Szerző Téma: Napi lelki morzsák  (Megtekintve 392541 alkalommal)

0 Felhasználó és 2 vendég van a témában

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2742
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7215 Dátum: 2019 Január 11, 17:41:00 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Január 11.

„Joppéban pedig volt egy nőtanítvány – név szerint Tábita,
amely azt jelenti: Dorkász, azaz zerge –, aki sok jót tett, és
alamizsnát osztogatott. (ApCsel. 9. 36 )

„A szeretet munkája könnyű. Szeress nagyon és sokat tudsz tenni. A lehetetlen eltűnik, ha a buzgóság valakiben izzó” – olvastam valahol. Tábitáról megjegyzi az Ige, hogy nőtanítvány volt. Azaz Jézus szolgálóleánya. Tehát nagyon szerette Jézust, és ebből kifolyólag sok jót tett, és alamizsnát osztogatott. Tábita Mária – szívű volt, ott ült Jézus Lábainál, és az elcsendesedett szív nem tudott tétlen maradni. Szeretett, szeretnie kellett. Ez a szeretet tevékeny és találékony volt. A csendesség utáni időt tettekkel töltötte ki. A szolgálat az az eszköz, amellyel kifogod a szelet Sátán vitorlájából. Amennyi időt töltesz a szolgálatban, annyival jut kevesebb idő Sátánnak arra, hogy magadat kellesd, önző, pletykálkodó, hiú ábrándokat kergető legyél. Akinek nincs földi gazdagsága, annak Tábita üzeni, hogy a szeretet szolgálata több, mint adományok osztogatása és jótékonykodás.

A SZERETET NEM ISMER LEHETETLENT * A neves természettudós, Alexander von Humboldt mesélte, hogy utazásai során amikor Közép – Amerikán keresztül vezetett az útja, egy rézbőrű indián volt a kísérője, aki állandóan morgolódott amiatt, hogy a nagy hőségben egy méretes ládát kellett cipelnie, amely növényi ritkaságokkal volt tele. Ugyanez az indián képes volt 14 óra hosszat evezni árral szemben a csónakjában minden zokszó nélkül, amikor a családjáért ment, hogy hazavigye őket. Ekkor ugyanis a szeretet és nem a kényszer hajtotta.

* Szolgáló szeretet – ApCsel. 9. 32 – 43”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2742
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7216 Dátum: 2019 Január 11, 18:09:00 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„01. 11 Mi Atyánk...

„Mi Atyánk, Aki a
Mennyekben vagy..."
(Mát. 6. 9 )

A Jézus Krisztustól tanult imádságot sokszor úgy mondjuk el, hogy oda se figyelünk. Vizsgáljuk meg néhány napon át, mit is jelentenek ennek az imádságnak a mondatai! Jézus így kezdi: mi Atyánk. Olyan szót használ itt, amellyel a kisgyerekek szólították az apjukat. Ilyen egyszerűen és ilyen Bizalommal járulhatunk a Mindenható Istenhez, ahogyan egy kisgyermek megy az apjához, akiről tudja, hogy szereti. De vajon minden ember Isten gyermeke? A Biblia azt tanítja, hogy nem. Minden ember Isten teremtménye, de mi úgy születünk, hogy inkább szembeállunk Istennel, tiltakozunk Fennhatósága és Parancsai ellen, Tőle függetlenül akarunk élni. Jézus Krisztus tesz minket Isten ellenségeiből Isten gyermekeivé. „Akik pedig befogadták Őt, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az Ő Nevében... Istentől születtek." (Ján. 1. 12 - 13 ) Istent tehát csak az nevezheti Atyjának, aki Újjászületett, aki Jézusban hisz, vagyis tudja, hogy egyedül Jézus Kereszthaláláért kap Istentől bocsánatot, és hálából Neki Engedelmesen akar élni. Az ilyen ember viszont nemcsak Szerető Atyát kap a Mindenható Istenben, hanem testvéreket is. Ezért mondja Jézus: mi Atyánk. Aki Isten Akaratát cselekszi, azt a Megváltó testvérének tekinti. Ez a „mi" nem az egész emberiség nagy összetartozására vonatkozik, hanem azokra, akiket a Szentlélek egy nagy Családdá formál, ez a „Szentek Közössége". Ki vagyok én: még Isten ellensége, vagy már Isten gyermeke? Tudom - e, hogy Isten Országát csak Isten gyermekei örökölhetik? Akarok - e azzá lenni? Meglátszik - e rajtam, hogy Isteni Természet részesévé lettem (2Pét. 1. 4 )? Őszintén szeretem - e hívő testvéreimet?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2742
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7217 Dátum: 2019 Január 12, 08:32:38 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Január 12.

