Szerző Téma: Napi lelki morzsák  (Megtekintve 422670 alkalommal)

0 Felhasználó és 20 vendég van a témában

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3072
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7560 Dátum: 2019 Június 24, 09:50:50 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„06. 24 Háromnapi csend

„Készítsetek magatoknak útravalót, mert
három nap múlva átkeltek itt a Jordánon
hogy bemenjetek, és birtokba vegyétek
azt a földet, amelyet Istenetek, az ÚR ad
nektek birtokul. " (Józs. 1. 11b )

Mózes halála után a nép elfogadta Józsuét vezérnek, Isten megadta neki a szükséges Tanácsokat, az emberek készek indulni. És akkor Józsué ezt mondja: három nap múlva indulunk. Miért nem azonnal? Mert szükség van háromnapi csendre, hogy Lelkileg is felkészüljön a sokaság. Először is veszély fenyegeti a Lelki Egységet. Márpedig együtt küzdeni csak úgy lehet, ha megvan a Lelki Egység. Az a három törzs tudniillik, amely a Jordán bal partján kapott földet, már helyben van. Ők kezdenék is az építkezést, a többi meg menjen és foglalja el a magáét! Ebből azonban később nagy feszültség lehetne, ezért Józsué bölcs indokkal ráveszi őket, hogy segítsenek a többieknek is. Ők pedig készek erre. Kell ez az idő arra is, amit így mondott Isten: „Szenteljétek meg magatokat, mert holnap Csodákat Tesz köztetek az Úr." (Józs. 3. 5 ) Istennek ugyanis az Ő nagy Tetteihez nem zsenikre van szüksége, hanem megtisztított, Engedelmes és megszentelődött emberekre. Egy ilyen nagy feladat előtt mindenkinek szüksége van arra, hogy Isten Elé álljon, önvizsgálatot tartson, és újra csak Egyedül Isten bűnbocsátó Kegyelmében Bízzon. Kellett idő ahhoz is, hogy a pogány Ráháb felkészüljön az Isten népéhez való csatlakozásra, s a kémeknek már így tudjon beszélni: „tudom, hogy az Úr nektek fogja adni ezt a földet, mert Ő Mindenható Isten." Jézus negyven napig böjtölt csendben, mielőtt elkezdte nyilvános Működését. Egész éjjel imádkozott, mielőtt kiválasztotta tanítványait. Csak mi ugrunk gyakran fejest a tennivalókba. Próbáljuk ki, mennyi Áldás lesz azon, ha Isten Előtti csenddel készülünk egy napra, egy új hétre, bármilyen megszokott vagy különösen nehéz feladatra!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3072
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7561 Dátum: 2019 Június 25, 13:21:11 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Június 25.

„Akkor Jézus megállt, és azt mondta:
Hívjátok ide!” (Márk Ev. 10. 49 )

Bartimeusnak az volt a reménysége, hogy ha Hittel kiált, Jézus megáll és meghallgatja. A hívőnek mindig az a reménysége, hogy könyörgésével megállíthatja az Urat. Ez a mi reménységünk is. Ezt jelenti számunkra a Kegyelmi idő. Jézus segíteni, megmenteni akar. „Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok Őt segítségül, amíg közel van!” – biztat és sürget a Lélek. Ragadd meg a Kegyelem alkalmát, és felelj Jézus Zörgetésére! Amikor meghallod Hívását, ne a halottakat akard először eltemetni, hanem jöjj! Nem lesz mindig megtalálható, hiába keresed a templomban, a Bibliában, a szenvedésekben, s nem fogsz mást találni, mint a templom csupasz kövét, a Biblia üres betűjét, az értelmetlen szenvedést. Hiába kiáltasz „annál jobban”, ha már messze jár tőled Az, Akinek valamikor éretted szenvedő Szíve dobbanását is hallhattad, mert annyira közel volt. Az ajtót bezárták. Jöjj, siess, el ne késs!

Kiálts parányi, hívő szív,
mert nagy Kegyelem adatott neked:
kérésedre megáll az Élet Fejedelme!
Hallod az édes üzenetet: Hívjátok elő!

