Szerző Téma: Napi lelki morzsák  (Megtekintve 401909 alkalommal)

0 Felhasználó és 2 vendég van a témában

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2860
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7275 Dátum: 2019 Február 10, 08:52:58 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Február 10.

„És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés
közt jelentem meg nálatok.” (1Kor. 2. 3 )

Krisztus szolgája állandóan szorong együgyűsége és tudatlansága miatt, Isten küldetésében mégis bátran kell szólania, mert az Úr vele van. Istennek sok népe van, akik még nem hallottak Jézusról, akikhez el kell juttatniuk az Ő Evangéliumát. Pál nem akart másról tudni, mint Jézus Krisztusról, mégpedig mint Megfeszítettről. Bizonyságtételében ott volt a Lélek és az Erő. Krisztust prédikálta, és Isten Szentlelke Hitet ébresztet az emberek szívében. Olyan Hitet, Amely nem körülményektől függött, hanem Isten Erején nyugodott. Ezen a Hiten keresztül áradt az Élet a korinthusiak gyülekezetébe. Pál apostolnak a Dicsőség Ura adta a Kijelentést, tehát nem a maga erejével, hanem Szentlélekkel megtelve dicsőítette Krisztust. Tanuljunk Pál életéből. Erőtlenségünk és félelmünk nem alaptalan, csak így vehetünk részt a szolgálatban, csak így fog hatni Isten Szentlelke általunk, és az emberek dicsőítik majd Krisztust, a Megfeszítettet. Az életük megváltozik, és követni fogják az Urat. Engedd, hogy Isten megtisztítson, hogy sok gyümölcsöt teremj. Se az én, se a te életed nem ér semmit, ha csak gyümölcstelen ágak maradunk. Gyümölcstermővé úgy leszünk, ha Krisztus él bennünk. Így leszünk bátrak, nem önmagunkban, hanem Krisztusban.

KRISZTUSHOZ VEZETNI * Olvastam valahol, hogy Krisztus szolgája nyugodtan elhagyhatja azt a munkát, amelyik elvonja az Úr Előtt való imádságtól, elcsendesedéstől. Csend nélkül nem áradhat belé Krisztus Ereje. Ahhoz, hogy Krisztushoz tudjunk vezetni másokat, Krisztustól kell jönnünk.

* Egyedül a Megfeszítettet hirdesd! – 1Kor. 2. 1 – 6”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2860
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7276 Dátum: 2019 Február 10, 09:20:35 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„02. 10 Mi az Irgalom?

„Jézus megkérdezte: „...ki volt a felebarátja a
rablók kezébe esett embernek?" Ő így felelt:
„Az, aki Irgalmas volt hozzá."
(Luk. 10. 36 - 37 )"

Egyre több jele van annak, hogy irgalmatlan világban élünk. Már az óvodában tapasztalható ez, de a közéletet is jellemzi a durvaság, a kíméletlenség, a közöny terjedése. Ki Irgalmas? Aki nem azt adja, amit megérdemelnénk, de ad sok olyan Jót, amit nem érdemlünk meg. Isten ilyen, „...nem bűneink szerint fizet nekünk." (Zsolt. 103. 10) Jézus Krisztus nem tudott közönyösen elmenni az emberek nyomorúsága, szenvedése mellett. Többször olvassuk, hogy megszánta őket, és segített. Függetlenül az illető személyétől. Az Irgalmas ember nem személyválogató. Egyetlen motivációja, hogy szükség van rá. És soha nem mérlegeli, megéri - e. Azt sem, hogy visszakapja - e, amit adott. Az tud igazán Irgalmas lenni másokhoz, aki tudja, milyen sok Irgalmasságot kapott Istentől. Nem önmagától nagylelkű és áldozatkész, csak továbbadja, amit kapott. Az Újszövetség eredeti görög szövegében az Irgalom szó azt jelenti: megmozdulnak a belső részei. Szép magyar kifejezéssel: összeszorul a szíve. Tehát van érző és együtt érző szíve, s ennek következtében mozdul a keze és a lába is, és segít. A fenti példázatban szereplő samáriai nem azt magyarázta, hogy miért nem segít, hanem kockázatot és áldozatot vállalva is cselekedett. Mondhatta volna, hogy ellenséges nép fiának nem segítek, miért indult el egyedül, minden tapasztalt utazó csak csoportosan közlekedett azon a veszélyes úton, ő maga is bajba kerülhet, ha megáll és foglalkozik egy sebesülttel. Talán már meg is halt! Az Irgalmas ember azonban nem azt keresi, mivel tudja felmenteni magát, hanem segít. Bárcsak természetünkké válna a figyelmesség, tapintat, gyengédség! Egészen más lenne sok házasság, család, lakóközösség s az egész társadalom is! Merjünk szakítani az irgalmatlanság lelkületével, és legyen bátorságunk jó szívvel, segítőkészséggel válaszolni a világ sok kegyetlenségére is!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2860
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7277 Dátum: 2019 Február 11, 08:18:36 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Február 11.

„Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek,
ha valaki meghallja a Hangomat, és
megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz,
és vele vacsorázom, és ő Énvelem.”

Jézus és a te szíved között egy ajtó van. Ennek az ajtónak csak belülről van kilincse. Megnyitni a te dolgod. Te vagy a „nyomorult, szánalmas, vak és mezítelen”. Jézus Szíve éppen ezért szánalomra indult irántad. Nem vet meg téged, aki mindenki számára csak tehertétel vagy. Segíteni akar rajtad, azért kéri a bebocsátást, mert ismer. Ott áll szíved előtt, és zörget. Nyisd már meg Neki! Nem látod, hogy nem üres kézzel jön? Gazdaggá akar tenni Szeretetével. Fel akar öltöztetni a Saját Vérén szerzett Menyegzői Ruhába. Ez a Ruha takarja el bűnnel beszennyezett életedet. Ez jogosít fel az Isten Országában való Örömünneplésre. Szentlelkét közli veled, hogy elpecsételjen. Zálogul adja, és Ennek a birtokában Istent Atyádnak mondhatod. Közösséget akar vállalni veled. Magához emel. Ne az akadályokra, hanem Jézusra nézz! Mennyi türelemre, mennyi állhatatosságra van szüksége, amíg végre kinyitod a szíved ajtaját. Jézus Irgalomból nyúl utánad a mélybe, irántad való nagy Szerelméből áll szíved ajtaja előtt. Mutatja Átszegezett, Véres Kezét, megszakadt Szívét: „Ezt tettem éretted! Halálba mentem helyetted, hogy lásd, annyira szeretlek, hogy meg akarlak menteni. Magamra vettem bűneidet. Eressz be!”

MENJ ELÉBE! * Egy alkalommal ebédmeghívást kaptam, és már amikor az utcába befordultam, láttam, hogy a kapuban állva várnak. Nagyon jólesett ez a szeretetteljes fogadtatás. Nekünk is így kellene várnunk Jézust, hogy még mielőtt zörgetne, Elébe menjünk. Várjuk Őt úgy, ahogy Zákeus is tette! Jézus nem fog elmenni mellettünk: bejön, és Üdvösséget ad.

* Örömmel fogadta – Luk. 19. 1 – 10”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2860
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7278 Dátum: 2019 Február 11, 08:26:20 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„02. 11 Mennyire Irgalmas Isten?

„...elengedtem minden tartozásodat... Nem kellett volna - e
neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is
megkönyörültem rajtad?" (Mát. 18. 32 - 33 )

Milyen Irgalmas az az Isten, Akinek az Irgalmából élünk, és Aki minket is Irgalmasokká tehet egy durva világban? Olyan, hogy mi hagytuk ott Őt, és mégis Ő jött utánunk Jézus Krisztus Személyében, hogy ne pusztuljunk el. Ahogyan Paul Gerhardt éneke vallja: „Irgalommal szánva minket / Nagy Jósága ránk tekintett." Isten olyan Irgalmas, hogy amit megbocsátott, arra soha többé nem hivatkozik. Dávid így vall Isten Irgalmáról: „Irgalmas és Kegyelmes az Úr, Türelme hosszú, Szeretete nagy... nem tart haragja Örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk." (Zsolt. 103. 8 - 10 ) Isten olyan Irgalmas, hogy „Tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk Vele együtt mindent?" (Róm. 8. 32 ). Jézus pedig olyan Irgalmas volt, hogy „Gazdag Létére Szegénnyé lett értetek, hogy ti az Ö Szegénysége által meggazdagodjatok" (2Kor. 8. 9 ). Hogy Ő, „Aki nem ismert bűnt, bűnné lett értünk, hogy mi Isten Igazsága legyünk Őbenne" (2Kor. 5. 21 ). Bűn nélküli Életét áldozta fel értünk, akik akkor még ellenségei voltunk. Nagy Irgalmából elszenvedte vétkeink Ítéletét, kifizette adósságunkat. „Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a Keresztfára." (Kol. 2. 14 ) Aki ezt a nagy Isteni Irgalmat Hittel magáévá teszi, az képes lesz Irgalmasan viszonyulni másokhoz. Akinek ilyen nagy tartozását elengedték, engedje el ő is másokét, és legyen kész mindig áldozatot hozni, ha azzal valakin segíthet! A fent idézett példázatban erre mutat rá Jézus. Én vajon mennyire vagyok Irgalmas?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető Sofia

