Szerző Téma: Napi lelki morzsák  (Megtekintve 508951 alkalommal)

0 Felhasználó és 2 vendég van a témában

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7650 Dátum: 2019 Augusztus 10, 06:51:04 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Augusztus 10

„Nem tudjátok, hogy akik versenypályán futnak,
mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyer jutalmat?
Úgy fussatok, hogy elnyerjétek.” (1Kor. 9. 24 )

A keresztyén életet nem hiába hasonlítja Pál apostol versenypályán való futáshoz. A keresztyén embernek is ugyanúgy komoly edzésre, felkészülésre, úgynevezett tréningre van szüksége, mint egy jó versenyzőnek. Ehhez önuralomra, önmegtagadásra is szüksége van, mint ahogy a sportolónak is mértéktartó, egészséges életmódot kell folytatnia. Amikor pedig eljön a verseny nagy pillanata, lendületre, teljes odaadásra van szüksége annak, aki célba akar érni, sőt nyerni akar. Egy versenyben nem nyerhet mindenki. Így van ez a lelki életben is: nem mindenki nyeri el az Üdvösséget. „Mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyer jutalmat” – olvassuk. Ez a kiválasztás tényét bizonyítja. Akiket az Úr kiválasztott arra, hogy a versenypályán az Élet Jutalmát elnyerjék, nem tétovázhatnak, nem nézhetnek jobbra – balra futás közben, nem sántikálhatnak kétfelé, hanem teljes lendülettel és odaadással a Célra kell hogy összpontosítsanak.

„VALAMIT VISZ A VÍZ” * Ha a folyó vizébe faágakat dobunk, megfigyelhetjük, hogy a faágak nem egyforma sebességgel úsznak. Amelyik beljebb került, ahol gyorsabb a víz sodrása, gyorsabban úszik, míg az, amelyik közelebb esett, lassabban halad, és könnyen elakad a parti növényzetben. Ha a Lélek Sodrása Magával ragadta már a szívedet, akkor ne akadj fenn az élet apró – cseprő akadályaiban, hanem mindent félretéve, minden akadályt leküzdve haladj Célegyenest előre!

* A tanításra hallgassatok! – Ézs. 8. 11 – 22”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7651 Dátum: 2019 Augusztus 11, 09:16:37 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„08. 10 Elköltözés

„Mert én nemsokára megáldoztatom, és elérkezett
az én elköltözésem ideje." (2Tim. 4. 6 )

Valaki ezt mondta: milyen kár, hogy végigrohanjuk az életet, nem is tudjuk, mit jelentett volna élni, és utána készületlenül zuhanunk a sírba. Pál apostol nem így tett. Ő a Krisztusban Élt, és így is készült meghalni. Aki Krisztusban (a Vele való Lelki Közösségben) Él, az nehéz körülmények közt is Boldog. Aki Krisztusban Él, Krisztusban is hal meg. És aki Krisztusban hal meg, az azután is Boldog. Mert „Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg" (Jel. 14. 13 ). De csak azok halnak meg az Úrban, akik Vele járták végig földi életük útját is. Amikor Pál utolsó levelében erről ír lelki gyermekének, Timóteusnak, egy nagyon kifejező szót használ: elköltözésem ideje elérkezett. Akkor használták ezt a szót, amikor a nomád pásztorok szedték a sátorfájukat, és más legelőre indultak. Vagy amikor eloldották a hajót, és új kikötőbe indult. Nem a semmibe, hanem meghatározott, biztos helyre. Ránk sem a megsemmisülés vár, amikor meghalunk, hanem folytatódik a létünk: Krisztussal vagy Nélküle. Ez az Örök Élet vagy az Örök kárhozat. Itt dől el, hogy mi lesz a folytatás. Ritkán gondolunk erre őszinte komolysággal. Aki Krisztusban van, annak a meghalás nem az Élet végét jelenti, csak a mulandóság végét. Mindannak a befejezését, ami itt rossz volt. Ezért ilyen nyugodt Pál és minden hívő ember. Aki arra használta földi életét, amire kapta, teljes Békességgel hagyja itt. És aki már itt átment a halálból (az Isten nélküli létből) az Életbe, az maga mögött tudja a halált, csak a meghalás (a biológiai halál) van előtte, az pedig még közelebb viszi Krisztushoz. Akinek az Élet Krisztus, annak a meghalás Nyereség (Fil. 1. 21 ). És nekem?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7652 Dátum: 2019 Augusztus 11, 09:31:51 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Augusztus 11

