Szerző Téma: Sikertelen szolgálatok...  (Megtekintve 5436 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7155
Re: Sikertelen szolgálatok...
« Válasz #15 Dátum: 2011 December 20, 13:37:46 »
 :afro:

A látványos sikerekröl is ír az Íge:

1. Vigyázzatok, hogy alamizsnátokat ne osztogassátok az emberek előtt, hogy lássanak titeket; mert különben nem lesz jutalmatok a ti mennyei Atyátoknál.
2. Azért mikor alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad előtt, a hogy a képmutatók tesznek a zsinagógákban és az utczákon, hogy az emberektől dícséretet nyerjenek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat.
3. Te pedig a mikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed;
4. Hogy a te alamizsnád titkon legyen; és a te Atyád, a ki titkon néz, megfizet néked nyilván.
5. És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, a kik a gyülekezetekben és az utczák szegeletein fenállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat.
6. Te pedig a mikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, a ki titkon van; és a te Atyád, a ki titkon néz, megfizet néked nyilván.
7. És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, a kik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg.
8. Ne legyetek hát ezekhez hasonlók; mert jól tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle.

Mt 6,1-8

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető bari

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 10
Re: Sikertelen szolgálatok...
« Válasz #16 Dátum: 2012 Február 24, 21:39:02 »
Sziasztok!
Bari vagyok.Szeretném frissíteni a témát. nem az ember sikertelenségéről, hanem a ˝szolgálatról".
Máté 17:14  És mikor a sokasághoz értek, egy ember jöve hozzá, térdre esvén ő előtte,
Máté 17:15  És mondván: Uram, könyörülj az én fiamon, mert holdkóros és kegyetlenül szenved; mivelhogy gyakorta esik a tűzbe, és gyakorta a vízbe.
Máté 17:16  És elvittem őt a te tanítványaidhoz, és nem tudták őt meggyógyítani.
Máté 17:17  Jézus pedig felelvén, monda: Óh hitetlen és elfajult nemzetség! vajjon meddig leszek veletek? vajjon meddig szenvedlek titeket? Hozzátok őt ide nékem.
Máté 17:18  És megdorgálá őt Jézus, és kiméne belőle az ördög; és meggyógyula a gyermek azon órától fogva.
Máté 17:19  Ekkor a tanítványok magukban Jézushoz menvén, mondának néki: Mi miért nem tudtuk azt kiűzni?
Máté 17:20  Jézus pedig monda nékik: A ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek: Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek.
Amikor a juhok felé való szolgálat nem igazán müködik , hát az mítől van? :(

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2993
Re: Sikertelen szolgálatok...
« Válasz #17 Dátum: 2012 Február 25, 12:07:28 »
Shalom Testvérem. Köszönöm neked ezt a kérdést, aminek mijenségéből és minőségéből láthatom azt hogy téged igen nagy mélysége is érdekel a Szent Tannak, és nem csupán felszínes ismeretre törkszel! Isten áldjon meg érte, és az Ő Igéjét tegye ragyogó fényességgé feletted!

Ebben az általad felemlített történetben lehetünk tanui az Első MESSIÁSI CSODÁNAK (!) amit Jézus betöltött! A három ilyen Messiási csoda létezik. Azokat a csodákat nevezzük Messiási csodáknak, amiket csak is Isten cselekedhet meg! Valaminek a helyreállítását megteheti akár angyal is, akár ember is... de teremteni-bűnöket megbocsátani-SÜKETNÉMA DÉMONT KIŰZNI CSAK AZ ISTEN KÉPES! Ez a történet a süketnéma démon kiűzése...
Jézus pedig azért fordul úgy a tanítványaihoz ahogyan fordul, mert az övéivel vetekedtek mások! azok megszégyenítéséül szólt ily "gorombán" a saját tanítványaihoz Jézus! Ezzel mintegy azt mondva: "mit szerencsétlenkedtek? " miért tesztek úgy, mintha nem tudnátok hogyan kell? miért játsszátok a tudatlant??? MK.9,14.    
És mikor a tanítványokhoz ment vala, nagy sokaságot láta körülöttök, és írástudókat, a kik azokkal versengenek vala.
15.    
És az egész sokaság meglátván őt, azonnal elálmélkodék, és hozzásietvén köszönté őt.
16.    
Ő pedig megkérdezé az írástudókat: Mit versengetek ezekkel?