UTAZÁS ELŐTT * Egy úrnak volt egy kegyes rabszolgája. Amikor az úr meghalt, a rabszolgának azt mondták, hogy gazdája a Mennybe ment. Az öreg kétkedőn rázta a fejét. „Félek, hogy az én uram nem ment a Mennybe – mondta. – Ugyanis amikor fürdőre vagy bárhova utazott, jó előre beszélt róla, és hosszasan készült rá. De nem hallottam a Mennyet emlegetni, és azt sem láttam, hogy készülődött volna.”

* Szeretetet kíván a te Istened – Hós. 6. 1 – 7”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3072
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7562 Dátum: 2019 Június 25, 13:31:16 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„06. 25 Tökéletes Bocsánat

„...nem voltál olyan, mint szolgám,
Dávid, aki ... csak azt tette, amit Én
helyesnek látok." (1Kir. 14. 8 )

Ezt az erkölcsi bizonyítványt Isten állította ki Dávid királyról, jóval az ő halála után. Azért meglepő ez, mert Dávid Istenhez való hűsége mellett elkövetett súlyos bűnöket is. Elszerette egyik katonájának a feleségét, ezért megölette a férjet, hogy feleségül vehesse az özvegyet, s ennek ellenére ezt állítja róla Isten? Hogyan? Úgy, hogy amikor Isten prófétája Dávid szemébe mondta ezeket a bűnöket, ő összetört, és keserű bűnbánattal megvallotta mindezt Istennek, kérve az Ő bocsánatát. Aztán soha többé nem követett el hasonlót. Isten pedig megbocsátott neki. S most úgy beszél róla az Úr, mintha el sem követte volna a megbocsátott bűnöket. A radikális bűnvallást ilyen radikális bocsánat követi. Aki nem is látja, mit vétkezik, vagy mentegeti bűneit, azon nem lehet segíteni, „...aki pedig megvallja és elhagyja, az Irgalmat nyer." (Péld. 28. 13 ) Mert a bűnt nem lehet emberi erőfeszítéssel jóvátenni, csak Isteni Kegyelemmel megbocsátani. Dávid már semmit nem tudott volna jóvátenni abból, amit elkövetett. A házasságtörő kapcsolatból született gyermek azonban meghalt. Mert „amit vet az ember, azt fogja aratni is" (Gal. 6. 7 ). A bűnbocsánat a bűneink Örökkévaló következményére vonatkozik: a megbocsátott bűn nem zár ki az Üdvösségből. Paráznák és gyilkosok nem örökölhetik Isten Országát (Jel. 22,15), de Dávid bocsánatot kapott ezekre a vétkeire. Isten nem elengedi bűneink büntetését, hanem végrehajtotta azt az Ő Szent Fián. Jézusnak bele kellett pusztulnia abba, hogy mi ilyenek vagyunk. De aki Hiszi, hogy Jézus helyette is meghalt, annak Isten az Ő Szent Fia Igaz Voltát Tulajdonítja és adja. „...megigazított minket az Ő Vére által..." (Róm. 5. 9 )"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3072
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7563 Dátum: 2019 Június 26, 13:10:46 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Június 26.

„Odahívták a vakot, és ezt mondták
neki: Bízzál, kelj fel, hív téged!”
(Márk Ev. 10. 49 )

„Bízzál” – hangzik a bátorítás első szava. A Kegyelem ideje alatt erre van a legnagyobb szükségünk. Jézustól mindig ezt halljuk a legkétségbeejtőbb földi helyzetben is: „Bízzál!” A borzalmak idején is ez a Bizalom éltethet, hogy Jézus nem változik. Bartimeus esetében a Bizalom ezt jelenti: „Hiszem, hogy a lehetetlen lehetséges, a vak látni fog, a bűnös szív bűnbocsánatot nyer, s az útszélén veszteglő koldusból Isten gyermeke, a Menny örököse lesz.” „Kelj fel.” Az Üdvösségünkért semmit sem tehetünk, ez Isten Ingyen Kegyelmének az Ajándéka, de el kell indulnunk érette. Akiben Igazán él a Szabadulás erős vágya, az nem fog tovább ülni a „csúfolók székében”, hanem megteszi ami tőle telik: felkel, hogy elinduljon Jézus felé. „Hív téged.” Minden kételyt elseper a felismerés, hogy Jézus téged hív, a neveden szólít, ismer. Ez nem lehet tévedés. Téged hív! Még ma! Ne fuss végig a betűkön anélkül, hogy meghallanád a Lélek sürgetését: „Most!” Hallod az angyalok énekét?: „Jézus hív nyájasan, te elveszett”

