Szerző Téma: Szabadon terjeszthető  (Megtekintve 113448 alkalommal)

0 Felhasználó és 2 vendég van a témában

maria

 • Vendég
Re:Szabadon terjeszthető
« Válasz #15 Dátum: 2007 Október 21, 10:08:53 »
16.
Tudom, nagyon keménynek tűnik a jó dolgokhoz szokott fülünknek,  de Isten nem csak a szeretet, hanem az igazság is. Az Ő Igéje igazság! Azt tanították nekünk, hogy minden kellemetlen dolog az Ördögtől van, de ez nem igaz. Lásd: Zsid.12:4-11; 1Kor.11:18-19.
A rossz dolgok vannak a Sátántól. Nem biztos, hogy ami nekünk kellemetlen, az rossz is.
A szakadás csak tünet, mely jelzi a korábban bekövetkezett elhajlást. Nem elég a tüneteket csillapítani, hanem meg kell találni az elhajlást, és visszatérni az Úr vezetéséhez.
(Találkoztam olyan vezetővel, aki egy gyülekezeti szakadásból azt a tanulságot vonta le, hogy azért történt a szakadás, mivel kiengedte a kezéből a vezetést. Ezért később még jobban diktált a gyülekezetben, és ez még durvább elhajláshoz vezetett.)
Elsősorban nem azzal lehet munkálni az egységet, ha közös találkozókat tartunk, bár ezek is jók és szükségesek, hanem ha szívből megtérünk a magunk választotta istentiszteletből, és megszívleljük a bábeli történet tanulságait, beleilleszkedünk az Úr templomába, alázatosan engedünk az Úr formálásának, betöltjük Isten tervét. Ha szívből megbocsájtunk egymásnak, ha nem tartjuk magunkat, vagy valaki mást nagyobbnak a többieknél, hanem elfogadjuk egymást olyannak, amilyenné Isten alakít, elfogadjuk a különbözőségeket, természetesen a közös alapra építve, aki Jézus, a Krisztus. Ekkor Ő felépíti csodálatos templomát, ahol az Ő jelenléte lakozik. Ahol nem hallatszik "vasszerszámok" hangja.
Bábel volt a kezdete Babilon városának, amely a fővárosa lett Babilon birodalmának.
Bábel tornya nem más, mint Babilon nagytemploma (ziggurat), mely a bálványimádás helye és az emberi kevélység, a szellemi paráznaság szimbóluma lett. Ellentéte Isten imádatának a helye, a Jeruzsálemi templom. Izráelt az Úr iránti engedetlensége, bálványimádása miatt Babilonba hurcolták fogságba. Ez is szellemileg példázza azt, ami az eklézsiával is történik. Az Úr a keresztyéneknek a tőle való eltávolodásuk, a világgal való szövetkezésük miatt engedte, hogy beleessenek ezekbe a szellemi csapdákba. Szellemileg babiloni fogságba jutottunk.

