Szerző Téma: Napi lelki morzsák  (Megtekintve 545645 alkalommal)

0 Felhasználó és 2 vendég van a témában

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7875 Dátum: 2019 December 02, 11:48:31 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„12. 02 Isten Ígérete szerint

„...minthogy ezeket várjátok, igyekezzetek,
hogy Ő Tisztának és Feddhetetlennek találjon
benneteket Békességben." (2Pét. 3. 14 )

Az adventi időszak a jövőre irányítja figyelmünket. Vajon hogyan alakul az emberiség jövője, és a mi személyes életünk számára mit tartogat a jövendő? Vannak, akik nem szeretnek ezzel foglalkozni, csak a mának élnek, azt akarják élvezni. Milliók vallják: a holnap bizonytalan, fő, hogy ma érezd jól magad. Ez a szemlélet mérhetetlen önzéshez és felelőtlenséghez vezet. Aki így él, sose gondol a másik emberre, semmit nem tesz a közösségért, aminek tagja, képtelen áldozatot hozni bármilyen fontos ügyért, nem tud várni semmire, nem akar lemondani semmiről, viszont a maga pillanatnyi élvezete érdekében sok kárt okoz másoknak is. Ennek a torz szemléletnek szomorú következménye az a rettenetes környezetpusztítás is, aminek tanúi vagyunk. Vannak, akik olyan fenyegetőnek és kilátástalannak képzelik a jövőt, hogy megtelnek félelemmel, szorongással. S vannak, akik csak gúnyolódnak Isten erre vonatkozó Ígéretein. A hívő ember Békességgel néz a jövőbe. Tudja, hogy arra felelősen készülnie kell. Tudja, hogy semmi oka a félelemre, mert Élete Isten Kezében van, s Ő gondoskodik az övéiről. És bizonyos abban, hogy Isten Ígéretei Igazak, várja azok beteljesedését. „Nem késlekedik az Úr az Ígérettel..., hanem Türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek... De el fog jönni az Úr Napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj (váratlanul), amikor... az elemek égve felbomlanak... milyen Szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok... De Új Eget és Új Földet várunk az Ő Ígérete szerint, Amelyben Igazság lakik." (2Pét. 3. 9 - 13 ) Isten Ígéreteinek ismerete és komolyan vétele megőriz a könnyelműségtől is, az aggodalmaskodástól is, a cinikus kételyektől is, és segít Derűsen, Reménységgel, felkészülten várni az ismeretlen jövőt."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7876 Dátum: 2019 December 03, 12:48:09 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„December 03

„Várom az Urat, várja lelkem, és bízom Ígéretében.
Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt,
az őrök a reggelt.” (Zsolt. 130. 5 – 6 )

Az Advent várakozás. Isten Ígéretet adott prófétái által a Szabadító eljövetelére, de nem mondta meg, mikor jön el az idők teljessége. Az emberiség csak a bűn és a halál völgyében való több évszázados vándorlás után találkozott a Testé lett Isten Fiával. Isten népe azonban még a legsötétebb korokban sem kételkedett Isten Ígéretének Valóságában. Bizalommal várta annak beteljesedését, „jobban, mint az őrök a reggelt”. Az adventi lélek így dicséri az Urat: „Igaz Isten, Ígéretedben változhatatlan Valóság!” Amilyen bizonyos, hogy az éjszaka után eljön a hajnal, olyan bizonyos a keresztyén ember számára Isten minden Ígérete, amit Krisztusban neki adott. A bűn ijesztő sötétje számunkra nem a lemondás, hanem a bizakodó várakozás ideje. „Várom az Urat, várja lelkem, és bízom Ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt.” Ne csüggedj, „sorsod sötétlő árnya közt Szent Arca rejtezik”, s majd felderül, mint az éjjeli sötét után a hajnali fény. Mondd te is bizonyságtevő énekünk szavával: „Árva néped várva Téged égő mécsest tartva áll.”

CSODA * Anyaszentegyházunk mártíromságban gazdag történetének ismerői azt mondják, csoda, hogy van még Egyház annyi üldöztetés, megpróbáltatás után. Ez a csoda felelet atyáink Isten Ígéreteibe vetett bizalmára. Őseink „harci zivatarban” sötét éjjelen is Élő Hittel hitték, hogy ahogyan Isten beteljesítette az Ő Fia felőli Ígéretét, úgy az Ő választottai megmaradása felőli Ígéretét is teljesíteni fogja. Ez a bizonyosság a gyász évtizedeiben élt a legerősebben: „Hajnalt kiáltok, mert látom az estét” – mondja a költő, és vallja az adventi lélek.