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 129
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7279 Dátum: 2019 Február 12, 10:46:08 »
Cseri Kálmán: A kegyelem harmatja

Észreveszem-e a bajban levőt?

 Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta.
    .. (Lk 10,33)

A Jeruzsálem-Jerikó útvonalon sok természetes barlang volt, ahol útonállók rejtőzhettek és magányos járókelőket támadhattak meg. Így történt ez a példázatban szereplő emberrel is. Őt is kifosztották és félholtra verve otthagyták az úton. Többen elhaladtak mellette, de nem segítettek. Arra ment egy samáriai, és noha az ő népe és a zsidók akkor gyűlölték egymást, mégis segített rajta.
Miért? Azért, mert a másiknak szüksége volt rá. Ez elég volt számára ahhoz, hogy minden más szempont mellékes legyen, és ne tanúsítson irgalmatlanságot. Az irgalmas szívű embernek ennyi elég: valaki segítségre szorul, én pedig segíthetek. A hívő ember tudja, hogy ezeket a feladatokat Isten készíti el számára (Ef 2,10).
Hogyan segített? Meglátta és megszánta. Gyakran meg sem látjuk azokat, akik a segítségünkre szorulnak. Vagy azért, mert túlságosan el vagyunk foglalva önmagunkkal, saját gondjainkkal, vagy azért, mert meg sem akarjuk látni a segítségre szorulót, és eszünk ágában sincs segíteni. Pedig azt olvassuk: „Az irgalmas szemű ember megáldatik" (Péld 22,9 - Károli). Milyen sok hiábavalóságot és rosszat észreveszünk, mennyi mindenen legeltetjük a szemünket! Meglátjuk-e azokat - akár a családunkban -, akik bajban vannak és ránk várnak?
Minden ember nyomorúságán nem tudunk segíteni, de akit Isten elénk vezet, azért már felelősek vagyunk. Észreveszem-e azokat, akiken nekem kell segítenem?
Jézus mondta: „Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek." (Mt 5,7)
 
 :2smitten:

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2860
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7280 Dátum: 2019 Február 12, 22:22:59 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Február 12.

„Az Úr Mózesnek adott parancsa szerint vették számba őket,
mindenkinek meg volt a maga tenni – és vinnivalója. Úgy
vették számba őket, ahogy az Úr megparancsolta Mózesnek.”
(4Móz. 4. 49 )

Az Úr ismeri az övéit. Minden egyes lévitát számontartottak szolgálata és vinni való terhe szerint. Így ismeri az Úr minden egyes gyermekét. Minden szolgálatom, minden terhem ismert Előtte, amelyekről talán rajtam kívül senki emberfia nem tud, a legapróbb dolog is. Sokszor elégedetlenkedem, panaszkodom, hogy nincs, aki megértsen, magamra maradok, pedig Ő ilyenkor is tud rólam, ilyenkor is számontartja minden tettemet. Máskor úgy érzem, nem bírom tovább a terhet, megpróbáltatást, pedig Ő ismeri teherbírásomat, és nem terhel azon felül. Jó tudni, hogy szolgálat és teherbírás szerint tart számon az Úr. És még jobb tudni azt, hogy mind a szolgálati megbízatás, mind az ahhoz szükséges Erő Tőle van. Hűtlen szolga vagyok, ha nem adom bele a szolgálatba  az utolsóig mindazt az Erőt, amit Tőle kaptam.

