Szerző Téma: Isten országában  (Megtekintve 16795 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

maria

 • Vendég
Re:Isten országában
« Válasz #45 Dátum: 2008 December 08, 23:41:09 »
3. Tapasztalati tudósítás

És letöröl minden könnyet a szemükről, és nem lesz halál többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé - mert az elsők elmúltak. Jel. 21,4

Itt mindent szeretettel kell csinálni! Megérintett egy virágot és az behajolt az Úr kezébe - és Ő nekünk adta. Tovább mentünk és a virágok illata kísért bennünket.

Egy helyre érkeztünk, ahol egy sorban gyönyörű ajtókat láttunk. Ezek az ajtók nem voltak egyszerűek, szerények, hanem művészien kiképezve, és drágakövekkel voltak ékesítve. Az ajtók megnyíltak és beléptünk egy helyiségbe, amely emberekkel volt tele. Mindenki ment a dolga után, nagyon elfoglaltak voltak. Némelyik, bálákban vitte a vállán a ragyogó-fehér anyagot, másik aranyfonállal teli orsókat vitt, míg mások tányérokat vittek - rajta valami táblácskákat. Mind igyekezve dolgozott.

Megkérdeztük az Úrtól, hogy miért dolgoznak olyan gyorsan és nagy erőfeszítéssel. Az Úr odahívott egy fiatalembert hozzánk. Ő éppen egy gyönyörű fehér vászon bálát tartott a vállán. Odajött és tisztelettel tekintett az Úrra. Megkérdezte tőle az Úr, hogy miért visz egy ilyen bálát a vállán - az Úrra tekintett és válaszolta: Uram, Te tudod, hogy mire kell ez az anyag! Ebből az anyagból kell elkészíteni a megváltottak öltözékét, a Te menyasszonyod köntöseit. Ahogy ezt meghallottuk, nagy öröm és béke töltött el bennünket. A Jel. 19,8-ban ez áll: És megadatott neki, hogy felöltöztessék ragyogó tiszta gyolcsba - mert a finom gyolcs a szentek igaz cselekedetei.

Amint elhagytuk ezt a helyiséget, még több béke töltött el bennünket - csodálatos volt látni, hogy az Úr ilyen szép dolgokat készít számunkra, mert olyan fontosak vagyunk NEKI. Végig tekintettünk a csodálatos részleteken amiket a Mennyben láttunk - minden olyan volt, mintha élete lenne önmagában és minden Istent dicsőítette.

Aztán egy helyre érkeztünk, ahol gyermekek millióit láttuk minden korcsoportból. Amikor meglátták az Urat, hogy jön, mind ölelni akarták és szeretetét tapasztalni - mert ők nagyon nagyon szerették Őt. Jézus volt a szeretet - minden egyes gyermeknek - ott. Sírnunk kellett, amikor láttuk, hogyan kényezteti, öleli őket, és kezeiket fogta.

Láttuk amint egy angyal közelített az Úrhoz és egy vászonba pólyált bébit hozott hozzá. Az Úr megcirógatta, egy puszit adott a homlokára - és az angyal újra elvitte.
Megkérdeztük az Úrtól, hogy miért van olyan sok gyermek itt, és talán ezután fognak a földön megszületni. Az Úr elszomorodott és mondta: Nem, ezek a gyermekek nem lesznek a földre küldve! E gyermekeket mind megölték a szüleik *abortusszal - nem akarták őket. Így mind az enyém - és én szeretem őket.
(*nyisd ki!)
Lehajtottam a fejemet, és remegtem. Amikor még nem ismertem az Urat - Aki az Igaz Élet - vétkeztem, mint más emberek is. A bűneim között egy abortusz is volt. Adódott egy kis idő amikor négyszemközt voltam a Úrral, és megkérdeztem: Uram, az a bébi akit abortusszal elvetettem, itt van? Az Úr válaszolt: Igen! Oldalt mentem, és láttam egy kicsiny helyes fiúcskát. Egészen mellette állt egy angyal. Az angyal az Úrra tekintett, mialatt a kisfiú háttal állt nekünk.
Az Úr szólt hozzám: Nézd, ott van a kisfiad! Szerettem volna előről látni és hozzá szaladtam - de az angyal megállított a kezével. Azt mondta, hogy hagyjam a gyermeket először beszélni - és én hallgattam amit a kisgyermek mondott. Ő beszélt és közben a többi gyereket nézte. Megkérdezte az angyalt: Apám és anyám, ők is hamar itt lesznek? Az angyal rám nézett és válaszolta: Igen, apád és anyád úton vannak ide.

Nem tudom hogyan kaptam ekkora kegyelmet, hogy ezeket hallhattam, de a szívemben tudtam, hogy ezek a szavak voltak a legnagyobb ajándékok számomra, amit az Úr adhatott. A kisgyermek nem volt szomorú vagy bánatos, azért mert nem voltak a szülei vele. Ő csak egyszerűen várt szeretettel, amit Isten a szívébe adott.