Ám valójában ezt csak Ő tehette meg... 
Démonokat előtte is űztek, és ennek a tevékenységnek volt hagyománya, és volt egy menete... Elsőként megszólították a démont! mivel a démon így megtudta hogy többé nem rejtett a jelenléte, meg is nevezte magát, tehát kiadta magát. Ekkor a felszólításra mennie kell! Ám nem így a süketnéma démon... nem hallja a megszólítást, és felelni sem tud... csak Isten parancsolhat neki!
Az ilyen irányú sikertelen szolgálatoknak három alapvető oka ismert :Nincs ismerete a szolgálónak a szolgálatról; Nem Isten küldi a szolgálót-ill. Nem Isten dicsőségére tenné amit tenne. (saját dicsőségét keresi)!
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető bari

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 10
Re: Sikertelen szolgálatok...
« Válasz #18 Dátum: 2012 Február 26, 19:10:36 »
Kedves Shomer ajin!

Köszönöm válaszod!Szeretnék még mélyebbre evezni, nem csak egy történet ,nem megértése miatt vettem  fel a fonalat, hanem a mindennapi
élet sikertelen szolgálatai miatt!Ezt sem kritikusként, vagy külső szemlélőként teszem ,mert benne vagyok, és nem tudom, es nem akarom elfogadni a tehetetlenséget a sok nyomorult juhocska láttán.A három alapvető okkal egyetértek, hozzátéve egy negyediket, a szolgáló szívének állapotát.Ez összefügg az előző hárommal.A hitre, vagyis meggyőződésre gondolok.Nehezen ragadtam billenytyűt az első hozzászólásomhoz, mindig volt egy gondolat bennem"mit akarsz öreg?".Egymás hite által épülni, felbuzdulni, aztán ha hírét venném ,hogy valahol már eljutottak  :igen:a szükséges igazságra, hát oda elmennék!Mit tehet az ember hogy a szolgálat eredmányes legyen?
Szeretettel Bari

Nem elérhető zoltan

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1594
 • Testvér
Re: Sikertelen szolgálatok...
« Válasz #19 Dátum: 2012 Február 26, 21:28:28 »
Kedves Testvérem.

A kérdés az, hogy mit értesz, sikeres szolgálaton.
Mi a sikeres szolgálat, és miben mérhető le?


 :2smitten:

Kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: a kiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem,

 Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szent Léleknek közössége mindnyájatokkal. Ámen.

Nem elérhető bari

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 10
Re: Sikertelen szolgálatok...
« Válasz #20 Dátum: 2012 Február 27, 13:15:13 »
Isten áldjon Zoltán tesó!

Én két kategóriára bontom.Az első, amit megtehetek, szeretettel szolgálok az emberek felé.Bátoritással, gondoskodással, türelemmel ha van anyagiakkal stb.A második, amit Isten tehet meg rajtam keresztül , lerontva a sátán munkáját egy ember életében, gyógyítással, szabadítással, vagy amire szükség van.A siker számomra az, ha a szolgálat eléri a célját.Természetesen ebben mérhető le eredményességeis.

Nem elérhető zoltan

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1594
 • Testvér
Re: Sikertelen szolgálatok...
« Válasz #21 Dátum: 2012 Február 27, 17:30:20 »
Békesség, kedves testvérem.

Örülök, hogy ezeket elvégezte benned az Úr.

Én itt az eredménnyeségről szeretnék elgondolkodni.
Úgy gondolom, hogy egy szolgálat akkor eredményes (és én írtam rosszul, sikerest írtam, habár a kettő közel áll egymáshoz), ha azt tesszük amit az Úr mond. Akkor eredményes egy szolgálat, ha az az Úr iránti engedelmességből fakad, akkor amikor az Úr dicsősége és megdicsőítése a cél.

Az eredmény nem mindig látható, nem mindig lemérhető, és nem mindig azonnali.
Ha „eredményesen” elültetek egy magot, az több nap után bújik elő a földből, és több hét vagy hónap, vagy akár év kell ahhoz, hogy gyümölcsöt hozzon, hogy a munkámról el lehessen mondani, hogy eredményes.

