Szerző Téma: Napi lelki morzsák  (Megtekintve 500363 alkalommal)

0 Felhasználó és 4 vendég van a témában

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7665 Dátum: 2019 Augusztus 17, 09:10:05 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„08. 17 A súnémi fiú

„Ekkor Elizeus bement a házba, ahol a fiú holtan
feküdt..., és imádkozott az Úrhoz." (2Kir. 4. 32 - 33 )

Ez a történet arról szól, hogy Isten emberileg reménytelen helyzetben is Tud Segíteni. Az, hogy Ő Mindenható, nem azt jelenti, hogy több lehetősége van, mint nekünk, hanem hogy Neki Minden lehetséges, az is, ami az embereknek lehetetlen. Názáret mellett egy Súném nevű faluban élt egy házaspár, akik mindig nagy szeretettel fogadták Elizeus prófétát. Többször meg is szállt náluk, de soha nem fogadtak el tőle semmit. Amikor Elizeus megtudta milyen nagy bánatuk az, hogy nincs gyermekük, Istentől indíttatva megjövendölte, hogy lesz. Született is egy év múlva egy kisfiúk. Amikor felcseperedett, egyszer rosszul lett és meghalt. Ekkor az édesanya azonnal felkereste Elizeust, és kérte, hogy jöjjön el. Elizeus könyörgött Istenhez, és Ő visszaadta a gyermek életét. Önmagában is tanulságos ez, mert jól szemlélteti Isten Mindenek feletti Hatalmát és gyengéd Szeretetét is. Ugyanakkor a Hit Erejét, amivel egy ember képes elfogadni Isten nagy Tetteit. Ez az anya nem törődött bele gyermeke elvesztésébe. Így gondolkozott: az az Isten, Aki tudott nekünk adni gyermeket, vissza is tudja adni őt, ha Akarja. Elizeus pedig, életre-halálra tudott imádkozni azért, hogy Isten cselekedjék. Az egész emberiséggel ez történt: Isten Életet adott nekünk, amit aztán elveszítettünk, amikor ellene fellázadtunk. De nem kellene ebbe beletörődnünk, Ő Szabadítást is ígért. Sokan azonban csak ímmel - ámmal gondolnak erre, nem úgy, mint a súnémi asszony, aki azonnal kérte a segítséget, és jó helyen kérte, és Hittel kérte azt Istentől. Jézus Krisztus hozta el nekünk ezt az Életet, aki Őbenne hisz, Új Életre támad. Kérjük ezt ilyen Szent Komolysággal, mint Elizeus! Ő ma is Imádságot Meghallgató, Mindenható Isten."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7666 Dátum: 2019 Augusztus 18, 09:31:52 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Augusztus 18

„Amikor hirtelen megérkezik, nehogy
alva találjon titeket!” (Márk Ev. 13. 36 )

Jézus nem jelenti be, hogy mikor jön vissza. Az Ige azt mondja, egyszer majd hirtelen, a legváratlanabb időpontban fog megérkezni, amikor senki sem várja. Mennyi, de mennyi kísértés, bűn, veszedelem leselkedik Isten gyermekeire! Megannyi suttogó, sátáni tanács és külső körülmény igyekszik őket elaltatni. Az Ige nem hiába figyelmeztet: „Nehogy alva találjon titeket!” Járás közben is el lehet aludni. Utazás alatt, zenehallgatás közben, bármilyen helyzetben el lehet aludni. Csendesség tartás, vallásos gyakorlat, de még szolgálat végzése közben is. Vajon a te cselekedeteid nem egy alvajáró cselekedetei? Van – e közötted és az Úr Jézus között élő, szüntelen megújuló kapcsolat? Eggyé tudsz – e válni az Úr Jézussal, az Ő Terveivel? Bele tudsz – e illeszkedni Isten Akaratába, Amit közölt veled? Ébren figyeled – e, hogy zsendül – e már a fügefa levele, hogy ez is, az is sorra beteljesedik azokból a jelekből, amelyek az Úr visszajövetelének közelségét jelzik? Egyszóval: ébren vagy? Az Ige nem hiába mondja, hogy: „Vigyázzatok!”. A világ szele kioltani készül az okos szüzek mécseseit. Vajon te a Hit Lámpásával, égő, forró vágyakozással várod az Urat? Szavaid és cselekedeteid az éberen szolgáló és éberen várakozó Hit megnyilvánulásai? Vigyázz, mert nem tudod, mikor érkezik meg!