Tovább mentünk, de én szívemen hordoztam a kisfiú képét. Tudom, hogy naponta kell valamit bizonyítanom, hogy egy napon együtt lehessek vele. Így még nagyob okom van arra, hogy a Menny Királyságába jöjjek, mert ott vár valaki engem. Vígadozni fogok Jeruzsálemmel és örvendezni népemmel. És nem fog hallatszani benne - sírás és jajgatás hangja. Ézs. 65,19.
 Aztán egy helyre érkeztünk, néhány kisebb hegy volt ott. Ott fehérbe öltözött embertömeg volt, akik kezükben zöld olajágakat tartottak. Amint az ágakat lengették, azok olajat adtak.
Isten csodálatos dolgokat készít neked! Most van az idő, hogy megnyisd a szíved!

Isten áldjon!

maria

 • Vendég
Re:Isten országában
« Válasz #46 Dátum: 2008 December 08, 23:42:17 »
4. Tapasztalati tudósítás

A Menny Királyságában sok csodálatos dolgot láttunk, mint ahogy az 1.Kor. 2,9-ben áll megírva: Amit szem nem látott és fül nem hallott, és amit ember szíve el nem gondolhatott, azt készítette el Isten - az Őt szeretőknek.

Amikor a Menny Királyságába érkeztünk, ez csodálatos és fantasztikus volt - mind azokat a nagyszerű dolgokat látni - és az mellett az Úr dicsőségét érezni. Valami különleges volt e helyet látni, ahol olyan nagy számú gyermek él. Igazán kijelenthetjük, hogy ott gyermekek milliói találhatóak. A Menny különböző részekre volt felosztva, melyekben a legkülönbözőbb korcsoportokat láttuk. Láttunk egy úgymondván kisgyermek-házat, amelyben 2-4 éves gyermekek voltak. Észrevettük, hogy a gyermekek a Menny Királyságában egészen normálisan nőnek fel és van iskola, ahol Isten Szavát tanítják. A tanítók angyalok voltak és dicsőítő énekeket tanítottak meg velük, amelyekkel az Úr Jézust/Jesua HaMasiacht legszebben dícsérhetik.

Amint az Úr Jézus jött, láttuk, hogy nagyon örvendett. Jóllehet nem láthattuk az arcát, de mégis érzékeltük hogy nevet - ez betöltötte az egész helyiséget. Mikor belépett, az összes gyermek odarohant hozzá! A gyermekek között láthattuk Máriát/Mirjámot, Jézus földi anyját - ő egy csodálatos asszony volt. Mi nem láttuk sem a trónját, sem valakit is, aki őt imádta volna! Ugyanúgy mint más asszonyok akik a Mennyben voltak - és mint más emberek a földön, ő is megtért Jézushoz. (Azaz neki is szüksége volt a Messiás bűnbocsátó áldozatára. Megj. ford.) Egy fehér öltözékben volt aranyövvel a derekán, és a haja a derekáig ért.

A földön sok embert hallottunk, amint Máriát mint Jézus anyját imádták - de szeretném tovább adni számotokra, amit Isten Szava mond: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem jöhet az Atyához csakis énáltalam! Ján. 14,6. Az egyetlen bejárat a Menny Királyságába: Jézus Názáretből - és nem Mária!

Láttuk, hogy sem nap sem hold nem volt ott. Isten Szava mondja a Jel. 22,5-ben: És éjszaka nem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpa fényére, sem a nap fényére, mert az Úr Isten/Adonaj Elohim fénylik fölöttük, és uralkodnak örökkön-örökké.

Láthattuk Isten dicsőségét. Nehéz volt nekünk a pokolban látott szörnyűséges dolgokat szavakba foglalni - ugyancsak nehéz a mennyei dolgokat és Teremtőnk nagyságát szavakba öltöztetni.
Ott létünkkor mindenhova oda akartunk futni, hogy mindent megnézzünk. Ott lehetséges volt a füvön feküdve is Isten dicsőségét érezni. Az mint egy lágy szellő, simogatta arcunkat - egyszerűen csodálatos volt.

 A Menny közepében egy nagy keresztet láttunk színtiszta aranyból. Ez nem az imádat szimbóluma volt, hanem kifejezője annak a ténynek, hogy Jézus/Jesua kereszthalála által van bejáratunk a Menny Királyságába.

Mentünk tovább a Mennyben - Jézussal együtt elbűvölő élmény volt. Ott biztosan nyilvánvaló lett számunkra ki Isten, akit szolgálunk - Jézus Názáretből. Mi láttuk Jézust - Őt mint barátot - aki sír, ha mi sírunk. Jézus a szeretet Istene, kegyelemmel és irgalommal teljes; kezét nyújtja felénk, hogy tovább segítsen az üdv útján.

