Szerző Téma: A frigyláda  (Megtekintve 9534 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3047
Re:A frigyláda
« Válasz #30 Dátum: 2012 Január 15, 15:28:24 »
Van egy hitetetlenül izgalmas Ige amire pár éve figyeltem fel, kapcsolatban lehet akár a Frigyládával is...de most hogy átlapoztam a Bibliát, nem találtam meg. Majd újra fogok próbálkozni. Az én fejem olyan hogy a János 3/16-on kivül gyakorlatilag a számok úgy kipottyannak belőle, a szöveg viszont megmarad. Vannak Igék amiket szó szerint tudok idézni, még azt is tudom, hogy a Bibliában melyik oldalon vagy részen található, de ha régen olvastam nem tudom a pontos helyét.  :pityereg:
Esetleg egy-két szó belőle? Talán tudok segíteni... :08:
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7159
Re:A frigyláda
« Válasz #31 Dátum: 2012 Január 15, 16:06:02 »
Idézet
Mindez hát a kiválasztás!

íGY TEHÁT MIND TUDJUK YESSUA A FRIGYLÁDA JELENTÉSE!

Ehhez ha hozzá vesszük: Zsid. 6,19.   
Mely lelkünknek mintegy bátorságos és erős horgonya és beljebb hatol a kárpítnál,
20.   
A hová útnyitóul bement érettünk Jézus, a ki örökké való főpap lett Melkisédek rendje szerint.
Tehát a Mennyei Szentek Szentjébe ment, hogy közben járjon értünk, akkor talán nem is kell módosítani az előző hozzászólást...

Ez nekem teljesen új meglátás, ne nagyon jó!

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:A frigyláda
« Válasz #32 Dátum: 2012 Január 16, 08:16:11 »
Shomer Ájin Testvérem segitett tegnap az Ige megtalálásában, ime:

Ez 43,8 
Mikor küszöbüket az én küszöböm mellé és ajtófélfáikat az én ajtófélfáim mellé tették, és csak a fal vala köztem és közöttök; és megfertéztették az én szent nevemet útálatosságaikkal, melyeket cselekedtek, ezokáért elvesztém őket haragomban.

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:A frigyláda
« Válasz #33 Dátum: 2012 Január 16, 08:33:59 »

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:A frigyláda
« Válasz #34 Dátum: 2012 Január 16, 08:37:55 »
A frigyládát az izraeliták mindig az Isten jelenléte tanúságának tekintették

Ezt a mondatot a wikipediából hoztam. Mint irtam már, a templom hegy belsejében a Szentek Szentjéhez legközelebb lévő ponton hihetetlenül jelen van a Shekina, az Isten jelenléte. Ezért mertem megkockáztatni azt a feltételezést, hogy a Frigyláda még mindig Izrael területén és pontosan a hegy gyomrában található, ott, ahol mindig is a helye volt.
Ezenfelül az sem elhanyagolható dolog, hogy a Frigyládához csak úgy akárkinek és illetéktelenül hozzányúlni nem volt szabad, mert az azonnali halált vont maga után. Nem tudom elképzelni és elfogadni sem azokat a teóriákat, hogy illetéktelenül bárhová is elcipelhették volna mondjuk a Vatikánba. Lehet hogy az én meglátásaim rosszak, de én igy gondolom.

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:A frigyláda
« Válasz #35 Dátum: 2012 Január 16, 08:52:03 »

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:A frigyláda
« Válasz #36 Dátum: 2012 Január 16, 08:54:01 »

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:A frigyláda
« Válasz #37 Dátum: 2012 Január 16, 08:55:31 »

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:A frigyláda
« Válasz #38 Dátum: 2012 Január 16, 08:59:02 »

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:A frigyláda
« Válasz #39 Dátum: 2012 Január 16, 09:15:44 »
Ez irás szerint a "Hasmoneus alagút"-ban voltam. Megpróbálom majd feltenni azt a képet amit ott készitettem lent, ahol a Shekinát éreztem. Szerintem is ott van még a Láda! Ezen irás szerint is ott van! Talán mégsem mondtam olyan nagy badarságot!

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7159
Re:A frigyláda
« Válasz #40 Dátum: 2012 Január 16, 10:42:27 »
Várjuk a képeket, drága Dafnám!

Idézet
A frigyládát az izraeliták mindig az Isten jelenléte tanúságának tekintették

Ezt nemcsak az izreliták tekintették Isten jelenléte színhelyének, hanem Maga az ÙR (JHWH) mondja a 2.Móz. 25-ben.

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7159
Re:A frigyláda
« Válasz #41 Dátum: 2012 Január 16, 10:46:09 »
Egy érdekes értelmezési formát fedeztem fel 2Móz 25,22-ben:

Ott jelenek meg neked, és beszélek veled a födélről, a két kerúb közül, amelyek a bizonyság ládáján vannak. Beszélek veled mindarról, amit majd általad parancsolok Izráel fiainak. (Újforditás)

Ott jelenek meg néked, és szólok hozzád a fedél tetejéről, a két Kérub közül, melyek a bizonyság ládája felett vannak, mindazokról, a miket általad parancsolok az Izráel fiainak. (Károli ford.)

A német Luther fordítás szerint a  fedél/födél szó szabadon fordítva, kegyelem széke szónak lett fordítva. Az Elberfelder fordítás pedig az engesztelés lapja szóval adja vissza e vers értelmét. Ezen kicsit elcsodálkozva utánna néztem a Biblia-szókulcsban.

Fedél – Kegyelem széke – Engesztelés lapja:

Itt a héber szó egy időszó gyökérre vezethető vissza. Eredeti jelentése befedni, eltakarni, bekenni. De szokásos módon engesztelést, kegyelmet és bűnbánatot is jelent.

Ha most behelyettesítem ezzel az értelmezéssel, akkor így hangzik a vers:

Ott jelenek meg neked, és beszélek veled a az engesztelés/kegyelem helyéről (székéről), a két kerúb közül, amelyek a bizonyság ládáján vannak. Beszélek veled mindarról, amit majd általad parancsolok Izráel fiainak.

Ebben az értelemben a Zsidókhoz írt levél verseiben is megtaláljuk az összefüggést:

Zsid 4,16    
Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül.

Újfordítás:
Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető zoltan

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1594
 • Testvér
Re:A frigyláda
« Válasz #42 Dátum: 2012 Január 19, 13:23:17 »

Csodálatos igazság ez.

Milyen csodálatos, mikor lehull a lepel, és az Úr világosságot támaszt az ő igéjében.

Hisz a Frigyláda, ami a Bizonyság ládája, tartalmazta a törvény két tábláját. A törvény volt az ami bizonyságot tett és tesz az emberről, hogy bűnös. A bűn fizetsége pedig halál, ami vért kíván.

Ezért kellet a főpap meghintse vérrel a Frigyláda fedelét, mert a törvény, ítéletet kívánt, az ítélet pedig halált, vért, és így vált a vér a befedezés, kegyelem, engesztelés, és a bűnbánat vérévé, úgy a törvény felé mint az emberek felé, mert a nép is megvolt hintve az áldozat vérével.

Ebben teljesedik be az az ige amit a Kolosé levélben és a Zsidókhoz írt levélben áll

Kol 2:13  És titeket, kik holtak valátok a bűnökben és a ti testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt Ő vele, megbocsátván minden bűnötöket,
Kol 2:14  Az által, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, a mely ellenünkre volt nekünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára


(Krisztus áldozata és vére által)

Zsid 7:25  Ennekokáért ő mindenképen idvezítheti is azokat, a kik ő általa járulnak Istenhez, mert mindenha él, hogy esedezzék érettök.
Zsid 7:26  Mert ilyen főpap illet vala minket, szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elválasztott, és a ki az egeknél magasságosabb lőn,
Zsid 7:27  A kinek nincs szüksége, mint a főpapoknak, hogy napról-napra előbb a saját bűneiért vigyen áldozatot, azután a népéiért, mert ezt egyszer megcselekedte, maga-magát megáldozván.
Zsid 9:11  Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javaknak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron keresztül,
Zsid 9:12  És nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve.
Zsid 13:11  Mert a mely állatok vérét a főpap beviszi a szentélybe a bűnért, azoknak testét megégetik a táboron kívül.
Zsid 13:12  Annakokáért Jézus is, hogy megszentelje az ő tulajdon vére által a népet, a kapun kívül szenvedett.


Jézus mint Főpap, önmagát áldozta meg, és a saját vérével lépet be, a Szentek Szentjébe (a Mennyei Templomba), és örök áldozatott mutatott be. Így vált, az ő vére által, és ez mily csodálatos,  az ítélet széke (a törvény által), a kegyelem székévé. És onnan ahonnan az ítélet jött, most kegyelem származik, és mind ez a mi drága Megváltónk, az Úr Jézus Krisztus vére által, dicsőség és magasztalás neki, örökkön örökké.

Ezért járulhatunk most már bátra, Ő elé, mert áldozatával megnyitotta nekünk az utat, az Úr jelenlétébe, a Szentek Szentjébe, arra a helyre ahonnan az Úr szól.
Mert csak ott az Ő jelenlétében halhatjuk meg az Ő hangját, ott kapunk vezetést, ott az Ő jelenlétében ismerhetjük meg őt.

Zsid 4:16  Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül.

Csodálatos e tudás. Csodálatos e kegyelem.
Dicsőség és hála neki mindörökké. Ámen.

 :2smitten:
Kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: a kiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem,

 Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szent Léleknek közössége mindnyájatokkal. Ámen.

