Szerző Téma: Napi lelki morzsák  (Megtekintve 508222 alkalommal)

0 Felhasználó és 2 vendég van a témában

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7725 Dátum: 2019 Szeptember 17, 02:47:16 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„09. 17 Új Teremtés

„Tiszta szívet Teremts bennem, Istenem, és az
Erős Lelket Újítsd meg bennem!" (Zsolt. 51. 12 )

Amikor Dávid király szívéből felszakadt ez a kiáltás, már világosan látta, mit tett. Ravaszul megölette egyik katonáját, akinek elcsábította a feleségét, s az a gyermek, aki ebből a viszonyból született, meghalt. Mindezzel pedig alkalmat adott Isten ellenségeinek Isten gyalázására. Rettenetes. Világos lett számára, hogy itt nem valami tévedést vagy hibát követett el, hanem olyan sötétség áradt a szívéből, amiről addig nem tudott. Valahol mélyen, minden gondolat és tett forrásánál van a baj: a szíve nem Tiszta. Nem leszoknia kell valamiről, nem mérsékelni valami rosszat, hanem a forrás szennyezett, azt kell kicserélni. De hiszi, hogy ki lehet cserélni, és nem mond le róla. Éppen ezért Istenhez fordul. Nem ő akart önmagán segíteni, már tudja, hogy erre képtelen. Nem abban reménykedik, hogy a körülmények változásával majd ő is megváltozik. Egyenesen Istenhez megy, mert itt nem megjavítani kell valamit, hiszen az javíthatatlan, hanem Újat kell Teremteni. Teremteni pedig csak Isten tud. Nyert ügye van annak, aki ide eljut, és el is fogadja azt az Újat, amit Isten kínál. Ő ugyanis ezt Ígéri: „Új Szívet adok nektek, és Új Lelket adok belétek... Az Én Lelkemet adom belétek" (Ez. 36. 26 - 27 ). Ki lehet cserélni az ember szívét, de ez nem javítás, hanem Teremtés. Isten nem foltozgat, hanem Újat ad: Szent Fiához hasonlóvá formálja az embert. „Ezért ha valaki Krisztusban van, Új Teremtés az: a régi elmúlt, és íme: Új jött létre." (2Kor. 5. 17 ) Aki pedig átélte már ezt, de azóta megfáradt, azt bátorítja a mondat folytatása: „és az Erős Lelket Újítsd meg bennem!" (Zsolt. 51. 12 )"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7726 Dátum: 2019 Szeptember 18, 03:24:10 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Szeptember 18

„És íme egy Mennyei Hang ezt
mondta: Ez az Én Szeretett Fiam,
Akiben gyönyörködöm.” (Mát. 3. 17 )

Minél magasabb rendű életet él valaki, annál magasabb rendű dolgokban gyönyörködik. Istent is csak olyan Élet gyönyörködteti, mint Jézusé. Ahhoz, hogy benned is gyönyörködhessen, Jézusban való Életet kell élned. Jézusban azért gyönyörködik Isten, mert Jézus Isten Fia. Amíg test vagy, amíg az ördögatya vonásait viseled magadon, csak fájdalmat okozol Istennek. Ő azonban azt akarja, hogy te is a gyermeke legyél. Azért adta Jézust a Keresztre, hogy téged a Szeplőtlen Bárány Vére árán gyermekévé tegyen. Fogadd be Jézust, hogy Isten mint gyermekében gyönyörködhessen benned! „Mindazoknak, aki befogadták, akik hisznek az Ő Nevében, hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé legyenek, akik (… ) Istentől születtek.” Jézusban azért gyönyörködött Isten, mert Jézus telve volt Szentlélekkel. Legyen benned is szabad munkatere Szentléleknek. Ne akard korlátozni, és ne próbáld irányítani a Szentlélek munkáját, mert ezzel csak megoltod és megszomorítod Őt. Szentlélek szabad munkamezőkön szeret dolgozni, s miközben ezeket az életeket Jézuséhoz hasonlóvá formálja, Isten Szíve megtelik gyönyörűséggel. Jézusban azért gyönyörködött Isten, mert Jézus Engedelmes volt. Legyél engedelmes te is, és benned is gyönyörködni fog!

