Szerző Téma: Napi lelki morzsák  (Megtekintve 392551 alkalommal)

0 Felhasználó és 2 vendég van a témában

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2742
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7200 Dátum: 2019 Január 03, 09:12:46 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„01. 03 A Hála haszna

„Semmiért se aggódjatok,
hanem Imádságban és
könyörgésben mindenkor
hálaadással tárjátok
fel kéréseiteket Isten Előtt..."
(Fil. 4. 6 )

A helyesen imádkozó hívő, Isten imádása után még mindig nem a kéréseit sorolja, hanem Hálát ad: „Hálaadással tárjátok fel kéréseiteket..." Miért van erre szükség? Azért, hogy lássuk, mi mindent kaptunk már eddig Istentől, mi mindent cselekedett Ő a világ teremtésétől máig, milyen gazdagon ajándékozott meg minket is minden érdem nélkül. Aki Hálát ad, az feltekint az ajándékokról az Ajándékozóra. Annak megnyílik a szeme, és tud számolni a Cselekvő Istennel. Annak Isten maga lesz Fontossá, nemcsak ajándékai, s felismeri, hogy az Ajándékozó több, mint ajándékainak összessége. A Hálaadás megerősíti azt a Bizonyosságunkat is, hogy az az Isten, Aki eddig ennyi Jót tett velünk, ezután is meg tud tenni és adni bármit. Hiszen Ő a mi Szerető Atyánk, aki jól tudja, mire van szükségünk, mielőtt kérnénk Tőle (Mát. 6. 8 ). A Hitünket erősíti, ha nem unjuk meg megköszönni újra és újra a legnagyobb Ajándékát, azt, hogy „úgy szerette Isten a világot, hogy Egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem Örök Élete legyen" (Ján. 3. 16 ); ha megköszönjük, hogy „Aki Tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk Vele együtt mindent?" (Róm. 8. 32). Egészen másként fogjuk a kéréseinket Isten elé terjeszteni, és egészen más kéréseket fogunk megfogalmazni, ha bővelkedünk a Hálaadásban. Nem véletlenül buzdít a zsoltáros: „Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi Jót tett veled!" (Zsolt. 103. 2 ) Imádkozzunk ma úgy, hogy csak a köszönetünket mondjuk el Istennek!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2742
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7201 Dátum: 2019 Január 04, 08:00:47 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Január 04.

„Tartsatok azért bűnbánatot, és térjetek meg, hogy
eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy eljöjjön a felüdülés
ideje az Úrtól ...”(ApCsel. 3. 19 – 20a )

Van idő, amikor hívatlan vendégként előjönnek a bűneink. Ó, hogy szeretnénk ilyenkor menekülni előlük! Van Út: bánjuk meg! Rövid hívő életem alatt több olyan testvéremmel találkoztam, akik a megtérést és a Hitet elegendőnek tartották az Üdvösséghez, pedig nem elég csak hinni, hogy Jézus megbocsátotta a bűneinket. Nem elég csak a Keresztre vetni, meg is kell bánni őket. Hányszor elkerüljük a bűnbánatot az Üdvösség útján. Magyar ébredésünkbe oly sokszor találkozunk az igazi bűnbánat hiányával. Isten ezt szigorúan megköveteli tőlünk. Nemcsak valamiféle kegyeskedő szánom – bánom formán, hanem könnyek között, hamuba ülve, térden állva. Azért nincs mély bűnbánatunk, mert nem tragikus számunkra a bűn. Pedig a bűn hívőnek, hitetlennek egyaránt tragédia. Távol áll tőlem, hogy Megváltónk Váltságát kisebbíteni akarjam a magam bűnbánatának hozzáadásával. Ő a Maga részéről tökéletesen eleget tett bűneinkért. Ezt az elégtételt nem lehet bármiféle hittel elfogadni, csak bűnbánó, töredelmes Hittel.

A BŰNBÁNAT HIÁNYA MIATT JÖN OLYAN NEHEZEN A FELÜDÜLÉS IDEJE * Egy közösség tagjai arról panaszkodtak, hogy nem tudják, miért, de élettelenek az összejöveteleik, gyümölcstelen az életük. Amikor aztán beszélgetni kezdtünk a bűnről, kiderült, hogy az olyan közönséges dolog előttük, mint a vízivás. Egyikük órák hosszat beszélt egész kedélyesen súlyos bűneiről. Megkérdeztem, nem fél – e a büntetéstől. Miért félnék – hangzott éppoly kedélyesen a válasz –, hiszen azt Jézus már elhordozta. Ez Igaz, de csak a bűnbánó bűnös számára.

