Szerző Téma: Törvény-Kegyelem.  (Megtekintve 7426 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:Törvény-Kegyelem.
« Válasz #30 Dátum: 2012 Február 24, 11:21:14 »
Nézzétek meg mit csinálnak a homoszexuálisok! Azt mondják, betegek, benne van a génjeikbe hogy ők a saját nemükhöz vonzódnak. Ellenben az Ige azt mondja, a homoszexualitás nem betegség, hanem bűn, amiből meg kell térni.
Ha félresöpörjük az ó-szövetséget (mert hát erről van szó) akkor bizony nem azt az Istent fogjuk imádni, Akit Jézus is imádott.
Jézus ugyanis azt az Istent imádta, aki a törvényben is kinyilatkoztatta magát, sőt, Jézus azt mondta magáról Áni Hu. Én Ő vagyok. Aki látott engem, látta az Atyát is.
Vagy nézzétek meg a római és görög katolikus egyházat, ahol összevontak egy parancsolatot és igy nyugodt szivvel bevitték a templomokba a szobrok imádatát, amit egyenesen tilt az Ige. Ezért nagyon is nem mindegy hogyan viszonyulunk Isten akaratához, és hogy az Isten iránt való szeretetünk megnyilvánul-e cselekedetekben?

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:Törvény-Kegyelem.
« Válasz #31 Dátum: 2012 Február 24, 11:35:45 »
I. Sámuel 15/22
Sámuel pedig monda: Vajjon kedvesebb-é az Úr előtt az égő- és véres áldozat, mint az Úr szava iránt való engedelmesség? Ímé, jobb az engedelmesség a véres áldozatnál és a szófogadás a kosok kövérénél!

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Törvény-Kegyelem.
« Válasz #32 Dátum: 2012 Február 24, 11:48:56 »
Egy nagyon jó és szemléletetö péla a Bibliában a házasságtörö asszony példája:

2. Jó reggel azonban ismét ott vala a templomban, és az egész nép hozzá méne; és leülvén, tanítja vala őket.
3. Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vivének hozzá, a kit házasságtörésen kaptak vala, és a középre állítván azt,
4. Mondának néki: Mester, ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtörő.
5. A törvényben pedig megparancsolta nékünk Mózes, hogy az ilyenek köveztessenek meg: te azért mit mondasz?
6. Ezt pedig azért mondák, hogy megkísértsék őt, hogy legyen őt mivel vádolniok. Jézus pedig lehajolván, az ujjával ír vala a földre.
7. De mikor szorgalmazva kérdezék őt, felegyenesedve monda nékik: A ki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ.
8. És újra lehajolván, írt vala a földre.
9. Azok pedig ezt hallván és a lelkiismeret által vádoltatván, egymásután kimenének a vénektőkezdve mind az utolsóig; és egyedül Jézus maradt vala és az asszony a középen állva.
10. Mikor pedig Jézus felegyenesedék és senkit sem láta az asszonyon kívül, monda néki: Asszony, hol vannak azok a te vádlóid? Senki sem kárhoztatott-é téged?
11. Az pedig monda: Senki, Uram! Jézus pedig monda néki: Én sem kárhoztatlak: eredj el és többé ne vétkezzél!

Jn 8,2-11

Az asszony a házasságot megtörte, ezzel a törvény ellen vétkezett. Mi jár a házasságtörésért? Halál, a törvény szerint. Tehát az ítélet a törvény alapján jogos. Viszont mit kérdez Jézus? Aki nem bünös… Csak az mondhat ki a másik felett ítéletet, aki nem vétkezett. Ha a vétkes ítélkezik, az törvénykedés, és nem megengedett! Jézus, akik nem vétkezett, hatályon kivül helyezheti a törvény szerinti ítéletet, azzal, hogy megkegyelmez. El törölte azt a törvényt, hogy ne paráználkodj? NEM! Söt! A megkegyelmezés után azt mondja: eredj el és többé ne vétkezzél!
Mi ellen ne vétkezzen? A törvény parancsolata ellen: Ne paráználkodj!

Tehát a Törvényadó megkegyelmez, a vétkes ember pedig ítélkezik! Itt van a gond….

Ha valamit félreértünk írásodban kedves Petya testvér, kérlek mondd meg, vagy pontosíts, mert szeretnénk Téged helyesen érteni. Batiszrael meglátásom szerint nem ellened ment, hanem a nézetét feljtette ki arról, hogy miként lett a szeretet félreértelmezve az idök folyamán egyes egyházakban.

