Szerző Téma: Napi lelki morzsák  (Megtekintve 417721 alkalommal)

0 Felhasználó és 16 vendég van a témában

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3030
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7830 Dátum: 2019 November 10, 06:03:45 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„November 10

„Ekkor az olyan leprássá váltan ment
ki előle, mint a hó.” (2Kir. 5. 27b )

Géhazinak olyan jól sikerült a vagyonszerzés, hogy belepusztult. Gyakran abból élünk, ami a kudarcunk, és arra fizetünk rá amit a világ és mi is győzelemnek könyvelünk el. Elizeus tud Géhazi bűnéről, de nem olvassa a fejére azonnal, hanem alkalmat ad neki arra, hogy megbánja. Géhazi azonban tagadja. Egyik bűn szüli a másikat. A Sátán mindig ikreket szül. Elizeus azt mondja, hogy a szíve Géhazival ment. Géhazi tehát voltaképpen nem az útra lépett, hanem Elizeus szívére. Gondoltál – e már arra, hogy kinek a szívével van „kikövezve” az a bűnös út, amelyen jársz? Gondolsz – e arra, hogy mennyi bánatot okozol? Tudod – e, hogy mennyi könny hull nem csak éretted, hanem miattad is? Nem szánod szeretteidet? Tudod – e, hogy a Szentlelket szomorítod meg, amikor nem maradsz meg a felismert Igazság követése mellett? Gondoltál – e arra, hogy van idő amikor nem csak, hogy nem lehet, de nem szabad vagyont szerezni? Gondoltál – e arra, hogy Isten számon kéri a feketézésből, a mások kihasználásából összegyűjtött pénzedet, és nem tűri meg, hogy ilyen vagyont rejtegess? Géhazi rettenetesen bűnhődött. Ráragadt Naamán betegsége. Nem lehet büntetlenül fertőzött javakat birtokba venni. Csak azt nem fertőzi meg a volt leprás ruhája, aki a meggyógyulttal együtt dicséri az Urat, Aki az Ő Fiában Szabadított adott nekünk. Övé a dicséret és a dicsőség Mindörökké! Aki nem akar olyan Tiszta lenni, mint a hó, olyan leprás lesz mint a hó.

„Tiszta fehér, miként a hó!
Mossál meg engem,
S leszek fehér, miként a hó!”

* Csak egy Út vezet a Menybe – Mát. 7. 13 – 23”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3030
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7831 Dátum: 2019 November 10, 06:12:21 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„11. 10 Hol vannak isteneid?

„Hol vannak isteneid, amelyeket csináltál?... segítsenek
rajtad bajodban, ha tudnak!" (Jer. 2. 28 )

Az ember eredendően vallásos, imádni akar valamit vagy valakit. (Ezt használják ki a diktátorok.) Ha nem a valóban Létező, Élő Istent imádja, akkor készít magának isteneket. Ha nem imádja a Teremtőt, imádni fogja a teremtményeket (Róm. 1 ). Bármi bálvánnyá lehet, „Kit teremt magának / A boldogtalan" (Csokonai ). Bálvány az lesz, amitől valaki a boldogságát reméli, amire sok időt szán, ami mindennél fontosabb lesz neki, aminek alárendel más egyebet, amiért él. Lehet az egy személy, aki körül forog, lehet önmaga is, lehet egy tárgy, de a munka, siker, pénz, szex - bármi. Kevesen tudják, hogy minden olyan imádatot, amit valaki nem tudatosan Istennek ad, kisajátít az ördög, és a bálványtisztelők az ő befolyása alá kerülnek (1Kor. 10. 20). Nem véletlenül kezdte Isten a Tízparancsolatot így: „Ne legyen más istened Rajtam kívül!" (2Móz. 20. 3 ) Természetesen ezek az ember alkotta úgynevezett istenek nem léteznek, segíteni éppen úgy nem tudnak, mint ahogyan a kőből és fából készült bálványszobrok sem. Nagy öngólt rúg magának, aki olyantól vár segítséget, ami nem létezik. Ezzel szemben Isten Hall, Lát, Cselekszik, sőt Szeret, és a Benne bízók minden helyzetben és időben számíthatnak Rá. Mivel minden Hatalom az Övé, Neki Minden Lehetséges. Hogyan lehet megismerni? Jézus Krisztus mutatta be Őt nekünk. Aki Jézus Személyét, Tetteit, Lelkületét megismeri, Benne a Mindenható Istennel találkozik. Ezt tapasztalta meg Tamás tanítvány, aki nem hitte el, hogy Jézus Feltámadt a halálból, de amikor találkozott Vele, és látta a Sebeit, így szólt: „Én Uram, és én Istenem!" - A bálványok nem, de az Élő Isten Tud és Akar Segíteni rajtunk nyomorúságunkban."