Nagyon sajnálom azokat a szolgálat tevőket, akik az ő szolgálatuk eredményét vagy gyümölcsét azonnal akarják látni, lemérni, vagy értékelni. Nagyon szomorú, ha valakit azután ítélnek meg, hogy eredményes vagy sem, hogy mennyire látszik azonnal a munkája eredménye, gyümölcse.

Pál valahogy úgy beszél:

1Kor 3:6  Én plántáltam, Apollós öntözött; de az Isten adja vala a növekedést.

Ezért:

1Kor 3:7  Azért sem a ki plántál, nem valami, sem a ki öntöz; hanem a növekedést adó Isten.

Ezért mindig az eredményes munkás az Úr, és aki az Úr munkatársa,  mert mi Isten munkatársai vagyunk,  1Kor 3:9   

A fontos mindig az, hogy Isten munkálkodjon.
Más a vető, más az öntöző és más az arató, és ezek mind egy munkát végeznek és egy eredményben, gyümölcsben részesülnek.

Jézus azt mondta a tanítványoknak:

Ján 4:38  Én annak az aratására küldtelek titeket, a mit nem ti munkáltatok; mások munkálták, és ti a mások munkájába állottatok.

Ha nagy az aratás, akkor kinek a munkája sikeres, eredményes, az aratóé, vagy aki egész évben a palántákat nevelte, gondozta.

Nézd nem mindig az a sikeres az az eredményes, nem az akinek a munkáját lemérheted.

Egy másik példa:

Vajon, a Kármelhegyi misszió eredményes volt? – atoll függ, igaz, hogy, milyen mércét használunk.

Ma aztmondanánk, nem volt eredményes.

Isten szemszögéből, eredményes volt mert Illés pont azt tette amit az Úr mondott neki.

Vajon pünkösdkor ki volt eredményes Péter, vagy a Szent Szellem aki együtt munkálkodott a tanítványokkal.

Apcs 2:47  Dícsérve az Istent, és az egész nép előtt kedvességet találva. Az Úr pedig minden napon szaporítja vala a gyülekezetet az idvezülőkkel.

Mondhatjuk úgy, Péter, a Szent Szellem kezében.

Isten szolgája, és ebben benne van a z a szó ami a legfontosabb, az a szolga, Isten akaratának végre hajtója.
Isten hű szolgája egy dolgot kel tegyen, hűségesnek lenni az Urához.
Nem az eredményt, a sikert kutatni. Nem a látszatra menni.

A keresztyénség azért ment félre, azért bukkantak fel a siker evangéliumot hirdetők, és azért népszerűek mert a látszatra mennek, a lemérhető, látványos eredményeket kutatva és kergetve.
Számukra az a siker, ha több ezren hallgatják őket, a több százan meggyógyulnak, ha hatalmas tömeg jön előre felnyújtva a kezét, hogy ők meg akarnak térni ...

Jézusnak ez nem számított, neki eredményes volt az, amikor egy parázna, samáriai asszonnyal el tudott beszélgetni, és meg tudta mutatni neki a Messiást.
Jézusnak eredményes volt az a beszélgetése is, amit azzal a gazdag ifjúval folytatott aki megszomorodva hagyta őt ott, nem lett az ő követője.

Jézus sokkal több időt töltött el személyes beszélgetésekkel, mint nagy szavak pufogtatásával, nagy tömegek előtt elmondott szónoklatokkal.

Persze tett, nagy csodákat is, halottakat támasztott fel, betegeket gyógyított, ördöngösöket szabadított meg, ez is a munkájához tartozott, munkájának része volt, de sosem tartotta az eredményesség lemérésének.

Jézus azt mondta, számára az eredményes, ha azt tudja tenni amit az Atya mond, és soha nem is tett, nem is mondott mást csak amit az Atyától látott, és hallott.

Ha az eredményeket keresük, két tévedésbe eshetünk, vagy elcsüggedünk, mint Illés, vagy siker hajhásszokká válunk, siker központúvá.

Az igazi érték, az mindig a szívben születik meg, az igazi értéket, mindig a mennyből lehet látni.
Az értékelést mindig az Atya adja, és nem az emberek, nem én magam, az Atya adja a mennyei seregek előtt.