„És hang hallatszott: Kelj
fel, Péter, öljed és egyél!”
(ApCsel. 10. 13 )

Jézus a világ Megváltója, Aki nem csak a választott népért halt meg és áldozta oda Magát, hogy megváltsa őket. A tanítványok kezdetben ezt nem látták, és nem tudtak ebbe a gondolatba belenyugodni. Isten azonban a Maga Gyöngédségével és Szeretetével elvégezte az életükben, ahogy Elmenetele előtt Jézus megígérte, hogy Szentlélek „majd mindenre megtanít titeket”. Így állt Péter is azzal a látomással, ami a Törvényttisztelő zsidó ember számára iszonyat volt: tisztátalant enni. És Isten Péter segítségére sietett: mint a Genezáret tavánál a Feltámadott Jézus „szeretsz – e Engem” kérdése, úgy most is háromszor ismétlődik meg a látomás és a figyelmeztetés: „Amit Isten megtisztított, azt ne mond tisztátalannak!” Péter pedig emlékezik és engedelmeskedik. Isten mindenkor kész Terveinek, Szándékainak megismertetésére, csak az a kérdés, kész – e az ember szíve, hogy hallgasson Rá. Nem az eddigi látásom, nem ez eddigi ismeretem vagy tudásom az akadály, hanem a kemény szívem, amely nem hajlandó a Lélek Szavára hallgatni. Isten készen áll arra, hogy vezessen, csak legyen készség bennem a Vezetés elfogadására.

ISTEN VEZETÉSE * „A legtöbb út, amelyen Isten az Ő gyermekeivel jár, olyan, mint amikor a sötét éjszakát felváltja a nappal: didergő szürkülettel veszi kezdetét, amelyen fokozatosan áttör a felkelő nap ragyogása, amíg el nem jut a déli kiteljesedésig, és teljes dicsőségében tündöklik” – írta Friedrich Krummacher.

* Isten Vezetése – ApCsel. 10. 1 – 24”

" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2742
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7218 Dátum: 2019 Január 12, 08:44:35 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„01. 12 Atyánk a Mennyben

„Mi Atyánk, Aki a Mennyekben vagy..."
(Mát. 6. 9 )

Láttuk, hogy az imádkozó hívő azzal a Bizalommal szólíthatja meg Istent, ahogyan egy kisgyermek az apját. Jézus azonban azonnal hozzáteszi: ennek a bizalomnak mélységes Tisztelettel kell párosulnia. Isten a mi Szerető Atyánk, de egyben az a Mindenható Úr is, Aki a Mennyekben van. Ő teremtett mindent, s ma is az Övé minden Hatalom. A helyes imádság alapja a Bizalom és a Tisztelet. Jöjjek egyszerűen, mint a gyermek! Nem szépen kell imádkozni, hanem őszintén, de ne feledjem, Kihez szólok: Ő a Teremtő, én pedig a teremtménye vagyok. Ő Igaz és Szent, én tele vagyok bűnnel. Nem természetes, hogy imádkozhatom, csak az Ő Egyszülött Fiára való tekintettel enged Maga Elé Isten. De így, fogadott gyermekeként Szeretettel vár. Isten a Mennyekben van: ez arra utal, hogy Teljhatalmú, Szuverén Ura mindennek. Neki minden lehetséges, az is, ami az embereknek lehetetlen. Ne féljek tehát semmitől, és ne aggodalmaskodjam semmi miatt! Azzal dicsőítem Őt, hogy bízom Benne feltétel nélkül. Mivel azonban Ő Úr mindenek felett, nem lehet semmire kényszeríteni, nem lehet befolyásolni, tökéletes szabadságában azt tesz, amit akar - de irántunk való nagy Szeretetéből mindig azt cselekszi, ami javunkra van. És egyedül Ő tudja, mi szolgálja Valóban a javunkat. Ezért minden imádságunk végén teljes Bizonyossággal mondhatjuk: ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem ahogyan Te! Erre is Jézus Krisztus tanított minket. A Bizalom ne váljék bizalmaskodássá, a Tisztelet pedig ne legyen tartózkodó félelem az ismeretlentől! Hiszen mi ismerjük Mennyei Atyánkat, Aki úgy szerette ezt a világot, hogy Egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Benne, el ne vesszen, hanem Örök Élete legyen."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2742
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7219 Dátum: 2019 Január 13, 08:50:01 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Január 13.

