Szerző Téma: A frigyláda  (Megtekintve 10120 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:A frigyláda
« Válasz #15 Dátum: 2012 Január 15, 10:39:01 »
Szia Kedves!

Ha ezt Te is igy gondolod, akkor kéne kérni a modikat, hogy a következő mondatodat irják át:

"A jelenések könyve szerint a frigyláda a mennybe, Isten templomába került," igy:
Isten templomába fog kerülni - mert jelen pillanatban még nem ott van.

Puszillak.
 :031:

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22846
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:A frigyláda
« Válasz #16 Dátum: 2012 Január 15, 10:48:23 »
Javítva Testvéreim.
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:A frigyláda
« Válasz #17 Dátum: 2012 Január 15, 10:49:23 »
Javítva Testvéreim.

Köszönjük szépen.

Nem elérhető torokildiko46

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:A frigyláda
« Válasz #18 Dátum: 2012 Január 15, 10:58:27 »
 :thanks: köszönöm!!!
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3066
Re:A frigyláda
« Válasz #19 Dátum: 2012 Január 15, 13:23:45 »
Áldott Testvéreim. Mind Tudjuk: Így szólt az Úr Mózeshez:II.Mózes 25,10.    
És csináljanak egy ládát sittim-fából; harmadfél sing hosszút, másfél sing széleset, és másfél sing magasat.
11.    
Borítsd meg azt tiszta aranynyal, belől is kivül is megborítsd azt, és csinálj reá köröskörűl arany pártázatot.
12.    
És önts ahhoz négy arany karikát, és illeszd azokat a négy szegeletére; egyik oldalára is két karikát, a másik oldalára is két karikát.
13.    
Csinálj rúdakat is sittim-fából, és azokat is megborítsd arannyal.
14.    
És a rúdakat dugd a láda oldalain levő karikákba, hogy azokon hordozzák a ládát.
15.    
A rúdak álljanak a láda karikáiban; ne vegyék ki azokból.
16.    
És a bizonyságot, a melyet néked adok, tedd a ládába.
17.    
Csinálj fedelet is tiszta aranyból: harmadfél sing hosszút, és másfél sing széleset.
18.    
Csinálj két Kérubot is aranyból, vert aranyból csináld azokat a fedélnek két végére.
19.    
Az egyik Kérubot csináld az egyik végére innen, a másik Kérubot a másik végére onnan: a fedélből csináljátok ki a Kérubokat annak két végén.
20.    
A Kérubok pedig terjeszszék ki szárnyaikat fölfelé, betakarva szárnyaikkal a fedelet; arczaik egymásfelé legyenek; a Kérubok arczai a fedél felé forduljanak.
21.    
A fedelet pedig helyezd a ládára felül, a ládába pedig tedd a bizonyságot, a melyet adok néked.
22.    
Ott jelenek meg néked, és szólok hozzád a fedél tetejéről, a két Kérub közül, melyek a bizonyság ládája felett vannak, mindazokról, a miket általad parancsolok az Izráel fiainak.
   
Tehát először is a fa! A Szent Tan bizonysága szerint, a Fa az embert jelzi! /Ézs 56,3 ;Jer 5,14 ;.......;Mk 8,24/ Tehát a Fa az emberi természetet Jelzi! Azután az Örökkévaló rendelése ez:II Móse 25,11.    
...Borítsd meg azt tiszta aranynyal, belől is kivül is megborítsd azt,...

Ismét tudjuk: Az arany az Isteni Természetet Jelzi! És Tudjuk mind, mi volt a Frigyládában: A Szövetség táblái, A mannás korsó, vagyis az Élet Kenyere, és a kiválasztást jelző kihajtott vessző! Amennyiben mindezt összevetjük, máris összeáll a kép, kit jelképezett a Frigyláda, amit tehát a szövetség ládájának nevezünk! Yessua, vagyis az Üdvözítő köszön ránk!Ez volt az előképe annak ami a későbbiekben meg is lett! Hiszen: Megszületett emberi Testben, ám nem férfiú magvából született, tehát nem emberi természettel! Így is volt ez megírva:1Móz 3,15    
És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.
   
