Szerző Téma: Isten országában  (Megtekintve 16572 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Isten országában
« Válasz #60 Dátum: 2012 December 18, 09:01:50 »
Ezt a kijelentést Jézus mondja tanítványainak, amikor a magvetö példázatáról beszél. És mindjárt figyelmeztet is:

Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok! Mert akinek van, annak adatik, de akinek nincs, attól az is elvétetik, amiről azt gondolja, hogy az övé."
Lk 8,18

Sokan annak idején is testiesen gondolkoztak és egy földi birodalmat vártak. Látva, nem látták Isten akaratát, el volt rejtve elölük, ezért is beszél titokról az Íge. Nem mindenkinek jelentette ki az ÚR:

Jn 14,21    
A ki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; a ki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.

 :2smitten:


Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető torokildiko46

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Isten országában
« Válasz #61 Dátum: 2012 December 18, 09:29:30 »
Lukács Evangéliuma:17:20   Megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, mikor jő el az Isten országa, felele nékik és monda: Az Isten országa nem szemmel láthatólag jő el.


 :2smitten:
Lukács Evangéliuma:17:21   Sem azt nem mondják: Ímé itt, vagy: Ímé amott van; mert ímé az Isten országa ti bennetek van.
 :2smitten:
Róma levél:14:17   Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Lélek által való öröm.I. Korintus levél:4:20   Mert nem beszédben áll az Istennek országa, hanem erőben.


Máté Evangéliuma:28:18   És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. :ima02:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Isten országában
« Válasz #62 Dátum: 2012 December 18, 11:04:30 »
Úgy gondolom, hogy Isten országának titkait Isten Lelke jelenti ki számunkra. Isten lelke pedig a fiakban él.

5Mózes 29,29
"A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi; a kinyilatkoztatott dolgok pedig a miénk és a mi fiainké mind örökké, hogy e törvénynek minden ígéjét beteljesítsük."[/b]
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Isten országában
« Válasz #63 Dátum: 2012 December 18, 15:17:06 »
Isten országa Bennetek van... Mint Ildikó idézte az Ígéböl.


Felele Jézus: Az én országom nem e világból való. Ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak. Ámde az én országom nem innen való.

Jn 18,36    

Ám itt is látjuk, hogy Jézus nem törölte el a törvényt az Ö országában, mint ahogy azt sok keresztény állítja manapság.

"A törvényt és a prófétákat Jánosig hirdették, azóta az Isten országának örömhírét hirdetik, és mindenki erőnek erejével törekszik feléje. 17. De hamarabb elmúlik az ég és a föld, mint hogy a törvényből egyetlen vessző is elveszne.
Lk 16,16-17

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Isten országában
« Válasz #64 Dátum: 2012 December 18, 23:47:43 »
:afro:

Máté evangéliuma 5,17
"Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat."
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető torokildiko46

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Isten országában
« Válasz #65 Dátum: 2012 December 19, 09:51:29 »
:afro:

Máté evangéliuma 5,17
"Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat." :afro:
ÁMEN!

Lukács Evangéliuma:5:32   Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket a megtérésre.

jános Evangéliuma:18:37   Monda azért néki Pilátus: Király vagy-é hát te csakugyan? Felele Jézus: Te mondod, hogy én király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem e világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra


János Evangéliuma:8:32   És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.

János Evangéliuma:17:17   Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te ígéd igazság.


 :igen:

A János írása szerint való Szent Evangéliom » 1. fejezet
1
Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.
2
Ez kezdetben az Istennél vala.

3
Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, ami lett.
4
Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága;
5
És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. :ima02: :ima05: :Jezus04:

 amint tudjuk az IGE JÉZUS KRISZTUS!!!
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Isten országában
« Válasz #66 Dátum: 2012 December 20, 08:41:02 »

Igazából a Titok már ott van az Írásokban, de Világosság nélkül nem ismerhetö fel és a testi gondolkozásúnak Titok is marad. Csak Jézus Krisztus kinyilatkoztatása által, Aki maga a Világosság, lesz ismertté a Titok, amelyet már a próféták írásai által megmondattak.

