Szerző Téma: Napi lelki morzsák  (Megtekintve 458215 alkalommal)

0 Felhasználó és 2 vendég van a témában

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7575 Dátum: 2019 Július 04, 08:51:06 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Július 04.

„Hálát adunk Istennek mindenkor mindnyájatokért,
amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban.
Szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk
Előtt Hitetek munkáját, szeretetetek fáradozását
és a mi Urunk Jézus Krisztus felől való
Reménységetek állhatatosságát.”
(1Tessz. 1. 2 – 3 )

Ennek a gyülekezetnek a tagjai nemcsak mindnyájan hittek Jézus Krisztusban, hanem „Reménységük” is volt az Úr felől, mégpedig „állhatatos” Reménységük. Szeretet is volt bennük, amellyel Krisztus Ügyéért „fáradoztak”. A Szeretet himnuszában azt írja Pál apostol, hogy minden elmúlik ezen a világon, csak a „Hit, Remény és Szeretet” marad meg. Minden más mulandó, csak ez a három Örökkévaló. A tesszalonikaiak is sokáig a földiekért éltek, haltak. A változás akkor kezdődött, amikor Hittel befogadták az apostol által hirdetett Igét. Az Ige Magva később kikelt, és Reménységet meg Szeretetet termett. Neked van – e ilyen Hited? Hiszel – e Krisztusban? Ő a te Reménységed? Benne van a Békességed? Van – e egyáltalán Békességed, vagy félsz a haláltól, az elmúlástól? Olvasod – e az Igét, vagy kellemetlen érzések futnak át rajtad a Bibliának még a láttára is? Úgy érzed, hiányzik még valami, amit el kellene végezned ahhoz, hogy méltóképpen fogadd Őt? Más nem hiányozhat, csak Ő. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és reménykedj Felőle, hogy Szeretete által benned élhet, és te Őbenne.

JÉZUSSAL * Az Igehirdetésem, a szolgálatom csak úgy nyer Áldást, ha előzőleg elcsendesedem, és bűneim ismeretében alázattal így fohászkodom: „Uram, Te szereted azokat, akikhez most megyek. Tölts meg ezzel a Szeretettel!” Amikor pedig érzem a mentő, meleg Szeretetáramot, akkor tudom,  hogy Ő velem van, és Vele mehetek.

* Ítélet előtt megtérésre hív – Dán. 3. 31 – 4. 24”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7576 Dátum: 2019 Július 04, 08:59:43 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„07. 04 Az Úr Trónja

„Láttam az Urat Trónján ülve, és
az egész Mennyei Sereg ott állt
a Jobbján és Balján."
(2Krón. 18.18 - 27 )

Ez a szakasz a korábbi események hátterébe enged bepillantást. Isten itt mintegy felemeli a függönyt, és beláthatunk a Mennybe. Kitűnik, hogy Mikeás valóban nem magától jövendölte, hogy elvesztik a háborút, ha nem Isten Döntött így, és Ő adta tudtára ezt a prófétának. S most Mikeás elmondja, hogyan is tudta ezt meg. Nekünk nem látomásokban adja tudtul Isten a Végzéseit és Igazságait, hanem írott Igéjéből, a Bibliából tudhatjuk meg. Kérdés, hogy merjük-e komolyan venni mindazt, ami meg van Írva, és aszerint rendezzük - e be vagy át az életünket. A Biblia azt Tanítja, hogy a Valóságnak két része van: a láthatók és a láthatatlanok. Az előbbit érzékszerveinkkel fogjuk föl, az utóbbit Hitünkkel érzékeljük valóságnak. Mai Igénk a láthatatlanokról szól. Istent Trónján ülve látja a próféta, és az egész Mennyei Sereg szolgálatkészen áll körülötte. A Mindenható Egyedülálló Hatalmát, Fenségét fejezi ki ez a kép. Az Úr uralkodik, a földi események a Mennyben dőlnek el. Ehhez képest nevetséges, ahogy a két kiskirály feszít a trónján Samária főterén, és azt gondolják, ők irányítják a történelmet. A Mindenható Isten Kezében van az, beleértve a mi kis életünk történetét is. Mennyire másként értékelnénk mindent, ha ezt komolyan vennénk! Milyen nagy kiváltság e Hatalmas Isten gyermekének lenni! Aki ezt Hiszi, megszabadul minden felesleges félelemtől, türelmetlenségtől, értetlenségtől, és megtapasztalja, hogy ez Valóban Igaz: minden Hatalom az Úré. S milyen nagy Kegyelem, hogy Ő Idejében Tanácsolja a Benne bízókat, nekünk is adja Szent Igéjét! Boldog, aki mer aszerint Élni, akkor is, ha esetleg egyedül van ezzel, és megpofozzák miatta, mint itt Mikeást."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7577 Dátum: 2019 Július 05, 13:31:52 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Július 05.

