Szerző Téma: Egy ilyen gyülekezetre vágyom!  (Megtekintve 11980 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető tomi

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 62
 • tag
Re:Egy ilyen gyülekezetre vágyom!
« Válasz #30 Dátum: 2013 Október 08, 19:03:32 »
Bocsáss meg Testvérem, de én úgy gondolom, hogy Jézus tökéletes áldozatával az Örökkévaló és az emberek között bontotta le a válaszfalat nem pedig a zsidók és a nemzetekbeliek között. A zsidók és nemzetekbeliek közötti különbség a szelíd olajfába való beoltatással szűnik meg, hiszen ekkor válunk egy néppé. A keresztáldozat az utat nyitotta meg a nem hívőknek a Mindenható Isten felé. Persze nehéz ezt így szétválasztani, hiszen az izraeli nép a kiválasztott. Én úgy gondolom, hogy a zsidó nép is csak a Messiáson keresztül juthat el az Örökkévalóhoz. Bocsáss meg, ha valamit félreértettem. :pirul:
"Ellenben a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem..."

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3211
Re:Egy ilyen gyülekezetre vágyom!
« Válasz #31 Dátum: 2013 Október 08, 19:18:56 »
... Eff.2,11.    
Annakokáért emlékezzetek meg arról, hogy egykor ti a testben pogányok, kiket körülmetéletlenségnek nevez vala amaz úgynevezett s a testen kézzel megcsinált körülmetélkedés,
12.    
Hogy ti, mondom, abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izráel társaságától idegenek, és az ígéret szövetségeitől távolvalók, reménységetek nem vala, és Isten nélkül valók voltatok e világon;
13.    
Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által.
14.    
Mert Ő a mi békességünk, ki egygyé tette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat,
15.    
Az ellenségeskedést az Ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén; hogy ama kettőt egy új emberré teremtse Ő magában, békességet szerezvén;
16.    
És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést.
17.    
És eljövén, békességet hirdetett néktek, a távol valóknak és a közel valóknak.
18.    
Mert Ő általa van menetelünk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához.
19.    
Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek,
20.    
Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus,
21.    
A kiben az egész épület szép renddel rakattatván, nevekedik szent templommá az Úrban;
22.    
A kiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a Lélek által.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3211
Re:Egy ilyen gyülekezetre vágyom!
« Válasz #32 Dátum: 2013 Október 08, 19:26:25 »
Bocsáss meg Testvérem, de én úgy gondolom, hogy Jézus tökéletes áldozatával az Örökkévaló és az emberek között bontotta le a válaszfalat nem pedig a zsidók és a nemzetekbeliek között. A zsidók és nemzetekbeliek közötti különbség a szelíd olajfába való beoltatással szűnik meg, hiszen ekkor válunk egy néppé. A keresztáldozat az utat nyitotta meg a nem hívőknek a Mindenható Isten felé. Persze nehéz ezt így szétválasztani, hiszen az izraeli nép a kiválasztott. Én úgy gondolom, hogy a zsidó nép is csak a Messiáson keresztül juthat el az Örökkévalóhoz. Bocsáss meg, ha valamit félreértettem. :pirul:

Így van Testvérem. A Zsidók is csak a Messiás által juthatnak üdvösségre, ám a nemzetek rajta keresztül, a beoltatás után.... Aki pedig nem oltatik be, az száraz gally lesz. Így tehát, ahogyan utalsz is, sokan vannak, akik azt "gondolják" hogy bent vannak, pedig nagyon is kint maradtak...
Érdekes aspektust mutattál fel Testvérem.
Persze gondolom hogy erre is van válasz sokak szerint... mint pl.: ők az Igazi Isráél... meg egyéb sületlenség...
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető tomi

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 62
 • tag
Re:Egy ilyen gyülekezetre vágyom!
« Válasz #33 Dátum: 2013 Október 08, 19:43:03 »
Ámen! Köszönöm Testvérem. Az Igével nincs mit vitatkozni.
"Ellenben a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem..."

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Egy ilyen gyülekezetre vágyom!
« Válasz #34 Dátum: 2013 Október 08, 23:48:50 »
Bocsáss meg Testvérem, de én úgy gondolom, hogy Jézus tökéletes áldozatával az Örökkévaló és az emberek között bontotta le a válaszfalat nem pedig a zsidók és a nemzetekbeliek között. A zsidók és nemzetekbeliek közötti különbség a szelíd olajfába való beoltatással szűnik meg, hiszen ekkor válunk egy néppé. A keresztáldozat az utat nyitotta meg a nem hívőknek a Mindenható Isten felé. Persze nehéz ezt így szétválasztani, hiszen az izraeli nép a kiválasztott.

