunkig tart. A Megigazulás mindenkire nézve egyenlő, nem lehet valaki jobban Isten gyermeke, mint a másik. A megszentelődésben vannak fokozatok. Valaki ezt mondta: én ugyanolyan igaz vagyok, mint Pál apostol, csak még nem vagyok olyan Szent. A Megigazulás során Isten kiemel a bűn gödréből, és ráállít az Élet Útjára. A Megszentelődés során haladunk előre ezen az Úton. A Megigazítás megváltoztatja az Isten előtti helyzetünket, Isten ellenségéből Isten gyermekévé leszünk. A Megszentelődésben Isten megváltoztatja a képességeinket, képesek leszünk Neki Engedelmeskedni. Egyre több készséget ad Isten arra, hogy az Ő Akaratát cselekedve az Ő Dicsőségére és mások Üdvösségére tudjunk Élni. Mindkét csoda Isten Munkája, de a Megszentelődés a mi feladatunk is. Minél inkább Él a hívő az Istennek való Engedelmeskedés lehetőségével, annál jobban erősödik benne az Új Természet, a Belső ember, a Hit által bennünk élő Krisztus (Ef. 3. 17 ). Így lesz valaki a bűn szolgájából Isten gyermeke, Jézus Krisztus tanítványa, az Új Teremtés zsengéje."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7016 Dátum: 2018 Szeptember 14, 20:32:24 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„09. 14 Ki ül a Trónon?

„Nem mindenki megy be a Mennyek Országába,
aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak
az, aki cselekszi az Én Mennyei Atyám Akaratát."
(Mát. 7. 21 )

Láttam egyszer egy három körből álló ábrát. Az első kör közepén egy trónszék volt, azon ült valaki, s a körön kívül egy Kereszt, ami Istent jelképezte. Az Isten nélkül élő ember képe ez. Isten kívül van az érdeklődési körén, az életén, nem tagadja, de mintha nem létezne, számára nincs. Isten nélkül kel és fekszik, Isten nélkül hoz döntéseket, ő maga ül az élete trónján, ő uralkodik, Isten nélkül él és hal meg, és nem tudja, hogy így tölti majd az Örökkévalóságot is ami a kárhozat és pokol. A második körben ugyanezen a széken ugyanez az ember ül, csak a Kereszt már a körön belül van. Ez az ember már tud arról, hogy van Isten, érdeklődik Iránta, talán tiszteli is Őt - de csak úgy távolról. Az élete trónján még mindig ő feszít, és gyakorlatilag ugyanúgy Isten nélkül dönt, mint az előbbi. Legfeljebb megpróbálja bevonni Istent az eseményekbe, kéri a Segítségét ahhoz, hogy saját elgondolásait megvalósíthassa. Még az Imádságot is erre akarja használni: megmondja Istennek, hogy mit tegyen. Aztán ha nincs rá szüksége, nélküle is megvan. A harmadik körben a Kereszt van a trónon, s az ember ott térdel az ÚR Előtt. Átadta az uralmat Istennek, ő pedig magát megalázva áll Ura rendelkezésére. Kérdése ez: Uram, mit Akarsz, hogy cselekedjem? Teljes bizalommal Ráhagyatkozik Isten Döntésére, Tőle kér Útmutatást, minden Tőle kapott képességével Őt akarja szolgálni. Senki sem kényszerítette erre, magától döntött így, tudja, hogy ez a legjobb neki. Jézus Krisztus azért jött utánunk, hogy ne pusztuljunk el Isten nélkül És ne hitegessük magunkat azzal se, hogy ha nem tagadjuk a jó Istent, sok mindent tudunk Róla, ez elég az Üdvösséghez! Arra akar elsegíteni, hogy legyen Vele Igazi, Élő Közösségünk, és tudjuk Őt szolgálni már itt, és Örökkön - Örökké."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7017 Dátum: 2018 Szeptember 15, 04:36:56 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„09. 15 Nem akart bemenni

„Ekkor az megharagudott, és nem akart
bemenni. De az apja kijött, és kérlelte."
(Luk. 15. 28 )

A tékozló fiú bátyja azokat a derék, jó, vallásos embereket képviseli, akik nem lázadnak nyíltan, nem züllenek el, de a szívük ugyanolyan távol van az Atyától, mint a lázadó fiaké. Mert más dolog Isten közelében élni, vagy Vele Közösségben Élni. Az idősebb testvért az jellemezte, hogy nagyon meg volt elégedve magával. Öntelt, büszke ember, aki különbnek tartja magát másoknál, és kíméletlenül ítélkezik mások felett. És ebben az esetben emberileg igaza is van. Csakhogy Isten Előtt nem áll meg az ő vélt igaz volta. Mert aki a maga igazában bízva áll oda Isten Elé, azt a saját igazsága alapján ítéli meg, és nem a Krisztusba vetett Hit alapján. És ez semmi jót nem jelent. Noha nagyon önelégült, mégsem boldog. Tele van keserűséggel, elégedetlenséggel. Apját vádolja: nem adtál nekem... Nincs - e ott a mi szívünkben is: nem adtál nekem társat (vagy ilyet adtál), egészséget, anyagi bőséget, szakmai sikereket... S hiába mondja az apa: velem vagy, és mindenem a tied - neki ez kevés. Akiben ennyi keserűség van, abban hamar fellobban a harag lángja. A harag pedig mindig szembeállít másokkal, félelmet és gyűlöletet termel, nagyon rossz tanácsadó. Kain testvérgyilkossága is haraggal kezdődött. Mivel haragszik, nem akar bemenni az Örömlakomára. Az apja kérleli, neki is van ott helye, de ő nem akarja. Megkeményedik a maga igazában, és kizárja magát a közös Örömből. Éppen azt a két szót nem ismeri, amivel az öccse hazatért: Atyám - vétkeztem. Ez a különbség a két fiú között. Az elfogadott Kegyelem az Új Élet, a visszautasított Kegyelem az Ítélet. Isten őrizzen meg bennünket ettől!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7018 Dátum: 2018 Szeptember 16, 07:59:55 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„09. 16 Mi lesz a kárral?

