Szerző Téma: Miért van szükség a próbákra?  (Megtekintve 7440 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető torokildiko46

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4513
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Miért van szükség a próbákra?
« Válasz #30 Dátum: 2012 Október 06, 09:53:12 »
 :igen:
 ÁMEN KEDVES ERZSIKÉM!

a próbák által a Mindenható formál minket, tisztit és formál:
Zakariás könyve:13:9   És beviszem a harmadrészt a tűzbe, és megtisztítom őket, amint tisztítják az ezüstöt és megpróbálom őket, amint próbálják az aranyat; ő segítségül hívja az én nevemet és én felelni fogok néki; ezt mondom: Népem ő! Ő pedig ezt mondja: Az Úr az én Istenem!

Formál az Ő képmására  és biztos vagyok benne hogy :Filippi levél:1:6   Meg lévén győződve arról, hogy aki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégezi a Krisztus Jézusnak napjáig:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7174
Re:Miért van szükség a próbákra?
« Válasz #31 Dátum: 2012 Október 06, 10:04:20 »
Köszönöm drága Ildikó a bátorító Ígéket!

Tehát járuljunk ilyenkor bátran a Kegyelem Trónusához, Jézus Krisztushoz! Habár Ö önérzetünket néha alaposan lerombolja, de azért, hogy megszenteljen bennünket.

15. Mert nem oly főpapunk van, a ki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem a ki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt.
16. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül.

Zsid 4,15-16

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető torokildiko46

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4513
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Miért van szükség a próbákra?
« Válasz #32 Dátum: 2012 Október 06, 10:08:48 »
 :igen: ÁMEN !! Drága Erzsikém!  :068: :079:


 Mert kegyelemből tartatunk meg! csodálatos szó hogy:KEGYELEM!

 :2smitten:Efézusi levél:2:8   Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;


ezért csak hálásak lehetünk! :ima02:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7174
Re:Miért van szükség a próbákra?
« Válasz #33 Dátum: 2012 Október 06, 10:25:53 »
   
Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebhedt lelkeket.
Zsolt 34,19

Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.
Zsolt 147,3

Mert így szól a magasságos és felséges, a ki örökké lakozik, és a kinek neve szent: Magasságban és szentségben lakom, de a megrontottal és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét.
Ézs 57,15

 :ima02:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22844
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Miért van szükség a próbákra?
« Válasz #34 Dátum: 2012 Október 06, 10:33:16 »
Így van kedves Anti Testvérem, tökéletesen egyetértek.

És hozzá tenném még, hogy Isten a mi Mennyi Atyánk, Édesapánk!

Mert a kit szeret a Úr, megdorgálja, és pedig mint az atya az ő fiát, a kit kedvel.
Péld 3,12

6. Mert a kit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindent, a kit fiává fogad.
7. Ha a fenyítést elszenveditek, akkor veletek úgy bánik az Isten, mint fiaival; mert melyik fiú az, a kit meg nem fenyít az apa?
8. Ha pedig fenyítés nélkül valók vagytok, melyben mindenek részesültek, korcsok vagytok és nem fiak.

Zsid 12,6-8

Szerintem ez a megigazulás útja.

 :2smitten:


Igen, így van. A próbák kellenek. Istennel való járáshoz nem csupán az áldásokat, hanem a próbákat is megkapjuk.
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22844
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Miért van szükség a próbákra?
« Válasz #35 Dátum: 2012 Október 06, 10:37:56 »
:igen:
 ÁMEN KEDVES ERZSIKÉM!

a próbák által a Mindenható formál minket, tisztit és formál:
Zakariás könyve:13:9   És beviszem a harmadrészt a tűzbe, és megtisztítom őket, amint tisztítják az ezüstöt és megpróbálom őket, amint próbálják az aranyat; ő segítségül hívja az én nevemet és én felelni fogok néki; ezt mondom: Népem ő! Ő pedig ezt mondja: Az Úr az én Istenem!

Formál az Ő képmására  és biztos vagyok benne hogy :Filippi levél:1:6   Meg lévén győződve arról, hogy aki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégezi a Krisztus Jézusnak napjáig:

"És beviszem a harmadrészt..."

Ahogyan Ferenc Testvérünk nagyszerűen rámutatott, Isten beviszi a harmadrészt. Csupán a "keresztények" harmadrésze az, akik valójában megismerték Azt, aki meg tud tisztítani minket minden bűntől.
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető ditte

 • Segítő
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4504
Re:Miért van szükség a próbákra?
« Válasz #36 Dátum: 2012 Október 06, 15:09:15 »
"Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindent, akit fiává fogad." (Zsidó levél 12,6.)
"Társuk vagyok mindazoknak,akik félnek téged,és akik határozataidat megtartják."Zsoltárok 119,63

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22844
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Miért van szükség a próbákra?
« Válasz #37 Dátum: 2012 Október 06, 15:33:42 »
Ámen! :2smitten:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7174
Re:Miért van szükség a próbákra?
« Válasz #38 Dátum: 2012 November 24, 16:31:03 »
Ha valaki a nehézségek közepette el kezd az ÙRban kételkedni, az nagyon hamar lecsúszik. Aki azt hirdeti, vagy gondolja, hogy Isten gyermekei mindig automatikusan meggyógyulnak, vagy soha sem küzdenek komoly nehézségekkel, az a jólét evangéliumát propagálja, ami szöges ellentétben áll azzal, amit Isten Ígéje tanít. Igen vannak gyógyulások, szabadulások nehézségekböl, de nekünk fontosabbnak kell lenni annak, hogy mi a terve Istennek velünk. Ha Isten nem hoz gyógyulást valamilyen oknál fogva, akkor is tudjuk, hogy akik Istent szeretik, minden javukat szolgálja.