JÉZUSHOZ HASONLÍTOTT * Egy misszionáriusnő éppen Jézusról beszélt a kínai gyerekeknek, amikor az egyik kisleány felkiáltott: „Ó, én ismerem azt az embert! Ott lakik a mi utcánkban.” Íme a Jézusban elrejtett élet!

* Így illik nekünk minden Igazságot
betöltenünk – Mát. 3. 13 – 17”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7727 Dátum: 2019 Szeptember 18, 03:29:43 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„09. 18 A Hit harca

„Mert a test a Lélek ellen törekszik, a Lélek
pedig a test ellen, ezek pedig egymással
ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek,
amiket akartok." (Gal. 5. 17 )

Amikor valaki Új Szívet kap Istentől, elkezdődik életében egy sajátos harc: a test és a Lélek harca. Testnek a Biblia azt a természetet nevezi, ami velünk születik. Az ilyen embernek is lehetnek jó tulajdonságai, de gyakorlatilag Isten nélkül él. El is veszítette azt a képességét, hogy értené Isten Akaratát, de nem is figyel rá, éli a maga életét. Ebben az állapotában nem tudja Imádni Istent, nem tudja Őt megismerni, nem tud Vele egyetérteni. És a maga erejéből nem tud megváltozni sem. A vallás sem változtatja meg, legfeljebb az az utáni vágyat ébreszti fel benne. Amikor valaki Jézus Krisztust megismeri mint Megváltóját, és elismeri élete Urának, kapja az Ő Szentlelkét, és egyszerre érteni kezdi Isten Igéjét, örömmel cselekszi Isten Akaratát, Krisztusra jellemző Tulajdonságok jelennek meg rajta, és legszívesebben mindig mindenben Istennek engedelmeskedne. Ekkor kezdődik el az a harc, amelyről mai Igénk szól. Mert megszületett ugyan az Új Élet a hívőben, de megmaradt a régi természete is. Már Isten Akaratát törekszik cselekedni, de régi természete fékezi, akadályozza. Például szívesen segítene egy rászorulót, de önzése visszatartja ettől. Örömmel szánna időt reggel az Igeolvasásra, imádkozásra, de lustasága vagy fáradtsága meghiúsíthatja szándékát. Ezt a harcot a nem hívő ember nem ismeri. De ez „a Hit szép Harca" Amelyben Jézus Krisztus segíti Győzelemre az övéit. Ha pedig mégis a „test" győz, vagyis vétkezik a hívő ember, újra Isten Kegyelmét kéri. Az ő esetében azonban a vétkezés már nem menetrendszerűen történik, hanem baleset, amit rendbe lehet tenni, és utána helyreáll az Engedelmes Élet Rendje."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7728 Dátum: 2019 Szeptember 19, 03:25:48 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Szeptember 19

„És az Úr Józseffel volt, és szerencsés
ember lett ...” (1Móz. 39. 2 )

Józsefnek, Jákob fiának nem ment valami jól a dolga, amikor irigy bátyjai eladták a midiánita kereskedőknek, azok pedig Potifárnak, a fáraó főemberének. Inkább szerencsétlen embernek volt mondható. Ez a József mégis „ szerencsés ember lett”, ahogy olvassuk, mert „az Úr Józseffel volt”. Ez volt szerencséjének a titka. Ezért lehetett a szerencsétlenségben is szerencsés ember. Kivel van az Úr? Csak azzal, akivel megbékélt. A haragosát mindenki kerüli, ahol csak tudja.  Márpedig az Ige azt mondja, hogy természet szerint mind „a harag fiai” vagyunk: „Mindnyájan elhajlottak, valamennyien haszontalanokká lettek.” Nincs tehát Békességünk Istennel, nem kívánatos Isten és az Ő Igéje mindaddig, amíg meg nem békülünk Vele! Isten Haragja Jogos. A kibékülés tehát először is azon múlik, hogy Ő hajlandó – e kibékülni velünk. A jó hír pedig az, hogy igen, hajlandó, de csak egyféleképpen: „Mert tetszett az Atyának, hogy Benne lakozzék az egész Teljesség, és hogy Általa békéltessen meg mindent Magával úgy a földön, mint a mennyben, Békességet szerezve Keresztjének Vére által.” (Kol. 1. 19 – 20 )