A HELYÉN VOLT * Pompeiben az ásatások alkalmával egy őrtálló romai katona maradványaira találtak. Szolgálati ideje alatt érte utol a hamueső, és őt a helyén találta. Ha most érkezne meg az Úr, téged is a helyeden, éberen és vigyázva találna?

* Vigyázzatok! – Márk Ev. 13. 15 – 37”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7667 Dátum: 2019 Augusztus 18, 09:41:09 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„08. 18 Dávid ás Góliát

„...az Úr Kezében van a háború, és Ő ad
a kezünkbe benneteket." (1Sám. 17. 47 )

A filiszteusok állandóan támadták Izraelt, mindig újra védekezésre kényszerítették őket. Egyik alkalommal úgy akarták eldönteni a csatát, hogy egy óriás harcosuk, Góliát, párbajra hívott valakit Saul király seregéből. Naponta kétszer kiállt, szidta a sereget és Istenüket, és dicsekedett. A filiszteusoknak sokkal fejlettebb haditechnikájuk volt. Senki nem merte vállalni, hogy megvív vele. Akkor ment oda Dávid, aki élelem-utánpótlást vitt a bátyjainak. Hallotta, hogy Góliát káromolja Istent. Csodálkozott, hogy senki nem áll ki ellene, hiszen Dávid Hite szerint ez a párbaj már eldőlt: aki Istent káromolja, az Vele találja szemben magát, és Isten Ellen nem győzhet. Éppen ezért jelentkezett a viadalra. Túl fiatalnak és gyakorlatlannak találták, de beleegyeztek. Dávid mint pásztorfiú bottal járt és parittyát használt. Góliát gyalázni kezdte őt is, ő azonban kilőtt egy kövecskét, ami a páncélba öltözött óriást ott találta el, ahol a sisakrostély mellett egy kis rés volt a halánték táján. Góliát megszédült, a földre esett, Dávid pedig saját kardjával vágta le a fejét. A filiszteusok megfutamodtak, s évekig nem támadták meg Izraelt. A katonák így látták: Góliát olyan nagy, hogy lehetetlen legyőzni. Dávid így: Góliát olyan nagy, hogy lehetetlen nem eltalálni. Ő nemcsak a látható erőviszonyokkal számolt, hanem számolt Isten Mindenek Feletti Erejével, és számított Rá. Ezt jelenti Hinni. Nem ő akarta legyőzni az óriást, csak azt akarta, hogy derüljön ki: Istent gyalázva nem lehet győztes senki. Merek én így számolni Istennel?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7668 Dátum: 2019 Augusztus 19, 04:41:21 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Augusztus 19

„Ő megtette, ami tőle telt: előre megkente
Testemet a temetésre.”(Márk Ev. 14. 8 )

Két Kegyelemre szorult ember van jelen Simon farizeus házában, ahol ez a történet játszódik: az egyik maga Simon, a másik Mária Magdolna. Simon csak a háza ajtaját nyitotta meg Jézus Előtt, önigazultságában nem volt szüksége többre. Mária pedig mindenét az Úr Elé vitte. És mindene bűn volt. Mária Kegyelmet talált, Simon pedig értetlen szívvel maradt. Amikor a drága olajjal való megkenetés miatt a tanítványok zúgolódtak magukban, Jézus a fenti Igével felel méltatlankodásukra: „Ő megtette, ami tőle telt.” Hát nem meglepő? Jézusnak nem kell sokat adni, nem kér nagyot, sem becseset. Neki annak a bűnös, megtört, nyomorult embernek a szíve a legkedvesebb, aki egészen az Övé akar lenni. „Ő megtette, ami tőle telt.” Mi telt Mária Magdolnától? Mije volt? Semmi egyéb saját bűnös szívénél. Ezt vitte oda, ezt tette le az Úr Jézus Lábához. Hát tőled mi telik? Kitelik az, ami Mária Magdolnától? Te is annyira égetőnek érzed saját bűnösségedet, hogy csak Jézusnál találsz Megnyugvást, Bocsánatot? Ő a szívedet, bűnös életedet akarja. Ha csak annyi telik tőled, hogy át adod Neki megtört szívedet, oltalom nélküli életedet: ez elég! Ő elfogadja, mert azért jött, hogy megkeresse és megtartsa ami elveszett.

