Szerző Téma: Napi lelki morzsák  (Megtekintve 486811 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7815 Dátum: 2019 November 02, 08:25:36 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„11. 02 Jézus tanítása a halottakról

„...közöttünk... nagy szakadék is tátong,
hogy akik Innen át akarnak menni...,
ne mehessenek, se onnan Ide át
ne jöhessen senki." (Luk. 16. 26 )

A gazdag és Lázár történetében Jézus Krisztus nagyon fontos Igazságokat tanít arról, hogy mi van a halál után, mit tudhatunk az elhunytakról. Egészen természetesen tanítja, hogy van folytatása az emberi létnek a biológiai halálunk után is. Jézus szerint a halál nem pont az Élet mondatának a végén, hanem kettőspont: folytatása következik. Más létformában, de tovább létezik minden ember, a nem hívők is, akár akarjuk, akár nem. De nem mindenki ugyanolyan körülmények közt létezik tovább. A gazdag a pokolba, Lázár az Üdvösségbe került. Az előbbi szenvedett, az utóbbi Boldog volt. Ne feledjük, hogy már itt is két különböző állapotban létezünk: Istennel Közösségben vagy Isten nélkül. Ez válik véglegessé a halálunkkor. Jézus tehát világosan tanítja: van Üdvösség és van kárhozat. Van összefüggés az ember földi élete és Örök sorsa között. „Aki hisz a Fiúban, annak Örök Élete van, aki pedig nem Engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd Életet, hanem az Isten Haragja marad rajta." (Ján. 3. 36 ) Mindnyájan Isten Haragja alá születünk, innen lehet megtérnünk Hozzá. Jézus azt is Világosan tanítja, hogy Örök sorsunk eldől a halálunk pillanatában, s utána már ezen nem lehet változtatni. A történet mindkét szereplője azonnal odakerül, ahol el kell töltenie az örökkévalóságot. S hiába próbálna a gazdag akárcsak enyhülést is kérni, utána már nem lehet változtatni semmin. Jézus tanítása szerint egy életünk van, ez megismételhetetlen, ebben van lehetőségünk megtérésre. A Szentírástól távol áll a reinkarnáció elképzelése, és a halottakért való imádkozás gyakorlata is. Hiszen a sorsuk Végleg eldőlt." „(Imádkozzunk az élők Üdvösségéért )"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7816 Dátum: 2019 November 03, 07:46:28 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„November 03

„Igen, Uram, te tudod, hogy
szeretlek!” (Ján. 21. 15 )

Szereted Jézust? Ez az élet legnagyobb és legfontosabb kérdése. Látod, hogyan megy Szíve Szerelmében a Keresztre éretted? Látod, mennyire szeretett, amikor a szeget verték a Kezébe? Látod, milyen nagy volt a Szerelme, amikor helyetted vállalta a kínszenvedést csak azért, hogy ha feltekintesz Rá, életbe maradj? Szereted Őt? Sokszor azt látom, hogy nem szeretem Jézust. Sokszor vallottam meg Neki összetörve: „Uram Te tudod, hogy én nem szeretlek Téged.” Ő meg csak végigsimította verejtékező homlokomat. Sokszor bűneim elkövetésével bizonyítottam ugyanezt. Ő azonban mégis szeret, mert nem azon fordul meg a dolog, hogy én szeretem – e Őt, hanem hogy Ő szeret engem. Ezért szeretek ott lenni a Közelében, ott forgolódni Mellette, mert nem tudok betelni Vele. Valahányszor segíteni szeretnék Neki, csak hátráltatom az ügyetlenkedésemmel. Ha elfordulok Tőle, ha megtagadom Őt, akkor ismét a szemem közé néz, és úgy kérdi: „Szeretsz – e Engem?” Ilyenkor rám nehezednek a bűneim, és lesütött szemeim előtt elvonul a Golgota minden gyötrelme. Látom a Vérét hullani, az Ártatlan Vért, hull alá a Keresztről, és tisztít, és a Lábához borulva azt mondom: „Dicsőség Neked Jézus, szeretlek!” És te szereted Jézust?

ENGEDELMESSÉG * A kisfiam engedetlenkedett. Hiába kérlelte az édesanyja, hogy üljön le tanulni, ő csak játszani szeretett volna. Minél tovább kérlelte az édesanyja, annál makacsabbul ellenkezett. Amikor azonban meglátta édesanyja arcán az alágördülő könnyeket, sírva kért bocsánatot tőle, és megfogadta, hogy soha többé nem lesz engedetlen. Magadra ismersz az engedetlen fiúban?

