Szerző Téma: Szeretett  (Megtekintve 7298 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Szeretett
« Válasz #15 Dátum: 2012 Április 27, 14:29:08 »

Idézet
Efézusi levél:5:2   És járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket, és adta Önmagát miérettünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul!


ÁMEN, drága Ildikó!

 :rozsa: :016:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Szeretett
« Válasz #16 Dátum: 2012 Május 13, 18:08:52 »
SZERETETT


 Isten maga a szeretett: 1 János :4:7-21:Szeretteim, szeressük egymást: mert a szeretet az Istentől van; és mindaz, aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent.
Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet.
Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött Fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa.
Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért.
Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást.
Az Istent soha senki nem látta: Ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljessé lett bennünk:
Erről ismerjük meg, hogy benne maradunk és ő mibennünk; mert a maga Lelkéből adott minékünk.
És mi láttuk és bizonyságot teszünk, hogy az Atya elküldte a Fiút a világ üdvözítőjéül.
Aki vallja, hogy Jézus az Istennek Fia, az Isten megmarad abban, és ő is az Istenben.
És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet; és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne.
Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világban.
A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.
Mi szeressük őt; mert ő előbb szeretett minket!
Ha azt mondja valaki, hogy: Szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atyjafiát, hazug az: mert aki nem szereti a maga atyjafiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát?
Az a parancsolatunk is van ő tőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse a maga atyjafiát is.

1 kor 13:1-13=
Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom.
És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is; és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyökről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok.
És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból.
A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irígykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.
Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rójja fel a gonoszt,
Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal;
Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr.
A szeretet soha el nem fogy: de legyenek bár jövendőmondások, eltöröltetnek; vagy akár nyelvek, megszünnek; vagy akár ismeret, eltöröltetik.
Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a prófétálás:
De mikor eljő a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik.
Mikor gyermek valék, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek: minekutána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat.
Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre; most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is megismertettem.
Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet.

 :2smitten: :2smitten: :2smitten: :016: :017:


Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető ermaha

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2797
Re:Szeretett
« Válasz #17 Dátum: 2012 Május 13, 18:22:27 »
1Jn 4,11 -16   
Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást.   1Jn 4,12    
 
Az Istent soha senki nem látta: Ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljessé lett bennünk:
      
És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet;és a ki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne.

Mert nem a félelemnek szellemét adta nekünk
az Isten,hanem az erőnek és szeretetnek és józanságnak szellemét/Tim:1,7/

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Szeretett
« Válasz #18 Dátum: 2012 Május 14, 09:20:33 »
Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte: "Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?" 26. Ő pedig ezt mondta neki: "Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod?" 27. Ő pedig így válaszolt: "Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és felebarátodat, mint magadat." 28. Jézus ezt mondta neki: "Helyesen feleltél: tedd ezt, és élni fogsz." 29. Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól: "De ki a felebarátom?" 30. Válaszul Jézus ezt mondta neki: "Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. 31. Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. 32. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. 33. Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta; 34. odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta. 35. Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki: Viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. 36. Mit gondolsz, e három közül ki volt a felebarátja a rablók kezébe esett embernek?" 37. Ő így felelt: "Az, aki irgalmas volt hozzá." Jézus erre ezt mondta neki: "Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj."
Lk 10,25-37

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Szeretett
« Válasz #19 Dátum: 2012 Május 14, 09:32:53 »
Ámen! :2smitten:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Szeretett
« Válasz #20 Dátum: 2012 Május 14, 18:50:49 »
ÁMEN! :afro:


Rom:12:9-10
A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz.
10
Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek; a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. :265:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Szeretett
« Válasz #21 Dátum: 2012 Május 15, 08:49:35 »
A topik címe: Szeretett

Az Úr az aki aki annyira szeretett minket, az elveszett embereket, hogy elküldte fiát, Jézust, hogy helyrehozza amit a bűn beengedésével elrontottunk.