maria

 • Vendég
Re:Szabadon terjeszthető
« Válasz #16 Dátum: 2007 Október 21, 10:09:16 »
17.
Az Ézs.14:12-14 Babilon királyát úgy hívja, hogy fényes hajnalcsillag, mely lehullott az Égről, a Földre esett. Mivel Sátán volt az égben a fény hordozója (Luciferos), de lázadása miatt letaszíttatott, Sátánnal azonosítja Babilon királyát, kinek az a szándéka, hogy az Isten csillagai fölé emelje magát, és a gyülekezet hegyén lakjon, hasonló legyen a Magasságoshoz. Tehát pont az igazak fölé akarja magát emelni, (mert az igazak fénylenek, mint a csillagok) illetve a gyülekezet fölé akarja helyezni trónját, hogy a keresztyének neki engedelmeskedjenek, őt imádják. Természetesen egy hívőt nem tud a Sátán nyilvánvaló bűnbe, bálványimádásba ejteni. Ezért igyekszik becsapni a keresztyéneket, hogy olyan dolgokat tegyenek és higgyenek, amelyek hasonlítanak a valódihoz, de nem az Úr akarata. Ezek emberi módszerek, ötletek, rendelések, szokások, hagyományok, kultúrális tradíciók, és nem Isten rendelései. Igyekszik az Ellenség a figyelmünket a szívünk állapotáról elvonni, és a külsőségekre irányítani. Így a gyülekezetek vezetőinek figyelme is hajlamos a külső dolgokra terelődni. Pl. milyen öltözet van, milyen hangszerek, milyen zene, milyen liturgia, a vezetők elöl üljenek, akadémikus teológiai képzés legyen, saját templom (imaház), reprezentáció, image, reklámok, politikai befolyás, és még sorolhatnám.
Az emberek biztonságra vágytak, mivel már nem voltak élő kapcsolatban a Teremtővel. Ezért építettek városokat. Tulajdonképpen a téglagyártás egy nagyszerű technológiai felfedezés volt, mellyel sokkal gyorsabbá és hatékonyabbá vált az építkezés. Elkezdtek ebben a módszerben bízni. Ez is hasonló a mai gyülekezet állapotához. Módszereket (sokszor világiakat) keresnek a hatékonyabb gyülekezeti fejlődéshez; ha valahol Isten nagy dolgot tett, azt tipizálni akarják, lemásolják, azt remélve, hogy így kaphatják meg Isten áldását. Ez történt az Úrtól adott rézkígyóval, amit Mózes állított. Amikor Isten adta, akkor a megmenekülést szolgálta, de nem a kígyó mentett meg, hanem az Úr. Később bálványként imádta a nép. Ezékiás volt az, aki végül darabokra törette a rézkígyót. (2Kir.18:4-5)
Ezékiás az Úrban bízott. Tehát nem a módszer tesz minket győztessé. Az Úr különböző módokon cselekszik, és a módszere nem tipizálható. Nem a jó "technológiák", módszerek által épül fel az Isten országa, hanem a Benne való bizalom, az Igéje, és a Szent Szellem vezetése iránti engedelmesség által.

maria

 • Vendég
Re:Szabadon terjeszthető
« Válasz #17 Dátum: 2007 Október 21, 10:10:08 »
18.
Az Úr építi fel az Egyházát. Bábel példázza a technológiába vetett hitet is. A mai technikai társadalomban igazán látszik, hogy az emberiség problémáira a technológiai fejlődés nem hoz gyógyírt. A technikai forradalom sokkal több kárt eredményezett (környezetszennyezés, ásványkincsek kimerülése, még pusztítóbb fegyverek, az emberek eltunyulása, elidegenedés, magányosság, depresszió, stb.). Az emberek görcsösen próbálják az életüket biztonságosabbá, kényelmesebbé tenni, és egyre bizonytalanabb, egyre veszélyesebb lesz az élet. A probléma nem kívül van, hanem a szívekben. Ahogy a Rm.1-ben áll: "...a teremtményt imádták a Teremtő helyett...." Így az eklézsia állapota is a hívők szívének állapotától függ, és nem a módszerektől.
Az Újszövetség is beszél Babilonról. Most ezeket az igéket vizsgáljuk meg, az eddig leírtak fényében.
Jel.14:8; 16:19; 17:1-18:24
Nem szándékom részletesen írni a nagy paráznáról, sem a Fenevadról. Erről a témáról a "Babilon, misztérium vallás" című könyv szól. A parázna kifejezés azt jelzi, hogy olyan valakiről van szó, aki  házastársán kívül mással létesít intim kapcsolatot. Illetve érdekből (pénzért) adja bájait. Isten többször is mondja Izráelnek, hogy bálványokkal paráználkodtak. Ha Isten népe bálványokat imád, az szellemi paráznaság. Tehát a nagy parázna nem a világ, hiszen ők amúgy is a Sátán hatalma alatt vannak (a világi hatalmak a Fenevad), hanem amikor az egyház szövetséget köt a világgal, szellemi dolgokban hallgat a világra, szellemi befolyást enged a világnak, keresi a világ elismerését, kegyeit, világi módon építi fel a gyülekezetet, világi módszereket használ a vezetésben, stb. ez szellemi paráznaság.
Jk.4:4 "Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világgal való barátság ellenségeskedés az Istennel? Ha tehát valaki a világgal barátságot köt, ellenségévé válik  Istennek."
Pont ezek történtek a katolikus egyház kialakulásakor. A babiloni bálványimádó misztériumvallás (mely a Római Birodalomban is tovább élt) szokásai, szervezete, jelképei, babonái, ünnepei, szobrai, főpapi és elnyomó rendszere keresztyén köntösbe lettek öltöztetve. Nagy Konstantin türelmi rendelete után az emberek megtérés nélkül, tömegével csatlakoztak. Magukkal hozták a pogány szokásaikat, bálványaikat, és keresztény megfelelőket találtak nekik, hogy így elfogadhatók legyenek. Keveredés jött létre. Magyarországon szintén így történt István királynál. A hatalom megszerzéséért folytatott küzdelemben csak a katolicizmus elfogadása által kaphatta meg Nyugat támogatását, így az emberek érdekből vették fel a katolicizmust.