Az eredményes munkához, csapat munka kell. A csapat vezér Krisztus, a csapattársak, pedig a gyülekezett együtt. Mert munkatársak vagyunk.
És nem kisebb, annak a szolgálata aki nap mint nap meg tudja harcolni a térdein az imádság nehéz, de szép harcát (és legtöbbször a siker az őket illeti, aki a térdükön állnak a pásztorért). Nem kisebb a szolgálata annak az egyszerű munkásnak, aki a gyárban tesz bizonyságot az Úr Jézus Krisztusról, beszédben és életével, és van, hogy látja eredményét, és van hogy nem.

Én, úgy gondolom, hogy nem lehet lemérni, hogy egy munka eredményese vagy sem.
Sőt, inkább úgy mondom, hogy minden munka, amit hittel, az Úrért teszünk, eredménye van, és lesz.

Ezekkel az igékkel zárnám.

Ef 6:10  Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében.

1Kor 15:58  Azért szerelmes atyámfiai erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgólkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban.


Légy bátor és erős, tedd azt amit az Úr mond, és akkor biztos eredményes lesz a szolgálatod, még akkor is, ha ebből te semmit sem fogsz látni.

Sok szeretettel

 :2smitten:
Kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: a kiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem,

 Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szent Léleknek közössége mindnyájatokkal. Ámen.

Nem elérhető ditte

 • Segítő
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4504
Re: Sikertelen szolgálatok...
« Válasz #22 Dátum: 2012 Február 27, 17:49:44 »
Nagyon tetszett, amit írtál Zoltán Testvérem. Köszönöm.
Fontos a hűség, hogy hűségesek legyünk és engedelmesek, ott ahol vagyunk.
Ahogy Pál apostol testhez hasonlította az egyházat (valóban Krisztus Teste), minden tagnak, a legjelentéktelenebbnek tűnő tagnak is meg van a maga feladata és fontos minden tag.
"Társuk vagyok mindazoknak,akik félnek téged,és akik határozataidat megtartják."Zsoltárok 119,63

Nem elérhető bari

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 10
Re: Sikertelen szolgálatok...
« Válasz #23 Dátum: 2012 Február 27, 22:34:40 »
Sziasztok!

Én is ezeket mondanám bátoritásul, ha ujra elölről kezdhetném! ;)Teljesen egyet értek, de elmentünk egymás mellett, azt hiszem.Talán nem fejeztem ki jól magam.
 [iA siker számomra az, ha a szolgálat eléri a célját.[/i] Magamat idéztem.

Nem a mikrofonszorongató álmaira,elvárásaira gondoltam, hanem arra a konkrét dologra amikor a beteg, beteg marad.megkötözött, megkötözött marad stb.

Máté 10:7  Elmenvén pedig prédikáljatok, mondván: Elközelített a mennyeknek országa.
Máté 10:8  Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasszatok, ördögöket űzzetek. Ingyen vettétek, ingyen adjátok.

Márk 16:15  És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangyéliomot minden teremtésnek.
Márk 16:16  A ki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül; a ki pedig nem hiszen, elkárhozik.
Márk 16:17  Azokat pedig, a kik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak.
Márk 16:18  Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak.

Ézs 53:4  Pedig betegséginket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől!
Ézs 53:5  És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg.Dicsőség Istennek!

Ezüst tálcán aranyalma legyen belőle. :01:

Szeretettel, reménységgel, Bari

ui:ha tudtok helyet ahol múködik szóljatok!

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7155
Re: Sikertelen szolgálatok...
« Válasz #24 Dátum: 2012 Február 28, 08:20:48 »
Kedves Bari!

Talán jó lenne az Ige tükrében átértékelni a "siker" fogalmát!

"Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: URam, URam, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. 22. Sokan mondják majd nekem ama napon: Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e, nem a te nevedben űztünk-e ki ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? 23. És akkor kijelentem nekik: Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők!"
Mt 7,21-23

"Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. 35. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, 36. mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. 37. Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? 38. Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? 39. Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? 40. A király így felel majd nekik: Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg."
Mt 25,34-40

Elsö prioritás: Isten akaratának cselekvése....  Nekem már volt nagy áldásomra egy nagyon komoly betegség, de volt, hogy az ÚR meggyógyított. Bízzuk Rá és szuverén akaratára, a szolgálatunkat. Mert nem "mi" gyógyítunk....

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető bari

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 10
Re: Sikertelen szolgálatok...
« Válasz #25 Dátum: 2012 Február 28, 10:47:56 »
 Kedves Elisabeth!