JÉZUS ÁLTAL * Sokszor elnéztem már a szélesen hömpölygő Dunát, s elgondoltam, hogy ezen a magam erejéből semmiképpen nem tudnék átmenni. Milyen jó, hogy megépítették már a hidakat. Milyen könnyű azokon átkelni. Szerencsétlen ember volna az, aki átkelés közben mégis a folyóba esne. Isten is megépítette már a Hidat: „Én vagyok az Út – mondja Jézus –, senki sem mehet az Atyához, csakis Énáltalam.” Milyen szerencsétlen ember az, aki mégsem lép erre a Biztos Útra, hanem a Harag alatt, a kárhozatban marad!

A vigasz nélküli siralom – Mát. 2. 16 – 18”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7729 Dátum: 2019 Szeptember 19, 03:30:09 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„09. 19 Rendben van minden?

„Honnan jössz, Géhazi? Ő így felelt: Nem
járt a te szolgád sehol sem." (2Kir. 5. 25 )

Isten meggyógyította a szíriai Naamánt a leprájából. Ebben felhasználta Elizeus prófétát. Elizeus azonban azt akarta, hogy Naamán egyértelműen lássa: nem ő, hanem az Élő Isten gyógyította meg. Ezért nem fogadott el Naamántól semmilyen ajándékot. Ne valamit adjon hálából neki, hanem adja oda önmagát egészen Istennek! Így Naamán visszavitte a magával hozott ajándékokat. Elizeus szolgája, Géhazi, ezt nem helyeselte. Naamán után futott, és egy hazugsággal elkért tőle értékeket. Elrejtette őket, mert Elizeusnak nem akarta bevallani tettét. Elizeus azonban mint próféta tudta ezt, s mivel Géhazi tagadott, az lett a büntetése, hogy megkapta Naamán betegségét, a leprát. - Ma két kérdésen gondolkozzunk, amelyek a történetben hangoznak el. Amikor Géhazi a kocsi után futott, Naamán ezt kérdezte tőle: Rendben van minden? Ha Géhazinak működött volna a lelki hallása, kihallotta volna ebből Isten Kérdését, és megállhatott volna ezen a veszélyes úton. Külsőleg gyakran úgy tűnik, a mi életünkben is rendben van minden, de Isten a szívet vizsgálja mindig, s arra akar rádöbbenteni, ha ott nincs rendben valami. Hallgatunk - e rá, vagy megszelesedve futunk valamilyen szekér után, ahonnan zsákmányt akarunk szerezni? Amikor Géhazi - elrejtvén a zsákmányt - megáll Elizeus előtt, ő ezt kérdezi: Honnan jössz? Még egy lehetőség a bűn bevallására. Ilyen Türelmes és Kegyelmes Isten! Megalázkodik vagy megkeményedik a bűnös? Vállalja a szégyent, és megmenekül, vagy ragaszkodik bűnéhez, és bűnhődik? Mert Isten nem azokat ítéli meg, akik vétkeztek, hanem azokat, akik megmaradnak a bűnben. A bűnbánónak Kegyelmet ad, mert „abban telik Kedve" (Mik. 7. 18 ). Jobb, ha el sem indulunk ilyen utakra. De ha mégis, nem kell végigmenni, vissza lehet fordulni. Vállaljuk inkább a bűn megvallásával járó szégyent, mint a bűn takargatásával járó pusztulást!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7730 Dátum: 2019 Szeptember 20, 03:27:28 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Szeptember 20

„Akkor a Lélek Jézust a pusztába vitte,
hogy az ördög megkísértse.” (Mát. 4. 1 )