Idézet
Visszaemlékezett a velük kötött szövetségre, nagy szeretettel megkönyörült rajtuk.
Zsoltárok 106,45

Sőt, nem mondhatjuk csak azt, hogy szeretett, mert ez a szó így a múlt idő kifejezésére alkalmas, viszont az Úr a mai napig féltőn szeret minket.
   
Idézet
... mert én, az ÚR, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok!
2Mózes 20,5

Idézet
Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért.
1János levele 4,10
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető ditte

 • Segítő
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4504
Re:Szeretett
« Válasz #22 Dátum: 2012 Május 15, 09:05:14 »
Így van áldott Testvéreim. Egyikünk sem volt jó és szeretetreméltó, sőt bűnösök voltunk mindannyian.Az Úr pedig mégis annyira szeretett minket, hogy az Ő drága szent éltét adta a mi romlott, bűnös életünkért.
"Társuk vagyok mindazoknak,akik félnek téged,és akik határozataidat megtartják."Zsoltárok 119,63

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Szeretett
« Válasz #23 Dátum: 2012 Május 15, 13:20:50 »
Az Istentöl kapott szeretet sohasem nézi az érdekeket.

És amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük." 32. "Ha azokat szeretitek, akik szeretnek titeket, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. 33. És ha azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is ugyanezt teszik. 34. És ha azoknak adtok kölcsönt, akiktől remélitek, hogy visszakapjátok, mi a jutalmatok? Bűnösök is adnak kölcsönt bűnösöknek, hogy visszakapják azt, ami jár nekik. 35. Ti azonban szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót, és adjatok kölcsön, semmit sem várva érte: nagy lesz akkor a jutalmatok, és a Magasságos fiai lesztek, mert ő jóságos a hálátlanok és gonoszok iránt. 36. Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas." 37. "Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásotok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsáttatik. 38. Adjatok, és adatik nektek: jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek."
Lk 6,31-38

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Szeretett
« Válasz #24 Dátum: 2012 Május 16, 00:59:53 »
ÁMEN!
:igen:
kedves Testvérnőm!
 
Máté:7: 12:Amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal; mert ez a törvény és a próféták. viszont Jézus így tanít:
 Máté:22: 37-39:
Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.
Ez az első és nagy parancsolat.
A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat.

 ezt megláthatjuk a 3 Móz:19:18 :
Bosszúálló ne légy, és haragot ne tarts a te néped fiai ellen, hanem szeressed felebarátodat, mint magadat. Én vagyok az Úr.,
 viszont az ige megtanít hogy kell kimutatni a szeretetünket mások iránt is.
Rom: 12: 9-21:
A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz.
Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek; a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek.
Az igyekezetben ne legyetek restek; lélekben buzgók legyetek; az Úrnak szolgáljatok.
A reménységben örvendezők; a háborúságban tűrők; a könyörgésben állhatatosak;
A szentek szükségeire adakozók legyetek; a vendégszeretetet gyakoroljátok.
Áldjátok azokat, akik titeket kergetnek; áldjátok és ne átkozzátok.
Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal.
Egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek; ne kevélykedjetek, hanem az alázatosakhoz szabjátok magatokat. Ne legyetek bölcsek ti magatokban.
Senkinek gonoszért gonosszal ne fizessetek. A tisztességre gondotok legyen minden ember előtt.
Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek.
Magatokért bosszút ne álljatok szerelmeseim, hanem adjatok helyet ama haragnak; mert meg van írva: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr.
Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie; ha szomjuhozik, adj innia; mert ha ezt míveled, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére.
Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg.!!! :2smitten: :2smitten: :2smitten: ÁMEN!!!
  Ahogy észre vettük az Ige megtanít   hogyan mutassuk ki a szeretettet az ember társaink iránt!!! :2smitten:

Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Szeretett
« Válasz #25 Dátum: 2012 Május 16, 08:07:02 »
ÁMEN! Kedves Ildikó!