Kedves Testvérem, bocsáss meg de csak most jöttem meg a munkából, így csak most válaszolok neked.
Nyilván igaz amit írsz, hogy Jézus a tökéletes áldozatával békéltetett meg minket az Atyával. Viszont amit írtam és amit már Ferenc Testvérünk is az igéből felmutatott, szintén megállja a helyét. Hiszen az Izrael házát nevezi az írás közel valóknak, a pogányokat pedig távol valóknak, akik miután megtértek, közel valókká lettek.

Én úgy gondolom, hogy a zsidó nép is csak a Messiáson keresztül juthat el az Örökkévalóhoz. Bocsáss meg, ha valamit félreértettem. :pirul:

Jól gondolod Testvérem, én is ezt írtam:
Idézetet írta: Antee
Viszont ez a fal amit Jézus lerombolt, újra áll, elkülöníti magát a kereszténység attól a zsidóságtól, akik szintúgy Jézust tartják megváltójuknak.

"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Egy ilyen gyülekezetre vágyom!
« Válasz #35 Dátum: 2013 Október 09, 00:01:32 »
Idézetet írta: Tomi
Bocsáss meg Testvérem, de én úgy gondolom, hogy Jézus tökéletes áldozatával az Örökkévaló és az emberek között bontotta le a válaszfalat nem pedig a zsidók és a nemzetekbeliek között.

Teljesen rendjén van amit írsz, csak eszembe jutott erről valami. Mégpedig az, hogy Jézus halálakor a kárpit kettéhasadt, jelként kifejezve, hogy szabaddá vált az út az Atyához. De ez nem jelenti azt, hogy: "uzsgyi előre"! Mert az Atya ugyanúgy Szent és bűngyűlölő, nem lehet akárhogy a jelenlétébe állni. Éppen ezért van az, amit sokan nem tudnak, hogy Jézus a kárpit helyére állt be. Jézus teste lett a kárpit, amin keresztül mehetünk csak be a Szentek Szentjébe.

Zsidó levél 10,19-23
"Mivelhogy azért atyámfiai bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által, Azon az úton, amelyet ő szentelt nékünk új és élő út gyanánt, a kárpit, azaz az ő teste által, És lévén nagy papunk az Isten háza felett: Járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívök tiszta a gonosz lelkiismerettől, És testök meg van mosva tiszta vízzel; tartsuk meg a reménységnek vallását tántoríthatatlanul, mert hű az, aki ígéretet tett,"

De mit jelent Jézus testén bemenni!?

Biztos tudjátok, hogy van az a mondás: "csak a testemen át mehetsz be". Itt is igaz, ugyanis csak a holttestben lehet bemenni, vagyis akik nem test szerint, hanem a lélek szerint járnak.

Római levél 8,8
"Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt."
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Egy ilyen gyülekezetre vágyom!
« Válasz #36 Dátum: 2013 Október 09, 10:25:15 »
A tökéletes gyülekezet vezetőit az Úr keni fel szolgálatra. Olyan embereket akik jellemüben megfelelők, megbízhatók, hűségesek, szeretik és tisztelik az Urat, Istenfélők,alázatosoka, segítőkészek, határozottak, és a szeretet él bennük. Tudom, hogy még sok mindent lehetne írni hozzá, de mindezek elolvashatók Pál apostol Timóteushoz írt levelében.
A gyülekezet az Úr tanítása szerint él, szintés istenfélelemben, szeretetben. Az Úrtól kapott talentumaikat nem elássák hanem kamatoztatják. Valódi szeretetközösségben élnek. Segítőkészek, imádkozó lelkületűek, tisztelik az Urat, és cslekvő hitben élnek.
Nem tesznek különbséget egymás között, nem ítélkeznek,életükkel dicsőítik az Urat.
Nem szájjal mutatják be hívő mivoltukat, hanem életük bízonyítja azt.
Úgy gondolom, ha mindezeket megélik akkor nem kell azon gondolkodni, hogy van-e üdvösségük vagy nincs, bátran megállhatnak az Úr ítélőszéke előtt, mert Jézus krisztus lesz az igazolni fogja őket.
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Egy ilyen gyülekezetre vágyom!
« Válasz #37 Dátum: 2013 Október 09, 12:10:11 »
Egyetértek testvérem.
Mégis vannak, akik megöröklik a vezetõ beosztást a gyülekezetben, nem pedig Istentõl kapják az elhívást.
A legtöbb gyülekezetben az a szokás, hogy csak az taníthat, akinek meg van a teológiai végzettsége.

Pedig a teológia nem ad hitet, csak ismeretet. Az pedig könnyen felfuvalkodottá teheti az embert.
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)