A KÉT SZÜRKE * Nap mint nap táncoló léptekkel húzta a könnyű postakocsit két fiatal, erős paripa. Kitört a háború, és a katonasághoz kerültek. Itt azonban kiderült, hogy a két igen szép, erős állat komoly húzásra teljesen hasznavehetetlen. Amint megérezték, hogy nem a könnyű postakocsi van a hátuk mögött, semmilyen hatalom nem tudta indulásra bírni őket, noha erejüket tekintve kétannyit is elbírtak volna. A nógatásra földre vetették magukat, még a szerszámot is elszakították. Nem sokat teketóriáztak velük, lelőtték őket. Isten Országában nem parádés lovakra, hanem igavonókra van szükség, akik minden erejüket beleadják a húzásba.

* Minden tőlem telhetőt – 4Móz. 4. 34 – 49”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2860
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7281 Dátum: 2019 Február 12, 22:28:01 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„02. 12 Észreveszem - e a bajban levőt?

„Egy úton lévő Samaritánus pedig, amikor odaért
hozzá és meglátta, megszánta..." (Luk. 10. 33 )

Az Irgalmas samáriai példázatában (Luk. 10. 25 - 37 ) Jézus egészen gyakorlati módon tanít minket az Irgalmasság mozdulataira. Vegyük ezeket sorra! A Jeruzsálem - Jerikó útvonalon sok természetes barlang volt, ahol útonállók rejtőzhettek és magányos járókelőket támadhattak meg. Így történt ez a példázatban szereplő emberrel is. Őt is kifosztották és félholtra verve otthagyták az úton. Többen elhaladtak mellette, de nem segítettek. Arra ment egy samáriai, és noha az ő népe és a zsidók akkor gyűlölték egymást, mégis segített rajta. Miért? Azért, mert a másiknak szüksége volt rá. Ez elég volt számára ahhoz, hogy minden más szempont mellékes legyen, és ne tanúsítson irgalmatlanságot. Az Irgalmas szívű embernek ennyi elég: valaki segítségre szorul, én pedig segíthetek. A hívő ember tudja, hogy ezeket a feladatokat Isten készíti el számára (Ef. 2. 10 ). Hogyan segített? Meglátta és megszánta. Gyakran meg sem látjuk azokat, akik a segítségünkre szorulnak. Vagy azért, mert túlságosan el vagyunk foglalva önmagunkkal, saját gondjainkkal, vagy azért, mert meg sem akarjuk látni a segítségre szorulót, és eszünk ágában sincs segíteni. Pedig azt olvassuk: „Az Irgalmas szemű ember megáldatik" (Péld. 22. 9 ). Milyen sok hiábavalóságot és rosszat észreveszünk, mennyi mindenen legeltetjük a szemünket! Meglátjuk - e azokat - akár a családunkban, - akik bajban vannak és ránk várnak? Minden ember nyomorúságán nem tudunk segíteni, de akit Isten elénk vezet, azért már felelősek vagyunk. Észreveszem - e azokat, akiken nekem kell segítenem? Jézus mondta: „Boldogok az Irgalmasok, mert ők Irgalmasságot nyernek." (Mát. 5. 7 )"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2860
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7282 Dátum: 2019 Február 13, 07:53:50 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Február 13.

„Fiam, megbocsáttattak a bűneid.”
(Márk Ev. 2. 5b )

Egy lebénult emberről van itt szó. Szél érte – ahogy mondani szokás. Gyakori eset: szegény elesett ember, aki a halál testében vergődik. Vajon felismeri – e meglátogatása idejét? Isten zörget, unszolva ébresztget, hátha meghallják, felismerik; a Jó Pásztor a bűnösök, az elveszett bárányok után megy Irgalmával. Betegség, fenyíték, próbatétel, kísértés – mind Krisztus közeledésének biztos jelei. A tehetetlenségben, betegségben, bűnben vergődő világ „sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését”. Hol vagytok beteghordozók, Irgalmas samaritánusok? E világ nyomorultjai vérben fagyottan fekszenek a „jerikói” úton, kifosztva, tehetetlenül. Hallod a kiáltást? Sikoltoznak az éjszakák áldozatai, bűnbe esettjei. Ablakodon keresztül a szél bűnmarta életek nyögését, segélykérését, szenvedők hangos zokogását hozza. Ó, hányan várnak harmincnyolc éve, mert nincs emberük! A „Bethesda” tó partján az ajtó előtt szoronganak, és nincs, aki bevigye őket a gyógyító tóba, amikor az angyal felzavarja a Vizet, az Élet Vizét. De Jézus ott van. A bénát négyen viszik: van embere, nem is egy, hanem négy. Hisznek: nem az akadályokra, az útjukban álló tömegre néznek, ahogy Zákeus sem, hanem rést ütnek a tetőn, és azon keresztül engedik le betegüket ágyastól Jézus Elé. Az Áldott Orvos vár. Vannak – e beteghordozók, akik hisznek? Hívő Péterek, akik embereket halásznak?