Testvéri szeretetben

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:Törvény-Kegyelem.
« Válasz #33 Dátum: 2012 Február 24, 11:57:30 »
Teljesen igazad van, Elisheva. Mert a kegyelem ideje, pontosan ezt jelenti. Hogy a vétkezőt nem éri azonnali halálbüntetés. Kegyelem alatt van, Jézus váltságáldozata által. De a kegyelem ideje egyszer lejár, és az aki most kegyelmez, akkor irgalmatlan lesz! Lesznek akik mondják, Uram, Uram nem a te nevedben...és Ő pedig azt fogja mondani nekik, nem ismerlek titeket!
Egyébként nem szoktam itélkezni senki felett, de általában az Ige önmagában megteszi ezt, ezért van az, hogy a bűnösök akik nem akarnak megtérni, úgy gondolják itélkezünk felettük. Ezt igy gondolják a homoszexuálisok is, meg még azt is, hogy az ilyen keresztény emberek mint mi vagyunk, homofóbok, mert nem értik meg, hogy az itélet nem a miénk, hanem az Istené. Az Isten Igéje meg olyan mint egy kétélű kard, és megitéli a gondolatokat is. Igy leszünk mi is az itélőszék előtt, és Jézus vére által egyedül csakis kegyelemből mehetünk majd be a mennyek kapuján!

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Törvény-Kegyelem.
« Válasz #34 Dátum: 2012 Február 24, 12:32:12 »
Kedves Bariszrael!

Az Ige az abszolút mérvadó! Teljesen egyetértek Veled és nem is gondoltam egy pillantra, hogy te ítélkezel. Sajnos az a meglátásom, hogy a gyakorlatban sokszor a két szélsöség között mozgunk. Mert vannak tényleg nagyon törvényeskedö keresztények is, akik mindent jobban tudnak, és hamar kimondják az ítéletet. Ismerek több olyan Testvért, akiket ezzel az ítélkezö magaviselettel, megsebeztek. Sokáig tartott, amíg az ÚR e sebeket begyógyította.  Mi nem tudunk senkit megváltoztatni, ezt csak Isten tudja! Viszont felelösségünk, amennyiben érintettek vagyunk, szólni. Ha valaki ezt elutasítja, jöhet a porszívó, vagy lerázzuk a port.


 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető zoltan

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1594
 • Testvér
Re:Törvény-Kegyelem.
« Válasz #35 Dátum: 2012 Február 24, 14:47:50 »
Békesség nektek.

Ján 20:19  …  eljöve Jézus és megálla a középen, és monda nékik: Békesség néktek!

Már rég készülök hozzá szólni, csak nem volt időm.

Úgy látom, hogy ugyanazt a dolgot, különböző oldalról látjátok, úgy ahogy az érmének két oldala van. A szeretetnek meg sok oldala van, sőt mélysége magassága szélessége és hosszósága Ef.3:18, az egész életünk nem elégséges ahhoz, hogy ki kutassuk, hogy megértsük.

Mindegyikőtöknek igaza van.

Mi a szeretett? De kérdezhetném : KI a szeretett?

A szeretett nem egy fogalom, nem egy érzés. Ennél sokkal több.

Igen a szeretet szükséges ahhoz, hogy az Isten igéje szerint tudjunk élni, Isten akarata szerint, Isten parancsolatai vagy törvénye szerint.
Egyedűl, nem tudunk Isten igéje, Isten parancsolatai szerint élni, csak is Krisztus által, akkor amikor újjászületünk, amikor Krisztus belép az életünkben.
Azért mondja Jézus, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.
Ezért Isten nélkül, a Szent Szellem nélkül semmi esélyünk nincs, azért mert A SZERETETT AZ ISTEN. Az ige mondja : 1Ján 4:16  ...  Az Isten szeretet... 1Ján 4:8 

A szeretett élő,  a szeretet él, a szeretet cselekszik, munkálkodik.

Mi a szeretett?

1Kor 13:4-7  A szeretet:
-   hosszútűrő,
-   kegyes;
-   a szeretet nem irígykedik,
-   a szeretet nem kérkedik,
-   nem fuvalkodik fel.
-   Nem cselekszik éktelenül,
-   nem keresi a maga hasznát,
-   nem gerjed haragra,
-   nem rójja fel a gonoszt,
-   Nem örül a hamisságnak,
-   de együtt örül az igazsággal;
-   Mindent elfedez,
-   mindent hiszen,
-   mindent remél,
-   mindent eltűr.

Így válik a szeretett, a törvény betöltőjévé. Mert itt be van töltve a parancsolat. Mert a szeretet túl mutat az érzésen, az cselekszik. Az tesz dolgokat és nem tesz dolgokat.
Így a Szeretett egyben a törvény alapja és betöltője, egyben a törvény összefoglalója, egy dologban a Szeretetben.

Az Ige Isten, mert az Ige testé lett. Isten szava, kijelentése, törvénye, testé lett Krisztusban.
A szeretet Isten. Krisztusban testé lett a szeretet. Krisztusban ez a kettő eggyesűl, vagyis mondhatnám mindig is egy volt.
Ebből következik, hogy a szeretet nem más mint a megélt ige, a megélt parancsolatok, vagyis a megélt törvény.

