Szerző Téma: Napi lelki morzsák  (Megtekintve 393644 alkalommal)

0 Felhasználó és 2 vendég van a témában

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2756
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7140 Dátum: 2018 December 06, 13:40:48 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„December 06

„Fizessen meg az Úr a te tettedért, és legyen
teljes a jutalmad az Úrtól, Izráel Istenétől,
Akinek Szárnyai alá jöttél oltalmat keresni.”
(Ruth 2. 12 )

Szelídségének és Hűségének jutalmaképpen Boáz azt kívánja Ruthnak, hogy az Úr fizessen meg neki az ő cselekedeteiért. Ruth esetében ez jókívánságnak számított. A sok vétek között élő ember számára azonban nem biztos, hogy kívánatos lenne az ilyenfajta jókívánság: „Fizessen meg az Úr a te tettedért!” Isten Igazságossága ugyanis azt kívánná, hogy a jóért jóval, a gonoszért gonosszal fizessen. Akkor bizony el kellene pusztulnom, nyomorultul el kellene vesznem, mert az én bűneim túlnőttek rajtam. Isten Testet öltött Igazsága azonban földre szállt, és Kegyelemmé változtatta az Igazságot. Van Szószólónk az Atyánál, úgyhogy Isten minden gyermeke bátran mondhatja: „Fizess meg nekem, Uram, az én cselekedeteimért.!” Te, aki e sorokat olvasod, kívánod – e magadra nézve, hogy „legyen teljes a jutalmad az Úrtól”? Ha Jézusba veted minden Reménységedet, és az Ő Szárnyai alatt keresel Oltalmat, akkor bátran várhatod azt a napot, amelyen cselekedeteid megítéltetnek. Ehhez azonban Jézussal való szoros Kapcsolatra és Közösségre van szükséged. Ez a Közösség a Hozzá való megtéréssel kezdődik. Az Ő sereggyűjtésének napja még tart.

KEGYELEM * Egy ember álmában a mezőn sétált, amikor hirtelen nagy vihar kerekedett. Menedéket keresve megpillantott egy hajlékot. Odasietett. A kapu felett ez a felírat állt: „Szentek”. „De hát én nem vagyok szent” – gondolta magában, így aztán továbbszaladt. Hamarosan egy másik hajlék tűnt fel, amelynek a kapuja felett ez állt: „Igazak”. „Jaj, hiszen én igaz sem vagyok” –  ismerte fel nagy szomorúan, úgyhogy innen is továbbállt. Már – már felhagyott a reménnyel, hogy magának való menedéket talál, amikor egy újabb kaput pillantott meg ezzel a felirattal: „KEGYELEMre szorultak”.

* Nehezebb Ítélet – Mát. 11. 20 – 24”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2756
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7141 Dátum: 2018 December 07, 08:43:24 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„December 07

„Nem is tett ott sok csodát hitetlenségük miatt.”
(Mát. 13. 58 )

Ha szétnézünk magunk körül, láthatjuk, hogy Isten nagy bizonyságai sok helyen hiányoznak. Isten népének élete sincs folyamatosan tele Áldott tapasztalatokkal. A zsoltáros is sokszor csak a múltban átélt nagy eseményekért dicsőíti az Urat. Jézus Lényének, Szívének elmaradhatatlan Tartozéka a Segítés, akár csak nekünk embereknek a fukarság. De ahhoz, hogy Jelenlétének Áldásai nyilvánvalókká váljanak az életünkben, egy dologra feltétlenül szükség van a részünkről. Ez a Hit. Jézus azért ment el Názáretbe, szerettei körébe, mert ott is segíteni, adni, cselekedni vágyott, hitetlenségük miatt azonban csak pár csoda történhetett. Milyen jó volna, ha körülöttünk is nagyobb bizonyságai lehetnének Szent Lényének, Hatalmas Erejének. Ez nem Jézuson múlik. Az Úrnak nem az a vágya, hogy övéi mostoha körülmények között tengődjenek. Hiszen nem a sírba szállók dicsőítik Őt. Jézus nem kárhoztatás végett jött a világba. Ő Keresztje Erejét, Vérének Hatalmát kívánja feltárni, de ha kételkedőn te is a názáretiek sorába állsz, a te életed is csodák nélkül marad!