Köszönöm soraidat.Még a gonosztevők is arra hivatkoznak:Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e, nem a te nevedben űztünk-e ki ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát?
Vagyis nem üdvösségi feltétel az Úr nevében való eredményes szolgálat, és forditva:nem is üdvözít!

Egybe cseng Péter szavaival:
Apcs 3:11  Mikor pedig ragaszkodék Péterhez és Jánoshoz az a sánta, a ki meggyógyult, az egész nép álmélkodva összefuta ő hozzájok a tornáczba, mely Salamonénak neveztetik.
Apcs 3:12  Mikor pedig ezt látta Péter, monda a népnek: Izráel férfiai, mit csodálkoztok ezen, vagy mit néztek mi reánk, mintha tulajdon erőnkkel vagy jámborságunkkal míveltük volna azt, hogy az járjon?Apcs 3:13  Az Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak Istene, a mi atyáinknak Istene megdicsőítette az ő Fiát, Jézust, kit ti elárulátok, és megtagadátok Pilátus előtt, noha ő úgy ítélt, hogy elbocsátja.
Apcs 3:14  Ti pedig azt a szentet és igazat megtagadátok és kívánátok, hogy a gyilkos ember bocsáttassék el néktek,
Apcs 3:15  Az életnek fejedelmét pedig megölétek; kit az Isten feltámasztott a halálból, minek mi vagyunk bizonyságai.
Apcs 3:16  És az ő nevében való hit által erősítette meg az ő neve ezt, a kit láttok és ismertek; és a hit, mely ő általa van, adta néki ezt az épséget mindnyájan a ti szemetek láttára.

Péter szivében a prioritás Jézusé volt, amire Ő, tanította őt.

Minden héten megyek egy pszichiátriai intézetbe dicsérettel szolgálni imaórán,ma délután is.Sütök nekik süteményt és viszek nekik üdítőt.Tudom ezért jutalmam lesz Istentől, de ettől nem fognak meggyógyulni.De most leborulok Isten előtt és könyörgök, hogy a hiányzó rész is legyen meg!

Szeretettel:bari :2smitten:

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22808
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re: Sikertelen szolgálatok...
« Válasz #26 Dátum: 2012 Február 28, 11:07:19 »
Aldjon meg Teged az Ur a szolgalatodban!

Sikertelen szolgalat mindaz, amely vegul nem az Urra mutat.
Az Urert valo legkisebb szolgalat megelozi a hatalmas szolgalokat, akik maguknak keresnek dicsoseget.
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7155
Re: Sikertelen szolgálatok...
« Válasz #27 Dátum: 2012 Február 28, 11:14:03 »
Remélem, kedves Testvérem, nem úgy érezted, hogy az Igéket Rád vonatkoztatom. Alapvetöen szerettem volna rámutatni, hogy óvatosnak kell lenni, ha egy Igét izolálnak, a Biblia többi igazságától és egy elméletet állítanak fel!

Megvagyok gyözödve, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökre ugyanaz! Tehát ma is történnek gyógyulások, szabadulások, csodák... Magam is tanúja vagyok ennek.

Amikor a tanítványok sikertelenek voltak, mit is mondott Jézus nekik?

Mk 9,29    
Ő pedig monda nékik: Ez a faj semmivel sem űzhető ki, csupán könyörgéssel és bőjtöléssel.

Tegnap az esti Igeolvasásom alkalmával olvastam a következö Igéket:

Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot! 7. Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől! 8. Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az ÚR dicsősége lesz mögötted. 9. Ha segítségül hívod az URat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja: Itt vagyok! Ha majd senkire sem raksz jármot, nem mutogatsz ujjal, és nem beszélsz álnokul, 10. ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény. 11. Az ÚR vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged. Csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz.
Ézs 58,6-11

Mindenekelött a legfontosabb Isten akaratáért könyörögni, és elfogadni azt, hogy Isten szuverén és nem manipulálhatjuk a saját akaratunk szerint. Kizárólag az Ö dicsöségére történik minden!