GYÓGYULÁS * Életed gyógyulása nem akkor következik be, amikor elhagy a láz, begyógyulnak sebeid, amikor újra munkaképessé válsz, és eldobod a mankót, hanem akkor, amikor bűneid megbocsáttattak, amikor Krisztus Vérében megmosattál. Ez életünk Igazi megoldása.

* Hatalmat adok nektek – Luk. 10. 1 – 20”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2860
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7283 Dátum: 2019 Február 13, 08:02:23 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„02. 13 Az Irgalmasság mozdulatai

„ ...amíg időnk van, tegyünk Jót mindenkivel..."
(Gal. 6. 10 )

Miután az Irgalmas samáriai meglátta az összevert embert, megállt és lehajolt hozzá. Mindkét mozdulat nehezünkre esik. Megállni azért nehéz, mert rohanunk. Szorítanak a határidők, nem akarunk lemaradni a versenyben, hajszol a kötelesség, a megélhetés, a munkaadónk. A samaritánus is sietett úti célja felé, s időt veszített azzal, hogy segít. Ráadásul megállni is veszélyes volt ott, mégis megtette, mert az Irgalmas ember szán időt arra, akiért felelősséget érez. Szán időt a házastársára, a gyerekeire, idős szüleire, beosztottjára, és a lelke, a hite táplálására is. És ezt soha nem bánja meg. Mivel a sebesült a földön feküdt, le kellett hajolni hozzá. Az Irgalmas ember nem leereszkedik, hanem lehajol. Aki leereszkedik, az a másikat alázza meg, aki lehajol, önmagát. De esetleg piszkos lesz a ruhája, véres lesz a keze, s ha az áldozat már halott, vallásilag is tisztátalanná válik. Ez azonban együtt sem nyom annyit a mérlegen, mint az, hogy életmentő segítségre van szükség. Ő nem önmagáért aggódott, hanem a másikért. Az tud lehajolni, aki nem tartja magát különbnek másoknál. Aki tudja, hogy adósa lett Istennek, és mindenkire úgy néz: én tartozom neki, nem ő nekem. Aki le szokott térdelni Isten előtt, annak könnyebb letérdelnie sebesült felebarátja mellé is. Mire van időm? Mire szánok időt? Mire nem lenne szabad időt áldoznom, hogy a fontosabbakra jusson? Kész vagyok - e lehajolni? Kit féltek ilyenkor: magamat vagy a másikat? Jézus olyan mélyre hajolt utánunk, hogy két rablógyilkos között végezték ki a Kereszten. De utolsó Perceit is másokra Áldozta: a gyilkosaiért imádkozott, s az egyik rablót beutalta a Mennyországba. Irgalmasságot is Tőle tanulhatunk Igazán."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2860
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7284 Dátum: 2019 Február 14, 08:10:39 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Február 14.

„Állj ki középre!” (Márk ev. 3. 3 )