A puszta a csend helye. Szentlélek oda vitte Jézust. A Neki szolgáló életeket is szereti csendbe vinni, hogy a csendben feltárja előttünk a szív mélységeit, és Isten Szerelmének Titkait. Látásokat ad, megihlet és tisztogat. Jézus szerette a pusztát, mert az Istennel való találkozás helye volt Számára. Az a negyven napos pusztai tartózkodás az Istennel való csodás Együttlét időszaka volt Jézus Életében. Istennek ahhoz, hogy velünk találkozhasson, legtöbbször pusztává kell tennie az életünket. Amíg virágos völgyek, források csörgedeznek, és madarak énekelnek benne, mindig elterelődik a figyelmünk a minket kereső Istenről. Csak amikor pusztává lett az életünk, akkor nyílik meg a szemünk Istenre. Ne félj hát a pusztától, mert Isten akar ott találkozni veled! A puszta a megkísértés helye is. Jézus számára is az volt. Az ördögi kísértéseknek mindig az a célja, hogy Isten Uralmát felcseréljük az ördög uralmára. A kísértések idejére Isten előbb mindig felkészít, mint ahogy Jézust is előbb betöltötte Szentlélekkel. A kísértésekben való megállást követően pedig a Kegyelem újabb Forrásai fakadnak fel előttünk, mint ahogy Jézusnak is angyalok szolgáltak.

MÉZBŐL KÉSZÜLT MÉREG * Az afrikai őserdőben élő wambrutti törzs a mézből halálos mérget készít. Az ördög is ilyen mézet kínál. Ha elfogadod, meghalsz. Állj ellen az ördögnek, és elfut tőled!

* Eredj el, Sátán! – Mát. 4. 1 – 11”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7731 Dátum: 2019 Szeptember 20, 03:40:24 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„09. 20 Kiderül

„Géhazi, Elizeusnak, az Isten emberének szolgája
azt gondolta: Íme, az én uram megkímélte ezt
az arámi Naamánt, és nem akarta elfogadni tőle,
amit hozott. Él az ÚR, hogy utána futok, és kérek
tőle valamit." (2Kir. 5. 20 )

Géhazi Isten emberének, Elizeusnak a szolgája volt. Vele sem tesz kivételt Isten? Nem, mert Ő nem azt nézi, hogy kik vagyunk, hanem hogy mi van a szívünkben. Sőt: akik Hozzá közel vannak, azokat szigorúbban fogja, mert csak akkor használhatók az Ő számára, ha Tiszta az életük. S aki csak szájával tiszteli Őt, de szíve távol van Tőle, azt megítéli. Azt szoktuk mondani, alkalom szüli a tolvajt. Ez nem igaz, emögött gyáva mentegetőzés van. Géhazi nem azért lett hazug és tolvaj, mert alkalma nyílt erre, hanem mivel szíve szerint az volt, most élt a kínálkozó alkalommal. Az alkalom csak leleplezi a bennünk lapuló tolvajt. Sose becsüljük le a bennünk lakozó bűnt! Géhazi bűne azzal kezdődött, hogy „azt gondolta magában": Elizeus nem fogadott el ajándékot, majd én kérek tőle valamit. Még nem tett semmit, de a gondolatnak helyet adott magában. Az nem a mi felelősségünk, hogy mi jut eszünkbe, de az már igen, hogy miről kezdünk el gondolkozni. A gondolataink is kerüljenek Isten Világosságába, s ami nem Tőle való, vessük el minél előbb! Elizeust is kényszeríteni akarta Naamán, hogy fogadjon el tőle ajándékot, de őt nem lehetett, mert eltökélte magában, hogy az nem lenne helyes. Géhazinak kétszer sem kell mondani, ő könnyen elfogadja. Sok gyengeség következik abból, ha a tetteink mögött nincs egyértelmű döntés, amihez a kísértés idején ragaszkodunk. Megtévesztő, hogy Géhazi sötét vállalkozása során minden olyan simán ment. Az, hogy valami sikerül, még nem igazolja a tettet. Más a siker, és más az Áldás. Ha valaki Isten nélkül megy egy úton, és nem akar megtérni, Isten megengedi, hogy végigjárja azt. A bűne lesz a büntetése. Ne akarjuk ilyenkor Istenre hárítani a felelősséget: miért engedte meg? Miért indultunk el olyan úton?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7732 Dátum: 2019 Szeptember 21, 02:22:32 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Szeptember 21

„A Teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a
feddésre, a megjobbításra, az Igazságban való nevelésre ...”
(2Tim. 3. 16 )