* Isten megengesztelődik – Ámos 7. 1 – 6”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7817 Dátum: 2019 November 03, 07:57:18 »
„Cseri Kálmán
A kegyelem Harmatja"

„11. 03 A halottak és mi

„Ha Mózesre és a Prófétákra nem hallgatnak,
az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a
halottak közül." (Luk. 16. 31 )

A gazdag és Lázár történetében külön hangsúlyos, hogy a pokolba került ember szeretne segíteni még élő testvérein, hogy azok ne oda kerüljenek. Ezért szeretné, ha Lázár visszajöhetne a földre, hogy tájékoztassa őket erről. Megtudja azonban, hogy ez lehetetlen. Az élők és az elhunytak közt semmiféle érintkezés, kapcsolat nem lehetséges. Egyetlen, de nagy lehetőségük (az élőknek), hogy olvassák és vegyék komolyan a Szentírást. Az megmentheti őket a pokoltól. A Biblia más Igéivel együtt ez azt tanítja, hogy a halottak lelke nem jár vissza. Isten a mi érdekünkben éles határt vont a két világ közé. Aki az Ő tilalma ellenére mégis megpróbálkozik valamiféle halottidézéssel, az nem az elhunytak lelkével, hanem démoni lelkekkel kerül kapcsolatba, és ennek mindig súlyos következménye szokott lenni. (Erről szól egyebek közt: 5Móz. 18. 9 - 14 és Ézs. 8.19 - 21 ) Ezért nem helyes az sem, ha valaki elhunyt szeretteivel kezd beszélni. A halottakkal minden kapcsolatot megtiltott Isten - a mi érdekünkben. Amíg élnek, addig vigyünk nekik virágot, addig imádkozzunk értük és velük, addig kérjük a tanácsukat! Jézus azonban Világossá teszi a végén azt is, hogy Isten Igéje menthet meg mindnyájunkat a pokoltól. A halott Lázár nem jöhet vissza ilyen céllal sem. De Isten gondoskodott arról, hogy a Bibliából pontosan megtudjuk, milyen helyzetben vagyunk, mi vár ránk, ha így maradunk, milyen Út vezet vissza Hozzá, és mit készített a Benne hívőknek. Erre hív bennünket nagy Szeretettel. De ennek a hívásnak csak itt, a földi életben lehet engedni. Ne halogassuk!"

A varázslás tiltása 5Móz. 18. 9  -  14.:
„Mikor bemész arra a földre, amelyet az Úr, a te Istened
ad neked, ne tanuld el azokat az utálatosságokat,
amelyeket azok a népek művelnek. Ne legyen közöttetek
olyan, aki fiát vagy leányát áldozatul elégeti, se
jövendőmondó, se kuruzsló, se jelmagyarázó, se
varázsló, se bűbájos, se szellemidéző, se titokfejtő, se
halottidéző! Mert mindazt utálja az ÚR, aki ezeket műveli,
és az ilyen utálatosságokért űzi ki őket az ÚR, a te Istened
előled. Légy feddhetetlen az ÚR, a te Istened előtt. Mert azok
a nemzetek, akiket elűzöl, kuruzslókra és jövendőmondókra
hallgatnak. De neked nem engedett ilyet az Úr, a te Istened." (Rev. Károli ford. )

A babona büntetése Ézs. 8. 19  -  22.:
„Ha azt mondják nektek: Tudakozódjatok a halottidézőktől
és a jövendőmondóktól, akik mormolnak és suttognak – hát
nem Istenétől tudakozódik-e a nép? Az élők felől a holtaktól
kell - e tudakozódni? A tanításra és bizonyságtételre
hallgassatok! Aki nem ezt mondja, annak nincs hajnala. Az
ilyen szorongva és éhezve fog bolyongani a földön. Ha pedig
megéhezik, haragra gerjed, és megátkozza királyát és
Istenét: fölfelé néz, aztán a földre tekint, és íme, mindenütt
nyomor, sötétség és szorongató homály, ő pedig ki lesz
taszítva a sűrű sötétbe." (Rev. Károli ford. )
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7818 Dátum: 2019 November 04, 08:16:57 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„November 04

„Ez a férfi vitéz hős volt,
de leprás.” (2Kir. 5. 1c )

A pogány Naamán a győztes arámi hadsereg fővezére volt. A király nagyra becsülte őt. „Vitéz hős – olvassuk róla –, de leprás.” Naamán történetében Isten az ember általános állapotára mutat rá. Sok jót el lehet mondani az emberről. Sok mindent alkotott, sok mindent elért, feltalált. Nem véletlen, hogy időről időre ismétlődnek azok a korok, amikor az ember önmagát dicsőíti és csodálja. A sok tekintetben kiváló emberről azonban azt is tudni kell, hogy bűnös. A lepra és a bűn között sok közös hasonlóságot találunk. A lepra halálos, gyógyíthatatlan, ragályos betegség. Kicsi piros folt alakjában jelentkezik, amely azután az egész testen szétterjed. A leprás élve elrothad. A halál akkor következik be, amikor a betegség már a belső szerveket is elérte. A leprát egy ideig titokban lehet tartani, de azután láthatóvá válik, és másokra is átterjed. Szegény leprás Naamán, szegény bűnös ember! Amikor nyilvánvalóvá válik a betegség, a bűn, akkor Isten mindig megmutatja a gyógyulás útját is. Naamán esetében egy kis rabszolgaleányon keresztül mutatta meg. A győztes hadvezérnek a háború egyik legkisebb áldozata teszi a legnagyobb ajánlatot. A legyőzött segít a győztesnek. A lenézett vallású kis rabszolgaleány Istenéhez való ragaszkodással beszél az Isten emberéről, Elizeus prófétáról. A bűnös embernek Krisztusról kell beszélni. Az emberről akkor mondunk el mindent, ha azt is elmondjuk, hogy bűnös. Az embernek pedig akkor mondunk el mindent, ha elmondjuk, hogy van szabadulás a bűnből Jézus Vére által.

* Az alamizsna törvénye – Mát. 6. 1 – 8”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7819 Dátum: 2019 November 04, 08:27:04 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„11. 04 Elengedés

„Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki
sem hal meg önmagának... Tehát akár élünk, akár
meghalunk, az Úréi vagyunk." (Róm 14. 7 - 8 )

Gyászunkra nézve azt tanácsolja Isten Igéje, hogy engedjük el a halottainkat. Vegyük komolyan, hogy minden Istené, s amikor Ő elhív valakit mellőlünk, nem a miénket veszi el, hanem a Magáéval rendelkezik. Szeretteinket is csak egy időre bízza ránk, egy időre ajándékoz meg egymással, hogy addig szeressük és őrizzük egymást. Amikor pedig ez az idő letelik, adjuk vissza őket Neki! Ne is találgassuk, hogy vajon hova kerültek, bízzuk Őrá egészen! Istent tisztelő ember nem ragaszkodik halottaihoz, hanem átadja őket Teremtőjüknek. Jób komolyan vette ezt, s ezért tudta súlyos gyászában elmondani: „Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úr Neve!" (Jób 1. 21 ) Kinek nehéz ez az elengedés? Aki bálványozta azt, akit elveszített, vagy akinek rossz a lelkiismerete mulasztásai miatt. Aki bálványozta, tegye most életében az első helyre Istent! Legyen valóság, amit az ének így mond: az űrt Ő töltse ki! Egyedül Ő tud adni Igazi Vigasztalást nekünk. Akit pedig vádol a szíve, vegye komolyan, hogy sok mulasztást nem lehet már pótolni, de Isten Kegyelme ezekre is elég! Vallja meg Neki őszinte bűnbánattal, higgye, hogy bocsánatot kapott, s az Úrral való Közösségben Békessége lesz. Egyvalamit soha nem vesz vissza tőlünk Isten: Önmagát. Aki Őbenne hisz, az is szegényebb lesz a gyászban, mert elveszített valakit, de nem lesz nincstelen, nem marad üres az Élete."

„A földön ha elvesztem Szerelmem tárgyait,
Maradjon meg mellettem Szerelmed és a Hit;
Csak azt el ne veszítsem,
Mi Benned, ó, Úr Isten, Remélni megtanít!"
(Fejes István)
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7820 Dátum: 2019 November 05, 09:18:30 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„November 05

„Hadd jöjjön hozzám, és tudja meg az az ember,
hogy van próféta Izráelben.” (2Kir. 5. 8c )

