Szerző Téma: Napi lelki morzsák  (Megtekintve 412578 alkalommal)

0 Felhasználó és 2 vendég van a témában

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2972
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7770 Dátum: 2019 Október 11, 10:19:07 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Október 11

„Én vagyok az Ajtó, ha valaki Rajtam át
megy be, megtartatik; ...” (Ján. 10. 9a )

„Én vagyok az Út”, „Én vagyok az Ajtó” – mondja Magáról Jézus. Számomra csodálatos, hogy Jézus Krisztus az Ajtó, Akin keresztül bejuthatok az Örök Életre. Tudod – e, hogy számodra is megnyílt az Ajtó, az Úr Jézus Krisztus? Eljutottál – e a megnyílt Ajtóhoz, hogy bemenj Rajta? Ott a Kereszten nyílt meg teljesen és egészen minden megváltott számára. Megnyílt, amikor meghasadt a Szíve. Megnyílt Szívéből hullott a Vér az én bűneimre és a tieidre. A szegek helyén megnyílt a Keze és a Lába, és hullt a Vére érettem és éretted. A Fejéről, a tövisek okozta Sebeiből is hullt az Ő Drága Vére megváltottaiért. Csak az tartatik meg az Örök Életre, aki igénybe veszi ezt az Úr Drága Sebein keresztül megnyílt Ajtót. Aki más úton akar bejutni az Üdvösségre, el fog veszni.

NEM KERÜLHETED MEG * Képmutató és Felületes, „Bunyan János –  Zarándok Útja” című könyvének két szereplője is szeretett volna bejutni a Mennyországba, de megkerülték a Golgotát, s úgy hágtak át az Üdv falain. Nem sokáig lehettek azonban belül, mert kivettettek a külső sötétségre. Ha valakinek sikerülne is bejutni a Mennyek Országába a Menyegzőt megelőzően, kivettetik, ha nincs Menyegzői Ruhája. Menyegzői Ruhája pedig csak annak van, aki Jézus Vérében elrejtve lépett be a szoros Kapun. Jézuson keresztül csak az tud bejutni, aki feladta önmagát.

* Készülj Istened Elé! – Ámos 4. 12 – 13”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2972
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7771 Dátum: 2019 Október 11, 10:24:27 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„10. 11 Beszűkülni vagy elmélyülni?

„Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett
kincshez... az ember... eladja mindenét, amije van, és
megveszi azt a szántóföldet." (Mát. 13. 44 )

A példázatbeli ember szántogatott, s az ekéje beleakadt valamibe. Kiderült, hogy valamikor kincseket ástak el oda. Elmegy tehát, örömében eladja mindenét, és megveszi azt a földet. De amíg ő ezzel foglalkozott, mások haladtak a szántással, ő lemaradt mögöttük. És ha mindenét eladta, nem maradt neki más, csak ez a kincs. Igen, de ez többet ért mindennél, a közben elvégzett munkánál is, és minden addigi vagyonánál. Látszólag beszűkült az élete, valójában azonban elmélyült, gazdagabb lett. Az egyik faluban az ásott kutakban nem jó víz volt, nyáron pedig olykor ki is száradtak ezek. A főtéren fúrtak egy kutat, s utána az látta el az egész falut bőséges, jó minőségű vízzel. Kisebb átmérőjű csövön jött a víz, mint egy szokásos kút átmérője, de mélyebbről, több és jobb vizet kaptak. Van ilyen a lelki életben is. A lehetőségek nagy kínálata és az emberi mohóság miatt nagyon felszínessé, sekélyessé válik sok ember élete. De ha valaki felismeri az Isten által kínált Kincsek Értékét, örömében (és nem kényszerből, rábeszélésre) szívesen lemond sok mindenről, hogy ez a Lelki Gazdagság az övé legyen, és másokat is tudjon Vele gazdagítani. Ha csak beszűkül valaki, szegényebb lesz. De ha azért mond le valamiről, hogy elmélyüljön, és Igazi Kincshez jusson, gazdagabb lesz az Élete. Aki minden lehetőséggel élni akar, az sokszor elfelejt közben élni. Jézus szerint „kevésre van szükség, valójában csak egyre" (Luk. 10. 42 ), s Ő olyan Ajándékot kínál, amelyet „nem vehetnek el tőlünk", ami Lelkileg Gazdaggá tesz itt, és Érték marad a halálunk után is. Ez pedig Ő Maga. Akinek az életében Ő lesz az Első helyen, az minden egyébbel is helyesen tud Élni."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2972
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7772 Dátum: 2019 Október 12, 08:04:16 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Október 12