„Józanodjatok ki és ne vétkezzetek, mert némelyek
nem ismerik Istent, ezt megszégyenítésetekre
mondom.” (1Kor. 15. 34 )

A korinthusi hívőknek ezt mondja Isten Szentlelke Pál apostol által:  „Józanodjatok ki”. Vannak emberek, akik hívőknek, Krisztuséinak vallják magukat, mégsem ismerik Istent, mert nem ébredtek fel, nem józanodtak ki. Ismered Istent mint Teremtőt, Gondviselőt. Csodálod Hatalmas Voltát, de nem ismered mint Atyát. Az Atyát csak Jézus által ismerheted. Mégis sokan nem szívesen hallanak Jézusról. Pedig ha nem ismered meg Jézust, ha nem fogadod el Őt Megváltódnak, sohasem lesz Isten Atyáddá, s nem lehetsz Isten gyermeke. Csak teremtmény maradsz Megváltó nélkül. Istent Igazán megismerni Szentlelke segítségével lehet. Ezért kérdezte Pál apostol az efezusi hívőktől: „Kaptatok – e Szentlelket, amikor hívőkké lettetek?” Ők pedig azt mondták erre: „Hiszen még azt sem hallottuk, hogy van Szentlélek!” Testvérem, te hiszed – e, hogy Atya, Fiú, Szentlélek, ez a Három lényegében Egy? Van – e Közösséged Szentlélek Istennel? Vagy megszégyenítésedre azt kell mondani neked, hogy nem ismered Istent, mert nem ismered Szentlelke munkáját? Isten Szentlelke nélkül nincs Élet!

A LÉLEK SZELE * Az elmúlt télen sok fa kifagyott, elpusztult a környékünkön. Nemrég tudtam meg, hogy mi okozta a pusztulásukat: több héten át tartó kemény fagy, amikor nem fújt a szél. A te életedben vajon nem a szélcsend okozza – e, hogy nem ismered Igazán Istent? Majd ha Isten Szentlelke keresztülfúj az életeden, s felráz, akkor megismered az Istent, Aki teremtett, megszabadít, és Újjászül. Ez az Ő Ingyen Kegyelméből, Hit által lehetséges.

* Mert egy Gyermek születik nekünk – Ézs. 9. 1 – 7”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7653 Dátum: 2019 Augusztus 11, 09:36:44 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„08. 11 Teéretted

„Úgy sejtem, hogy te éretted Áldott
meg engem az Úr." (1Móz. 30. 27 )

Különös megfigyelés a Bibliában: Isten a benne hívőkre való tekintettel néha másokat is sok Jóban részesít. Jákob búcsúzik az apósától, Lábántól, akinek a juhait sokáig ő gondozta. Lábán nézi a megnövekedett nyájat, és ezt mondja: megtudtam, hogy teérted Áldott meg engem az Úr. Több király elmegy szorult helyzetben tanácsot kérni Elizeus prófétához. Ő ezt mondja: „ha nem nézném Jósáfátnak, Júda királyának a személyét, rád sem tekintenék." (2Kir. 3. 14 ) A többiek csak most a bajban szeretnének segítséget kapni Istentől, de van köztük egy igazán hívő. Rá való tekintettel kap tanácsot a többi is. Izrael több királyának mondta hasonló helyzetben Isten: te nem érdemelsz semmi jót, de Dávidért, az Én szolgámért (aki akkor már régen meghalt), mégis segítek neked. Pál apostol életében is láttuk: ő ragaszkodott az Úrhoz, vele Terve volt Jézus Krisztusnak, és érette megmentette mind a kétszázhetvenhat embert a hajón. Legfontosabb azonban az, hogy Jézus Krisztusért könyörült rajtunk a mindenható Isten. „Ő bűnhődött, hogy nekünk Békességünk legyen, az Ő Sebei Árán gyógyultunk meg." (Ézs. 53. 5 ) Ezt a bocsánatot és Üdvösséget azonban mindenkinek magának kell Hittel elfogadnia Istentől. Mások hitéért nem kapunk Üdvösséget, csak valamilyen más ajándékot. Vajon kik azok, akikre nézett az Úr, és engem Áldott meg? Köszönjem meg őket Neki! És lesznek - e, akik azért kapnak valami Jót, mert Isten engem néz?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7654 Dátum: 2019 Augusztus 12, 08:06:30 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Augusztus 12