Nagyon köszönöm az Ígéket!

 :thanks: :026: :morning:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Szeretett
« Válasz #26 Dátum: 2012 Június 01, 07:59:03 »
Kolosse levél:3:12   Öltözzetek föl azért mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést;
II. János levél:1:3   Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atya Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól az Atyának Fiától igazsággal és szeretettel. :2smitten: :081: :026:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Szeretett
« Válasz #27 Dátum: 2012 Június 01, 08:39:36 »
Ámen! :2smitten:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Szeretet
« Válasz #28 Dátum: 2012 Június 03, 21:15:14 »
Szeretett!
 Mit is tudunk a szeretetről? kicsoda a szeretet??
az Igében ezt olvassuk :János: 3: 16:
Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
PÁL is ezt irja nekünk: Rom:5:8
Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.
 Isten az Őrökkévaló , és mindenható szeret minket , és törődik velünk, és ahogyan olvastuk Ő annyira szerette az emberiséget: hogy az Ő egyszülött fiát küldte értünk hogy megváltson minket: Rom:8:32Aki az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mimódon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk?
és az 1 jános : 4:9: ben is ezt olvasuk:Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött Fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa. biztosan sokan olvastátok a levél a mennyből: nekem nagyon sokat jelentet ahányszor elolvastam és mindig találok valami ujjat benne:
LEVÉL A MENNYBŐL.:
 
Gyermekem…
 
Talán nem ismersz engem, de én mindent tudok rólad..(139.zsolt.1.)
Tudom, mikor ülsz le, vagy mikor állsz fel..(139.zsolt..2)
Ismerem minden utadat…(139.zsolt.3.)Az éneklőmesternek, Dávid zsoltára. Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz.
2
Te ismered ülésemet és felkelésemet, messziről érted gondolatomat.
3
Járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden útamat jól tudod.
4
Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt Uram!
Még a hajad szála is meg vannak számolva…(Máté 10,29-31)
Nemde, két verebecskét meg lehet venni egy kis fillérért? És egy sem esik azok közül a földre a ti Atyátok akarata nélkül!
30
Néktek pedig még a fejetek hajszálai is mind számon vannak.
31
Ne féljetek azért; ti sok verebecskénél drágábbak vagytok.
Mert hasonlítasz hozzám, így lettél megalkotva..(1 Mózes 1, 26-27.)És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.
27
Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonynyá teremté őket.
Bennem élsz, mozogsz, és vagy…(Ap.Csel. 17, 28)
Mert leszármazottam vagy..(Ap. Csel. 17, 28)
Mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk; miképpen a költőitek közül is mondották némelyek: Mert az ő nemzetsége is vagyunk.
Már ismertelek, mielőtt megfogantál volna..( Jeremiás 1, 4, 5)Szóla pedig az Úr nékem, mondván:
5
Mielőtt az anyaméhben megalkottalak, már ismertelek, és mielőtt az anyaméhből kijövél, megszenteltelek; prófétának rendeltelek a népek közé
Kiválasztottalak, még mielőtt a teremtést tervezgettem..(Efézus 1, 11-12)Ő benne, akiben vettük is az örökséget, eleve elrendeltetvén annak eleve-elvégezése szerint, aki mindent az ő akaratjának tanácsából cselekszik,
12
Hogy legyünk mi magasztalására az Ő dicsőségének, akik előre reménykedtünk a Krisztusban:
Nem véletlen, hogy létezel, minden napod fel van írva a könyvemben..(139. Zsoltár 15-16)Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és idomíttattam, mintegy a föld mélyében.
16
Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva: a napok is, amelyeken formáltatni fognak; holott egy sem volt még meg közülök.
Meghatároztam születésed pontos idejét, és azt, hogy hol fogsz élni..(Ap.Csel. 17,26)
És az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész színén, meghatározván eleve rendelt idejöket és lakásuknak határait;
Én alkottalak, formáltalak anyád méhében..(139 Zsoltár 13.)3
Bizony te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében.
És előhoztalak anyád méhéből azon a napon, amelyen megszülettél…(71.Zsoltár.6.)