A Szentírás Isten üzenete mindnyájunk számára. Sok ember nem kíváncsi arra, hogy mit üzen neki Isten. De vannak, akik felfigyelnek az Ige Szavára. Komolyan veszik. Ezeknek Isten előbb – utóbb megadja a Jézus Krisztusban való Élet ajándékát, amely megszabadít a bűn és a halál törvényétől. Gyermekeivé fogadja őket, és megnyitja előttük a Mennyet. A naponkénti Igeolvasás és az Igehirdetések alkalmával az Ige által Isten tanít, vezet, figyelmeztet, megítél és megerősít bennünket. Az Ige nélkülözhetetlen a megszentelődés útján való előrejutásban. Milyen nagy Isteni Kegyelem az, hogy a Szentírást hallhatjuk és olvashatjuk! Szoktunk – e ezért hálát adni Istennek? Ez nem volt mindig ilyen könnyen elérhető lehetőség. Pár száz évvel ezelőtt csak idegen nyelvű Bibliák álltak rendelkezésre, azok is szinte megfizethetetlenül drága áron. Mekkora ajándék számunkra, hogy Károli Gáspár gönci református lelkipásztor annak idején, 1590 – ben lefordította a Teljes Szentírást magyar nyelvre! Azóta édes anyanyelvünkön hallhajuk és olvashatjuk Isten hozzánk szóló Örömüzenetét, az Evangéliumot, amely Isten Szeretetéről és az Ő Szent Fia, az Úr Jézus Krisztus által szerzett váltságról tesz Bizonyságot. Hogyan fogadod ezt az Örömhírt?

* Az Úr teljes Ítélete – Jóel 1. 1 – 12”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7733 Dátum: 2019 Szeptember 21, 02:27:10 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„09. 21 A bűn természetrajza

„Mert mindenki saját kívánságától vonzva és
csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság
megfoganva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve
halált nemz." (Jak. 1. 14 - 15 )

Ha Géhazi tegnap vizsgált történetét figyelmesen elolvassuk (2Kir.  5 ), világosan láthatjuk a bűn természetrajzát. Jó ezt megjegyezni, hogy már az elején felismerjük a kísértést, és ne essünk áldozatul neki. Elizeus próféta rámutat, hogy Géhazi szívében kezdődött a baj: szerezni akart. Minden ember ősi vágya, kicsi kortól kezdve, hogy birtokolni, parancsolni és szüretelni akar. S hiába volt Géhazi Isten emberének a közelében, a szívében ott volt ez a rejtett vágy, s egy kísértéshelyzetben belobbant. Ami a szívben van, az egyszer csak gondolattá válik. Jézus találóan mondta: „Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások és az istenkáromlások." (Mát. 15. 19 ). Ezekkel még szembe lehetne szállni, de aki nem teszi, hanem játszani kezd velük, az maga válik a gonosz játékszerévé. A meg nem fékezett gondolat tettre sarkall: utánafut a szekérnek, mozgásba jön a lába is. Majd a szája is: ott már hazudik többször egymás után. Kezével pedig megragadja a zsákmányt - maga alá teperte a bűn az egész embert. S mivel kikerült Isten Világosságából, nem vallja be ezt Elizeus kérdésére sem. A kívánság megfogant, bűn lett belőle, s ez maga után vonja az Ítéletét, halált nemz: Géhazi megkapja a meglopott Naamán lepráját."

„Istenem, segíts, hogy ne én akarjak birtokolni, hanem Te birtokolj engem! Ne én akarjak parancsolni, hanem Te parancsolj nekem! Nem én akarok szüretelni, hanem szeretnék inkább sok gyümölcsöt teremni a Te Dicsőségedre. Adj nekem Tiszta szívet, Tiszta gondolatokat, hogy soha ne engedjek a kísértésnek, és ne hozzak szégyent a Te Nevedre! Ámen."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7734 Dátum: 2019 Szeptember 23, 10:39:19 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Szeptember 23

„A sötétségben ülő nép nagy Világosságot
látott, és a halál földjén és árnyékában
ülőknek Fény ragyogott fel.” (Mát. 4. 16 )