„Amikor imádkoztok, ne legyetek bőbeszédűek,
mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy a sok
beszéd nyer meghallgattatást.” (Mát. 6. 7 )

Legtöbbet a szívünkkel harcolunk, azután a nyelvünkkel, amely fenntartás nélkül kiszolgálja gonosz szívünket. „Mert a szív teljességéből szól a száj.” Hívő közösségekben jó volna hadat indítani a beszédben való fegyelmezetlenség és a hosszú lére eresztett imádságok ellen. Vannak, akik olyan hosszan magyarázkodnak Isten Előtt, mintha Neki fogalma sem volna mindarról, amit kérnek Tőle. Nem törődnek azzal, hogy a többiek elalszanak, vagy gondolatban már messze járnak, amire mondandójuk végére érnek. Valahányszor ilyent tapasztalok, erős bennem a kísértés, hogy kimenjek és dolog után nézzek, mint, hogy a véget nem érő szóáradatot hallgassam. Attól tartok, nem én lennék az első eltávozó. A Szentlélek Isten már rég nincs jelen ilyenkor.

SZAVAK HELYETT * Az ókori spártaiak a beszédben is önfegyelemre nevelték magukat és másokat is. Egyszer, amikor az éhínségben szenvedő vidékről követek érkeztek hozzájuk, és megrendítő szavakkal hosszan ecsetelni kezdték saját nyomorúságukat, Spárta főemberei üres kézzel küldték el őket. „Nem tudjuk mit akartok, mert beszédetek elejét már régen elfelejtettük, a végét meg nem értjük” – mondták. Nem sokkal ezután újból megjelentek a követek, és üres zsákjaikra mutatva így szóltak: „Töltsétek meg zsákjainkat, mert üresek.” A spártaiak megtöltötték a zsákokat, és azt mondták: „Máskor jobban takarékoskodjatok a szavakkal, hiszen már első alkalommal láttuk, hogy üresek a zsákjaitok.

Az Atya a szívedet nézi – Mát. 6. 1 – 8”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2972
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7773 Dátum: 2019 Október 12, 08:09:00 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„10. 12 Jogom lenne, de...

„...magamnál szerettem volna tartani...
Döntésed nélkül azonban semmit sem
akartam tenni..." (Filem. 12 - 14 )

