Szerző Téma: A Te Ígéd igazság  (Megtekintve 2929 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
A Te Ígéd igazság
« Dátum: 2012 Január 26, 16:26:43 »
Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te ígéd igazság.
Jn 17,17

Ezt az ÚR Jézus mondja az Atyának imájában.

A te igédnek summája igazság, és a te igazságod ítélete mind örökkévaló.
Zsolt 119,160

Már a Zsoltárokban is megtaláljuk ezt a kijelentést!

Engem mindig nagyon megérint, mennyire szent Isten Szava. Életet és eröt jelent.

Miként tanulmányozzuk Isten Ígéjét?

Szeretném, ha elmondanátok tapasztalaitokat.

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:A Te Ígéd igazság
« Válasz #1 Dátum: 2012 Január 26, 20:25:12 »
URam, igéd örökké megmarad, szilárdan, akár az ég. 90. Nemzedékről nemzedékre megmarad igazságod. Megszilárdítottad a földet, ezért áll. 91. Döntéseid szerint áll ma is, mert téged szolgál a mindenség.
Zsolt 119,89-91

Tulajdonképpen ez a legcsodálatosabb! Örökké megmarad, szilárd, döntései Istennek ma is megáll, ma is érvényes! Ha Benne bízunk, kösziklára építettünk és nem fogja engedni, hogy a lábunk inogjon, vagy tántorogjon.

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:A Te Ígéd igazság
« Válasz #2 Dátum: 2012 Április 20, 21:38:39 »
Isten Szava Szent! Ha az ÚR szól, komolyan kell venni. Egy nagyon szomorú példa Saul király az Ígében. Mi is volt az ö büne? Megvetette az ÚR Szavát!

21. A nép azonban elvette a prédából a megsemmisítésre rendelt juhoknak és ökröknek javát, hogy megáldozza az Úrnak, a te Istenednek Gilgálban.
22. Sámuel pedig monda: Vajjon kedvesebb-é az Úr előtt az égő- és véres áldozat, mint az Úr szava iránt való engedelmesség? Ímé, jobb az engedelmesség a véres áldozatnál és a szófogadás a kosok kövérénél!
23. Mert, mint a varázslásnak bűne, olyan az engedetlenség; és bálványozás és bálványimádás az ellenszegülés. Mivel te megvetetted az Úrnak beszédét, ő is megvetett téged, hogy ne légy király.
24. Akkor monda Saul Sámuelnek: Vétkeztem, mert megszegtem az Úrnak szavát és a te beszédedet; de mivel féltem a néptől, azért hallgattam szavokra.
25. Most azért bocsásd meg az én vétkemet, és térj vissza velem, hogy könyörögjek az Úrnak.
26. Sámuel pedig monda Saulnak: Nem térek vissza veled, mert megvetetted az Úrnak beszédét, és az Úr is megvetett téged, hogy ne légy király Izráel felett.

1Sám 15,21-26

Nagyon komolyan kell vennünk, amit mond az ÚR! Aki önkényesen akarja megmagyarázni az Ígét, az tulajdonképpen az Íge felé emelte magát (gondolva, hogy jobban meg tudja magyarázni az Ígét, mert nem elég világosan szólt az ÚR...). Nekünk kell az Igéhez igazodnunk és nem az Ígét a saját véleményünk alátámasztására használni.

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:A Te Ígéd igazság
« Válasz #3 Dátum: 2012 Április 20, 22:49:21 »
Még annyit hozzátennék: Az Ígét az Íge által értjük meg a Szentlélek vezetésével. Hányszor olvassuk: megmondatott....  hallottátok.... Tehát már a Szent Írásban is fontos az összefüggések megértése. Az Íge sohasem mond ellent önmagának! Egy igazi tanító pont ezekre az összefüggéskre mutat rá, és egyben Isten felé tereli a figyelmet.

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:A Te Ígéd igazság
« Válasz #4 Dátum: 2012 Április 20, 22:59:16 »
Igen! Az az igazi, amikor az ige magyarázza az igét. :2smitten:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:A Te Ígéd igazság
« Válasz #5 Dátum: 2012 Április 20, 23:08:11 »
Ámen!

Amikor az életemben elvezetett az ÚR annak felismerésére, hogy mennyire fontos a teljes Írásokban felfedezni a csodálatos összefüggéseket, kimondhatatlan áldás lett számomra. Szeretnék egyre jobban elmélyülni az Ígében, és a kinyilatkoztatásokban. Hiszen a legcsodálatosabb ajándék, hogy Isten akaratát megismerhetjük kijelentett Ígéje által.

"A Te Ígéd Igazság!" Jézus Krisztus a testben megjelent Íge, ezért is mondja: "Én vagyok az ÚT az Igazság és az élet!"

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:A Te Ígéd igazság
« Válasz #6 Dátum: 2012 Október 06, 17:00:13 »
Majd így szólt hozzájuk: "Ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam: be kell teljesednie mindannak, ami meg van írva rólam a Mózes törvényében, a próféták könyvében és a zsoltárokban." 45. Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az Írásokat,
Lk 24,44-45

És milyen Írásokról van itt szó? Hiszen az Újszövetség könyvei még nem írattak meg! Jézus ma is meg akarja nyitni a értelmünket, hogy értsük meg az Írásokat!