„A minden kegyelemnek Istene
pedig, Aki az Ő Örök Dicsőségére
hívott el titeket Krisztusban ...”
(1Pét. 5. 10a )

„Minden készen van. Jöjjetek a Menyegzőre!” Minden el van készítve az Üdvösségre: a Fehér Ruha, a Mennyei Város arany utcáival, gyöngykapuival, kristálytiszta folyóvizével. Jöhet akárki, nem nézik nemzetiségét, vallását, rangját, korát, nemét, vagyonát. Mindenkié lehet az Üdvösség Jézus Krisztusban. De más úton ne is próbálkozzál Üdvösségre jutni, mert „Nincsen Üdvösség senki másban, mert nem adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk.” Ha életed ragyogó tiszta lenne, mint egy angyalé, Jézuson kívül akkor is elvesznél. Ha vagyonodat mind feletetnéd is és testedet tűzre adnád is, az Ítélet napján nem mentene meg téged. Ha az ég minden angyala és Szentje a te pártodat fogná is, de Jézus nem ismer Magáénak, el kellene kárhoznod. Mert a meghívás Krisztus Jézusban történt. A bűnök bocsánata Krisztus Jézusban adatott. A Kegyelem és Üdvösség Krisztus Jézusban a mienk. Jézus nagyon komolyan veszi ezt, Főpapi Imájában is ezért könyörgött: „Atyám, azt akarom, hogy akiket Nekem adtál, azok is Velem legyenek ott, ahol Én vagyok”. Utolsó Beszélgetésében tanítványainak többször is a lelkükre kötötte: „Maradjatok Énbennem!” Ó, testvérem, aki távolról követi Őt, az nincs Benne. Aki Vele jár, még az sincs Benne. Csak aki elrejtőzött az Ő Sebeiben, az van Benne.

A MENTŐBÁRKA * Ne tévesszen meg az, hogy olyan kevesen vannak Jézusban az ismerőseid közül. Az özönvíz idején millió és millió ember élt a földön, és nem törődött az eljövendő veszedelemmel. Csak nyolc ember maradt meg – akik bent voltak a bárkában.

Aki Hozzám jön, azt semmiképpen nem taszítom el – Ján. 6. 22 – 47”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2742
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7220 Dátum: 2019 Január 13, 08:55:23 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„01. 13 Isten Neve Szent

„...Szenteltessék meg a Te Neved..."
(Mát. 6. 9 )

A megszólítás után következik három Te - kérés és három mi - kérés. Ez is azt jelzi, hogy az imádság központja Isten, és nem mi. Az a cél, hogy az imádság is Őhozzá segítse közelebb az imádkozót, és nem az, hogy elsoroljuk Neki kéréseinket. Ő úgyis jól tudja, mire van szükségünk, mielőtt kérnénk Tőle. Mit jelent ez a kérés: Szenteltessék meg a Te Neved? A név: maga a személy. Ha ezt mondom: ehhez nem adom a nevemet, az azt jelenti: én nem állok e mellé az ügy mellé. Szent pedig az, ami Isten céljaira elkülönített, ami más, mint a profán, az általános, a közönséges. Isten pedig egészen más, mint bármelyik teremtménye. Ezt az Ő mindenek felett álló, egészen más Voltát felismerni, tisztelni és másoknak is megvallani: ez jelenti az Ő Nevének (Személyének ) Megszentelését. A Szent azt is jelenti: bűntől mentes, teljesen Tiszta. Isten Önmagában Szent, nem mi tesszük azzá. Mi csak elismerjük ezt, és így viszonyulunk Hozzá. Megszentségteleníti viszont az Ő Nevét az, aki káromolja, szükségtelenül emlegeti, aki rajta kívül bárki mást - például egy embert - vallásos tiszteletben részesít, ahhoz imádkozik, vagy aki babonás, okkult hittel az ördögtől kér segítséget, illetve aki képmutató módon él, s miatta káromolják mások Isten Szent Nevét. Megszenteli mindenki, aki mint egyedüli Istent imádja, szívből tiszteli, Benne bízik, Őt másokkal hitelesen megismerteti, és úgy él, hogy az élete különbözik az általánostól, mert megjelenik benne valami Isten Tisztaságából, Szentségéből (Zsid. 12. 10 ). Isten Akarata éppen az, hogy a Benne hívőkön keresztül az Ő Szentsége beleáradjon a világba. Vajon általam megszenteltetik - e Isten Neve?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2742
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7221 Dátum: 2019 Január 14, 10:58:43 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Január 14.