2. Teljes örömnek tartsátok, atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek,
3. Tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez.
4. A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül.
5. Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, a ki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki.
6. De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert a ki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, a melyet a szél hajt és ide s tova hány.
7. Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól;
8. A kétszívű, a minden útjában állhatatlan ember.

Jak 1,2-8

Ne legyünk kétszívüek, és ne is kételkedjünk sohasem abban, hogy az ÚR akarata tökéletes! Ö sohasem végez félmunkát!

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető irene

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2573
Re:Miért van szükség a próbákra?
« Válasz #39 Dátum: 2012 November 26, 16:46:46 »

I.Kor.10,12
Azért aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék.


 :169:  :044:
 
zsolt 25:8.    Jó és igaz az Úr, azért útba igazítja a vétkezőket.

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7174
Re:Miért van szükség a próbákra?
« Válasz #40 Dátum: 2012 November 26, 17:08:27 »
ÁMEN!

Nagyon érdekes ezt az Ígét összefügésében látni:

Krisztust se kísértsük, ahogyan közülük némelyek kísértették, és elpusztultak a kígyóktól. 10. De ne is zúgolódjatok, mint ahogyan közülük némelyek zúgolódtak, és elveszítette őket a pusztító angyal. 11. Mindez pedig példaképpen történt velük, figyelmeztetésül íratott meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk. 12. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék! 13. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy el bírjátok azt viselni.
1Kor 10,9-13

Nagy bátorítás ez nekünk!

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető irene

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2573
Re:Miért van szükség a próbákra?
« Válasz #41 Dátum: 2012 November 26, 17:50:54 »
Amen!

Elolvastam az egész igeszakaszt Elisabeth  :2smitten: Így teljes!

De úgy gondoltam,  "frappánsan" válaszolok a topic kérdésre.
 :044:

 :119: 
zsolt 25:8.    Jó és igaz az Úr, azért útba igazítja a vétkezőket.

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7174
Re:Miért van szükség a próbákra?
« Válasz #42 Dátum: 2012 November 26, 18:06:05 »
 :fel: :068:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető ditte

 • Segítő
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4504
Re:Miért van szükség a próbákra?
« Válasz #43 Dátum: 2012 November 26, 18:11:40 »
ÁMEN!

Nagyon érdekes ezt az Ígét összefügésében látni:

Krisztust se kísértsük, ahogyan közülük némelyek kísértették, és elpusztultak a kígyóktól. 10. De ne is zúgolódjatok, mint ahogyan közülük némelyek zúgolódtak, és elveszítette őket a pusztító angyal. 11. Mindez pedig példaképpen történt velük, figyelmeztetésül íratott meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk. 12. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék! 13. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy el bírjátok azt viselni.
1Kor 10,9-13

Nagy bátorítás ez nekünk!

 :2smitten:
Ámen!

Éppen az I. Korinthus 10. fejezete volt a fő téma vasárnap a gyülekezetben. Kemény, de nagy szerű tanítás volt. Úgy látszik ez  tényleg  a"levegőben van". Fontos téma.
"Társuk vagyok mindazoknak,akik félnek téged,és akik határozataidat megtartják."Zsoltárok 119,63

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7174
Re:Miért van szükség a próbákra?
« Válasz #44 Dátum: 2013 Február 13, 10:03:09 »
Az ÚRhoz folyamodtam, és ő meghallgatott, megmentett mindattól, amitől rettegtem. 6. Örömre derülnek, kik rátekintenek, nem pirul az arcuk. 7. Kiáltott a nyomorult; az ÚR meghallgatta, és minden bajából kiszabadította. 8. Az ÚR angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket. 9. Érezzétek, és lássátok, hogy jó az ÚR! Boldog az az ember, aki hozzá menekül.
Zsolt 34,5-8

Próbák voltak, vannak és lesznek életünkben. Amikor benne vagyunk, nem mindig látjuk, miért történik meg velünk az, ami éppen történik. Úgy gondolom, nincs is arra szükség, hogy mindenáron kapjunk választ a miértekre. Sokkal fontosabb, hogyan reagálaok a próbákban. Kérdezgetem a miért-ket, vagy Istenhez menekülünk, bármi is történjen. Az Ígében kapjuk a bátorítást:

Érezzétek, és lássátok, hogy jó az ÚR! Boldog az az ember, aki hozzá menekül.

Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10