Reád támaszkodom születésem óta; anyámnak méhéből te vontál ki engem; rólad szól az én dicséretem szüntelen.
Rossz képet festenek rólam, akik nem ismernek..(János 8, 41-44)
Ti a ti atyátok dolgait cselekszitek. Mondának azért néki: Mi nem paráznaságból születtünk; egy atyánk van, az Isten.
42
Monda azért nékik Jézus: Ha az Isten volna a ti atyátok, szeretnétek engem: mert én az Istentől származtam és jöttem; mert nem is magamtól jöttem, hanem ő küldött engem.
43
Miért nem értitek az én beszédemet? Mert nem hallgatjátok az én szómat.
44
Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.
Nem vagyok távol és nem haragszom, én vagyok a megtestesült szeretet..(l János 4,16)És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet; és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne.
El akarlak halmozni a szeretetemmel..(János 3, 1:
Egyszerűen azért, mert te a gyermekem vagy, és én a te apád..(1 János, 3,1):
Lássátok milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk! A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg Őt.
Többet kínálok neked, mint amit a földi apád valaha kínálni tudna..(Máté 7, 11)
Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle?!
Mert én vagyok a tökéletes apa..(Máté 5, 48)Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes
Minden kedves ajándék, amit kapsz, az én kezemből származik..(Jakab 1, 17)
Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka.
Mert a segítőd vagyok és betöltöm minden szükségedet..(Máté 6, 31-33)
Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk?
32
Mert mind ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van.
33
Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.
A jövődről szóló terveim a békéről szólnak..(Jeremiás 29, 11)
Mert én tudom az én gondolatimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr; békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kivánatos véget adjak néktek.
Mert örökké tartó szeretettel szeretlek…(Jeremiás 31, 3)

Messzünnen is megjelent nékem az Úr, mert örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat.
A rólad való gondolataim megszámlálhatatlanok, mint a homokszemek a tengerben..(139. Zsoltár 17 -18)17
És nékem milyen kedvesek a te gondolataid, oh Isten! Mily nagy azoknak summája!
18
Számlálgatom őket: többek a fövénynél; felserkenek s mégis veled vagyok.
És örömömben énekelek feletted..(Sofóniás 3, 17)Az Úr, a te Istened közötted van; erős ő, megtart; örül te rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendez néked.
Mindig jót fogok tenni veled..(Jeremiás 32, 40)És örökkévaló szövetséget kötök velök, hogy nem fordulok el tőlök és a velök való jótéteménytől, és az én félelmemet adom az ő szívökbe, hogy el ne távozzanak tőlem.
Mert drága kincs vagy a számomra…(2 Mózes, 19,5)Mostan azért ha figyelmesen hallgattok szavamra és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyéim; mert enyim az egész föld.
Boldog vagyok, ha jót tehetek veled…(Jeremiás 32, 41)

És örvendezek bennök, ha jót cselekedhetem velök és biztosan beplántálhatom őket e földbe, teljes szívvel és teljes lélekkel.
Nagyszerű, csodálatos dolgokat akarok mutatni neked..(Jeremiás 33, 3)Kiálts hozzám és megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, és megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz.
Ha teljes szíveddel keresel, meg fogsz találni..(5 Mózes, 4, 29)De ha onnan keresed meg az Urat, a te Istenedet, akkor is megtalálod, hogyha teljes szívedből és teljes lelkedből keresed őt.
Gyönyörködj bennem és szíved minden vágyát teljesítem…(37 Zsoltár 4)Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit
Mert én vagyok, aki azokat a vágyakat adta neked..(Filippi 2, 13)
Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből.
Többet tehetek érted, mint amit el tudsz képzelni... (Efézus 3, 20-21
Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint,
21
Annak légyen dicsőség az egyházban a Krisztus Jézusban nemzetségről nemzetségre örökkön örökké. Ámen
Mert én bátorítalak…(2 Thesszalonika 2, 16-17)

Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus, és az Isten a mi Atyánk, aki szeretett minket és kegyelméből örök vígasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg,
17
Vígasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden tudományban és jó cselekedetben.
Én vagyok az apád, aki megnyugtatlak minden bajod közepette is…(2 Korinthus 1, 3-4)

Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, az irgalmasságnak atyja és minden vígasztalásnak Istene;
4
Aki megvígasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvígasztalhassunk bármely nyomorúságba esteket azzal a vígasztalással, amellyel Isten vígasztal minket
Amikor a szíved darabokra törik, én közel vagyok hozzád…34. Zsoltár 18
Ha igazak kiáltnak, az Úr meghallgatja, és minden bajukból kimenti őket.
Ahogy a pásztor cipeli a báránykáját, úgy cipellek, közel a szívemhez…(Ézsaiás 40, 11)Mint pásztor, nyáját úgy legelteti, karjára gyűjti a bárányokat és ölében hordozza, a szoptatósokat szelíden vezeti.
Egy napon letörlök minden könnycseppet a szemeidről…( Jelenések 21, 3-4)
Én elveszek minden fájdalmat, amit ezen a földön szenvedtél…(Jelenések 21, 3-4)És hallék nagy szózatot, amely ezt mondja vala az égből: Ímé az Isten sátora az emberekkel van, és velök lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velök, az ő Istenök.
4
És az Isten eltöröl minden könyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak
Apád vagyok és szeretlek, ahogy szeretem a fiamat, Jézust…(János 17, 23)Én ő bennök, és te én bennem: hogy tökéletesen egygyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél.
Mert Jézusban az irántad való szeretetem mutatkozik meg…(János 17, 26)És megismertettem ő velök a te nevedet, és megismertetem; hogy az a szeretet legyen ő bennök, amellyel engem szerettél, és én is ő bennök legyek.
Ő pont olyan, mint én…(Zsidó levél 1, 3)Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő.
Azért jött, hogy bemutassa, veled vagyok, és nem ellened..(Róma 8, 31)Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?
És elmondja, nem számolgatom a bűneidet…(2 Korinthus 5, 18-19)
Jézus meghalt, hogy te és én kibékülhessünk..(2 Korinthus 5, 18-19)Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát;
19
Minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek ígéjét
Az ő halála mutatta meg, mennyire szeretlek..(1 János 4, 10)Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért.
Odaadtam mindent, amit szerettem, hogy elnyerhessem a szeretetedet…(Róma 8, 31-32)Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?
32
Aki az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mimódon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk?
Ha elfogadod fiamat, Jézust, mint ajándékot, engem fogadsz el…(1 János 2, 23)Senkiben nincs meg az Atya, aki tagadja a Fiút. Aki vallást tesz a Fiúról, abban az Atya is megvan.
És soha, semmi nem fog elválasztani többé a szerelmemtől…(Róma 8, 38-39)Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők,
39
Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.
Gyere haza, és én olyan ünnepet rendezek, amelyet még nem látott a menny..(Lukács 15, 7)Mondom néktek, hogy ily módon nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, hogynem kilencvenkilenc igaz emberen, akinek nincs szüksége megtérésre.
Mindig az apád voltam, és mindig az apád leszek…(Efézus 3 14-15)Ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja előtt,
15
Akiről neveztetik minden nemzetség, mennyen és földön,
Kérdésem az: Leszel a gyermekem?...(János 1, 12-13)
Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek;
13
Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek
Várok rád..(Lukács 15, 11-32
Monda pedig: Egy embernek vala két fia;
12
És monda az ifjabbik az ő atyjának: Atyám, add ki a vagyonból rám eső részt! És az megosztá köztök a vagyont.
13
Nem sok nap mulva aztán a kisebbik fiú összeszedvén mindenét, messze vidékre költözék; és ott eltékozlá vagyonát, mivelhogy dobzódva élt.
14
Minekutána pedig mindent elköltött, támada nagy éhség azon a vidéken, és ő kezde szükséget látni.
15
Akkor elmenvén, hozzá szegődék annak a vidéknek egyik polgárához; és az elküldé őt az ő mezeire disznókat legeltetni.
16
És kívánja vala megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek; és senki sem ád vala néki.
17
Mikor aztán magába szállt, monda: Az én atyámnak mily sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg!
18
Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom néki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened.
19
És nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam; tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy!
20
És felkelvén, elméne az ő atyjához. Mikor pedig még távol volt, meglátá őt az ő atyja, és megesék rajta a szíve, és oda futván, a nyakába esék, és megcsókolgatá őt.
21
És monda néki a fia: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened; és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam !
22
Az atyja pedig monda az ő szolgáinak: Hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá; és húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira!
23
És előhozván a hízott tulkot, vágjátok le, és együnk és vígadjunk.
24
Mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott; elveszett, és megtaláltatott. Kezdének azért vígadni.
25
Az ő nagyobbik fia pedig a mezőn vala: és mikor hazajövén, közelgetett a házhoz, hallá a zenét és táncot.
26
És előszólítván egyet a szolgák közül, megtudakozá, mi dolog az?
27
Az pedig monda néki: A te öcséd jött meg; és atyád levágatá a hízott tulkot, mivelhogy egészségben nyerte őt vissza.
28
Erre ő megharaguvék, és nem akara bemenni. Az ő atyja annakokáért kimenvén, kérlelé őt.
29
Ő pedig felelvén, monda atyjának: Ímé ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, és soha parancsolatodat át nem hágtam: és nékem soha nem adtál egy kecskefiat, hogy az én barátaimmal vígadjak.
30
Mikor pedig ez a te fiad megjött, aki paráznákkal emésztette föl a te vagyonodat, levágattad néki a hízott tulkot.
31
Az pedig monda néki: Fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd!
32
Vígadnod és örülnöd kellene hát, hogy ez a te testvéred meghalt, és feltámadott; és elveszett, és megtaláltatott.
 