„Péter pedig megnyitotta száját, és
azt mondta: Most értettem meg igazán,
hogy Isten nem személyválogató ...”
(ApCsel. 10. 34 )

Péter Isten Vezetésének engedelmeskedve Kornéliusz házában szembesült azzal a kettős munkával, amit az Úr a szívekben egyidőben összefüggően végzett. Nem csak ő kapott kijelentést, hanem Kornéliuszhoz is volt kijelentése Istennek, az ő életét kézzelfoghatóan összehangolta Péter vezettetésével. Ha még volt valami tartózkodás Péterben a pogányokkal szemben, hogy nekik is adatott volna az Üdvösség, ezek után meggyőződött, véglegesen feladott minden kételkedést, és kijelentette: „ Most értettem meg igazán, hogy Isten nem személyválogató”. Isten Előtt mindenki egyforma – fehér vagy színes, ifjú vagy öreg, szegény vagy gazdag, nő vagy férfi –, mert meg van írva: Nincs egy igaz sem, … Mindnyájan elhajlottak, valamennyien haszontalanokká lettek. Nincs, aki jót tegyen, nincs egyetlenegy sem … és a Békesség Útját nem ismerik.” Csak egy Út van mindenki számára: vissza Istenhez a Golgotai Kereszten át, Maga Jézus Krisztus. Csak egy Valaki által nyertük el és nyerjük el a Váltságot: az érettünk feláldozott Isten Báránya, Jézus Krisztus által. Vajon tudsz – e így viszonyulni a körülötted levőkhöz, hogy egyformán elveszettek és egyformán Kegyelemre szorulók vagytok?

JÉZUSÉRT * Themisztoklésznek, a híres görög hadvezérnek egy alkalommal menekülnie kellett Athénből. Ellenségéhez, Admétoszhoz a molosszoszok királyához futott. Az udvar emberei azt tanácsolták neki, hogy vegye karjára a király gyermekét, és úgy járuljon kérésével Admétosz elé. Themisztoklész így is tett, és a király meghallgatta őt a gyermekért, és menedéket adott neki. Isten Elé csak Jézusban és Jézus által járulhatsz, és csak Jézusért kegyelmez meg és áld meg.

* Nincs különbség – ApCsel. 10. 24 – 48”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2742
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7222 Dátum: 2019 Január 14, 11:06:08 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„01. 14 Isten Királyi Uralma

„ ...jöjjön el a Te Országod..."
(Mát. 6. 10 )