Az Úr Jézus megengedte nekünk, hogy egy bibliai személyiséget megismerjünk. Dávid királlyal találkoztunk - akiről az Ószövetségben olvasunk. Nagyon jó kinézésű férfi ő, akinek arca Isten dicsőségét sugározta vissza. Láttuk őt amint Isten dicsőségére táncolt.

Mindazoknak, akik ezt a tapasztalati tudósítást olvassák, a következő Íráshelyre szeretném felhívni a figyelmét a Jel. 21,27-ből: És tisztátalanok pedig nem mennek be oda, sem olyanok akik szentségtelenek/utálatosságot és hazugságot cselekszenek; hanem csak azok akik be vannak írva az Élet könyvébe, amely a Bárányé. Továbbá még azt szeretném mondani, hogy csak a bátrak mennek be Isten Országába.

Isten áldjon.

maria

 • Vendég
Re:Isten országában
« Válasz #47 Dátum: 2008 December 08, 23:46:39 »
5. Tapasztalati tudósítás

2.Kor. 5,10: Mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk Krisztus/Messiás ítélőszéke elé, hogy mindenki megkapja amit megérdemel aszerint amit e testben cselekedett: akár jót akár gonoszat.

A Menny Királyságában láthattuk az új Jeruzsálemet, amelyről a Ján. 14,2-ben olvasunk: Az én Atyám házában sok hajlék van. Ha ez nem így volna, mondtam volna-e nektek: Elmegyek helyet készíteni a számotokra? Láttuk a mennyei várost és bementünk - az egy valóságos, csodálatos város! Jézus ott készíti számunkra az otthonainkat.
Láttuk, hogy a ház tulajdonosának a neve a ház előtt olvasható. Ez a város még nincs benépesedve, de készen áll számunkra. Szabad volt a házakba bemennünk, és belűlről megtekinteni. Amikor később elhagytuk a várost, elfelejtettük amit láttunk - az emléke elvétett az emlékezetünkből. Arra azonban emlékezünk még, hogy a házak oszlopai drága fém és kő díszítéssel voltak megmunkálva - tiszta aranyat is tartalmazott.
Az arany ebben városban úgy néz ki, amint a Bibliában írva van felőle - szinte átlátszó és ragyogó. A földön lévő arany a mennyeivel ragyogásban és szépségben nem hasonlítható össze.

Azután egy helyre vitettünk, ahol sok edény állt. Azokban megkristályosodott könnyeket láttunk. Azok Isten gyermekeinek a könnyei amit itt a földön ontottak. Ezek az üldözöttek könnyei és azok könnyei voltak, - akik Isten jelenlétében sírtak - a bűnbánat és hála könnyeivel. Mint értékes kincsek voltak ezek a Mennyben - úgy amint a Zsolt. 56,9-ben áll: Panaszaimat megszámláltad Te, gyüjtsd könnyeimet tömlődbe! Nincsenek-e benne az Írástekercsben?

Tovább mentünk és egy helyre érkeztünk, ahol sok lezárható rekesz volt - amelyekben különböző virágok voltak. Némely virág pompásan kinyílott, csodálatos és ragyogó volt. Azonban voltak amelyek lehajtották fejüket, sőt mások elszáradtak voltak. Megkérdeztük Jézustól, hogy mit jelentenek ezek a virágok. Ő válaszolt: Életetek olyanok mint ezek a virágok. Rámutatott egy ragyogó virágra és mondta: Ez a virág kifejezi a velem való kapcsolat minőségét. Aztán egy másikhoz ment, amelyiknek lehajlott volt a feje. Ő mondta: Lássátok, ez a személy egy krízis és nehézség miatt levert állapotban van. Van valami az életében, ami miatt megszakadt a velem való kapcsolata. Tudod-e mit teszek ezzel a megtört virággal, hogy újra egészséges és ragyogó legyen? A kezébe vett egy ilyen virágot, és mondta: Kiontom rá könnyeimet, és újra élesztem vele. Akkor láttuk, hogy ez a virág erőteljes új életre jött, felegyenesedett és színei újra tündököltek.
Aztán vett egyet az elszáradottak közül, a tűzbe dobta és közben ezt mondta: Lássátok, ez a személy ismert engem, de elfordult tőlem. Meghal nélkülem és a tűzre vettetik; Ján. 15,5-6.

Ahogy onnan eljöttünk, láttunk a távolban egy gyönyörű palotát. Nem merészeltünk ehhez a palotához közelíteni és úgy hittük, hogy erről olvasunk a Jel. 22,1-ben: És megmutatta nekem az élet vizének folyóját, amely ragyogó mint a kristály, s Isten és a Bárány trónusából ered.
Abban a hitben voltunk, hogy a palota valószínűleg a trón közelében Isten jelenlétében van.
Mialatt a Menny Királyságában mindezeket a dolgokat átéltük, egy állandó bensőséges békét és örömet éltünk meg a szívünkben, ami minden értelmet meghalad; Filippi 4,7. Megértettük ami az 1.Pét. 1,4-ben írva áll: ...az el nem múló és szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a Mennyben van fenntartva számotokra.

maria

 • Vendég
Re:Isten országában
« Válasz #48 Dátum: 2008 December 08, 23:52:08 »
6. Tapasztalati tudósítás

Luk. 22,30: Hogy egyetek és igyatok az én asztalomnál az én királyságomban, és királyi székekbe ülve ítéljétek Izráel tizenkét törzsét.

