Ismerkedés > Színház

A megszentelődés útján

(1/10) > >>

Antee:
Ebben a felvonásban a már megtért ember megszentelődés útjának lehetünk nyomon követőivé.

bacsipista:

--- Idézet ---„Hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes
életetekben; Mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent vagyok.”
1Pét 1:15-16
--- Idézet vége ---

Olvastam a Bibliában ezeket a sorokat és mélyen elgondolkoztatott. Szentek legyetek, úgy értelmezem, hogy igazak legyünk, ne legyen bennünk hamisság, képmutatás, bűn.

Majd később találkoztam Ézsaiás szavaival:


--- Idézet ---Jól megépített útja lesz, amelyet szent útnak hívnak. Nem jár azon tisztátalan, csak az ÚR népe járhat rajta, bolondok nem tévednek rá. Ézsaiás 35,8
--- Idézet vége ---

Én az Úr néphez tartozom, de nem mernék arra az útra rálépni. Igaz, hogy megtértem, bemeritkeztem, de még mindig nem bűntelen az életem. Minap is elbuktam, egy apróságon kiakadva elöntött a düh és kiabáltam azzal, akit szeretek. Igaz elszégyelltem magam e viselkedésem után. És sok hasonló jellembéli hibám van, amit nem tudtam a bemerítő medencében hagyni, és azok uralkodnak felettem.

Mit tehetek ez ellen?

Antee:
Nagyon jó igék, amiket hoztál Testvérem!

A mi drága Úr Jézusunk megváltott minket, kiragadva a biztos kárhozatból. Viszont mint a testnek is, úgy a léleknek is növésre van szüksége. Kezdésként tejjel táplálkozunk, majd ahogyan megjelennek a fogaink, úgy szilárdabb ételeket is ehetünk.

Amit fontos leszögezni: nem vagyunk tökéletesek. Cselekedetekben semmiképp. Folyamatos harcban vagyunk, amíg e földi testben élünk. Pál levelében is olvassuk, hogy a test és a lélek folyton hadakozik egymással, hogy ne azt tegyük, amit szeretnénk (Galátzia levél 5,17).

Isten parancsolata az, hogy szentek legyünk, amiképpen Ő is szent! Testvérem, ettől mind messze vagyunk. Viszont erre törekednünk kell! Ha feladjuk, akkor elbuktunk...

bacsipista:
Igen, valóban az Isten parancsa, hogy Szentek legyetek, mert én, az Úr, a ti Istenetek, szent vagyok.“ (3.Móz. 19,2)
Gondolom akkor vagyunk szentek, ha legyőzzük szenvedélyeinket és nem hagyjuk, hogy az uralkodjon rajtunk. Ha ezt meg tudjuk tenni akkor már van egy jó lépésünk a szentség felé.
De annyira nehéz ebben a mai világban úgy élni, hogy ne hasson ránk a világ negatív módon. Nem tudjuk kivonni magunkat a bűnös világból, hacsak el nem vonulunk belőle és nem élünk remete életet. De akkor nem teljesíthetnénk Jézus küldetésparancsát. Bátornak kell lenni, hogy "mások" legyünk, és ne a világ hasson ránk, hanem mi a világra. Ehhez pedig tennünk és cselekednünk kell, hogy méltóképpen képviselhessük Jézust. Tudom, hogy mit kéne tennem, tudom mi a helyes mégis eltérek azoktól.

Antee:
Áldott Testvérem!

Valójában e földön nincs lehetőségünk olyan szentségre jutni, mint amilyen szent a mi Urunk.
Egy biztos, aki befogadta Jézust (János evangéliuma 1,12), annak elkezdődik a megszentelődése.
Csodálatos utazás ez, amelyben egyre jobban a kiábrázolódik rajtunk Krisztus!

A szenvedélyeink felett pedig győzedelmeskedik Krisztus. Hiszen meghaltunk a bűnnek és az már nem uralkodhat rajtunk, csak ha hagyjuk. Jól mondod, a világ könnyen hatással lehet ránk. Hisz az ige is mondja, hogy a jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság (1Korintusi levél 15,33).
Viszont Jézus nem azt kérte az Atyától, hogy vegyen ki minket a Világból, hanem azt, hogy őrizzen meg benne.
De eljön egy nap, mikor kivesz minket, és akkor betelik az örömünk.Navigáció

[0] Üzenetek főoldala

[#] Következő oldal

Teljes verzió megtekintése