Az Újszövetség eredeti görög nyelvén az Ország szó azt jelenti: Királyi Uralom. Jézus tehát ebben a mondatban azt kéri: valósuljon meg Isten Királyi Uralma ezen a földön úgy, ahogyan a Mennyben - vagyis Teljesen, Igazán. Hol valósul meg itt Isten Királyi Uralma? Ott, ahol az emberek Őt Úrnak vallják, Királyként tisztelik, és Neki önként engedelmeskednek. Amikor az ember fellázadt Isten ellen (bűneset ), éppen Isten Uralma alól vonta ki magát. Elhitte azt a hazugságot, hogy a maga ura lehet, és függetlenítette magát Istentől. Hamar kiderült azonban, hogy nem tudunk uralkodni sem a nyelvünkön, sem az indulatainkon, sem a fantáziánkon, ellenben kényszerpályára kerültünk: folyamatosan Isten Akaratának az ellenkezőjét tesszük, s ezzel sokat ártunk önmagunknak. S ha ezt felismerjük is, képtelenek vagyunk Isten Akaratát teljesíteni. Jézus Krisztus azért jött, hogy újra készekké és képesekké tegyen minket Isten Királyi Uralma szerint élni. „Nem mindenki megy be a Mennyek Országába, aki ezt mondja Nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az Én Mennyei Atyám Akaratát." (Mát. 7. 21 ) Isten Országa tehát annak az életében jön el, aki Jézus Krisztust vallja élete Urának, és így képessé lesz Isten Akaratát teljesíteni. Amikor Zákeus Isten Igéjéhez igazította cselekedeteit, Jézus ezt mondta neki: „ma lett Üdvössége ennek a háznak." Amikor Pál apostol először kérdezte: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem?, akkor lépett be az Isten Országába. Ez viszont mindig a mi királyi uralmunk végét jelenti. Többé nem én, Istentől függetlenül döntöm el, mi jó és mi rossz, mit tegyek és mit ne, hanem Isten. Új Országba kerültem, ahol Új Törvények érvényesek, de ahol ennek a Védelmét is élvezem. Benne vagyok - e már ebben az Országban? Hol kellene Isten Akaratához igazítanom az életemet? Tegyem meg még ma!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2742
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7223 Dátum: 2019 Január 15, 13:54:22 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Január 15.

„A tanítványok pedig elhatározták, hogy aszerint,
amint kinek – kinek módjában áll, segélyt küldenek
a Júdeában lakó testvéreknek.” (ApCsel. 11. 29 )

A testvéri közösségnek, az egy test tagjainak drága képe ez, amit az Ige elénk tár. A jeruzsálemi keresztyén gyülekezet ínséges helyzetbe került, a pogányokból lett keresztyén gyülekezet pedig segítségére sietett Saulnak köszönhetően, akit mint megtért, újjászületett Pált a jeruzsálemi gyülekezet nem fogadott be, Barnabás azonban magához vette. Most ez a Pál vitte az adományokat ennek a gyülekezetnek attól a gyülekezettől, amelyik olyan nagy ellentétbe állt a körülmetélkedés miatt a jeruzsálemi gyülekezettel. De akinek sok bocsáttatik meg, az jobban szeret: ismerték magukat, akárcsak Pál, hogy Isten mit feledett el és bocsátott meg nekik, és ők is elfeledtek mindent, és feloldozott szívvel, szabadon, készen álltak a szükségben levők szolgálatára. Csak azok tudnak szolgálni és adni másoknak, akik odaadták magukat Jézusnak, és Ő bűnt eltörlő Kegyelmével és Vérével szolgált nekik. Annyi a mások iránti szeretet valakiben, amennyire engedte, hogy Jézus őt szeresse. Adni másoknak csak azok tudnak, akik már nem a magukéi.

A SZERETET HÍDJA * Oberlin steintali lelkész egy alkalommal összehívta a gyülekezetét, és azt mondta, hogy a falu alatti folyóra hidat kell építeni. „Az lehetetlen, nincs rá időnk” – felelték a hívek. Oberlin nem szólt semmit, hazament, munkaruhát öltött, magához vette szerszámait, és így szólt: „Én megyek és nekikezdek az építésnek.” Az emberek egy darabig tanakodtak, majd sorra hozzáláttak ők is a hídépítéshez. Amikor elkészült, a „Szeretet hídjának” nevezték el.

* A munkálkodó Szeretet – ApCsel. 11. 1 – 30”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2742
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7224 Dátum: 2019 Január 15, 14:00:02 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„01. 15 Isten Országának terjedése

„...jöjjön el a Te Országod..."
(Mát. 6. 10 )