A hívőnek minden lehetséges. Egyszerű a dolog, de csak JÉZUSBAN. Az Élet Szava Újjáteremtő Erővel hangzik el Jézus Szájából a rejtőzködő, tömegben meghúzódó, béna kezű ember felé: „Állj ki középre! (… )Nyújtsd ki a kezedet!” Az Új Élet Krisztussal kezdődik, mert Ő előbb szeretett minket. Meghalt érettünk, amikor még bűnösök voltunk. A Hit tulajdonképpen a bizodalommal való engedelmességben mutatkozik meg. A legelső dolog az ember részéről az, hogy kijön a Világosságra, előjön a rejtekhelyéről, kiáll a középre. Lemond a szégyen takargatásáról. „Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség.” A Világosságra hozott bűn már idegen tőlünk, utálatosság, amely Krisztusban halálra adatott. Te kijöttél – e már a Világosságra, odaálltál – e Jézus Elébe a középre, hogy elfedezze „szégyenteljes mezítelenséged”? Bűnvallás és bűnbánat nélkül nincs bűnbocsánat és Új Élet, nincs megbékélés és meggyógyulás. A Hitbeli engedelmesség másik jele, hogy a béna kezű ember kinyújtja a kezét Jézus Szavára. Ez az Üdvösség Útja. Nyújtsd ki mozdulatlan, mozdíthatatlan kezedet – ezt kéri Jézus. Nekünk, embereknek, az a bajunk, hogy nagyon bonyolultan gondolkodunk. Úgy viselkedünk, mint a leprás Naamán, aki nem akart engedelmeskedni Elizeusnak csak azért, mert túlságosan egyszerűnek tűnt a gyógyulás útja: „Menj el, és fürödj meg hétszer a Jordánban”. A mérges kígyóktól megmart nép sem hókuszpókusz varázslatok, titkos ceremóniák által szabadult meg, hanem úgy, ha feltekintett a magasba emelt rézkígyóra. Te is csak így, egyszerű módon szabadulhatsz meg bűneidtől, ha hittel nézel az előtted álló, éretted megfeszített és Feltámadott Úr Jézus Krisztusra.

* Látványossága lettünk a világnak – 1Kor. 4. 7 – 20”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2860
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7285 Dátum: 2019 Február 14, 08:19:29 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„02. 14 Könnyet törölni, sebet kötözni

„...odament, olajat és bort öntött sebeire,
és bekötötte azokat." (Luk. 10. 34 )

Az irgalmatlanság mindig felfedi mások sebét. Élvezettel beszél mások hibáiról, mulasztásairól, gyengeségeiről, bűneiről. Az Irgalmasság elfedezi, betakarja azokat. A példázatbeli samáriai elsősegélyben részesíti a sebesültet. Az azonban, hogy olajat és bort használ ehhez, arra is utal, hogy kész volt Áldozatot hozni érte. Ugyanis ezek a legdrágább árucikkek közé tartoztak. Olykor azért nem leszünk Irgalmasak, mert féltjük azt, ami segíthetne. Pótszereket használunk, s közben szorítjuk a markunkban az értékeinket, aztán sokszor ott mennek tönkre, megsemmisülnek, mint gyerekek markában a hó, és végül senki nem veszi hasznát. Mennyire Igaz: az marad a mienk Igazán, amit továbbadtunk! Meg van írva: „Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, és Ő megtéríti jótéteményét." (Péld. 19. 17 ) A seb kitisztítása és bekötözése általában fájdalommal jár. Az Irgalmasság nem riad vissza attól sem, hogy a gyógyulás érdekében átmenetileg akár fájdalmat is okozzon a másiknak. Az Irgalmasság nem mindennel egyetértő elvtelenség, nem mindent helyeslő gyávaság, és nem mindent megengedő közömbösség, hanem Valódi Szeretetből fakad. A Szeretet pedig néha a saját érzelmeit is elhallgattatja a másik érdekében. Isten is így szeret minket. Ha a szép szó nem használ, megszorongat egy kicsit, hogy el ne vesszünk. Ha kell, Próbatételekkel ment meg a végzetes bajtól. Legyen csendes imádságom:

„Ha látok sírót, szenvedőt,
Te adj szívembe Szent Erőt
Könnyet törölni, sebet kötözni, Jézusom!"
(Dóka Zoltán )"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető Sofia