„Ő gyújtott Világosságot a szíveinkben,
hogy felragyogjon Isten Dicsőségének
ismerete Krisztus Arcán.” (2Kor. 4. 6 )

Sötét van, félelmetes sötét. Hogy hol? Minden emberi szívben. A tiedben is, ha még Isten nem gyújtott benne Tüzet és Világosságot. Miért van sötét? Mert valami eltakarja Jézus Krisztus Arcát a szívedben. Mi takarhatja el? Megtéretlen szíved meg nem bánt bűnei. Ezek miatt van „nyomor, sötétség és szorongató homály”. Vajon meddig? Isten azt ígérte: „De nem lesz mindig sötét ott, ahol most szorongattatás van.” és az Ígéret be is teljesült. „Az Igazi Világosság, Amely megvilágosít minden embert, már eljött a világba” – olvassuk János Evangéliumában. Akkor hát miért van mégis sötétség a világban? Azért, mert „a  világ nem ismerte meg Őt.” Miért van az, hogy a te szívedben is még sötétség van, amikor a Kegyelem napja már régóta csodálatosan ragyog, sőt már lemenőfélben van? Azért, mert még nem fogadtad el Őt. A szívedben csak úgy lesz Világosság, ha Ő ott van!

TŰZGYÚJTÁS * Egy téli estén hiába vesződtem a tűzrakással, sehogy sem sikerült begyújtanom a kályhát. Ott hagytam hát úgy, ahogy volt, szénnel tele tömve. Reggel amikor újra bementem a terembe, nem kis meglepetésemre kellemes meleg fogadott. Időközben ugyanis a tűz felgyulladt. Milyen jó volna, ha engednéd, hogy Isten Világosságot gyújtson a szívedben! Sokaknak kellemes meglepetést okozhatnál, ha sötét, reménytelen szíved egyszer csak fényt és meleget árasztana a sötét, hideg éjszakában.

Keze még fel van emelve – Ézs. 9. 8 – 21”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7655 Dátum: 2019 Augusztus 12, 08:12:25 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„08. 12 Emlékezés

„Emlékszem rád: ifjúkorod hűségére,
mátkaságod Szeretetére..." (Jer. 2. 2 )

Mindenkire jellemző, hogy mire emlékszik és mit felejt el (illetve mit szeretne elfelejteni) a múltjából. A legtöbben emlékeznek az elszenvedett sérelmeikre és a véghezvitt hőstetteikre. Ezeket aztán többféle változatban adják elő, s lassan maguk sem tudják, hogy pontosan mi hogyan is történt. De szeretjük elfelejteni a kellemetlen emlékeket, kudarcokat, hibákat, bűnöket. Ezek aztán néha előtörnek egy - egy álomban vagy váratlan pillanatban, de újra lenyomjuk őket a tudatalattiba. És mire emlékszik Isten? Emlékszik népe hűségére. Amikor szövetséget kötött Izraellel, az örült ennek, és ragaszkodott Istenhez. Olyan volt ez, mint a jegyesség, az egymás iránti Szeretet jellemezte. - Aztán elromlott a kapcsolat, mert Isten népe a pogány népek bálványait is kezdte tisztelni. Ezzel megcsalták az Urat, hűtlenné váltak hozzá. Ez fájdalmas emlék, ami Isten Ítéletét hívja ki. - Isten azonban Kész Megbocsátani a hűtlenséget. És a megbánt és elhagyott bűnre nem akar többé emlékezni. Amit Ő Megbocsátott, arra nem hivatkozik, az nem választ el Tőle, „nem gondolok többé vétkeikre" - ígéri (Jer. 31. 34 ). Isten nem felejt, csak nem említi többé. A Biblia minket is erre bátorít. Először is arra, hogy Isten Jótetteit, Csodáit ne feledjük el. „...ne feledd el, mennyi Jót tett veled!" (Zsolt. 103. 2 ) Tartsa frissen a Hálaadásunkat és Istent Magasztaló imáinkat az emlékezés! Ez egyben bátorít arra, hogy Bízzuk Rá nyugodtan a jövőnket is. Felejtsünk el viszont minden ellenünk elkövetett bűnt! Ezeket a tartozásokat el lehet engedni, ahogyan Isten is eltörölte az ellenünk szóló adóslevelet, amikor Jézus Meghalt értünk (Kol. 2. 14 ). A megbocsátott, elrendezett vétkeket pedig nem szabad többé felemlegetni, családon belül sem, ahogyan Isten is a tenger mélyére veti a mi megbánt vétkeinket."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7656 Dátum: 2019 Augusztus 13, 12:21:44 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Augusztus 13