Minden e világra született ember a férfi magva.és ennek megfelelően örökli az emberi természetet. Yessua pedig Asszony magvából született, tehát NEM EMBERI TERMÉSZETTEL, HANEM ISTENI TERMÉSZET ÁLTAL TESTESÜLT MEG! Bár emberi testben... Tehát a Fa, borítva lett minden felől arannyal...
És a szövetség táblái: Ézs 42,1    
Ímé az én szolgám, a kit gyámolítok, az én választottam, a kit szívem kedvel, lelkemet adtam ő belé, törvényt beszél a népeknek.;
Ézs 42,3    
Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertya belet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg.
Ézs 42,4    
Nem pislog és meg nem reped, míg a földön törvényt tanít, és a szigetek várnak tanítására.
   Ézs 42,21    
Az Úr igazságáért azt akarta, hogy a törvényt nagygyá teszi és dicsőségessé.
   
legvégül pedig:Mt 5,17    
Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. /!!!/
   
Van nekünk még itt a Mannás korsó. Mit is kezdhetnénk ezzel? nos:5Móz 8,3    
És megsanyargata téged, és megéheztete, azután pedig enned adá a mannát, a melyet nem ismertél, sem a te atyáid nem ismertek, hogy tudtodra adja néked, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem mind azzal él az ember, a mi az Úrnak szájából származik.;
Jn 6,35    
Jézus pedig monda nékik: Én vagyok az életnek ama kenyere; a ki hozzám jő, semmiképen meg nem éhezik, és a ki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha.
Ill.:Jn 6,48    
Én vagyok az életnek kenyere.
   
Már csak a kiválasztást jelentő Kihajtott vesszőszált kell beazonosítani tehát...:Ézs 11,1    
És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből, s gyökereiből egy virágszál nevekedik.   / Azt is tudjuk mind: Őt úgy is nevezték: Názáreti! Názáret, eredetileg : "Nácá" jelentése: Vesszőszál...
Mindemellett:   Zsolt 110,4    
Megesküdt az Úr és meg nem másítja: Pap vagy te örökké Melkhisedek rendje szerint.

Mindez hát a kiválasztás!

íGY TEHÁT MIND TUDJUK YESSUA A FRIGYLÁDA JELENTÉSE!

Ehhez ha hozzá vesszük: Zsid. 6,19.    
Mely lelkünknek mintegy bátorságos és erős horgonya és beljebb hatol a kárpítnál,
20.    
A hová útnyitóul bement érettünk Jézus, a ki örökké való főpap lett Melkisédek rendje szerint.
Tehát a Mennyei Szentek Szentjébe ment, hogy közben járjon értünk, akkor talán nem is kell módosítani az előző hozzászólást...
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:A frigyláda
« Válasz #20 Dátum: 2012 Január 15, 13:38:58 »
Szia Kedves!

Ha ezt Te is igy gondolod, akkor kéne kérni a modikat, hogy a következő mondatodat irják át:

"A jelenések könyve szerint a frigyláda a mennybe, Isten templomába került," igy:
Isten templomába fog kerülni - mert jelen pillanatban még nem ott van.

Puszillak.
 :031:

Szia Shomer Ájin!

Ez a hozzászólásom fizikálisan utalt a frigyládára, nem szimbolikus értelemben. Ha a Frigyláda fizikálisan ma is a mennyben lenne, badarság lenne itt a Földön keresgetni...Szerintem itt van, csak nagyon sok fikció született már ezzel kapcsolatosan, aminek a fele se igaz...
Hallottam én már olyat is hogy egyenesen a Vatikánban őrzik, talán ez volt a legszédületesebb közülük.
Mindenesetre én voltam a Szentek Szentjéhez jelenleg legközelebb eső helyen és meg merem kockáztatni a feltételezésemet, hogy az még mindig ott van alul...talán azért is hadakoztak az arabok annyira ellene, hogy falazzák vissza a Mórija hegyének alagútjait...hmmm....hmmm....

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3066
Re:A frigyláda
« Válasz #21 Dátum: 2012 Január 15, 13:56:27 »
Testvérem. Értettem amit írtál , és az amit én írtam nem is mondd ellen az általad leírtakkal. Mert én is vallom: A Frigyláda el van rejtve, és az idők végezetén meg is fogják találni! Íme egy erre utaló jel:
A síita iszlám szerint a Mahdi