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető sajtosmagdi

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 89
  • Magdus lapja
Re:A Te Ígéd igazság
« Válasz #7 Dátum: 2013 Március 11, 19:13:23 »
Igazság

Mi is az igazság?

Az igazság a valóság. A kendőzetlen igazság mindig tiszta szívből jön, nincs semmi, ami foltot ejthetne rajta. Nyíltság és egyenesség jellemzi.
Az igazság ellentéte a hamisság, a hazugság. Többnyire az igazság leplezése, megmásítása a fő célja, valamilyen érdek miatt.
A Bibliában találkozunk igaz és hamis emberekkel, azért, hogy általuk különbséget tudjunk tenni a helyes és helytelen között.
Az első amit kiemelnék; az Úr az igazság, aki a nem látható, de élő igazság.
Megtestesült Jézus Krisztus személyében.

János 1, 1-18
Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.
2
Ez kezdetben az Istennél vala.
3
Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, ami lett.
4
Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága;
5
És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt.
6
Vala egy Istentől küldött ember, kinek neve János.
7
Ez jött tanúbizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higyjen ő általa.
8
Nem ő vala a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról.
9
Az igazi világosság eljött volt már a világba, amely megvilágosít minden embert.
10
A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt.
11
Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadák be őt.
12
Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek;
13
Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek.
14
És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.
15
János bizonyságot tett ő róla, és kiáltott, mondván: Ez vala, akiről mondám: Aki utánam jő, előttem lett, mert előbb volt nálamnál.
16
És az ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet is kegyelemért.
17
Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett.
18
Az Istent soha senki nem látta; az egyszülött Fiú, aki az Atya kebelében van, az jelentette ki őt.


Jézus földi tartózkodása idején megismertette az Atya igazságát. Amikor az Atya jobbjára ült megígérte, hogy elküldi a Vígasztalót aki megismerteti velünk az igazságot.

János 14,16-17
16
És én kérem az Atyát, és más vígasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké.
17
Az igazságnak ama Lelkét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt; de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad.


A Szent Lélek az aki az igazságra vezet minket.

A gonosz viszont azon mesterkedik, hogy elbuktasson minket. Ezt többnyire úgy teszi, rávezeti az embert arra, hogy titkolja el az igazságot. Ez csak akkor lehetséges, ha a személyes érdekeinket felnagyítja előttünk és fontossá teszi.

Erre nagyon jó példa Anániás és Szafira története.

ApCsel 5, 1-11

1
Egy ember azonban, névszerint Anániás, Safirával, az ő feleségével, eladá birtokát.
2
És félre tőn az árából, feleségének is tudtával, és valami részét elvivén, az apostoloknak lábai elé letevé.
3
Monda pedig Péter: Anániás, miért foglalta el a Sátán a te szívedet, hogy megcsald a Szent Lelket, és a mezőnek árából félre tégy?
4
Nemde megmaradva néked maradt volna meg, és eladva a te hatalmadban volt? Miért hogy ezt a dolgot cselekedted szívedben? Nem embereknek hazudtál, hanem Istennek.
5
Hallván pedig Anániás e szavakat, lerogyott és meghala; és mindenekben nagy félelem támada, kik ezeket hallják vala.
6
Az ifjak pedig felkelvén, begöngyölék őt, és kivivén eltemeték.
7
Történt aztán mintegy három órai szünet múlva, hogy az ő felesége, nem tudva, mi történt, beméne.
8
Monda pedig néki Péter: Mondd meg nékem, vajjon ennyiért adtátok-é el a földet? Ő pedig monda: Igen, ennyiért.
9
Péter pedig monda néki: Miért hogy megegyeztetek, hogy az Úrnak lelkét megkísértsétek? Ímé a küszöbön vannak azoknak lábaik, akik eltemették férjedet, és kivisznek téged.
10
És azonnal összerogyott lábainál, és meghala; bemenvén pedig az ifjak, halva találák őt, és kivivén eltemeték férje mellé.
11
És támada nagy félelem az egész gyülekezetben és mindazokban, kik ezeket hallják vala.


Igen, Jézus feltámadása és mennybemenetele után még volt Istenfélelem az emberekben, de amint átalakult az egyház és számtalan gyülekezet jött létre az Istenfélelem is kezdett megszűnni.
Megjelentek a hamis próféták, akik Isten  nevében, vagy Jézus nevében beszéltek, cselekedtek, de valójában a sátán érdekeit szolgálták.