* A gyógyulás Evangéliuma – ApCsel. 3. 11 – 26”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2742
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7202 Dátum: 2019 Január 04, 08:30:30 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„01. 04 Kicsi és nagy kéréseink

„Semmiért se aggódjatok,
hanem Imádságban és
könyörgésben mindenkor
hálaadással tárjátok fel
kéréseiteket Isten Előtt..."
(Fil. 4. 6 )

Ha tudatosítottuk magunkban, hogy Kihez imádkozunk, ha Hálát adtunk Isten sok Jótettéért, Amelyeket eddig tapasztaltunk, akkor Elé tárhatjuk kéréseinket. Nincs olyan jelentéktelen ügyünk, ami Neki ne lenne fontos, mert Ő Szerető Atyánk, és nincs olyan nagy kérés, amit ne tudna megadni, mert Mindenható Úr. Aki így ismeri Istent, az azt is el tudja fogadni, ha nem teljesíti a kéréseinket, hiszen Ő jobban tudja, mire van Valóban szükségünk, mint mi magunk. Ha azonban Isten jól tudja, mire van szükségünk, miért kérjük tőle? Azért, hogy mi is megtudjuk, mert gyakran éppen imádkozás közben lesz Világossá a számunkra, hogy kéréseink jók - e. Mindig hasznos, ha előbb mások szükségeit visszük Isten elé, és nem mindjárt a magunkét. Sok Ígéretünk van arra, hogy a másokért elmondott imádság kedves Isten előtt, és meghallgatja azt. Sok esetben nincs is más módunk embereken segíteni, csak közbenjáró imádság által. Az imádság előtt sem a térbeli távolság, sem a másik ember elzárkózása nem jelent akadályt. Másként fogunk beszélni Istenről az embereknek, ha közben Istennek beszélünk róluk imádságban. Még az ellenségeinkkel való kapcsolatunk is megváltozik, ha tudunk imádkozni értük (Mát. 5. 44 ). Józsué harcolt a völgyben az ellenséggel, s a csata kimenetele attól függött, hogy az idős Mózes közben imádkozott a hegyen (2Móz 17. 11 ). Mi gyakran már el is felejtjük, mit kértünk Istentől, de az Ige azt mondja: megvannak a kéréseink Őelőtte (1Ján. 5. 15 ). Jézus Krisztus arra tanít, hogy a könyörgésben állhatatosak legyünk, s hogy tudjuk mindig őszintén így befejezni: „mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint Te" (Mát. 26. 39 )."

„Legyen a Te Akaratod; Ami jó s rendes, Te tudod;
Azért mi akaratunkat Tetszésed szerint hordozzad,
Hogy amit szeretsz: szeressük,
Amit Te gyűlölsz: gyűlöljük."
(XVI. századi német ének nyomán)
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2742
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7203 Dátum: 2019 Január 05, 09:17:06 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Január 05.

„Minden ember a jó bort adja fel először,
és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat,
te pedig a jó bort mostanáig tartogattad.”
(Ján. 2. 10 )

A sokat emlegetett kánai menyegzőn hangzott el a fenti mondat a násznagy ajkáról, amikor megízlelte a borrá változtatott vizet. Nem sejtette, milyen nagy Igazságot fejez ki ezzel a megjegyzésével, és mennyire leleplezi az ördög módszerét, amellyel olyan ügyesen be tudja csapni az embereket: a jó bort adja fel először. Az ördög is „jót” ad először: mindent, ami kedves a szemnek, gyönyörűséges a testnek, kívánatos az érzékeknek, s amikor megrészegednek, akkor jön az alávalóbb. Jön a kiábrándulás, csalódás, reménytelen halál, s végül a kárhozat. Jézus a Jobbat a végére tartogatja. Így szól: „Ha valaki Énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét mindennap, és kövessen Engem!” Bár a Terhe is könnyű, Igája is gyönyörűséges, s a legnagyobb szenvedések között is tud örömet, békességet adni; de a teljesség majd odafenn vár.