Szeretettel: Édesapád! a mindenható Isten.

Rom13:10A szeretet nem illeti gonosszal a felebarátot. Annakokáért a törvénynek betöltése a szeretet. máté: 22:37:Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.
1 tim: 1:5:A parancsolatnak vége pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és igaz hitből való szeretet:

Rom: 12: 9-21:
A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz.
Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek; a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek.
Az igyekezetben ne legyetek restek; lélekben buzgók legyetek; az Úrnak szolgáljatok.
A reménységben örvendezők; a háborúságban tűrők; a könyörgésben állhatatosak;
A szentek szükségeire adakozók legyetek; a vendégszeretetet gyakoroljátok.
Áldjátok azokat, akik titeket kergetnek; áldjátok és ne átkozzátok.
Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal.
Egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek; ne kevélykedjetek, hanem az alázatosakhoz szabjátok magatokat. Ne legyetek bölcsek ti magatokban.
Senkinek gonoszért gonosszal ne fizessetek. A tisztességre gondotok legyen minden ember előtt.
Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek.
Magatokért bosszút ne álljatok szerelmeseim, hanem adjatok helyet ama haragnak; mert meg van írva: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr.
Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie; ha szomjuhozik, adj innia; mert ha ezt míveled, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére.
Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg!!!!
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Szeretett
« Válasz #29 Dátum: 2012 Június 03, 22:40:19 »
Ildikó, jó volt ezt élőben is meghallgatni.
 :2smitten:  :2smitten:  :2smitten:
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12