BOCSÁNAT * Gyerekként egyszer súlyos kárt okoztunk a szüleinknek. Gondolkodtunk, hogyan tehetnénk jóvá, de nem sikerült megoldást találnunk. Nem maradt más hátra, odamentünk édesanyánkhoz, és bocsánatot kértünk. Megígértük, hogy segítünk a kár helyrehozásában. Jól lehet ez lehetetlen volt, édesanyánk mégis könnyes szemmel, megbocsátó szeretettel ölelt át bennünket, és a vétkünk meg volt bocsátva, el volt fedezve az ő szeretete által.

* Megtette, ami tőle telt – Márk Ev. 14. 1 – 11”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7669 Dátum: 2019 Augusztus 19, 04:52:15 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„08. 19 Aki a Hit Szemével lát

„És megtudja mindenki a földön, hogy
van Isten Izraelben." (1Sám. 17. 46 )

Dávid és Góliát története nagyon fontos Igazságokra hívja fel a figyelmünket: Aki a Hit Szemével nézi a Valóságot, az a Teljes Valóságot látja. A rettegett óriást azonnal lefokozza: ez egy körülmetéletlen pogány, mi pedig Isten Szövetséges népe vagyunk. Nemcsak a túlerő és a technikai fölény számít, hanem hogy kinek az oldalán van Isten! Aki látja Isten páratlan Nagyságát, az nem kerül a félelem igézetébe. Saul seregét az jellemezte, hogy „megrettentek és igen féltek". Ez már fél vereség. Ők csak Góliát méreteit és fegyverzetét látták, Dávid viszont elmondta neki: „Te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem, de én a seregek Urának, Izrael csapatai Istenének a Nevében megyek ellened, Akit te kicsúfoltál. Még ma kezembe ad az Úr..." Mivel így bízik Istenben, ezért mer a hívő ember más eszközökkel harcolni. Dávid egyszerű parittyával, amit azonban Isten irányít majd. És az ilyen ember jobban bírja idegekkel is. A Győzelemhez vezető legbiztosabb Út Isten Nevének Komolyan vétele. A bukáshoz vezető út: Isten Nevének gyalázása. Dávid emlékezett arra, hogyan szabadította meg őt Isten már a vadállatok karmai közül is. Ezzel a nagy Hittel bírja az ember a magányt is - milyen egyedül van ott, még a testvérei is csak csúfolják! Akinek azonban Istennel ilyen Közössége van, az soha nem lesz magányos. Még ő bátorítja a királyt és a harcosokat: „Senki se csüggedjen el emiatt, elmegy a te szolgád, és megvív ezzel a filiszteussal." Merünk - e mi hasonló éles helyzetekben ilyen életveszélyesen is Bízni Istenben? Nem a szerencsében vagy a magunk rátermettségében, hanem a Személyes, Élő Istenben, Akiről sok mindent tudunk, s Akinek a szabadítására hittel várunk. Aki valóban bízik Benne, azt Ő nem hagyja megszégyenülni."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7670 Dátum: 2019 Augusztus 20, 19:44:30 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Augusztus 20

„Péter pedig azt mondta Neki: Ha
mindannyian megbotránkoznak is,
én nem!” (Márk Ev. 14. 29 )

Hiába volt Péter olyan sokat az Úr Jézus közelében, hiába látta, hogy a Megváltó Hatalmas, Dicsőséges Ereje mellett ő egy nyomorult ember, ez esetben újra önmagára nézett. És ez esetben újra nagynak látta magát. Bukása elkerülhetetlen volt. Ha komolyan ragaszkodik Jézushoz, inkább be kellett volna látnia, hogy ő is kész megbotránkozni Benne, test szerinti, bűnös, nyomorult énje szégyelli Őt a világ előtt, de Jézus képessé tudja tenni arra, hogy ne tagadja meg Őt. Ő azonban nagyra tartotta magát, elégnek gondolta magát, és ezzel megrabolta az Úr Dicsőségét. Nem volt szüksége Jézusra, s a maga erejéből nem telt egyébre, mint csúfos bukásra, szégyenletes kudarcra, tagadásra. Ha te is csak a magad erejében bízva akarsz útnak indulni, a magad tudásával, tapasztalataival kérkedve látsz neki a mai napnak, vigyázz! Csak a bukásra, az elesésre, a tagadásra leszel képes. Indulj az Úrral, alázd meg magad Előtte, és add Neki a Dicsőséget. Ő megsegít, és képessé tesz arra, amit magadtól nem tudsz megtenni, s az őszinte hálaadásban megtalálod azt a hatalmas nagy örömöt, hogy az Úr veled van. Az Úr Jézus segítő kész Szeretetében megtalálod a legboldogabb bizonyosságot: „Az Úr az én Kősziklám.” Az Alázatosok minden útja Igazság és Kegyelem, a kevélyeknek azonban ellenáll az Úr.