Azt a veszélyt látom ebben az elméletben, hogyha nem müködik úgy ahogy az elképzelték, akkor jön a hibáztatás, vagy a paciensnek nincs elég hite, vagy a szolgálónak... Az, hogy Istennek mi a véleménye meg sem kérdezik. (Nem Rólad beszélek)

Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. 16. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.
Zsid 4,15-16

Légy áldott továbbra is a szolgálatodban!

 :2smitten:

Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető zoltan

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1594
 • Testvér
Re: Sikertelen szolgálatok...
« Válasz #28 Dátum: 2012 Február 28, 12:47:10 »
Kedves Testvérem.

Nem nem testvérem.
Nem mentünk el egymás mellett, ha csak nem vagyunk egymással szemben.

Én sem a mikrofon szorongatásról beszéltem, hanem az Úr akaratának megértéséről, és cselekvéséről.

Az igazi szolga, azt teszi amit az Ura mond.
Pál úgy gondolta, Ázsia felé kéne mennie, az Úr máskép gondolta.

Pál úgy gondolta, meg kéne szabaduljon, a tövistől, amit a Sátán angyalától kapott, az Úr máskép gondolta.

És sorolhatnám.

Mi azt gondoljuk az a beteg meg kéne gyógyuljon, Krisztus lehet máskép gondolja. Mert lehet az a betegség lesz az ami életett ad neki, ami közelebb viszi Krisztushoz.

Ahogy Elisabeth, kedves testvérnőnk említette, nem a csodák számítanak.

Itt is igaz az a mondás amit, Jézus mond :  „ mit ér az ember ha az egész világot is megnyeri, de lelkében kárt vall „ ; mit ér ha az embereket meggyógyítod de a lelkük beteg marad, és el vesznek.
Megszabadítod őket a démonoktól, de szívük üres marad, mert nem ismerik meg Krisztust, és azután még gonoszabbak lesznek (Máté 12:43-45.)
Ha pedig Krisztust megismerik, és a Szent Szellem beköltözik a szívükbe, akkor onnan a démonoknak menniük kel.

Tanulmányozd a Bibliát és lásd meg, hogy a csodák nem győzik meg az embereket, a csodák nem tudják őket megváltoztatni.

A HIT hallásból van, és nem a csodák által, nem a látás által.
Az embereknek, nem a csodákat kell vinni, hanem az Urat, Isten célja az, hogy az emberek megismerjék Krisztust, és higgyenek benne.

Az ige aztmondja: -törekedjetek a szeretetre, kívánjátok a szellemit , leginkább a  Prófétálást (1Kor 14:1 ). Miért nem azt mondja, hogy kívánjátok a csodatevéseket, vagy a gyógyítást? Miért a prófétálás? Mert a prófétálás, az Úr igéjének közlése, az Úr szavának, üzenetének átadása az emberek felé, mert az emberek így fogják megismerni az Urat és megtérni, és hinni, mert a Hit hallásból van..
Isten azért küld bennünket munkába, hogy lelkeket nyerjünk meg neki, és nem azért, hogy csodákat tegyünk.
Nem vagyok a csodák, és a gyógyítás ellen, nem tagadom, de tudom, hogy az Úr mindig az ember Szellemére tekint előszőr, lelki és szellemi szükségleteire. Mt.9.1-7

Be idéztél egy igét, kiragadva az egész Bibliának a kontextusából.
Biztos vagy benne, hogy ezt úgy kell érteni, ahogy azt elképzeled

Ha azt mondod igen, akkor magad felet mondasz ítéletet.
Miért?

Az ige itt azt mondja:
Márk 16:16 -18
A ki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül; a ki pedig nem hiszen, elkárhozik.

Tovább, mi a hit bizonyítéka?

Azokat pedig, a kik hisznek,” – tehát aki hisz ... te hiszel?

Akkor azokat -

„ilyen jelek követik:
-   az én nevemben ördögöket űznek;
-   új nyelveken szólnak.
-   Kígyókat vesznek föl;
-   ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik:
-   betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak.