Lehet, hogy valaki csokorként tartja kezében a nagyságot, a hatalmat és a dicsőséget, a csokorban azonban mindig ott éktelenkedik egy szál kóró is. Ez az egy szál kóró az emberi nyomorúság, amely az egész csokrot elcsúfítja. Naamán, a szíriai király hadvezére leprás, vagy mondhatnánk így is: bűnös, akinek gyógyulásra van szüksége. Egy olyan nagy embernek, mint a király fővezére, olykor a legkisebb ad tanácsot, aki a gyógyulás útját már megjárta. Egy kis rabszolgaleány tanácsára indul el Naamán. Ennek az útnak azonban nem a világ fiai az útjelző kövei. Amikor Naamán elmondja királyának a rabszolgaleány tanácsát, a király Isten embere helyett Izráel királyához fordul, vagyis összetéveszti a királyt a prófétával. A félreértésből természetesen újabb félreértés lesz: Izráel királya megretten, amikor elolvassa a szír király levelét. Attól fél, hogy kötekedési szándék áll a levél hátterében. Biztosan újabb háborút akar Szíria, és királya így keresi az okot a háborúra, hogy Naamán meggyógyítását követeli rajta. Izráel királyából ekkor feltör a kétségbeesés: „Hát Isten vagyok – e én, aki megölhet és megeleveníthet?” – kiált fel keserűen. Nagyon szánni való ebben a tehetetlenségében. Olyan sokat várunk másoktól, emberektől, hogy őszinte perceikben ők is megdöbbennek, és nehéz helyzetbe kerülnek emiatt. Pedig a kis rabszolgaleány Isten emberéről, és nem Izráel királyáról beszélt Naamánnak. Ahol a világ és a világ fiai – még a királyok is – saját tehetetlenségüktől gyötörve megtorpannak, ott Isten gyermekei Jézus Hatalmáról tesznek bizonyságot. Elizeus számára nem lehetetlen a megelevenítés, mert az Úrtól kapott hatalmat hozzá. Te megismerted – e már a gyógyulás útját?

* Így imádkozzatok – Mát. 6. 9 – 18”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7821 Dátum: 2019 November 05, 09:26:51 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„11. 05 Élő Reménység

„Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene
és Atyja, Aki... Újjászült minket Jézus
Krisztusnak a... Feltámadása által Élő
Reménységre..." (1Pét. 1. 3 )

A szakemberek azt mondják, hogy a sok öngyilkosság oka a reménytelenség. Vagy nincs semmilyen megalapozott távlat az emberek előtt, vagy pedig csalódtak olyan elképzeléseikben, amelyeknek nem volt alapjuk. Erről írja Csokonai Vitéz Mihály:

„Földiekkel játszó égi tünemény,
Istenségnek látszó csalfa, vak remény!
Kit teremt magának a boldogtalan,
S mint védangyalának bókol untalan."

Ezzel szemben Isten a Benne hívőknek egészen Bizonyos Jövőt készített. Az Ő Ígéretei Igazak, s Jézus Krisztus Feltámadásával megalapozta a Jövőnket. Péter apostol ebben a levélben részletesen leírja: mi várjuk Jézus második Megjelenését Testben, de addig is Örömmel végezzük a munkánkat, sőt így vállaljuk Jézusért még a szenvedéseket is. Mert sohasem csupán a pillanatnyi körülményeinkre nézünk, hanem túllátunk azokon a mi Urunk Ígéreteire. Mivel Biztos Jövőnk van, nem szédítenek meg a pillanatnyi sikerek, és nem csüggesztenek el a pillanatnyi kudarcok, Hitünk az Örökkévalóságban gyökerezik, s ezért kiegyensúlyozott az Életünk. Olyan a Krisztusban Reménykedő ember Élete, mint egy mélyen gyökerező fa, ami bírja a viharokat, sőt közben megtermi még a Szeretet Gyümölcseit is - ahogy az Ige folytatásában írja. Az Élő Krisztus nemcsak a jelen megpróbáltatásai közt Biztos Támasz, hanem tudjuk azt is, milyen gazdag Örökséget készített el az övéinek amit senki el nem vehet, ami Örök Értékű Kincsekből áll. Akinek ilyen Biztos a Jövője, az Örömmel él a mában. Ismerem - e ezt a Reménységet, és Él - e ez a szívemben?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7822 Dátum: 2019 November 06, 08:00:46 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„November 06

„Akkor elment Naamán lovaival és kocsijával, és megállt
Elizeus házának a bejáratánál. Elizeus egy követet küldött
hozzá ezzel az üzenettel: Menj el, és fürödj meg hétszer a
Jordánban, és megújul a tested, és megtisztulsz. Akkor
megharagudott Naamán, elment, és azt mondta: Íme, én azt
gondoltam, hogy kijön hozzám, és elém állva segítségül
hívja az Úrnak, az ő Istenének nevét, kezével megérinti a
beteg helyeket, és úgy gyógyítja meg a kiütést. Hát nem
jobbak – e Damaszkusz folyói, Abáná és Parpar Izráel
minden vizénél? Hát nem fürödhetnék – e meg azokban,
hogy megtisztuljak? Azzal megfordult, és nagy haraggal
elment.” (2Kir. 5. 9 – 12 )