KI A NAGY? * „Ha a nagy ember hegyre néz, kicsi lesz” – ezt tartja egy székely közmondás. Hogyan lesz kicsi? Úgy, hogy a hatalmas heggyel szemben meglátja saját kicsiny voltát. Nézz Jézusra, és vedd észre, milyen nyomorult senki és semmi vagy Hatalmas és Dicsőséges Uraddal szemben, Aki Keresztfára ment éretted! Mire mennél önmagadtól?

* Könnyelmű fogadkozás – Márk Ev. 14. 26 – 31”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7671 Dátum: 2019 Augusztus 20, 19:52:03 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„08. 20 Az állam

„Minden lélek engedelmeskedjék a
felettes hatalmaknak..., mert Isten
szolgája az a te javadra." (Róm. 13. 1 és 4 )

Amikor az ország az államalapításra emlékezik, akkor jó, ha megnézzük, mit tanít a Szentírás az államról, a hatóságról, a hatalomról, a felsőségnek való engedelmességről. A Biblia szerint az állam léte Isten Gondviselő Szeretetében gyökerezik. Isten adott hatalmat a hatóság kezébe, hogy a rosszat fékezze, és a jót védje, erősítse. Sajnos ez is a bűneset miatt vált szükségessé, mert amikor az emberek fellázadtak Isten Ellen, egymásnak is ellenségévé lettek. Az elszabadult bűn fékezésére, az Igazság valamelyest érvényesítésére jött létre az állam. Az önkényes önbíráskodás, az ököljog lehetetlenné tenné az emberi együttélést. Ennek érdekében viszont kénytelen néha erőszakot is alkalmazni. „Nem ok nélkül viseli a kardot" - írja tovább Alapigénk. A hatalmat azonban mindenkinek Isten Iránti Felelősséggel kell használnia, mert Ő adja azt. Ezért kell a hatóságnak engedelmeskednünk. Viszont ha a hatóság nem arra használja a hatalmát, amire kapta, Isten visszaveszi tőle, és megítéli. Sem a totális állam, sem a népszuverenitás nem Istentől adott rend. A nép szava nem Isten szava. A hívő ember feladata az, hogy engedelmeskedjék a hatóságnak mint Istentől rendelt felsőségnek, imádkozzék a hatalmon levőkért (1Tim 2. 1 - 3! ), ha pedig a hatóság Isten Parancsaival ellenkező utasítást ad, akkor merje mondani: Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek (ApCsel. 5. 29 ). A keresztény ember Istentől kapott Hatalmával a családban és a munkahelyén is felelősen Él, nem hatalmaskodik, nem nézi tétlenül a bűn rombolását, hanem tevékenyen részt vesz a Jó előmozdításában. Mindebből következik az egymás iránti Szeretet és tisztelet, a ránk bízottakról való gondoskodás, a közös értékek védelme - egyszóval az Isten Előtti Felelősséggel folytatott Élet. Legyek én is Isten szolgája Jézus Krisztusban, a mások javára!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7672 Dátum: 2019 Augusztus 21, 11:10:39 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Augusztus 21

„Mert nem a láthatókra szegezzük tekintetünket,
hanem a Láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók,
a Láthatatlanok pedig Örökkévalók.” (2Kor. 4. 18 )