„... és várjátok az Ő Fiát a Mennyből, Jézust, Akit
feltámasztott a halottak közül, és Aki megszabadít
minket az eljövendő haragtól.” (1Tessz. 1. 10 )

Krisztus várása csak szolgálat közben helyes várakozás. Szolgálni pedig csak megtért és Elválasztott szívek tudnak Jézus Krisztus iránti hálából, amiért megszabadította őket az eljövendő haragtól. Ezért nem állunk sokszor készen az Ő Megjelenésére. Te, hogyan várod Jézust? Az Úré vagy testestől, lelkestől, vagy még a Sátánt szolgálod? Bálványoknak szolgálsz – e, vagy átadott szívvel Megváltódnak? Az Úr azt mondja, hogy Boldog vagy, ha hű szolgaként, munkálkodva várod Őt! Honnan várod Jézust? A Mennyből? Mert bár kívánjuk, hogy Krisztus Uralma e földön minél teljesebb legyen a szívekben, tudnunk kell, hogy földi testben járunk, s várjuk testünk Megváltását, amit Ő hoz, amikor Megjelenik. Lehet, hogy a szívünkben Ő az Úr, hogy Ő Él bennünk, de ez csak látszateredmény, mert itt a földön csak akkor jön el az Ő Országa, amikor majd Új Eget és Új Földet alkot. Mi a Fiút várjuk, a Feltámadott Krisztust, Aki Magára vette bűneinkkel együtt annak zsoldját, a halált is. Jézus ez a Fiú, Akinek a Nevére meghajlik minden térd, és Aki megszabadít az eljövendő haragtól, amely sokkal súlyosabb lesz, mint amit eddig átéltél. Gondolod, hogy megállhatsz majd az „eljövendő harag” napján? Ha nem rejtőzöl el a Krisztus Sebeibe, bizony nem állhatsz meg!

JÉZUS VÉRE * Amikor ágyuk dörögtek, bombák fütyültek, s a föld is ingott alattunk, milyen jó volt remegő idegekkel, de hívő szívvel Jézus Vérében menedéket találni! Csak ez adott megnyugvást. Adhat – e megnyugvást, Megtartást más Ezen kívül, amikor „az eljövendő harag” itt lesz?

* A meggyalázott edények – Dán. 5. 1 – 12”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7578 Dátum: 2019 Július 05, 13:36:13 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„07. 05 Kiáltott Jósáfát

„...körülfogták... Jósáfát azonban kiáltozni
kezdett, és az Úr megsegítette; Isten másfelé
terelte őket." (2Krón. 18. 28 - 34 )