Isten Országának eljövetele a személyes életünkben akkor kezdődik, amikor egészen gyakorlati módon Isten Akarata szerint kezdünk el élni. Az ilyen ember azért is olvassa naponta a Bibliát, hogy egyre jobban megismerje: mi Isten Akarata életünk különböző kérdéseit illetően. S ha ez az ismeret cselekedetté válik, akkor ott megvalósult Isten Királyi Uralma. Aki azonban a Szentlélek Vezetésével Isten Akarata szerint akar Élni, azonnal elkezd munkálkodni azon, hogy általa is terjedjen Isten Országa, mások életében is megvalósuljon Isten Királyi Uralma. Mihelyt tapasztalja ennek Áldásait, felelősség ébred benne mások iránt. Már tudja, mi a különbség a bűn rabsága és az Isten gyermekeinek Szabadsága között, ezért szeretné, ha minél többen eljutnának erre a Szabadságra. Ez az imakérés az ilyen ember ajkán egyben a misszió eszköze is. Ugyanakkor készség is arra: Uram, használj engem, hogy általam is terjedjen Országod! A lélekmentés felelősségét is táplálja tehát ez a kérés: jöjjön el a Te Országod! Éppen ezért könyörögjünk buzgón még nem hívő rokonainkért, ismerőseinkért, könyörögjünk a miénknél sokkal nehezebb körülmények között szolgáló misszionáriusokért, s azokért, akik az ő szavukra hisznek majd Jézusban! Legyünk készek mi is beszélni másoknak Isten Királyi Uralmáról, s szavaink mögött álljon ott hitelesítő Pecsétként Megszentelt, Isten Igéjéhez igazodó, Neki engedelmes Életünk! Így nemcsak bennünk, hanem általunk is egyre jobban megvalósul Isten Királyi Uralma. Szívügyem-e a misszió, emberek megmenekülése, Új Életre jutása? Megteszek - e ezért mindent, amit csak tehetek?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2742
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7225 Dátum: 2019 Január 16, 08:40:50 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Január 16.

„Ne gondoljátok, hogy Békességet szerezni jöttem
a földre; nem azért jöttem, hogy Békességet hozzak,
hanem hogy kardot.” (Mát. 10. 34 )

Sokan úgy vélik, a keresztyén ember életében csak a bűn elleni harcnak van létjoga. Minden más esetben a harc helyett inkább a lemondást és visszavonulást kell választani. Amíg földi érdekekről van szó, ez helyes is, de amikor Isten Országának az Ügyéről van szó, nem vállalhatjuk a béke kedvéért a visszavonulást. Minden harc áldozattal jár, és nekünk is sok mindent kell ebben a harcban feláldoznunk. Van aki az állását veszíti el ebben a harcban, más a baráti körét, ismét más a családi békességet, sőt még saját lelki békéjét is elveszítheti. De az, aki Krisztust követi, semmilyen áldozatot nem sokallhat Érette.

A SAJÁT BÉKESSÉGEM * A finn ébredés idején Ruotsalainen Pál fontos eszköze volt Istennek. Hívő Élete kezdetén, amikor szíve tele volt a megnyert Kegyelem feletti nagy ujjongással, meghallotta, hogy a szomszéd városban valaki a tévelygés útjára akarja vinni a felébredteket. Sok tusakodás után elhatározta, elmegy és megpróbálja visszafordítani testvéreit a hamis útról. Határozottan figyelmeztette őket a veszélyre, amely reájuk leselkedett. A többség ellenségesen fogadta szavait, és ő csüggedten indult haza. Addigi nagy Békessége odalett: mindegyre az a gondolat kínozta, hogy nem Isten Vezetésére, hanem saját magára hallgatva kelt útra. Nagy tanácstalanságában végül elment ahhoz a kovácsmesterhez, akit Isten eszközül használt az ő megtérésében. Részletesen beszámolt neki az útjáról, s amikor a beszédében oda jutott, hogy „végül saját békességemet is elveszítettem”, az öreg kovács így kiáltott fel: „Hadd vesszen a saját békességed, ha másnak a hamis, csalóka békességét kell megdöntened!”

* Ellentmondások pergőtüzében – Ján. 7. 1 – 32”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2742
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7226 Dátum: 2019 Január 16, 08:52:49 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„01. 16 Az Uralom végső megvalósulása

„...jöjjön el a Te Országod..."
(Mát 6. 10 )