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 129
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7286 Dátum: 2019 Február 15, 09:22:00 »
Kedves Testvérek!
Ma a 37. Zsoltárt olvastam reggel, bevallom, hogy nagyon jól esett a szívemnek-lelkemnek, köszönöm Drága Égi Atyámnak, hogy ma ezen keresztül szólított meg. Megosztanék veletek egy részletet, fogadjátok szeretettel.
"Dávidé. Ne indulj haragra a gonoszok miatt, ne irigykedj a cselszövőkre!
Mert hamar elhervadnak, mint a fű, elfonnyadnak, mint a zöld növények.
Bízzál az ÚRban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz.
Gyönyörködj az ÚRban, és megadja szíved kéréseit!
Hagyd az ÚRra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik:
világossá teszi igazságodat, jogodra fényt derít.
Légy csendben, és várj az ÚRra! Ne indulj fel, ha az alattomos embernek szerencsés az útja!
Tégy le a haragról, hagyd a heveskedést, ne légy indulatos, mert az csak rosszra visz!
Mert a gonoszok kipusztulnak, de akik az ÚRban reménykednek, azok öröklik a földet.
Egy kis idő még, és eltűnik a bűnös, körülnézel, de nyomát sem találod.
Az alázatosak öröklik a földet, és teljes békességet élveznek.
Ármánykodik a bűnös az igaz ellen, és acsarkodik ellene.
Az Úr nevet rajta, mert látja, hogy eljön majd a napja.
Kardot rántanak a bűnösök, kifeszítik íjukat, hogy elejtsék az elesettet és szegényt, levágják az egyenes úton járókat.
De kardjuk saját szívüket járja át, és íjaik összetörnek.
Többet ér a kevés az igaznak, mint a gazdagság a sok bűnösnek.
Mert a bűnösök karja összetörik, de az igazakat támogatja az ÚR.
Ismeri az ÚR a feddhetetlenek életét, és örökségük megmarad örökké.
Nem szégyenülnek meg a gonosz időben sem, jóllaknak az éhínség napjaiban is.
De megsemmisülnek a bűnösök, elenyésznek az ÚR ellenségei, még ha olyanok is, mint a viruló rétek, füstként enyésznek el."

 :273:

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2860
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7287 Dátum: 2019 Február 15, 15:38:13 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Február 15.

„... némelyik mag az útfélre esett ...” (Mát. 13. 4b )

Olyan emberekről van itt szó, akik hallgatják az Igét. Nem Lelki emberek. Néznek, de nem látnak, hallgatnak, de nem hallanak, mert vakok és süketek. Fel sem foghatják Isten és a Lélek dolgait. Mozdíthatatlanok, lepereg róluk a tanítás. Az Ige nem rázza fel őket, mielőtt gyökeret verne bennük, már felkapdossák a madarak. Eszükkel felfogják, emlékezetükben fennmarad sokáig egy – egy Igehirdetés, de nincs Élet bennük, hiányzik az építő Szeretet. Nem történik semmi. Márpedig az Igehallgatás mindig történés, ha Lélek szerint vesszük. Azért vetünk, hogy kikeljen a Mag, és Életet arassunk. Az érzéketlenség egyik oka a telítettség. Egy uralkodó bűn tölti be a szívet csemetéivel együtt: paráznaság, hazugság, a világ szeretete, a pénz szerelme, stb. Lefoglalja a szomorúság, a gyász, valamilyen gyógyíthatatlan seb. Gondok, aggodalmak, nyugtalanság emésztik belülről. A telített szívűeknek a hitetlenség kitaposott útja az életük. Nincs hely az Ige számára. Nem jut be a mag. Nem tudják, hogy ezzel megtapossák Krisztus Vérét. Hiába járnak a templomba, ülnek a Bibliaórákon, kegyeskednek, jótékonykodnak, ha a szívük nem változik, bűneik nincsenek megbocsátva, ha az Örök Élet Reménysége nem az övék. Bólogatnak, helyeselnek, már mindent kívülről tudnak a Bibliából és a prédikációkból, mégis marad minden a régiben, nem térnek meg. Csak az összetört és megüresített szív lehet felszántott, az Ige befogadására alkalmas, jó talaj.

VÁLTOZÁS * Megkérdeztek valakit, hogy miről prédikált vasárnap a lelkész. „Nem tudom – válaszolta. – Csak azt tudom, hogy amikor hazamentem, kidobtam az üzletemből a hamis mérleget.” Az Igehallgatás történés volt.