A Jézus nélküli ember sötétségben ül. Lehet nagy tudós, bölcsessége az égig érhet, lehet megbecsült és sokak által szeretett ember, mégis sötétségben van. Sötétben az ember összetéveszti a dolgokat. Miért szaladsz a világ szerelme, a földi jólét után? Miért látod életnek szíved vágyainak kielégítését? Miért téveszted össze a Fennvalókat a földiekkel? Mert sötétségben ülsz. A sötétségben ülő ember szívében beköltözik a félelem. Fél más emberektől, eseményektől, a „sorstól”, tele van gonddal, bizonytalansággal. A sötétségben ülő ember szívét a halál dermesztő félelme szorítja össze. Ahol azonban Jézus megjelenik, ott feltámad a Világosság, mert Jézus Maga a világ Világossága. Akik Jézus tanítványaivá lettek, hajnali fényben indulnak el a déli verőfény felé. A világosságban eltűnik a bizonytalanság. Ha még bizonytalanságban vagy bűneid felől, az Üdvösség kérdésében, ha még nem bízol eléggé Isten Szerelmének rád is kiterjedő Erejében, akkor még nem ragyogott fel előtted a Világosság. A Világosság az Élet. Aki Jézust követi, nem járhat sötétségben, hanem övé az Élet Világossága.

FÉNNYEL SZEMBEN * Aki a világosság felé tekint, nem lát árnyékot. Aki a világosság felé megy, az háta mögött hagyta a sötétséget. Fordulj szembe a fénnyel, és nem fog rettenteni, sem elbizakodottá tenni a saját árnyékod!

* Prédikálni kezdett – Mát. 4. 12 – 25”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7735 Dátum: 2019 Szeptember 23, 10:44:17 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„09. 23 Miben áll ez a Szeretet?

„Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy
mennyei Atyátok Tökéletes." (Mát. 5. 48 )

Nem az tökéletes, aki bűn nélküli, hanem aki Isten Szeretetével tud szeretni másokat. Ez a Szeretet Isten gyermekeinek az ajándéka. Jézus mondja: ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, semmivel sem tesztek többet, mint a pogányok. Isten gyermekeinek azonban ezt a „többet" kell adniuk a világnak. Ez a Szeretet nem személyválogató. Isten „felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak". Nem a személyes rokonszenv vagy ellenszenv dönt, hanem az Ő Példájának a követése, a Tőle kapott Szeretet továbbadása. Ez a Szeretet nem elmélet, hanem a hétköznapok gyakorlatában mutatkozik meg. Hogyan? „...tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket; áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket." (Luk. 6. 27 - 28 ) Áldani ezt jelenti: jót mondani. Tehát mondjunk jót arról, aki rólunk rosszat mond! Tegyünk jót azzal, aki nekünk árt! És imádkozzunk azért, aki bánt és gyűlöl! A világ számára ez bolondság. De a hívő ember tapasztalja, hogy az ellenség gyűlölése és az érte való imádkozás egy szívben nem fér meg. Aki szabadulni akar a haragtól, kezdjen el imádkozni ellenségéért, és megszabadul. Nem vezet - e képmutatáshoz, hogy ez a Szeretet nem az érzelmekből fakad, hanem az akaratunk tudatos Engedelmessége? Tehát hogy szívem szerint nem szeretem az illetőt, de úgy teszek, mintha szeretném. Szabad színlelni a szeretetet? Nem szabad. De szabad Utat engedni Isten Szeretetének. Szabad újra és újra félreállni annak Útjából. Ez a Hit Harcának része. Szabad őszintén kérni: Istenem, én nem tudom szeretni ezt az ellenségemet, de szeretni akarom, add a Te Szeretetedet a szívembe! István vértanú ugyanúgy imádkozott kivégzésekor, mint Jézus a Kereszten: „Uram, ne ródd fel nekik ezt a bűnt!" (ApCsel. 7. 60 ) Adatik tehát ez a Szeretet az egyszerű hívőknek is."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7736 Dátum: 2019 Szeptember 24, 06:57:29 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Szeptember 24

„Legyen derekatok felövezve és lámpásotok meggyújtva,
azokhoz hasonlóan, akik urukat várják, mikor jön meg a
menyegzőről, hogy amikor megérkezik és zörget, azonnal
ajtót nyissanak neki.” (Luk. 12. 36 )