„... nemde Isten választotta ki a világ
szegényeit, hogy gazdagok legyenek
a Hitben, és Örökösei az Országnak,
Amelyet azoknak ígért, akik Őt
szeretik?” (Jak. 2. 5b )

A szegénységre úgy szoktunk tekinteni, mint Isten súlyos próbájára, sőt büntetésére. Ez sokszor így is van. Sokszor kell az Úrnak a nélkülözés kellemetlen, fájó eszközéhez folyamodnia, hogy engedelmességre kényszerítsen bennünket. Gondoltál – e már arra, hogy a szegénység kiváltság, ajándék is lehet? Isten könnyebbé akarja tenni vele az Üdvösségre vezető utat. A szegénység ugyanis nagyon jól ki tudja ábrándítani az embert a világból. A szegénység érezteti meg igazán, mit jelent Ítélet alatt, Isten Haragja alatt élni. A szegénység döbbent rá igazán, mit von maga után Ádám bűne, az ősök bűne, a magam bűne. A szegénységben érezed meg a világtól való kifosztottságodat, becsapott voltodat. A szegénységben tudod fokozatosan elveszíteni az emberi jóakaratban, ígérgetésekben vetett hitedet. Ugyanakkor ez az állapot képes felébreszteni a kimondhatatlan sóvárgást egy másik, egy gazdag, bővölködő Élet után, és elkezded keresni ezt a másik Életet. Ekkor aztán Isten eléd tárja az Ő Kegyelmét, és Királyi Örökséggel, Mennyei Gazdagsággal ajándékoz meg téged, a kifosztva Hozzá menekülőt. Akkor majd hálás leszel Istennek a szegénységért, mert így megláthattad – és talán most még élesebben látod – azt a drága Ajándékot, amit számodra elkészített: az Üdvösséget.

ÁLDOTTAK A FELLEGEK * Van a földön egy hely, ahol soha nincsenek sötét felhők az égen. Ez a hely a Szahara, amely felett csaknem mindig tündöklik a nap. Ennek következtében azonban az egész csupa pusztaság, ahol a halál uralkodik. Sűrű erdők, virágos rétek, mozgalmas vidám életek csak ott vannak, ahol sokszor felhők takarják el a napot, s gyakran hull bővizű, termékenyítő eső.

* Áldott szegénység – 1Kir. 17”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7657 Dátum: 2019 Augusztus 13, 13:13:09 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„08. 13 Kinek az életét éled?

„...Én odaadom az Életemet, hogy aztán
újra visszavegyem." (Ján. 10. 17 )