A Filemonhoz írt levél Pál apostol legrövidebb levele. Három szereplője van, ismerjük meg őket közelebbről! Filemon kolosséi keresztény volt, valószínűleg az ő házánál jöttek össze a hívők. Onézimosz az ő rabszolgája volt, aki meglopta és megszökött. Valahogyan elkerült Pál apostolhoz, akiről hallhatott korábban, s aki akkor éppen börtönben volt. Pál mellett hívővé lett. Az apostol visszaküldi őt gazdájához, Filemonhoz, de ennek a levélnek a védelme alatt. Három egymástól életkorban, társadalmi helyzetben, műveltségben teljesen különböző ember. De mindhármuk jellemében Jézusi Tulajdonságok kezdenek megmutatkozni. Ebben az egyben közösek: Jézus Krisztus tanítványai lettek, s eszerint is akarnak Élni. Pál a börtönben is „szül". Ezt írja Onézimuszról: fiam, akit fogságban szültem. Nem önmagát sajnálja, nem is sajnáltatja, nem fogva tartóit vádolja, hanem ott is hivatása magaslatán áll: őrei közül többeket s ezt a rabszolgafiút is Jézushoz vezeti. Mi hogyan viseljük a nehézségeket? Vannak-e Lelki gyermekeink? Ebben a helyzetben nagyon jól jött neki Onézimosz segítsége. Még sem tartja magánál, hanem visszaküldi tulajdonosához, Filemonhoz. Írja. hogy joga lenne ott tartani, de nem él ezzel, betartja a rendet. Mennyi békétlenség forrása az, amikor emberek mindenáron érvényesítik jogaikat, s csak ennek a jegyében cselekszenek. Milyen sok otthoni békétlenség oka ez: nekem ez jár, én nem vagyok a család cselédje vagy bolondja. Jézus nem tekintette zsákmánynak, hogy Istennel Egyenlő, Őt a Szeretete vezette, nem a jogai. És Pál kötelezvényt ír, hogy megtéríti az Onézimosz által okozott kárt. Kéri, hogy úgy fogadja őt vissza Filemon, mintha maga Pál menne hozzá. Jézus is kifizette a mi adósságunkat, ezért mehetünk Istenhez bizalommal (Kol. 2. 14 )."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2972
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7774 Dátum: 2019 Október 13, 11:00:51 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Október 13

„Abban az időben nem volt király Izráelben,
és mindenki azt cselekedte, ami jónak tűnt a
maga szemében.” (Bír. 17. 6 )

A zsidó nép akkor járt a legnagyobb mélységben és sötétségben, amikor elhagyta az Urat. Nincsen borzasztóbb az ember életében annál, mint amikor nem tudja, ki az ő Ura és Királya. Amikor csak a saját lelkiismeretére kénytelen támaszkodni, amit az ördög sokszor elaltat. Lehet valakiben jó lelkiismeret. Ez azonban még nem zárja ki, hogy olykor ne lopna vagy hazudna, vagyis hogy ne futna idegen istenek után. Vallásos jó embernek lenni is kevés. Hiába építesz templomot, jársz el Bibliaórákra, ha életed Királya és Ura nem egyedül Jézus. Ha Szentlélek nem tisztította meg az életedet és a lelkiismeretedet, ha nem égetett ki belőle minden bálványimádást és tisztátalanságot, a lelkiismereted nem ér többet a pogányok lelkiismereténél. A hívő ember nem hallgathat soha a saját lelkiismeretére, mert az könnyen megcsalhatja, hanem egyedül Szentlélek vezetésére. Soha ne tégy semmit a saját elgondolásod szerint, hanem bízd magad Isten Szentlelkének a vezetésére. Legyen a te életednek egyetlen Királya és Ura az Úr Jézus Krisztus és az Ő Törvénye a Szentírás. Ne maradj Király nélkül Izraelhez hasonlóan, hogy ne azt cselekedd, amit te jónak látsz, hanem azt, amit az Úr lát Jónak.

MEGTISZTÍTOTT LELKIISMERET * Egy pogányból lett keresztyén ember megtérése után kókuszt lopott. A lelkiismerete azonban nem hagyta nyugodni. Elment a misszionáriushoz, és elmondta neki, hogy valami szúrja belül. Bevallotta bűnét, aminek az lett a következménye, hogy négyszer annyit vitt vissza a lopott kókusz helyett.

* Legyen Világosság – Mát. 5. 12 – 16”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2972
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7775 Dátum: 2019 Október 13, 11:14:17 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„10. 13 Félek nagyon, de...