* Jöjjetek e vizekhez! – Ézs. 55”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7877 Dátum: 2019 December 03, 12:52:50 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„12. 03 Mit hoz a jövő

„...testvéreim, legyetek szilárdak...,
hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem
hiábavaló az Úrban." (1Kor. 15. 58 )

A futurológia tudománya módszeresen kutatja, hogy ha a világban ma zajló folyamatok így folytatódnak, hova fog az vezetni 10, 20, 50,100 év múlva. Elég ijesztő adatokat közölnek. A „föld haláláról", a „kétségbeesés társadalmáról" írnak, és egyre kevésbé remélik, hogy sikerül gyökeresen megváltoztatni az emberek gondolkozását, szokásait, igényeit, így viszont hamarosan a beszívható levegő, az elegendő víz és élelem biztosítása lesz probléma. A hívő ember is komolyan veszi ezeket az előrejelzéseket, s törekszik minden módon védeni, megmenteni, ami az Isten által Teremtett világból még ép maradt, és az életfeltételeinket jelenti. Ugyanakkor a keresztény ember nemcsak a jövőt várja, hanem a jövő Urát is. A hívő nép kulcsszava nem a futurum (jövő ), hanem az Advent. Mi a világmindenség Urát várjuk, Akinek a megjelenése egyben minden nélkülözés, nyomorúság, hazugság, szenvedés végét is jelenti, Aki Magához veszi majd a Benne hívőket, és megítél minden gonoszságot, embertelenséget és istentelenséget. Mi nem a világ végét várjuk, hanem azt a Dicsőséges Krisztust, Aki első ittlétekor kiváltott bennünket a pusztulás, az értelmetlen lét rabságából. Ezért is fontos, hogy ismerjük Őt. Mert nem is azt kérdezzük, hogy mit hoz a jövő, hanem hogy Kit hoz a jövő, pontosabban hogy Ki készíti nekünk a jövendőt. Az, Aki szeret minket, és Önmagát áldozta fel értünk. A világ sok nyomorúságát nem tudjuk megoldani. Abban azonban bizonyosak vagyunk, hogy a mi munkánk nem hiábavaló az Úrban. Hogy jó Kezekben van a világ, a jövője is, van Gazdája az életünknek, ezért tudunk Reménységgel előrenézni a csüggesztő adatok ellenére is."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7878 Dátum: 2019 December 04, 09:38:56 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„December 04

„Maga János teveszőr ruhát viselt és bőrövet a dereka körül,
eledele pedig sáska és erdei méz volt.” (Mát. 3. 4 )

Keresztelő János az utolsó próféta. Ő már megérte az Ígéret beteljesedését. Amikor kiment Júdea pusztájába prédikálni, a Testé lett Ige már a világon volt, és készülődött a vele való találkozásra. János méltóképpen akarta fogadni Őt: elvetett magától mindent, ami benne, vagy körülötte akadálya volt Krisztus érkezésének. Mielőtt hírül adta volna az adventi parancsot – „készítsétek az Úr Útját, és egyengessétek Ösvényeit” –, előbb önmagában készítette el teljes lemondással Krisztus Útját. Ne felejtsd el, Krisztus e világbeli Útjának legnagyobb akadálya benned van. Távoztass el magadból minden akadályt, amely Krisztus Útjában akadályt képez! Tanulj lemondani Érette. Krisztus mindent pótol számodra, Krisztust azonban nem pótolja semmi. Emlékezz a szép adventi énekre: „Amit szerettünk, mind elhagyni készül, de nem siratjuk, Téged vár szívünk.” Senki nem lehet az Övé, aki nem tud lemondani a világ örömeiről Őérette.

ÖNMAGUNK LEGYŐZÉSE * Napóleon nagy hadvezér volt, és kitűnő államszervező. Birodalmak és királyok felett győzedelmeskedett, békeművével pedig újjáteremtette Franciaországot. Végül azonban minden dicsősége és alkotása porba omlott, s a világ legszerencsétlenebb embereként végezte be életét, mert volt egy ellensége, akit nem tudott legyőzni. Ezt az ellenségét Napóleonnak hívták. Bár korának legnagyobb hadvezére volt, nem tudott önmaga felett győzedelmeskedni. Ne vállalkozz addig Krisztus Útjának egyengetésére, amíg önmagadban el nem készítetted az Ő Útját.

* Feltámad az Úr dicsősége – Ézs. 60. 1 – 12”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7879 Dátum: 2019 December 04, 09:49:58 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„12. 04 Az utolsó idők jellemzői

„De aki mindvégig kitart,
az Üdvözül." (Mát. 24. 13 )

Jézus Krisztus gondosan felkészített bennünket a Visszajövetelét közvetlenül megelőző időkre (Mát. 24. rész ). Egyrészt tájékoztatott, hogy a gonoszság, hazugság és erőszak elhatalmasodik a világon, másrészt megígérte Jelenlétét és Oltalmát a Benne hívőknek. Az események irányítása az Ő Kezében marad, mert Neki adatott minden Hatalom Mennyen és földön. Említi, hogy sok tévtanító támad majd, akik sokakat megtévesztenek. Többen egyenesen Krisztusnak adják ki magukat. Megnő a háborúk és természeti csapások száma és pusztító ereje. A Szeretet helyét közöny, sőt gyűlölet foglalja el a legszorosabb emberi kapcsolatokban is. A Benne hívőket üldözni fogják, és sokakat meg is ölnek közülük. Ugyanakkor az Evangélium terjed, s a végén már mindenkinek lesz lehetősége arra, hogy meghallja az Isten Üdvözítő Szeretetéről szóló Jó Hírt. Aki minden próbatétel közt is ragaszkodik Őhozzá, azt megtartja. Az övéire a nagy nyomorúság idején is Gondja lesz, érettük megrövidíti a legnehezebb időket. Ha ilyen jelekkel találkozunk napjainkban, gondoljunk arra, hogy Jézus Krisztus Megjelenése és ennek a világkorszaknak a vége egyre közelebb jön! Serkentsen bennünket minden ilyen esemény is arra, hogy amíg lehetőségünk van, készüljünk fel a Vele való Találkozásra! Ő először mint Megváltó jött ebbe a világba, másodszor mint ennek Bírája érkezik. S akkor már nem lesz mód bármit is megváltoztatni, amilyen lelkiállapotban talál, aszerint ítél majd meg. Olyan jó Péter apostol Biztatására gondolnunk: „Titeket pedig Isten Hatalma őriz Hit által az Üdvösségre, Amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben." (1Pét. 1. 5 ). Ámen!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7880 Dátum: 2019 December 05, 16:04:54 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„December 05

„De a ti szemetek boldog, mert lát,
fületek is, mert hall.” (Mát. 13. 16 )

Boldogság – e számodra az Élő Jézus Krisztus Igéjének hallgatása? Az Ószövetség szentjei csak távolról üdvözölhették Őt. Kortársai kételyekkel fogadták, de a ma nemzedékének bizonyságok fellegei állnak rendelkezésére. A Jézus Krisztusban hívő élet a legmagasabb Rendű Élet. A világ boldogtalan, mert szemével mást akar látni, fülével mást akar hallani, nem azt a Jézust, Aki a mi Boldogságunkra adatott. Hatalmas világ vesz körül a parányi fűszáltól kezdve a végtelen messzeségben ragyogó csillagokig, bölcs könyvek sokasága, gyönyörű zenei alkotások. Azonban ha az Ő Szavát nem hallod, ha nem láttad még meg lelki szemeiddel Jézus Vérző Arcát, a boldogtalanok közé tartozol. Sok mindent láttál szemeiddel, hallottál füleiddel, sok utálatos megvetendő dolgot. Jézus azt akarja, hogy lásd és halld az Életre hívó drága Evangélium Üzenetét. Itt még csak rész szerint láthatod, teljesen majd csak odaát. De nem csak az üdvözülők, hanem az elkárhozottak is látni fogják a Királlyá koronázott Krisztust. Te, drága lélek, melyik oldalról szemléled Őt?