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7159
Re:A frigyláda
« Válasz #43 Dátum: 2012 Január 19, 15:28:39 »
Idézet
Ezért járulhatunk most már bátra, Ő elé, mert áldozatával megnyitotta nekünk az utat, az Úr jelenlétébe, a Szentek Szentjébe, arra a helyre ahonnan az Úr szól.

Így van, kedves Zoltán Testvérem! És az ÚR Maga lett a Szentély:

Ezért mondd: Így szól az én Uram, az ÚR: Elvetettem őket messzire a pogányok közé, szétszórtam őket az országokba, de én vagyok a szentélyük egy kis időre azokban az országokban, amelyekbe jutottak. 17. Ezért mondd: Így szól az én Uram, az ÚR: Összegyűjtelek benneteket a népek közül, és összeszedlek azokból az országokból, amelyekbe szétszóródtatok, és nektek adom Izráel földjét. 18. És ha hazaérkeznek, eltávolítanak onnan minden förtelmes és utálatos bálványt. 19. Egy szívet adok majd nekik, és új lelket adok beléjük, eltávolítom testükből a kőszívet, és hússzívet adok nekik, 20. hogy rendelkezéseim szerint éljenek, törvényeimet megtartsák és teljesítsék. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek.
Ez 11,16-20

 :2smitten:

Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető torokkarol

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 445
Re:A frigyláda
« Válasz #44 Dátum: 2013 Február 13, 13:18:50 »

HOL TALÁLHATÓ A FRIGYLÁDA?

A frigyláda az egyik legmegragadóbb, Templommal kapcsolatos tárgy. Sok elmélet létezik arra vonatkozóan, mi történhetett a frigyládával, és rengeteg a hollétével kapcsolatos spekuláció. Egyesek úgy vélik, hogy a Vatikánba vitték más templomi edényekkel együtt, mint ahogy az például a római emlékművön, Titus diadalívén látható. Sok olyan hiteles, ókori történetírási emlék – és még több népszerű legenda - létezik, amely arról tesz tanúbizonyságot, hogy számos szent edényt Rómába hurcoltak. Ez azonban nem vonatkozik az első Templom legszentebb tárgyára, a frigyládára.

Míg egyesek azt állítják: bizonyítékuk van rá, hogy a láda Etiópiában van, és természetesen a mozilátogatók igen fantáziadús változatot kaptak a történetről az Elveszett frigyláda fosztogatói című filmben, a valóságban az „elveszett” frigyláda nem pontos kifejezés a zsidó nép álláspontjára vonatkozóan – ugyanis mi mindig is pontosan tudtuk, hol van a frigyláda. Tehát a láda „elrejtettnek”, ráadásul igen jól elrejtettnek mondható, de semmiképpen sem „elveszettnek”.

A hagyomány feljegyzi, hogy Salamon király már az első Templom építése közben - isteni ihletésre - tudta, hogy azt végül le fogják rombolni. Ilyen módon Salamon – a valaha élt legbölcsebb ember – intézkedett arról, hogy a Templom-hegy alatt egy hatalmas labirintus-, útvesztő-, kamra- és folyosórendszer épüljön. Megparancsolta, hogy egy különleges helyet építsenek a föld gyomrában, ahol a Templom szent edényeit el lehet rejteni a közelgő veszély esetén. A Midrás tradíciója azt tanítja, hogy Jósijáhú, Izrael királya, aki körülbelül negyven évvel az első Templom lerombolása előtt élt, megparancsolta a lévitáknak, hogy rejtsék el a ládát, együtt a Menórával és számos egyéb tárggyal* ezen a titkos helyen, amelyet Salamon készíttetett.

Ez a helyszín fel van jegyezve a forrásainkban, és ma vannak olyan emberek, akik pontosan tudják, hol van ez a kamra. Azt is tudjuk, hogy a láda még mindig ott van, háborítatlanul, és várja azt a napot, amelyen előkerül. Néhány éve kísérletet tettek arra, hogy ásatásokat végezzenek e kamra irányában, de ez kiterjedt muszlim zavargásba és lázongásba torkollott. Sok vesztenivalójuk van, ha a láda előkerül, mert az egész világ előtt bebizonyosodik, hogy valóban létezett a Szentély, és ilyen módon a zsidók valóban igényt formálhatnak a Templom-hegyre. (Az iszlám Wakf – a Templom-hegyet felügyelő testület -hivatalos álláspontja az, hogy sosem volt Templom, és hogy a zsidóknak semmilyen joguk sem fűződik a helyhez).

*mint például Áron botja, amely mandulavirágokat hajtott a Kórach-hal kapcsolatos vita során (Mózes 4. könyve, 16), a mannás korsó, amely bizonyságképpen került elhelyezésre a Szentek Szentjében, és a kenetolajt tartalmazó korsó.


forrás:  http://www.templeinstitute.org/magyar/frigylada.htm
Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.
Fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem.
23 zsolt.