Ő MONDTA * Történt egyszer, hogy Napóleon lova megbokrosodott. Egy közkatona a ló elé ugrott, és erős kézzel megragadta a kantárt. „Köszönöm, kapitány úr!” – mondta neki mosolyogva a császár, azzal tovább lovagolt. A közkatona erre ott hagyta társait, és beállt a tisztek közé. „mit keresel te itt?” – kérdezte gőgösen az egyik tiszt. „A kapitányotok vagyok” – válaszolta a közlegény. „Hogy jut ilyen az eszedbe?” – háborogtak a tisztek. „Ő mondta” – felelte a katona a távolodó császárra mutatva.

* Megtérnek, de nem a Magasságos Istenhez – Hós. 7. 8 – 16”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3072
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7564 Dátum: 2019 Június 26, 17:56:09 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„06. 26 Magyarázzuk vagy bevalljuk?

„Egyedül Ellened vétkeztem, azt tettem, amit
rossznak látsz. Ezért Igazad van, ha szólsz,
és Jogos az Ítéleted." (Zsolt. 51. 6 )

Van, aki úgy vétkezik Isten és embertársai ellen, hogy észre sem veszi. Ez neki a természetes, nincs semmilyen mércéje, eltompult a lelkiismerete is. Van, aki magyarázza, mentegeti a bűneit, enyhítő körülményeket keres. Más megpróbálja rejtegetni, mert bűn az, ami kiderül mondja. Egyesek dekorálják: nem loptam, hanem csak örömet akartam szerezni valakinek. Mindenki így tesz, ez csak egy kis botlás volt, mindnyájan gyarlók vagyunk... S nem vesszük észre, hogy miközben a mutatóujjunkkal másokra mutatunk, három ujjunk magunk felé irányul, és minket vádol. Dávid őszintén bevallja: „Míg hallgattam,... egész nap jajgatnom kellett... erőm ellankadt, mint a nyári hőségben." Míg végül így döntött: „Megvallottam Neked vétkemet, bűnömet nem takargattam... és Te Megbocsátottad bűnömet, amit vétettem." (Zsolt. 32. 3 - 5 ) Az 51. zsoltárban pedig megrendítő, konkrét módon vallja meg Istennek bűneit, és egyedül Tőle remél feloldozást: „Ments meg, mert vért ontottam", „moss meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó... Tiszta szívet Teremts bennem, Istenem..." Isten Igéje segítette el Dávidot is bűnlátásra, ő Igazat adott Istennek, nevén nevezte bűneit, bevallotta teljes tehetetlenségét, és egyedül a Bocsánatban reménykedett. És miután megkapta, ugyanolyan komolyan vette, mint előtte a bűnét. Hitetlen magatartás az, amikor valaki ezt mondja: nem tudom megbocsátani magamnak. Amit Isten megbocsátott, az olyan, mintha nem történt volna meg. Legyen Békessége a Kegyelmet kapott bűnösnek, és legyen hálás szüntelenül az elnyert bocsánatért! Ez is Erőt ad ahhoz, hogy ne ismétlődjék a bűn."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3072
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7565 Dátum: 2019 Június 29, 06:44:08 »
 
„Szikszai Béni: „Útitárs” 
Bibliai elmélkedések 
az év minden napjára”

„Június 29.

„Jézus ekkor így szólt: Eredj el, a te
Hited megtartott téged. És azonnal
megjött a szeme világa ...”
(Márk Ev. 10. 52 )

Bartimeus élete legnagyobb válságában tapasztalhatta meg, hogy van Megtartó, éppen ezért van Megtartó Hit is. Boldog milliók vele együtt tesznek Bizonyságot erről a Megtartó Hitről. Tüzes kígyók, vakság, bélpoklosság állapotában csak ez a Hit segíthet. „Mert az Emberfia nem azért jött, hogy elveszítse az emberek életét, hanem hogy megtartsa” – ez a Megváltó Öröme. Megtart naponként a kísértések között. „És azonnal megjött a szeme világa” – olvassuk. A látó Bartimeus első tekintete Jézusra esett. Az első Arc, az első Szempár amit látott, nem a bűnös emberé, hanem a Szabadítóé. A legcsodálatosabbat látta, de még mindig „csak” Azt látta, Aki a testi nyomorúságából megszabadította. Mintha hallanánk itt is Jézus Nátánaélnek mondott Szavát: „Nagyobbakat látsz majd ezeknél!” Eddig is sokat láttál már, amikor az Úr kiragadott a halál völgyéből, s elhitted, hogy nem szerencse, hanem az Úr Kegyelme volt. De többet kell látnod ennél!