HITETLENSÉG EGYENLŐ MEGBÍZHATATLANSÁG * Michel Renard francia szenátor egyik párizsi útja alkalmával szállodai szobájának egyhavi bérét készült kifizetni a tulajdonosnak, mire az megkérdezte, hogy kér – e nyugtát róla. „Nem – felelte Renard –, Isten úgyis látta.” „Ön hisz Istenben?” – kérdezte gúnyos mosollyal a fogadós. Természetesen – válaszolta Renard. – Bizonyára ön is.” „Én bizony nem” – jelentette ki a tulajdonos. „Ebben az esetben – tette hozzá Renard – mégiscsak kérek nyugtát.”

* A megbotránkoztató bölcsesség – Mát. 13. 44 – 58”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető M.Csilla

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 87
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7142 Dátum: 2018 December 07, 11:13:38 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

12.08 János engedelmessége

"Akkor eljött Jézus... Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt... János azonban... ezt mondta:
„Nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj..." (Mt 3,13-17)

A bűnbánó bűnösök hosszú sora kígyózott a Jordán partján. János egy pillanatra mindenkit bemerített a vízbe, majd kiemelte. Egyszer csak megtorpant. Aki előtte állt, azt nem akarta bemeríteni. Neked kellene engem bemerítened - mondta neki. Jézus azonban csendesen válaszolt: „Engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot." Akkor engedett neki.

Miért állt be Jézus a bűnösök közé, amikor bűn nélküli volt? Noha egyedül ő volt ilyen a földön az ősi bűneset óta, ezzel is kifejezésre akarta juttatni, hogy azért jött, hogy magára vállalja a mi bűneinket, s így szerezzen nekünk Istennél bocsánatot.

Miért torpant meg János, amikor felismerte Jézust? (Az emberek akkor még nem ismerték őt.) Mert Jézus isteni szentsége és tökéletes tisztasága előtt azonnal a maga bűnös volta jutott eszébe, s érezte, hogy bocsánatra szorul.

És miért engedett mégis Jézus kérésének? Ez a legszebb ebben a jelenetben. Hiszen János elhatározta, hogy nem kereszteli meg Jézust, mert lelkileg megtisztulni csak bűnösöknek kell. És ebben teljesen igaza is volt. De Jézus egyetlen szelíd mondatára mégis megváltoztatja elhatározását, félreteszi a maga igazát, és megteszi azt, amit Jézus kér.

Sok ilyen győzelemre lenne szükség a mi életünkben! Amikor lehet, hogy másképpen gondoltam, lehet, hogy nem is értem most Jézust, még igazam is van - s mégis megteszem, amit ő mond. Kész vagyok engedelmeskedni neki.

Egészüljön ki adventi programunk, és ragyogjon e három szó előttünk: akkor engedett neki. Ebben mutatkozik meg az igazi istenfélelem, bizalom, alázat, ezzel dicsőítjük ma is Megváltónkat. Miben kell elkezdenünk ezt az engedelmességet?
"... ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!" Máté 28,20

Nem elérhető Attila1984

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7143 Dátum: 2018 December 07, 13:31:47 »
Kedves testvérek
Elősször is köszönöm ,hogy itt lehetek.
Lelki segítséget szeretnék kérmi.
Had meséljem el nagyon röviden a történetemet:
3évvel ezelőtt elterveztem ,hogy kiköltözünk Angliába a párommal.Az okokat itt nem fogom leírni annyit viszont elárulok ,hogy nagyon szeretem az Angol nyelvet(megmagyarázhatatlan okból kifolyólag) és mert vágyom oda szintén nem tudom miért(mint egy mágnes vonz)Most November 19.-én ki is jutottam egy állásra (Masszőr vagyok)és itt jön a bánatom:minden rendben ment kivéve ,hogy a páromat (akivel 14éve együtt vagyok)nem vittem ki(hiba volt)
soha nem hagytam egyedűl és én sem tudok nélküle napokig távol lenni( pedig azt hittem kibírom és könnyen fog menni én naív)tehát alig egy hetet voltam kint és haza jöttem mert nem bírtuk egymás nélkül.A szívfájdalmam az az ,hogy vissza vágyok de nem fogok a párom és a macskám nélkül kimenni.Mindennap kérem Isten ,hogy mutasson utat .3évig tervezgettem ez motivált ez volt a célom és most huss ....olyan üresség ,keserűség és céltalanság van bennem amely elviselhetettlen.Kérlek titeket adjatok nekem választ(Isten igéje által)hogyan tovább miért akarta ezt Isten?Mert legyen meg az ő akarata én ezt viselem kellő alázattal .Csak azt nem értem miért?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Isten áldjon titeket kedves Testvérek