TE MELYIKRE VÁGYSZ? * John Bunyan Zarándok útja című regényében találkozhatunk Szenvedélyessel és Türelmessel. Nevelőjük azt kívánta tőlük, hogy a számukra legkedvesebb dologra a következő év elejéig várjanak. Türelmes nyugodtan várt, Szenvedélyes azonnal bírni akarta. Erre megkapta, amit kívánt: egy zsákot tele drágaságokkal, amelynek nagyon megörült. Testvérét Türelmest gúnyosan kikacagta. Rövid idő alatt azonban mindent eltékozolt, rongyoknál egyebe nem maradt. A nevek önmagukért beszélnek: Szenvedélyes a világ gyermekeit képviseli, Türelmes az eljövendő Országéit. Szenvedélyes mindent most, ebben a világban akar, Türelmes pedig nyugodtan vár az eljövendő Ország eljöveteléig, Ahol teljes Öröm vár, és Isten Jobbján gyönyörűségek vannak Örökké.

* Megmutatta az Ő Dicsőségét – Ján. 2. 1 – 2”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2742
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7204 Dátum: 2019 Január 06, 10:42:31 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„01. 05 Isten Békessége

„Isten Békessége, Amely minden értelmet
meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és
gondolataitokat Krisztus Jézusban."
(Fil. 4. 7 )

Az imádság meghallgatása nem mindig azt jelenti, hogy Isten teljesíti a kéréseinket, hanem hogy az Ő különös Békessége betölti a szívünket. E Békesség oka nem a hívő tudatlansága, mintha nem látná a lehetséges veszélyeket. Inkább az, hogy miközben jól ismeri a Valóságot, ismeri a Mindenható Istent is. Az imádság, mint egy mágnes, Isten közelébe vonzza, s Vele Közösségben mindennek egészen más a súlya. Ebben a Közösségben Védelmet, Biztonságot, Békességet kap a hívő. Dávid nagyon nehéz helyzetbe került, amikor Absolon fellázadt ellene. Menekült egy maroknyi hozzá hű emberrel, a szabad ég alatt aludtak, minden irányból veszedelem leselkedett rájuk, s ő mégis így imádkozott: „Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak Te adod meg, Uram, hogy Biztonságban élhessek!" (Zsolt. 4. 9 ) Ez a Békesség valóban minden értelmet meghalad, ez a Békesség az, amit Jézus ígért a Benne hívőknek: „az Én Békességemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen" (Ján. 14. 27 ). Ez a Békesség az, amikor az embernek - Reményik Sándorral szólva - lehet, hogy „nyugalma nincs, de Békessége van". A helyes imádkozás során egy csere megy végbe az ember szívében: Isten kiveszi belőle a félelmet, szorongást, nyugtalanságot, és adja helyébe az Ő Békességét. Ennek a Békességnek a Gyökere az, hogy Isten „megbékéltetett minket Önmagával Krisztus által", nem tulajdonítván nekünk a vétkeinket (2Kor. 5. 18 - 19 ). Aki ezt Hittel komolyan veszi, a szíve annyira megtelik ezzel a Békességgel, hogy az másokra is kiárad. Istenem, add nekem ezt a Békességet, hogy továbbadhassam másoknak is!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2742
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7205 Dátum: 2019 Január 06, 10:52:41 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Január 06.

„Gyönyörűséged Folyóvizéből itatod meg őket.”
(Zsolt. 36. 9 )

A keresztyén élet nem erőltetett, keserű sorvadozás, nem valamiféle reánk kényszerített elvrendszer, hanem az Isten Gyönyörűségével való megelégedés. Jézus nem kényszerzubbonyba öltöztet, hanem újjáteremt. A szívünkbe írja az Ő Törvényét. Kitölti szívünkbe Isten Szeretetét. Gyönyörködjünk az Úr törvényében: „Rajtad kívül másban nem gyönyörködöm a földön!” Nehéz az Úr gyermekének lenni? Csak egy módon nem nehéz: gyönyörűséggel. Ami már erőltetett, az nem is jézusi. „Az Én Igám gyönyörűséges” – mondja Jézus. Az Úr Jobbján Örök gyönyörűség van. Isten gyermekeinek az a kiváltságuk, hogy gyönyörködhetnek az Úrban. A Mennyei Atya ezt mondta a Fiúról: „Ez az Én szeretett Fiam, Akiben gyönyörködöm”. Mi pedig így örvendezhetünk boldogan: „Ez az én Szeretett Atyám Akiben gyönyörködöm!”; „Ez az én Áldott Megváltom, Akiben gyönyörködöm!” Tudod – e már, mi az: gyönyörködni az Úrban? Ha még nem tudod, kezdd el Őt szemlélni a Golgotán, amikor éretted vérezett. Majd amikor felismered, hogy a bíborvirágok éretted nyíltak a Homlokán, akkor ujjong fel, rendül meg a szíved, akkor és attól kezdve gyönyörködsz Benne Igazán.