1Kor. 10. 20 (MBT):
„Azt mondom, hogy amit a pogányok áldoznak,
azt ördögöknek áldozzák és nem Istennek:
azt pedig nem szeretném,
ha ti az ördögökkel lennétek közösségben!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3030
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7832 Dátum: 2019 November 11, 09:57:12 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„November 11

„Mindnyájan egy akarattal összeesküdtek,
hogy eljönnek, megostromolják Jeruzsálemet,
és a népet megrémítik.” (Neh. 4. 8 )

Az ellenség ostrománál ne felejtsd el, hogy csak rémíteni tud. Megtört az ereje a Golgotán. Jézus Győzelme Teljes felette. Nagy biztatás ez a mi számunkra. Bármennyire is reszket a szívünk az oroszlán ordításától, csak rémíteni tud. Az ellenség ostromának nem vitás a kimenetele. Ne csüggedj hát! Emeld fel tekintetedet, amikor legnagyobb a csatazaj, amikor minden összekavarodni látszik, és mosolyogj, örüljön a szíved, mert nem győzhet a Sátán. Nem győzhet, mert Jézus kitépte a méregfogát. Nem győzhet, mert győzött az Isai törzséből való Oroszlán. Látod, azért mégsem adja fel a harcot. Jogot tart reád, mert az övé voltál, és tőle szerzett vissza Magának az Úr. Felszabadulásod akkor lesz teljes, ha közömbössé válsz a kísértővel szemben, és az üldözés idején elrejtőzöl Jézusban. Hiába az ellened való összeesküvés, hiába a túlerő, csak az erejüket fecsérlik, mert a rémítésnél többre nem juthatnak. Ez pedig még nem egyenlő a győzelemmel. Ha mégis alul maradnál a küzdelemben, vizsgáld meg a Jézussal való Kapcsolatodat, mert bizonyára idegen úton jársz. Jézus a Golgotán vívta ki a Győzelmet, ezért neked is ott a helyed. Megtartatást csak a megszentelt és újjászületett életeknek ígért az Úr. Ezeket az ördög legfeljebb csak rémíteni tudja. A rémítés félelmet kelthet, de megölni nem képes.

RÉMÍTÉS * Mérges bikák ellen az ember kutyákkal védekezik. Az emberi erő kevés a hatalmas, megvadult állat megfékezéséhez. Ellenben elég két pulikutya, és még le is fekszik előttük félelmében. Az ilyen puliknak azonban kiveszik az első fogait, nehogy kárt tegyen a bikában. Így csak rémíteni, megijeszteni tudja, de megsebezni nem.

* Jézus a Gógyitó – Mát. 8. 1 – 13”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3030
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7833 Dátum: 2019 November 11, 09:58:11 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„11. 11 Akarsz - e meggyógyulni?

„Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik..., megkérdezte
tőle: „Akarsz - e meggyógyulni?" (Ján. 5. 6 )"

Jeruzsálemben a városfalon kívül volt egy gyógyforrás. Mivel időszakos forrás volt, építettek egy medencét, amibe felfogták a vizét. Ekörül sok beteg volt gyógyulást remélve. Egyikük már 38 éve feküdt ott, de segítség nélkül nem tudott bemenni a vízbe. Tőle kérdezte ezt egyszer Jézus: akarsz-e meggyógyulni? Az ember nem válaszol, panaszkodik, kesereg, hogy nincs segítsége. Jézus csak ennyit mond neki: kelj fel és járj! És meggyógyult a beteg. Találó kép: a fényes nagyváros mellett nyomorultak sokasága, akik megoldásra várnak. A látványos technikai haladás mellett súlyos problémák sokasága, amelyeket nem tudunk megoldani. Sokféle emberi erényünk, értékünk mellett sötét indulatok, emlékek, félelmek, bűnök sokasága a szívünkben, amelyektől nem tudunk szabadulni. Ide jött el Jézus. Kérdése nagyon fontos, mert aki erre igennel válaszol, az elismerte, hogy beteg, nem tud magán segíteni, eddig más sem tudott, de ő nem mondott le arról, hogy meggyógyuljon. Talán még egy kis bizalom is van az igenben: „ha Te tudsz segíteni, tedd meg!" Mi mit felelünk ma Jézus kérdésére? Ez a beteg mellébeszél: nincs emberem, aki bevinne a vízbe. Már akarni sem tud? Vagy pedig csak ez az egyetlen lehetőség lebeg a szeme előtt. Jézusnak azonban számtalan lehetősége van. Végül a Szavával, Teremtő Igéjével gyógyítja meg. A betegtől csak egy kis mozdulatot kér, annyi bizalmat, hogy tegye meg, amit mond neki: kelj fel! De hiszen ez képtelenség! Ő mégis megteszi. - Értünk is mindent Jézus tett meg. Csak ezt a kicsi Hitet várja, amit hallottál Tőle, tedd meg! És aki addig teher volt, teherhordóvá válik."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3030
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7834 Dátum: 2019 November 12, 13:01:37 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„November 12