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2756
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7144 Dátum: 2018 December 08, 09:48:37 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„December 08

„Én pedig várom az Urat, Aki elrejtette
Arcát Jákob háza elől, és Benne bízom.”
(Ézs. 8. 17 )

Helytelen dolog azzal biztatni magunkat, hogy a keresztyén életben a világosság és a sötétség váltja egymást, a sötétség tehát természetes. Isten Jézus Krisztusban közelivé lett, és az is akar maradni. Benne nincs változás vagy változásnak árnyéka. Akit szeret, ahhoz bemegy és vele lakik. Tanítja az élet ösvényére, vezetgeti, és nyomorúsága miatt meg nem utálja. Boldog az, aki engedelmesen Rábízza magát mindenben, és a zsoltárossal együtt mondhatja: „Az Úrra nézek szüntelen; nem rendülök meg, mert a jobbom felől van.” Miért járunk mégis olyan gyakran sötétségben, ha így is élhetnénk? Miért rejti el mégis Arcát az Úr? Azért mert utálatosságot lát bennünk, meg nem vallott, szeretgetett bűnt, amellyel eggyé válunk, s ha megölné a bűnt, meghalnánk vele együtt mi is. Ezért búsulásában elrejti arcát, és életünk ilyenkor sötétbe borul. Testvérem, hol vagy? A sötétben bűnözöl? Azt teszed, amit te magad jónak látsz, vagy megdöbbensz, és sírva vágyódsz az elfordult drága Krisztus – Arc után? Mikor látta a lelked utoljára Őt? Ne nyugodj bele, hogy elrejtette Arcát, esengj, könyörögj, bízzál! Egy lépést se tovább a bűnbe vivő úton! Állj! Várjad Őt, Akinek a jövetele bizonyos, mint a hajnal.

A JÓ IRÁNY * Ha az éjjeli vándor eltéved, legkönnyebben úgy találja meg a helyes irányt, hogy megkeresi a Sarkcsillagot, és az után tájékozódik. És mit tesz, ha borús az ég, és nem látszanak a csillagok? Kitapogat egy fát, mert tudja, hogy a mohás oldala észak felé mutat. Na és ha fa sincs a közelbe? Akkor leül, és megvárja a hajnalt.

* A pogányok reménysége – Mát. 12. 10 – 21”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető M.Csilla

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 87
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7145 Dátum: 2018 December 08, 10:08:32 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

12.09 Bizonytalanságban

"Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk?" (Mt 11,3)

Galilea kiskirálya, Heródes Antipász, összeköltözött testvére fiatal feleségével, Heródiással. Keresztelő János emiatt megfeddte őt. Heródiás annyira megharagudott Jánosra, hogy börtönbe csukatta. Jánost a börtönben nagy lelki támadás érte, kérdésessé vált számára, hogy vajon Jézus-e az igazi Messiás, akit ő is sokakkal együtt várt, vagy pedig még ezután jön el a Messiás (görögül: Krisztus). Ő a Messiás útkészítője volt. Befejeződött a munkája, vagy még el kell végeznie valamit?

Nem tudja, mi lesz vele, meddig tartják börtönben, életben hagyják-e egyáltalán. Minden bizonytalan. Gyötrik a kételyek, és megkéri tanítványait, kérdezzék meg Jézust.
Jézus ezt üzeni neki: „mondjátok el Jánosnak, amiket hallotok és láttok: vakok látnak..., leprások tisztulnak meg..., halottak támadnak fel..., és boldog, aki nem botránkozik meg bennem."