GYÖNYÖRKÖDÖTT * Egy kedves, mosolygós nyugdíjas tanító bácsi a heti Bibliai találkozón azt fejtegette, hogy nagyon hosszú egy hétig várni, amíg újra hallhat Jézusról, nem lehetne – e közben is még egy vagy két összejövetel. „Ezzel nem lehet betelni, ezt nem lehet eleget hallani! – mondta. – Csupa gyönyörűség az Úr Titkait megismerni, Szeretetéről megbizonyosodni!”

* Aki megismerte Isten Szeretetének Mélységét,
gyönyörködik Benne – Ef. 3. 1 – 21”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2742
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7206 Dátum: 2019 Január 06, 10:59:20 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„01. 06 Taposni vagy térdelni

„Az Úr, a te Istened viseli gondját annak
a földnek, állandóan Szemmel tartja azt
Istened, az Úr, az év elejétől az év végéig."
(5Móz. 11. 12 )

Így az év elején különösen is sokat jelent nekünk ez az Ígéret. Közeledett a nép az Isten által megígért földhöz, és az Úr emlékeztette őket az Egyiptomban töltött időszakra. Ott lábbal hajtott öntözőberendezésekkel kellett öntözniük, ami nagyon fáradságos volt, Kánaánban azonban „az égből hulló eső vize itatja" majd veteményeiket (10 -11. v ). Mi is bizonyosak lehetünk abban, hogy életünket egész évben Szemmel tartja Istenünk, nem szunnyad el Őrizőnk (Zsolt. 121 ). És tudhatjuk, hogy nemcsak a magunk erőfeszítéseire kell hagyatkoznunk, hanem miközben becsülettel végezzük a munkánkat, számíthatunk Isten Áldására is. Az égből hulló eső mindig ezt jelentette azon a száraz vidéken. Munkánk eredménye tehát nemcsak attól függ, hogy hogyan tapossuk a vízátemelő szerkezetet, hanem attól is, hogy milyen Hittel várjuk a Mennyei Áldást. Figyelmeztetés ez arra, hogy ne pedálozni akarj még jobban, hanem merj többet térdelve imádkozni. Ne a lábadat járd le, hanem térdelj többet Isten Előtt! Ne akarj mindent te magad kitaposni, amire szükséged van, inkább merd Hittel elkérni Istentől! Ne hajtsd magadat még jobban, hanem hajtsd meg magad teljes Bizalommal, mély alázattal Isten Előtt! Tedd meg becsülettel, ami a te dolgod, de fogadd Hittel azt, amit Ő Tett és Tesz érted, Ő kínál neked, s várd Hittel, amit Megígért! Jelenti ez azt is: kevesebbet beszélni a gyermekeinknek, és többet imádkozni értük. Kevesebbet oktatni másokat, de hiteles Életet élni közöttük. Kevesebbet győzködni embereket, de őszintén szeretni mindenkit, személyválogatás nélkül. „Úr Jézus, segíts ilyen Teljes Életet élnem!" ÁMEN"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2742
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7207 Dátum: 2019 Január 07, 09:38:44 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Január 07.

„De nem állhattak ellene annak a bölcsességnek és
a Léleknek, amellyel beszélt.” (ApCsel. 6. 10 )

Isten népe e világban él, és e világ fejedelme is itt van e világban, hogy hadakozzék az Úr népe ellen. Hogy a megtért, Újjászületett lelkeket megejtsék, egyszerűen ostromolni kezdik a hívőket a hitetlen világ különböző érveivel és „bölcsességével”. És nekünk ebben az ostromban meg kell állnunk. A világ a maga „bölcsességével” támad, de nekünk, az Úr Jézus megváltottainak, lehet védekeznünk az Istentől kapott Bölcsességgel a Lélek által, és ezen a védekezésen megtörik Sátán minden ereje. Testvérem, tanulsz – e és kérsz – e Jézustól Bölcsességet? A farizeusok minden fondorlatos csele meghiúsult az Ő Bölcsességén. Milyen Bölcsen tudtak forgolódni az első keresztyének! Úgyannyira, hogy nem állhattak ellen nekik. Ne feledd el, testvérem, hogy a te bölcsességed csak akkor Bölcsesség, ha a Lélek által szólod az Úr dolgait. Tudod – e, hogy a Bölcsesség kezdete az Úr félelme? Megváltod – e Jézus? Tanulsz – e Tőle? Vajon hogyan jársz: mint oktalan, vagy mint Bölcs? A családban, környezetedben, munkahelyeden megérezik – e a Lélek által benned munkálkodó Erőt, Bölcsességet, amelynek nem lehet ellenállni?