maria

 • Vendég
Re:Szabadon terjeszthető
« Válasz #18 Dátum: 2007 Október 21, 10:10:37 »
19.
De azt olvassuk, hogy Babilon a paráznák anyja. Ez azt jelenti, hogy vannak gyermekei. Ahogy látjuk is, hogy a Róm. Kat. egyházból szakadtak ki más egyházak, és ők is szövetkeztek a világgal, államegyházakat hoztak létre, politikai, gazdasági hatalomra tettek szert, engedetlenek lettek az Úrnak. Mi köze az államnak az egyházhoz? Ma Magyarországon törvény van az állam és az egyház szétválasztásáról, mégis a Miniszterelnök 2001-es országértékelő beszédében keresztény államról beszélt. Mivel a hit mindenki saját, önkéntes, belső meggyőződése, ezért  nem lehet törvénnyel kikényszeríteni. Az állam nem rendelkezhet az ember hitbeli meggyőződése felett.
A nagy parázna a Fenevadon lovagol, ahogy az egyház hatalmat szerez a világban. Az egyházi vezetők tekintélyét a világi hatalom biztosítja, nem az Úr. Ez Babilon. A gyülekezetekben ma vagy diktatúra, vagy demokrácia működik, akárcsak az államban. Ez is a világ befolyása. A Mennyek országa Isten uralma, azaz teokrácia.
Vajon mely egyházak a nagy parázna lányai? Minden keresztyén gyülekezet, amelyik beengedi a világot a gyülekezetbe. Akiknek fontossá válik, hogy a világ elismerje őket, bejönnek a hatalmi pozíciók, a pénz szeretete, a politizálás, világi vezetési módszerek, szervezeti hierarchia. Az összejövetelek tele vannak világi hatással, show-műsor lett az összegyülekezésből. (Jak.1:27) A jól kidolgozott előadást, a tömeghatás által előidézett jó érzést azonosítják Isten jelenlétével. A pszihés hatást szelleminek mondják. A próféták is a saját lelkükből prófétálnak, akkor is, ha nem szólt az Úr.  Jobban kezdenek bízni a módszerekben, mint Istenben. Az ember kerül a középpontba (humanizmus), azt hirdetik, amit az emberek hallani akarnak. Ha az Úr már nincs köztük, akkor is megy minden szépen tovább. Hatalmaskodás, manipulálás működik köztük, a külsőségek fontosabbá váltak a szívek állapotánál. A tekintélyeseket, gazdagabbakat nagyobb tisztességben részesítik, mint a többieket. (Jak.2:1-4) Közbenjáró réteg alakult ki. Már nem működik az egyetemes papság a gyakorlatban. Sokszor szinte szolgáltató iparrá vált a gyülekezet.

maria

 • Vendég
Re:Szabadon terjeszthető
« Válasz #19 Dátum: 2007 Október 21, 10:11:01 »
20.
Valaki így mondta: "Jó műsort adunk, ezért jó fizetés is jár." Ezt egy karizmatikus gyülekezet vezetője mondta. Ezzel akarta igazolni, hogy miért él királyi módon az adakozásból.
Elgondolkoztató, hogy a rendszerváltás előtt, mikor nehézségekbe ütközött keresztyénnek lenni, nem volt ilyen sok gyülekezet, és ennyi gyülekezeti tag sem. Ahogy a rendszerváltás jött, váltás lett a hívők közt is, sok új gyülekezet alakult, sokan kezdtek érdekből gyülekezetbe járni. Valahogy a világi változással együtt járt a keresztyének változása is, mintha a világ szelleme befolyásolná a gyülekezeteket. Jézus soha nem hibáztatta a társadalmi rendszert a hívők állapotáért, hanem azt mondta: "az Én országom nem e világból való...". Máshol pedig: "nem e világból vagytok." "Mi köze a hívőnek a hitetlenhez."- mondta Pál. A történelem is azt bizonyítja, hogy az üldözés nem töri meg az eklézsiát, hanem tisztán tartja, és annál nagyobb erővel terjed. "A szentek vére magvetés". A Szent Szellem munkáját külső erők nem gátolhatják meg csak belső bajok, a szellemi paráznaság az, ami erőtelenné teszi az eklézsiát, pedig Jézus szava szerint a "Pokol kapui sem vesznek rajta erőt".
Nézzük meg Bálám esetét, amikor prófétálni akar Izráel ellen, hogy ezáltal legyőzhetővé váljon Isten népe, de nem tudott rosszat mondani, mert az Úr tökéletesnek látta az Ő népét, és így csak áldást tudott adni. (4Móz.22) De Bálám jól ismerte Istent, és tudta, hogy ha Izráel elfordul az Úrtól, és bálványokat kezd imádni, akkor az Úr  fordul ellene, és az ellenség kezébe adja őket. Ezért azt tanácsolta Báláknak, hogy a lányaik csábítsák el a zsidó férfiakat, hogy házasodjanak velük, amit megtiltott nekik az Úr. Természetesen utána már könnyű dolguk volt a pogány feleségeknek, hogy bálványimádásra is csábítsák a hébereket. Ezért aztán az Úr ellenség kezébe adta őket, és így Bálák győzött végül. Azt olvassuk a Jel.2:14-ben: "De egy kevés panaszom van ellened, mert vannak nálad olyanok, akik Bálám tanítását tartják, aki arra tanította Bálákot, hogy tőrbecsalja Izráel fiait, hogy bálványáldozati húst egyenek és paráználkodjanak."

maria

 • Vendég
Re:Szabadon terjeszthető
« Válasz #20 Dátum: 2007 Október 21, 10:11:19 »
21.
Érdekes, hogy pont utána említi a nikolaiták tanítását, ami ezek szerint összefügg vele. Azt hiszem, Bálám története világosan értelmezhető szellemileg az eklézsia mai helyzetére is. Külső támadások nem tudják elvenni a gyülekezet erejét, nem tudják megakadályozni az áldásokat, mert azok nem a módszerektől, pénzügyi vagy politikai lehetőségektől függnek. Csak ha a testvérek szívébe be tud férkőzni a világ. Az nem baj, ha a gyülekezet, a hívők a világban vannak. A baj az, ha a világ van a szívükben. Jak.1:27 "Tiszta és szeplőtlen istentisztelet az Isten és az Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól."
"Menjetek ki belőle, én népem" - mondja az Úr. Ez azt jelenti, hogy a szívünkből kell Babilonnak kijönnie. "A szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat" - mondja az Úr!
A keresztyének állapota ma olyan, hogy igazán aktuális ez a felszólítása az Úrnak, "hogy ne legyetek részesek bűneiben, és a rá mért csapások ne érjenek titeket."

maria

 • Vendég
Re:Szabadon terjeszthető
« Válasz #21 Dátum: 2007 Október 21, 10:11:36 »
22.
Bábel történetének a summája ez:

•   Az Eklézsia Isten temploma, amit Ő épít élő kövekből.
•   Ő formál egyenként minden tagot, és helyezi el a gyülekezetben.                     
•   A mi feladatunk az, hogy kapcsolódjunk össze szeretetben, és töltsük be a magunk elhívását.
•   Az Ő temploma így csendben, békességben épül szent házzá.
•   Ne engedjük, hogy a sikerorientált világ módszerei és lelkülete beférkőzzön a szívünkbe, és így a gyülekezetbe.
•   Az Úrba vessük a bizalmunkat! Ő a mi biztonságunk.
•   Ő az EKLÉZSIA feje, mi az Ő tagjai vagyunk egyenként.
•   Ne engedjük, hogy emberek az Úr nevében hatalmaskodjanak rajtunk!
•   Az Úrban bízzunk, és ne a Tőle kapott ajándékokban!
•   Kérdezzük meg Tőle, hogy mit tervezett a számunkra; mit akar, hogy cselekedjünk
•   Törekedjünk a szívbeli egységre, mert az Ő eklézsiája egy.
•   Ne szabjuk magunkat e világhoz, mert csak zarándokok és jövevények vagyunk itt. A mi otthonunk a mennyei Jeruzsálem.

emcsi1

 • Vendég
Re:Szabadon terjeszthető
« Válasz #22 Dátum: 2007 December 15, 17:11:07 »
Köszönöm, Mária! Ez nagyon aktuális volt nekem, sokminden világos lett! :afro: Dicsőség az Úrnak! :ima01:

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22846
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Szabadon terjeszthető
« Válasz #23 Dátum: 2007 December 15, 17:13:04 »
Nem semmi, sokat olvastál. :D
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22846
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Szabadon terjeszthető
« Válasz #24 Dátum: 2007 December 30, 00:36:54 »
Sziasztok! :05:

Egy férfi életét bemutató film, ahogyan éli életét végtagjai nélkül!

http://video.google.com/videoplay?docid=-110994457873269335&pr=goog-sl
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

maria

 • Vendég
Re:Szabadon terjeszthető
« Válasz #25 Dátum: 2007 December 30, 10:56:30 »
Huuuuuu de szégyelem magam!  :pityereg: Ehhez képest nekem mi a bajom? Boldogsággal töltötte el a szívem, hogy megértettem miért is kell hálásnak lennem Istennek!

Anti! Köszönöm, hogy ez nem maradt ki az életemből és megnézhettem. Sokaknak elküldtem. Legyen példaérték nekik is. NÉZZÉTEK MEG TI IS!

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22846
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Szabadon terjeszthető
« Válasz #26 Dátum: 2007 December 30, 11:09:50 »
Sokszor megfeledkezünk Isten azon ajándékairól, amit már születésünkkor megkaptunk. Lehet kezünk, amivel ölelhetünk...
Megfeledkezünk a napról, az esőről és a többi nagy ajándékról. Talán attól már nem is ajándék, hogy nem csak személyesen mi kaptuk?
Ajándék mindenkinek. Akkor válik igazán értékűnek, amikor nincsen.
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

maria

 • Vendég
Re:Szabadon terjeszthető
« Válasz #27 Dátum: 2007 December 30, 11:25:41 »
Tudod mi a döbbenet a számomra? Megszégyelnülve hallgattam ezt a Nicket, ugyanakkor meg, de jó hogy ilyen is van, mert Isten az emberek figyelmét feltudja hívni valamire. A hálaadásra, az egymás iránti szeretetre, odafigyelésre.... Szóval kijózanító vot nekem. Kiváncsian várom a többi testvérek hozzászólását, reakcióját. Mindenkinek azt javaslom, küldjék tovább ők is. Ez is egy evangélizálás.

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22846
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Szabadon terjeszthető
« Válasz #28 Dátum: 2007 December 30, 11:30:39 »
Nekem is sokat üzent. Az igét kaptam az Úrtól topicban is a Jakab 1,2-3-at írtam. Ekkor még nem is láttam ezt a filmet Nick-ről.
Gondolataimban is a vakon született férfiról elmélkedtem a Jakab levelével kapcsolatban...és még más dolog is.

Isten a pár nap alatt nagyon sokat tanított. Ez nem véletlen az életemben, hanem 100% os Isteni munka! :05:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Adnama

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 122
 • Egy testvér az Úrban
Re:Szabadon terjeszthető
« Válasz #29 Dátum: 2007 December 30, 16:22:58 »
A gyülekezetemben ma az örömről volt szó, pont ugyanarról az örömről, ami ebben a fiúban van, ami belőle sugárzik... Nagyon nagyon megérintett engem ez a videó...
"A woman's heart should be so lost in God that a man has to seek Him to find her..."