E mennyei helyen, megengedte Isten nekünk, hogy megláthassuk a legdicsőségesebb fogadótermet, amelyről soha nem gondoltuk volna, hogy az egész univerzumban ilyen létezhet.
Láttunk egy óriási trónt, amely két trónfotelből állt - színtiszta aranyból és drágakövekkel ékesítve - amilyenek sehol a földön nincsenek. Az óriási trón előtt állt egy asztal, amelynek a végét nem láthattuk és egy fehér terítő volt rajta - aminek fehérsége semmilyen földi fehérhez nem hasonlítható.

Amit csak elképzelni lehet mindenféle válogatott és különleges étkek voltak az asztalon. Láttunk szőlőt, amelyen narancs méretű szemek voltak - az Úr Jézus megengedte, hogy megkóstoljuk. A csodálatos ízére most is emlékszünk! Kedves Testvérem és Barátom! Mindazt ami a Menny Királyságában vár rád, el sem tudod képzelni! 1.Kor. 2,9.

Láttuk a kenyeret az asztalon - ez a manna volt - 'Isten kenyere', amiről a Biblia beszél. Megkóstolhattuk - a sok mással együtt, a csodálatos finomságokat - amik a földön nincsenek.

Mindezek várnak minket a Menny Királyságában mint a mi romolhatatlan örökségünk.
Csodálkoztunk azon, ahogy a székek az asztal mindkét oldalán sorakoztak. Mindegyik széken volt egy név. Érthetően tudtuk neveinket olvasni a székeken - de ezek nem a földi neveink voltak. Új neveink voltak azok, amit senki nem tud, csak aki kapja; Jel. 2,17.

Luk. 10,20-ban olvassuk: De ne annak örüljetek, hogy a szellemek engedelmeskednek nektek, inkább annak örüljetek, hogy neveitek fel vannak írva a Mennyben! Nagyon sok szék volt ott - és elég hely mindazoknak akik a Menny Királyságába akarnak jönni. Aztán láttunk székeket, amelyeket eltávolítottak az asztaltól. Ezek olyan férfiaké és asszonyokéi voltak, akik Isten szolgálatában elfáradtak, és az élet könyvéből nevük kitöröltetett - ezért a Bárány menyegzői vacsoráján nem vehetnek részt.

Isten megengedte nekünk, hogy megláthassunk némely bibliai személyiséget, a csodálatos szenteket. Meglepődtünk amikor megláttuk Ábrahámot. Ábrahám egy idős ember volt - de megjelenése és testalkata nem volt olyan - bölcsességben volt idős ember. A haja teljesen fehér volt - mintha üveg vagy gyémánt fonalak lettek volna. Ami azonban méginkább elcsodálkoztatott bennünket, hogy ő mégis fiatalabb volt mint mi. A Mennyben mindannyian megfiatalodunk. Szavain is csodálkoztunk - olyat mondott, amit soha nem fogunk elfelejteni. Meghívott bennünket a Menny Királyságába, és azt mondta, hogy nagyon hamar ott leszünk - Jézus Krisztus/Jesua a Messiás visszajövetele hamar bekövetkezik...

maria

 • Vendég
Re:Isten országában
« Válasz #49 Dátum: 2009 Február 21, 10:39:06 »
Daniel a mennyben
&feature=related

&feature=related

Gazdag ember és Lázár
&feature=related

maria

 • Vendég
Re:Isten országában
« Válasz #50 Dátum: 2009 Március 07, 20:46:15 »
Mary K. Baxter Amit a Mennyről mindenkinek tudni lehet című könyvéből