A hívő ember Krisztust – váró ember. A Krisztust – várás gondolata azonban nagyon meggyengült a mai keresztyének körében. Valamiféle szektás elhajlással gyanúsítjuk azokat, akik őszintén és komolyan várják az Úr visszajövetelét. Pedig Krisztus tanítványai erre a bizonyosságra építették rá az életüket, jövőszemléletüket, hogy Krisztus eljön, visszajön. A Krisztust – várás állapota szüntelen figyeléssel és éberséggel jár. Aki vár valakit, méghozzá szívesen és örömmel várja, nem fog elaludni, akármilyen sötét körülötte az éjszaka, hanem éberen virraszt. Sőt, aki nem bizonytalanra, hanem biztosra vár egy kedves vendéget, az minden neszre felfigyel, mert alig várja, hogy meghallja a zörgetését. Ha várod az Urat, mindig készen kell lenned arra, hogy megnyisd szíved ajtaját, mihelyt az Ő zörgetését meghallod. Mit tennél, ha most, ebben a pillanatban újra megjelenne Jézus ebben a világban, testileg is látható formában?

VÁRNI * Ismertem két hasonló sorsú asszonyt, akiknek a férjeik már több éve távol, hadifogságban voltak. A két asszony azonban nagyon eltérő módon élte meg ezt a helyzetet. Egyikük minduntalan távollevő uráról beszélt, és szüntelenül hazavárta. A másik asszony ura távollétében belemerült az élet zajos szórakozásaiba, a világ örömeibe, s csak igen ritkán tett említést távollevő férjéről. Te várod – e az Urat?

Szabadulás a pogányok gyalázásától – Jóel 2. 18 – 22”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7737 Dátum: 2019 Szeptember 24, 07:03:29 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„09. 24 Foltozni vagy Átöltözni?

„Vessétek le a korábbi életviteletek szerinti ó embert,
aki csalárd kívánságok által megromlott." (Ef. 4. 22 )

Isten nem foltozó, hanem Teremtő. Ő nem foltozgatni akarja rongyos életünket, hanem egészen Újat kínál helyette. Vagy kell ez valakinek, vagy csalódni fog a maga elvárásaiban. Gyakori kísértés ez: éli sok ember a maga életét Isten nélkül, aztán valahol szakadni kezd, s csak oda kérne - lehetőleg azonnal - egy foltot. Jelentkezik egy betegség, megromlik a házasság, nehézségek támadnak a gyerekekkel, jó lenne tisztán látni egy döntés előtt - s ebben az egy ügyben kér hamar segítséget az illető Istentől, de a hozzá való viszonyulásán, egész életén nem kíván változtatni. Isten azonban nekünk nem egy kis vigasztalást, egy kis megnyugvást, alkalmi jó tanácsot (amit aztán lehet, hogy meg sem fogadunk) akar adni, hanem Újjá akar Teremteni: Új gondolkozást, Jézus Indulatát, Örök Életet kínál. Amikor a tékozló fiú a maga disznószagú, rongyos ruhájában hazatért, nem megfoltozták rajta, hanem levetette, az apja szeretete tisztára mosdatta, és ráadták „a legszebb ruhát". Isten nekünk is Jézus Krisztus Igaz Voltának, Szentségének Fehér ruháját adja a megváltásban. De ehhez le kell vetni a magunk megszokott bűneinek szennyesét. A megváltás átöltözés. Nem foltozom a régit, nem veszem rá az újat, hanem a bűnvallás őszinteségében meztelenre vetkőzöm Isten előtt, elvetek magamtól mindent, ami az Ő Szemében tisztátalan, és boldog hálával magamra veszem az Újat. „Felöltözöm Krisztust." Vagyis hittel komolyan veszem, hogy Ő megbocsátott, gyermekévé fogadott, és ezentúl ehhez méltóan is akarok élni. „...végy Tőlem... fehér ruhát, hogy... ne lássék szégyenletes mezítelenséged..." (Jel. 3. 18 ) Cselekedeteink rongyaiban nem lehet bemenni Isten Országába, csak Jézus Igazságában."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7738 Dátum: 2019 Szeptember 25, 04:05:12 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Szeptember 25

„Én pedig olyan vagyok közöttetek,
mint Aki szolgál.” (Luk. 22. 27 )