Naamán végre eljutott oda, ahonnan segítség érkezett. Mint ahogy az beteghez és pogányhoz illik, nem ment be Elizeushoz, hanem kint a kapu előtt várakozott. Látszólag illedelmesen és alázatosan várt, de belsőleg mégis elvárt volna valamit. Elvárta volna, hogy Elizeus kimenjen hozzá, hogy kezével illesse a sebeit, hogy mellette, vele imádkozzon érette. Nem csak gőg volt Naamánban, hanem elvárás is arra nézve, hogyan gyógyítsa meg őt Elizeus. Elizeus először is az önérzetében sértette meg Naamánt azzal, hogy nem ment ki hozzá. Másodszor pedig az, amit ajánlott, merőben más és sértően egyszerű volt ahhoz képest, amit Naamán elképzelt. „Menj el, és fürödj meg hétszer a Jordánban.” Ő a főember a szabadban fürödjön? Gennyes sebeivel belépjen a nem egészen tiszta folyóvízbe? Éppen a Jordánban? Az otthoni vizek mind jobbak, tisztábbak mint ez. Otthon neki illatos gyógyfürdőt készítenének. Nem, nem, ez megalázó. Ez egyszerűen tűrhetetlen. Ezt a gyógyítási módszert nem lehet komolyan venni! A mai ember is Naamánhoz hasonlóan megsértődik, elégedetlen a válasszal, hogy nyomorult helyzetére a Biblia a megoldás. Miért éppen a Hit lenne a legszükségesebb az életben? Miért a Kereszten meghalt Krisztus Vére az egyetlen menekvés? Ezekhez lenne kötve a Megtartatás? Igen, ezekhez! Vagy elfordulsz, és akkor nincs gyógyulás, vagy engedelmeskedsz, és akkor megmenekülsz. Ne menj el sértődötten.

A mélyből kiáltok, Jézus, a bűnnek verme de mély!
Rám omlott az átok. Jézus, oly szörnyű sötét az éj.
Ha nem jössz segélyre, Jézus, kialszik minden remény,
És itt a vak éjbe`, Jézus a mélyben veszek el én.”

* Az Igazi kincs – Mát. 6. 19 – 24”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7823 Dátum: 2019 November 06, 08:05:21 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„11. 06 Meddig?

„Meddig rejted el Arcodat előlem?
Meddig kell... bánkódnom szívemben
naponként?" (Zsolt. 13. 2b - 3a )

Dávid kezdett belefáradni abba, hogy Saul király féltékenyen üldözte, és Istenhez fordult: meddig tart ez, Uram? Meddig kerekedik fölém ellenségem? Sokunk szívében megszólalnak ilyen kérdések. Meddig várjak még, hogy legyen társam, szülessen gyermekünk, békén hagyjon, aki gyötör, megszabaduljon egy családtag a szenvedélyéből... Illik ilyet kérdezni egy hívő embernek? Illik, nem illik, kérdezi. Csakhogy Dávidnak ez a rövid imádsága egészen más lelkületről árulkodik, mint Istenfélő ember. Először is Istent kérdezi. Nem Róla beszél másokkal, hanem Neki önti ki a szívét. Úgy, mint aki mást is megbeszél Vele, nemcsak most, a bajban, türelme fogytán jön hozzá, ők beszédes kapcsolatban vannak. E kapcsolatnak csak egy része az, hogy most kérdez. Uramnak szólítja, és ezzel elismeri, hogy élete az Ő Uralma alatt van, és ez nagyon jó. Kérdez. Nem vádol, nem kér számon semmit Istenen, hogy hogyan engedheti meg... Tudja, kivel beszél. Teljes Tisztelettel és bizalommal szól Hozzá. „Mert én Hűségedben bízom..." Ezért egészen bizonyos abban, hogy Választ és Szabadítást fog kapni, „...szívből ujjongok, hogy megsegítesz. Éneklek az Úrnak, mert jót tett velem." De hiszen még nem tett semmit! Dávid a bekövetkező Segítségben olyan bizonyos, hogy előre megköszöni. Ő valóban ismeri Istent, és bízik Hűségében. Szabad bármit kérdeznünk az Úrtól. Aki ilyen Hittel borul Elé, az megérti: addig tart nehéz helyzete, amíg a javára van, s amíg ebben is felragyog majd Isten Dicsősége."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7824 Dátum: 2019 November 07, 09:03:47 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„November 07