A kapukon belül

Isten, az Ő végtelen kegyelmében és irgalmában megengedte nekem, hogy elmenjek arra a csodálatos helyre, amit Mennynek hívnak. Hogy utazásom az Ő otthonába és vissza a földre milyen módon került kivitelezésre, nem teljesen világos a számomra, de nem kételkedhetem annak valóságában. Hogy miképpen jelentettek ki a Menny semmihez nem foghatócsodái egy hozzám hasonló egyszerű halandónak? Hadd kezdjem az elején. Egy éjszaka az Úr megjelent nekem és azt mondta, hogy egy különleges feladatra választott ki. Így szólt: "Gyermekem, kijelentem Magam neked, hogy az embereke kihozod a sötétségből a világosságra. Arra a célra választottalak ki, hogy leírd és megörökítsd mindazokat, amiket mutatok és mondok neked."Teljesen alávetettem magam Isten akaratának és megdöbbentő dolgok kezdtek történni velem. Elvitettem erről a helyről, ahol éppen voltam és magába a pokolba kerültem. Mint az öt érzékszervemnek a tudatában voltam: láttam, éreztem, hallottam, szagoltam és ízleltem. Igen, ez egy természetfölötti megtapasztalás volt. Megértettem, hogy annak is, amilyen hatást rám gyakorolt, konkrét célja volt. Miután az Úr a pokolba vitt engem, napokig nagyon szomorú volt a szívem. A szívem azok a szörnyűségek miatt volt bánatos és gondterhelt, amiket  láttam. Láttam Isten ítéletét a bűn fölött és azokon, akik a pokolba jutottak. Buzgón imádkoztam Istenhez, és kerestem az Ő vigasztalását. A fenti események kezdetétől számított harmincnegyedik éjszakán a Mindenható Isten ereje ismét rám szállt. Hajnali két órakor egy hatalmas angyal állt meg az ágyam mellett. Az angyal mögött Jézus Krisztus állt. Amint az Úr arcára pillantottam, Ő rám mosolygott, de nem szólt semmit. Isten hatalmas követe azt mondta: "Isten egy különleges feladatot bízott rám. Azért küldött ide, hogy elvigyelek a Mennybe, és megmutassam neked néhány részét." Egy pillanat múlva újra szólt: "Jöjj és lásd meg Isten dicsőségét!" Egy szempillantás alatt természetfeletti módon elvitettem az otthonomból és a Menny egyik kapujánál állva találtam magam, mellettem a mennyei angyallal. Lélegzet elállító volt az a leírhatatlan szépség, amit magam körül láttam. Úgy tűnt, mintha a mennyei lény ragyogó fénybe öltözött volna. Az angyalnak háromszög alakú szárnyai voltak, amelyek a szivárvány színeiben ragyogtak. Habár nem lepődtem meg, ámulatba ejtett Istennek ez a hihetetlen gyönyörűsége, ami körös -körül szemmel látható volt. A következő dolog, amit érzékeltem, az volt, hogy az angyal megismételt egy kiáltást, amit később még sokszor hallottam: "Íme, Isten dicsősége!" A pompás kapu, ami tündöklő fényben állt előttem, egyetlen darab gyöngyből készült. A csodálatos látványtól lenyűgözve, amit csak tudtam, mindent befogadtam abból, ami elém tárult. Ekkor az Urat sehol sem láttam, de a menny dicsősége teljesen megigézett.

Folyt köv.

maria

 • Vendég
Re:Isten országában
« Válasz #51 Dátum: 2009 Március 07, 21:16:51 »
Belépés a Mennybe

Amikor megérkeztünk, két nagyon magas angyal állt a kapun kívül. Mindketten csillogó palástot viseltek és kardot tartottak a kezükben. A hajuk olyan volt, mint az aranyszál és az arcuk fénylőn tündökölt. Kísérőangyalom  odalépett a kaput őrző két angyalhoz, engem pedig otthagyott egyedül. Meglepetésemben arra gondoltam:"Ó milyen dicsőségesek a Menny kapui! Milyen csodálatos, hogy személyesen láthatom mindezt!" Hirtelen rájöttem, hogy tulajdonképpen épp a Mennybe készülök belépni. Ahogy figyeltem az Úr angyalait, elcsíptem néhány szót a beszélgetésükből. Egyikük bement a kapunk és szinte azonnal egy kis könyvecskével tért vissza, A könyvnek arany borítója volt és belül az írás is arany volt. Úgy tűnik, hogy ez az élettörténetemről szóló könyv. A borítóján ott állt a nevem: Mary Karthryn Baxter. Helyeslő mosoly jelent meg az angyalok arcán. Kinyitották a könyvet. Egymásra néztek, majd általam is hallható hangon ezt mondták:"Beléphet a kapun!" Kísérő angyalom a csodálatos kapun át a Mennybe vezetett. Egyszer csak zene töltötte be az egész atmoszférát. Teljesen körülvett. És fölöttem is áradt. Átjárta az egész lényemet. Csodálatos zene és éneklés egymást követő erőteljes hullámai söpörtek végig a vidéken és úgy tűnt, hogy mindent és mindenkit elborítanak. Amikor beléptem a városba, a csodálkozástól ismét elállt a lélegzetem. Ennek a páratlan városnak a látványa leírhatatlan volt. A leggyönyörűbb és legszínesebb virágok vettek körül, amiket valaha is láttam. Mindenfelé hihetetlen növényzet burjánzott. Úgy tűnt, hogy még a virágok is életre kelnek a zene és éneklés hatására. A zene továbbra is kavargott körülöttem. Úgy tűnt, mintha én is a része lennék. Egy dolog megpróbálni bemutatni ennek a városnak a csodáit; viszont egészen más dolog tudni azt, hogy neked is részed lesz az örömében. Láttam a Menny néhány különös polgárát, akik mindannyian palástot viseltek. Ez az Ige jutott eszembe:....Ésaiás 61:10 Semmihez sem hasonlítható az a boldogság és öröm, ami az arcukról sugárzott. A Menny valóságos hely. Nem csupán emberi képzelet szüleménye. A Bibliában le van írva, hogy Jézus ezt mondta:.... János 14:1-2 A Menny egy előre (f)elkészített hely felkészült emberek számára. Mivel Isten gyermekeiként megváltoztunk és az újjászületés csodája által újjá lettünk és mivel már új teremtések vagyunk Krisztusban, öröm számunkra tudni, hogy azt a helyet, ahol az örökkévalóságot fogjuk tölteni, már elkészítette a számunkra a Megváltó, Aki megmentett minket. A Menny egy tökéletes hely. Mivel a mi Megváltónk tökéletes, mindenható és örökkévaló, a Mennynek tökéletes helynek kell lennie. Mivel olyan helyet készít ott számunkra, ahol Vele fogunk élni a teljes örökkévalóságban, örökkévaló otthonunk is tökéletes lesz. Soha semmi nem fogja egyetlen részét sem tönkretenni annak a mennyei lakóhelynek. Soha semmi olyant nem engednek be a Mennybe, ami megszencségteleníthetné vagy beszennyezné azt. Jel. 21:27A Menny mindenféle bűn és bűnös számára elérhetetlen.