A hívő élet egyik természetes következménye, hogy megváltoztatja az ember értékfogalmát. Az Isten nélkül élő ember az élet kincseit a látható értékek szerint osztályozza. Szép az, amit a szemem szépnek lát. Jó az, amit az érzékeim jónak érzékelnek. Hasznos az, ami a világ szerint szemmel látható előrelépést, gyarapodást jelent az életben. Így gondolkodik a természeti ember. A hívő ember ezzel szemben megtanulja, hogy magasabb rendű értékfogalmak szerint lásson és osztályozzon mindent ezen a világon. A nemzetek közötti diplomáciai tevékenységekre jellemző, hogy a kis népek legfőbb diplomácia célkitűzésüknek a pillanatnyi boldogulást, a jó életszínvonal fenntartását tekintik (egyebet úgyse nagyon tehetnek ). A nagy nemzetek, a világ igazi nagyhatalmai ezzel szemben jóval nagyobb távlatokban, évszázadokban gondolkodnak. Hasonlóképpen a hívő embernek is távlati célkitűzések lebegnek a szeme előtt. Ezek a távlati célkitűzések az Örökkévalóságig nyúlnak. Nem arra néz, hogy mi lesz vele holnap, hanem arra, hogy mi lesz vele az Örökkévalóságban. Ha hívővé lettél, a kézzelfogható, szemmel látható földi kincseken túl te is a láthatatlan lelki értékeket keresed, amelyek összekapcsolják gyarló földi életedet Isten Örökkévaló Világával. Nem hoznak ki a sodrodból a pillanatnyi veszteségek, az ideig tartó szenvedések, a testi gyötrelmek. Vannak – e az életedben ilyen láthatatlan, Örökkévaló értékek?

ÖRÖKKÉVALÓSÁG * A nagy német író Johann Wolfgang von Goethe a következőt írta 82 – évesen Stolberg Augustának: „Ha az Örökkévalót pillanatra sem tévesztjük szem elől, akkor nem szenvedünk az idő mulandósága miatt.”

* Jaj az eszköznek, ha elkevélyedik! – Ézs. 10. 1 – 19”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7673 Dátum: 2019 Augusztus 21, 11:18:09 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„08. 21 Testvér vagy vetélytárs?

„Ó, mily szép és gyönyörűséges, ha a testvérek
Egyetértésben élnek!... Csak oda küld az Úr
Áldást és Életet mindenkor." (Zsolt. 133. 1 és 3b.)

Áldást és Életet csak Istentől kaphatunk mindnyájan. A feltétele azonban az, ha Egyetértésben élünk. Miért nehéz a testvéreknek így élniük? Egyrészt mert a testvérét nem maga választja meg az ember, hanem kapja. Másrészt mert ahelyett, hogy saját érdekünkben is egyetértésben élnénk, vetélytársnak tekintjük egymást. Mikor kezdődött ez? Amikor az első ember szembefordult Istennel, azonnal szembehelyezkedett embertársával is. Az első házaspár egymást vádolja, az első gyermekük agyonüti az öccsét. Nem tudunk egyetérteni, mert mindnyájan ugyanazt akarjuk: minél többet birtokolni, és uralkodni egymáson. Az emberi együttélés: királyok párbaja. Az egyetértés akadálya, hogy úgy érezzük, a másik tartozik nekünk. Állandóan követelünk valamit. A nemzetek területet követelnek egymástól, a házastársak egy kis figyelmességet, törődést, gyengédséget, egymás testét, pénzét. Várunk elismerést, hogy vegyék észre, mit teszünk egymásért. Számon tartjuk mások adósságát, s közben nő a keserűség a szívünkben, egyre messzebb kerülünk egymástól, sőt egyre inkább szembekerülünk egymással. És elmarad az Áldás, és egyre szegényebb lesz az élet. Mi a megoldás? Ha a baj oka az Istentől való elszakadás volt, akkor vissza kellene találnunk Hozzá. Jézus Krisztus lehetővé tette ezt. Isten nem követel tőlünk semmit, mert Jézus kifizette az adósságunkat. Aki ezt a szíve mélyéig átéli, és Hittel komolyan veszi, felszabadul arra, hogy megadja másoknak, amivel tartozik, és ne követelje senkitől az adósságát. Az ilyen ember lelkileg gazdag lesz arra, hogy adjon és elengedjen. Ő érzi magát adósnak, aki tartozik: Istennek Hálával, testvéreinek Szeretettel. Akinek Atyja lesz Isten, annak testvére lesz a másik ember."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7674 Dátum: 2019 Augusztus 22, 18:17:09 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Augusztus 22

„Mert minden érettetek van (2Kor. 4. 15 )