FÖLDHÖZRAGADTAN * Egy darumadár békára vadászgatott a tó szélén. Egyszer csak egy hattyú szállt le a tó vizére. „Honnan jössz?” – kérdezte a daru. „Az égből” – felelte a hattyú. „Mi az az ég, és milyen világ van ott?” „Ó, az csodálatosan szép világ. Nem volna kedved velem jönni?” „Attól függ – válaszolta a daru –, hogy vannak – e ott békák és kukacok.” „Azok ugyan nincsenek, de találsz ott annyi szépet és jót, hogy rögtön el is felejted a békákat és a kukacokat.” „Akkor mégis inkább itt maradok” – döntötte el a daru, és tovább vadászgatott a tó szélén.

* Nem haraggal jön – Hós. 11”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3072
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7566 Dátum: 2019 Június 29, 06:49:59 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„06. 29 Magától terem a föld...

„Magától terem a föld...
érett magot a kalászban."
(Márk Ev. 4. 26 - 29 )

A hagyomány szerint ezen a napon szokták elkezdeni az aratást. A következő hetekben kerül tető alá egész évi kenyerünk. Meg szoktuk - e köszönni Istennek a kenyeret? A Mi Atyánk szavaival néha kérjük, de tudjuk - e, mennyire az Ő Kegyelmétől függ az, hogy legyen termés, és abból jusson kenyér mindenkinek? S tudjuk - e, hogy az emberi önzés miatt mégsem így történik? Egyre többen vannak, akik vetés nélkül akarnak aratni, sőt már aratni sem akarnak, csak a kenyeret követelik az asztalukra. Amiért mások megdolgoztak, ők azt csak élvezni akarják. Isten az ilyen élősködő magatartást nagyon elítéli. Ezek az emberek azok, akik mindennek csak az előnyét akarják élvezni, de áldozatot nem vállalnak, csak jogaikat emlegetik, de kötelességüket elhanyagolják. Holott minket Isten arra teremtett, hogy új értékeket hozzunk létre, s azok egy részével másokat segítsünk, sáfárkodjunk. S közben ne feledjük, hogy minden Isten Kegyelmének az Ajándéka! Ha van vetőmag, van hova elvetni, van erőnk a munkához, csoda, hogy a magból kalász lesz, ha abban sok mag van, abból kenyeret lehet sütni - ez mind nem magától értetődő, ahogyan Jézus mai példázatunkban meggyőzően szemlélteti is. Ugyanez érvényes a lelkiekre. Nem magától értetődő, hogy miközben mi hagytuk ott Istent, Ő jött utánunk, pedig nem Neki van Szüksége ránk, hanem nekünk Rá. Úgy gondoskodott Üdvösségünkről, hogy azért mi semmit nem tettünk és nem is tehetünk. Csoda, hogy ha belehull az Ige magja egy ember szívébe, megváltozik a gondolkozása és jelleme, és olyan gyümölcsöket fog teremni, mint az önzetlen Szeretet, Türelem, Jóság. És mindez magától, mint a gabona is. Magától a Kegyelmes Istentől. Legyen Áldott az Ő Neve! Mi pedig ne tulajdonítsunk magunknak semmit abból, amiért egyedül Őt Magasztalhatjuk!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3072
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7567 Dátum: 2019 Június 30, 06:57:26 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Június 30.

„... és követte Őt az úton.” (Márk Ev. 10. 52 )

Jézus sokakat meggyógyított. A betegek, a szenvedők, akik meglátták az Arcát, Őt, a Szabadítót választották. Amíg volt szenvedés, addig Jézus Arca volt a Legszebb. Meggyógyulva visszamentek a világba. Bartimeus azonban Igazán meggyógyult és Igazán látott. Tudott különbséget tenni Arc és arc, Út és út, Hívás és hívás között. Ő Jézust választotta. Pedig Jézus nem hívta, hanem azt mondta: „Eredj el.” De ő ragaszkodott Jézushoz, Vele tartott. És ezután látott Igazán nagy dolgokat. Meglátta, hogy Dávid Fia nem csak a testi nyomorúságától, hanem a bűn zsoldjától is megszabadít, hogy Ő az Isten Báránya. Meglátta a Keresztet, azt a durva fát, amit Jézusnak kellett hordoznia érettünk, meglátta Jézusban a Megváltót, és követte Őt. Csak Jézust követve tárul fel minden Titok. Szegény egészségesek, akik még sohasem voltak vakok, hogy meggyógyulhassanak! Mert Boldogok a vakok, akik mindent látnak!