Lezajlott hát a csata, amitől Isten óvta a királyokat. Szörnyű vereség lett a vége, Aháb ottmaradt a harcmezőn, és Jósáfát is csak Isteni Csoda révén menekült meg. Ennyire Igaz az, hogy Isten az Ő Beszédével meg Akar Menteni minket. Ha azt komolyan veszik, elkerülték volna ezt a tragédiát. De Ahábot nem is érdekelte, Jósáfát pedig nem mert hallgatni Isten Világos Intésére. Szívszorító jelenet: két felelős vezető ott tántorog a szakadék szélén, ha belezuhannak, magukkal rántják a népet is, s Isten nyújtja feléjük a Kezét, de ők ellökik maguktól. Háromszáz évvel később ugyanez történt, megvetették Isten Igéjét, és bekövetkezett a babiloni fogság. És mi mit teszünk Isten Életmentő Igéjével? Aki nem engedi, hogy Isten Szava Bölccsé tegye, az egyre balgább lesz. Aháb azt javasolja, hogy Jósáfát maradjon királyi ruhájában, ő pedig páncélba öltözik. És Jósáfát nem lát át a szitán! Persze hogy őt támadják a csatában, s csak az menti meg, hogy végre Istenhez kiált, és az Úr elviszi onnan támadóit. Előbb is kiálthatott volna, de eddig nem volt szava Istenhez. Ő azonban olyan Kegyelmes, hogy az ilyen segélykiáltást is meghallgatja. Így hallotta meg Jézus a vele együtt megfeszített lator kiáltását is. Mert „mindaz, aki az Úrnak Nevét segítségül hívja, Megtartatik" (ApCsel. 2. 21 - Károli). De aki nem hívja segítségül, hanem magában bízik, az elvész, mint Aháb. Ha páncél van rajta, akkor is. Így van ez a mi Örök sorsunkkal is. Kilátástalan helyzetbe kerültünk, ahol nem tudunk magunkon segíteni, mint Jósáfát. De aki Isten Kegyelméért kiált, Üdvösséget kap. Aki pedig a maga álruhás huncutkodásában reménykedik, elpusztul. Hisszük - e mind a két megállapítást?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7579 Dátum: 2019 Július 06, 11:20:42 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Július 06.

„Mert aki meg akarja tartani az életét,
elveszíti azt, aki pedig elveszti az életét
Érettem és az Evangéliumért, megtartja azt.”
(Márk Ev. 8. 35 )

Mi jó nekem, mi szolgálja az előmenetelemet, a dicsőségemet? – kutatja szüntelenül az ember. Amíg Isten nélkül él, minden erejét, idejét, tudását bűnös énje szolgálatába állítja. A megtért ember leszámol bűnös énjével, és Istent állítja szíve oltárára. Innentől kezdve másként tevődik fel a kérdés: Mit tehetek Isten Dicsőségére, mivel szolgálhatom Isten Ügyét? Az ördög nem tud belenyugodni a nagy bálvány kivettetésébe, és igyekszik azt visszalopni az ember szívébe. Ha nem sikerül a bűnös ént visszajuttatni előző helyére, beéri azzal, hogy a kegyes én kerüljön az oltárra. Ahol ez sikerül ott az embert ezután csak a saját lelke állapota foglalkoztatja, így gondolatai újból önmaga körül forognak, és elfeledkezik Isten Ügyéről. Az ilyen élet elveszített élet.

MEGTARTJA ÉLETÉT * Sundar Sing hindu Evangélista egyik utazása alkalmával át akart kelni a Himaláján. Útközben egy másik ember is csatlakozott hozzá. Nehezen vonszolták magukat a dermesztő hidegben és nagy hóban, amikor egy félig megfagyott embert láttak az úton heverni. Sundar Sing megkérte útitársát, hogy segítsen elvinni a szerencsétlent a legközelebbi faluba, de az azt felelte, örül, ha ő maga életbe marad, azzal tovább ment. Sundar Sing a hátára vette a félholtat, és vitte. Órák múlva, amikor végre a falu közelébe ért, újabb áldozatba botlott. A megfagyott emberben megdöbbenve ismerte fel korábbi útitársát, aki annyira meg akarta menteni saját életét.

* Az Úr kigyógyít hűtlenségedből – Hós. 13 – 14”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7580 Dátum: 2019 Július 06, 11:27:43 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„07. 06 Új kezdés

„Ezután Jósáfát Jeruzsálemben maradt. De újra
meg újra kiment a nép közé,... és megtérítette őket
őseik Istenéhez, az Úrhoz." (2Krón. 19. 1 - 7 )