„Mert így szól az én Uram, az Úr: Íme,
Én Magam keresem meg nyájamat, és
magam gondoskodom róla.” (Ez. 34. 11 )

Az ember elveszett Isten számára, amikor otthagyta Istent, és a maga útjára tért. Ezen az úton eltévedt, és boldogtalanná lett. Ahol ember van, ott nyomor és sötétség van még akkor is, ha egyébként mindene megvan. Szíve – lelke megtépett és boldogtalan. Ezt a megtépett, boldogtalan embert keresi Isten. Ő keresi az embert, mert drága Neki. Fáj, hogy Atyai Szívéről leszakadt, és boldogtalanul bolyong megtépett életével. Nem tud belenyugodni, hogy elveszett életed belepusztul a bűn mocsarába. Isten elindul, hogy megkeresse az embert. Ezt kiáltja bele a világba: „Az elveszettet megkeresem, az eltévelyedettet visszahozom, a sérültet bekötözöm, a beteget erősítem ...” Ő Maga jön Szerelmes Fiában, hogy mint Jó Pásztor megkeressen. Azért jön, hogy téged, te elveszett, elzüllött, megtört, beteg szívű ember megragadjon Áldott Kezével, és visszavigyen az Atyai Házhoz, hogy meggyógyítson, és Életet adjon. Nézd, hogy szenved éretted! Bűneid tövisei az Ő Testét tépik. Vérét hullatja éretted, hogy Életet szerezzen neked. Meghallotta szíved kiáltását. Feléd tart. Megkeres, megragad, és Atyai Szívére helyez vissza. Ne szabadkozz! Pihenj meg Karjaiban.

MALAC A KÚTBAN * Egy eleven kismalacunk beleesett a kútba. Amikor észrevettük, lementem érette. Akkorra már nagyon kifáradt, és ahogy megragadtam, megadóan megpihent a karomban. Csendesen tűrte, hogy felhozzam, pedig azelőtt soha nem lehetett megfogni. Te is megpihensz majd Jézus Karján, ha már belefáradtál eltévedt életedbe.

* Szolgálj szeretettel – Mát. 8. 14 – 22”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3030
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7835 Dátum: 2019 November 12, 13:03:51 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„11. 12 Elizeus elhívása

„Elizeus... elindult, követte Illést,
és szolgálatába állt." (1Kir. 19. 21 )

Illés próféta szolgálata befejeződött, és Isten azt parancsolta neki, hogy hívja el utódául Elizeust. Ő éppen szántott, amikor erről értesült, de azonnal Engedelmeskedett, s így Kr. e. 850 táján a bálványtisztelővé lett északi országrészben ő folytatta Illés munkáját. Istennek szüksége van emberi eszközökre. Olyanokra, akik már ismerik Őt, Kapcsolatban vannak Vele, hogy közvetítsenek Közte és az Őt még nem ismerő emberek közt. A próféta feladata az volt, hogy mondja el a népnek Isten Üzenetét, és járjon közben Istennél a nép érdekében. Ma az Új Szövetség idején ez minden Jézusban hívő ember nagy Lehetősége és Feladata. Erre a szolgálatra Isten hív el. Nem mi jelentkezünk, nem is személyes kiválóságunk alapján szemelnek ki, hanem Isten úgy dönt, hogy elhív. Jézus mondta: nem ti választottatok Engem, hanem Én választottalak ki titeket. Ő bárkit Alkalmassá tud tenni. Ahhoz, hogy valaki beálljon ilyen munkába, ott kell hagynia azt, amit addig végzett. Jézus tanítványai otthagyták a halászhálót, Elizeus a gazdaságát. Akik még nem ismerik Igazán Istent, félnek ettől, azt hiszik, hogy szegényebb lesz az életük, csupa lemondásból áll. Aki azonban bátran meglépi, úgy tapasztalja, sokkal többet kap. Elizeus szolgálata kicsiben kezdődött. Isten kijáratja választottaival az Alázat Iskoláját. Aki Hű a kevésen, arra bíz egyre többet. De az Ő szolgálatában a legcsekélyebb feladat is Kitüntetés. Figyeljünk Isten Hívására, vállaljuk Örömmel a legkisebb szolgálatot is, és az Ő Szavára ne féljünk elengedni semmit, sokkal többet kapunk, mint gondoljuk."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3030
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7836 Dátum: Tegnap - 07:58:43 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„November 13