NEM TUDTAK RÁ FELELNI * A japán misszióban történt. Egy keresztyén férfit hittagadásra akartak rábírni. Próbálták megijeszteni. Azt állították neki, hogy a misszionáriusokat letartoztatták, a templomokat már lepecsételték. Ajánlatos tehát, hogy elhagyja Jézust. A férfi így felelt: „Ha le tudjátok tartoztatni Istent, Akiben én hiszek, ha meg tudjátok kötözni Jézust, vagy le tudjátok pecsételni a Paradicsom Kapuit, akkor átállok hozzátok. De addig keresztyén maradok.”

* A Lélek által – ApCsel. 6. 1 – 14”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2742
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7208 Dátum: 2019 Január 07, 09:49:09 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„01. 07 A tartós Öröm Forrása

„Örökké ujjonganak... Örvendeznek Általad,
akik szeretik Nevedet." (Zsolt. 5. 12 )

Sokan panaszolják, hogy az öröm nagyon hamar múló ajándék. Tóth Árpád szép verse is erről szól:

„Az Öröm illan, ints neki,
Még visszavillan szép szeme,
Lágy hangja halkuló zene,
S lebbennek szőke tincsei."

Vannak, akik pénzért akarnak örömöt vásárolni, mások átélik, hogy „nevetés közben is fájhat a szív, és az öröm vége is lehet bánat" (Péld. 14. 13 ). Farsang idején időszerű megnéznünk, mit tanít a Biblia az Örömről. Isten azt akarja, hogy a Benne bízók örvendező emberek legyenek. Egyenesen parancsolja is ezt: „örvendezz mindannak a jónak, amit Istened, az Úr ad neked és házad népének" (5Móz. 26. 11 ). Mi azonban gyakran mégis úgy találjuk, hogy semmi okunk az örömre. Dávid, amikor a fenti Zsoltárt imádkozta, nehéz helyzetben volt. Ellenség vette körül, és tudta, hogy bűnei miatt Isten elé sem járulhat. Mégis háromszor egymásután említi, hogy tele van a szíve Örömmel. Miért? „...mert Te nagyon szeretsz engem... tisztellek Téged." Sok gondja, baja van, de az Istennel való szoros lelki Közössége elegendő ok az Örömre. Ebben a Közösségben biztonságban érzi magát támadások közepette is, tapasztalja Isten bűnbocsátó Kegyelmét, és tudja, hogy számíthat Isten Áldására - vagyis arra, hogy érdemein messze felül megad neki minden jót. Tehát Isten Oltalma, Kegyelme és Áldása az ő egyenletes Örömének kiapadhatatlan Forrása. Ezért is keresi ezt a Közösséget imádságban. Nemcsak gondol arra, hogy jó lenne imádkozni, hanem szokatlan, nehéz körülmények között is felkel reggel korán, leborul Isten Előtt, figyel az Ő Szavára, és kiönti Neki szívét (3 - 4. v. ). Hisszük - e, hogy az el nem múló csendes Öröm Forrása valóban ez az Úrral való meghitt lelki Közösség? S hisszük - e, hogy az Ő bűnbocsátó Kegyelme, minket körülvevő Oltalma, Gondviselő Szeretete elég ahhoz, hogy sok nehézség között is megmaradjon az Örömünk? Gyakoroljuk hát ma is és mindennap: „reggel Eléd készülök, és várlak..." „Figyelj beszédemre, Uram!"

Zsolt. 5.2 - 13.: Uram, figyelmezz szavaimra; értsd meg az én sóhajtásomat! Ügyelj az én kiáltásom szavára, én Királyom és én Istenem; mert én Hozzád imádkozom! Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat; jó reggel készülök Hozzád és vigyázok. Mert nem olyan Isten vagy Te, Aki hamisságban gyönyörködnél; nem lakhat Tenálad gonosz. Nem állhatnak meg Szemeid Előtt a kevélyek, gyűlölsz Te minden bűnt cselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak; a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a Te Kegyelmed sokaságából Házadba mehetek; leborulok Szent Templomodban a Te félelmedben. Uram, vezess engem a Te Igazságodban az én ellenségeim miatt; egyengesd előttem a Te Utadat! Mert nincsen az ő szájúkban egyenesség, belsejük csupa romlottság; nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. ... És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak Benned; Mindörökké vigadjanak, és Te megoltalmazod őket, és örvendeznek Te Benned, akik szeretik a Te Nevedet. Mert Te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a Te Jóvoltoddal, mint egy Pajzzsal."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2742
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7209 Dátum: 2019 Január 08, 07:10:45 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Január 08.

