Szerző Téma: Napi lelki morzsák  (Megtekintve 458381 alkalommal)

0 Felhasználó és 3 vendég van a témában

Nem elérhető Sofia

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 248
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7950 Dátum: 2020 Május 01, 16:55:54 »
Május 1.

" Jobb egy marokra valót szerezni nyugodtan, mint két marokra valót hajszoltan és hasztalan erőlködéssel. "(Prédikátor 4:6)

A munkát ajándékként adta Isten az embernek, és nem büntetésként. A bűneset után jelent meg az örömtelen, verejtékes munka. De a Teremtő parancsa ma is érvényes: hat napon át dolgozz, a hetediket pedig szenteld meg, vagyis figyelj még jobban Istenre, s engedd, hogy ő dolgozzék benned!
Mert a munka nem az emberi élet egyetlen tartalma és értelme. Ha az lenne, akkor beteg, idős, munkaképtelen embertársaink életének nem lenne értelme. Az apostol nem azt írta, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék, hanem aki nem akar dolgozni, ne is egyék (2Thessz 3,10).
Isten tehát úgy rendelkezett, hogy legyen meg a munka méltósága az életünkben, de ne legyen bálvánnyá. Vannak idők, amikor a mindennapi betevő falatért is nagyon meg kell dolgozni. De sok ember már nem a szükségesért, hanem a még többért hajtja magát. Nekik a pénz már nem eszköz, hanem cél. Ettől óv mai igénk.
Nagyon kifejező ez a kép: Isten megengedi, hogy teleszedjük mind két markunkat is, de ez mindig lelki kárral jár. Ő azt akarja, hogy kiegyensúlyozottan éljünk. Ezért az egyik kezünket telerakja, de a másikat másra akarja használni. Az egyik legyen kérges, de a másik legyen szabad arra, hogy könnyet töröljön, tudjon játszani a gyermekkel, vegye elő a Bibliát, kulcsolódjék imára a másikkal! Tudjon bármikor elvenni a másikból, és csendben, szívesen adni annak, akinek még kevesebbje van, úgy, hogy „ne tudja a bal kezed, mit cselekszik a jobb" - vagyis ne dicsekedjék ezzel!
A keresztény ember tehát szorgalmas, takarékos, törekvő, de nem áldozza fel magát a munka oltárán, hanem a munka csupán eszköz arra, hogy fenntartsa magát és azokat, akikért még felelős. Teljes életet él.

Cseri Kálmán gondolatai

Nem elérhető Sofia

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 248
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7951 Dátum: 2020 Május 11, 10:16:34 »
Május 11.

Tagadja meg magát

."..te kegyelmes és irgalmas Isten vagy, türelmed hosszú, nagy a szereteted..." (Jón 4,2)

Jónás prédikálására Ninive megtért, Isten pedig nem hajtotta végre a kilátásba helyezett ítéletet. Jónás emiatt nagyon megharagudott. Mindenki örül Isten megbocsátó kegyelmének, még az angyalok is a mennyben, csak Jónás háborog, és fenti igénket nem hálával emlegeti, hanem szemrehányást tesz Istennek azért, hogy ő ilyen.
Miért? Mert Jónás megtért ugyan az engedetlenségéből, és elment Ninivébe, de a természete nem változott meg. A neveltetéséből az következik, hogy gyűlöli Ninivét. Az elvei, a maga igaza még mindig elválasztják őt Istentől. Márpedig Isten kezében csak az használható, aki nemcsak egy-egy bűnét hagyja el, hanem új természetet, új szívet is kap.
Sok hívő ember elakad ezen a ponton. Van már közösségük Istennel, kaptak bocsánatot sok bűnükre, de amíg minden tulajdonságukat, az erényeiket is, az elveiket, az igazukat nem teszik oda Isten ítélete alá, nem lesznek örvendező, felszabadult, Istennel mindenben egyetértő emberek, hanem csak duzzogó, ítélkező, keserű keresztények.
Jézus Krisztus ezt mondta: „Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát" (Mt 16,24). Tehát nemcsak a rossz tulajdonságait, hanem önmagát, az egész Isten nélküli természetét, mert enélkül a szíve még nem lesz az Úré. Lehet, hogy már hisz, de a kínosan precíz vagy bosszantóan rendetlen, indulatos vagy félénk természete akadályozza a szolgálatban. Mint Jónást is.
Ezért Jézus húsvét után Pétertől csak ezt kérdezte: Szeretsz-e engem? Mert ha a szíve egészen az Úré, ha szereti őt teljes szívéből és lelkéből, akkor lesz a szolgálata erőteljes, örömteli, akkor nem vád, hanem magasztalás lesz az ajkán: te kegyelmes és irgalmas Isten vagy.
Mit őrzök még a régi természetemből, esetleg keresztény mázzal bevonva?

Cseri Kálmán gondolatai

Nem elérhető Sofia

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 248
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7952 Dátum: 2020 Május 18, 08:09:43 »
Május 18.

"Tekintsetek az égi madarakra... Figyeljétek meg a mező liliomait..." (Mt 6,26.28).