„Csendesedjél le az Úr előtt, és türelmesen várjad Őt! ...Szűnj
meg haragudni, hagyj fel a heveskedéssel. Ne bosszankodjál,
az csak rosszra vinne!” (Zsolt. 37. 7a, 8 )

Minden ember szívében ott él az ösztönös vágyakozás, hogy bárcsak végre nyugalmat és békességet találna zaklatott élete. Ha a te szívedben is ott van ez a vágyakozás a belső békesség után, Isten rámutat arra, hogy mi a te nyugtalanságod Igazi oka. Igénk erre figyelmeztet: „Szűnj meg haragudni, hagyj fel a heveskedéssel. Ne bosszankodjál ...” A harag, a heveskedés és a bosszankodás az emberi szív bűnös érzelmei. A te nyugtalanságodnak és minden emberi nyugtalanságnak, idegeskedésnek a forrása tehát ott van a szívben, a bűnös emberi szívben. Ezért van annyi békétlenség a lelkedben, ezért vagy te magad is annyira ideges és agyonhajszolt, mert bűn van a szívedben. Az Ige pedig a mai napon arra figyelmeztet, hogy ezt az életet nem lehet így folytatni tovább, mert „az csak rosszra vinne”! Le kell csillapodnod, hogy megszabadulj attól a sok rossztól, ami a szívedet gyötri, és nyugtalanná, békétlenné teszi életedet. Ez a világ sokféle csillapítószert kínál, mint ahogy a beteg fájdalmait is sokféle gyógyszerrel próbálják enyhíteni. A mámor gyönyöre és a szórakozás öröme valóban enyhíti is ideig – óráig a lélek nyugtalanságát, de ez csak múló pillanat. Ezt követi az ellenhatás, ahogy az egyes csillapító gyógyszereknél is lenni szokott. Az agyonhajszolt, ideges, nyugtalan emberi léleknek az egyetlen Igazi Gyógyszere ez: „Csendesedjél le az Úr előtt.”

CSILLAPÍTÓSZER * Volt idő, amikor a háborgó tenger hullámait úgy próbálták lecsendesíteni, hogy zivatar idején olajat öntöttek a víz felszínére. Van – e olyan Olajod Amely lelked háborgó hullámait lecsillapítja?

* Senki nem menekül meg – Ámos 9, 1 – 5”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3030
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7837 Dátum: Tegnap - 08:03:50 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„11. 13 Illés elköltözése

„Amikor az Úr fel akarta vinni Illést..., Illés ezt
mondta Elizeusnak: Maradj itt, mert engem
Bételbe küldött az Úr." (2Kir. 2. 1 - 2 )

Illés búcsúzik Elizeustól, készül elköltözni e földi életből. Mit jelentett ez neki? „Az Úr magához vesz engem." Hívő embernek ezt jelenti meghalni. Egyik otthonából hazamegy a másikba. Ismerős várja a túlsó parton, az az Isten, Akivel már itt is együtt élt. Jézus is ezt mondta a benne hívőknek: elmegyek, helyet készítek nektek, aztán majd Magamhoz veszlek titeket (Ján. 14. 1 - 3 ). A meghalás a hívőnek nem tragédia, nem megsemmisülés, nem ismeretlen szörny, hanem elköltözés az Úrhoz. Illés készül rá. Olyan szomorú, hogy igen sok embert teljesen készületlenül ér a halál. Még egy rövid utazásra is összekészíti mindenki azt, amire szüksége lesz. Hát még ha az egész család megy el egy időre, milyen csomagolás kíséri azt! Erre a nagy útra pedig sokan teljesen készületlenül indulnak. Sőt sokan azt sem tudják, hova fognak megérkezni. Ne legyünk ilyen felelőtlenek! Isten Igéje segít nekünk idejében és megfelelően felkészülni. Az megy az Úrhoz, amikor meghal, aki életében is Vele járt. A Biblia írja: „Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg" (Jel. 14. 13 ). Aki mindvégig követi Jézust, az érkezik meg oda, ahol Ő van. Illés egészen elköltözése pillanatáig Isten küldetésében jár. Még az utolsó nap is oda megy, ahova az Úr küldi. De nagy ajándék így élni és így abbahagyni a munkát! Teljesen Istenre bízva azt, s annak a folytatását is. Ő nem izgul amiatt, hogy mit tesz majd Elizeus. Neki is Isten a Gazdája, Elizeus is így végzi majd azt, ami a feladata lesz."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3030
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7838 Dátum: Ma - 06:58:15 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„November 14