Amikor Isten megteremtette ezt a világot, mindent látó Szemével és kimeríthetetlen Bölcsességével megállapította, hogy „minden, amit teremtett, íme, igen jó”. Ezt a szépen megteremtett világot, mindent, ami a jól megalkotott  földön található, az embernek adta, egészen az ő rendelkezésére bocsátotta. „Minden érettetek van” – ahogy Pál apostol is mondja. Csakhogy ebben a szép összhangban megalkotott világban megjelent a bűn. Ezért Isten Szerető Szíve a bűnös embert megszánva elküldte Szent Fiát, hogy eleget tegyen az Isteni Igazságnak, s az Igazságot Kegyelemmé változtassa. Érettünk, nekünk teremtette a mi Gondviselő Atyánk a földet, hogy porból való testünk lakóhelye legyen. Ugyancsak érettünk van a Menny is, Isten Lakóhelye, ahol lelkünk számára Örök Hajlékról gondoskodott az Ő Szent Fia. Jézus azért ment a Mennybe, hogy helyet készítsen számunkra. Hiszel – e az Isten Fiában? Hiszed – e, hogy Ő éretted szenvedte el a Golgotán a Kereszt minden gyötrelmét, hogy megszerezze számodra, a Mennyei Haza Örök Boldogságát? Jézus is érettünk van! Te mit teszel Érette?

ÉRETTETEK VAN * Konferenciát szerveztünk, aminek az előkészítéséhez és lebonyolításához több minden is a helyi hatóság jóváhagyásán múlott. Előző este azért imádkoztunk, hogy kérésünket jóindulattal fogadják. Másnap aztán szorongó szívvel terjesztettük elő kérelmünket a polgármesternek. A kisebbikkel kezdtük. Beleegyezését adta, sőt további kérésünket már el sem kellett mondanunk, mert ő maga ajánlotta fel számunkra, amennyiben szükségesnek gondoljuk. Amikor elhagytuk a hivatali épületet, szervező társam örömmel idézte az Ige szavait: „Mert minden érettetek van!”

* Nem vagy elfelejtve – Ézs. 49. 14 – 26”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7675 Dátum: 2019 Augusztus 22, 18:17:55 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„08. 22 Egészen közel az Úrhoz

„...ők Hozzám járulhatnak, hogy a Szent
szolgálatot végezzék." (Ez. 44. 15 )

A legtöbben igyekszünk jól elvégezni napi munkánkat, gondoskodunk családunkról, magunkról, gyűjtünk új szakmai ismereteket, törekszünk fejlődni, gyarapodni minden téren. Vannak, akik eközben nyitva tartják a szemüket, észreveszik, ha közelükben valaki segítségre szorul, és szívesen támogatnak, tanítanak, vigasztalnak másokat. Készek sok jótettre. A hívők közül sokan végeznek valamilyen munkát a gyülekezetben, amelynek tagjai. Szabadidejük jó részét azzal töltik, hogy ott segítsenek fizikai munkában, lelki szolgálatban, szeretetszolgálatban. A pénzükkel, autójukkal, erejükkel, különböző képességeikkel Istennek szolgálnak. Mai Igénk azonban arról szól, hogy van valami, ami még ennél is több. Olyan szolgálat, ami kiváltság, amit Isten csak azoknak enged meg, akik minden helyzetben Hűek voltak Hozzá. Ezékiel idejében a papság egy része is beleesett a bálványimádás bűnébe, de voltak, akik nem engedtek a csábításnak, Ragaszkodtak az Úrhoz. A szentélybe, a Vele való legszorosabb Lelki Közösségbe csak ezeket engedte be Isten. Különös tennivalójuk ott nem is volt, csak bemutatták a közvetlenül Istennek szóló áldozatot, és átélték az Ő Közelségét. Jézus Krisztus lehetővé tette, hogy a Benne hívők, akik az Ő Golgotai Váltsághalála által megtisztultak, eljussanak ide. Amikor meghalt a Kereszten, kettéhasadt a jeruzsálemi templom kárpitja, jelezve, hogy megnyílt az Út a bűnös számára Istenhez. Álljunk meg csendben Isten Előtt, magasztaljuk Őt, emlékezzünk nagy Tetteire, és várjuk, hogy Formáljon minket!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7676 Dátum: 2019 Augusztus 23, 06:21:51 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Augusztus 23

„Mert a nép Isten Akaratát tudakolni
jön hozzám.” (2Móz. 18. 15 )