Jósáfát épségben tért vissza Jeruzsálembe. Isten nagy csodája volt ez, Ő mentette meg az életét. És mi fogadja? Eléje ment Jéhú próféta, és ezt mondta: az istentelennek kellett segítened? Nagyon haragszik rád az Úr! Úgy, mint Nátán Dávidnak, szemébe mondja bűnét. Szép kis fogadtatás a nagy sokk után. Jósáfát azonban nem sértődik meg, nem csukatja börtönbe a prófétát, mint sokan mások, hanem hálás. Miért? Azért, hogy Isten újra Szól hozzá. Az után, hogy nem hallgatott az Igére, Isten nem mondott le róla. Még, ha Ítéletes Igét küld is, de emögött is az Ő el nem fogyó Szeretete van. Legyen Áldott érte! Minden hívő ember tudja, milyen nagy ajándék, ha Isten személyesen Beszél velünk. Ő megsebez, de be is kötöz. Bűneinket leleplező szavaiban benne van a bocsánat ígérete is. Mit tesz Jósáfát? Egy ideig Jeruzsálemben marad. Csend következik. Magába száll, kiértékeli a múltat, emészti Isten Üzenetét, amit a próféta mondott, lelkileg rendbe szedi magát. A Biblia gyakran így írja: az Úr előtt áll. Mindnyájunknak nagy szükségünk van erre. Hadd dolgozzék az Ige bennünk, hadd menjen mélyre, amit hallottunk, hadd kerüljön Isten Világosságába minden tettünk, jók és rosszak egyaránt! Utána azonban kiment a nép közé, és megtérítette őket az Úrhoz. Uralkodása elején egy kis csapat bejárta az országot, és megismertette az emberekkel a Bibliát. Azóta sok minden történt, és ellaposodott a Hitélet. Most újra indul ő maga is, mert az ország jövője a nép lelkiállapotától függ. Hisszük - e, hogy ez ma is így van? És nemcsak Hitébresztés történik, hanem utána bírákat rendel, akik tanítják az embereket, hogy új erkölcsiség is fakadjon a Hitbeli Megújulásból. Isten gyermeke is eltévelyedhet, mint Jósáfát. De Isten ad lehetőséget Új Kezdésre."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7581 Dátum: 2019 Július 07, 08:50:13 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Július 07.

„Mások közül pedig senki sem mert
hozzájuk csatlakozni, a nép pedig nagy
tiszteletben tartotta őket” (ApCsel 5. 13 )

A fiatal Jeruzsálemi gyülekezetből erő áradt, amit a kívülállók is megéreztek. Nyilvánvalóvá vált számukra, hogy ezek mások, mint ők, egy más Országnak, Isten Országának a polgárai. Ezek közé nem lehet csak úgy egyszerűen elvegyülni. Isten gyermekei között csak azoknak van helyük, akik megmosták és megfehérítették ruháikat a Bárány Vérében. Aki másként kerül közéjük, úgy jár, mint az az ember, aki elvegyült a menyegzői seregben, de nem volt menyegzői ruhája. Testvérem, állj az Úr Színe Elé, és felelj őszintén a kérdésre: Van – e közöd Jézus Keresztjéhez? Ha nincs, akkor milyen alapon elegyedsz a hívők közé, és veszed fel Isten gyermekeinek a szokásait? Hogy mersz úgy járni – kelni közöttük, mintha hozzájuk tartoznál? Ne csapd be magad! Állj oda Jézus Keresztje alá, és rakd le egész bűnös, állkeresztyén életedet! Akkor majd azt tapasztalod, hogy megnyitja előtted a Mennyek Országát, és az Övéi közé számlál. Akkor megtudod, milyen nagy Öröm van a Mennyben egy bűnös ember megtérésén! Isten gyermekeit pedig arra figyelmezteti ez az Ige, hogy látszódjon meg rajtunk, Kinek a gyermekei vagyunk!

ISTEN GYERMEKE * Egy hívő diákleány úgy tudott jelen lenni a társai között, hogy a jelenlétében nem mertek olyan trágárul beszélni, mint ahogy különben szoktak. Amint megjelent közöttük, minden előzetes összebeszélés nélkül elhallgattak, mert megérezték lelke Tisztaságát. Ne feledd, hogy a te életed is old és kötöz!

* Megmostad – e ruhádat Jézus
Vérében? – Jel. 7. 9 – 17”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7582 Dátum: 2019 Július 07, 08:56:49 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„07. 07 A Hit vizsgája

„Történt ezek után, hogy hadba vonultak Jósáfát ellen
a móábiak és az ammóniak..." (2Krón. 20. 1 - 4 )