„...visszanyerd, most már nem úgy,
mint rabszolgát..., hanem... az Úrban
is Szeretett Testvéred." (Filem. 15 - 16 )

Onézimosz elrendezte a múltját Istennel, de most rendeznie kell azt Filemonnal is. Igen ám, de a szökött rabszolgát legjobb esetben megkorbácsolták, ami gyakran valósággal lenyúzta a meztelen hátát, vagy homlokára sütötték tüzes vassal a bélyeget, de olykor ki is végezték elrettentő példaként. Helyes az, hogy Pál hazaküldi ezt a fiút? Az apostol bízik abban, hogy Filemon Krisztus tanítványa, s mint rabszolgatartó is így fog viselkedni. De még inkább bízik Krisztusban, Aki Új Életet adott ennek a szökött fiúnak, és meg is fogja védeni. De vajon Onézimosz is bízik-e ennyire Krisztusban? Ezt kell neki most már egyre jobban megtanulnia. Mert ezt jelenti Hitben járni: minden helyzetben, veszélyes körülmények közt is számol Új Urának Hatalmával és Szeretetével, és számít Rá. Ő kiszolgáltatta magát Jézusnak, tehát nincs kiszolgáltatva többé senki másnak. Pál azt kéri Filemontól, hogy úgy fogadja vissza szökött szolgáját, mint aki Testvérévé lett Krisztusban. Ilyen egyszerű lenne ez? Egy tolvaj szökevény egyszerre Isten gyermekévé lesz? Isten Kegyelmének a Munkája nyomán, igen. De nem olyan egyszerű ez, mert Jézus bűn nélküli Életébe került. Ő meghalt, hogy az Onézimoszok élhessenek. Ő elszenvedte Onézimosz bűneinek büntetését - és a mienket is -, hogy a bűn rabszolgaságából Isten Boldog és Szabad gyermekeivé legyünk. Meg kell tanulni ebben a Szabadságban járni. Meg kell tanulni magunkat egészen Krisztus Kegyelmére bízni. Ha félünk is, bízni Benne. Ismerni Ígéreteit, s komolyan venni Azokat. Egyre jobban megismerni Őt Magát, hogy Pál apostolhoz hasonló gyámok nélkül is közvetlenül Vele legyen Élő Kapcsolatunk, s ez adjon Biztonságot, Békességet és Bátorságot minden körülmény között."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2972
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7776 Dátum: 2019 Október 14, 05:31:15 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Október 14

„Népemmé fogadlak titeket, Istenetek leszek,
és megtudjátok, hogy Én vagyok a ti Uratok
és Istenetek, Aki kihoztalak titeket Egyiptom
nehéz igája alól.” (2Móz. 6. 7 )

Isten nagy Jahve Neve gyakran előfordul Mózes első könyvében, de Valódi Nagyságát mégsem ismerték addig, amíg el nem jött a szabadítás ideje. Az egyiptomi rabság nyomorúságában bizonyosodtak meg arról, hogy az Úr a Szabadító, Aki könyörülő Szeretettel lehajolt népéhez, és Szabadítása által Szövetségre akart lépni velük. Izráel népe ekkor nyert betekintést Jahve Szerető Szívébe, s megtudta mit jelent ez a Név. A Valódi nagy Szabadítást azonban az Újszövetség népe ismerte meg. Isten mint Atya csak a Fiú által mutatkozott meg számára, s Atyai Szívébe csak a Golgotai Kereszt által nyer betekintést a bűn rabságában, a valódi rabságban sínylődő ember. A Megváltást, a Valódi nagy és csodálatos Szabadítást Isten a Kereszten vitte végbe.

* Egy idős ember a következőképpen beszélte el saját szabadításélményét: „Gyerekkoromban láttam egy sápadt férfit, akit oszlophoz kötöztek, hogy megostorozzák. Hát nincs senki, aki a helyére állna? – kérdeztem. Nem volt senki. Ifjúkoromban ugyanilyen felejthetetlen emlék maradt számomra, amikor egy anyát láttam, ahogy a vesztőhelyre vezették. Nagy tömeg gyűlt össze körülötte. Hát nem áll senki a helyére? – csodálkoztam. Ezúttal sem volt senki. De a legfelejthetetlenebb a harmadik emlékem. Ott állt a bűnös menthetetlenül, halálra ítélve Isten Törvénye által. Ez az elveszett ember én voltam. A legreménytelenebb nyomorúságban azonban csodálatosan ismertem fel régóta ismert Megváltómban a Szabadítót, Aki vállalta helyettem a büntetést.”