LÁTNI * Michelangelo három héten keresztül festegetett egy kis hajócskát az utolsó vacsorát ábrázoló képére. Egy ízben észrevette, hogy az emberek azt a háttérben látható hajócskát nézik. Akkor felkapta az ecsetjét, s egy erőteljes vonással eltüntette a képről a hajót. „Ne legyen más csodálnivaló ezen a képen, csak Jézus!” – mondta. Nincs annál nagyobb csoda, mint hogy vak voltam, és most látok: láthatom Jézust, Aki Él és közbenjár érettem az Atyánál!

* Térj vissza Istenedhez! – Hós. 12”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3072
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7568 Dátum: 2019 Június 30, 07:23:28 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„06. 30 Hitbeli gyökerek

„(Jósáfát) az Úr útjain járt, egyre
Bátrabb lett, és újból eltávolította...
a szent fákat." (2Krón. 17. 1 - 9 )

Szükségünk van pozitív példaképekre, akiket nem idealizálunk, és főleg nem imádunk, de akiktől helytállást tanulhatunk. A Biblia több ilyen személyt állít elénk. Ilyen volt Jósáfát is, vizsgáljuk meg az ő életét most néhány napon át! Kr. e. 872 - 848 - ig volt a kettészakadt Izrael déli részének, Júdának a királya. Nehéz helyzetben vette át az országot, mert elődje gyengekezű ember volt, aki alatt a tiszta egyistenhittel pogány elemek is keveredtek, az erkölcsi értékek viszonylagossá váltak, s ebből sokféle lazaság, szabadosság, az idegen és káros szellemiség iránti tolerancia is származott. Mint ma is. Mit tett Jósáfát ebben a helyzetben? Meg volt győződve arról, hogy népe akkor jár jól, ha neki magának szoros kapcsolata lesz Istennel, ha ő mindig figyel Isten Akaratára, és úgy uralkodik, hogy Istennek Engedelmeskedik. Bizonyos volt abban, hogy a gazdasági és szociális fejlődésnek, a családi és munkaerkölcsnek is Hitbeli gyökerei vannak. Ezért Istenismeretre és Istenfélelemre kell tanítani az embereket, mert ettől függ minden. Elővette hát az akkori Bibliát, Mózes könyveit, és elkezdték rá tanítani a népet. Eközben pedig Isten adott neki jó gondolatokat, így kezdte el megszervezni az ország védelmét, egyre nagyobb tekintélye lett otthon és külföldön is, és elindult lassan az anyagi gyarapodás is. Hisszük - e, hogy a mi személyes, családi, munkahelyi életünk is attól függ, hogy Isten Parancsai szerint élünk - e, és az Ő Útján járunk - e? Hogy ledöntünk minden bálványt, és egyedül az Élő Istenben bízunk, Benne gyökerezik, Belőle táplálkozik az életünk, Tőle kérünk és várunk mindent: Tanácsot, Védelmet, Segítséget, Áldást."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3072
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7569 Dátum: 2019 Július 01, 09:31:40 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Július 01.

„... még nem okultak a kenyerekből,
mivelhogy a szívük még kemény volt.”
(Márk Ev. 6. 52 )

A csodálatos kenyérszaporítás után Jézus megparancsolta a tanítványoknak, hogy hajóba szállva menjenek át a túlsó partra. Amikor aztán beesteledett, és a hajó a tenger közepén járt, a szél egyszerre elkezdett szembefújni, és a tanítványok kétségbeesve kapaszkodtak az evezőkbe. Alig hagyták el a csoda színhelyét, máris a legelső bizonytalanság nagy riadalmat keltett a szívükben. Ezért olvassuk róluk ezt: „még nem okultak a kenyerekből, mivelhogy a szívük még kemény volt.” Hányszor tapasztaltad már Isten nagy Szabadítását? Hányszor tett valóságos csodát életedben? És mégis elfelejtettél bízni Benne, amikor beesteledett, és kínzóan szorongatta szívedet az éjszaka sötétje. Fújt a szembeszél, jöttek a nehézségek, az ellentmondások az életedben, és tehetetlenül hányódott az életed a felkorbácsolt hullámok között. A kísértések viharában megtépetten, görcsösen kapaszkodtál az evezőbe, hogy valamiképpen el ne sodorjon ismeretlen örvények felé az ár, miközben kétségbeesés és halálfélelem szorongatta szívedet. Hát nem okultál a kenyerekből? Isten, Aki mind a mai napig gondoskodott testedről, életedről, hogyne tudna megtartani a kísértések között is!