Talán te is naponta elimádkozod velem együtt, hogy „ legyen meg a Te Akaratod”, mégis olyan nehezen tudunk beletörődni Isten Akaratába. Imádságainkban mindig a magunk óhajának teljesítését kérjük, és Isten Akaratára legtöbbször nem is vagyunk kíváncsiak. Isten be akarta vinni választott népét Kánaán földjére. Reánk vonatkozóan is ez Isten Akarata. Veled és velem is ezt akarja: bevinni a Szentek Szentjébe. Ma is igaz, hogy Isten nem gyönyörködik a hitetlen halálában, „hanem abban, hogy a gonosz megtérjen az útjáról, és éljen”. „Mert ez Isten Akarata, a ti megszentelődésetek” – olvassuk a páli levelekben. A megszentelődés a megtéréssel kezdődik. Ez az első lépés, amikor az ember elkezdi az Úr Akaratát tudakolni. Pál apostolnak is ez volt az első kérdése a megtérése után: „Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem?” Izráel népe reggeltől estig állva várta a választ, amikor Mózeshez ment, hogy Isten Akaratát megtudakolja. Nekünk még csak ilyen áldozatra sincs szükségünk, mert Isten Akaratának Leghűségesebb Tolmácsolója bármikor megmondja, mit kell cselekednünk. Jézus az Atya Testet öltött Akarata, amiképpen Magáról mondta: „Mert azért szálltam le a Mennyből, hogy ne a Magam Akaratát cselekedjem, hanem Annak Akaratát, Aki elküldött Engem.” Ő szól hozzánk az Ige által, és kijelenti számunkra Isten Akaratát.

HA OLVASTAM VOLNA * A fegyházban, kegyelmi kérvényének elintézésére várva egy rablógyilkos falusi legény Bibliát kért, hogy azt olvassa. Amikor látogatója megkérdezte, hogy olvasta – e korábban is a Bibliát, a rab így felelt: „Ha olvastam volna, nem jutottam volna ide.”

Isten Akarata a ti
megszentelődésetek – 1Tessz. 4. 1 – 12”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7677 Dátum: 2019 Augusztus 23, 06:24:47 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„08. 23 Kinek szolgálok?

„Mi pedig, miközben... szemléljük az Úr Dicsőségét
mindnyájan, ugyanarra a Képre formálódunk át az
Úr Lelke által..." (2Kor. 3. 18 )

A Biblia különbséget tesz az Úr Házának való szolgálat és az Úrnak végzett szolgálat között (Ez. 44 ). Az Úr Házának való szolgálat során megjelenik a kísértés, hogy az ember tulajdonképpen önmagának szolgál. Van, aki alkatánál fogva szeret tevékenykedni, buzgólkodni. Egyfajta kötelességteljesítés ez, a jó lelkiismeret keresése, amiért elismerést, dicséretet is vár. Az Úrnak való szolgálat gyakran rejtett, nem látványos, nem is tud róla senki. Mindig lemondással jár, mert az alatt semmi láthatóan „hasznosat" nem végez a hívő. Ebben a nagyon mozgalmas, tevékeny életben, ami körülvesz minket, idegen és furcsa, ha valaki csak úgy csendben Isten Elé áll, időt szán arra, hogy belsőleg lecsendesedjen, és várja, hogy Isten milyen Gondolatokat ad neki - miközben kiönti a szívét az Úrnak. Aki azonban gyakorolja ezt, tapasztalja, hogy milyen közel kerül eközben az Úrhoz. Szinte felesleges sorolnia a kéréseit (máskor csak azokat szoktuk imádságba foglalni), mert bizonyos lesz abban, hogy Isten Hatalmas, nagyon Szeret, bármit megtehet és megadhat, előre Magasztalhatjuk Őt következő Tetteiért. És közben kap a hívő olyan Lelki Erőt, Világosságot, Békességet, mondanivalót, amivel utána hathatósan szolgálhat mások javára. - De eközben formálódunk mi is erőteljesen. Csendben történik bennünk az, amit Pál apostol a fenti Igében ír le, s amit egy másik helyen így jellemez: kiformálódik bennünk a Krisztus (Gal. 4. 19 ). Megerősödik a bizonyosságunk, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ettől fosztja meg magát az, aki soha nem szolgál az Úrnak, mindig csak az Úr Házának."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7678 Dátum: 2019 Augusztus 24, 10:30:45 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Augusztus 24

„Mert Isten Beszéde Élő és Ható ...” (Zsid. 4. 12 )