„Én olyan vagyok” – mondja Jézus. Te milyen vagy? Hogyan mutatkozol be másoknak, a világnak? Mit mondasz magadról? Mit bizonyít az életed? Amikor megismerkedünk valakivel, különösen, ha gyermek, mindjárt azt nézzük, kire hasonlít. Te mennyire szeretnéd, ha egy szegény koldushoz, valamilyen szegény szolgához vagy szolgálólányhoz hasonlítanál? Jézus azt mondja Magáról, hogy olyan, mint egy szolga. Egy szolgához hasonlít. Ha Jézus követőjének mered magad nevezni, akkor vállalnod kell a Vele való hasonlóságot. Akkor neked is olyannak kell lenned ebben a világban, mint aki szolgál. Jézus mindennel szolgált, amije csak volt. Szolgált az Életével és a Halálával. Szolgált a Szavaival, Cselekedeteivel, Gyógyításaival és Csodatételeivel. Szolgált a Vérével, és szolgált Feltámadásával és Mennybemenetelével. Jézus nem volt személyválogató a Szolgálatban. Mindenkinek Szeretettel szolgált, akit az Atya Elébe hozott. Nem válogatta meg azokat, akiknek szolgált, hanem elfogadta őket úgy, ahogyan voltak: koldus vagy király, szegény vagy gazdag, egészséges vagy beteg, tudós vagy tudatlan. Mindez nem jelentett különbséget Nála. Ha Krisztust követed, te sem lehetsz válogatós a szolgálatban, s nem tehetsz különbséget ember és ember között. Jézus Szolgálata igen sokirányú volt. Szolgált a Testével és a Lelkével. Szolgált munkával és imádsággal. Nem tartott méltatlannak semmiféle szolgálatot, még a tanítványok szennyes lábainak a megmosását sem. Jézus legnagyobb Szolgálata a Kereszt. Nem vízzel, hanem Vérrel akar megmosni téged, és nem csak a lábaidat, hanem a szívedet is. Elfogadod – e Tőle ezt a Szolgálatot?

* Minden testre kiönti Szentlelkét – Jóel 2. 28 – 32”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7739 Dátum: 2019 Szeptember 25, 04:09:08 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„09. 25 Miért nem ad foltnak valót Isten?

„Senki sem tesz foltot új posztóból régi ruhára,
mert a toldás kitép a ruhából..." (Mát. 9. 16 )

Ha új anyaggal foltoznak meg régi ruhát, az csak addig jó, míg nedvesség nem éri. Ha például kimossák, az új összehúzódik, és körben kiszakítja a régit. Egészen mások a tulajdonságai az újnak, mint a réginek. Ezzel szemléltette Jézus azt, hogy az Ő Gondolatai annyira eltértek az akkori vallásos és világi gondolkozástól, hogy nem lehet összepárosítani őket. De az Istentől elszakadt ember gondolkozása is teljesen más, mint Isten Normái, Amelyeket a mi érdekünkben adott és Újra kínál. Ezért nem Akarja Isten mindenestől megromlott életünket javítgatni, hanem Újat ad. És ezért nem teljesít sok olyan kérést, amelyet az emberek hozzá intéznek. Sok ilyen megrendelésről azt gondolják, hogy az imádság, s utólag így szólnak: Isten nem hallgatta meg az imádságomat. Ezek általában így hangzanak: Istenem, segíts meg! De miben? Abban, amit én nélküled elterveztem. Képtelenség lenne, hogy Isten olyan vállalkozáshoz adja segítségét, amelyet egy Őt negligáló ember nélküle (vagy olykor ellenére) meg akar valósítani. Az imádság lényege éppen az, hogy valaki előre kérdezi, mi Isten Akarata, mert tudja, hogy neki is az a legjobb. Aztán ha elmondja is kérését, hozzáteszi: mindazáltal a Te Akaratod legyen meg! Az ilyen ember nemcsak alkalmilag kiált Istenhez Segítségért, hanem állandó Kapcsolatban van Vele, s így egyre inkább egyet akar Vele. Különös, hogy Isten néha mégis válaszol a Segítséget kérő ember kiáltására akkor is, ha emögött nincs Igazi Hit. Miért? Mert olyan Kegyelmes, hogy Gondviselő Szeretetéből a hitetleneket is megajándékozza, s egy - egy ilyen „folttal" arra bátorít, hogy fogadjuk el Tőle a mindenestől Újat, saját érdekünkben, „...téged az Isten Jósága megtérésre ösztönöz..." (Róm. 2. 4 )"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.