Ez derült égből villámcsapás volt. A felderítők hozták a vészhírt, ráadásul olyan közel járt az ellenség, hogy már felkészülni sem lehetett a védekezésre, nem beszélve a nagy túlerőről. Mit tesz most Jósáfát? „...megijedt Jósáfát, az Urat kezdte keresni, és böjtöt hirdetett egész Júdeában." Milyen őszinte könyv a Biblia! Mennyivel szebb lenne, ha azt olvasnánk, hogy a hívők mindig bátrak és okosak, első nekifutásra mindent jól megoldanak stb. De nem ez a Valóság. A Valóság az, hogy ők is ismerik a félelmet, s képesek megijedni is, ha váratlanul valami szörnyű hírt hallanak. Csak nem állnak meg itt. Hanem ez a különös kifejezés így fordítható: „a maga arcát az Úr Arcára irányította." Először csak önmagára és népére nézett, s látta, milyen gyengék. Aztán az ellenségre, s látta, milyen erősek. De utána az Úrra nézett, mert látni akarta, hogy Ő nemcsak még Erősebb, hanem Mindenható. Csak az első válasza volt a rémület, a második már a bizalom. Ez a Hit győzelme. „Ha félek is, benned bízom" - írta Jósáfát egyik elődje, Dávid király. És most érik be a jó magvetés, a korábbi alapos Igehirdetés gyümölcse: amikor felszólítja a népet böjtre és imádkozásra, az emberek értik, miről van szó. Nem esnek pánikba, nem kapkodnak szövetségesek után, tudják, hogy az Élő Isten az ők Hatalmas Szövetségesük, s ha Őt hívják segítségül, számíthatnak Rá. De nagy dolog, ha egy közösségben ez természetes! A váratlanul támadó nehézségek mindig vizsgáztatják a Hitünket. Könnyű nyugodt időkben tisztelni az Urat, de merünk - e Bízni Benne, amikor hirtelen történik valami baj, s nyilvánvaló a tehetetlenségünk? Hisszük - e, hogy Istennek Valóban minden Lehetséges, az is, ami az embereknek lehetetlen?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7583 Dátum: 2019 Július 08, 08:29:07 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Július 08.

„És ahogy körülnéztek, hirtelen már
senkit sem láttak többé maguk mellett,
csak egyedül Jézust.” ( Márk Ev. 9. 8 )

Jézus felvitte tanítványait a hegyre. Megmutatta nekik az Ő Dicsőségét. Jézus Dicsősége abban állt, hogy nem csak Mózes és Illés, hanem Maga az Atya tett Róla Bizonyságot. A csodálatos Jelenés után a tanítványok nem láttak mást, csak Jézust. Mindenki más eltűnt a szemük elől. De ott maradt Jézus. Jézussal járva előfordul, hogy feljutunk Vele a Dicsőség hegyére. De amiképpen a tanítványoknak, úgy nekünk is le kell majd jönnünk onnan a hétköznapok, megpróbáltatások völgyébe. Akár a Dicsőség hegyén, akár a megpróbáltatások völgyében vagyunk, ne a körülményekre nézzünk, hanem egyedül Jézusra. Ez oltalmaz meg az elbizakodástól és csüggedéstől egyaránt. Akár bánat és félelem, akár öröm vesz körül, nincs más értelme az életednek: csak Jézus. Tekints Reá! Csak Őt lássad! Ez teszi szárnyalóvá, Reményteljessé életedet, ha egyedül Reá tekintesz. Tedd életed Jézus Kezébe, lásd meg Őt, Aki éretted adta Önmagát!

Az Áldott Orvos közeleg,
A drága Főpap: Jézus.
Szava szívünk enyhíti meg,
Egyetlen Üdvünk: Jézus.
Halld, mit zeng az Égi Kar
Édes visszhangjaival,
Szívemben is zeng e dal:
Jézus, Jézus, Jézus!

* Egyedül Jézusért! – Márk Ev. 9. 1 – 13”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7584 Dátum: 2019 Július 08, 08:44:52 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„07. 08. Jósáfát imádsága

„Mert nincs erőnk ezzel a nagy tömeggel
szemben, amely ellenünk támad... csak
Rád Tekintünk." (2Krón. 20. 5 - 12 )