Valaki ezt mondta: elköltöztem otthonról, végre a magam életét akarom élni - s otthagyta a családját, sok problémát hagyva maga mögött. Másvalaki: nekem túl nagy megkötöttség a házasság, kiszálltam, a magam életét akarom élni, hetente egyszer találkozom a gyerekekkel, s nekem ez így jó. Mindnyájan úgy születünk, hogy önmagunkat szeretjük a legjobban, s másoktól is azt várjuk, hogy szeressenek bennünket. S amikor valaki rádöbben, hogy másokat szeretni csak önmagunk rovására lehet, akkor megriad. Senki sem akarja feláldozni magát, hanem a házasságban is azt várja, hogy őt dédelgessék. S ha ez kölcsönös, mindketten egyedül maradnak. Milyen messze van ettől Jézus programja: „Én odaadom az Életemet, senki sem veszi el, Én Magamtól adom oda!" S annak, hogy Ő oda Áldozta az Életét, az lett a Gyümölcse, hogy sokunknak jut Belőle, s Ő sem lett szegényebb. Aki másokért felelősséget vállalt, úgy is rákényszerül arra, hogy Áldozatot hozzon. S aki ez ellen tiltakozik, sose lesz boldog. Mert mások boldogságának a romjain nem épülhet fel senkinek a boldog élete. De ha valaki Jézus Rendelkezésére bocsátja a maga életét (megtagadja magát), az megkapja a Jézusét, Amelyet aztán már könnyű a Tőle kapott Szeretettel szétosztani. Ekkor már nem én élem a magam (szegényes, nyomorult, önző) életét, hanem Ő Éli bennem a Magáét, s Hatalmat ad arra, hogy letegyem a sajátomat Örömmel. Aki mindenáron a maga életét akarja élni, abban nem élheti Krisztus a Magáét. Amilyen távol áll tőlünk ez a készség: leteszem az életemet másokért, olyan távol állunk mi Jézustól. Aki ragaszkodik a magáéhoz, el fogja veszíteni. Aki átadja Neki, többet kap helyette: „Örök Életre tartja meg azt" (Ján. 12. 25 )."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7658 Dátum: 2019 Augusztus 14, 08:25:03 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Augusztus 14

„Talán tenni fog valamit érettünk az Úr,
mert az Úr Előtt nincs akadály, hogy sok
vagy kevés ember által szerezzen
Szabadulást.” (1Sám. 14. 6 )

Jonátán nem tudta, hogy milyen kimenetele lesz majd vállalkozásának. Nem volt biztos abban, hogy sikerül rejtve maradnia az ellenségtől hemzsegő területen, s nem koncolják majd fel, ha lelepleződik. Egy dologban azonban biztos volt: az Úr Előtt nincs akadály. Isten pedig ezt a Hitét Szabadulással áldotta meg. Megáldotta, mert Okosan hitt, Istennek tetsző módon hitt. A mi hitünk sokszor azért mond csődöt, mert nem Okos Hit. Gyakran voltaképpen saját vágyaink beteljesülésében, saját elképzeléseink valóra válásában hiszünk, és nem az Úr Hatalmában bízunk. Hiszünk a saját sikereinkben, eredményeinkben, de nem Isten Erejében. Hiszünk az emberi jóindulatban, emberi tervekben, ígéretekben, és még annyi másban, s nem vesszük észre, hogy éppen az Istenbe vetett Hit, a Belé vetett Bizalom sikkad el. Pedig Isten Előtt értéktelen, értelmetlen, kivetnivaló az ilyen balga hit. Nem csoda, ha nem érkezik Tőle Válasz kéréseinkre, s tele lesz csalódással, kudarccal az életünk. Kérd az Urat, hogy tanítson meg Okosan hinni, csak és kizárólag Őbenne Bízni! Meglátod, Előtte nincs akadály, s minden Útja Kegyelem és Hűség.

OKOS HIT * A trieri bíróság hívő elnökére időskorára rászakadtak a csapások: meghalt a fia, és nem sokkal ezután két leányát is elveszítette, ő maga pedig súlyos betegségbe esett. Síró hozzátartozóit mégis így vigasztalta: „Az Úr, Aki eddig annyi mindennel megajándékozott, a veszteségek ellenére a jövőben is meg tud ajándékozni, ha Neki úgy tetszik!” Isten rohamos gyógyulással és új ajándékkal válaszolt a bizonyságtételre.