Nem szégyen, hogy egy ilyen komoly hívő ember is kételkedni kezd7 Az a tapasztalat, hogy az ördög Isten gyermekeit is megkísérti ezzel, amikor fizikailag vagy lelkileg erőtlenek lesznek, vagy közvetlenül haláluk előtt is igyekszik mindent bizonytalanná tenni számukra.
"... ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!" Máté 28,20

Nem elérhető M.Csilla

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 87
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7146 Dátum: 2018 December 09, 05:43:21 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

12.10 János halála

"Szeretném, ha rögtön ideadnád nekem egy tálon Keresztelő János fejét." (Mk 6,25)

Heródes a születésnapján nagy fogadást adott az ország vezetőinek. Ezen Heródiás lánya is táncolt. Annyira megtetszett a királynak, hogy azt ígérte, bármit megad neki, amit kér. Anyja tanácsára Keresztelő János fejét kérte. Erre nem gondolt Heródes, de nem merte megváltoztatni ígéretét, elküldött a börtönbe, és lefejeztette Isten prófétáját.

Önmagában is megrendítő ez a történet, de magyarázatra szorul benne az, hogy miért volt kész erre az a Heródes, aki tisztelte Jánost, és szívesen hallgatta tanítását. Azért, mert mindig csak félig vette komolyan azt, amit mondott. S aki Isten igéjét hallgatja ugyan, de nem engedelmeskedik neki, könnyen kerülhet olyan helyzetbe, ahol olyasmit kell tennie, amit nem akart. Mert aki csak félig akar Istenhez tartozni, az előbb-utóbb nagyot bukik.

Heródes „félt Jánostól", de nem félt Istentől. „Igaz és szent embernek tartotta", de nem tartotta nélkülözhetetlennek. Megpróbálta védeni a felesége haragjától, de ebben a kritikus helyzetben nem védte meg. Sok dologban hallgatott rá, de ebben az egyben nem, amikor azt mondta neki János: „Nem szabad együtt élned a testvéred feleségével." Szívesen hallgatta őt, de a végén mégis végleg elhallgattatta.

Félig nem lehet követni Jézus Krisztust sem. Vannak ilyen „majd-nem"-emberek, akik hallgatják, sok mindenben egyetértenek vele, de ha nem teszik meg, amit mondott, és nem mindenben engedelmesek neki, akkor úgy járnak, mint aki majdnem elérte a vonatot - vagyis lekéste. A majdnem keresztények a kárhozat várományosai.

Nagy szégyen, nagy „égés" lett volna, ha Heródes a gyilkos kívánságot hallva visszavonja ígéretét. De inkább égjen itt valaki a szégyen tüzében rövid ideig, mint a kárhozat tüzében örökké!

Uram, segíts, hogy teljes szívemből és minden tekintetben kövesselek téged!
"... ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!" Máté 28,20

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2756
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7147 Dátum: 2018 December 09, 12:15:49 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„December 09

„Aki Engem megtalál, az Életet nyer …”
(Péld. 8. 35a )

Az ördög mindig gondoskodik arról, hogy az embernek mindent megadjon, ami ezt a földi életet „boldoggá” és „széppé” teszi. Figyeljük meg, mennyi mindennel ellátja az embert: szórakozással, kényelmes otthonnal, gondtalan élettel, tudománnyal, és stb. Mindezt azért, hogy fel ne lázadjon ellene, és ne akarjon más gazdát keresni magának. Hihetetlen, mennyi embert állít ennek érdekébe munkába, hogy a mámort és a szórakozást biztosítsa. Egy ilyen új keletű szórakozás a totó. Amikor először hallottam róla, meg is jegyeztem magamban: „Mégis csak okos az ördög, hogy mi mindent kitalál!” Mindent megtesz azért, hogy az ember látszólag jól érezze magát, és ne jusson eszébe Isten felé fordulni. Az emberi természet nagyon is hajlamos a nyerészkedésre. Hány élet zuhant már a mélybe emiatt! Először a szívet keríti fogságba, aztán az idegeket, végül pedig az egész életet. Az Ige azt mondja: „Aki Engem megtalál, az Életet nyer.” Hány ember szánja oda életét hiábavaló és mulandó földi dolgok megnyerésére! És mennyivel kevesebben vannak azok, akiknek az egyetlen vágya Jézust megnyerni. Megnyerted – e Jézust annyira, hogy az Élet is a tied? Továbbadod – e ennek a megnyert Életnek az Örömét, hogy az emberek ne fussanak a hiábavalóság útján a pusztulás felé, hanem Jézusban megnyerjenek mindent, s az Örök Életet is ráadásul?