* Meg ne hátrálj az ellenállás miatt – 2Móz. 6. 1 – 13”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2972
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7777 Dátum: 2019 Október 14, 05:44:01 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem harmatja"

„10. 14 Igazam lenne, ha...

„Engedelmességedben bízva írok neked,
mert tudom, hogy többet is megteszel
annál, amit mondok." (Filem. 21)

Filemonnak sem volt ez könnyű lecke. Meglopta és otthagyta a rabszolgája, s most beállít Pál apostol levelével. Teljesen Igaza lenne, ha példásan megbüntetné. Igen ám, csakhogy Filemon is teljes Bocsánatot és Kegyelmet kapott, amikor Isten befogadta őt gyermekei közé. És azóta ezt az Evangéliumot hirdeti másoknak is. Hogyan lesz ebből a tanból gyakorlat a hétköznapokban? Valóban keresztény testvérként kell visszafogadnia ezt a gyereket? Vagy esetleg fel is kell szabadítania? És mit szólnak ehhez mások? Szokatlan szituáció. A Krisztusban kapott Szeretet Új Törvénye belülről repeszti szét a rabszolga - társadalom és minden társadalom hamisságait „Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad..." (Gal. 3. 28) És Filemon lemond az igazáról, tudomásul veszi ezt a nagy változást, amelyet Jézus hozott ebbe a velejéig romlott világba. Így jelenik meg Krisztus ebben a világban a benne hívő, Új Életet kapott tanítványain keresztül. Egy művelt rabbi, aki éppen börtönben van Krisztusért, egy jómódú pogány gazda, egy nincstelen, komisz rabszolgafiú - akik Testvérek a Krisztusban, és Őérette mindhárman Isten gyermekei lettek. Így megtanulnak bocsánatot kérni és bocsánatot adni, ahogy Isten is megbocsátott nekik Krisztusért.  Készek vagyunk - e valóban a Krisztusi Szeretet törvénye szerint élni ebben a világban? Lehetséges - e ez egyáltalán? Megpróbáltuk már? Valóban Krisztus Él bennünk, vagy csak mi próbálunk egy kicsit Őhozzá hasonlóan cselekedni? Az Ő Természete bontakozik ki bennünk, vagy ez még a miénk, javított kiadásban, egy kis humanista vagy vallásos díszítéssel? Akiben Ő Él, az többet is tesz annál, mint ami a felső határ, mert nem ragaszkodik a maga igazához, hanem mindig Krisztushoz."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2972
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7778 Dátum: 2019 Október 15, 07:33:47 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Október 15

„Megfordult a fáraó, hazament, és ezen
sem indult meg a szíve.” (2Móz. 7. 23 )