Mert a törvény betöltése a szeretet,

Róm 13:10  A szeretet nem illeti gonoszszal a felebarátot. Annakokáért a törvénynek betöltése a szeretet.

Ján 13:34  Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; a mint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.
Ján 15:12  Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, a miképen én szerettelek titeket.
1Tim 1:5  A parancsolatnak vége pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és igaz hitből való szeretet:

Az igazi szeretett nem beszédben, vagy érzésben áll, hanem abban, hogy kész vagyok meghalni, Istenért, és testvéremért. (Szeresd az Urat, teljes ... , szeresd felebarátodat, mint ...)

1Ján 4:19  Mi szeressük őt; mert ő előbb szeretett minket!
1Ján 4:11  Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást.1Ján 5:3  Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait; az ő parancsolatai pedig nem nehezek.


ugyanakkor a szeretet által tudjuk betölteni a törvényt

Ján 14:15  Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok.

Gal 5:6  Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetélkedetlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit.A szeretet a mozgató rugó,( Minden dolgotok szeretetben menjen végbe! 1Kor 16:14 ) az ami az erőt és az energiát adja az a, Krisztusi szeretet, vagy a Krisztus szeretete, de lehet úgy is mondani, hogy Krisztus bennünk.

Ef 1:4  A szerint, a mint magának kiválasztott minket Ő benne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek Ő előtte szeretet által,


Ebben az imádságban benne van minden, (érdemes elmélkedni rajta), legyen ez az imádság, a mi imádságunk, a mi vágyunk.

Ef 3:14  Ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja előtt,
Ef 3:15  A kiről neveztetik minden nemzetség, mennyen és földön,
Ef 3:16  Hogy adja meg néktek az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az Ő Lelke által a belső emberben;
Ef 3:17  Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben;
Ef 3:18  A szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága [az Isten jóvoltának],
Ef 3:19  És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy [ekképen] beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig.
Ef 3:20  Annak pedig, a ki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint,
Ef 3:21  Annak légyen dicsőség az egyházban a Krisztus Jézusban nemzetségről nemzetségre örökkön örökké. Ámen!


Sok szeretettel.

Az Úr adja, hogy megértsük, megtapasztaljuk, és megéljük, a szeretetett, az által aki nem más mint a szeretett, aki erőt ad mindenek felet ehez, aki képes betölteni bennünket az Istennek egész teljességéig, a Szent Szellem erejével, szeretetével.

 :2smitten:
Kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: a kiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem,

 Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szent Léleknek közössége mindnyájatokkal. Ámen.

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:Törvény-Kegyelem.
« Válasz #36 Dátum: 2012 Február 24, 22:29:16 »
Ámen
 :ima02:

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:Törvény-Kegyelem.
« Válasz #37 Dátum: 2012 Február 24, 22:39:43 »
1Kor 13:4-7  A szeretet:
-   hosszútűrő,
-   kegyes;
-   a szeretet nem irígykedik,
-   a szeretet nem kérkedik,
-   nem fuvalkodik fel.
-   Nem cselekszik éktelenül,
-   nem keresi a maga hasznát,
-   nem gerjed haragra,
-   nem rójja fel a gonoszt,
-   Nem örül a hamisságnak,
-   de együtt örül az igazsággal;
-   Mindent elfedez,
-   mindent hiszen,
-   mindent remél,
-   mindent eltűr.

Nem is olyan könnyű feladat ez, nagy a mérce. Van még mit csiszolódni az Úr kezében, nem? Mikor jutunk el mi is az Agapéra?  :104:

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Törvény-Kegyelem.
« Válasz #38 Dátum: 2012 Február 24, 23:05:38 »
Valóban nem könnyü feleadat, de a legcsodálatosabb és a legértékesebb feladat, amiért érdemes saját magunkat teljesen feladni!

Mikor jutunk el? Isten Jézus Krisztusban már odaadta nekünk.... Önmagával együtt.....

 :ima06: :Jezus01:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Törvény-Kegyelem.
« Válasz #39 Dátum: 2012 Október 17, 18:02:14 »
Ma találtam Corrie Ten Boom-tól egy nagyon elgondolkoztató idézetet:

"A törvénytől való szabadság nem ment fel attól, hogy Isten akaratát cselekedjük, hanem azt jelenti, hogy az ÚR ömaga cselekszi azt általunk."