MIT VISZEL MAGADDAL? * Nagy Sándor meghagyta a végrendeletében, hogy a ravatalán mind a két keze maradjon jól láthatóan szabadon, hadd tudja meg mindenki, hogy semmit sem visz magával a sírba. Pedig hány háborút nyert meg! „Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, a lelkében pedig kárt vall?”

* Vele vagy Ellene? – Mát. 12. 22 – 30”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2756
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7148 Dátum: 2018 December 10, 09:55:45 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„December 10

„Ekkor a király igen megszomorodott, de esküjéért
és a vendégek miatt megparancsolta, hogy adják oda.”
(Mát. 14. 9 )

A bűn rabságába vergődő szív nem ura többé önmagának. Heródes szíve sem volt az. Nem az esküje miatt, és nem a vendégek miatt, hanem mert bűntől megvakítva nem látott. A bűn hatalmától vitetve azt kényszerült tenni, amit az ördög akart. Amikor annak idején János megfeddte őt bűnös életéért, Heródes inkább a bűnt választotta. A bűn pedig újabb és újabb bűnt nemzett az életében, mígnem az érzékiségtől rabul ejtve Keresztelő Jánost is halálra adta. Hiába volt a belátás, a bűn sokkal erősebb volt nála, és további bűnök végrehajtására kényszerítette. Az életedben megtűrt bűn, ha nem szolgáltatod ki, megszaporodik, és tovább nőve újabb bűnöket szül. Így visz egyre mélyebbre. Ez ellen sem a jó szándék, sem a belátás nem elég. Egyedül Jézus Keresztje és Megváltó Vére a megoldás. Menekülj a Vér alá minden bűnöddel! Ami kívül marad, legyen bármilyen parányi, annyira életképes, hogy majd megdöbbenve látod, ahogy felnövekedve elburjánzik, és rontások millióit okozza.

A BŰN HATALMA * Egy arab példázat szerint a bűnnek öt ujja van. Kettővel a szemedet takarja el, és ezt mondja: „Ne vedd Isten parancsát komolyan, ne lásd tetteid rútságát, sem utad kimenetelét.” Másik két ujjával a füledet fogja be, és így szól: „Legyél süket minden intéssel és minden felülről jövő figyelmeztetéssel szemben.” Az ötödik ujját a szádra helyezi, és ezt parancsolja: „Ellentmondás nélkül kövess engem, és néma engedelmességgel tedd, amit én akarok!” De „Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.” (1Ján. 3. 8 )

* Bűnről bűnre – Mát. 14. 1 – 12”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető M.Csilla

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 87
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7149 Dátum: 2018 December 10, 23:39:27 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

12.11 Mikor jön vissza Jézus?

"Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amelyikben nem is gondoljátok!" (Mt 24,44)

Jézus Krisztus második eljövetelével kapcsolatban mindig megkérdezik, hogy mikor, hogyan és miért jön vissza. A Máté 24. részben Jézus részletesen tanított erről.

Mikor jön vissza Jézus? „Azt a napot vagy azt az órát senki nem tudja..., csak az Atya egyedül." Tehát nem tudjuk, mikor jön el az a nap. Ennek ellenére több alkalommal is megpróbálták kiszámítani különböző módon. Ne tegyük ezt, hiszen a Biblia állítása világos. Viszont ha valaki tudja, hogy egy számára fontos esemény bizonyosan bekövetkezik, de nem tudja, mikor, akkor arra most kell felkészülnie, s utána nyugodtan várja annak eljövetelét.