Isten először csak követeket küldött a fáraóhoz, hogy tudtára adja Akaratát: el kell bocsátania Izráel népét. Aztán csodát tétetett előtte Mózessel és Áronnal. Amikor ez sem volt elég, következtek a csapások. Isten fokozódó Erővel jelentette ki magát, a fáraó szíve pedig fokozódó mértékben keményedett meg. Ebben nagy szerepet játszottak a hamis papok, akik utánozták Isten csodáit. Így szokta a Sátán is: ha mást nem, hát vallásos köntöst ölt magára, s „az Isten majmaként” utánozza Istent. Így járt el a keresztyénekkel szemben is. Amikor a fenyegetés és üldözés nem érte el célját, akkor fehér ördög, „vallásos” ördög képében tévesztett meg sokakat. Ez jól látható a keresztyénség mai képén. A megtévesztésnek ez a módszere az utolsó időkben még fokozottabb lesz. Egyre többen lesznek olyanok, akiknél „megvan ugyan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét”. Az ördög ezzel csalja meg egyenként az embereket, és észrevétlenül megkeményíti a szívüket, mint ahogy a fáraóét is. A bűnben született ember szíve igen hajlamos a megkeményedésre. Így volt ez mindjárt a bűnbeesést követően. Káin utódai csak még keményebbek lettek, még mélyebbre jutottak a bűnben. Noé idejében már azt olvassuk, hogy: „megsokasodott az ember gonoszsága a földön”. Isten pedig Így határozott: „Eltörlöm a föld színéről az embert, akit teremtettem.” Mi vár akkor arra, akinek Krisztus Kereszthalála sem elég ahhoz, hogy megtérjen, olyannyira megkeményedett a szíve? A vallásos máz, amelyet olyan sokan viselnek, immúnissá teszi az embert, az Igazi Igével szemben. Csak ha lekopik a festék, és ledőlnek a kegyesség építményei, akkor derül ki, hogy valójában mi van a szívedben, hogy ki vagy!

Csodák után csapások – 2Móz. 7. 14 – 25”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2972
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7779 Dátum: 2019 Október 15, 07:38:21 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„10. 15 Letöröl minden könnyet

„Íme, az Isten... letöröl minden könnyet
a szemükről..." (Jel. 21. 3  - 4 )

Arról az Új Világról mondja ezt Isten, amit majd Krisztus második Eljövetele után teremt. Ebben a mostani világban nagyon sok könny vér és verejték folyik. Kezdetben nem így volt, ez mind az Istentől való elszakadás következménye. Végigkísér bennünket. Amikor egy ember megszületik, az édesanyja verítékben úszik és vérzik. A kicsi első tette pedig az, hogy felsír. És ettől kezdve hol ő sír mások miatt, hol miatta sírnak mások, verejtékkel keresi meg a kenyerét, és közben nem szűnik meg a vérontás különféle formája sem. Abban a Világban, amit Isten a Benne hívőknek készít, „letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom". Akik már ebben a világban Isten Újjáteremtett gyermekei, azok arra törekszenek, hogy sose folyjék miattuk könny, se vér. Sőt ők tudnak sírni a sírókkal, tudnak vigasztalni azzal a Vigasztalással, amit ők is Krisztustól kapnak, megtanulnak könnyet törölni, sebet kötözni. A halál világában az Életet képviselik. Jézus Krisztus megszabadít minden Benne hívőt attól a kényszertől, hogy önmagát szeresse mindenekfelett, s felszabadít arra, hogy adjon, szolgáljon, segítsen. Jézus is sírt Lázár sírjánál, s Jeruzsálem hitetlensége miatt is. Jézus is verejtékezett a nagycsütörtök éjszakáján folytatott Imaharcában. És Ő is vérzett, sőt elvérzett a Kereszten - éppen azért, hogy gátat vessen ez elé a könny - és vérfolyam elé, s halálával teremtsen olyan embereket, akik az eljövendő Új Világ Erőit hozzák el erre a világra, akik „az Új Teremtés zsengéi". Boldog, aki már itt így él. Mert akit nem tisztít meg Jézus Krisztus Vére, annak nem lesz helye az Új Világban, hanem csak ott, ahol lesz „sírás és fogcsikorgatás" (Mát. 25. 30 )."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2972
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7780 Dátum: Tegnap - 11:20:01 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Október 16

„Akkor meghasította Isten az állcsontban levő zápfogat,
és víz fakadt belőle. Ő pedig ivott, ereje visszatért, és
megéledt. Ezért nevezik a Kiáltó – forrásnak azt a helyet
Lehiben mind e mai napig.” (Bír. 15. 19 )