  Az ellenség tehát közeledik, védekezésre nincs se idő, se mód. Mit tesz ilyenkor egy felelős vezető és a nép? A nép összegyülekezett a Jeruzsálemi Templomba, a király pedig mindenki füle hallatára elmondott ott egy megrendítő imádságot. Mert sem a hívő Hite, sem imaélete nem magánügy. Ebben az esetben a legteljesebb mértékben közügy volt. Ez nem mutatvány, nem zavarában tesz valami rendkívülit, hanem mindig így szokta. Beszélget Mennyei Atyjával. Ha öröme van, akkor is, ha bánat éri, akkor is, jóban, rosszban - mindig. Kinek vallja Istent? „Te vagy Isten a Mennyben, Aki Uralkodsz a népek minden királyságán! A Te Kezedben van az Erő és a Hatalom, és senki sem állhat meg Veled Szemben." Aztán emlékezik Isten nagy Tetteire és Ígéreteire, s máris biztos talajt érez a lába alatt. Kinek látja az ellenséget? Onnan akarják kiűzni Jósáfát népét, ahova Isten helyezte őket. Tehát így Istennel kerültek Szembe. Akkor pedig nem nekik kell legyőzniük őket, ez az Úr Harca. Máris oldódik a szív szorongása, s egyre nagyobb kíváncsisággal várja, mit fog cselekedni Isten. És kinek látja önmagát? „...nincs erőnk ezzel a nagy tömeggel szemben. Nem tudjuk, mit tegyünk, csak Rád tekintünk." Az Igazi imádság ilyen őszinte. Jézus így tanított erről a hegyi beszédben: úgy imádkozzatok, ahogyan a kisgyerek beszél apjához, akiben bízik, és akiről tudja, hogy szereti őt!   Ilyen természetes - e számunkra az imádság, hogy nemcsak baj esetén, hanem folyamatosan kapcsolatban vagyunk Istennel? Hisszük - e, hogy a ma is Cselekvő Úr, Aki ki tud Szabadítani emberileg reménytelen helyzetből is? Szoktunk - e imádkozni ilyen Hittel népünkért? Gyakoroljuk saját Hitünk erősítésére, hogy elsoroljuk Hálával Isten Tulajdonságait és nagy Tetteit! Ő Ígérte: „Hívj segítségül Engem a nyomorúság idején! Én Megszabadítlak, és te Dicsőítesz Engem."
(Zsolt. 50. 15 )"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7585 Dátum: 2019 Július 09, 12:41:51 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Július 09.

„Hiszek, Uram! Legyél segítségül az én hitetlenségemben!” (Márk Ev. 9. 24 )

Beteg gyermek, kétségbeesett, bizalmatlan apa, vitatkozó, tehetetlen tanítványok – ezt a reménytelen képet látta Jézus, amikor lejött a hegyről. Nem csoda, ha ezek után az apa olyan keserű hangon beszél Jézussal. Nagyon nem ártana megvizsgálni az életünket, hogy vajon mennyi Dicsőség származik abból Istenre. Tehetetlenségünkben és elhagyatottságunkban egyedül Jézus nyújthat segítséget. Ennek elnyeréséhez azonban odaadó és Igaz Hit kell. Hinnünk kell Benne, Aki Előtt semmi sem lehetetlen, még az sem, hogy minket, nyomorult bűnösöket megtisztítson. Ez a Hit a Megtartó Hit, amikor magamnak semmi érdemet nem tulajdonítok, csak egyedül Jézusnak. A fenti Ige tökéletes példája annak, hogyan kell megalázkodnunk. Még a hitünk sem tart meg, ha nem Jézustól kérjük az Igaz Hitet. A Megtartó Hit Krisztus Ajándéka azoknak, akik mindent, még a hitük Igaz Voltát is egyedül Tőle várják. A te Hitre jutásodnak sincs más Útja, mint belátni, hogy Hitet is csak Jézustól nyerhetsz. Mond, testvérem, nem dobban meg a szíved örömmel és hálaadással a drága Örömhírre, hogy Jézus segítségedre siet hitetlenségedben, hogy Hinni tudj, és Hit által elnyerd Krisztusban az Üdvösséget?

Hozzám kiálts,
Így szól az Úr tenéked,
Hozzám, ha minden elhagyott,
Megmentlek Én,
S te majd Nevem dicséred,
Hozzám kiálts,
Urad vagyok.