JÉZUST SZEMLÉLNI * Fanny Crosbi mélyen hívő amerikai költőnő, aki több mint kilencven évet élt, és mintegy nyolcezer dicsőítő éneket írt, kora gyermekkora óta vak volt. Az Evangélium hamar megragadta a szívét. Sokszor nyilatkozott arról, hogy mennyi belső látást adott neki a vakság. Látta a Láthatatlant. Így születtek meg világszerte kedvelt énekei a „Mily drága nekem”, a „Fogjad kezem”, a „Jézus Ölébe bizton” kezdetű énekek, és még számos másik.

* Akinek van, annak adatik – Mát. 13. 1 – 17”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7881 Dátum: 2019 December 05, 16:10:07 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„12. 05 Keresztelő János születése

„...meghallgatásra talált a te könyörgésed:
feleséged, Erzsébet fiút szül... nagy lesz
ő az Úr előtt..." (Luk. 1.13 - 15 )

Az első advent jeles alakja Keresztelő János volt. Ismerjük meg az ő életét! Júdea hegyes vidékének egy kis falujában egy házaspár régóta imádkozott gyermekért. Most már abba is hagyták, mert megöregedtek. Egyik nap azonban, amikor Zakariás éppen a papi feladatait végezte Jeruzsálemben, Isten azt üzente neki, hogy fiuk születik, aki a Messiás útkészítője lesz. Hitte is, nem is. Hitetlensége miatt addig, amíg a kis János meg nem született, megnémult. Amikor újra tudott beszélni, Hálás szóval magasztalta Istent (Luk. 1 ). Most csak azt vegyük észre, hogyan építi be Isten kis emberek csendes imádságát a Maga világot kormányzó Tervébe! Isten nagyszabású Üdvterve már a világ megteremtése előtt Készen volt. Ezt Ő lépésről lépésre feltartóztathatatlanul megvalósítja. Ehhez emberekre is szüksége van. Például Zakariást is kiválasztotta arra, hogy az ő fia legyen Jézus előfutára. De még nincs is fia, s ők már öregek. Ez nem akadály. Lesz gyermekük idejében, egészen megszokott módon. A Csoda benne az, ahogyan Isten ezt a nekik már elképzelhetetlen eseményt időzíti és megvalósítja. Mert miközben Isten nagy Terve kibontakozik, Ő számon tartja az éveken át elhangzott imádságokat is, és felel azokra. Istennél minden időzítve van, nincs összevisszaság. Ő nem rögtönöz, és nem kapkod, mindent Végtelen Bölcsessége szerint, a mi érdekünkben valósít meg. Így merjük - e Rábízni életünk apró és jelentős dolgait és a világ sorsdöntő ügyeit egyaránt? Zakariás hitetlensége nem lett akadálya Isten Cselekvésének. Az Ő Tettei nem a mi Hitünktől függnek, de magunkat szegényítjük meg, ha kételkedünk Ígéreteiben. Szálljunk szembe mindig a magunk kételyeivel! „Boldog, aki hisz, mert beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki." (Luk. 1. 45 )"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7882 Dátum: 2019 December 06, 11:19:30 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„December 06

„Fizessen meg az Úr a te tettedért, és legyen teljes
a jutalmad az Úrtól, Izráel Istenétől, Akinek Szárnyai
alá jöttél oltalmat keresni.” (Ruth 2. 12 )

Szelídségének és Hűségének jutalmaképpen Boáz azt kívánja Ruthnak, hogy az Úr fizessen meg neki az ő cselekedeteiért. Ruth esetében ez jókívánságnak számított. A sok vétek között élő ember számára azonban nem biztos, hogy kívánatos lenne az ilyenfajta jókívánság: „Fizessen meg az Úr a te tettedért!” Isten Igazságossága ugyanis azt kívánná, hogy a jóért jóval, a gonoszért gonosszal fizessen. Akkor bizony el kellene pusztulnom, nyomorultul el kellene vesznem, mert az én bűneim túlnőttek rajtam. Isten Testet öltött Igazsága azonban földre szállt, és Kegyelemmé változtatta az Igazságot. Van Szószólónk az Atyánál, úgyhogy Isten minden gyermeke bátran mondhatja: „Fizess meg nekem, Uram, az én cselekedeteimért.!” Te, aki e sorokat olvasod, kívánod – e magadra nézve, hogy „legyen teljes a jutalmad az Úrtól”? Ha Jézusba veted minden Reménységedet, és az Ő Szárnyai alatt keresel Oltalmat, akkor bátran várhatod azt a napot, amelyen cselekedeteid megítéltetnek. Ehhez azonban Jézussal való szoros Kapcsolatra és Közösségre van szükséged. Ez a Közösség a Hozzá való megtéréssel kezdődik. Az Ő sereggyűjtésének napja még tart.