1. Az iszlám megváltó
2. Mohamed leszármazottja
3. A világszerte élő minden muzulmán kalifája és imámja
4. Példátlan tekintélyű politikai, katonai és vallási világvezető
5. A földet sújtó nagy felfordulás és szenvedés korszaka után jelenik meg
6. Igazságot teremt az egész földön
7. Forradalmat indít az új világrend megteremtésére
8. Minden nemzet ellen háborút indít, amelyik szembeszáll vele
9. Hétéves békeszerződést köt egy papi családból származó zsidóval
10. Meghódítja Izraelt az iszlám számára, és a zsidók elleni végső harc élére áll
11. Hét éven keresztül uralkodik Jeruzsálemben
12. Az iszlámot teszi az egyetlen vallássá a földön
13. Megtalálja és Jeruzsálembe viszi a Frigyládát
14. Hatalmat kap Allahtól a szél, az eső és a termés felett
15. Hatalmas gazdagságot birtokol és oszt szét
16. Az arca csillagként fénylik, és mindenki rajongva szereti
(Forrás: John Walvoord: Olaj, Armageddon és a Közel-Kelet)
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:A frigyláda
« Válasz #22 Dátum: 2012 Január 15, 14:24:40 »
Ez a könyv nagyon érdekel engem...sajnos nem olvastam!
Lenne kedved végig nézni velem a Bibliában hogy hol is vannak utalások a Frigyládára és hogy hová kerülhetett? Mikor is "veszett el" pontosan?
Komolyan nekem van egy olyan gyanúm, hogy jelenleg is Izraelben van. Ez persze lehet hogy teljes tévedés, de mikor ott lent jártam, fizikálisan érezhető volt Isten jelenléte. De nagyon! Arról már nem is beszélek, hogy a Sirató-falnál is érzékelhető, de ami ott lenn van az tényleg a Shekina. Én megdöbbentem tőle!
Amikor ott jártunk az idegenvezető azt mondta, - ott volt egy befalazott hely -, hogy ez az a hely, ami legközelebb van a Szentek Szentjéhez. Bár lehet hogy magának a helynek is isteni kisugárzása van, de mi van akkor, ha ott van a Láda is? Egyébként azt mondták, hogy az arabok tiltakozása miatt voltak kénytelenek befalazni azt a helyet.
Ha valaki erre jár, ajánlom túrista célként. De: felhivnám a figyelmet, hogy (ha jól emlékszem) vagy három (1?) évre mindig le vannak foglalva ezek az utak, tehát ha valaki most rendeli meg, majd csak három (1?) év múlva tudja megnézni...
Tehát érdemes először ezt letárgyalni és csak utána repülőjegyet venni...

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:A frigyláda
« Válasz #23 Dátum: 2012 Január 15, 14:30:55 »
Élő video kamera: jeruzsálemi Siratófal.

Mielőtt beinditjátok, van ott egy kép. A bal oldalon a fal mellett látható egy kapu, ott lehet lejutni oda, amiről eddig beszéltem.

http://www.aish.com/w/46127727.html

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3066
Re:A frigyláda
« Válasz #24 Dátum: 2012 Január 15, 14:37:45 »
Ez a könyv nagyon érdekel engem...sajnos nem olvastam!
Lenne kedved végig nézni velem a Bibliában hogy hol is vannak utalások a Frigyládára és hogy hová kerülhetett? Mikor is "veszett el" pontosan?
Komolyan nekem van egy olyan gyanúm, hogy jelenleg is Izraelben van. Ez persze lehet hogy teljes tévedés, de mikor ott lent jártam, fizikálisan érezhető volt Isten jelenléte. De nagyon! Arról már nem is beszélek, hogy a Sirató-falnál is érzékelhető, de ami ott lenn van az tényleg a Shekina. Én megdöbbentem tőle!
Amikor ott jártunk az idegenvezető azt mondta, - ott volt egy befalazott hely -, hogy ez az a hely, ami legközelebb van a Szentek Szentjéhez. Bár lehet hogy magának a helynek is isteni kisugárzása van, de mi van akkor, ha ott van a Láda is? Egyébként azt mondták, hogy az arabok tiltakozása miatt voltak kénytelenek befalazni azt a helyet.
Ha valaki erre jár, ajánlom túrista célként. De: felhivnám a figyelmet, hogy (ha jól emlékszem) vagy három (1?) évre mindig le vannak foglalva ezek az utak, tehát ha valaki most rendeli meg, majd csak három (1?) év múlva tudja megnézni...
Tehát érdemes először ezt letárgyalni és csak utána repülőjegyet venni...
Sőt Testvérem. Úgy tudom, hogy pontosan a feltárás miatt volt a kilencvenes évek elején egy nagy nemzetközi nyomás, és határozottan kijelentették: amennyiben folytatják a feltárást, az Háborúra ad okot! Vajjon kik lehettek akiket zavarta volna a Frigyláda megléte? Vagy lehet hogy csupán azért nem engedik, mert ezúttal nem tudnának aranyból egereket csinálni engesztelésül?
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:A frigyláda
« Válasz #25 Dátum: 2012 Január 15, 14:41:37 »
Van benne valami..., de ez fel sem merült volna bennem, mig ott lent nem jártam...
Fizikálisan érzékelhető a Shekina, bizsereg a levegő, egyszerűen nem tudom megmondani, mi volt ott, akkor...
Olyan mint mikor kiárad a Szent Lélek.
Elvihették egyáltalán onnan? A Bibliában volt aki csak azért halt szörnyet, mert hozzányúlt...
Majd pont a Pápa követeinek engedte volna meg Isten hogy a Vatikánba hurcolják...hmmm....  :?:

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:A frigyláda
« Válasz #26 Dátum: 2012 Január 15, 14:56:19 »
Hoztam egy érdekes Igét, van egy másik is, amit keresek.