* Megmentő Hit – Márk Ev. 9. 14 – 29”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7586 Dátum: 2019 Július 09, 12:50:30 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„07. 09 Ott álltak az Úr Előtt

„Ne félj, és ne rettegj..., mert veletek
Van az Úr!" (2Krón 20.13 - 19 )

Elhangzott Jósáfát király imádsága, a nagy gyülekezet csendben áll és vár. Mire? Az ellenség rohamosan közeledik. Nem kellene most már tenni valamit? Mégis mit? Akármit, de cselekedni kell. - Mi a Hit magatartása? „...a júdeaiak valamennyien ott álltak az Úr színe előtt gyermekeikkel, feleségeikkel és fiaikkal együtt." És várták, hogy Isten válaszol az imádságra. Mert Ő hallotta azt, és Ő fogja megmondani, mit tegyenek most. Nem akármit akarnak tenni, csak amit az Úr Mond. - Ez hiányzik sokszor a mi életünkből. A beteges tevékenység és a tétova semmittevés közt hányódik sok ember élete. Nem szánunk időt arra, hogy Isten Előtt állva megértsük az Ő Tanácsát, Világosságába kerülve helyesen értékeljük a magunk szerepét, s merjük kivárni, amíg Ő indít valamire. A Hit mindezt vállalja. Ezt érdemes vállalni, mert a csendben megszólalt valaki, és elmondta Isten válaszát: „Ne féljetek, ez nem a ti háborútok, hanem Istené. Nem kell harcolnotok, csak nézzétek, hogyan szabadít meg benneteket az Úr!" Ilyen is van. Meg olyan is, hogy harcba küld és győzelemre segít, máskor csak nézzük az Úr Szabadítását. A legnagyobb Szabadításokat egyedül szokta elvégezni az Úr. A Golgotán is Egyedül Győzött. Ezt hallva a király is, a nép is „arccal a földig hajolt", és dicsőítették az Urat. Ez a Hit magatartása: tud várni Isten Szavára, képes meghallani és megérteni Azt, elhiszi, hogy valóban Ő Szólt, s Amit Mondott, Az Igaz. Annyira komolyan veszi Isten Ígéretét, mintha már be is következett volna, és hálát ad érte, dicsőíti Istent. Aki az ellenségre néz, az fél. Aki a Mindenható Istenre, az Bízik Benne. Tőle vár Segítséget, és Neki köszöni meg Azt. Ez nem felelőtlen tétlenség, hanem felelős Engedelmesség. Cselekszik, de csak Azt, Amit Isten Parancsol neki."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7587 Dátum: 2019 Július 10, 10:24:06 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Július 10.

„Te már az Úr Áldott embere vagy.”
(1Móz. 26. 29 )

Amikor Abímelek a filiszteusok királya barátjával és hadvezérével elmegy Izsákhoz, és szövetséget ajánl fel neki, ajánlatát ezzel indokolja: „Látván láttuk, hogy az Úr van veled. ( … ) Te már az Úr Áldott embere vagy.” Testvérem, te mit gondolsz magadról? Mi látszik az életedből? Miről tesz bizonyságot? Mert igen kívánatos dolog az Úr kedveltjének lenni! Enélkül minden hiábavalóság. „Hiába korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradsággal szerzett kenyeret ennetek! Annak, akit Ő szeret, álmában ad eleget.” Hiába a vagyon, a szépség, a jólét, ha nincs jelen az Úr Áldása. Akit Ő nem Áld meg, az eltaszított, megvetett, mint Ézsau, aki ugyan sírva kereste, de nem nyerte el az Áldást, mert nem találta meg a megbánás helyét. Jézusban újból Kegyelembe fogadott lett az ember. Isten Ígérete szerint Benne Áldattak meg a föld nemzetei. Maga az Úr pedig azt mondja: „Ha valaki szeret Engem, megtartja az Én Beszédemet, és az Én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál (benne ) lakozunk.” Íme, Isten veled kíván lakni! Hadd mondhassa el rólad is a világ: „Látván láttuk, hogy az Úr van veled.”!