KEGYELEM * Egy ember álmában a mezőn sétált, amikor hirtelen nagy vihar kerekedett. Menedéket keresve megpillantott egy hajlékot. Odasietett. A kapu felett ez a felírat állt: „Szentek”. „De hát én nem vagyok szent” – gondolta magában, így aztán továbbszaladt. Hamarosan egy másik hajlék tűnt fel, amelynek a kapuja felett ez állt: „Igazak”. „Jaj, hiszen én igaz sem vagyok” –  ismerte fel nagy szomorúan, úgyhogy innen is továbbállt. Már – már felhagyott a reménnyel, hogy magának való menedéket talál, amikor egy újabb kaput pillantott meg ezzel a felirattal: „KEGYELEM - re szorultak”.

* Nehezebb Ítélet – Mát. 11. 20 – 24”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7883 Dátum: 2019 December 06, 11:28:31 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„12. 06 János munkája

„Készítsétek el az Úr útját, tegyétek
egyenessé Ösvényeit!" (Luk. 3. 4 )

Keresztelő János nagyon fontos Lelki munkát végzett az egész nép életében. Fő erénye az volt, hogy hirdette az Igazságot, és kemény mondanivalóján semmilyen meggondolásból nem volt hajlandó változtatni. Tudta, hogy hallgatóinak kell megváltozniuk, ha nem akarnak elveszni. Bármire hivatkoznak, semmi nem segít rajtuk, csak az Istenhez való visszatérés. Mikor szeretjük mi egymást: ha szó nélkül nézzük, hogy valaki tönkreteszi magát és családját, vagy ha Szeretettel megmondjuk neki az Igazságot, akkor is, ha az kényelmetlen feladat? Az lenne a Szeretet, ha finomkodásból nem beszélünk az Üdvösség és kárhozat tényéről? Akkor szeretjük a gyermekeinket, ha a korszerűség jegyében nem fegyelmezzük, nem is neveljük őket? Aki az Igazságot hirdeti, annak ez mindig áldozatba kerül. Keresztelő János is vállalta a minden komfort nélküli életet, távol a családtól. Nem mindenkinek kell így élnie, de készek vagyunk - e áldozatot is hozni az Igazságért? Akik elfogadták, amit mondott, azokat bemerítette a Jordán vizébe, jelképezve, hogy az illető meghalt a régi életének, s a vízből egy Új ember emelkedik fel. Ezt pedig egészen konkrét változásnak kellett követnie az emberek életében (Luk. 3. 1 - 14 ). Ezért nevezi Jánost a Biblia Jézus útkészítőjének. Mert Istentől a bűneink választanak el, ezt az akadályt úgy lehet félretenni az útból, ha nevén nevezzük, megvalljuk és elhagyjuk a bűnt. Bocsánatot rá Jézus Krisztus Kereszthalála szerzett. János különösen az emberi gőg, önhittség, képmutatás, büszkeség ellen prédikált. Legyen ez a mi adventi programunk: feltérképezni, mi áll leginkább Jézus Útjában, és ne halogassuk annak eltávolítását!"

„A völgyből domb legyen,
Hegycsúcs a mélybe szálljon,
Hogy Útja készen álljon,
Ha Krisztus megjelen"
(V. Thilo, ford. Czeglédy Sándor )
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7884 Dátum: 2019 December 07, 10:42:47 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„December 07

„Nem is tett ott sok csodát
hitetlenségük miatt.” (Mát. 13. 58 )