EMLÉKEZZ * Vajon Isten azért hozta ki Izráel népét Egyiptom szolgaságából, hogy elvesszenek a pusztában? Vajon azért készített számukra utat a Vörös – tengeren keresztül, hogy eltévedjenek az éjszakában? Hát nem Ugyanő járt előttük Tűzoszlop formájában? És nem Ő hullatott nekik kenyeret az Égből, és fakasztott vizet a Sziklából? Vajon azért tette mindezt a Csodát, hogy a kígyók által elveszítse őket?

* Emlékezzél meg az Ő
Szabadításáról – Márk Ev. 6. 45 – 56”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3072
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7570 Dátum: 2019 Július 01, 09:37:58 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„07. 01 Felelősség békeidőben

„Jósáfátnak egyre nagyobb lett
a hatalma." (2Krón. 17. 10 - 19 )

Ez a szakasz arról szól, mit adott Isten Jósáfátnak uralkodása elején, és mit tett ő azzal. „...az Úr rettegést támasztott a Júda körül levő országok királyaiban, és nem mertek háborút indítani Jósáfát ellen." Néha Isten úgy Védelmezi az övéit, hogy félelmet támaszt ellenségeikben. Olykor nem is tudjuk, milyen veszélyek közt járunk. Isten ott is Véd, ahol nem sejtjük. Ezek ritka idők Isten népe Életében. A gyakoribb az, hogy bántják, támadják. Ráadásul még azt is olvassuk, hogy sok ajándékot, önkéntes adót hoztak Jósáfátnak. Mit tesz ő ezzel? Nem magának fogadja el, hanem az államkasszát gyarapítja vele, és felelősen készül a jövőre. Mert most csend van, de bármikor támadásba lendülhet az ellenség. Éppen ezért jól képzett hadsereget készít fel, az adományokból pedig várakat és raktárvárosokat építtet. Isten gyermekeit mindig jellemzi az előrelátás, felelősség, felkészültség. Békeidőben sem engedik el magukat. Később Jeremiás kesereg így a nép miatt: „nem gondolt a jövendőre. Szörnyű mélyre süllyedt" (Jer.Sir. 1. 9 ). A felelőtlen, pillanatnyi élvezetekre berendezkedő gondolkozás mindig mélyre süllyeszti a népet. Jósáfát tudott bővölködni, nem szédítette meg, hogy egyre nagyobb lett a hatalma, ő akkor is Istenre figyelt, és alázatos szolgája maradt. Így tudta jóra használni a csend éveit és a kapott anyagi javakat. Az tud felelősen Élni minden adottsággal, s felelős és Bölcs vezetője lenni a rábízottaknak (akár csak egy embernek vagy egy családnak is), aki Kapcsolatban áll Azzal, Akinek végső soron felelős: Istennel."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3072
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7571 Dátum: 2019 Július 02, 11:01:36 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Július 02.

„Úgy van, Uram, de azért az ebek is
esznek az asztal alatt a gyermekek
morzsalékiból. Erre azt mondta neki:
Ezért a mondásodért eredj el, az
ördög kiment a te leányodból.”
(Márk Ev. 7. 28 – 29 )