foylt köv

maria

 • Vendég
Re:Isten országában
« Válasz #52 Dátum: 2009 Március 07, 21:36:46 »
Nem sorba írom be, mert fenn tartják a jogot, csak részeket lehet írni, de hiszem, hogy így is örömötökre lesz

Megváltott lelkek otthona

A Menny örökkévaló hely. Egyetlen ellenség sem fogja elfoglalni Isten Paradicsomát. Nem fognak omladozni az épületei, nem fognak rongálódni és nem fog elhervadni vagy kiszáradni a növényzet. Sem szmog, sem sugárzás nem fogja szennyezni szent atmoszféráját.......

Azon a semmihez nem fogható helyen a szentek csodálatos szabadulást találnak minden csalódottságból, szívfájdalomból, tragédiából és csapásból. Nem lesz többé szomorúság és bánat. Nem lesz fájdalom. Nem lesz több sírás.  Jel. 21:4 Úgy tűnt, hogy az örvendező mennyei polgárok, akiket a mennyben láttam, különböző korokból és országokból jöttek. A különböző nemzetiségek nyilvánvalónak tűntek számomra. Akkor eszembe jutott egy másik Ige, amit korábban olvastam: Jel. 5:9......

Elfoglalva Isten dicséretével

Teljes családokat láttam együtt. Mindenki boldog volt, ment valahová, mosolyogva csinált valamit. Minden arc ragyogott, amit láttam. A Mennyben minden szent elfoglaltnak tűnt. Állandóan sürögtek-forogtak.....

Amint ott álltam és ittam magamba annak a dicsőséges helynek  a tündöklését és pompáját, láttam, hogy egy óriási, csodálatos angyal jön felém az ösvényen. A kezében papírtekercset tartott, aminek aranyszegélye volt. Az angyal letette a tekercset egy egylábú asztalra, ami olyan ezüstös anyagból készült, amilyent eddig sosem láttam. A téglalp alakú asztal szó szerint fényben úszott. A tekercsre egy név volt írva. Az egyik szent felvette és elkezdte olvasni. "Jézus az igaz Építőmester" - mondta nekem egy mennyei szent.....

Ez a tekercs, amit tartok egy beszámoló a földről egy olyan emberről, aki valakit Jézushoz vezetett, aki táplálta a szegényeket, aki felruházta a mezíteleneket - aki nagy dolgokat tett Jézusért. Máté 25:31-41, 46

folyt köv.


maria

 • Vendég
Re:Isten országában
« Válasz #53 Dátum: 2009 Március 07, 22:26:57 »
Könnyek a Mennyben

Azután egy különleges helyre vitettem, ahol az angyal megállított és azt mondta nekem: "Isten azt akarja, hogy megmutassam neked a könnyek csarnokát." Talán sokszor olvastál a Zsoltárok különböző részeiben a könnyeinkről és arról hogy isten  mennyire törődik velünk. Az angyalok összegyűjtik a könnyeinket és edényekbe teszik....

Szeretném elmondani neked, hogy Isten mutatott nekem egy csarnokot, a könnyek csarnokát. Olyan csodálatos volt! Az angyal elvitt a főbejárathoz, aminek nem volt ajtaja. Ahogy benéztem, azt  láttam, hogy a terem önmagában nem volt nagy, de a szentség és az erő, ami sugárzott belőle, lenyűgözött. .....