* Menj ki a pogányok közül, hogy Áldott legyél! – 1Móz. 26. 12 – 34”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7588 Dátum: 2019 Július 10, 10:33:22 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„07. 10 Istentisztelet a hétköznapokban

„...fölállította az Úr énekeseit, akik Szent
öltözetben dicsérték Őt, és az arcvonal
előtt vonulva így énekeltek..."
(2Krón. 20. 21 )

Ez alkalommal egészen szokatlan módon adott győzelmet Isten az Ő népének. Miután böjtöltek és imádkoztak, Jósáfát „seregei" előtt mentek az énekes léviták „Szent öltözetben", és dicsőítették az Urat, utánuk a nép. Velük szemben az ellenség. Jósáfát bátorította az embereket: higgyetek az Úrban, és higgyetek az Ő prófétáinak! - akik ugye azt mondták, hogy ez az Úr Harca ez. S akkor valami viszály támadt a szövetségesek seregében, váratlanul egymásnak estek, és lekaszabolták egymást. „Senki sem menekült meg." Jósáfát emberei összegyűjtötték a zsákmányt, és utána megint Hálaadó Istentiszteletre gyűltek össze. A nem hívő ember ezt mondja: ilyen esetben nem imádkozgatni kell, hanem rendbe hozni a fegyvereket, haditervet készíteni és küzdeni. Imádsággal még senki sem nyert meg csatát, az csak a kegyesek pótcselekvése. A vallásos ember így szól: az imádság a papok dolga, azt a templomban kell gyakorolni ünnepi Istentiszteletek alkalmával. Más az ünnep, és mások a profán hétköznapok. Jósáfát szerint a hívő ember Élete Egységes, nem válik így ketté. Ő az Istentiszteletet is behozza a hétköznapokba. Nem száműzi az imádságot a templomba, hanem templommá lesz még a harctér is: ott is hangzott a léviták Istent Magasztaló éneke. S hangzott az imádság ütközet előtt, a győzelem után - mindig. Ez nem azt jelenti, hogy a hívő ember tétlen, és várja a sült galambot. Hanem hogy mindig azt igyekszik tenni, aminek Istentől Rendelt ideje van, s amit Isten Parancsol neki. Van, amikor erejét megfeszítve dolgozik s van, amikor Hittel várja, hogyan teljesíti Isten az Ígéreteit. Sok erőlködéstől, kudarctól és mulasztástól megmenekülnénk, ha ezt gyakorolnánk."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7589 Dátum: 2019 Július 11, 10:04:51 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Július 11.

„Pilátus ekkor ismét hozzájuk
fordult, mert szerette volna szabadon
engedni Jézust.” (Luk. 23. 20 )

Pilátus mindvégig nagy érdeklődéssel és őszinte megbecsüléssel volt Jézus iránt. Talán már előzőleg is hallott Felőle. Most, amikor Jézus előtte áll, sem tud érdeklődés nélkül keresztülnézni Rajta. A vesztét azonban az okozza, hogy azt hiszi, mindez – az érdeklődés, a jóindulat – elég. Azt reméli, hogy megúszhatja döntés nélkül. Elküldi Heródeshez, hátha majd ő dönt helyette. Próbál alkudozni, a világnak is, és az Úrnak is kedvében járni. „Megfenyítem azért és elbocsátom” – gondolja. De nem lehet, mert a világ sem éri be félmegoldással. Egy „gyöngéd” kéz, a felesége megpróbál segíteni, hogy ne döntsön Jézus ellen. Ő azonban még így sem képes dönteni. A többségre bízza. Mintha a többség döntené el az igazságot! Végül ilyen formán mégis csak ő dönt. De nem Jézus mellett! Jó szándékkal a kárhozat felé! Nem lehet langymeleg, arany középutas keresztyénséggel kétfelé sántikálni. Az ilyen tudathasadásos élet a legnagyobb zűrzavar és boldogtalanság okozója. Az ilyen elveszíti azt is amit Krisztus elé helyezett. Pilátus is elveszítette a császár kegyét, és száműzetésben, félredobva halt meg. Mennyivel boldogabbak azok, akik Őt tudják és merik választani! A hajdani apostolok, a misszionáriusok, hétköznapi hívő emberek élete bizonyítja: Áldott, aki az Úr mellett döntött!

MÉRSÉKELT KERESZTYÉNSÉG * Egy szellemes angol író szerint a „mérsékelt keresztyénség” kifejezés éppen annyit ér, mintha valakiről azt mondanák: mérsékelten becsületes ember. Vagy amikor a tojásra azt mondják: mérsékelten friss.

* Hamis döntés – Luk. 23. 1 – 25”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.