* De ha nem tenné is – Dán. 3. 1 – 30”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7659 Dátum: 2019 Augusztus 14, 08:47:19 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„08. 14 Bemegyek ahhoz

„...az ajtó előtt állok, és
zörgetek..." (Jel. 3. 20 )

Jézus három képet tesz ebben az Igében egymás mellé: „íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek..." Kitűnik ebből, hogy a mi bezárt életünkön kívül is van még valami. Nem annyi a valóság, amennyit látunk belőle. Ott kívül is van Valaki, Aki engem keres, mert nálam zörget. Sokféleképpen tud jelt adni Önmagáról: kezembe kerül egy Biblia, beszél egy hívő munkatársam Róla, elgondolkozom egy temetés után, egy csalódást követően megkérdezem, mi is az életem értelme... „...ha valaki meghallja a Hangomat, és kinyitja az ajtót..." Ő nem töri ránk az ajtót, ennek a mozzanatnak én vagyok az alanya, az előzőt és a következőt Ő végzi. Mit jelent meghallani a Hangját? Magamra veszem, amit nekem mondott. És mit jelent ajtót nyitni? A Biblia jelképei szerint: bűnt vallani. Az Isten ellen elkövetett vétkeim választanak el tőle (Ézs. 59. 2 ). Amit már bűnnek látok, azt mondjam el Őszintén Istennek, és kérjem bocsánatát! „...bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig Énvelem." Nincs más feltétele a Jézussal való összeköltözésnek, csak ez az ajtónyitás. Nem kell teljesíteni semmit, nem kell megfelelni semminek. Az együtt étkezés a legteljesebb összetartozás, Közösség kifejezése volt. Jézus Közösséget vállal velem, és megosztja Javait. Ehhez azonban nem az ajtón keresztül kell beszélgetnünk, mert éppen az együttélés az Új Élet lényege. Az ilyen ember viszont soha többé nem lesz egyedül. Sem ebben a földi életben, sem halála óráján, sem azután. Egyszer majd mi állunk meg Jézus Ajtaja előtt. Behívhat-e akkor mint ismerőst, vagy ezt kell mondania: nem ismerlek titeket, távozzatok?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7660 Dátum: 2019 Augusztus 15, 08:18:34 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Augusztus 15

„Ászá szíve mégis teljesen
az Úré volt egész életében.”
(1Kir. 15. 14 )

Megszégyenít bennünket Ászá királyi jellemzése: a szíve „ teljesen az Úré volt”. Vagyis olyan volt, amilyennek látni szerette volna őt az Úr. Olyan volt, hogy Istennek nem kellett keseregnie miatta. Nem bosszantotta fel engedetlenségével, bántó figyelmetlenségével. Nem járt idegen istenek után, nem voltak titkos magánbálványai. Nem osztotta meg az életét, a lelkét, az erejét, a képességeit a világ. Az Úr Ábrázatát nem homályosította el előtte a családtagoknak, barátoknak, a világ fiainak való tetszeni akarás. Úgy, amint volt, teljes szívével, teljes elméjével hiánytalanul, egészen az Úré volt. Ő töltötte be az életét, az Ő Parancsolatai foglalták le gondolatait, az Ő szerelme töltötte be szívét. Nem csak néha – néha, nagy vallásos eseményeken, ünnepeken felbuzdulva viselkedett így, hanem amint az Ige mondja: „egész életében”. Tehát a hétköznapokon is, a bajok, a nehézségek között is. A megfáradás, a kimerülés nehéz időszakában is, sőt az öregség éveiben is. Bárcsak rólunk is elmondhatnák majd: „szíve teljesen az Úré volt egész életében”!

EGÉSZ EMBEREK * Az első századok rettenetes üldözései közepette azért tudott a keresztyénség mindenek ellenére diadalmaskodni, mert az Ige egész szívvel az Úrra hagyatkozó, Neki engedelmeskedő hívők kezében volt, akiknek a Krisztus iránti szerelmük nem csökkent még a római cirkuszok véres arénájában, az égő máglyákon, sőt még a kereszteken sem.

* Az Úr a szív teljességét nézi – 1Kir. 15. 9 – 24”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7661 Dátum: 2019 Augusztus 15, 08:31:38 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„08. 15 Beteghordozók

„Jézus pedig látva a hitüket, így szólt a bénához:
„Fiam, megbocsáttattak a bűneid." (Márk Ev. 2. 5 )"