* A nem Lelki és a Lelki ember – 1Kor. 2. 10 – 16”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2860
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7288 Dátum: 2019 Február 15, 15:47:36 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„02. 15 Tartós gondoskodás

„Aztán feltette őt a saját állatára,
elvitte egy fogadóba, és ápolta."
(Luk. 10. 34 )

Gyönyörű ennek a samaritánusnak a példája! Az Irgalmasság nem pillanatnyi lelkesedés, ezért tartósan, amíg csak szükség van rá, az áldozat mellett marad, utána is gondoskodik róla, nem sajnálja a pénzt sem, végül pedig csendben eltűnik. Így kell segíteni. Pedig emiatt csak nagy késéssel tudta elintézni a saját programját. De nemcsak elsősegélyben részesítette, hiszen akkor bekötözve pusztul el a szerencsétlen, hanem felteszi a saját állatára, keres egy vendégfogadót, vele marad, ápolja, s amikor már mindenképpen tovább kell mennie, anyagilag és erkölcsileg is gondoskodik róla. Ez hiányzik sokakból. Alkalmi felbuzdulásra sokan készek, de valakiről tartósan gondoskodni, csendben, észrevétlen hűséggel ápolni, időt, pénzt, figyelmet áldozni rá sokkal kevesebben hajlandók. Pedig az állhatatosság, a hűség, az önfeláldozás fontos tulajdonságai a keresztény jellemnek. Ki képes erre? Tulajdonképpen csak Egyvalaki volt rá Igazán képes. Őt is félholtra verték, utána Keresztre szögezték, s Ott még gúnyolták is. Az Ő Sebeit nem mosta ki senki, nem kötözte be senki, de a Biblia ezt írja: az Ő Sebei Árán gyógyultunk meg (Ézs. 53. 5 ). Aki egyszer megérti, hogy Jézusnak miért kellett mindezt elszenvednie ártatlanul, úgy, hogy Ő mindig mindenkihez Irgalmas volt, aki előtt Világossá válik, hogy a mi sokféle irgalmatlanságunk juttatta Őt a Keresztre, és az Ő nagy Irgalmát, Bűnbocsátó Szeretetét Hittel megragadja, az kap Jézustól ilyen Irgalmas Természetet. S az ilyen ember meglátja majd a magukra hagyott sebesülteket, meg fog állni, kész lesz lehajolni, nem félti a kincseit, a kényelmét, de tud majd tartósan Áldozatot hozni másokért, és nem feltűnni akar, hanem tud eltűnni is."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2860
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7289 Dátum: 2019 Február 16, 08:35:21 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Február 16.

„De majd eljönnek azok a napok, amikor
elvétetik tőlük a Vőlegény ...”
(Mát. 9. 15b )

Isten minden gyermekének az életében van olyan időszak, amikor elvétetik tőle a Vőlegény. Nem szól az Ige, elhallgat az ének, kötelességgé válik az imádság. Sokszor az Úrral való legbensőbb kapcsolat közben egészen lassan, szinte észrevétlenül kerülünk bele. Olyan ez, mint amikor illatos virágos rétről sivár pusztaságban jut az ember, vagy amikor ragyogó napsütés után beborul az ég, és nem látunk mást, csak a szürke fellegeket. Ilyen állapotban írta az ének szerzője: „Jézusom, Krisztusom, én Szerelmesem! / Lelkem Téged melyik helyen keressen? / Világom, vesd reám a Te Fényed, / Nélküled a földön nincsen Élet!” Van – e értelme, célja, hogy az Úr elrejti Arcát övéitől? Nagyon sok. Nyilvánvaló lesz, mi van a szívünkben. Őt Magát szeretjük – e, vagy csak adományai után vágyunk? Egy – egy ilyen sivár időszak után jobban tudjuk értékelni a Vele való Közösséget. Ha nagy volt az elvesztése feletti bánatunk, még nagyobb lesz az örömünk, amikor meglátjuk Őt. Visszaemlékszem egy ilyen újbóli Rátalálásra. Amikor felragyogott előttem az Úr Szentséges Arca, örömömben sírva – nevetve kiáltoztam: „Itt vagy, eljöttél, Uram, Megváltom, újra láthatlak!” De amikor elvétetik a Vőlegény, akkor böjtölj, ne akarj másban vigasztalódni, kielégülni. Epekedj Érette, kívánkozz Utána, várjad Őt! „Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt.”

VÁROM ŐT * Megkérdeztek valakit, mit tesz olyankor, amikor elvétetik tőle a vőlegény. Így válaszolt: „Azt teszem, amit a kutya, ha a gazdája kizárja a szobából. Odaülök a küszöbre, és szűkölve várom, hogy megnyíljon az ajtó.”

Örök Irgalommal könyörül – Ézs. 54. 1 – 8”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.