Ebben a teremben láttam egy embert, akiről úgy tűnt, hogy már részesült a megdicsőülésben. Sötét lila palástja gyönyörű volt és úgy nézett ki, mint a bársony..... ott egy gyönyörű asztal volt, amin könyvek voltak. A szobában lévő ember azt mondta Marynak, "Jöjj és lásd! Megakarom mutatni neked ezt a termet és akarom, hogy többet érts a könyvekről. Ez csak egy a sok hasonló terem közül. Én vagyok ennek a teremnek a felügyelője"

Ahogy beszélt, egy hatalmas angyal lépett be a bejárati ajtón. Maryt ez lenyűgözte teljesen. Fehér csillogó ruhában volt, aranyozott szegéllyel. Kb 3,5 m magas volt és egy arany edény volt a kezében, amiben folyadék volt. Jel. 5:8 Ez az angyal a földről hozott egy csészényi könnyet éppen. A felügyelő mondta neki, hogy megnézheti mit csinálnak vele. Az angyal átadta az edényt és egy cédulát is adott neki, amin annak a neve volt, akié a könny. Mikor kitöltötte egy másik edénybe, ami az illetőé volt, azután az asztalhoz ment, felnyitott egy könyvet és azt mondta. "Nézd!" A könyv lapja teljesen üres volt. Aztán az üvegből egy cseppet öntött a könyv első lapjára és szavak jelentek meg a lapon. Majd újra és újra csöpögtetett újabb lapokra és ismét ez történt. Azt mondta akkor a felügyelő: Azok a legtökéletesebb imák, amik a földi emberek szívéből és lelkéből felfakadó könnyek áztattak."

Mary tovább ment az angyallal egy másik helyiségbe, ahol tele volt emberekkel és menyei lényekkel. Isten dicsősége jelent meg mindenhol. Az angyal ekkor odavitte Maryt a trón elé. Isten arcát nem láthatta, de egy hatalmas felhőt igen, ahol kiábrázolódott Isten alakja. Látta a szivárványt a trón fölött. Isten szólt hozzá. Hirtelen meglátott egy könyvet egy hatalmas oltáron, ami ott volt a trón előtt. Az angyal ekkor leborult Isten előtt. Mary ámulatba volt és csak figyelt mi fog történni. Akkor egy hatalmas kéz kinyúlt és kinyitotta a könyvet. Tudta, hogy ez Isten keze volt. Hirtelen egy legcsodálatosabb illat töltötte be a helyet. Megtudta, hogy a könyvbe a szentek szívből feltört imája volt benne és az angyalokat küldi Isten, hogy vigyék a megválaszolt imákat.

Ahogy Isten kinyitotta a könyvet, lapok jöttek ki belőle és a lovon ülő angyalok kezébe repültek. Hallotta Isten hangját Mary. "Menj, cselekedd meg leányom kéréseit! Menj, vidd véghez annak a szolgámnak az imáit!". Milyen csodálatos, hogy Isten még a könnyeinkkel is foglalkozik. 2 Kir. 20:5

folyt köv

maria

 • Vendég
Re:Isten országában
« Válasz #54 Dátum: 2009 Március 08, 09:15:33 »
Mary leírja milyen gyönyörűséges és dicsőséges Isten trónja körül. Fennhangon ezt kiáltotta: Ó, Istenem! Milyen csodálatos szemlélni dicsőségedet, fenségedet és hatalmadat! Ekkor az angyal ismét szól, hogy még mást is megakar neki mutatni, menjen vele. Mos a Feljegyzések termébe mentek. Elámult, amikor meglátta ezt a termet, ahol a legapróbb részleteket is megőrzik. Az angyal elmondta, hogy minden fel van jegyezve, még a gyülekezettekben történt dolgok is a legapróbb részletében. Még azokról a dolgokról is, amikor nem az Úrral járunk. Fel van jegyezve, milyen lelkülettel adakozunk. Márk 12:41-44 Marynak megmutatta, hogyan jegyzik ezeket föl az angyalok.

Szünet nélkül folyt Isten magasztalása. Dicsőséges fény ragyogja be az egész Mennyet. Majd a tárházhoz értek. Ezek a termek, áldásokat tartalmaznak, amik az Isten emberei számára el vannak téve, amit nekünk kellene átvenni, mondta az angyal. A Menny a tökéletes tisztaság és már itt a földön elkészít az Úr bennünket, hogy élvezni tudjuk ha odakerülünk. A Menny tele van örömmel és Isten vágya az, hogy örömöt adjon az Ő népének. Isten már itt arra készít, hogy szabadok legyünk, mert az Ő Királyságában szabadság van. Már itt a földön megakarja gyógyítani az embereket, mert az Ő országában mindenki egészséges. Tehát, már itt készít föl arra, ami nála már tökéletesen készen van. Isten akarata legyen meg már itt a földön is az életünkben. Az Ő akarata, hogy szabadok legyünk minden ördögi dologtól, még ha mi nem is tudjuk ezt elképzelni, hogyan történhet meg. Máté 6:10. Már itt a földi életünkben megérezhetjük a Menny ízét. Ehhez az Igét kell követni! Másképpen nem fog menni. Határozd el és kérd Isten segítségét abban és Vele menni fog.