Sokan panaszkodnak az Evangelizációs alkalmakon, hogy szeretnék elnyerni a Kegyelmet, de nem kapják meg, legalábbis nem érzik. Azoknak akik így vannak Vele, csodálatos bátorítás és tanítás ennek a pogány asszonynak az esete. Meg vagyok győződve arról, hogy Jézus elfordulása csak látszólagos volt. Azért fordult el, hogy az asszony alázatos sóvárgása még jobban kitűnjön, és kiszakassza belőle a vallomást: „Eb vagyok, akinek nem jár más csak morzsalék.” Az ókori pogányok toronymagasban érezték magukat a zsidók felett, mint ahogy általában ma is megveti a világ az Isten népét. Az asszonynak ez a vallomása egész eddigi életszemléletének a megtagadása, és a legteljesebb megalázkodás. Az ilyen alázatos lelken azonnal könyörül az Úr. Ahhoz, hogy valaki átélhesse Krisztus Szabadításának az Örömét, erre az alázatra kell eljutnia. Meg kell látnia, hogy semmi joga a Mennyhez, hogy nincs nála nyomorultabb, és csak mint semmirevaló eb esedezhet Hozzá – akkor biztosan meghallgatja az Úr. Ha te is így szólítod meg az Urat, felragyog szívedben az Öröm, és beköltözik a Békesség.”

ALÁZAT * Egy presbiter beszélgetni szeretett volna az Evangelizáló lelkésszel, mire az szívélyesen hívta, hogy fáradjon beljebb a szobájába. A presbiter szabadkozni kezdett: „Nem megyek, mert még a helyet is megfertőztetem ahová lépek. Most ismertem meg igazán a bűneimet.” Van – e benned – bennem  ilyen alázat?

* Az alázatosoknak Kegyelmet
ad – Márk Ev. 7. 24 – 30”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3072
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7572 Dátum: 2019 Július 02, 11:11:59 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„07. 02 Légy Éber mindig!

„Aháb, Izrael királya ezt kérdezte Jósáfáttól, Júda
királyától: Eljössz - e velem Rámót - Gileád ellen?
Ő ezt válaszolta neki: Elmegyek..., veled leszünk a
háborúban!" (2Krón. 18. 3 )

Jósáfát élettörténete rámutat a hívő élet buktatóira és győzelmeire is. Ez a szakasz példa arra, hogyan eshet csapdába még Isten gyermeke is. Jósáfát a déli országrész királya volt. Az északi részben virágzott a bálványimádás, Aháb király pedig különösen is távol került Istentől, főleg pogány felesége hatására, aki istentelen asszony volt. Jósáfát mégis megkérte a lányukat a saját fiának feleségül. Isten mindig óvta a benne hívőket attól, hogy pogányokkal házasodjanak össze, mert könnyen érvényesült a lefelé nivellálódás törvénye. S most Jósáfát, aki a Bibliára akarta felépíteni személyes életét és az ország rendjét is, ezzel ellentétesen cselekszik. A bajt fokozta, hogy Aháb most már mint rokont is meghívta egy nagy lakomára. Jósáfát a meghívást elfogadta. Ezek gyakran tivornyává váltak, ahol a bálványisteneknek való áldozat is sorra került. Mit keres itt egy Istenfélő ember? Mulatozás közben Ahábnak eszébe jutott, hogy vissza kellene foglalni egy elveszített várost. Jön-e vele a szomszéd a háborúba? Kényelmetlen lenne most nemet mondani, s Jósáfát gondolkozás nélkül bólint. Egy hívő, aki nem kérdezi Urát, sodródik, s egyre mélyebbre kerül. A hajó a vízben van, de a víz ne kerüljön a hajóba! A hívő a világban él, de ne legyen hasonlóvá az Isten nélküli világhoz! Kényes, de fontos kérdés ez. Isten gyermekei csak akkor tudnak áldássá lenni mások számára, ha minden helyzetben Isten gyermekei maradnak. Szeretnek mindenkit, de Közösséget csak a Szentekkel vállalnak. Péter apostol írta: „Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el: álljatok ellene a Hitben szilárdan..." (1Pét. 5. 8 - 9 )"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3072
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7573 Dátum: 2019 Július 03, 08:56:50 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Július 03.

„Ő pedig Lelke mélyéből felsóhajtva így
szólt: Miért kíván jelt ez a nemzedék?
Bizony mondom nektek, nem adatik jel
ennek a nemzedéknek.” (Márk Ev. 8. 12 )