„Ki vádolná Isten választottait?
Isten, Aki megigazít?"
(Róm. 8. 33 )

Valaki ezt kérdezte: óriási ajándék a bűnbocsánat, kimondhatatlanul nagy dolog, hogy el lehet rendezni Istennel és emberekkel a bűnöket, le lehet zárni a múltat, és Békesség lesz az ember szívében. De mi lesz az okozott kárral? Például egy alkoholista megtér Jézushoz, megszabadul szenvedélyéből - de ott marad körülötte a tönkretett lakás, és szerettei, akiket évekig gyötört, s ez emlékezteti sötét múltjára. Tudjuk, hogy a sátán egyik tevékenysége az, hogy éjjel és nappal vádolja Isten előtt a hívőket (Jel. 12. 10 ). Sőt a saját szívünk is vádol minket gyakran (1Ján. 3. 20 ). Ilyenkor fontos fegyver a Hálaadás. Tudom, hogy ilyen voltam, de bizonyos vagyok abban, hogy Isten megbocsátott, s nem vádlott vagyok, hanem Kegyelmet nyert bűnös. Amit az ember tehet, hogy többé nem követi el azokat a bűnöket. Ez is nagyon sokat jelent, például az említett családtagoknak. Nem tudja helyrehozni az elkövetett gonoszságokat, de mégis Boldogok, mert egészen megváltozott, aki azokat régen okozta. Amit pedig jóvá lehet tenni, azt el kell végezni. Zákeus mihelyt rádöbbent Jézus Jelenlétében zsarolására, visszavitte a pénzt azoknak, akiktől jogtalanul elvette. Sok mindent helyre lehet még így hozni. Amit pedig nem lehet, ami megmarad mementónak, az alázatban tartja a megtért bűnöst: ilyen voltam Isten nélkül, de többé soha nem akarom elhagyni Őt. De ez sem önmarcangoló önváddal tölti el, hanem Hálával, hogy ezután másként élhet. Végül tudnunk kell, hogy Isten még az „okozott kárt" is fel tudja használni mások javára. Például József testvéreit is úgy mentette meg, hogy ők Józsefet Egyiptomba juttatták. Ez nem csökkenti a bűnös felelősségét, de mutatja Isten Hatalmát és Bölcsességét."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7019 Dátum: 2018 Szeptember 17, 08:04:36 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„09. 17 Új Teremtés

„Tiszta szívet Teremts bennem, Istenem,
és az Erős Lelket Újítsd meg bennem!"
(Zsolt. 51. 12 )

Amikor Dávid király szívéből felszakadt ez a kiáltás, már világosan látta, mit tett. Ravaszul megölette egyik katonáját, akinek elcsábította a feleségét, s az a gyermek, aki ebből a viszonyból született, meghalt. Mindezzel pedig alkalmat adott Isten ellenségeinek Isten gyalázására. Rettenetes. Világos lett számára, hogy itt nem valami tévedést vagy hibát követett el, hanem olyan sötétség áradt a szívéből, amiről addig nem tudott. Valahol mélyen, minden gondolat és tett forrásánál van a baj: a szíve nem Tiszta. Nem leszoknia kell valamiről, nem mérsékelni valami rosszat, hanem a forrás szennyezett, azt kell kicserélni. De hiszi, hogy ki lehet cserélni, és nem mond le róla. Éppen ezért Istenhez fordul. Nem ő akart önmagán segíteni, már tudja, hogy erre képtelen. Nem abban reménykedik, hogy a körülmények változásával majd ő is megváltozik. Egyenesen Istenhez megy, mert itt nem megjavítani kell valamit, hiszen az javíthatatlan, hanem Újat kell Teremteni. Teremteni pedig csak Isten tud. Nyert ügye van annak, aki ide eljut, és el is fogadja azt az Újat, amit Isten kínál. Ő ugyanis ezt Ígéri: „Új Szívet adok nektek, és Új Lelket adok belétek... Az Én Lelkemet adom belétek" (Ez. 36. 26 - 27 ). Ki lehet cserélni az ember szívét, de ez nem javítás, hanem Teremtés. Isten nem foltozgat, hanem Újat ad: Szent Fiához hasonlóvá formálja az embert. „Ezért ha valaki Krisztusban van, Új Teremtés az: a régi elmúlt, és íme: Új jött létre." (2Kor. 5. 17 ) Aki pedig átélte már ezt, de azóta megfáradt, azt bátorítja a mondat folytatása: „és az Erős Lelket Újítsd meg bennem!" (Zsolt. 51. 12 )"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.