„Atyám, ha valami nagy dolgot parancsolt
volna neked ez a próféta, vajon nem tetted
volna meg?” (2 Kir. 5. 13b. )

Naamán már meg is fordult, hogy nagy haraggal haza menjen. Minden egészen másképp történt, mint ahogy várta. Ő főnök volt, és nem volt képes alárendelt lenni. Ekkor azonban megszólaltak a szolgái. Mielőtt útnak indult volna, a történet kezdetén egy kis rabszolgaleány irányította a prófétához. Most pedig, amikor megfordult, hogy betegen – sőt a haragtól még betegebben – visszatérjen, ismét szolgáktól kap tanácsot. Ilyen Isten csodálatos világa: a rabszolga menti meg az ország második emberét. A szolgák érverése emberi bölcsességből fakad. Ha bármilyen nagy dolgot megtett volna, akkor tegye meg a kis dolgot – mondják a szolgák –, hátha használ. Józanul, szeretettel tanácsolják. Az ember sorsa nagymértékben függ attól, hogy kik vannak mellette. Vannak – e mellette olyan szolgák, barátok, testvérek, akik azt mondják: „Próbáld meg. Azt a kicsinek látszó, azt a nem gyakorlati dolgot tedd meg, hogy rábízod magad Krisztus Vérére. Egy héten hétszer fürödj meg Benne. Bízd magad erre a Kegyelemre. Ne menj el haraggal, ne hordozd tovább az elbírhatatlan terhet. Borulj le a Kereszt alatt. Fogadd el Krisztust Megváltódnak. Ezt az egyet tedd meg.” Naamán a rábeszélésükre megfürdött hétszer a Jordánban, és úgy megtisztult, hogy nyoma sem maradt testén a sebeknek. Megtisztult. Ezután már mellékessé vált a hogyan, és az volt a fontos, hogy megtisztult. Nem hitte, nem gondolta volna, és íme: tiszta lett a teste. Ezt már nem lehetett megcáfolni. Itt már csak a hála maradt. Ez a hívő ember tapasztalata is. Nem tudja, hogyan, de lát, él, bűnei megbocsáttattak. Meggyógyult.

* Ne aggodalmaskodjál! – Mát. 6. 25 – 34”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7825 Dátum: 2019 November 07, 09:13:23 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„11. 07 Hol vagy?

„...elrejtőzött az ember... az Úristen Elől
a kert fái között. De az Úristen... ezt
kérdezte: Hol vagy?" (1Móz. 3. 8 - 9 )

Nemcsak mi szoktuk kérdezni Istent, olykor Ő is kérdez minket. A fenti kérdés akkor hangzott el, amikor az első ember hallgatott a kísértőre, megvonta a bizalmát Istentől, és szembefordult Vele. Utána mindjárt félni kezdett és elrejtőzött. Ez teljesen szokatlan, ismeretlen érzés volt számára. Isten nem azért kérdezte, hogy hol van, mintha nem tudta volna, hanem mert az ember nem tudta, hova került, s mert Isten a kérdésével egyben hívogatta is Vissza Magához. Az Ő Kérdése mindig eszméltet és hívogat. Te hol vagy most - például ahhoz képest, ahogyan tervezted az életedet? Hol szoktál kóborolni az interneten? Hol vagytok mint házaspár? Hol vagy vasárnaponként? Jól érzed magadat a kételyeid közt, a jóságodban, a szeretőd ágyában, a langyos bizonytalanságban? Ádámnak nem a bokor alatt volt a helye, Isten nem arra teremtette. „Talán ettél arról a fáról, amitől tiltottalak?" Téged már mindennel meg lehet etetni? Elég az, hogy reklámozzák, a mérget is megeszed? Megtéveszt a csomagolás? Mit felel az ember Isten Kérdésére? Magyaráz, mentegetőzik, egymásra hárítják a felelősséget. Mi lett volna az egyetlen helyes válasz az utolsó kérdésre? Ettem. És szégyellem magamat, ha van erre bocsánat, könyörülj rajtam, Uram! Ahogyan a tékozló fiú mondta. Itt azonban nem ez hangzik el, s ezért maradt az ember Isten nélkül. Milyen nagy ajándék, hogy ennek ellenére Isten Maga jött utánunk, és hív Haza. Mi becsaptuk magunk mögött az Atyai Ház Kapuját, de Jézus Krisztus kinyitotta azt, s megtépázva, rongyosan, koldusként - de jöhetünk, és mondhatjuk: Atyám, vétkeztem, fogadj Vissza, ha lehet! S átéljük, hogy lehet."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7826 Dátum: 2019 November 08, 05:52:38 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„November 08