Amikor ezt kérjük: jöjjön el a Te Országod, akkor a történelem végére is gondolunk, amikor majd tökéletesen megvalósul Isten Királyi Uralma. Jézus felemeli az imádkozó hívő tekintetét, és megengedi, hogy ennek a világkorszaknak a végéig lássunk. Most temérdek könny és vér folyik ezen a földön. Olykor úgy tűnik, teljesen a hazugság, az erőszak, az önzés, a kényelem, a gonoszság vette át az uralmat. Mintha Isten visszavonult volna. Ez lett az Ellene való lázadásunk következménye. Nem tudjuk abbahagyni egymás öldöklését, nem tudjuk megszüntetni az éhezést és a betegségeket, tönkretesszük magunkat, egymást s a földet, amit Isten Paradicsomnak teremtett. Így tudunk mi Isten nélkül uralkodni. A hívő ember azonban eközben is tudja: a világ Ura annak Teremtője maradt. Ő viszi Célja felé ezt a gőgjében megszédült emberiséget, és egyszer véget vet majd minden gonoszságnak, és Tökéletes Mértékben megvalósul az Ő Szeretetének Uralma. Akkor kiderül majd, hogy az Igazság nagyobb Hatalom, mint a hazugság. A Szeretet nagyobb Erő, mint a gyűlölet. S aki már itt Isten Királyi Uralma alatt élt, az meglátja majd Őt, és részt kap Országának Dicsőségében is. „Aki győz, annak megadom, hogy Velem Együtt üljön az Én Trónusomon; mint ahogy Én is győztem, és Atyámmal együtt ülök az Ő Trónusán." (Jel. 3. 21 ) Azért vár még Isten ezzel, hogy minél többen higgyenek Benne, belépjenek az Ő Országába, s megmeneküljenek az Ítélettől. Mert ez a kérés: valósuljon meg Királyi Uralmad, azt is jelenti: teljesedjék be a Te Igazságos Ítéleted! Ez a kérés tehát kiemel minket magunk körül forgó, szűk körű imádságainkból, és megtanít kozmikus távlatokban gondolkozni, az Örökkévalóság szemszögéből látni és értékelni mindennapi életünket."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2742
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7227 Dátum: 2019 Január 17, 08:53:39 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Január 17.

„Heródiás ezért haragudott rá, és meg akarta őt ölni, de
nem tehette, mert Heródes félt Jánostól, akit Igaz és
Szent embernek tartott ...” (Márk Ev. 6. 19 – 20a )

Senki sem süllyedhet olyan mélyre, hogy Isten Mentő Keze utána ne nyúljon. Néha nagyon kemény ez a Kéz, de mindig Mentő Kéz. Heródesnek és Heródiásnak is utánanyúlt Keresztelő Jánoson keresztül. Kemény szavakkal leplezte le a bűnt, és gyökeres szakításra szólította fel őket. Isten figyelmeztető Kézmozdulatára Heródiás és Heródes más – másképpen felelt: Heródiás megöletni, Heródes pedig megmenteni akarta Keresztelő Jánost. Börtönbe vettette, de valószínűleg lejárogatott hozzá a börtönbe, örömest beszélgetett vele, és sok dologban követte, egy dolgot kivéve: Nem számolta fel bűnös viszonyát Heródiással. Erre ment rá földi élete és Örök Élete is. Az elűzött első feleség atyja háborút indított ellene, s második feleségének nagyravágyása végül is száműzetésbe juttatta. Isten Mentő Kezének nem sok dologban, hanem minden dologban engedni kell!

VÉRES HADI PARANCS * Bibliaolvasó emberek közül sokan megbotránkoznak azon, hogy Isten – különösen az ótestamentumi háborúkban – olyan parancsot ad népének, hogy az elfoglalt terület minden lakósát irtsák ki. Csak az botránkozik meg ezen, aki még saját életében nem tapasztalta meg, hogy a bűn dudvájának minden bennmaradt gyökere újra kihajt, s minden megtűrt bűnnel az ördög – hiába ígéri, hogy adófizető szolgánk lesz – előbb – utóbb vissza akarja foglalni a trónt. Ezért nem szabad a bűnnek irgalmazni.