Ha szétnézünk magunk körül, láthatjuk, hogy Isten nagy bizonyságai sok helyen hiányoznak. Isten népének élete sincs folyamatosan tele Áldott tapasztalatokkal. A zsoltáros is sokszor csak a múltban átélt nagy eseményekért dicsőíti az Urat. Jézus Lényének, Szívének elmaradhatatlan Tartozéka a Segítés, akár csak nekünk embereknek a fukarság. De ahhoz, hogy Jelenlétének Áldásai nyilvánvalókká váljanak az életünkben, egy dologra feltétlenül szükség van a részünkről. Ez a Hit. Jézus azért ment el Názáretbe, szerettei körébe, mert ott is segíteni, adni, cselekedni vágyott, hitetlenségük miatt azonban csak pár csoda történhetett. Milyen jó volna, ha körülöttünk is nagyobb bizonyságai lehetnének Szent Lényének, Hatalmas Erejének. Ez nem Jézuson múlik. Az Úrnak nem az a vágya, hogy övéi mostoha körülmények között tengődjenek. Hiszen nem a sírba szállók dicsőítik Őt. Jézus nem kárhoztatás végett jött a világba. Ő Keresztje Erejét, Vérének Hatalmát kívánja feltárni, de ha kételkedőn te is a názáretiek sorába állsz, a te életed is csodák nélkül marad!

HITETLENSÉG EGYENLŐ MEGBÍZHATATLANSÁG * Michel Renard francia szenátor egyik párizsi útja alkalmával szállodai szobájának egyhavi bérét készült kifizetni a tulajdonosnak, mire az megkérdezte, hogy kér – e nyugtát róla. „Nem – felelte Renard –, Isten úgyis látta.” „Ön hisz Istenben?” – kérdezte gúnyos mosollyal a fogadós. Természetesen – válaszolta Renard. – Bizonyára ön is.” „Én bizony nem” – jelentette ki a tulajdonos. „Ebben az esetben – tette hozzá Renard – mégiscsak kérek nyugtát.”

* A megbotránkoztató bölcsesség – Mát. 13. 44 – 58”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7885 Dátum: 2019 December 07, 10:49:12 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„12. 07 Akinek két ruhája van...

„János így válaszolt nekik: „Akinek két ruhája
van, adjon annak, akinek nincs..." (Luk. 3. 11 )"

Amikor Isten Igéje Erővel hangzik, az mindig tettekre indítja a hallgatókat. Amikor Keresztelő János a Jordán partján prédikált, többen ezt kérdezték: most akkor mit tegyünk? Egyebek közt ezt is válaszolta: Akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincs! Az Isten Igéjének való Engedelmesség konkrét tettekben mutatkozik meg. A háború után történt: egy asszonynak, akinek a férje hadifogságban volt, több kisgyermekről kellett gondoskodnia. Hívővé lett. Néhány nap múlva feltűnt neki, hogy egyik munkatársa téli hidegben is egy elég kopott kardigánban jön dolgozni. Kiderült, hogy nincs semmilyen kabátja. Neki két télikabátja volt, elhatározta, hogy az egyiket nekiadja. Reggel indulásnál lett csak kérdéses, hogy melyiket. Természetesnek tartotta, hogy a jobbat megtartja, a kopottat odaajándékozza. De nem volt békesség a szívében. Végül mégis a jobbikat adta oda, a régit tartotta meg magának, és utólag nagyon örült e döntésnek. Akinek kettő van, adja oda az egyiket! De melyiket? Ezt mindig Isten végzi el a hívők szívében. És nem is szabad semmit úgy adni, ha nem Isten iránti hálából és örömmel tesszük. Csak „a jókedvű adakozót szereti az Isten" (2Kor. 9. 7 ). Fontos tudnunk, hogy minden adakozásunk, segítésünk csak válasz Isten Ajándékaira és Segítésére. Nem ezzel szerzünk érdemeket Nála, hanem a Hálánkat akarjuk ily módon is kifejezni. Nekünk lesz Örömünk, ha engedünk az Ő Indításának, és Örömöt szerzünk másoknak. Amit így Örömmel ad valaki, amiatt soha nem lesz szegényebb, de átéli, hogy Isten Kezében válik eszközzé, rajta keresztül tulajdonképpen Isten Szeretete jut el egy emberhez. Legyen hát az egészért egyedül Istené a Dicsőség! Tőlem milyen „kabátnak" lehetne valahová elvándorolnia?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7886 Dátum: 2019 December 08, 09:47:21 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„December 08

„Én pedig várom az Urat, Aki elrejtette Arcát
Jákob háza elől, és Benne bízom.” (Ézs. 8. 17 )