"Aki lámpást gyújt, nem takarja le edénnyel, ágy alá sem rejti, hanem a lámpatartóra teszi, hogy akik bemennek, lássák a világosságot. 17. Mert nincs olyan rejtett dolog, amely napvilágra ne kerülne, és nincs olyan titok, amely ki ne tudódna, és ismertté ne válna.
Lk 8,16-17

A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal! 25. Akinek van hatalma arra, hogy megerősítsen titeket az én evangéliumom és a Jézus Krisztusról szóló üzenet szerint - ama titok kinyilatkoztatása folytán, amely örök időkön át kimondatlan maradt, 26. de most nyilvánvalóvá lett, és az örök Isten rendelkezése szerint a próféták írásai által tudtul adatott minden népnek, hogy eljussanak a hit engedelmességére. 27. Az egyedül bölcs Istené a dicsőség, a Jézus Krisztus által örökkön-örökké. Ámen.
Róm 16,24-27
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Isten országában
« Válasz #67 Dátum: 2012 December 20, 09:07:54 »
Még egy Íge, ami nagyon fontos:

Ha pedig nem elég világos a mi evangéliumunk, csak azok számára nem világos, akik elvesznek. 4. Ezeknek a gondolkozását e világ istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása.
2Kor 4,3-4
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Isten országában
« Válasz #68 Dátum: 2012 December 20, 10:11:10 »
Erről ez az ige jutott eszembe:

Máté evangéliuma 5,6
"Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégíttetnek."
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Isten országában
« Válasz #69 Dátum: 2012 December 20, 10:19:30 »
ÁMEN!

 :afro: :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Isten országában
« Válasz #70 Dátum: 2012 December 20, 10:49:15 »
1Korintusi levél 2,9-10
"Hanem, amint meg van írva: Amiket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek. Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő Lelke által: mert a Lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is."

:2smitten:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető torokildiko46

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Isten országában
« Válasz #71 Dátum: 2012 December 20, 11:33:06 »
 :afro:
 Ámen!

 :igen:
erről eszembe jutott ez az Ige:
 János: 14:26:


Ama vigasztaló pedig, a Szent Lélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. :026: :027:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Isten országában
« Válasz #72 Dátum: 2012 December 25, 12:02:58 »
1Korintusi levél 4,1
"Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait."
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Isten országában
« Válasz #73 Dátum: 2012 December 25, 12:19:21 »
Tovább vezetném a gondolatot az ezt követö Igeversekkel:

Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. 3. Én pedig a legkevésbé sem törődöm azzal, hogy ti hogyan ítélkeztek felettem, vagy más emberek hogyan ítélkeznek egy napon; sőt magam sem ítélkezem önmagam felett. 4. Mert semmi vádat nem tudok önmagamra mondani, de nem ez tesz igazzá, mert aki felettem ítélkezik, az Úr az. 5. Egyáltalában ne ítéljetek azért addig, míg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait, és akkor mindenki Istentől kapja meg a dicséretet. 6. Mindezeket pedig, testvéreim, értetek alkalmaztam magamra és Apollósra, hogy a mi példánkon tanuljátok meg: ahhoz tartsa magát az ember, ami meg van írva, és senki se fuvalkodjék fel az egyik tanítóval dicsekedve a másik ellen.
1Kor 4,2-6

De mi volt akkor megírva? Hisz az Újszövetség sokkal késöbb íródott! A TANACH!, amit "Ószövetség" néven ismerünk.

Tehát tartsa ahhoz magát az ember ami meg van írva....

   
És hogy gyermekségedtől fogva tudod a szent írásokat (TANACH!), melyek téged bölcscsé tehetnek az idvességre a Krisztus Jézusban való hit által.

2Tim 3,15

 :igen:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Isten országában
« Válasz #74 Dátum: 2012 December 25, 12:53:48 »
Egyetértek Erzsike!

Pál sem a János evangéliumából idézgetett...

2Timóteus 3,16
"A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,"
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)