Nagyon sokan állítják, hogy hinnének Jézusban, ha láthatnák a csodáit, mint azok, akik Körülötte éltek. Ezek az emberek elfeledkeznek arról, hogy nem a csoda szüli a Hitet, hanem a Hit a csodát. Az ötezer, illetve négyezer ember, akiket Jézus csodálatos módon néhány kenyérből és halból megvendégelt, nem csak látták, hanem ízlelték is a csodát, mégsem hittek. Hányan látták Jairus leányának, a Naini ifjúnak, Lázárnak a feltámasztását! Hányan látták a bélpoklosok, a vakok, ördöngösök, némák meggyógyítását! Ha ezeknek a csodáknak a nyomán mind hívőkké lettek volna, Jézusnak egy egész hadserege lett volna. Nem a csoda a Hit alapja, és ha néha megszületik is a hit a csoda nyomán, ez nem az a hit amit Isten kíván. Az Igazi Hit a bűnösök megváltásába vetett Hit a Krisztus Jézusban. Ezt az alázatosan sóvárgó lélek csodalátás nélkül is elnyeri. Ehhez nem kell más bizonyság, mint az Isten Szeretetétől átitatott szavak, amelyek ma is épp úgy szólnak hozzánk az Igéből, mint kétezer évvel ezelőtt. A legnagyobb csodát úgyis csak a hívő ember képes átélni, mert nincs nagyobb csoda annál, mint hogy Isten az Ő Egyszülött Fiát adta ezért a méltatlan, bűnös emberiségért.

CSODA * Egy hívő asszony halálosan megbetegedett. Az odahívott híres orvosprofesszor megállapította, hogy csupán órái vannak hátra. Ezalatt a közösség kitartóan imádkozott érette, és az Úr csodálatos módon meggyógyította. Az orvos inkább beismerte, hogy tévedett, mint hogy elismerje a csodás gyógyulást. Csak a hívő ember látja a csodát csodának, a többiek néznek, de nem látnak, hallanak, de nem értenek.

* A csoda Isten Szeretetének
a ráadása – Márk Ev. 8. 1 – 21”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3072
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7574 Dátum: 2019 Július 03, 09:02:39 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„07. 03 Van - e Bátorságunk Engedelmeskedni?

„... láttam egész Izraelt szétszóródva
a hegyeken, mint egy nyájat, amelynek
nincs pásztora ..." (2Krón. 18, 16 )

Amikor Jósáfát megígérte Ahábnak, hogy részt vesz a tervezett csatában, rossz érzése támadt. A Szentlélek jelzi a hívőknek, ha engedetlenek. Nem így szokott ő dönteni, hanem megkérdezi előtte Istent. Most legalább utólag meg kellene ezt tenni. Ahábot bosszantja ez a javaslat, de odaparancsolja az udvari prófétákat, akik mindig tudták, mit akar hallani a király. Egyöntetűen ezt kántálják: induljanak, mert győzni fognak. Jósáfát még mindig nyugtalan. Odahívatja Mikeás prófétát is, és ő vereséget jövendöl. Milyen Kegyelmes Isten, hogy még idejében küld egy Igazmondót, aki valóban az Ő Akaratát hirdeti! Lesz - e erejük a királyoknak felismerni ezt, és engedni neki? Nem volt. Ekkor már Jósáfátnak is nehéz lett volna visszakoznia. Pedig ha megteszi, nem esik el sok fiatal férfi értelmetlenül a harcmezőn, nem maradnak árván és özvegyen sokan - minden eredmény nélkül. Ebben a csatában Aháb király is elesett, és Jósáfát is majdnem ottmaradt. Van - e bennünk Éberség, hogy idejében kérdezzük meg az Urat? Ismerős - e ez a lelki érzékenység, amikor a Szentlélek megmutatja: rossz úton járok? De még vissza lehet fordulni! Van - e ehhez Bátorságunk, hogy ha késve is, de inkább vállaljuk a szégyent, mint az engedetlenséget? Nem számít, mit szólnak hozzá, mert Isten Akarata a fontos. Van - e Bátorságunk odaállni azok mellé, akik ezt képviselik? Egyre pogányabb világban élünk, ahol teljesen ismeretlen Isten Útmutatása után tudakozódni. Nem népszerű ember az, aki ragaszkodik az Úrhoz. Az emberek bármit elhisznek, csak ne legyen benne a Bibliában. A világ minden iránt türelmes, csak az Élő Isten és a Benne hívők iránt nem. De ezen a világon csak akkor tudnak segíteni a hívők, ha ragaszkodnak Isten Igéjéhez. Kérjük el ezt a Bátorságot a mi Urunktól! Ezzel használunk legtöbbet nem hívő embertársainknak is. Jézus Krisztus Engedelmes maradt mindvégig, a Kereszthalálig."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.