Helytelen dolog azzal biztatni magunkat, hogy a keresztyén életben a világosság és a sötétség váltja egymást, a sötétség tehát természetes. Isten Jézus Krisztusban közelivé lett, és az is akar maradni. Benne nincs változás vagy változásnak árnyéka. Akit szeret, ahhoz bemegy és vele lakik. Tanítja az élet ösvényére, vezetgeti, és nyomorúsága miatt meg nem utálja. Boldog az, aki engedelmesen Rábízza magát mindenben, és a zsoltárossal együtt mondhatja: „Az Úrra nézek szüntelen; nem rendülök meg, mert a jobbom felől van.” Miért járunk mégis olyan gyakran sötétségben, ha így is élhetnénk? Miért rejti el mégis Arcát az Úr? Azért mert utálatosságot lát bennünk, meg nem vallott, szeretgetett bűnt, amellyel eggyé válunk, s ha megölné a bűnt, meghalnánk vele együtt mi is. Ezért búsulásában elrejti arcát, és életünk ilyenkor sötétbe borul. Testvérem, hol vagy? A sötétben bűnözöl? Azt teszed, amit te magad jónak látsz, vagy megdöbbensz, és sírva vágyódsz az elfordult drága Krisztus – Arc után? Mikor látta a lelked utoljára Őt? Ne nyugodj bele, hogy elrejtette Arcát, esengj, könyörögj, bízzál! Egy lépést se tovább a bűnbe vivő úton! Állj! Várjad Őt, Akinek a jövetele bizonyos, mint a hajnal.

A JÓ IRÁNY * Ha az éjjeli vándor eltéved, legkönnyebben úgy találja meg a helyes irányt, hogy megkeresi a Sarkcsillagot, és az után tájékozódik. És mit tesz, ha borús az ég, és nem látszanak a csillagok? Kitapogat egy fát, mert tudja, hogy a mohás oldala észak felé mutat. Na és ha fa sincs a közelbe? Akkor leül, és megvárja a hajnalt.

* A pogányok reménysége – Mát. 12. 10 – 21”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7887 Dátum: 2019 December 08, 09:55:52 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„12. 08 János Engedelmessége

„Akkor eljött Jézus... Jánoshoz, hogy keresztelje meg Őt...
János azonban... ezt mondta: „Nekem volna szükségem
arra, hogy Te megkeresztelj..." (Mát. 3.13 - 17 )"

A bűnbánó bűnösök hosszú sora kígyózott a Jordán partján. János mindenkit bemerített a vízbe, majd kiemelte. Egyszer csak megtorpant. Aki előtte állt, Azt nem akarta bemeríteni. Neked kellene engem bemerítened - mondta Neki. Jézus azonban csendesen válaszolt: „Engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden Igazságot." Akkor engedett Neki. Miért állt be Jézus a bűnösök közé, amikor bűn nélküli volt? Noha egyedül Ő volt ilyen a földön az ősi bűneset óta, ezzel is kifejezésre akarta juttatni, hogy azért jött, hogy Magára vállalja a mi bűneinket, s így szerezzen nekünk Istennél Bocsánatot. Miért torpant meg János, amikor felismerte Jézust? (Az emberek akkor még nem ismerték Őt. ) Mert Jézus Isteni Szentsége és Tökéletes Tisztasága előtt azonnal a maga bűnös volta jutott eszébe, s érezte, hogy Bocsánatra szorul. És miért engedett mégis Jézus Kérésének? Ez a legszebb ebben a jelenetben. Hiszen János elhatározta, hogy nem kereszteli meg Jézust, mert lelkileg megtisztulni csak bűnösöknek kell. És ebben teljesen igaza is volt. De Jézus egyetlen Szelíd Mondatára mégis megváltoztatja elhatározását, félreteszi a maga igazát, és megteszi azt, amit Jézus kér. Sok ilyen győzelemre lenne szükség a mi életünkben! Amikor lehet, hogy másképpen gondoltam, lehet, hogy nem is értem most Jézust, még igazam is van - s mégis megteszem, amit Ő Mond. Kész vagyok Engedelmeskedni Neki. Egészüljön ki adventi programunk, és ragyogjon e három szó előttünk: akkor engedett Neki. Ebben mutatkozik meg az Igazi Istenfélelem, Bizalom, Alázat, ezzel dicsőítjük ma is Megváltónkat. Miben kell elkezdenünk ezt az Engedelmességet?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7888 Dátum: 2019 December 09, 18:24:50 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„December 09