Volt egy lebénult ember. Amikor Jézus ott járt abban a városban, négy barátja megfogta, és minden akadályon át Jézushoz vitte őt. Jézus először a bűneit bocsátotta meg, majd meggyógyította. Néhány egyszerű megfigyelés segíthet abban, hogy mi is hasonlót tegyünk. Ezek a barátok szerették a beteget. Ő már kiesett az élet pezsgéséből, magától nem tudott elmenni sehova, inkább csak teher volt, ha gondoskodni kellett róla, de számon tartották, nem voltak közönyösek elesett állapotával szemben. Ugyanakkor hittek Jézusban. Tudták, hogy Hozzá érdemes elvinni, csak Ő segíthet rajta. Jézus az ő hitüket látta, és a másikon könyörült meg. Kihasználták az alkalmas időt. Sem előbb, sem később nem lehetett volna ezt megtenni. Amikor Isten Lelke indít, amikor a másiknak a legjobb, amikor egyáltalán van rá lehetőség, akkor kell segíteni. Összefogtak négyen. Néha nem könnyű ezt megszervezni, de Közösségben mindig könnyebb valakinek a terhét, gondját hordozni. És végül: nem fordultak vissza az akadályok láttán, hanem mindent elkövettek, hogy Jézus segítségét megkapják. Vállalták a nézők esetleges megjegyzéseit is. A farizeusok természetesen háborogtak, hogy Jézus bűnbocsánatot hirdetett. Ő azonban ezt mondta: azt nem lehet látni, hogy valóban megbocsáttattak a bűnei. Pedig ez ugyanolyan valóságosan megtörtént, mint az, hogy meggyógyul - s akkor meggyógyította. Szoktunk - e mi így Jézushoz vinni másokat? Imádkozunk - e azért, aki még nem tud imádkozni, hívjuk - e Igét hallgatni azt, aki nem szokott? Egyáltalán fontos - e nekünk valaki, aki bajban van és tehetetlen? Szeretni az elesetteket, hinni Jézusban, vállalni az Áldozatot is másokért: ez a mai program."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7662 Dátum: 2019 Augusztus 16, 15:46:10 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Augusztus 16

„... kitartott, mintha látta volna a
Láthatatlant.” (Zsid. 11. 27b )

Mózes diadalmas életének titka ez: „mintha látta volna a Láthatatlant.” Máról holnapra ott hagyja a fényes jövőt, a kecsegtető királyi udvart. Odaáll a megvetett, gyűlölt szolganép élére, szembeszáll a hatalmas fáraóval, a birodalom félelmetes erőivel. Kivezeti maroknyi népét az ellenség közül, s nekivág a száz halált rejtő sivatagnak. S mindezt azért meri olyan erős határozottsággal véghez vinni, mert egyre élesebben rajzolódik ki szeme előtt Hatalmas Ura, a Láthatatlan Isten. Látja a Hatalomtól, Erőtől sugárzó Szentséges Arcot, látja a Végtelen Szeretettől tündöklő Isteni Ábrázatot, látja felé ragyogni az Emberfeletti Bölcsességet és Értelmet. Ezt az Arcot szemlélve lassan nevetségesen összezsugorodik előtte a világ minden gazdagsága, semmivé törpül minden hatalma. Habozás nélkül, valóban erős szívvel lát hozzá a harchoz, mert tudja, hogy Ura Láthatatlanul látható Szövetségében csak győzhet. Ha győzelmes életet akarsz élni, akkor sokat, sokkal többet kell Jézust szemlélned. Sokkal többet, mert csak így válik elég erőssé szíved a küzdelemre.

NÉZD AZ EGET * Egy orvos az által gyógyított meg egy beteg szemű, kedélybeteg leánykát, aki tekintetét örökösen a földre szegezte, hogy arra biztatta, hogy emelje fel tekintetét, és az eget nézze. A magasság szemlélése közben a leány szeme megerősödött, s életkedve is visszatért. Egyre több derűt árasztott maga körül.

* Elváltozunk dicsőségről dicsőségre – 2Kor. 3”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7663 Dátum: 2019 Augusztus 16, 15:57:41 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„08. 16 Nem rója fel

„A Szeretet... nem rója fel a
rosszat." (1Kor. 13. 4 - 5 )