„Félelmemben azért elmentem, és elástam a te
talentumodat a földbe, íme, megvan, ami a tied.”
(Mát. 25. 25 )

Bennünket magyarokat sok szép tulajdonsággal megáldott az Úr: testi erővel, ügyességgel, hiszen sportolóink egyes ágakban világhírűek; szellemiekkel is: tehetségkutató versenyeken százával tűnnek fel a magyar falvak és tanyák homályából a jövő szellemi munkásai. Azt sem mondhatjuk, hogy ne volna hajlandóságunk a lelki életre, hiszen közöttünk tág lehetősége van sokféle vallási irányzatnak. Mégis mennyi talentum marad elásva! Belepi a közöny. Sokszor úgy látszik, mintha az öttalentumosok is elásnák, amijük van. Lehetsz egytalentumos átlagember vagy öttalentumos, ne felejtsd el, hogy olyan szolga nincs, aki semmit sem kapott volna! Legalább egy talentumot mindenki kapott, kaptál te is. Kész vagy – e kockára tenni, amit kaptál, mások érdekében, hogy ők is Világosságra jussanak, vagy önző módon kendőbe csavargattad és elástad? Azt mondod, hogy ha majd az Úr jön, örül, ha visszakapja? Vizsgáld meg ma a reád bízott talentumokat, kamatoznak – e vagy parlagon hevernek. „Aki nincs Velem, ellenem van, és aki nem gyűjt Velem, az tékozol” – mondja az Úr. A gonosz és rest szolgát kivetették. Sáfárkodjál ma az Úrral, hogy bemehess az Ő Örömébe!

SOKAT KOCKÁZTATOTT * John Rockefeller, a világhírű milliomos fiatalkorában lámpagyárat alapított, és minden lámpát hét cent veszteséggel adott el. Azt hitték sokan, hogy biztosan belebukik. Az idő múlt, s az emberek rájöttek, hogy a lámpa jobb a gyertyánál. Vásárolni kezdték a lámpákat és hozzá az olajat, aminek az árából busásan megtérült a lámpákon elveszett összeg. Rockefeller nagy vagyonra tett szert ezáltal.

* Add a keveset a közös asztalra, és megsokasodik – Ján. 6. 1 – 15”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2742
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7210 Dátum: 2019 Január 08, 07:17:29 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„01. 08 Minek örüljek?

„...teljes Öröm van Tenálad, Örökké tart
a Gyönyörűség Jobbodon.(Zsolt. 16. 11 )

Az embert nagyon meg tudja gyötörni, ha döntenie kell és tanácstalan, ha magára marad nehézségei között, ha bizonytalanná válik a jövője, ha úgy érzi, ki van szolgáltatva ismeretlen erőknek, s ha nem tudja, mi lesz vele, amikor meghal. Dávid ebben a Zsoltárban hálát ad Istennek, hogy sokszor kapott már Tőle jó Tanácsot, hogy a hívőkkel mindig megoszthatja gondjait, hogy „Te tartod Kezedben sorsomat", hogy Isten megtanítja őt Élni: „Megismerteted velem az Élet Útját", sőt ha meghal is, Isten közelében fog maradni, Vele szoros Közösségben. Minden helyzetben maga mellett tudhatja Hatalmas és Szerető Urát - ez az oka annak, hogy teljes Öröme van itt és az Örökkévalóságban is. „Ezért örül a szívem, és ujjong a lelkem, testem is biztonságban van." (9. v. ) Ismerjük - e ezt az Örömöt? Ki kap Tanácsot az Úrtól? Aki kér. Ki nem marad egyedül gondjaival? Aki keresi a hívők Közösségét. Ki jár az Élet Útján, ki lehet Boldog mind életében, mind halálában? Aki ismeri és követi Jézust, mert egyedül Ő mondhatta el: Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet, aki hisz Bennem, ha meghal is, Él. Erősödjünk meg a Benne való Hitben ma is!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2742
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7211 Dátum: 2019 Január 09, 08:45:10 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Január 09.