A Mennyben arra várnak, hogy igényeljük és fogadjuk el az áldásokat, amik a tárházban vannak! Isten megakar szabadítani bennünket. Isten azt akarja, hogy megismerjük a békességét. Fil 4:7 Istennek nem az a békessége, ha a gyerekeit szenvedni látja. Ő abban nem leli örömét.

A gyógyító Jézus

Lásd meg Istened dicsőségét! -hirdette az angyal. Amikor eltűnt, Jézus állt mellettem. .....

Vegyétek meg a könyvet, érdemes. http://www.immanuel.hu/index.html

Nem elérhető irene

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2573
Re:Isten országában
« Válasz #55 Dátum: 2009 Október 02, 08:46:27 »
Egy idős drága :2smitten: testvérnő egyik  írását tenném közzé, olyan "profin"  határozta meg a mennyország adatait  hogy megtetszett  ,,tehát:   Persze  ki tudjuk  egészíteni.... :168: :169: de ez  így  kedves :169:

Elnevezés: Mennyország

Elhelyezkedés: ismeretlen        ?

Terület: végtelen km2

Évszakok: mindig kellemesen enyhe nyár

Államforma: királyság

Király: Jézus Krisztus

Pénznem: talentum

Lakosság száma: folyamatosan nő

Jellemzés: Mennyországban mindig nappal van, de nincs Nap, mely megvilágítja, hanem Isten dicsősége az, ami fényforrásként szolgál. Területileg fel van osztva, és az új lakók, a hozott talentumok nagyságától függően kapnak házakat. Az összes ház ugyanolyan gyönyörű, és aranyból van. Értéke az ingatlanpiac aranyszabályától függ, ez pedig az elhelyezkedés! Az Úr trónjához közelebb eső házak a legértékesebbek. De nem kell aggódni a távolabb eső házak miatt sem, mert az összes rálát az Úr trónjára.

Állampolgárság: Mindenki bármikor igényelheti a földi élet során! Ima formájában, Jézus Krisztusnál lehet közvetlenül kérni, aki azonnali elbírálással megadja, vagy elutasítja. 2000 éve ingyenesen igényelhető, mert Jézus Krisztus a kereszten már előre kifizette az árát.

Feltétele: „Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz.” Róma10:9Más Tesó kiegészítette  valószínűsíthető méretadatokkal  szeretetből és elismerően a fenti "adatokért"  :169:

A Mennyország szerintem kocka alakú és a mérete is tudható kb.
A Jelenések könyve utal erre:

Jel 21,16 :

"És a város négyszögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége. És megméré a várost a vesszővel tizenkétezer futamatnyira: annak hosszúsága és szélessége és magassága egyenlő."

Azaz szerintem a Mennyország 12 000x 185m(egy futamatnyi=kb. 185m) =2 220 000 m élű kocka.

10 941 048 000 000 000 000 m3

Egy hatalmas kocka, amelynek kb. 2220 km mindhárom kiterjedése("annak hosszúsága és szélessége és magassága egyenlő.").

10 941 048 000 km3

Aki nem hiszi, járjon-, vagy számoljon utána!

      érdekes  :169:
zsolt 25:8.    Jó és igaz az Úr, azért útba igazítja a vétkezőket.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4065
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Isten országában
« Válasz #56 Dátum: 2009 Október 08, 18:17:03 »
 :044:

Áldás mindenkinek!
Szerintem ez a kocka alap a mennyei Jeruzsálemre vonatkozik, ami leszáll a mennyből,  :2smitten:  az 1000 éves országlás idejére. (Új ég, új föld.)  MAGA A MENNY BEHATÁROLHATATLAN, AKÁR A VILÁGŰR! :afro:
Vagy rosszul gondolom? :119:
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Zsotza

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 289
 • testvér
  • Zsotza személyes weboldala. Kísérleti oldal,"béta verzió"
Re:Isten országában
« Válasz #57 Dátum: 2009 Október 08, 19:48:43 »
Én is így  emlékszem.....de  a legfontosabb:Ilyen Hely a mi célunk,óriási hogy van reménységünk!
Blog(nak  látszó) oldal: http://zsotza.blogspot.com

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4065
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Isten országában
« Válasz #58 Dátum: 2009 Október 08, 19:52:58 »
 :044:
Ha nem lenne menny, "csak" Jézussal élet itt a földön, nekem akkor is az lenne a menny! :igen:
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Isten országában
« Válasz #59 Dátum: 2012 December 17, 22:10:26 »
Lukács evangéliuma 8,10
"Ő pedig monda nékik: Néktek adatott, hogy az Isten országának titkait értsétek; egyebeknek példázatokban, hogy látván ne lássanak, és hallván ne értsenek."

"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)