* Aki a Világosságban jár, nem vétkezik – Ján. 8. 1 – 20”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2742
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7228 Dátum: 2019 Január 17, 09:16:14 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„01. 17 Isten Akarata

„...legyen meg a Te Akaratod, amint a
Mennyben, úgy a földön is..." (Mát. 6. 10 )

Ez a kérés egyenesen következik az előzőből: Isten Királyi Uralma ott valósul meg, ahol az Ő Akaratát cselekszik. Ennek viszont mi vagyunk a legfőbb akadályai, mert a bűnbe esett ember szakadatlanul szembeszegül Isten Akaratával. Vagy nyíltan, mert a maga ura akar lenni, vagy vallásos módon: megpróbálja rávenni Istent, hogy segítse megvalósulni az ember akaratát, vagy kénytelen-kelletlen beletörődik Isten Akaratába. Aki azonban így kezdi az imádságát: Atyám, és őszintén kérte, hogy valósuljon meg életében Isten Királyi Uralma, az kész minden kérése után odatenni Jézus kiegészítését: „mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan Én akarom, hanem amint Te." (Mát. 26. 39 ) Az ilyen embernek Dávid kérése lesz a szíve vágya: „Taníts Akaratod teljesítésére, mert Te vagy Istenem!" (Zsolt. 143. 10 ) Aki ezt őszintén kéri, az már nem a maga istene akar lenni, hanem azzal szenteli meg Isten Nevét, hogy feltétel nélkül bízik Benne, s látatlanban Igent mond az Ő Akaratára. Bizonyos abban, hogy Isten Akarata mindig Jobb, mint a mienk, mert egyedül Ő tudja, mi Jó valóban nekünk. Itt a bűnös ember maga ellen imádkozik. Ebbe a magunk hiúságának, büszkeségének, önzésének, akaratosságának bele kell halnia. De baj az? Hát nem ezek miatt tör ki minden veszekedés és békétlenség? Aki szívből kéri: legyen meg a Te Akaratod, az a Mennyet kéri le a földre, amit mi oly gyakran pokollá teszünk az akaratok állandó ütközése miatt. Jézus egyszer ezt mondta: „aki cselekszi az Én Mennyei Atyám Akaratát, az az Én fivérem, nővérem és az Én anyám." (Mát. 12. 50 ) Jézus testvére leszel, ha Isten Akaratát cselekszed. Lehet ennél nagyobb kiváltság? Kérdezd Őt, miben mi az Ő Akarata, és kezdj el még ma valami konkrét dologban Engedelmeskedni Neki!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2742
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7229 Dátum: 2019 Január 18, 17:05:06 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Január 18.

„Péter magához tért, és azt mondta:
Most tudom igazán, hogy az Úr elküldte
az Ő angyalát, és megszabadított Heródes
kezéből és mindattól, amire a zsidó nép
annyira várt. (ApCsel. 12. 11 )

Péter Heródes fogságában megoldhatatlannak látszó helyzetbe került. Láncra verve, bebörtönözve, erős őrizet alatt a szabadulás teljesen reménytelennek látszott. Ehhez járult még hozzá Jakab megöletése, ami a rá váró jövőt is előrevetítette. Ebben az állapotban jött el a szabadulás – miközben a gyülekezet szüntelenül könyörgött érette Istenhez. A közbenjáró imádság nyomán Péter szabad lett, és ezt olyan csodálatos megtapasztalásként élte meg, hogy álomszerű ámulatából csak akkor tért magához, amikor már az utcán volt. Így ismerte meg Péter az Úr csodálatos szabadítását és a közösség hordozó Erejét. Isten drága Kegyelmi Ajándéka a közösség és a közösség hordozó imádsága. Nagy Erősség az, hogy vannak mögöttem, akik imában hordoznak, akik tudják utamat és körülményeimet, s kezeiket „felemelve” tartják érettem. Aki ezt megélte, annak lelkéből felfakad a bizonyosság:  „Most tudom igazán, hogy az Úr elküldte az Ő angyalát”. Közösségben élve nyilvánvaló Isten Szabadítása. Az ilyenek számára gazdagon tárul fel Péter útja és élménye.

A KÖZBENJÁRÓ IMÁDSÁG * A közbenjáró imádságról Charles Spurgeon a következőket írja: „Ha te, kedves hívő testvérem, tudod, hogy hogyan kell Hit által kérni, úgy te a testvérednek sokkal nagyobb gazdagsággal lehetsz a segítségére, mintha ofiri aranyak sokaságával tennéd ezt; mert a közbenjáró imádság a kulcs abba az elefántcsont – palotába, ahol Isten kimeríthetetlen Gazdagsága van elraktározva.”

* A közbenjáró imádság Ereje – ApCsel 12. 1 – 21”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.