„Fülöp tehát odafutott, és hallotta, hogy
Ézsaiás prófétát olvassa. Megkérdezte tőle:
Érted – e, amit olvasol? (ApCsel. 8. 30 )

Az etióp királynő komornyikja vallásos ember volt. A sötét pogányságban (hogy mi módon, nincs megírva ) eljutott az egy Igaz Isten ismeretére. Azaz mégsem ismerte Őt Igazán. Imádkozni ment Jeruzsálembe – az imádság a mi beszédünk az Úrhoz. Jeruzsálemből visszafele menet a kocsin olvasta Ézsaiás prófétát. Vajon miért olvasta? Szerette volna tudni az Egy Igaz Isten Titkait. Sötét lepel borította el szeme elől az Írás Értelmét. Ekkor csatlakozott Filep a szekérhez, és megkérdezte: „Érted – e, amit olvasol?” Szeretett testvérem, aki ezt a könyvet lapozgatod, Bibliát olvasó, vallásos ember vagy. Vallod, hogy egy az Isten, és a bálványok nem istenek. Az emberi szavakon keresztül Isten Szentlelke kérdi tőled: „Érted – e, amit olvasol?” Mert hiába minden emberi törekvés, vallásosság és imádság, amíg Jézus Keresztje, Megváltó Szeretetének Fénye rá nem világít az olvasott Igékre. Addig sötétség és homály borítja szemünket. A Teljes Írás Őróla beszél. Jöjj, a Kereszt tövébe lehull a fátyol a szemedről, meglátod az éretted Testé lett és megtöretett Igét. Itt a Kereszt aljában, a Kegyelmet nyert bűnösök előtt megnyílnak az Úr drága Titkai. Üzenni fog az Írott Szó: „Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint”. És te Örömmel folytatod majd életed Útját.

ISTEN LELKE TANÍT * Valaha olvastam a Bibliát, de a példázatos történetek kivételével nem értettem. De amikor megláttam, hogy Jézus érettem, miattam szenvedett, amikor elfogadtam Drága Áldozatát, ismét kezembe vettem a Szentírást. Egyszer csak ujjongva kiáltottam fel: itt rólam van szó, ezt nekem írták! Azóta mind többet és többet jelent ki Isten.

* Országúti Misszió – ApCsel. 8. 28 – 40”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2742
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7212 Dátum: 2019 Január 09, 08:50:08 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„01. 09 Öröm az Úrban

„Örüljetek az Úrban mindenkor!
Ismét mondom: Örüljetek!"
(Fil. 4. 4 )

Pál apostol ezt a biztatást a börtönből írta, ahol nélkülözött, fázott, barátai közül is többekben csalódott, s nem tudta, mi vár rá, egyre valószínűbb volt, hogy kivégzik Jézusért, a Hitéért. És Filippibe írt levelében mégis többször említi, hogy örül. Lehetséges az, hogy ennyi nehézség között is örül valaki? Van olyan, hogy „mindenkor" tud egy ember örülni? Igen, ha „az Úrban" Él. Mit jelent ez? Azt, hogy az Élő Krisztussal való lelki Közössége mikroklímaként körülveszi, és örömét ez határozza meg, nem a külső körülmények. Bármi történik körülötte, a Krisztusban megtalált csendes Öröme nem változik. Még ha meghal, akkor sem. Erről is ír ebben a levelében: mivel „nekem az Élet Krisztus, a meghalás nyereség". Hiszen akkor még közelebb kerül Megváltó Urához. Aki Krisztusban van, azt Ő megtanítja Élni és meghalni. És a Krisztusban megkapott Üdvösség Öröme megmarad benne minden körülmények között. Az ilyen ember boldog tapasztalata lesz a nehézségek között is a következő: „tele vagyok vigasztalódással, minden nyomorúságunk ellenére csordultig vagyok Örömmel." (2Kor. 7. 4 ) Annyira csordultig, hogy másoknak is jut belőle. Ez az Öröm nem feltétlenül harsány jókedv, hanem annak az egyenletes, csendes belső Békessége, Reménysége, Derűje, aki tudja: Jézus Szeret engem, az Ő Kezében van az Életem, s itt a földön is minden helyzetben, halálom óráján, és a halál után is Ő velem marad és én Ővele. Úr Jézus, add nekem is ezt a belső Bizonyosságot s az ebből fakadó Örömöt!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2742
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7213 Dátum: 2019 Január 10, 11:30:02 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Január 10.