„Íme, most már tudom, hogy nincs máshol Isten
az egész földön, csak Izráelben!” (2Kir. 5 15b )

Nem sokkal korábban haragjában olyan sürgős volt Naamánnak a hazatérés! Most, hogy meggyógyult, már nem nagyon siet. Bizonyságot kell tennie arról a Hatalmas Istenről, akinek Elizeus a prófétája. Most már bemegy hozzá. Már bemehet, mert nem leprás. Be mer menni, mert már tudja, ki az Isten. Naamán nem Elizeust dicséri, hanem Istent. Megérti, hogy nem Elizeus gyógyította meg, hanem az Úr. És azt is megérti, hogy az ember, aki ennek az Istennek a követe, annak örvend a legjobban, ha újabb és újabb ajkakról fakad fel Isten dicsérete. Naamán földi javakkal akarta háláját kifejezni. Elizeus nem fogadta el ezeket az ajándékokat. Nem azért, mintha nem lett volna szabad elfogadnia, hanem bizonyára azért, hogy Naamán érezze, hogy önmagával adós. Adományt elfogadni veszély nélkül csak a Hitben egészen nagykorúaktól lehet. Amikor Elizeus nem fogadja el az adományt, akkor Naamán kér tőle. Abból a földből kér, amelyen ezt a Gyógyító Hatalmas Istent vallják Úrnak. Egy megrakott szekérnyi földet kér. Felejthetetlenül drága az a föld, ahol a szívünk az Úré lett. Az a mi Igazi szülőföldünk, ahol újjászülettünk. Naamánt még valami aggasztja. Tudja, hová tér vissza: a pogány Szíriába. Neki majd hivatalból be kell majd mennie a pogány bálvány templomába. Az az ő szerepe, hogy a király az ő kezére támaszkodjon. Vajon bűne ez neki? Isten elnézi ezt neki? Jó lenne mindig a „hegyen” maradni. Muszáj leszállni a „völgybe”? Elizeus azonban békében küldi el Naamánt. Akinek a szívét Krisztus megtisztította, és foglyul ejtette, az mindenütt az Övé.

* Rendezd a gerendákat – Mát. 7. 1 – 6”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7827 Dátum: 2019 November 08, 06:00:06 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„11. 08 Hol van a testvéred?

„De az Úr így szólt: Mit tettél? Testvéred kiontott
vére kiált Hozzám a földről." (1Móz. 4. 10 )

Az első házaspár elszakadt Istentől, a gyermekeik már elszakadtak egymástól. A szülők elengedték Isten Kezét, a gyerekek már kezet emeltek egymásra. Aki elszakad Istentől, az szembekerül a többi emberrel, a hozzá legközelebb állókkal is. Így nő és pusztít a bűn, mint a lavina. És a testvérgyilkosság után Isten kérdezi Káint: Miért gerjedtél haragra? Mert az, hogy agyonütötte a testvérét, ezzel kezdődött. Halmozódik a szívben a keserűség, irigység, féltékenység, és egyszer csak az jut eszünkbe: ha ő nem lenne, nekem könnyebb lenne, több jutna, boldogabb lennék. Aztán a harag gyűlöletté válik. Előbb gyűlik az emberben, aztán ölni kezdi, s végül egy kritikus pillanatban ölet. Aki idejében nem veti ki magából a haragot, könnyen az ördög játékszere lesz, aki „embergyilkos volt kezdettől fogva" (Ján. 8. 44 ). Jézus azt mondta, hogy nemcsak késsel, fegyverrel lehet ölni, hanem szóval is, és aki haragszik testvérére, az is olyan büntetést érdemel, mint aki megöli (Mát. 5. 21. skk. ). Hol van a testvéred? - kérdezi tovább Isten. És valóban, hol vannak a magzataid, gyermekeid, házastársad - tudod, ki hol van most, s miért került oda? Hol van a szomszédod? Emberi kapcsolataink rendbetételére bátorít ez az Ige. Mit tettél? Olyan sokan úgy élnek, hogy nem tudják, mit cselekszenek. Jézus nem véletlenül imádkozott így a Kereszten: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek." Ábel vére az égre kiált. Van - e erre a bűnre bocsánat? A Biblia meghökkentő válasza: van. Miért? Mert valaki másnak is kiontották a Vérét ártatlanul, és az is az égre kiált. De Jézus Vére Kegyelemért kiált, s Őérette Isten minden gonoszságot kész megbocsátani. Már ma kérhetjük ezt teljes bizalommal."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7828 Dátum: 2019 November 09, 06:03:21 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„November 09

„Géhazi, Elizeusnak, az Isten emberének szolgája
azt gondolta: Íme, az én uram megkímélte ezt az
arámi Naamánt, és nem akarta elfogadni tőle,
amit hozott. Él az Úr, hogy utána futok, és kérek
tőle valamit. (2Kir. 5. 20 )

Ebben a történetben a szolgák közül csak Géhazi neve van feljegyezve. Ez azt mutatja, hogy van áldott névtelenség. Ha az Úr ismer, ha az Élet Könyvében ott van a neved, semmit sem veszítettél, ha földi életedben névtelen voltál is. Géhazi nem érti, miért nem fogadott el Elizeus semmit Naamántól. Helyteleníti ezt a kíméletességet, más néven élhetetlenséget. Géhazi annyival inkább érzi ezt annak, mert jól tudja, hogy üres a kamra. Kicsi a ház, a nagy prófétának még a ruhája is szakadt. Ez az élhetetlen Elizeus pedig nem fogadja el az adományt. Ma valahogy így hangzana Géhazi méltatlankodása: „Szegény az egyház? Akkor lenne pénze.” Amikor Géhazi látja, hogy Elizeus később sem bánja meg, hogy nem fogadott el semmit, elhatározza, hogy akkor majd ő ügyes lesz, és kér magának. Leleményesen és ügyesen játssza meg a szerepét, és minden a legjobban sikerül. Túlságosan is jól: Naamán még örül is, hogy adhat. Megtiszteli Géhazit. Két szolgát bocsát a rendelkezésére. Még szerencse, hogy ott van a domb, ami eltakarja őket Elizeus házától. El lehet rejteni a kincset. Géhazinak még erre is kiterjed a figyelme. Rettenetes belegondolni, hogy ilyen szolgája volt Elizeusnak! Ha közelebbről megnézem Géhazit, Júdást ismerem fel benne. Ha még jobban megnézem, felismerem benne magamat. A különbség csak az, hogy én már nem azt számítgatom, hogy mit nyerhetek, mert azt látom, hogy soha nem tudom meghálálni azt, hogy a szolgája lehetek Annak, Aki azért jött, hogy Ő szolgáljon mindeneknek.

* Isten jó ajándékai – Mát. 7. 7 – 12”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7829 Dátum: 2019 November 09, 06:09:49 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„11. 09 Honnan - hová?

„Hágár...! Honnan jössz és hová mégy?...
Térj vissza úrnődhöz..." (1Móz. 16.8 - 9 )

Vannak emberek, akik nem találják a helyüket, sehol sem érzik igazán jól magukat, s mindig valamilyen környezetváltozástól remélik a boldogságukat. Részben ilyen volt Hágár is, aki elfutott úrnője elől, a pusztában azonban a biztos pusztulás várt volna rá. Isten utánaküldött egy angyalt, és ezt üzente neki: „Térj vissza úrnődhöz, és alázkodj meg előtte", és utódaira nézve nagy ígéretet adott neki. Ebben a történetben benne van az egész emberiség történelme. Mi is megszöktünk otthonról, pedig velünk jól bánt Mennyei Atyánk. Ma a puszta nyomorúságait éljük át, keressük a helyünket, sokan menekülnek valami elől vagy valamibe. A világ tele van menekülő emberekkel munkába, tanulásba, szenvedélyekbe, újabb és újabb kapcsolatokba futnak sokan, miközben már el is felejtették, honnan jönnek, és egyáltalán nem tudják, hova tartanak vagy hova fognak megérkezni ennek az útnak a végén. Isten azonban utánunk is küldött Valakit, Aki által eszméltet és hív vissza Magához. Jézus Krisztus eljött ebbe a pusztaságba, ahova kerültünk, és kérdezi: honnan jössz, és hova mész? Kiderül, hogy Istennek Terve van velünk, feladatokat készített számunkra (mint Hágárnak is ), Jövőt és Életet tartogat még. Ezt azonban csak Otthon, Vele Közösségben tudjuk megvalósítani. A bűn pusztájában nem lehet más célja az embernek, csal a puszta lét, a túlélés. Igazán emberré válni, kibontakozni, a helyére zökkenni „Otthon" tud, Istennel Közösségben. Hágár így válaszolt erre: láttam Azt, Aki engem sokkal előbb látott. Átéli Isten Jelenlétét és Örökkévaló Szeretetét, és visszamegy oda, ahonnan elmenekült."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.