„Aki Engem megtalál, az
Életet nyer …” (Péld. 8. 35a )

Az ördög mindig gondoskodik arról, hogy az embernek mindent megadjon, ami ezt a földi életet „boldoggá” és „széppé” teszi. Figyeljük meg, mennyi mindennel ellátja az embert: szórakozással, kényelmes otthonnal, gondtalan élettel, tudománnyal, és stb. Mindezt azért, hogy fel ne lázadjon ellene, és ne akarjon más gazdát keresni magának. Hihetetlen, mennyi embert állít ennek érdekébe munkába, hogy a mámort és a szórakozást biztosítsa. Egy ilyen új keletű szórakozás a totó. Amikor először hallottam róla, meg is jegyeztem magamban: „Mégis csak okos az ördög, hogy mi mindent kitalál!” Mindent megtesz azért, hogy az ember látszólag jól érezze magát, és ne jusson eszébe Isten felé fordulni. Az emberi természet nagyon is hajlamos a nyerészkedésre. Hány élet zuhant már a mélybe emiatt! Először a szívet keríti fogságba, aztán az idegeket, végül pedig az egész életet. Az Ige azt mondja: „Aki Engem megtalál, az Életet nyer.” Hány ember szánja oda életét hiábavaló és mulandó földi dolgok megnyerésére! És mennyivel kevesebben vannak azok, akiknek az egyetlen vágya Jézust megnyerni. Megnyerted – e Jézust annyira, hogy az Élet is a tied? Továbbadod – e ennek a megnyert Életnek az Örömét, hogy az emberek ne fussanak a hiábavalóság útján a pusztulás felé, hanem Jézusban megnyerjenek mindent, s az Örök Életet is ráadásul?

MIT VISZEL MAGADDAL? * Nagy Sándor meghagyta a végrendeletében, hogy a ravatalán mind a két keze maradjon jól láthatóan szabadon, hadd tudja meg mindenki, hogy semmit sem visz magával a sírba. Pedig hány háborút nyert meg! „Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, a lelkében pedig kárt vall?”

* Vele vagy Ellene? – Mát. 12. 22 – 30”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7889 Dátum: 2019 December 10, 13:37:42 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„December 10

„Ekkor a király igen megszomorodott, de
esküjéért és a vendégek miatt megparancsolta,
hogy adják oda.” (Mát. 14. 9 )

A bűn rabságába vergődő szív nem ura többé önmagának. Heródes szíve sem volt az. Nem az esküje miatt, és nem a vendégek miatt, hanem mert bűntől megvakítva nem látott. A bűn hatalmától vitetve azt kényszerült tenni, amit az ördög akart. Amikor annak idején János megfeddte őt bűnös életéért, Heródes inkább a bűnt választotta. A bűn pedig újabb és újabb bűnt nemzett az életében, mígnem az érzékiségtől rabul ejtve Keresztelő Jánost is halálra adta. Hiába volt a belátás, a bűn sokkal erősebb volt nála, és további bűnök végrehajtására kényszerítette. Az életedben megtűrt bűn, ha nem szolgáltatod ki, megszaporodik, és tovább nőve újabb bűnöket szül. Így visz egyre mélyebbre. Ez ellen sem a jó szándék, sem a belátás nem elég. Egyedül Jézus Keresztje és Megváltó Vére a megoldás. Menekülj a Vér alá minden bűnöddel! Ami kívül marad, legyen bármilyen parányi, annyira életképes, hogy majd megdöbbenve látod, ahogy felnövekedve elburjánzik, és rontások millióit okozza.

A BŰN HATALMA * Egy arab példázat szerint a bűnnek öt ujja van. Kettővel a szemedet takarja el, és ezt mondja: „Ne vedd Isten parancsát komolyan, ne lásd tetteid rútságát, sem utad kimenetelét.” Másik két ujjával a füledet fogja be, és így szól: „Legyél süket minden intéssel és minden felülről jövő figyelmeztetéssel szemben.” Az ötödik ujját a szádra helyezi, és ezt parancsolja: „Ellentmondás nélkül kövess engem, és néma engedelmességgel tedd, amit én akarok!” De „Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.” (1Ján. 3. 8 )

* Bűnről bűnre – Mát. 14. 1 – 12”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.