Megtérésem kezdetén olyan vágyakozással olvastam az Igét, hogy két hónap alatt kiolvastam a teljes Szentírást. Az ördög ezt súgta: „Ha már most megismered az egész Bibliát, mit fogsz olvasni öregkorodban? Akkorra már meg fogod unni.” Évtizedek teltek el azóta, és napról napra boldogan tapasztalom, hogy Isten Beszéde Élő Beszéd. Nem évül el, nem veszíti el az Erejét. Mindig új és mindig friss. Forrás, Amelyből mindenki meríthet. Kenyér, Amely milliókat táplál. Fény, Amely Világánál hazatalál a tévelygő bűnös. Kard is, Amellyel győzedelmeskedhetünk a kísértő felett, ha helyesen használjuk. Mindenekfelett pedig Tükör, Amelyben megláthatom a magam rútságát és Isten irántam való csodálatos Szeretetét. Köteteket lehetne írni arról, mi mindent képes cselekedni az Ige az ember életében, ha engedi hatni és munkálkodni. Elítél és feloldoz. Megszomorít és megvigasztal. Ha kell, porig aláz, máskor meg égig emel aszerint, hogy mire van szüksége a lelkünknek. Valamit azonban tudnunk kell: Isten Szavával nem lehet játszani. Az az Ige, Amely Életet adott nekünk, a halálunk lehet, ha nem engedelmeskedünk Neki. „Ma, ha az Ő Szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szívetek!”

AZ IGE EREJE * Békétlen, zaklatott szívvel értem haza. Igazságtalanság esett rajtam, legalábbis így éltem meg, és nem bírtam elviselni. Otthon egy levelet találtam az asztalomon, az egyik hívő testvérem küldte. Ez az Ige állt rajta: „Mert Ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de Keze meg is gyógyít.” Amint elolvastam, térdre hullottam az Úr Előtt s még abban az órában csendes, megbékélt szívvel írtam meg megengesztelő és megengesztelt levelemet.

* A Béke Országa – Ézs. 11. 1 – 9”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7679 Dátum: 2019 Augusztus 24, 10:47:22 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„08. 24 Menjen vagy maradjon?

„Amikor Jézus közelébe értek és látták, hogy
a megszállott... felöltözve ül, és eszénél van,
félelem fogta el őket." (Márk Ev. 5. 15 )

Amikor Jézus Isteni Hatalmával megszabadította ezt az ön - és közveszélyes embert az ördögi megszállottságból, Gadara lakói kérni kezdték, hogy távozzék el a határukból. Az előbb még megszállott ember pedig kérlelte Őt, hogy Mellette maradhasson. Mi mit kérünk Jézustól, ha belenyúl az életünkbe: menjen el vagy maradjon velünk Örökre? Mi is történt itt? Volt valaki, aki a sírboltokban lakott, csupaszon szaladgált az egyetlen úton, ami Gadarát a Genezáret - tóval összekötötte, rettegésben tartotta az embereket, megkeserítette minden arra lakó életét, és olyan emberfeletti ereje volt, hogy ha láncokkal megkötözték, azokat is széttépte. Amikor Jézus odament, megszabadította őt ebből az állapotából, de a benne lakó démonok elpusztították a falu disznóinak egy részét. Ezért az ott lakók kérni kezdték Jézust, hogy menjen el onnan. Nem tudtak annyira örülni a Szabadításnak, mint amennyire sajnálták anyagi veszteségüket. Pedig Jézus őket is megszabadította valamitől, amitől szenvedtek, és nem tudtak rajta változtatni. Most már nem kell félniük semmitől, de ahelyett, hogy hoznák Hozzá a többi betegüket is, ahogyan mások tették, elküldik Őt. Bizonyos értelemben mi is ilyen kényszer alatt élünk, mint ez a megszabadított ember. Félelmek, indulatok, hazugság, harag, kényszergondolatok rabságában szenvednek sokan, és nem tud segíteni senki. Jézus Krisztus ebből is ad Szabadulást. De vajon nem sajnáljuk - e a „disznóinkat", amelyek közben esetleg elvesznek? Sok ember jobban ragaszkodik a disznóságaihoz, mint Jézushoz. Pedig Ő Új Életet kínál, saját Igazságának Fehér Ruhájába öltöztet, és aki Benne hisz, Igazán Emberré válik, és Vele marad Mindörökre."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.