Nagyon szeretem ezt a történetet. Sámsont halálra keresik a filiszteusok. Egyik oldalon több ezer fős ellenség már ujjong, olyan biztosnak látszik, hogy Sámson elveszett. Ekkor Sámsont felindítja Isten Lelke, és az útfélen talált szamárállcsonttal agyonver ezer embert. Győzelme láttán diadalénekbe kezd, s közben messzire hajítja magától a véres, húscafatos csontdarabot. De mi történik? A győzelmi mámor pillanatok alatt elszáll, és olyan rettenetes szomjúság lepi meg Sámsont, hogy úgy érzi: szomjan kell pusztulnia. Isten azonban könyörül rajta, vizet ad, de ahhoz Sámsonnak le kell hajolnia, és fel kell vennie az elhajított állkapcsot. Magamat látom ebben a történetben. Bűneimtől megkötözött, halálra szánt, kiszolgáltatott állapotom láttán az ördög már örült a biztos zsákmánynak, de a Kereszt alatt Győzelmet, Megtartatást, Életet nyertem. Milyen boldog, milyen ujjongó lett az életem! Csak, hogy én ostoba, azt hittem, én magam vagyok a győztes, és félretettem, elvetettem azt a Véres rettenetes Keresztet. Amikor aztán hívő életem csődbe jutott, amikor már – már elvesztem szomjan, nem maradt más menedékem, mint a Kereszthez visszatérni, odaborulni, és az Élet Vizét nyerni Belőle. Mert Istennek úgy tetszett, hogy ne legyen máshonnan se győzelem, se megtartatás.

VISSZATÉRNI * Van egy ének, amit katolikus, evangélikus, református hívők egyformán ismernek és énekelnek. Így kezdődik:

„A Keresztfához megyek,
Mert másutt nem lelhetek
Nyugodalmat lelkemnek.”

Nem véletlen, hogy ez a közös énekünk.

* Tisztán az oltárra – Mát. 5. 17 – 24”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2972
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7781 Dátum: Tegnap - 11:28:30 »
„Cseri Kálmán
A kegyelem Harmatja"

„10. 16 Éles kérdések

„Aki győz..., fiam lesz.
De a gyáváknak... osztályrésze...
a második halál." (Jel. 21. 7 - 8 )

Nem szeretjük az ilyen sarkos fogalmazást, de így a Biblia vége felé Isten egyre élesebb kérdéseket tesz fel, hogy világos választ tudjunk adni. Kik vagyunk: Isten fiai vagy a halál fiai? Hol lesz a helyünk Krisztus második eljövetelekor: a Mennyei Jeruzsálemben vagy a tűzzel és kénnel égő tóban? És mi vár ránk: a második Feltámadás vagy a második halál? Az első Feltámadás az, amikor valaki hitetlenből hívővé lesz, lelkileg új Életre támad. A második Feltámadás, amikor Krisztus Magához veszi majd a Benne hívőket az Ő Dicsőségébe. Az első halál a biológiai, amelyben mindnyájunknak részünk lesz. A második az örök kárhozat. Erre mondják, hogy aki kétszer születik (testileg és lelkileg is Újjászületik), az egyszer hal meg (biológiai halál). Aki csak egyszer születik (testileg, ahogyan mindnyájan), az kétszer hal meg. „Én adok majd a szomjazónak az Élet Vizének Forrásából ingyen." Ezt ígéri Isten, s mindnyájan erre szomjazunk. Mégsem fogadja el mindenki ezt az ajándékot. Pedig Isten Ingyen kínálja, nem kell érte felmutatni, teljesíteni, adni semmit. Aki ebből iszik, vagyis aki hittel megragadja Isten Kegyelmét, az „örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz". „De a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosaknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak, és minden hazugnak... osztályrésze... a második halál." Olyan Tükör ez, amibe jó becsületesen belenéznünk, és önvizsgálatot tartanunk. Isten nem ijesztget, hanem figyelmeztet és hív. Ő azt akarja, hogy a mi részünk a második Feltámadás legyen. Ő mindent megtett ezért. És én?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.