Dániel 9/27-ből

"A templom szegélyére odakerül az iszonyatos bálvány, mig csak rá nem szakad a pusztitóra a végleges megsemmisülés."

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:A frigyláda
« Válasz #27 Dátum: 2012 Január 15, 15:01:44 »
Nem ezt kerestem, de ez is érdekes:
Habakuk 3/13

"Kivonulsz néped szabaditására, fölkented szabaditására. Szétzúzod a bűnös házának tetejét, alapját föltárod a sziklatalajig. Szela"

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3066
Re:A frigyláda
« Válasz #28 Dátum: 2012 Január 15, 15:18:16 »
Van benne valami..., de ez fel sem merült volna bennem, mig ott lent nem jártam...
Fizikálisan érzékelhető a Shekina, bizsereg a levegő, egyszerűen nem tudom megmondani, mi volt ott, akkor...
Olyan mint mikor kiárad a Szent Lélek.
Elvihették egyáltalán onnan? A Bibliában volt aki csak azért halt szörnyet, mert hozzányúlt...
Majd pont a Pápa követeinek engedte volna meg Isten hogy a Vatikánba hurcolják...hmmm....  :?:
Nos Testvérem, Itt a történeti leírások két szálon futnak tovább.
Tehát amiből kiindulnak a szálak: Az egyik Utolsó feljegyzés a Frigyládáról:Krónika II. könyve 35. rész

1.    
És megtartá Jósiás Jeruzsálemben a húsvétünnepet az Úrnak; és megölék a páskhabárányt az első hónap tizennegyedik napján.
2.    
És állítá a papokat az őrállásukra, és buzdítá őket az Úr házának szolgálatára.
3.    
És monda a Lévitáknak, a kik az egész Izráelt oktatják, és magokat az Úrnak szentelék: Helyheztessétek a szent ládát a házba, a melyet készített volt Salamon a Dávid fia, az Izráel királya; nem kell most vállatokon hordoznotok; hanem szolgáljatok az Úrnak, a ti Istenteknek, és az ő népének az Izráelnek.
   
Ezek után már nem olvasunk többé a ládáról, csupán utalásokban.
   
Vissza a történet gyökereihez! Tehát Salamon Király biza bölcs volt, mert ezzel áldotta mmeg őt az Örökkévaló. Olvasunk egy történetet, miszerint eljött hozzá a Sába Királynője... Tehát a történet szerint, (és ez már nics írva a Szent Tan-ban) Salamon és közte megesett egy személyes légyott is...
És Sába Királynője bizony fogant a méhében. Ez a gyermek, aki a mai Etiópia Királya lett Anyja után, Axumba vitte a frigyládát, és természetesen a Léviták egy részével, és bizonyos források szerint most is ott őrzik. Erről pedig még állítólag Salamon rendelkezett így, mert előre látta hogy a Szent Templom kincsei szét lesznek rabolva, és ennek semmi képpen nem akarta hogy áldozatul essen a Szövetség Ládája! Ami Tény, és legalábbis látszólag alátámasztja ezt a vonulatot: Etiópiában leltek rá a Koheniták törzsére ! (Koheniták= Főpapi rend)
A Másik nézet szerint,(én is erre hajazok) Ugyan csak Salamon Intésére építettek rengeteg folyosót és termet a hegyben, és szintén Salamon Intésére azok valamejikében rejtették el a Frigyládát, az előzőekben meghatározott okok miatt...
   
Mindezek mellett van a Papának .....őőő...akarom mondani a Pápának is van egy ládája, abban tartja a Szentírást gondolom, mert a munkásságából nem igazán derül ki hogy valaha is olvasta volna...
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:A frigyláda
« Válasz #29 Dátum: 2012 Január 15, 15:24:15 »
Van egy hitetetlenül izgalmas Ige amire pár éve figyeltem fel, kapcsolatban lehet akár a Frigyládával is...de most hogy átlapoztam a Bibliát, nem találtam meg. Majd újra fogok próbálkozni. Az én fejem olyan hogy a János 3/16-on kivül gyakorlatilag a számok úgy kipottyannak belőle, a szöveg viszont megmarad. Vannak Igék amiket szó szerint tudok idézni, még azt is tudom, hogy a Bibliában melyik oldalon vagy részen található, de ha régen olvastam nem tudom a pontos helyét.  :pityereg: