Szerző Téma: Vers  (Megtekintve 3599 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 869
Re:Vers
« Válasz #30 Dátum: 2017 November 29, 07:31:24 »
Régi verseim:

ELVESZETT PARADICSOM

...S elzárták az Éden kapuját;
Ádám, s minden ember kinn rekedt.
Bejutni magunktól nem tudnánk;
belülről van egy kulcs: a kereszt.

Így döntött a Mennyei Tanács,
nem volt könnyű döntés, gondolom:
Isten Fia áldozza magát
fel bűneinkért a vérpadon.

S elérkezett az a nehéz nap,
amire az egész világ várt:
kulcs fordult... a Messiás meghalt...
s kinyitotta Éden kapuját!

Halott volt a harmadik napig.
S akkor, mint egy új "ős-robbanás",
mely minden átkot s gúzst szétszakít,
robbant a hír: van feltámadás! ...

Az emberiség ősi álma
beteljesült. Hála az Úrnak!
Elveszett Paradicsomába
Jézussal ki-ki visszajuthat.

(Á.E.)Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 869
Re:Vers
« Válasz #31 Dátum: 2017 November 30, 06:49:55 »
Régi verseim:

A MEGOLDÁS

Ballagsz az élet útjain...
Egy titkos kamera figyel,
szavaid, gondolataid
rejtett mikrofon veszi fel.

Kiskorból emléked kevés;
talán rád nyomta bélyegét,
tudat alatt hordozod és
anélkül tán, hogy értenéd.

Aztán gyerekkor, ifjúkor,
szülők, barátok, iskola...
A félelem itt ért utol,
és jött a magány is lopva.

Felnőtt vagy, és mint kisgyerek
szeretet után sóvárogsz,
hogy fontos légy valakinek,
s gazdagítsad a világot...

Ballagsz életed útjain;
a szemeddel azt keresed,
kit érdekelnek szavaid,
és önmagadért ki szeret?

...És ekkor, kétezer évnek
ködösített távolából
egy névnek betűi égnek,
mint messzi neonreklámok;

és mától szívedben suttog
a legédesebb ismeret,
mit ember valaha tudott:
Isten szeret. Isten szeret!

Mert Jézus bizonyította,
hogy szeret az Isten téged!
Ha hiszed, bizony boldog vagy;
s nem öl meg e földi élet.

(Á.E.)

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 869
Re:Vers
« Válasz #32 Dátum: 2017 December 01, 07:59:05 »
Régi verseim:

VÁGYAK ÉS VALÓSÁG

MI VAGYUNK ADÓSOK

Krisztussal kereszten két lator függött;
egyik rákiáltott: Tégy csodát velünk!
Másik alázattal kérte az üdvöt...
Mi vagyunk adósok, nem Isten nekünk.

ISTEN TÖBBET KÍNÁL

Beérnéd kevéssel: egészség, család,
hetven-nyolcvan évig békében élni...
Isten többet kínál: mennyei hazát,
örökre akar Ő boldoggá tenni!

JOBB ADNI, MINT KAPNI

Magadra gondolsz, mikor Istent kéred,
s féltve őrzöd saját élet-tervedet...
"Jobb adni, mint kapni". Félre önzésed,
gyámolítsd a nálad szegényebbeket!

A BOLDOGSÁG

Szeretnéd, ha ismert, sikeres lennél,
vagy legalább boldog - szép társ oldalán...
Mindkettő mulandó, "csalfa, vak remény",
ideig-óráig boldogít talán.

"Add nekem szívedet!" - ajánlja Jézus,
biztos boldogságot a megtérés ad.
Vágyak viharából békés révbe jutsz,
szolgálhatsz örömmel nemes célokat.

(Á.E.)

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 869
Re:Vers
« Válasz #33 Dátum: 2017 December 02, 09:41:30 »
Régi verseim (kisebb változtatásokkal):


JÉZUS SORSA

Sokaság tolongott hallani, látni,
Őt keresték az ünnepen...
Egy napon elhagyták mind egy szálig,
nem kellett Jézus senkinek sem.

Úgy beszélt, hogy csak hallgattak bölcsek,
visszarettentek a katonák...
Egy napon mégis botokkal jöttek,
megverték, nevettek, kigúnyolták.

Kezében volt égi hatalom,
rá fényes jövő várt, hírnév, karrier...
Kezébe szögeket vertek egy napon
kalapáccsal, meg a bűneinkkel...

...Kétezer év elmúlt azóta;
most se kell sokaknak, csak mesében.
Így fordult, látod, Jézus sorsa;
ó, pedig sorsunk van kezében!

(Á.E.)


------------------------------------------------------------


VAKVILÁG

Mosolyog rajtad a modern világ:
"Értelmes ember, s Biblia-mesét hisz!"
Ne bánd, csak folytass buzgó imát:
világ-formáló lehet egy térd is.

Mert nem a vesztes oldalon állunk:
Jézusé minden győzelem.
Mi vagyok azok, akik már látunk;
minket már elért a kegyelem.

Térdre hullsz: lehet, földrengés támad,
megremegnek bús börtönök;
fölnyílnak ajtók, lehullnak zárak;
s valaki megtér könnyek között.

(Á.E.)

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 869
Re:Vers
« Válasz #34 Dátum: 2017 December 04, 07:06:08 »
Régi verseim:

PROGRAMHIBA

Másnapos haragnak
szövődményei vannak:
lefagyott mosoly,
vírusos memória...

Nem sors ver!
Rossz szoftver!
Aki keres, az talál
javítnivalót magán.

Megszakadt az égi kapcsolat?
A jó tanácsadó szerint
fölgerjedt lázat
csillapít alázat.

Hibás programnak
miért kellene
végig lefutnia?

(Á.E.)

-----------------------------------------------

SZÓKERESŐ

Szívem tolltartó; kotorászok
puha ceruzáért, s ha tompa
nem baj, csak ne legyen goromba,
nem rajzolok épp csatabárdot.

Rajzolok inkább halvány reményt,
hogy szót ért még ember és ember,
s tudunk egymásnak szeretettel
életet adni, lelki segélyt.

Mert én már vitázni nem bírok;
előre fáj minden sérelem,
amit kapok és amit adok.

Puha ceruzáért kutatok
hát: várj egy kicsit, mert keresem
a legszebb szót, hisz Neked írok.

(Á.E.)
Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 869
Re:Vers
« Válasz #35 Dátum: 2017 December 04, 07:23:43 »
KISPRÓFÉTÁK NAGY IGÉI
(7 vers)

Hóseás könyvéből

Elhagyott a saját népem,
akit szerettem, nem szeret!
Nem vagyok fontos, nem kellek
nekik; kidobva Kincsük az útfélen.

Kit illet barátság, tisztelet?
Bizodalmát odadta másnak.
Elfeledkeztek rólam, már csak
én hordom szívemben népemet:

mint férj búsul hűtlen társa után,
úgy szánom őt, aki csalfán s bután
nélkülem próbál ma boldogulni...

Egyszer, ha szíve fog megfordulni,
s meglátja, mennyire szeretem őt:
térdre hull hűséges Ura előtt.

-------------------------------------------

Jóel próféta nyomán

Miféle fegyver szerencsés, midőn
bús sáskahad, felhőzve napot,
éji gyászt borít ránk délidőn,
s varázsol kertből sivatagot?

Élő víz mikor s hogy árad
életre kelteni kiszáradt
mezőkön elalélt nyájat?
Minden kéz hiába fárad,

erőt merítni nincs mivel.
Halálos álom borulhat ránk,
ha bajba kerülve hallgat a szánk.

Hogyha nincs ébredés, sírni kell!
Szívet szaggatón, mígnem eljő
könnyeink kamatja: áldás-eső.

-----------------------------------------------

Ámós próféta

Ha szól az ég, a föld remeg!
A nyájtól így ma fölkelek
kiáltva jaj-t e nép után,
ki tévelyegni bír csupán.

Fáj paloták nagy nyugalma,
szüntelen való lakodalma;
árnyékában szép falaknak
koldus örülne két falatnak.

Szomszéd nép közt nincs egy barát,
amelyik ne uszulna rád,
amikor épp bajba kerülsz.

Mint ingoványba, úgy merülsz
el lassan, jön ítéleted.
Bűnt szaporít csak itt életed.

-------------------------------------------------

ABDIÁS PRÓFÉTA INTELME
(prófécia Edom ellen)

Sziklán, magasan laksz, tudom,
biztonságod ez adja.
Még sincs benned irgalom,
hogy megsegítsd a bajba
jutott testvéredet, sőt
még örülsz is bukásán.
Nem szánsz szegény szenvedőt,
nem sírsz veszte láttán:
utolér hát téged is.
Kőből van a szíved is.
Azt hiszed, hogy jobb vagy másnál,
mert az éppen porba hull?
Fölsegíti őt az Úr
kegyelme, s teszi áldássá!

-----------------------------------------------

MIKEÁS

Mit mindhat egy próféta, a látó?
Leleplezi népe tetteit.
Szomorú a pőre valóságtól;
képmutatók nem is kedvelik.

Gonoszság van házak, szívek mélyén,
nem csoda, hogy kiábrándító
az élet s nem boldog élmény;
testünkre, lelkünkre rátipor.

Gonoszságnak gonoszság a bére:
el fog jönni, meg van már ígérve;
s magunkon - jaj! - nem segíthetünk.

Sorsunk mégsem oly reménytelen:
Életet vajúdik Betlehem:
Szabadító születik nekünk!

------------------------------------------------------


NÁHUM PRÓFÉTÁT OLVASVA

Birodalmak omlása hatalmas,
elenyészik minden nagy erő;
véget ér egy korszak, új idő
jön, s nem tudni még, kit emel magas
helyekre, más népek fölé
e hullám, e földrengés,
a sors, - vagy főleg és
leginkább a mindörökké
biztos égi trón. Mert van égi
hatalom is: Ő az igazságos,
rendíthetetlen. Ítéli
ellenségeit, ellene senki se
állhat, jogosan kormányoz.
... S bármi nagy, elpusztul Ninive.

-----------------------------------------------

HABAKUK PRÓFÉTA
a Káldeus birodalomról

Jaj-jaj, mert bűnös népemet
még nagyobb bűnös kerítette
hatalmába! Nem értem ezt;
sóvárgok méltó feleletre:
ó, vajon meddig tűri az Ég?
s kap-e az igaz jutalmat?

Íme a válasz: Minden kincs elég,
máglyaként ég majd a zsarnok alatt.

Mert végül mindenki megítéltetik:
semmi büszke bálvány akkor nem segít;
rabló nagy népeket rabul ejtenek...
Az igaz megszabadul, hite által él.

Porból suttogja sok rommá lett kastély:
bűnös kezek zsákmányt tűz-nek gyűjtenek.


(Á.E.)

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 869
Re:Vers
« Válasz #36 Dátum: 2017 December 08, 06:57:34 »
Régi karácsonyi verseim:


KARÁCSONYI GYERMEKVERS
 
Egyszer egy királyfi öltözött szegénynek,
vizsgálni szándékát emberi szíveknek:
aki befogadta, azt ő is meghívta,
elvinni magához - királyként jött vissza.
 
Egyszer Isten Fia embernek öltözött,
csodás Mennyországból e Földre költözött;
királyi ruháját miattunk levette,
isteni életét érettünk letette...

-----------------------------------------------------------

NAPKELETI BÖLCSEK
 
Messze keletről a bölcs karaván
rója az ösvényt a csillag után;
poros út, izzadság nem számít, mennek
meglesni titkát a történelemnek.
 
Látszólag csöndes színpad megett
valami készül: angyalsereg
áll sorfalat, majd kórusba kezd...
Ó nagy titok! ki látja ezt?
 
Néhány kinn alvó hajléktalan
bámul a Napba, bár éjszaka van;
menyasszony szül és kisgyerek sír;
Augusztusz mindenkit összeír...
 
Keleti mágusok fáradtan mennek,
egy miatt jöttek, egyet keresnek;
palota, templom nem rejti mégse,
istálló mélyén meglelik végre;
 
térdre is hullnak boldog-fáradtan:
"Eljöttél végre! hiszen Nálad van
minden bölcsesség titka és kulcsa..."
- Sokáig imádják így leborulva.
...
 
Csöndes a színpad, tűnik a menny,
fordul velünk a történelem,
s várjuk, királyként milyen lehet
Ő, aki akkor megszületett.

------------------------------------------------------

BETLEHEM
 
Jöttek a bölcsek, királyt kerestek;
rá is találtak - hajléktalanul.
Istállót melegre barmok leheltek.
Csillagot ringatott égi azúr.

------------------------------------------------------

BETLEHEMTŐL NÁZÁRETIG
(karácsonyi gyermekvers)
 
Téblábolok ma Betlehem körül:
mit kezdjek jászollal, gyermekkel,
pásztorral, bölcsekkel;
angyalok kara is minek örül?
 
...Egyszer csak mindez eltűnik:
menekül József, Mária,
velük a kincs, Isten Fia;
Heródes-hadsereg feltűnik:
 
üldöz a gonosz egy igazat;
ölné, de mégsem teheti:
küldetés vár rá, így Neki
meghalni most még nem szabad...
 
...Csöndes lesz újra Betlehem;
csoda, majd gyász, s majd hétköznapok...
- De Názáretben már titkot csattog
a szerszám egy szerény ácsműhelyben!

-------------------------------------------------------------

HAJLÉKTALAN KARÁCSONY
 
Sötétedik, és nincs még szállás.
Erősebb, gyakrabb lesz a fájás.
 
Hiába no, ha több a vendég,
a gazdagoké az elsőbbség.
 
József már ideges; Mária nem,
sóhajtozik csak csöndesen.
 
Végül egy koldus mit tanácsol:
istállót mutat, benne jászol.
 
Bölcsőnek jó lesz; mossák a jászlat:
mégiscsak titkon királyfit várnak...
 
...Csillagot gyújt aztán fölöttük az ég:
királyok Királya, üdvözölve légy!

---------------------------------------------------------------

FENT ÉS LENT
 
Kincses napkeletről mágusok és bölcsek
királyfi-nézőbe Júdeába jönnek.
Fent a fővárosban mit se tudnak róla;
Betlehembe mennek ős-próféta-szóra.
 
Megtelik a kis hely vendégfogadója,
dörzsölheti markát boldog fogadósa.
Sok külföldi vendég arannyal is penget;
csillagászok talán? égre gyakran lesnek!...
 
Egy szegény ácsmester, Názáretből jövet,
benn a panzióban nem talál már helyet;
pedig menyasszonya gyermeket vár éppen.
 
Krízis-helyzetben most hajléktalan-szálló
kinn a faluvégen egy csöndes istálló.
Gyermek lent a szénán; csillag fenn az égen.

------------------------------------------------------------------

BETLEHEMBEN

Ott lépett a menny a földre.
Hétpecsétes titkok törve.
Gyermekként megérkezett.
Valóság, nem képzelet.

Kelet bölcse térdre hull,
elismerve: Ő az úr.
Rongyos pásztor itt nem fél:
gazdag-szegény mind elfér.

Gyilkos király üldözi,
láb-alól majd' elteszi.
Még nem sújthat rá halál:
egyszer, később, rátalál...

---------------------------------------------

GYERMEK SZÜLETIK

Pár lépés Betlehem,
most ez is sok:
már egyre sűrűbbek
a fájások.

Lassan sötétedik...
Józsefen gond:
nem tudja, hol lakik
régi rokon.

Nem baj, egy fogadó
kell hogy legyen,
kérdi is épp attól,
ki ott megyen.

... Ám zárva kapuja,
hervad remény:
hiába kopognak,
nincs hang, se fény.

Leszáll az éjjel, fent
csillag ragyog;
valahol zengenek
szent angyalok.

Sírnak szülők is, - de
sír a Gyermek!
Legnagyobb szülöttje
Betlehemnek.

-------------------------------------------------------

KARÁCSONYVÁRÁS

Hócsend, halk zene, bájgli
illata - teljesül gyermeki álom.

Kérlek, tanítsál, kedves karácsony,
szüntelen Jézusra várni.

---------------------------------------------------------

KARÁCSONY

Leég a gyertya, lehull a levél,
elfogy az étek, megy az ünnep...
Ám a Biblia tovább beszél,
szavai mindennap gyönyörűek.


(Á.E.)

--------------------------------------------------------

KARÁCSONYI BOLDOGSÁG

Isten nagy titkáról lebbent föl a fátyol,
mikor Betlehemben bölcső lett egy jászol.
Akkor is foglalt volt minden szív és szálló,
így lett szülőszoba egy szerény istálló.

Itt és most ki lesz az, aki befogadja,
szívét és életét Úr Jézusnak adja?
Angyalok örvendtek Krisztus születésén;
ugyanígy ujjongnak egy szív megtérésén.

Találsz-e valakit, járd be a világot,
akinek szívügye a te boldogságod?
Isten alig várja azt, hogy befogadjon,
s minden másnál nagyobb boldogságot adjon!

(Á.E.)