És hogyan jön vissza Jézus? Ő maga mondta, hogy olyan váratlanul, ahogy a tolvaj szokott megjelenni. „Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amelyikben nem is gondoljátok!" - Ugyanakkor feltűnően jelenik majd meg. Nem lehet észre nem venni. A villámot mindenki meglátja, ez is hasonló lesz ahhoz. - És „nagy hatalommal és dicsőséggel" érkezik majd Jézus. Az első alkalommal, karácsonykor észrevétlenül és nagy nyomorúságban jött el közénk. Másodszor nem így lesz.

És miért jön? ítélni élőket és holtakat. Akkor történik majd meg az általános feltámadás, még a tenger is kiadja a halottakat. S akik őbenne hittek, azokat magához veszi mennyei dicsőségébe, akik őt visszautasították, azokat elveti.

Legyen bennünk friss ez a Krisztus-várás! A hívő embert a józanság jellemzi. Luthernek tulajdonítják a mondást: ha tudnám, hogy Jézus holnap visszajön, ma még elültetnék egy almafát. A végsőkig való hűség képe ez. Ugyanakkor tudnunk kell, hogy minden, ami itt történik, ideiglenes, és egyedül annak van örök értéke, amit a Krisztussal való találkozásra tekintettel teszünk. Így várjuk őt örömmel!
"... ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!" Máté 28,20

Nem elérhető M.Csilla

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 87
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7150 Dátum: 2018 December 11, 01:08:22 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

12.12 A baj nem jár maga

"Dávid nagyon szorult helyzetbe jutott..., azonban erőt kapott Istenétől, az Úrtól." (1Sám 30,6)

Ez a fejezet egy olyan izgalmas történetet ír le, amikor Dávid életében egymást követték a bajok. Ráadásul ezek egy részét ő maga okozta, és mások is szenvedtek miatta. Mit tett ő ebben a helyzetben? Van, aki ilyenkor pánikba esik, és szinte eszét vesztve küzd. Van, aki elcsügged és feladja, mások Isten ellen fordulnak, vagy tehetetlen dühükben még több kárt okoznak.

Azzal kezdődött, hogy Dávid belefáradt abba, hogy Saul király elől meneküljön, és az ősi ellenségnél, a filiszteusoknál keresett menedéket. Ott kis híján belekényszerült egy olyan csatába, amelyet saját népe ellen kellett volna vívnia. Ettől Isten csodálatosan megmentette. Akkor azonban kiderült, hogy távollétükben egy másik ellenség elhurcolta családjukat és mindenüket. Emberei fellázadtak ellene, és meg akarták kövezni. Ő leborult Isten előtt, és tőle kért tanácsot.

És Isten nem hagyta el, könyörült rajta. Különös módon adott melléjük kalauzt a sivatagban, adott győzelmet a túlerőben levő ellenség felett, mindenki visszakapta hozzátartozóit. Amikor pedig a csapatán belül támadt volna egyenetlenség, Dávid kapott bölcsességet, hogy megőrizze az egységet és békességet. Végül őt akarták felmagasztalni, de ő minden ponton Istenre mutatott, és egyedül neki adott dicsőséget.

Velünk is előfordulhat, hogy „összejön minden", hogy összecsapnak fejünk felett a hullámok, és erőnk határához érünk. Bízzunk Istenben, kiáltsunk hozzá, és ugyanígy megtapasztaljuk majd, mit jelent erőt kapni Istenünktől, az Úrtól!
"... ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!" Máté 28,20

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2756
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7151 Dátum: 2018 December 11, 07:49:25 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„December 11

„De nem egy év alatt űzöm ki őket előled, hogy
a föld ne legyen pusztává, és ne szaporodjon meg
károdra a mezei vad.” (2Móz. 23. 29 )

Ne gondold, hogy az Újjászületés után, amikor Isten Kegyelme Új emberré tesz, rögtön bűntelen leszel. Az ördög ilyen átkozott gondolatokat sugall, hogy annál jobban kétségbe ejtsen. Sátán rámutat a hívő ember bűneire, és azt mondja: „Megváltott embernek hiszed magad? Akkor miért vétkeztél? Hiszen az Újjászületett ember nem vétkezik!” Bizony az Újjászületett ember is vétkezhet. Sőt, nemcsak hogy vétkezhet, hanem Istennek külön Célja van azzal, hogy amíg ezen a földön él, nem váltja meg esendő állapotából. Ha ugyanis mindig minden bűnt legyőzhetnénk erős Hittel, akkor esnénk csak a legnagyobb veszedelembe: magunknak tulajdonítanánk a győzelmeket ahelyett, hogy Istent dicsőítenénk érettük. Az öndicsőítés, az elbizakodottság bűnébe esnénk ezáltal. Izráel sem egyszerre kapta meg Kánaánt, hanem lassanként, fokozatosan, nehogy az ellenséget legyőzve ebbe a még nagyobb veszedelembe jusson.

ELLENŐRZÉS * A kalapácsos embernek az a feladata, hogy sorra végigjárja a továbbhaladó vasúti kocsikat, és a kerekek épségét ellenőrizze. Ha repedt kerekű kocsit talál, azt lekapcsoltatja a szerelvényről. Csak a tisztán csengő kerekű kocsi mehet tovább. Ezzel megelőzik azt, hogy a meghibásodott kocsi útközben bajt okozzon. Neked van – e ilyen „kalapácsos embered”, aki által az Úr vigyáz reád, hogy ne történjen baj veled Útközben, és épségbe maradj? Lehet az egy őszinte hívő testvéred, de akár hitetlen környezetedből való ember is.

* Jézus a Fővezér, Övé a Dicsőség – 2Móz. 23. 20 – 33”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2756
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7152 Dátum: 2018 December 12, 07:46:00 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„December 12

„Mondd meg Izráel fiainak, hogy gyűjtsenek Nekem
ajándékokat. Gyűjtsenek Nekem ajándékokat mindenkitől,
akit a szíve erre indít.” (2Móz. 25. 2 )

Isten mindenkitől saját képessége szerinti ajándékot vár. Ajándékaink csak akkor kedvesek Előtte, ha hálás szívből származnak. Isten nekünk adott Ajándéka az Ő Törvénye, Amelyben meglátjuk bűneinket, és Amelyre egyetlen válaszunk lehet: megbánni és megvallani őket Istennek. Isten Ajándéka kettős Kegyelmi Üzenet is egyben: Ő megbocsátja romlottságunkat, és Újjá tudja teremteni romlott emberi életünket. Ezt a Kegyelmet egyedül a Hit segítségével tudjuk felfogni és elfogadni, tehát Isten Ajándékára csak Hittel válaszolhatunk. A Hit a legszentebb Istentisztelet, a legkedvesebb áldozat Isten Szemében. A Szent sátor Isten nyílt Kijelentésének a helye volt. Izráel fiai nem kérdezték, miért kell és miért éppen úgy kell elkészíteni, hanem tették azt és úgy, amit és ahogy Isten parancsolta. Isten azt parancsolja, hogy mind az értelemmel, mind pedig a Hittel Neki szolgáljunk, vagyis engedelmeskedjünk, akár értjük, akár nem, miért vezet így, miért kíván tőlünk ilyen vagy olyan szolgálatot.

VAKREPÜLÉS * A pilóta semmit sem lát, amikor ködben repül. Nem látja a hegyeket vagy a házakat maga alatt, nem látja, milyen folyók, tavak felett suhan el, sőt még a leszállópályát sem. Mégis műszereiről pontosan leolvassa, hogy milyen magasan repül, milyen messze van még a céltól, hova kell leszállnia, mi van közvetlen alatta. Ez az úgynevezett „vakrepülés”. A Hit útján sokszor nekünk is ilyen vakrepülőknek kell lennünk, amikor testi érzékelőink megbízhatatlanok.

* Isten rejtett Kijelentései – 2Móz. 25. 1 – 9”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető M.Csilla

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 87
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7153 Dátum: 2018 December 12, 08:41:52 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

12.13 „Tiszta" gyilkosok

"...nem mentek be a helytartóságra, hogy ne legyenek tisztátalanokká,
hanem megehessék a húsvéti vacsorát." (Jn 18,28)

Ez aztán a képmutatás teteje! A nép vezetői évek óta Jézus halálát készítik elő, most csütörtök éjjel végre halálra is ítélték, és szeretnék, ha még pénteken ki is végeznék. Ehhez kell a helytartó hozzájárulása. Ezért mennek reggel mindjárt Pilátushoz. Sürgős a dolog, mert aznap este kezdődik a nagy ünnep, a páska, és ők szeretnének nyugodtan ünnepelni. Ennek érdekében nem lépik át a pogány ember küszöbét, mert akkor vallásilag tisztátalanokká lennének.

Öljük meg minél előbb Jézust, hogy utána áhítatosan ünnepelhessünk! Pusztítsuk el az ártatlan Isten Bárányát, hogy ünnepélyesen megehessük a páskabárányt! Közben pedig ügyeljünk nagyon az előírások megtartására! Erre mondta Jézus: fényesre tisztítjátok a tál külsejét, de belül rothad benne valami.

Nem ismerős ez: a családi összejövetelre szépen felöltözünk, eltüntetjük a gyanús könyveket és üvegeket, kioktatjuk a gyerekeket, szépen mosolygunk, s amikor elmentek a vendégek, gyilkos megjegyzések, gonosz rágalmak hangzanak el.

De vajon nem jobb így kulturáltan leplezni a bennünk levő szennyet? Csak kellemesebb így az együttélés, mintha nyersen az lenne a szánkon is, ami a szívünkben. Kellemesebb, de nem tisztább. Jézus azt akarja, hogy a szívünk tartalma változzék meg, s aztán legyen a szánkon, ami az új szívünkben van. És ne formai előírások megtartásától reméljünk bármi jót, miközben belül tele vagyunk tisztátalan gondolatokkal és vágyakkal, hanem az az indulat legyen bennünk, ami Krisztusban, és ez mutatkozzék meg a külső viselkedésben, beszédben is! Ezt csak ő tudja megvalósítani életünkben, de ő megtudja. Akarjuk-e ezt őszintén?
"... ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!" Máté 28,20

Nem elérhető M.Csilla

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 87
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7154 Dátum: 2018 December 13, 06:46:52 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

12.14 Életünk kapui

"...tanúja leszel minden ember előtt arról, amiket láttál és hallottál." (ApCsel 22,15)

Azt szokták mondani, hogy egy ember életén a kapuk szerepét az értelem, a szem, a fül és a száj tölti be. Ezeken keresztül jön be és megy ki információ. Egyáltalán nem mindegy, hogy mi jön be és mi megy ki. Amikor Jézus Krisztus elhívta szolgájának Saul-Pált, ezekre a kapukra nézve adott neki ígéreteket.

1. „...hogy megismerd az ő akaratát..." Mi Isten akarata? „...hogy higgyünk az ő Fiának, a Jézus Krisztusnak nevében..." Hogy hagyjuk abba a kételkedést, okoskodást, hiszékenységet, és vegyük komolyan, amit ő mondott magáról. S őt megismerve felismerjük majd Isten akaratát életünk konkrét vonatkozásaiban is.

2. „...meglásd az Igazat..." Ó, milyen sok szennyes és felesleges dolog jön be a szemünkön! Az első kísértés is ezen a kapun érkezett az emberhez, amikor nézte a tiltott gyümölcsöt. Ez az ígéret arra vonatkozik, hogy felismerhetjük a názáreti Jézus személyében az Isten Fiát, személyes Megváltónkat.

3. „...hangot hallj az ő ajkáról." Külön kegyelem, hogy Jézus kijelenti magát, szól ahhoz, aki felismerte és hitt benne, „...igéd vidámságot szerzett nekem és szívbeli örömöt" - vallja Jeremiás próféta (Jer 15,16).

4. „Mert az ő tanúja leszel" - hangzik tovább az ígéret. Arról tud tanúskodni valaki, amit maga is látott és hallott. S végül is ez Jézus célja Pállal és minden benne hívővel, hogy ami bejött a fülünkön (a tőle hallott ige), az átalakítson minket, és továbbmenjen a szánkon. Így nem a magunkét fogjuk mondani, hanem olyan igét adhatunk tovább, ami tőle származik. Ennek az igének ereje van, ezen keresztül maga az élő Jézus Krisztus munkálkodik. Ő legyen őrizője, megszentelője életünk kapuinak!
"... ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!" Máté 28,20