„Majd miután evett, megerősödött. Saul néhány napig
a damaszkuszi tanítványokkal volt ...” (ApCsel. 9. 19 )

Saul testileg elerőtlenedett. Annyira betöltötte az Úrral való találkozás, hogy három napig nem evett és nem ivott. Amikor a lélek dolgairól van szó, még enni is elfelejt az ember. Téged betölt – e Jézus annyira, hogy egyszer – egyszer enni is elfelejtesz? Nem tapasztalod, hogy mennyire befolyással van testi életedre is a Lélek munkája? Azonban Krisztus gondoskodik tested megerősödéséről is. Illésről is gondoskodott. Egy forró kövön sült lángost és egy pohár vizet adott neki, és azt mondta: „Kelj fel, egyél, mert erőd felett való utad van!” Amikor Ő gondoskodik tested táplálásáról, ne vedd könnyelműen. Saul megtérése után azonnal közösségbe került. Megtérésének egyik jele az volt, hogy szerette az Úr gyermekeit, és vágyott közéjük. Nem az őt kísérő barátaival töltötte az időt, hanem a felébredtekkel. Te kik között érezed jól magad? Kik között tartózkodsz? Akikkel együtt jártál a széles úton? Bírsz ott lenni, ahol gyalázzák Megváltód Nevét? Ők erősítenek meg téged az Üdvösség Útjában? Nemde úgy van, hogy nem szereted vállalni a Krisztus Gyalázatát? Hiába hirdeted tisztán az Evangéliumot, nincsenek Jézus szerinti megbotránkozások, Üdvösségre való megszomorodások. Tudod miért? Azért, mert a Gyalázat Fájára Krisztus Testét szegezték. Amíg az Ő Testének földi kiábrázolójával, a hívő közösséggel nem vállalod a közösséget, nem hordozhatod Krisztus Gyalázatát.

A KIFOGOTT HAL * Ha kifogunk egy halat a tengerből, és a szárazon hagyjuk, akkor elpusztul. Vízbe kell tenni, ahhoz, hogy életben maradjon. Isten gyermekét az Úr a világ tengeréből mentette ki: közösségre van szüksége, hogy el ne pusztuljon.

Új utak, új célok – ApCsel. 9. 19 – 31”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2742
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7214 Dátum: 2019 Január 10, 11:55:51 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„01. 10 Kire nézek?

„Az Úrhoz folyamodtam, és Ő meghallgatott,
megmentett mindattól, amitől rettegtem.
Örömre derülnek, akik Rátekintenek,
nem pirul az arcuk." (Zsolt. 34. 5 - 6 )

Amire nézünk, annak az erőterébe kerülünk. Aki a bajaira néz, annak mindig lesz oka keseregni, panaszkodni. Aki az ellenségeire néz, félni fog. Aki önmagára, az vérmérséklete szerint vagy elbizakodik, vagy elcsügged. És akik az Úrra néznek? Azok Örömre derülnek. Mit jelent az Úrra nézni? Azt, hogy számolunk Istennel és számítunk Rá. Igyekszünk megismerni nagy Tetteit, és tudjuk, hogy Ő nem változik, ma is ugyanolyan Hatalmas és Irgalmas, mint régen. Az Úrra nézni azt jelenti, hogy Tőle kérünk és várunk Segítséget, Szabadítást, Bocsánatot, Tanácsot, és Tőle fogadunk el mindent, még a próbákat is. Teljes szívvel bízunk Benne. Jézusra nézni azt jelenti: tudjuk, mit tett értünk, „...Szeretett engem, és Önmagát adta értem" - ahogy Pál apostol vallotta. Ismernünk kell, mit ígér nekünk: veletek Vagyok minden napon a világ végéig. Ne feledjük, mit kínál: „az Én Örömöm legyen bennetek, és Örömötök Teljessé legyen" (Ján. 15. 11 ). Mikeás prófétát ellenségei fenyegették és bűnei vádolták. S mit ír? „De én az Úrra nézek, várom az én Szabadításom Istenét; meghallgat engem az én Istenem!" (Mik. 7. 7 ) Aki az Úrra néz, az az Ő Jelenlétében marad, az Ő Erőterébe kerül, így nem kerülhet a félelem igézetébe. Tudja, hogy nincs egyedül, nincs kiszolgáltatva idegen erőknek, nem Isten háta mögött zajlik az élete, hanem Színe Előtt. Ő pedig Szemmel tartja, sőt Kezében tartja a Benne bízókat. Kire nézünk mostani helyzetünkben?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.