 :2smitten:

Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető ditte

 • Segítő
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4504
Re:Törvény-Kegyelem.
« Válasz #40 Dátum: 2012 Október 17, 20:47:11 »
Ez nagyon jó!
"Társuk vagyok mindazoknak,akik félnek téged,és akik határozataidat megtartják."Zsoltárok 119,63

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Törvény-Kegyelem.
« Válasz #41 Dátum: 2012 Október 18, 01:20:08 »
14
    És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.
15
    János bizonyságot tett ő róla, és kiáltott, mondván: Ez vala, akiről mondám: Aki utánam jő, előttem lett, mert előbb volt nálamnál.
16
    És az ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet is kegyelemért.
17
    Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett.
18
    Az Istent soha senki nem látta; az egyszülött Fiú, aki az Atya kebelében van, az jelentette ki őt.

János ev. 14-18

A kegyelem pedig az amit meg nem érdemlünk. És Jézus Krisztus ezt a kegyelmet adja számunkra.
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Törvény-Kegyelem.
« Válasz #42 Dátum: 2012 Október 18, 07:56:16 »
ÁMEN!

Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz?" 6. Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. 7. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik: "Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ." 8. És lehajolva tovább írt a földre. 9. Azok pedig ezt hallva, egymás után kimentek, kezdve a véneken, és egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen. 10. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá: "Hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged?" 11. Ő így felelt: "Senki, Uram." Jézus pedig ezt mondta neki: "Én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz!"
Jn 8,5-11

Ingyen kegyelemböl bocsátott meg Jézus Krisztus az asszonynak, az asszony nem érdemelte ki a kegyelmet. DE! mi ellen ne vétkezzen tovább?

Mert a bűn, miután ösztönzést kapott a parancsolattól, megcsalt engem, és megölt általa. 12. A törvény tehát szent, a parancsolat is szent, igaz és jó. 13. Akkor a jó lett halálommá? Szó sincs róla! Ellenben a bűn, hogy meglássék bűn mivolta, a jó által hoz rám halált, így a bűn fokozott mértékben lesz bűnné a parancsolat által. 14. Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok: ki vagyok szolgáltatva a bűnnek.
Róm 7,11-14

Tehát a parancsolat szent és jó, de emberi hagyományokkal érvénytelenné tenni Isten elleni vétek.

Ő így válaszolt nekik: "Ti pedig miért szegitek meg a ti hagyományotokért az Isten parancsolatát? 4. Mert Isten ezt mondta: Tiszteld apádat és anyádat, és aki gyalázza apját vagy anyját, halállal bűnhődjék. 5. Ti pedig így tanítotok: Ha valaki ezt mondja apjának vagy anyjának: Áldozati ajándék az, amivel megsegíthetnélek, azt ebben az esetben nem köti a parancsolat, hogy tisztelje apját és anyját. 6. Így tettétek érvénytelenné Isten igéjét a ti hagyományotokért.
Mt 15,3-6 

A szeretetünk pont abban nyilvánul meg, ha megtartjuk a parancsolatokat.

"Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, 16. én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: 17. az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz."

Jn 14,15-17

És milyen parancsolatokat adott Jézus Krisztus? Amelyet az Atya parancsolt neki, mert az Ö parancsolata örök élet.

Mert én nem magamtól szóltam, hanem aki elküldött engem, maga az Atya parancsolta meg nekem, hogy mit mondjak, és mit beszéljek. 50. Én pedig tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Amit tehát én mondok, úgy hirdetem, ahogyan az Atya mondta nekem."
Jn 12,49-50

Jézus így válaszolt: "A legfőbb ez: Halljad, Izráel, az Úr, a mi Istenünk, egy Úr, 30. és szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. 31. A második ez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincsen más, ezeknél nagyobb parancsolat."
Mk 12,29-31

Halljad, Izráel, az Úr, a mi Istenünk, egy Úr
Sh`ma Izrael Adonai Eloheinu Adonai echad!
5Móz 6,4


Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3061
Re:Törvény-Kegyelem.
« Válasz #43 Dátum: 2012 Október 18, 12:16:08 »
Jn.7,45.    
Elmenének azért a szolgák a főpapokhoz és farizeusokhoz; és mondának azok ő nékik: Miért nem hoztátok el őt?
46.    
Felelének a szolgák: Soha ember úgy nem szólott, mint ez az ember!
47.    
Felelének azért nékik a farizeusok: Vajjon ti is el vagytok-é hitetve?
48.    
Vajjon a főemberek vagy a farizeusok közül hitt-é benne valaki?
49.    
De ez a sokaság, a mely nem ismeri a törvényt, átkozott!
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető ditte

 • Segítő
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4504
Re:Törvény-Kegyelem.
« Válasz #44 Dátum: 2012 Október 18, 12:52:59 »
Amit akartok azért, hogy az emberek tiveletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal, mert ez a törvény és a próféták.(Máté 7,12.)
 :2smitten:
"Társuk vagyok mindazoknak,akik félnek téged,és akik határozataidat megtartják."Zsoltárok 119,63