Nézd, hogy nőnek a mező liliomai: egyszerűen csak vannak. Nézd a tengert, a levegőt, a napot, a csillagokat és a holdat - mind csak vannak, és micsoda szolgálatot végeznek. Valahányszor tudatosan igyekszünk hasznossá lenni, mindannyiszor megrontjuk azt a befolyást, amit Isten akar rajtunk keresztül kiárasztani. Jézus megmondja, hogy csak egy úton lehet szellemileg fejlődni: ha Isten az életünk középpontja. "Ne kínozd magad azzal a gondolattal, hogyan tehetnéd magad hasznossá mások számára, hanem higgy énbennem" - legyen gondod arra, hogy a forrásnál maradj, akkor "élő víznek folyamai ömlenek majd a bensődből" (Jn 7,38). Emberi józan eszeddel még a természetes élet forrásaihoz sem jutsz el. Jézus azt tanítja, hogy szellemi életünk nem akkor növekszik, ha vigyázunk, hanem, ha mennyei Atyánk a középpontja. A mi mennyei Atyánk ismeri körülményeinket, és ha figyelmünket Őrá összpontosítjuk, akkor úgy fogunk szellemileg növekedni, mint a liliomok.

Nem azok az emberek vannak ránk a legnagyobb hatással, akik gomblyukunkba akaszkodva beszélnek és agyonbeszélnek minket, hanem azok, akik úgy élik életüket, mint a csillagok az égen és a liliomok a mezőn, tökéletes egyszerűségben, minden mesterkéltség nélkül. Az ilyen életek formálnak minket.

Ha azt akarod, hogy Isten használjon, kerülj igazi kapcsolatba Jézus Krisztussal és ő életed minden percében hasznossá tesz anélkül, hogy tudnál róla.

Oswald Chambers gondolatai

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3975
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7953 Dátum: 2020 Május 19, 10:20:59 »
"Nem azok az emberek vannak ránk a legnagyobb hatással, akik gomblyukunkba akaszkodva beszélnek és agyonbeszélnek minket, hanem azok, akik úgy élik életüket, mint a csillagok az égen és a liliomok a mezőn, tökéletes egyszerűségben, minden mesterkéltség nélkül. Az ilyen életek formálnak minket."

Milyen igaz! Áldott gondolatok!

Köszönöm, Sofia, áldjon meg az Úr!  :2smitten:
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Sofia

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 248
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7954 Dátum: 2020 Május 21, 07:53:14 »
Május 21.

Ha valaki gyűlölködő és gyűlöletének szabad folyást enged, az nem Isten gyermeke. Lehet, hogy valamikor élete volt Istenben, de azt elveszítette, mivel szívét elzárta a másik ember előtt és sötét hajlamoknak adott helyet. De mindaz, aki Istentől született, többé nem tudja átadni magát a bűnnek s ha az elő is tör belőle, fájdalmat okoz neki; belső énjétől idegen már. Meg akar tőle szabadulni és teljes szívéből helyesen akar cselekedni. Isten gyermekeinek ezek a kétségtelen és bizonyos ismertetőjelei. Így tudják szívüket is lecsendesíteni, amikor az vádolni próbálja őket. Elmondhatják: Uram, te tudod, hogy szívem mélyéből szeretlek és semmi mást nem akarok, mint amiben te gyönyörködöl. Bizony még akkor is gyermeked vagyok, amikor saját szívem kérdésessé akarja azt tenni előttem (1 Ján 3, 19-20).

Carl Eichhorn gondolatai

Nem elérhető Sofia

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 248
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7955 Dátum: 2020 Május 25, 08:55:56 »
"Szemeimet a hegyekre emelem,onnan jön az én segítségem. Az én segítségem az Úrtól van aki teremtette az eget és a földet. (Zsoltárok 121: 1-2)

Izraelben ahol a bibliát írták nagyon sok a hegyvidék.Mindenütt hegyek és dombok emelkednek.Valójában a Biblia azt írja,hogy "felmenni Jeruzsálembe" ,a "hegyen épített városba." A szentírásban mindenütt utalások vannak ezekre a hegyekre és dombokra, és bátorítás hangzik az izraelitáknak,hogy " tekintsenek föl" a hegyre és nézzenek föl a mennyre.

A tanítványok föltekintettek,és látták a feltámadt Krisztust,amint "fölemelkedett" Atyjához a mennyre. Azt olvassuk,hogy amikor Jézus Krisztus visszatér,a felhőkben jön,és ugyanúgy érkezik vissza az égből,mint ahogy itt hagyott bennünket. A fölfelé tekintés az emberek figyelmét elvonja a földi körülményeikről. Megváltoztatja a távlatot.

Ha valaha utaztál repülőgépen,akkor tudod,hogy a földön levő dolgok látványa egészen más,mint lent a földön. A holdon és az űrben a földről készített képek látványa egészen más,mint lent a földön. A holdon és az űrben készített képek egészen másként mutatják a földet,mint ahogy elképzeljük,amikor rajta vagyunk.Ilyen távlatot akar nekünk adni Isten önmagunkról. Amikor Istenre nézünk önmagunk és a körülményeink helyett,megváltozik a látásunk.

Ne vessz el az életkörülményekben. Tekints a hegyekre,hogy megnyerd Krisztustól a vezetést. Tartsd szemed a keleti égbolton: "Emeljétek fel a fejeteket,mert közeledik megváltásotok ideje."(Lukács 21:18).

Billy Graham: Szemeimet a hegyekre emelem - Elmélkedések az év minden napjára

Nem elérhető Sofia

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 248
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7956 Dátum: 2020 Május 31, 18:42:40 »
Szeretettel ajánlom mindenkinek Cseri Kálmán testvérünk egyik pünkösdi prédikációját.