Na már most, ha te hiszel, követnek ezek a jelek? Teszed őket? Képes vagy rájuk?
Ha nem  - akkor nem hiszel, nem hittél? - akkor talán még idvességed sincs? Mert az ige azt mondja aki nem hisz az elkárhozik.
Látod, ezért mondtam, hogy nagyon kell vigyázni az ige kiragadásával, mert félre magyarázható.
Hiszünk, (te és én), de nem mindenki kapja ezeket az ajándékokat, nem mindenkit követnek ezek a jelek.
Az Ézsaiási ige, pedig az ember, az emberiség lelkéről, szelleméről, beszél, nem a testről. Ézsaiásnál a betegség, a bűnt jelenti. Ézs 1.5-6 – ez az emberiség erőtlensége és betegsége a BŰN. Ézsaiásnak ezt a részét is tanulmányozni kéne, és jobban megértenénk, az Ézs.53-at
Az embereknek a bűntől való szabadulást, kel hirdetni, hogy van lehetőség a bűnből való szabadulástól, van lehetőség szabadnak lenni a bűntől, van lehetőség egy új életben járni, egy egészséges, normális életet élni, olyat amit az Úr tervezet az embernek.

Zsid 12:12  Annakokáért a lecsüggesztett kezeket és az ellankadt térdeket egyenesítsétek föl,
Zsid 12:13  És lábaitokkal egyenesen járjatok, hogy a sánta el ne hajoljon, sőt inkább meggyógyuljon.


Mit jelent itt a meggyógyulást, ha nem azt, hogy aki sántikál az Úr útján, sántikál szellemben, az meggyógyuljon. Hogy végre, úgy szolgálja az Urat, ahogy kel.

Zsid 12:14  Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, a mely nélkül senki sem látja meg az Urat:

Zsid 12:15  Vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon; nehogy a keserűségnek bármely gyökere, fölnevekedvén, megzavarjon, és ez által sokan megfertőztettessenek.


Mit jelent a megfertőztetés?

Zsid 12:16  Ne legyen senki parázna vagy istentelen,


Ez az igazi betegség. A bűn. Ezt kel meggyógyítani, az emberek szívét. Ezt kell hirdetni, ezt kell helyre állítani, ebben kel, megerősíteni az embereket és a testvéreket, a gyülekezettet. (Még ott a pszihiátrián is, a legnagyobb gond a Bűn, és a Krisztus nélküliség.)


Milyen érdekes, hogy nagyon sokan szeretnének abban a kegyelemben részesülni amiben Pál, azoknak az ajándékoknak részeseinek aminek Pál, viszont nagyon kevesen akarnak részesülni abban az életvitelben amit Pál élt meg, azokat a harcokat megharcolni amiket Pál megharcolt, azokat az üldözéseket és szenvedéseket megtapasztalni amiket Pál megtapasztalt. Pál nem csak az ajándékokat tekintette kegyelemnek, hanem a szenvedést is.

2Tim 3:10  Te pedig követted az én tanításomat, életmódomat, szándékomat, hitemet, hosszútűrésemet, szeretetemet, türelmemet,
2Tim 3:11  Üldöztetéseimet, szenvedéseimet, a melyek rajtam estek Antiókhiában, Ikóniumban, Listrában: minémű üldöztetéseket szenvedtem! de mindezekből megszabadított engem az Úr.
2Tim 3:12  De mindazok is, a kik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak.


 :2smitten:
Kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: a kiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem,

 Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szent Léleknek közössége mindnyájatokkal. Ámen.

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7155
Re: Sikertelen szolgálatok...
« Válasz #29 Dátum: 2012 Február 28, 14:48:06 »
Teljesen egyetértek, kedves Zoltán Testvérem!

Különösen megérintett:

Idézet
Milyen érdekes, hogy nagyon sokan szeretnének abban a kegyelemben részesülni amiben Pál, azoknak az ajándékoknak részeseinek aminek Pál, viszont nagyon kevesen akarnak részesülni abban az életvitelben amit Pál élt meg, azokat a harcokat megharcolni amiket Pál megharcolt, azokat az üldözéseket és szenvedéseket megtapasztalni amiket Pál megtapasztalt. Pál nem csak az ajándékokat tekintette kegyelemnek, hanem a szenvedést is.

2Tim 3:10  Te pedig követted az én tanításomat, életmódomat, szándékomat, hitemet, hosszútűrésemet, szeretetemet, türelmemet,
2Tim 3:11  Üldöztetéseimet, szenvedéseimet, a melyek rajtam estek Antiókhiában, Ikóniumban, Listrában: minémű üldöztetéseket szenvedtem! de mindezekből megszabadított engem az Úr.
2Tim 3:12  De mindazok is, a kik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak.

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10