Mindnyájunkat érnek sérelmek. Akarva-akaratlanul bántjuk egymást. Olyan ez, mintha egy kis (néha nagyobb) követ dobnánk egymáshoz. Rosszulesik, fáj, esetleg maradandó sérülést is okoz. Hogyan fogadjuk a sértést, bántást? Vannak, akik azonnal visszadobják a követ. Ők nem hagynak megtorlás nélkül semmilyen sérelmet. Általában nagyobbat ütnek vissza, mint amekkorát kaptak, nagyobb kő repül, mint ami őket érte el. És így tartják helyesnek, kölcsönkenyér visszajár, ha megdobnak kővel, dobd vissza mennykővel - mondogatják. A történelem olyan háborúk sora, amelyek gyakran így robbantak ki. A félénkebb, csendesebb emberek elteszik emlékbe ezeket a köveket. Egész gyűjteményük van már, és évek, évtizedek múlva is számon tartják, hogy kitől mit szenvedtek el. Ők nem állnak bosszút, de tartják a haragot, és ez sok keserűséget halmoz fel a szívükben. Gondosan felróják, emlékezetbe vésik a sérelmeket. Mai Igénk azt mondja, van egy harmadik lehetőség is: a Szeretet nem rója fel a rosszat. Van, aki nem dobja vissza, és nem is tartja számon. Miért? Mert nem ér rá, feladata, küldetése van, és tudja, hogy menet közben kap az ember ütéseket, de azokon túl kell tennie magát, fontosabb dolga van, mint a sérelmeivel foglalkozni. Sőt: van, akinek arra is van ereje, hogy a gonoszra Jóval válaszoljon. Neki is fáj, ha megdobták, de telik arra, hogy Jóval viszonozza a rosszat Is. Mentegeti még az ellenségét is. Jézus a Kereszten ezt tette. Az tudja az Ő Példáját követni, aki rádöbbent, hogy ő is megdobálta Jézust, de Ő, őérte is imádkozott, amikor haldoklott. S akinek megbocsáttattak a bűnei, az tud megbocsátani másoknak. Ez nem csupán az értelem belátása, végképp nem az érzelmek feladata, mert lehet, hogy így is fáj a sérelem, ez Akarat döntése. És nagy Felszabaduláshoz és Békességhez vezet."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7664 Dátum: 2019 Augusztus 17, 09:07:13 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Augusztus 17

„Mert azok mindannyian a feleslegükből
adtak, ez pedig az ő szegénységéből
beledobta mindazt, amije csak volt, az
egész vagyonát.” (Márk Ev. 12. 44 )

Istennek nem a feleslegre van szüksége. Szégyenletes, hogy az ember mindig a legnyomorultabbal, a legsilányabbal akarja Istent kielégíteni: csendességnek jó lesz az Úrnak az esti óra is, amikor belealszunk a Biblia olvasásba, imádkozásnak a reggeli kapkodó percek, adakozásra az aprópénzek, szolgálatnak a feltűnés nélküli bizonyságtétel. „Mindenki a maga hasznát keresi”  – állapítja meg szomorúan Isten Igéje. Isten tervei sokszor az önző szív hálátlanságán törnek meg. Országának a munkája legfőképpen amiatt nem tud előbbre jutni, mert önmagunknak élő emberek vagyunk. Az az asszony, akiről az Ige szól, mindenét odaadta, amije csak volt. Döbbenj reá végre, hogy üres kegyességed, kötelességszerű templomba járásod, öntömjénező adakozásod hitvány aprópénzeit hiába veted oda Istennek kedves áldozat gyanánt. Isten a legdrágábbat kéri: az életedet. Csodálatos nagy Kegyelem, hogy azért, ami a kötelességünk volna Vele szemben, még meg is jutalmaz az Örök Élet Dicsőségével. Mindent átadni az Úrnak – ez a lehető legjobb életbiztosítás. „Mert aki meg akarja tartani a maga életét, elveszti azt, aki pedig elveszti az életét Énértem, az megtartja azt.” – mondja az Úr.

JÉZUSRA NÉZZ * Ne ahhoz mérd az odaszánást, a szolgálatot, az adakozást, hogy te mire vagy képes, hogy mit tudsz vagy mit akarsz az Úrnak adni, hanem nézz Jézusra. Lásd meg, hogy mit tett Isten éretted akkor, amikor még bűnös voltál: Egyszülött Fiát a Keresztfára adta éretted. Ha erre nézel, akkor tudod csak Igazán, mivel tartozol Istennek.

* Jézus mindenestől kér téged – Márk Ev. 12. 35 – 44”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.