János 1 levele 4,1-6

1
Szeretteim, ne higyjetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől vannak-é; mert sok hamis próféta jött ki a világba.
2
Erről ismerjétek meg az Isten Lelkét: valamely lélek Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van;
3
És valamely lélek nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől: és az az antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljő; és most e világban van már.
4
Ti az Istentől vagytok fiacskáim, és legyőztétek azokat; mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki e világban van.
5
Azok a világból valók; azért a világ szerint beszélnek, és a világ hallgat rájok.
6
Mi az Istentől vagyunk: aki ismeri az Istent, hallgat reánk, aki nincsen az Istentől, nem hallgat reánk. Erről ismerjük meg az igazságnak lelkét és a tévelygésnek lelkét.Jézus Krisztus az egyedüli út a számunkra

János 14,6
„ …Én vagyok az út, az igazság és az élet….”


Ismerjük Ábrahám történetét. Igaznak ismerte el az Istent.

1Mózes, 15, 6

És hitt az Úrnak és tulajdoníttaték az őnéki igazságul.


Megemlíthetük Jóbot is akire azt mondta az Úr:

Jób 1,8

És monda az Úr a Sátánnak: Észrevetted-é az én szolgámat, Jóbot? Bizony nincs hozzá hasonló a földön: feddhetetlen, igaz, istenfélő, és bűngyűlölő.


Az Úr megveti a hamisságot. Mert a hamisság az bűn. Az Úr  elutasítja azt aki a világnak is akar tetszeni és istennek is.

Jelenések könyve 3, 14-20

14
A Laodiceabeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete:
15
Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév; vajha hideg volnál, vagy hév.
16
Így mivel lágymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból.
17
Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, és meggazdagodtam és semmire nincs szükségem; és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavalyás és szegény és vak és mezítelen:
18
Azt tanácslom néked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy; és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága; és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss.
19
Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem: légy buzgóságos azért, és térj meg.
20
Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem.


És ebben az utolsó mondatban van amit tennünk kell. Nyissuk meg az ajtót Jézus előtt. Az Ő közelsége megszabadít minket minden hazugságtól, hamisságtól és kétszínűsködéstől.  Ha beengedjük Őt a szívünkbe és alázatban, engedelmeskedve a tanításainak élünk akkor az Úr minket is igaznak fogad el.

János 8:31-32
Ha megtartjátok az igémet, valóban tanítványaim vagytok, megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít benneteket.

 Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:A Te Ígéd igazság
« Válasz #8 Dátum: 2013 Március 11, 19:21:40 »
Drága Magdikám!

Hálás vagyok az ÚRnak, mert ezt a tanítást Ö helyezte a szívedre. Most eszembe jutott még Dávid is. Milyen bizonyságtételt tett fia Salamon, amikor az ÚRral beszélt:

Salamon ezt felelte (az ÚRnak): Te nagy szeretettel bántál szolgáddal, Dáviddal, az én apámmal, ahogyan ő is hűségesen, igazán és egyenes szívvel élt előtted. Ezt a nagy szeretetet megtartottad iránta, és fiút adtál neki, aki a trónján ül ma is.
1Kir 3,6

Az ÚR elött kedves az egyenes szív és az engedelmes lélek.

 :afro: :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:A Te Ígéd igazság
« Válasz #9 Dátum: 2013 Március 11, 19:22:40 »
Köszönöm Magdika az áldott üzenetet. :afro: Az Úr áldjon meg! :2smitten:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:A Te Ígéd igazság
« Válasz #10 Dátum: 2013 Március 11, 19:32:22 »
Magdika írta:

Idézet
Igen, Jézus feltámadása és mennybemenetele után még volt Istenfélelem az emberekben, de amint átalakult az egyház és számtalan gyülekezet jött létre az Istenfélelem is kezdett megszűnni.

Ezzel tökéletesen egyetértek! Sokan még attól sem riadnak vissza, hogy az Ígét féretéve saját emberi véleményeket propagáljanak.

De Pál is mondta:

Ha valaki elveti Mózes törvényét, az két vagy három tanú vallomása alapján irgalom nélkül meghal. 29. Mit gondoltok: mennyivel súlyosabb büntetésre lesz méltó az, aki Isten Fiát lábbal tapodja, a szövetség vérét, amellyel megszenteltetett, közönségesnek tartja, és a kegyelem Lelkét megcsúfolja?
Zsid 10,28-29

 :igen:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Jazmin

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 482
Re:A Te Ígéd igazság
« Válasz #11 Dátum: 2013 Március 12, 09:51:02 »


Idézet
Mi is az igazság?

Az igazság a valóság. A kendőzetlen igazság mindig tiszta szívből jön, nincs semmi, ami foltot ejthetne rajta. Nyíltság és egyenesség jellemzi.
Az igazság ellentéte a hamisság, a hazugság. Többnyire az igazság leplezése, megmásítása a fő célja, valamilyen érdek miatt.


Ámen!
Az Isten SZERETET. 1 Ján 4:8

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:A Te Ígéd igazság
« Válasz #12 Dátum: 2013 Március 12, 13:18:23 »
Idézet
Az első amit kiemelnék; az Úr az igazság, aki a nem látható, de élő igazság.
Megtestesült Jézus Krisztus személyében.

És ha a Lélek vezet Isten gyermeke vagyok és él bennem is a testben megjelent Igazság, Jézus Krisztus.

Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; a mely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, a ki szeretett engem és önmagát adta érettem.
Gal 2,20

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10