„Nem látták egymást, és senki sem kelt
fel a helyéről három napig. De Izráel
fiainak lakóhelyén világosság volt.”
(2Móz. 10. 23 )

Ez a világ sötétségben jár. A sötétség fejedelme, Sátán tartja hatalmában. Minden színpompája, fényes kirakatai, káprázatos fényreklámjai mellett is csak sötétben tapogatózik. Nem tudja, hova megy, mert nem ismeri Azt Aki így szólt: „Én vagyok a világ Világossága; aki Engem követ, sosem jár sötétségben.” A világ bölcsessége, kultúrája, felvilágosultsága csak arra jó, hogy megvakítsa a hitetlenek elméjét, hogy ne lássák Krisztus Dicsőséges Evangéliumának Világosságát. A világ sötét és halott, jóllehet „az Igazi Világosság, Amely megvilágosít minden embert, már eljött a világba”. A világ azonban nem fogadta be Jézust, az Igazi Világosságot. Ez a sötét világ a maga egészében sohasem fogadja be Jézust, csak a választottak. Akik azonban befogadták Őt, azoknak Életük és Világosságuk van. A lelki Izráel minden fiának Világossága van az ő lakóhelyén. Amikor a világ fejvesztetten kapkod a sötétben, az Úr megváltott népe az Ige Világosságában félelem nélkül halad előre a biztos örökség felé. Világosság – e a te számodra is Isten Igéje?

NEM ÉRINTI A KÜLSŐ SÖTÉTSÉG * Rövidzárlat következtében egy egész városrész sötétségbe borult, egyetlen gyártelep kivételével. Annak ugyanis a városi hálózattól független, saját áramfejlesztő telepe volt. Isten gyermekei hasonlóképpen az Ige Fényében járnak, függetlenül attól, hogy e világ hamis világosságai fénylenek – e vagy sem.

* Igéd Mécses a lábam előtt – 2Móz. 10. 21 – 29”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3030
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7839 Dátum: Ma - 07:04:38 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„11. 14 Lélektől Vezettetve

„Jusson nekem, a benned működő
Lélekből kétszeres rész!" (2Kir. 2. 9 )

Elizeus elkezdi szolgálatát, és Isten edzi a Hitét. Eddig ő csak Illés szolgája volt. A nagy próféta végezte Istentől kapott feladatát. Most azonban neki közvetlenül Istennel van már kapcsolata, Tőle kapja az utasítást, Tőle kell várnia az Erőt és Bölcsességet is. Lesz - e hozzá Hite? Illés példájára ő is át akar kelni a Jordán folyón. Isten megmutatja Hatalmát, a víz kettéválik. Bele mer lépni így a mederbe? Az ott levő prófétatanítványok nem mernek, csak a partról nézik. Isten szolgájának meg kell tanulnia akár életveszélyesen is rábízni magát Hatalmas Urára, ha az Ő küldetésében jár. Illés azt mondta Elizeusnak közvetlenül távozása előtt: kérj, amit akarsz! Ő azt kérte, ami a fenti Igénk. Az örökséget mindig úgy osztották el, hogy a legidősebb gyerek kétszer annyit kapott, mint a többi. Elizeus tehát többet kér Isten Lelkéből, mint amennyit egy átlaghívő kaphat. Miért? Mert látja feladata nagyságát, és érzi a maga kicsinységét. És nem magában bízik, hanem egyedül Isten Lelkének Erejében. Az ilyen emberek tudnak Jól szolgálni Istennek. Persze Illés is tudja, hogy nem ő adja a Lelket, azt csak Istentől lehet kapni, erre figyelmezteti is Elizeust. Amikor Illés eltűnik előle, ő meggyászolja, de nincs kétségbeesve, a hívő ember Józanságával éli át a veszteséget. És mivel valóban Isten Lelke vezeti már, nem kezdi őt keresni, mint azok a „tanítványok", akik teljesen maguktól cselekedtek itt sok mindent. Isten szolgája nem önállóan buzgólkodik, hanem mindig Urának Engedelmeskedik. Akkor is, ha Ezzel egyedül marad."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.